شری کریشنا پوجا قدرت پویای عشق Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai (India)

28 آگوست سال 1973 شری کریشنا پوجا قدرت پویای عشق بمبی، هند …توسط خداوند. برای مثال اگرفقط سرم را بشناسم، این کافی نیست. اگر فقط گردنم را بشناسم، این کافی نیست. اگر تنها پاهایم را بشناسم این کافی نیست. اما هر چقدر بیشتر خودم را بشناسم فعال تر و پویاتر می شوم. گسترده تر می شوم.  و تمام عظمتی که وجود داشت یا تمام کسانی که بزرگ خوانده می شوند- بزرگ هستند زیرا که در بسیاری از انسان ها زندگی می کردند. من هم همانند شما آن گرمی را در جو احساس می کنم. زیرا می دانید آنها غریبه نیستند. آنها برادران و خواهران شما هستند. در پوراناها داستان های زیادی در این باره وجود دارد که اسم آنها را نمی آورم. اما زمانی دو برادر همدیگر را در جنگلی دیدند، اما فکر کردند که دشمن یکدیگرند و خواستند بجنگند. خواستند یکدیگر را بزنند اما ضربه هایشان به هدف نخورد. پس تیرهایشان را بیرون آوردند اما آنها هم نتیجه نداد. کاملا متحیر شده بودند و وقتی از همدیگر پرسیدند “مادر تو کیست؟”  دانستند که مادرشان یک نفر است و متوجه شدند که آنها نه بیگانه بودند و نه دشمن. بلکه از یک تار و پود هستند. چه ملایمت و چه زیبایی آن دانش به آنها داده بود. و چه امنیتی از درک اینکه همه جا، در سراسر جهان خواهران و برادرانی داریم که در وجود آنها هستیم، در الهیت آنها هستیم و همه ی ما توسط آن عشق به هم متصل هستیم. وقتی از عشق می گویم، مردم فکر می Read More …