پوجای شری گانشا، “شما همراه من در جنگ هستید” Frankfurt (Germany)

پوجای شری گانشا فرانکفورت، آلمان، 27 سپتامبر 2002 خیلی خوب است که بعد از چنین مدتی طولانی برگشتم. و هر وقت آمدم، شما گرد هم آمده بودید؛ درسالن بزرگی دیدار کردیم و به این ترتیب ساهاجایوگا شروع کرد به رشد کردن. این برای شما مردم بسیار مهم است، به ویژه از آلمان، اتریش. این‌ها کسانی هستند که در جنگ بودند. و حالا شما همراه من در جنگ هستید. ما باید بجنگیم، با شرارت بجنگیم. شما می‌دانید که جهان چگونه است. ما باید با آن‌ها بجنگیم و باید آن‌ها را از جهالت بیرون بیاوریم. شما یک چنین پشتوانه‌ای برای این کار هستید چون ما باید انسان ها را تغییر دهیم. آنها باید به مردمانی خوب تبدیل شوند، بسیار به سرعت. وقتی خودآگاهی‌شان را بگیرند، تغییر شروع خواهد شد. حالا در انگلیس و همچنین ایتالیا، کارشان خودآگاهی دادن به مردم در خیابان است. با خودآگاهی دادن در خیابان، هزاران نفر اکنون انسان‌هایی خودآگاه شده‌اند. این امر بسیار مهمی است چون وقتی خودآگاهی‌تان را بگیرید، تبدیل به روح می‌شوید و تمام خوبی‌ها باید به سراغ شما بیایند. اگر هر چیز شر و بدی در شما وجود داشته باشد، دور خواهد شد. این در همه جا به سرعت در حال گسترش است و باید در آن کشورهایی که هستند هم گسترش یابد. هیچ نیازی نیست، نیازی به بحث و دعوا ندارید؛ چرا که شما کمک الهی را دارید. شما تمام کمک‌ها، تمام کمک‌ها را از طرف خداوند دارید، و این همان چیزی است که باید درک کرد، که به ما از طرف خداوند کمک Read More …