پوجا به مناسبت تولد شری گانشا، “او مظهر پاکی است” House in Pratishthan, Pune (India)

سخنرانی به مناسبت تولد شری گانشا پراتیشتان، هند،10 فوریه 2008 امروز روز بسیار مهمی برای همه ما ساهاجایوگی‌هاست، چون امروز شری گانشا متولد شد. شری گانشا کسی است که ما او را ستایش می‌کنیم و به خاطر اوست که شما خودآگاهی خود را گرفتید. فرقی نمی‌کند که چقدر شما به او فکر کنید، تا وقتی ویژگی‌های خاص او را ندانید، نمی‌توانید به او برسید. ویژگی خاص او این است که او مظهر پاکی است (شودها سواروپ) و استاد تمام عیار عالم است. او اینکارنیشن خداوند متعال، براهما است. با آمدن به این دنیا، او موسیقی (سنگیت)، ریتم (تآل) و نُت‌ها (سور) را آفریده است. فقط با رحمت اوست که مردم با موسیقی (تالین) یگانه می‌شوند. یک پسر کوچک به دنیا آمد و چنین کار بزرگی کرد! او چیزهای زیادی را به همه عطا کرده است و حتی امروز هم او فعال است. مهم نیست که چقدر پوجای شری‌گاشا را انجام می‌دهید، این کافی نیست. کسان زیادی می‌گویند “ما شری‌گانشا را نمی‌بینیم، حتی پس از ستایش بسیار او، به او دست نمی‌یابیم.” او قادر مطلق است و در همه جا و در همه چیز حاضر است ولی تا وقتی خودآگاه نباشید، نمی‌توانید او را بشناسید. بعد از خودآگاهی است که می‌توانید بفهمید شری گانشا چیست. شری گانشا پاکی است، روح پاک. وقتی او درون ما بیدار شود، هیچ سوالی برای ما باقی نمی‌ماند. بعد در هر کاری که انجام بدهیم موفق می‌شویم. و ما مسرت را در هر کاری که انجام می‌دهیم می‌بینیم. او مظهر مسرت است و به همه مسرت Read More …

پوجای شری گانشا، “شما همراه من در جنگ هستید” Frankfurt (Germany)

پوجای شری گانشا فرانکفورت، آلمان، 27 سپتامبر 2002 خیلی خوب است که بعد از چنین مدتی طولانی برگشتم. و هر وقت آمدم، شما گرد هم آمده بودید؛ درسالن بزرگی دیدار کردیم و به این ترتیب ساهاجایوگا شروع کرد به رشد کردن. این برای شما مردم بسیار مهم است، به ویژه از آلمان، اتریش. این‌ها کسانی هستند که در جنگ بودند. و حالا شما همراه من در جنگ هستید. ما باید بجنگیم، با شرارت بجنگیم. شما می‌دانید که جهان چگونه است. ما باید با آن‌ها بجنگیم و باید آن‌ها را از جهالت بیرون بیاوریم. شما یک چنین پشتوانه‌ای برای این کار هستید چون ما باید انسان ها را تغییر دهیم. آنها باید به مردمانی خوب تبدیل شوند، بسیار به سرعت. وقتی خودآگاهی‌شان را بگیرند، تغییر شروع خواهد شد. حالا در انگلیس و همچنین ایتالیا، کارشان خودآگاهی دادن به مردم در خیابان است. با خودآگاهی دادن در خیابان، هزاران نفر اکنون انسان‌هایی خودآگاه شده‌اند. این امر بسیار مهمی است چون وقتی خودآگاهی‌تان را بگیرید، تبدیل به روح می‌شوید و تمام خوبی‌ها باید به سراغ شما بیایند. اگر هر چیز شر و بدی در شما وجود داشته باشد، دور خواهد شد. این در همه جا به سرعت در حال گسترش است و باید در آن کشورهایی که هستند هم گسترش یابد. هیچ نیازی نیست، نیازی به بحث و دعوا ندارید؛ چرا که شما کمک الهی را دارید. شما تمام کمک‌ها، تمام کمک‌ها را از طرف خداوند دارید، و این همان چیزی است که باید درک کرد، که به ما از طرف خداوند کمک Read More …

پوجای شری گانشا، “درخشش شری گانشا” Lanersbach (Austria)

پوجای شری گانشا، لانرزباخ، اتریش، 26 آگوست 1990 امروز داریم تولد شری گانشا را جشن می‌گیریم. همه شما داستان تولد او را می‌دانید و لازم نیست تکرارش کنم. اما چون او فقط توسط مادر خلق شد، توسط آدی شاکتی، به همان ترتیب شما همگی مثل او خلق شده‌اید. بنابراین، شما همین حالا هم در مسیر شری گانشا قرار دارید. چشمان شما همان گونه برق می‌زنند که چشمان او برق می‌زنند. همه شما مانند او درخشش زیبایی در چهره خود دارید. چه کوچک باشید چه بزرگ یا پیر، فرقی نمی‌کند. تمام زیبایی‌ها از درخشش شری گانشا به ما می‌رسد. اگر او راضی باشد، دیگر لازم نیست نگران دیتی دیگری باشیم، زیرا شری گانشا، قدرت همه دیتی‌های دیگر است. او مانند قائم مقامی است که روی هر چاکرا نشسته است. تا زمانی که او امضا نکند، کندالینی نمی‌تواند از آن عبور کند، چون کندالینی گائوری است و مادر باکره شری گانش است.  حالا ما باید درک کنیم که ما اینجا در جامعه غربی هستیم که در آن اشتباهات زیادی صورت گرفته، زیرا ما هرگز دغدغه مراقبت از شری گانشا را نداشته‌ایم. مسیح آمد و پیام او در سراسر جهان پخش شد. او از چیزهایی صحبت کرد که مسیحیان به آن عمل نمی‌کنند، اصلا و ابدا. چون دست به هر کاری زدند بر حقیقت استوار نبود. حقیقت این است که شری گانشا به شکل مسیح متولد شد. اگر این حقیقت باشد، پس آنها باید در پرتو شری گانشا، با این اینکارنیشن بزرگ مسیح آشنا باشند. به این معنی که او به مردم گفته: “شما نباید Read More …

پوجای شری گانشا، “تثبیت اصول شری گانشا” YMCA – Camp Marston, San Diego (United States)

پوجای شری گانشا، “تثبیت اصول شری گانشا” سن‌دیه‌گو، آمریکا، 7 سپتامبر 1986 امروز در سرزمین شری کریشنا داریم تولد شری گانش را جشن می‌گیریم. این امری بسیار بی‌سابقه و بسیار پرارزش است، که شما قرار است تولد پسر شری کریشنا را در سرزمین خودش جشن بگیرید. می‌دانید که شری گانشا به شکل ماهاویشنو بر زمین آمد و او پسر رادها بود که به صورت حضرت عیسی مسیح جسم گرفت. پس امروز با جشن گرفتن این زادروز، شما متوجه این بزرگ‌ترین حقیقت می‌شوید که حضرت عیسی مسیح، پسر شری کریشنا بود. داستانی دراین باره هست؛ اگر “دوی ماهاتمیام” را بخوانید، چگونه این کودک ازلی، شکل یک تخم به خود گرفت و نیمی از آن به شکل شری گانشا باقی ماند و نیمی از آن ماهاویشنو شد. در فرآیند تکاملی تمام این حوادث کهن ضبط شده است. ولی امروز من بسیار خشنودم که در سطح انسانی مردم درک کرده‌اند مسیح، اینکارنیشن حضرت گانشا است. او کودک جاودانه است. اما وقتی به شکل مسیح آمد، به صورت پسر شری کریشنا آمد. ولی وقتی پروتی، شری گانشا را آفرید، او پسر پروتی به تنهایی بود. پدری وجود نداشت. پروتی خود می‌خواست فرزندی برای خودش داشته باشد. فرشتگانی بودند که یا سرسپرده ویشنو بودند یا شیوا. مثل گاناهایی که فقط وقف شیوا بودند. پس پروَتی پسری برای شخص خودش می‌خواست كه بتواند قدرت او را در زمین منتشر کند. پس در وهله اول، كه شاكتی، جهان را آفرید و ساداشيوا داشت آفرینش خود را تماشا می‌کرد، اولين چيزی كه بر زمين آفريد، پاكی بود و Read More …