Advice for Effortless Meditation

London (England)

1980-01-01 Advice for Effortless Meditation, London, UK, 8' Download subtitles: DE,EN,ES,FA,FI,HU,IT,NL,PL,PT,RU,TA,ZH-HANS,ZH-HANTView subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Watch on Youtube: Listen on Soundcloud: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Advice for Effortless Meditation. London (UK), 1 January 1980.

… elämässä.

Samalla tavalla värähtelyt tulevat, ne säteilevät. Teidän tarvitsee vain asettaa itsenne altiiksi sille. Parasta on, kun ei pyri yhtään mihinkään. Älkää miettikö missä kohdassa teillä on ongelmia. Olen huomannut, että monet ihmiset meditaation aikana, jos joku kohta ei ole kunnossa, he alkavat hoitaa sitä. Teidän ei tarvitse huolehtia yhtään. Päästäkää vain irti, ja kaikki tulee kuntoon itsestään. Se on hyvin helppoa. Eli, teidän ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Sitä on meditaatio.

Meditaatio tarkoittaa, että paljastaa itsensä Jumalan armolle. Armo tietää kyllä, miten parantaa teidät. Se tietää miten korjata teidät, miten asettua asumaan teidän olemukseenne, miten pitää Henkenne sytytettynä. Se tietää kaiken. Teidän ei tarvitse huolehtia siitä, mitä pitää tehdä, mikä vahvistuslause pitää sanoa tai mitä mantroja lausua. Meditaatiossa teidän täytyy antaa kaiken tapahtua vaivattomasti, täytyy antautua täysin ja olla täysin ajatuksettomana sillä hetkellä. Jos mahdollisesti ette olisikaan ajatukseton. Sillä hetkellä teidän pitää tarkkailla ajatuksianne, mutta älkää menkö mukaan niihin. Vähitellen huomaatte, kuten auringon noustessa, että pimeys väistyy, ja auringon säteet löytävät tiensä joka nurkkaan ja koloon, ja valaisevat koko paikan. Samalla tavalla teidän olemuksenne valaistuu täydellisesti.

Mutta jos silloin yritätte tehdä jotakin, tai yritätte estää jotakin tapahtumasta sisällänne, tai yritätte tehdä ’bandhanin’, silloin sitä ei tapahdu. Vaivattomuus on ainoa tie meditaatioon. Mutta asiaan ei pidä suhtautua letargisesti, vaan teidän pitää olla valppaita ja tarkkailla. Asian toinen puoli voisi olla, että ihmiset alkavat nuokkua. Ei, teidän pitää olla valppaina. Jos nuokutte, mikään ei toimi. Tämä on asian toinen puoli. Jos suhtaudutte asiaan laiskasti, mikään ei toimi. Teidän pitää olla valppaita ja avoimia, absoluuttisen tietoisia, ette pyri mihinkään, olette täysin rauhallisia. Jos olette täysin rauhallisia, silloin meditaatio toimii parhaiten.

Älkää ollenkaan ajatelko ongelmianne, mitään chakroissa olevaa, ei mitään, altistakaa itsenne. Kun aurinko paistaa, koko luonto altistaa itsensä auringolle, ja tämä on auringon siunausta ilman ponnisteluja. Luonto ei tee yhtään mitään, se vain ottaa vastaan. Kun se ottaa vastaan auringon säteitä, ja ne alkavat toimimaan aktiivisesti. Samalla tavalla Kaikkialla Oleva Voimakin alkaa toimia. Teidän ei tarvitse ohjailla sitä, teidän ei tarvitse tehdä sille mitään. Olkaa rentoja, täydellisen rentoja. Älkää lausuko mitään mantroja. Älkää välittäkö, jos Agnyanne tuntuu, tuntuu siellä, tuntuu täällä. Kaikki toimii.

Se jatkaa toimimistaan niin kauan kuin mahdollista, ja suorittaa sitä ihmettä, jota sen kuuluu tehdä. Teidän ei tarvitse huolehtia siitä. Se tietää tehtävänsä. Mutta kun itse alatte tehdä jotain, niin itse asiassa laitatte esteitä sen tielle. Ei siis tarvita mitään ponnisteluja, olkaa täysin rauhassa ja sanokaa: ”Päästän irti, päästän irti”, ei muuta. Mitään mantroja ei tarvita, mutta jos se on teistä mahdotonta, voitte sanoa Minun nimeni, mutta sekään ei ole välttämätöntä. Kun laitatte kätenne Minua kohti, se on mantra, se riittää, se ele itsessään on mantra. Ymmärrättekö, ei tarvitse sanoa mitään enempää, vaan mielessänne olevan ajatuksen, sen tunteen pitäisi olla sellainen, että meidän pitää avata kätemme sille, ja sen pitäisi toimia. Kun tämä tunne on absoluuttisen täydellinen, ei tarvitse sanoa enää mitään, ja pääsette kaiken yläpuolelle. Täytyy siis olla täysin rauhallinen, täysin tekemättä mitään.

Siitä on kysymys. Meditaatio on oman ylösnousemuksenne hyväksi, teidän pitää pääasiallisesti saada siitä hyöty itsellenne. Kun pääsette sisälle siihen, saatte myös valtuudet itsellenne. Kuten, jos teistä tulee kuvernööri, saatte kuvernöörin valtuudet. Tällä hetkellä teidän ei tarvitse ajatella ketään muuta. Älkää laittako huomiotanne keneenkään muuhun, vaan ottakaa vastaan, ottakaa vain vastaan. Älkää ajatelko mitään muita ongelmianne, kuin pelkästään sitä, että ette tee mitään, ette yhtään mitään. Tämä toimii parhaiten ihmisillä, jotka vain ottavat vastaan. Teillä on ongelmia, siksi olette täällä, mutta te ette pysty ratkaisemaan niitä, ne täytyy ratkaista jumalallisen voiman avulla On ymmärrettävä täydellisesti se, että emme itse pysty ratkaisemaan ongelmiamme. Meidän on mahdotonta ratkaista ongelmiamme.

Jättäkää kaikki jumalallisen voiman hoidettavaksi ja avautukaa ilman ponnisteluja, täysin ilman ponnisteluja. Istukaa mukavasti ja ryhdikkäästi molemmat jalat maata vasten, molemmat kädet rentoina, tällä tavalla. Ottakaa mukava asento, teidän ei tarvitse istua mitenkään epämukavasti. Ottakaa oikein mukava asento, koska joudutte istumaan siinä jonkin aikaa. Yrittäkää laittaa huomionne Minuun, sisällänne, jos pystytte, Minun Kundaliiniini, jos pystytte. Voitte tulaa sisään Minun Kundaliiniini, ja kaikki tapahtuu silloin hetkessä. Tällä tavalla, käsien pitäisi olla suorassa tällä tavalla. Avainsana on vaivattomuus, teette kaiken ilman ponnisteluja, meditoittepa sitten Minun edessäni, tai Minun kuvani edessä.