Transformation, Morning Advice at Bordi seminar

(India)

1980-01-27 Transformation, Morning Advice at Bordi seminar, opt, 13' Download subtitles: BG,EN,FI,IT,NL,PLView subtitles:
Download video (standard quality): Watch on Youtube: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share

Transformation, Morning Advice at Bordi seminar, 1980-0127

Kaikista tuntui oikein hyvältä, kun he tulivat tänne, he olivat iloisia, ja heistä tuntui, että heidän värähtelynsä olivat kunnossa. Mutta näin ei ollut. Olkaa siis valppaina, pyytäkää toisia tarkistamaan tilanteenne, ja olkaa nöyriä sen suhteen. Teidän täytyy tarkkailla itseänne koko ajan. Jos ette tarkista omaa tilaanne, miten voitte tietää mikä asia saa teidät epätasapainoon? Pyytäkää toisia tarkistamaan ja olkaa hyvin nöyriä sen suhteen. Älkää pitäkö asioita itsestään selvyyksinä, sillä jos emme muuta itseämme, Sahaja Yogalla ei ole mitään merkitystä teille. Se voi muuttua hyvin materialistiseksi tavaksi ilmaista Sahaja Yogaa, kuin tämä radio, transistori tai kaiutin, ne vain säteilevät. Meidän on tiedettävä, että Sahaja Yogan tehtävänä ei ole vain välittää energiaa lävitsemme, kuten kaikki muut materiaaliset esineet välittävät. Tämä mikki välittää energiaa ja tämä transistori, ja kaikki muutkin tällaiset laitteet välittävät energiaa. Mitään ei mene niiden sisään.

Kun artisti laulaa, niin mitään ei mene radion sisään. Samalla tavalla, jos voimamme alkaa virrata, koska jotenkin Kundaliini on yhdistetty virtalähteeseen, niin Se ei ole tehnyt työtään, ettekä tekään ole tehneet oikeutta itsellenne. Teidän on siis imettävä Gangesin virtaus sisällenne, sulauduttava siihen ja muututtava. Ganges kyllä virtaa, mutta jos se virtaa kivikkojen läpi, niin kivet eivät ime itseensä mitään Ganges-joesta. Mutta jos se virtaa hedelmällisen maan läpi, kaikki hyötyvät sen vedestä. Teidän täytyy siis ottaa hyöty Kundaliinistanne muuttamalla itseänne. Yrittäkää muuttua. Tarkkailkaa kuinka paljon muututte. Odotuksista Kundaliinia kohtaan tulee… tulee niin ’sahaj’ – sellaiksi he kutsuvat sitä oudolla tavalla – ja ihmiset luulevat, että Kundaliinin pitäisi toimia ihan itsestään, kun taas itse ovat kiviä virran molemmilla rannoilla, ja Kundaliini hoitaa työn, mikä on täysin väärä ajatus. Jos Ganges-joki virtaa, teidän pitää mennä joelle.

Teidän pitää täyttää kannunne, kannujen pitää olla kauniit; teidän pitää kantaa ne, tuoda ne kotiin ja käyttää vesi rikastuttamaan ruokaanne ja kotianne. Samalla tavalla, jos ette saa aikaan muutosta, jos ette pysty muuttamaan itseänne, silloin Kundaliini on vain kuin ohut nauha, ja joudutte koko ajan epätasapainoon, eikä edistystä juurikaan tapahdu. Edistymisen täytyy näkyä ulospäin. Ne, jotka luulevat, että lausumalla mantroja aamusta iltaan he edistyvät, erehtyvät pahan kerran; silloin kaikki on vain mekaanista. Niin monella on tapana sanoa koko ajan mantroja ääneen. Ei se ole mikään tapa. Mantrojen pitäisi avata chakrojanne muuten niillä ei ole merkitystä. Niitä pitäisi käyttää harkiten oikeissa kohdissa, suurella kunnioituksella ja ymmärryksellä, ja antaa niiden avata chakrojanne, jolloin saatte veden sisällenne siitä suurenmoisesta asiasta, jonka tunnette Kundaliinina. Saatte suurimman siunauksen Hänen rakkautensa kautta. Mutta ei niin, kuten ihmiset luulevat, että mitään muutosta ei tarvita.

Jos olette samaistuneet egoonne ja ajattelette olevanne kunnossa, olette pahasti erehtyneet. Teidän täytyy muuttua täydellisesti sisällänne. Jotkut ihmiset luulevat, että kun heidän tilanteensa on muuttunut, niin silloin heistä tuntuu oikein hyvältä, ja he luulevat saavuttaneensa kaikkein korkeimman. Näin ei ole, vain olosuhteet ovat muuttuneet, vain ilmapiiri on muuttunut, ja se saa tuntemaan, että on saavuttanut jotain suurta. Teidän pitää saavuttaa se olittepa missä tahansa. Se pitää säilyttää ja sen on pysyttävä siellä. Mutta tulemalla rauhallisempaan paikkaan, voi keskittää paremmin huomiotaan, ja siksi olette täällä. Jos tänne tullessanne vain tunnette olonne mukavaksi ja ajattelette saavuttaneenne kaiken, silloin… olette erehtyneet pahan kerran. Teidän pitää kasvaa tässä ilmapiirissä, teidän pitää tulla tänne kasvamaan ja muuttumaan täysin toisenlaiseksi persoonaksi. Älkää samaistuko egoonne älkääkä tyytykö johonkin mitä tunnette… ”on mukava ja hyvä olo”.

Asiaan ei pidä suhtautua tällä tavalla. Teidän on muutettava itseänne ja tutkiskeltava: Miten minä käyttäydyn? Miten suhtaudun asioihin? Olenko saanut asioihin uuden näkökulman, vai en? Pahin asia, joka voi tulla egon suojaksi, on itsepäisyys, oma itsepäisyys. Itsepäiset ihmiset ovat erittäin vaikeita, ja he ovat ylpeitä itsepäisyydestään ja sanovat: ”Kyllä, olen itsepäinen. Minkä sille voi?” Jos olette ylpeitä kaikesta tällaisesta joutavasta, silloin kannatte kivikasaa päänne päällä – tämän elämän, seuraavan elämän, ja monia tulevia elämiännekin. Kaikista tällaisista kivistä on luovuttava välittömästi, ne on ravisteltava päältään, koska teidän on saavutettava kauneutenne. Olette nähneet kuinka kukka pudottaa pois kaiken, mitä se ei tarvitse, se alkaa kukkia, työntää päänsä ulospäin ja avautuu voidakseen tarjota tuoksuaan muille.

Jos haluatte antaa tuoksua muille, kuinka paljon sitä on sisällänne? Onko sisällänne tuoksua, niin että voitte antaa sitä muille? Se teidän on selvitettävä ja hoidettava kuntoon. Kaikkein tärkein kysymys: kuinka pitkälle voitte rakastaa muita ihmisiä? Kuinka pitkälle voitte täyttää velvollisuuksianne miehenä, vaimona, lapsena, isänä, äitinä – kaikkena? Se ei mene niin, kuten jotkut ymmärtävät Sahaja Yogaa – eli, että roikutaan jossain ja sitten sanotaan: ”Olen kunnossa”. Tietysti on vaikeita ihmisiä ja vaikeita ihmissuhteita, mutta sahaja-joogin on katsottava kaikkea kiintymättömyydellä ja kyettävä korjaamaan kaikki olemassa olevat ongelmat, ja hänellä on oltava hyvin vahva ja järkkymätön näkökulma ihmisiin, jotka eivät ole sahaj hänen perheessään ja ympärillään ja sanottava suoraan: ”Mitä oikein teet? Aiotko jatkaa tällaista koko elämäsi ja kuolla tällaiseen… tähän taakkaan niskassasi, vai aiotko päästä eroon siitä?” Mutta ensin teidän on itsenne oltava kunnossa. Kehossamme on ’manas’ (mieli), joka sijaitsee vasemmalla puolella, kulkee oikealle ja menee sitten taakse, ja meillä on myös ’ahamkara’, eli ego, joka nousee ylös oikealta puolelta vasemmalle, ja aivoissa se tulee eteen ja siirtyy pään vasemmalle puolelle.

Näiden kahden – ego ja superego, eli ’manas’ ja ’ahamkara’ – välissä sijaitsee ’buddhi’, eli älykkyys. Mutta jos tätä älykkyyttä ei tasapainoteta viisaudella, ’subuddhilla’, se voi olla hyvin vaarallista, ja se tallentaa kaiken, mitä teette. Se tietää mitä teette. Jos olette samaistuneet egoonne tai superegoonne, ei ’buddhi’ pääse kovin pitkälle. Alussa se voi yrittää kertoa teille: ”Tämä on väärin, sinun ei pitäisi mennä sinne, sinun ei pitäisi tehdä tuota,” mutta sitten se on hiljaa. Teidän on siis oltava hyvin varovaisia myös älykkyytenne kanssa. Yhtäkkiä älykkyys vaikenee, se ei enää autakaan. Silloin vallan ottaa ego tai superego. Silloin kaikki ajattelu ja ymmärrys kulkevat egon ohjauksessa, ja te kuljette sen mukana ettekä tiedä minne menette ja mitä teette. Kun nyt olemme täällä, ja olemme päättäneet pitää oikein hyvän Sahaja Yoga -seminaarin, meidän kaikkien on tärkeää tietää täältä lähtiessämme, kuinka paljon haluamme muuttua.

Muussa tapauksessa tämä on vain pujaa, havanaa, sitä ja tätä… joka kerta, mutta miten olemme edistyneet sisällämme – se meidän pitää nähdä. Onko se yhtä paljon kuin pieni muurahainen liikkuu minuutissa, vaiko paljon enemmän? Edistyminen on hidasta, koska emme halua muuttaa itseämme. Pyrkikää siihen, että muutatte itseänne joka hetki. Olen nähnyt ihmisiä, jotka ovat eläneet kuin virtahevot – ja jatkavat elämistään virtahepoina. Ne, jotka elävät kuin hyeenat, jäävät hyeenoiksi. He jatkavat omaa samaistumistaan ja ovat siihen tyytyväisiä, mikä on hyvin väärin. Teidän on puhjettava kukoistukseen kuin kukat. Muuttakaa itseänne, muuttukaa! Tämä muutos tulee auttamaan teitä.

Tämä avaa uuden ulottuvuuden elämäänne. Siihen saakka, kunnes tämä käynnistyy, elämällänne ei ole merkitystä, Sahaja Yogalla ei ole mitään merkitystä teille. Joten yrittäkää parhaanne, että tämä muutos käynnistyisi – elämänne jokaisena minuuttina – silloin saatte ihmetellä elämänne rikastumista. Mitä tahansa teenkin, nytkin olen varmasti puhdistanut teitä aika lailla. Olen puhdistanut teitä ylhäältä alas – aika lailla, vai mitä? Mutta siitä huolimatta teidän tehtävänne on itse pitää itsenne kunnossa. Ensinnäkin teidän huomionne ei Minusta ole niin hyvä. Siksi oikeassa Nabhissanne ja maksassanne on vikaa. Huomion pitää pysyä yhdessä paikassa, mutta jos kääntelette päätänne, kääntelette huomiotanne, silloin ette voi olla Nirvicharassa. Jotta pysyisitte Nirvicharassa, teidän on ensin pidettävä huomionne vakaana, ja kun vakaus on saavutettu, silloin teidän on vain katsottava, että olette Nirvicaharassa.

Laittakaa kaikki ajatuksenne Nirvicharan virtaan, ja se ratkaisee ongelmanne. Muuttuminen on varmasti positiivinen vaihe, jossa näkee oman itsensä. Näette itsenne, kutsutte itseänne. Jos nimenne on vaikkapa Nirmala, silloin sanotte: ”Ooh, Nirmala, siis näinkö asioita pitää katsoa?” Muuttuminen on itsensä samaistamista siihen Itseen, joka näkee teidät. Kun alatte samaistua tähän Itseen, ja ilmaisemaan jotain sille itselle, joka on Nirmala, silloin olette erillään, ja silloin muuttuminen tapahtuu. Ensin täytyy nähdä, ja sitten täytyy samaistua tähän Itseen, eli sisällänne tapahtuu muuttuminen. Muutoin kannatte sisällänne vähän energiaa, jolla saatatte tehdä pieniä ihmeitä – saatatte nostaa Kundaliineja. Mutta entä te itse? Jäätte sinne missä olittekin.

Siksi on tärkeää, että kun tulemme tällaiseen paikkaan, meitä ei saisi viedä mukanaan mikään hyvin ulkoinen ja Sahaja Yogalle täysin arvoton asia. Myöhemmin kerron teille miten otatte käyttöön erilaiset voimanne, mutta juuri nyt meidän pitäisi päättää, että lähdemme täältä täysin uusiksi persooniksi muuttuneina. Jumala siunatkoon teitä.