Olet osa jumalallista olentoa

Caxton Hall, London (England)

1980-12-01 You Are Part Of The Divine Being London Source NITL HD, 92' Download subtitles: CS,EN,FI,FR,NL,ZH-HANS,ZH-HANT (7)View subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Watch on Youtube: Watch and download video - mp4 format on Vimeo: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

”Olet osa jumalallista olentoa”. Caxton Hall, Lontoo (Englanti), 1. joulukuuta 1980.

En pystynyt majoittamaan teitä kaikkia kotiini, ja ajattelin, että parempi tulla tänne, sovitte kaikki tänne!

Ja tänään on viimeinen päivä sahaja-joogeillemme (ennen Äidin matkaa Intiaan). Meidän on ymmärrettävä muutamia hyvin tärkeitä asioita itsestämme ja organisaatiostamme, joka on Jumalallinen. Voin kertoa teille pääpiirteittäin, mutta en puutu yksilöllisiin asioihin tai ongelmiin, koska ette ole enää yksilöitä. Teistä on tullut olennainen osa Jumalallista Olentoa, ja olette Sen heränneitä soluja, joten laajasti ajatellen meidän on ymmärrettävä, mitä meidän on tehtävä. Ensimmäiseksi meidän on tiedettävä, että olemme oivaltaneita sieluja. Ja että olette saaneet oivalluksen, ja että olette pyhimyksiä; että teillä on kaikki voimat, joita pyhimyksellä voi olla. Kenelläkään pyhimyksellä ei ole ollut niin paljon voimia kuin teillä nyt, mikä tulee myös esiin. Kenelläkään pyhimyksellä ei ole ollut sellaista tietoa, joka teillä on nyt. Hämmästyttävää, mutta missään tähän mennessä kirjoitetussa kirjassa ei ole voitu kertoa siitä henkisestä olennosta, joka on olemassa sisällänne, ja jonka olette oppineet tuntemaan Sahaja Yogan kautta. Se on hyväksyttävä.

Näin se on. Kukaan kirjoja kirjoittaneista – ei edes Adi Shankaracharya – ei pystynyt selittämään niin monia asioita, joita te tiedätte. Mutta Adi Shankaracharyan laatu oli hyvin korkea, ja Hänen tyyppistensä ihmisten – Markandeyan tai Buddhan. Laatu oli hyvin korkea, koska he olivat äärimmäisen puhtaita ihmisiä – puhtaus. He ovat päässeet yksilöinä pelastumisessaan hyvin korkealle. Te taas olette päässeet korkealle kollektiivisessa pelastumisessa. Mutta yksilöinä he ovat todella korkealla tasolla. Heillä ei ollut mitään epäilyksiä Jumalallisesta Voimasta, ei epäilyksiä Jumalasta. Hei eivät koskaan epäilleet, ja he olivat hyvin kunnianarvoisia. He eivät välittäneet pikku ongelmista elämässään.

Heille sellaisten ajatteleminen oli täysin mitätöntä. Me käytämme niin paljon aikaa tällaisiin mitättömyyksiin. Tiedän, että näin täytyi tapahtua, koska loppujen lopuksi olemme ihmisiä ja tulemme Sahaja Yogaan ihmisen tietoisuudellamme, ja sitten saamme oivalluksemme. Eli, puhdistautumisen aika on hyvin lyhyt. Heillä taas oli pitkä aika puhdistaa itseään. Esimerkiksi Mooses oli inkarnaatio ja hyvin puhdas persoona, ja Jeesus oli inkarnaatio, absoluuttisesti puhtain inkarnaation muoto. Mutta he ovat olemassa meille esikuvina, kun taas me olemme muuttuneet ihmisistä profeetoiksi. Ymmärrätte nämä molemmat asiat oikein hyvin, mitä heikkouksia ihmisillä on, mitä ongelmia heillä on, kuinka he joutuvat pois todellisuudesta, kuinka heitä harhautetaan. Mutta emme vieläkään käytä värähtelyjen voimaamme, niin kuin meidän pitäisi. Tästä asiasta haluan kertoa teille – että teillä kaikilla on värähtelyjen voimat.

Kun alamme käyttää värähtelyvoimiamme, emme myöskään tiedä, minkälaista kunnioitusta ja protokollaa meidän tulisi käyttää tätä voimaa kohtaan. Kysymyksessä on Jumaluuksien voima sisällämme, ja saamme ne toimimaan meissä tietyn rituaalin avulla. Kuten tiedätte, entisaikojen ihmiset tekivät paljon ihmetekoja tämän voiman avulla, mutta he olivat hyvin kunnianarvoisia ihmisiä. Heidän luonteessaan ei ollut mitään pinnallisuutta, eikä sisällään mitään joutavia ongelmia, joilla olisi jotain henkistä arvoa. Kun käytätte värähtelytietoisuuttanne, teidän ei pitäisi käyttää sitä joutaviin asioihin. Kuten esimerkiksi, jos olette menossa elokuviin, ja liikenne on ruuhkautunut, ajattelette, että voisitte käyttää värähtelyvoimianne, että ehditte perille. Sellainen on vähäpätöistä, sillä ei ole merkitystä. Sahaja Yogassa sillä ei ole merkitystä, menettekö elokuviin vai ette. Merkitystä on: mitä henkisiä voimia teillä on, kuinka pitkälle olette päässeet henkisyydessänne. Elokuvilla ei ole mitään merkitystä.

Olette pyhimyksiä, ja tärkein asia on se, minkä tason saavutatte siinä sisällänne. Muuten millään muilla asioilla ei ole merkitystä. Tai, näillä ongelmilla ei ole merkitystä henkisyyden kannalta. Kaikkien sahaja-joogien pitää siis ymmärtää, että olette nyt vastasyntyneitä, ja teillä on uusi tietoisuus, ja teidän pitää käyttäytyä sopivan arvokkaasti. Annan esimerkin, koska keskustelin siitä juuri tänään erään henkilön kanssa. Kun teette jollekin bandhanin, suojauksen, te liikutatte kättänne näin ja näin. Sitä ei pidä tehdä sillä tavalla. Teidän omia käsiänne pitää kunnioittaa, koska ne ovat pyhimyksen kädet. Kaikki jumaluudet ovat käsissänne ja sormissanne, joten, kun teette ihmisille suojauksen, teidän pitää käyttää niitä oikein. Käyttäkää niitä tavalla, joka on arvokasta.

Kaikenlaista epäarvokasta ja halpaa käsien käyttöä pitäisi välttää täysin. Toistenne kohtelemisessa teidän on hyvä tietää, että toimitte nyt kaikki Jumalallisen Voiman sisällä. Teidän täytyy kunnioittaa ja todella rakastaa toisianne. Teidän pitää kunnioittaa, koska olette kaikki pyhimyksiä. Jokaisen pyhimyksen on kunnioitettava toista pyhimystä. Se on vähin vaatimuksista. Ja jos ette kunnioita toisianne, chakranne menevät epäkuntoon, erityisesti Vishuddhi, koska se heijastaa kollektiivisuuttamme. Ja myös Äidin Chakra menee epäkuntoon, koska turvallisuuden tunteenne on kollektiivisuus. Ja välillänne olevaa rakkautta pitää huolehtimisen lisäksi myös ravita ja palvoa, ja sen pitää olla hyve! Teidän ei pidä kohdella toisianne kuten muut ihmiset kohtelevat toisiaan.

Se on kallisarvoinen asia. Silloinkin, kun puhuttelette jotakin läheistänne – vaikkapa veljeänne, siskoanne, miestänne, vaimoanne – teidän pitää osoittaa kunnioitusta, muuten se menettää merkityksensä. Teidän täytyy kunnioittaa vanhempianne enemmän kuin koskaan aikaisemmin, koska he ovat sahaja-joogeja, koska he ovat pyhimyksiä ja teidän vanhempianne. Ennen kaikkea, kunnioitus on tärkein asia toistenne välisissä suhteissa. Eikä kunnioituksella ilman rakkautta ole mitään merkitystä. Kunnioitus ja rakkaus toisianne kohtaan. Vaikka joku on elämässä korkeammassa asemassa ja joku alemmassa, Sahaja Yogassa sillä ei ole merkitystä. Paljonko ansaitsette, missä asemassa olette, missä asutte, se ei ole tärkeää. Kaikkein tärkeintä on se, että olemme yhtä, ja että meistä on nyt tullut profeettoja, ja meillä on voimat nostaa muiden Kundaliini, ja olemme saaneet sellaisen voiman, koska Äitimme rakastaa meitä hyvin paljon, ja siksi meidän velvollisuutemme on rakastaa toisiamme. Entä kunnioitanko Minä teitä?

Minun ei tarvitse, koska tiedätte, että teidän ja Minun välillä on suuri ero. Mutta kunnioitan teitä, koska olette pyhimyksiä. Ja maa, joka ei kunnioita pyhimyksiä, joutuu hunningolle. Joten kaikkein ensimmäiseksi teidän on opittava miten kunnioitatte toisianne. Ja se on hyvin tärkeä harjoitus, joka meidän on opittava. Olipa kysymys miehestänne, vaimostanne, veljestänne, siskostanne, isästänne, äidistänne tai lapsestanne, koska hän on pyhimys – kunnioittakaa! En tiedä miten reagoitte siihen, että alatte välittömästi miettiä ihmisiä, jotka eivät kunnioita teitä. Miettikää kuinka montaa ihmistä itse ette kunnioita. Se on tyypillinen egokeskeinen reaktio, että alamme välittömästi ajatella: ”Ooh, se mies ei kunnioita minua! Eikä tuo mies kunnioita!”

Mutta ajatelkaapa kuinka montaa ihmistä ette itse ole kunnioittaneet. Kun en ole täällä, olen täällä paljon enemmän. En ole vielä käynyt Australiassa, ja tiedätte, kuinka valtavasti nämä ihmiset ovat nousseet – he ovat niin puhtaita, hyviä ja fantastisia. Mutta sitä ei ole tapahtunut niin paljon täällä, sillä Minun on täytynyt todella ahertaa täällä. Ei siksi, että Englanti olisi niin huono. Mutta tuntuu, että koko ajan: ”Äiti on paikalla. Laitetaan kaikki ongelmamme Hänen ratkaistavakseen.” Pienen pienetkin ongelmat te tuotte Minulle – ei haittaa – mutta te olette nyt kykeneviä ratkaisemaan omia ongelmianne, ja myös muiden ongelmia. Jollei kysymys ole mitään perustavaa laatua olevasta ongelmasta, teidän ei tarvitse vaivata sillä Minua, eikä teidän tarvitse myöskään kysyä lupaa Minulta. Voitte vain jatkaa eteenpäin.

Mutta teidän pitää ajatella kaikkea suhteessa Sahaja Yogaan – kuinka paljon saatte sillä tehtyä Sahaja Yogan hyväksi? Kuinka paljon saatte aikaan Sahaja Yogalle? Tästä oli kyse sahaja-joogien kokouksessa tänään. Perimmältään meidän on ymmärrettävä sellainen asia, että meidän pitää kasvaa, ja meidän pitää antaa muiden kasvaa oman kasvumme mukana. He eivät hillitse kasvuamme, vaan ovat mukana omassa kasvussamme. Te kasvatte vain silloin, kun saatte muut kasvamaan kanssanne. Muuten kasvua ei tapahdu. Kaikki mitä sanon, menee kirjoihin ja kansiin, joskus myös ihmisten aivoihin. Mutta sen täytyy mennä sydämeen. Koko Sahaja Yoga toimii sydämessä, eli Hengessä.

Henki on se asia, josta puhun. Henki on se, joka iloitsee siitä. Minulle on kerrottu, että jotkut käyttävät käsiään aseina. Sellainen on hyvin vaarallista! Teidän ei pitäisi tehdä mitään sellaista itsellenne. Olette edelleen pyhimyksiä, ette vielä jumalia! Joten älkää tehkö sellaista. Joillakin ihmisillä on tapana myös läimäyttää toista kädellään tällä tavalla. Minun läsnäollessani, sanotaanko, se ei haittaa, mutta muutoin ei pidä. Teidän täytyy kunnioittaa.

Käyttäkää kaikkia lempeitä ja helliä tapoja, ei koskaan sellaisia, joilla osoitatte epäkunnioitusta pyhimykselle. Tietysti te läimäytätte negatiivisuutta toisessa ihmisessä, tiedän sen. Mutta muuten teillä ei ole mitään oikeutta tehdä sellaista, heittää ulos tai vahingoittaa ketään. Sellainen vie teitä hyvin alas. On ymmärrettävä, että tämä on vakava asia. Teillä on kaikki voimat, ja tiedätte kuinka pitkälle voitte mennä. Teidän on pitäydyttävä ’maryadojenne’ rajoissa. Älkää ylittäkö niitä, koska sellainen lisää egoa, ja ego on kaikkein vaarallisin asia, jonka me aina kohtaamme. Yrittäkää parantaa kielenkäyttöänne. Olkaa lempeitä. Olkaa todella lempeitä toisillenne.

Odotan teillä olevan paljon enemmän ihmisiä siihen mennessä kun palaan. Odotan teiltä uskomattoman hienoja asioita. En tiedä saisinko, mutta olen antanut teille jotain niin ihmeellistä, niin valtavan hienoa. Se on uskomatonta. Odotan teiltä sitä, ilman muuta, koska olette erityisesti valittuja, ja olen työskennellyt kanssanne jo vuosia. Teillä on nauhoitteet englanniksi. Ranskalais-parat, heillä ei ole nauhoitteita ranskaksi, ja ne pitää kääntää. Heillä ei ole kirjoja ranskaksi, ja heillä on suuria ongelmia ymmärtää Minua. Mutta kuinka omistautuneita he olivatkaan ja kuinka syviä. Jokainen heistä tuli luokseni ja sanoi: ”Äiti, minä rakastan Sinua hyvin paljon.

Minä rakastan Sinua.” ”Minussa on paljon vikoja, ja minä luovutan itseni Sinulle. Hyväksytkö minut?” Kaikki he sanoivat näin. Kuvitelkaa! Olin yllättynyt kuinka he sanoivat tällaista Minulle, ja kuinka he ymmärsivät vikansa sisällään. Meidän on muutettava käyttäytymismalliamme rahaa, materiaa, tunteita, fyysisiä ja kaikkia muita asioita kohtaan. Esimerkiksi, joku on mennyt naimisiin – avioliittojen pitää olla onnistuneita. Jos avioliitto ei ole onnistunut ja onnellinen, ette saa siunauksia, ette minkäänlaisia. Yrittäkää tehdä liitostanne onnellinen ja onnistunut.

Se on hyvin tärkeää. Avioliitto on Adi Shaktin vakiinnuttama instituutio. Sitä ei voi häpäistä. Älkää suhtautuko avioliittoihinne pinnallisesti. Teidän täytyy myös antaa lasten syntyä teille, että saisitte suuria sieluja tänne maan päälle, jolla annamme heille mahdollisuuden, hyvän mahdollisuuden elää hyvin onnellista elämää. Mutta jos puolisot eivät ole onnellisia, ja vaikka syntyisikin oivaltaneita sieluja, heillä on vaikeaa kanssanne, eivätkä he pääse kukoistamaan, ja heillä on ongelmia. Ennen kaikkea, muodostakaa onnen ja ilon täyteinen perhe. Jotkut ajattelevat, että jos he muuttavat etäämmälle sahaja-joogeista, he saavat hyvän ja onnellisen liiton. Se on täysin väärä käsitys! Täysin väärä!

Jos ette onnistu luomaan onnellista avioelämää ashramissa, ette onnistu siinä missään muuallakaan. Yrittäkää ensin ashramissa. Kannattaa yrittää. Muuten se ei onnistu. Sillä silloin ymmärrätte, miten jakaa elämä toisten ja avioliiton kanssa. Mikään sellainen, kuten materiaaliset asiat, asunnon hankkiminen, sen ja sen hankkiminen, ei ole niin tärkeää. Sisällänne olevan asunnon pitää olla puhdas, se on sydämenne temppeli. Emme ole täällä rakentamassa asuntoja emmekä keräämässä rahaa. Olemme täällä rakentamassa temppeleitä sisällemme, oikeita temppeleitä, jotka kasvavat, jotka ovat elävän Jumalan eläviä temppeleitä sisällämme. Materiaaliset asiat ovat tärkeitä tiettyyn rajaan asti, eivät sen enempää.

Tärkeintä ei ole se, kuinka Sahaja Yoga on tukenut teitä, vaan se, kuinka te olette tukeneet Sahaja Yogaa itsenne kautta. Monet ajattelevat, ”Meidän pitää saada hyvä asunto, koska olemme tulleet Matajin luo.” Kyllä, saatte. Saatte hyviä työpaikkoja. Hyvä on, saatte. Taloudellinen tilanteenne paranee. Hyvä. Saatte kaiken tämän. Mutta kuinka paljon olette itse antaneet Sahaja Yogalle? Tavallaan – kuinka paljon te olette tukeneet.

Ihmiset ajattelevat joskus, että jos he lahjoittavat rahaa, se riittää. Ei riitä. Rikastakaa Sahaja Yogaa sydämellänne, rakkaudellanne, ystävyydellänne, kauniilla toistenne ymmärtämisellä, iloitsemalla toistenne seurasta kaikkein puhtaimmassa muodossa, ilman mitään tarkoitusta tai aikomusta saada itselleen mitään alhaista iloa tai onnea joltakin ego- tai seksikeskeiseltä henkilöltä. Se on puhdasta iloa, puhdasta iloa. Puhtaus on se teema, joka meidän pitää omaksua. Meidän on yritettävä olla aina vain puhtaampia ja puhtaampia. Ja puhtaus tulee näkymään säteilynä kasvoillanne, käytöksessänne ja koko teidän olemuksessanne. Pelkkä läsnäolonne osoittaa, että olette sahaja-joogeja. Ette tarvitse mitään todistuksia. Ette tarvitse mitään erityisiä asuja kertomaan siitä, vaan ihmiset tietävät kasvoistanne, että olette pyhimyksiä – ja käytöksestänne.

Teidän pitää jäädä seisomaan jonon viimeisiksi. Teidän pitää olla ihmisiä, jotka katselevat asioita. Teidän ei tarvitse olla ensimmäisinä ottamassa jotakin, tunkea jonon ensimmäisiksi. Ei! Te olette viimeisenä, koska olette itsenne kanssa. He eivät ole. Heillä ei ole omaa turvaansa. He yrittävät löytää turvaa näistä asioista. Teillä on oma turvanne. Muuttakaa kaikkien asioidenne tärkeysjärjestys Hengen mukaiseksi, niin silloin ilo on omaanne.

Odotan todella fantastisia asioita teiltä, ja toivon, että liitytte yhteen, toimitte ja luotte jotakin fantastista. En tiedä miten puhua asioista yksilöllisesti, mutta olen jo ehtinyt puhua Pariisin sahaja-joogien kanssa ja kertonut heille, että Sahaja Yoga on hyvin nopeaa. Ja se menee eteenpäin hyvin nopeasti. Niin nopeasti, että jos ei pysy mukana Sahaja Yogan vauhdissa, joutuu ulos. On pysyttävä mukana Sahaja Yogan vauhdissa. Ne, jotka eivät tavalla tai toisella pysy mukana vauhdissa, tai jotka jumiutuvat tai jäävät kiinni väärään samaistumiseen, putoavat kyydistä. Kasvatte vain, jos pysytte mukana Sahaja Yogan vauhdissa. Se tulee olemaan valtavaa Intiassa. Tiedän, että nämä viisi vuotta tulevat olemaan mahtavia Australiassa. Ehkä Englannissakin, riippuu siitä, pystyvätkö ihmiset lisäämään vauhtia.

Se tulee olemaan valtavan nopeaa, ja teidän pitää ymmärtää päästää irti kaikista kahleista ja vääristä samaistumisista, kaikesta fanaattisesta typeryydestä ja luopua kaikista vääristä samaistumisista, että olette brittejä, sitä ja tätä. Tulkaa vain sahaja-joogeiksi ja universaaleiksi olennoiksi. Se on tärkeää. Nyt on sen aika. Se käynnistyy ensi vuonna. Toivotan teille oikein hyvää uutta vuotta ja oikein hyvää ja iloista joulua. Jumala siunatkoon teitä!