توصیه برای مدیتیشن بی تلاش London (England)

توصیه برای مدیتیشن بی‌تلاش لندن، انگلستان، 1 ژانویه‌ 1980 به همان صورت ارتعاشات دارند می‌آیند، آنها ساطع می‌شوند. كاری كه شما باید بكنید این است كه خود را در معرض آن قرار دهید. بهترین كار آن است كه هیچ تلاشی نكنید. نگران این كه در كدام نقطه مشكل دارید نباشید. مثلا دیده‌ام خیلی‌ها موقع مدیتیشن، اگر جایی از آنها گرفتگی داشته باشد، دائم از آن مراقبت می‌کنند. لازم نیست نگران باشید. فقط بی‌خیال آن شوید و آن خود به خود درست می‌شود. خیلی آسان است. پس لازم نیست هیچ تلاشی بكنید. مدیتیشن همین است. مدیتیشن یعنی این كه خودتان را در معرض لطف و رحمت خداوند قرار دهید. حالا لطف و رحمت خودش می‌داند چطور شما را شفا دهد. می‌داند چطور شما را اصلاح کند، چطور خودش را در وجود شما جا دهد، روحتان را فروزان نگه دارد. آن همه چیز را می‌داند. پس لازم نیست نگران این باشید كه چه کاری باید انجام دهید، چه اسمی را باید بگویید، چه منترایی باید استفاده کنید. در مدیتیشن باید صد در صد بی‌تلاش باشید، خودتان را كاملا در معرض قرار دهید و در آن زمان باید صد در صد بی‌فكر باشید. بر فرضِ ممکن، احتمال دارد شما بی‌فكر نباشید. آن وقت باید فقط فكرهایتان را نگاه كنید ولی درگیر آنها نشوید. به تدریج خواهید دید همان‌طور كه خورشید طلوع می‌کند، تاریکی از بین می‌رود و اشعه‌های خورشید به هر شکاف و هر قسمتی می‌رود و همه جا را نورانی می‌كند، به همان شکل وجود شما هم كاملا نورانی می‌شود؛ ولی اگر Read More …