How to go beyond the ego and know yourself, Meditation

London (England)

1979-11-18 How To Get To Meditation, London, 32' Download subtitles: DE,EN,FI,IT,RU,ZH-HANS,ZH-HANT (7)View subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Watch on Youtube: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

How to go beyond the ego and know yourself, MeditationAdvice at Dollis Hill ashram, London (UK), 18 November 1979.

Ensiksi ennen meditaatiota teidän pitäisi katsoa sydämeenne ja yrittää laittaa oma Gurunne sydämenne sisimpään.

Kun tämä on vakiinnutettu sydämeen, teidän pitää kumartaa sille täydellä antaumuksella ja omistautumisella. Mitä tahansa teettekin Oivalluksen jälkeen mielenne kautta, se ei ole kuvittelua, koska nyt mielenne ja kuvittelunne on itsessään valaistunut. Nähkää itsenne niin, että kummarrutte nöyrästi Gurunne jalkojen juureen, ja pyytäkää sitten meditaatioon tarvittavaa temperamenttia, tai meditaatioon tarvittavaa ilmapiiriä. Meditaatio on sitä, että olette yhtä Jumaluuden kanssa. Jos teille tulee ajatuksia, pitää ensiksi tietysti sanoa ensimmäinen mantra, ja sen jälkeen kääntyä katsomaan sisälleen. Joitakin ihmisiä auttaa Shri Ganeshan mantran lausuminen. Sitten teidän pitää katsoa sisällenne ja nähdä, mikä on suurin esteenne. Ensin ajatukset. Ajatuksille pitää sanoa Nirvichara-mantra: “Twameva sakshat Nirvichar sakshat Shri Mataji Nirmala Devi namoh namaha” Sanokaa kolme kertaa. Sitten tulemme esteeseen, joka on ego, koska ajatukset ovat kyllä loppuneet, mutta päässä on edelleen painetta.

Jos se on ego, teidän pitää sanoa: ”Twameva sakshat Mahatahamkaara…” – ’Mahat’ tarkoittaa suurta, ’ahamkara’ tarkoittaa egoa – “…sakshat Shri Mataji Nirmala Devi namoh namaha.” Sanokaa kolme kertaa. Jos edelleenkin huomaatte egon olevan siellä, silloin teidän pitää nostaa vasenta puoltanne ja viedä sitä alas oikealle puolelle kädellänne, ja toinen käsi osoittaa kuvaan päin. Nostakaa vasenta puolta ylös ja painakaa oikeaa alas, niin että ego ja superego tulevat tasapainoon. Tehkää se seitsemän kertaa. Yrittäkää tuntea, miltä sisällänne tuntuu. Nostakaa nyt Kundaliininne ylös pään päälle ja sitokaa solmu. Nostakaa uudelleen Kundaliini ylös pään päälle ja sitokaa solmu. Vielä uudelleen, nostakaa Kundaliini ja sitokaa solmu. Sahasrarassa teidän pitää sanoa Sahasraran mantra, kolme kertaa. Nyt voitte nähdä, että se on auennut.

Nyt voitte avata Sahasraranne uudelleen tällä tavalla. Laskekaa kätenne alas ja katsokaa, että pysytte siellä. Kun tämä on tehty, voitte mennä meditaatioon. Tämä on eräänlaista puhdistamista, sitä kutsutaan nimellä ’nyasa’. Jos huomaatte itsessänne muita esteitä, voitte sanoa myös, jos teillä on esimerkiksi Mahakalin ongelma, voitte sanoa tämän mantran, puhdistaa ja mennä sitten meditaatioon. Voitte puhdistaa pois minkä tahansa yksittäisen asian, kuten jos on ego-ongelma, jos tulee ajatuksia, silloin voitte aloittaa Mahatahamkaralla. Se teidän täytyy itse selvittää: Mikä on oma ongelmanne? Mihin Kundaliini pysähtyy? Voitte tuntea sen sisällänne. Jotkut eivät ehkä tunne.

Jos ette tunne sitä, katsokaa tunnetteko sormissanne. Jos ette tunne sitä sisällänne, tarkkailkaa sormianne, voitte tuntea niissä. Ah, paprempi. Miltä nyt tuntuu? Onko parempi? Missä ongelma on? Hmm? Joogi: Keski-sydän. Shri Mataji: Keski-sydän? Hyvä.

Pidättele hengitystä. Ei voimalla, ihan normaalisti. Ymmärrätkö? [Sakshat Jagadamba x 10] Parempi? Hengitä ulos. Onko parempi? Vielä kerran? Pidättele hengitystä. [Sakshat Jagadamba…] Haa. Hengitä ulos.

Parempi. Pidät silmät avoinna. Vielä kerran. Pidättele hengitystä. [Sakshat Jagadamba…] Hengitä ulos. Helpottiko? Helpotti paljon. Onko nyt hyvä? Nyt vasen puoli. Laita vasen kätesi Minua kohti, oikea käsi ylös tähän.

Vasen käsi Minuun päin, oikea ylös tähän… Hmm. Tällä tavalla. Douglas, tällä tavalla. Onko parempi? Se on maksa. Liiallinen ajattelu vaikuttaa myös maksaan. Nyt on parempi.