پوجای شری کریشنا، “نهایت پدرانگی” Tannay Ashram, Tannay (Switzerland)

پوجای شری کریشنا تانه، سوئیس، ۲۸ آگوست ۱۹۸۳ امروز ما اینجا، در این سرزمین مقدس، تولد شری کریشنا را جشن می‌گیریم. شری کریشنا نهایت پدرانگی است که قبلا‌ برای شما شرح دادم، کسی که بر زمین آمد و نهایت آن را به تصویر کشید. پس روی زمین، بالاترین پدرانگی، آگاهی شری کریشنا است. اما در ملکوت خداوند، می‌توان گفت در آسمان‌ها، یا حتی بالاتر از هر چیز دیگری، ساداشیوا ساکن است که جسم نمی‌گیرد. او یکی از وجه‌هاست، شری کریشنا یکی از وجه‌های ساداشیوا است که پدر است. و آدی شاکتی یا روح‌القدس وجه دیگر ساداشیواست که قدرت اوست. بنابرین زمانی که شری کریشنا بر زمین آمد، یک وجه این آدی شاکتی به شکل رادها بر زمین آمد. او همان است که به شکل مادر مسیح آمد و نام مسیح را به عنوان نام خانوادگی شری کریشنا گذاشت، انگار که اسم کریشنا باشد، از کریشنا. مسیح را در زبان هندی کریشت می‌نامند، کریشت، و من قبلا به شما گفته‌ام که چرا او را جسو یا یشو نامیده‌اند.  بنابراین امروز می‌خواهیم دو وجه شری کریشنا را درک کنیم، که تجلی تولد الهی اوست. در زندگی راما، آنها یک مرد را نشان دادند؛ پوروشوتاما، بهترین پدر در امور دنیوی. و در زندگی شری کریشنا، انها او را به عنوان بالاترین حس پدری در یوگشوارا یا در کار الهی نشان دادند. بنابراین اولین وجه شری کریشنا که باید درک کنیم، یوگشواراست و دومین وجه او به شکل ویراتا. یوگشوارا یعنی پروردگار یوگا یا قدرت یوگا. به این دلیل به این نام خوانده می‌شود Read More …