برنامه عمومي در تالار شهر همر اسميت London (England)

برنامه عمومي در تالار شهر”همر اسميت”  من به همه جستجوگران حقيقت تعظيم مي‌كنم. در آغاز، بايستي بدانيم كه حقيقت همان چيزي است كه هست. نمي‌توانيم آن را سازماندهي كنيم، نمي‌توانيم به آن شكل دهيم. هم چنين نمي‌توانيم آن را در مرحله انساني و با آگاهي انساني بفهميم، نمي‌توانيم آن را درك كنيم. بنابراين بايد به يك انسان و شخصيت برتر تبديل شويم. همان طور كه گفته شده است، شما بايد “روح” شويد. بايد “خودتان ” شويد. در تمام مذاهب و متون مقدس گفته شده كه شما بايد روح خود شويد.و وقتي اغتشاشات و مشکلات جهان را مي‌بينيم، بطور واضح معلوم مي‌شود كه آشفتگي بسيار زيادي وجود دارد. و اغلب اينها مشكلاتي هستند كه بوسيله بشريت بوجود آمده‌اند. ما بايد درون نگري كرده‌ و درباره روحمان تحقيق كنيم. بايد دريابيم كه با وجود اين، چرا، چرا ما انسان‌ها اين مشكلات را براي خودمان درست كرده‌ايم. ما فيلسوف‌ها را داريم، ايدئولوژيست‌ها را داريم، ماکارهاي زيادي انجام داده‌ايم؛ اما با وجود اين، هنوز اختلافات زيادي داريم. و اين تفاوت‌ها بيشتر و بيشتر مي‌شوند. اگراين حقيقت باشد، اين حقيقت بايد براي همه باشد؛ همه بايد بگويند كه اين حقيقت است؛ اما اين بايد حقيقت محض باشد(آیا نمی باشد؟). اگراين حقيقت محض نباشد، پس آن چيزي كه به آن اعتقاد داريم، واقعي نيست.واين دليل اصلي اين است كه چرا هر چيزي تحت نام خدا، تاكنون ناموفق بوده است. زيرا واقعيتي پشت آن‌ها نيست. ابتدا بايد حقيقت را احساس كنيم. و اينكه واقعيت چيست؟ حقيقت چيست؟ حقيقت اين است كه “شما روح هستيد. “شما روح پاك Read More …