Amruta

وقتی دارید به نوارهای من گوش می‌کنید، نکته‌هایی را که مادر گفته یادداشت کنید و خود به آن نگاهی بیندازید. آموزش در ساهاجایوگا بسیار مهم است، در غیر این صورت اطلاعاتتان زنگار می‌بندد. شما باید در ساهاجایوگا آموزش کامل ببینید، دادن خودآگاهی تنها وظیفه شما نیست. باید که دانش بیندوزید تا دیگران ببینند فرهیخته‌اید. مقدار آموزشی که دریافت کرده‌اید را تاکنون کسی به خود ندیده، برای هیچ قدیسی چنین نبوده است. بنابراین از آن نهایت استفاده را ببرید. هر سن و سالی دارید، تحصیلاتتان هر چقدر باشد، اهمیتی ندارد، باید بدانید که ساهاجایوگا چیست، چه معنی می‌دهد و چطور کار می‌کند (شری ماتاجی نیرمالادوی، ملبورن، یکشنبه، 17 مارس 1985)

اگر اولین بار است که با ساهاجایوگا برخورد می‌کنید، از اینجا خودآگاهی بگیرید.