You are a spiritual personality New York Society for Ethical Culture, New York City (United States)

شما یک شخصیت روحانی هستید. برنامه عمومی، نیویورک 22 آگوست 2002 من به همه جستجوگران حقيقت تعظيم می‌کنم.  در واقع همه ما در جستجوی حقيقت هستيم، بسیاری از ما. ولی تا به حال افراد زیادی نتوانستند آن را بیابند و گم شده‌اند. اما حقیقت چیست؟ حقیقت در مورد وجود شما چیست؟ حقيقت اين است که شما اين جسم نيستيد، شما اين احساسات نيستيد، پس شما چه هستيد؟ شما روح هستيد. تمام مقدسین و اینکارنیشن‌های بزرگ گفته‌اند که شما روح هستيد و چیزی که در صدد یافتن آن هستیم، خود واقعی‌مان است. ما به دنبال چنین پژوهشی در مورد خود هستیم. ما همچنین به واسطه‌ی افراد گمراه، اشتباهات زيادی مرتکب شده‌ايم، اما باید بگویم که تمهید از پیش ساخته‌ای در درون همه ما، تک تک شما وجود دارد که شما را به آن خویشتن خواهد رساند، که به شما آن خودآگاهی را خواهد داد. بسیار جای تعجب است که کسی تا به حال در مورد کندالينی صحبت نکرده است. قدرتی درون همه شما وجود دارد که کندالينی است، که انرژی سه دور و نيم پیچیده‌ای است که در داخل یا بهتر است بگویم در پشت استخوان مثلثی شکل‌تان قرار گرفته است، یا داخل آن است و منتظر لحظه‌ای است که بتواند بيدار شود و از مراکز مختلف عبور کند، تا ملاج سرتان را باز کند. و به این ترتیب شما خودآگاهی خود را دریافت می‌کنید، که خروج نسيم خنک را از ملاج سرتان احساس مي‌کنيد. اين یک اتفاق واقعی است. سخنرانی من يا مطالعه يا هر چيز ديگری نيست. این امری Read More …

برنامه عمومی استانبول، ترکیه، “کندالینی، قدرت یک قدیس در تمام انسان‌ها” Istanbul (Turkey)

برنامه عمومی استانبول، ترکیه، 26 آوریل 1999 من به همه جستجوگران حقیقت تعظیم می‌کنم. ما در محدوده‌ای از زمان قرار داریم که بسیار مهم است. در این زمان نابسامانی‌های بسیار زیاد، مشکلات بسیار زیاد و جنگهای بسیار متعددی وجود دارد، انواع تباهی‌ها در سیستم ارزشی ما رخ داده است و ما کاملا از این بابت شوکه شده‌ایم. بسیار شوک زده شده‌ایم. مشکل چیست؟ چرا چنین چیزی رخ می‌دهد؟ باید سعی کنیم این را بفهمیم. و اگر راه حلی برای آن هست باید سعی کنیم به آن برسیم. مشکلات وجود دارند به این دلیل که انسان‌ها خودشان را نمی‌شناسند. یا بیش از حد به خود می‌بالند، ایگوی خیلی زیادی دارند یا آن که بسیار قید و شرطی شده‌اند. هیچ قید و شرطی نیست که بشود گفت بی‌دردسر است. چون ما تمام این مهملات را کورکورانه می‌پذیریم. حال این مشکل را مشاهده می‌کنیم که مثلا با یک مذهب خاصی متولد شده‌ایم، و ما عینا دنباله‌رو هر چه به ما بگویند می‌شویم. من از این افراد می‌پرسم آیا قرآن شریف را خوانده‌اید؟ تعداد انگشت شماری واقعاً آن را خوانده‌اند و بعضی وقتها هم می‌بینم کاملا غلط تفسیر شده است. این کار موجب بدنامی اسلام و نیز حضرت محمد می‌شود. از نظر ما حضرت محمد، انسان بسیار بسیار بزرگی بود. ما او را آدی گورو می‌نامیم، یعنی یکی از استادان ازلی که بر این زمین تولد یافت. حالا انسان بزرگی همچون او نمی‌گوید که الهی است. این را نمی‌توانم باور کنم، ولی او نگفت که الهی است. شاید چون اگر کسی بگوید که الهی Read More …

برنامه عمومی پراگ، چک، “خداوند متعال و عشق او” Štvanice, Prague (Czech Republic)

برنامه عمومی پراگ، جمهوری چك، 17 آگوست 1991 من به تمامی جستجوگران حقیقت تعظیم می‌كنم. در ابتدا، باید به شما بگویم حقیقت همان است كه هست. نمی‌توانیم آن را ذهنی کنیم یا تغییرش دهیم. متأسفانه با این آگاهی انسانی آن را درک هم نمی‌توانیم بکنیم. باید به موجود ظریف‌تری تبدیل شویم تا حقیقت را بشناسیم، یعنی ما باید روح باشیم. برای این منظور انسان باید بداند که این یک فرآیند تكاملی زنده است. این یک رویداد زنده در درون ماست، كه شما را تبدیل به روح می‌كندکه بابت آن نمی‌توانید پولی پرداخت كنید. هیچ تلاشی از جانب شما فایده ندارد ولی چون جستجوگر حقیقت هستید، فورا به‌کار می‌افتد. هر چه را دارم به شما می‌گویم، باید با ذهن آماده یك دانشمند به آن گوش دهید. اگر ثابت شد که حقیقت است، به عنوان افرادی صادق باید آن را بپذیرید، زیرا این به خیر و صلاح شما و به خیر و صلاح کل دنیا است. ما اینجا گل‌های زیبایی را می‌بینیم ولی به آنها توجهی نمی‌کنیم. حتی به این فكر هم نمی‌افتیم که آنها فقط از یك بذر خیلی كوچك پدید می‌آیند. به چشمهایمان نگاه کنید؛ چه دوربین‌های کوچکی هستند ولی ما به آنها توجهی نمی‌کنیم. بنابراین، باید دانست که قدرتی هست كه این كار زنده را انجام می‌دهد. پس اولین حقیقت این است كه شما این جسم نیستید، این ذهن، این ایگو یا این قید وشرط‌ها نیستید؛ بلكه شما روح پاك هستید. دومین حقیقت این است كه قدرت ظریفی از عشق ا‌لهی وجود دارد، كه تمام كارهای زنده را انجام Read More …