Ναβαράρτι Πούτζα Campus, Cabella Ligure (Italy)

Ναβαράρτι Πούτζα, Καμπέλα, Ιταλία 27 Σεπτεμβρίου 1992 Σήμερα είναι η πρώτη μέρα της Ναβαράρτι.
Όταν είδα ότι έβρεχε και υπήρξαν όλων των ειδών τα προβλήματα και η Βισνουμάγια επίσης υποδείκνυε κάποια πράγματα, συμβουλεύτηκα το ημερολόγιο και θα εκπλαγείτε όταν μάθετε ότι στο ημερολόγιο είναι γραμμένο ότι μέχρι τις 5:45 η ώρα δεν είναι ευνοϊκή, δεν είναι ευοίωνη. Μετά τις 5:45 μόνο η σωστή ώρα ξεκινάει. Φανταστείτε λοιπόν, πόσο σωστά ήταν υπολογισμένο ότι στις 5:45 έπρεπε να κάνουμε την Πούτζα, […]

Navaratri Puja Geneva (Switzerland)

Navaratri Puja, «The deities are watching you». Arzier, Geneva (Switzerland), 23 September 1990.
Σύμφωνα με το ημερολόγιο, αυτή τη χρονιά, είναι δέκα οι μέρες της Ναβαράτρι, όχι εννέα.
Εννέα ήταν οι μέρες και οι νύχτες που η Θεά έπρεπε να πολεμήσει τους δαίμονες και να σώσει τα παιδιά Της από τα αποτελέσματα της αρνητικότητας. Από τη μια πλευρά, Εκείνη ήταν ο ωκεανός της αγάπης και της συμπόνιας και από την άλλη πλευρά, τα προστάτευε σαν τίγρη. […]