Planeta Sahadž, Gregoire De Kalbermatten Fagus Hotel, Sopron (Hungary)

Planeta Sahadž, 13/02/2015, Gregoire De Kalbermatten, Šopron, Maďarsko Takže já… Lidé se mě ptali: „O čem budeš mluvit?“ Odpovídám tedy, „Uvidíme.“ Měl jsem pár minut, připravil jsem jednu, dvě kresby. Dnes ráno bych vám rád pověděl o planetě Sahadž a přiblížil vám planetu, na které žijete. Chtěl bych vysvětlit paradox, paradox o tom, že JSME a NEJSME, a to v jeden moment současně. Protože je nesoulad mezi tím, o čem říkáme, že jsme, když říkáme, že jsme jogíni, a tím, čím se někdy zdáme být. Lidé tím pak mohou být trochu zmateni nebo rozhořčeni. Někdy se mě lidé ptají: „Jak dlouho jsi v Sahadža józe?“ Lidé se mě ptali: „Jak dlouho děláš Sahadža jógu?“ To přivádí do rozpaků. Jako byste se staré paní ptali na věk, protože v srpnu bych odpověděl, že jsem v Sahadža józe 40 let. A pak se musím podívat do zrcadla a ptát se: „Tak co jsi – velký jogín, nebo mini jogín?“ Tohle musím vysvětlit. Vysvětlení je velmi prosté, ale Boris se obává, že s překladem… Nevím, zda je to na hodinu s překladem nebo bez. Víte, Šrí Mátadží mi vysvětlovala, jak byla Ádi Kundaliní probuzena v Nargolu, poblíž Indického oceánu. Šrí Mátadží mi vysvětlila, jak byla Ádi Kundaliní v Nargolu probuzena. A trošku to připomíná krimi, protože Ona tam jela tajně sledovat rákšasa, který tam vedl seminář. Tam totiž měl Radžníš svůj velký tábor a Šrí Mátadží se vydala podívat se, co se tam děje. Ona mi řekla, že díky svým jogínským silám dokázala Read More …

Projev Dr. Rustoma (nekontrolováno) Ganapatipule (India)

Projev Dr. Rustoma, 30/12/1985, (Nekontrolováno), Ganapatipule, Indie (Projev začíná v 16 min) Víte, jsme tu na semináři, všichni jsme sahadžajogíni a dobře se bavíme, vtipkujeme, diskutujeme o věcech a tak dále. Ale… to je všechno v pořádku, chci říci, že se lze těšit, člověk by se měl vskutku těšit, protože celé stvoření bylo vytvořeno tak, abychom se radovali. Od počátku tvoření započala Ádi Šakti vesmíru drama – s pomocí božstev a všech sil, které stvořila, aby vytvořila tak nádherný svět, ve kterém dokážeme žít v naprosté radosti a úplné radosti z vlastního bytí. Když uvedeme příklad, včera jsme seděli u poslechu rág. Těmito rágami inspirovala sama Ádi Šakti realizované duše, které je daly světu. To celé tvořila skrze své různé aspekty, abychom se radovali, abychom nebyli bídnými nebožáky. Proč chtěla, abychom byli šťastní? Když jste totiž šťastní a uvolnění, Boží síla může uvnitř vás působit tak, aby vás pozvedla k velkoleposti, ke které jste byli předurčeni. Víte, celá ta hra okolo není hrou bez záměru. Skrývá se v ní něco nesmírně důležitého. A to nesmírně důležité je vědomí nejvyššího Boha, Boha všemohoucího. To je celý záměr Sahadža jógy. Všechny nejrůznější techniky, které používáme, jsou k němu mostem. Víte, musíte porozumět tomu, kým Šrí Mátadží na této Zemi je. Ona je Ádi Šakti. Kolik lidí ale vlastně ví, co znamená Ádi Šakti? Ádi Šakti je Síla samotného Boha všemohoucího. Je to to nejvyšší projevené ve vesmíru. A když se něco takového prvně ve vesmíru inkarnovalo, musí za tím být nesmírně důležitý Read More …

Projev Dr. Rustoma (31 min) (Location Unknown)

Víte, jsme tu na semináři, všichni jsme sahadžajogíni a dobře se bavíme, vtipkujeme, diskutujeme o věcech a tak dále. Ale… to je všechno v pořádku, chci říci, že se lze těšit, člověk by se měl vskutku těšit, protože celé stvoření bylo vytvořeno tak, abychom se radovali. Od počátku tvoření započala Ádi Šakti vesmíru drama – s pomocí božstev a všech sil, které stvořila, aby vytvořila tak nádherný svět, ve kterém dokážeme žít v naprosté radosti a úplné radosti z vlastního bytí. Když uvedeme příklad, včera jsme seděli u poslechu rág. Těmito rágami inspirovala sama Ádi Šakti realizované duše, které je daly světu. To celé tvořila skrze své různé aspekty, abychom se radovali, abychom nebyli bídnými nebožáky. Proč chtěla, abychom byli šťastní? Když jste totiž šťastní a uvolnění, Boží síla může uvnitř vás působit tak, aby vás pozvedla k velkoleposti, ke které jste byli předurčeni. Víte, celá ta hra okolo není hrou bez záměru. Skrývá se v ní něco nesmírně důležitého. A to nesmírně důležité je vědomí nejvyššího Boha, Boha všemohoucího. To je celý záměr Sahadža jógy. Všechny nejrůznější techniky, které používáme, jsou k němu mostem. Víte, musíte porozumět tomu, kým Šrí Mátadží na této Zemi je. Ona je Ádi Šakti. Kolik lidí ale vlastně ví, co znamená Ádi Šakti? Ádi Šakti je Síla samotného Boha všemohoucího. Je to to nejvyšší projevené ve vesmíru. A když se něco takového prvně ve vesmíru inkarnovalo, musí za tím být nesmírně důležitý důvod. A ten nesmírně důležitý důvod musí být vědomí Boha všemohoucího. Ve Read More …