Marriages and Talk, Marriage is meant to give joy

Temple of All Faiths, Hampstead (England)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

”Marriage is meant to give joy”. Hampstead, Temple of all Faiths (UK), 29 November 1981.

Avioituminen on suotuisa tapahtuma, kaikkein suotuisin tapahtuma ihmisen elämässä.

Se on suotuisa, siksi se tuottaa iloa, ja värähtelyt virtaavat tämän suotuisuuden mukana kaikkialle maailmaan. Sahaja-joogien ilon täällä Englannissa, Lontoossa tänään pitää levitä kaikkialle maailmaan. Avioliiton on tarkoitus tuottaa iloa, sen on tarkoitus antaa iloista mieltä, onnea ja kaikkia siunattuja asioita, joita voimme vain ajatella saavamme kahden ihmisen yhdistymisen kautta, näin voisi sanoa. Se on hyvin läheinen ja yksityinen suhde, jota täytyy kunnioittaa. Sitä ei pidä millään tavalla häväistä tai haaskata harkitsemattomasti. Ne, jotka eivät kunnioita elämänkumppaniaan, eivät myöskään saa koskaan kunnioitusta missään. Ne, jotka kohtelevat huonosti kumppaniaan tai yrittävät pilata heidän mainettaan, vahingoittavat vain itseään. Yrittäkää ymmärtää toisianne, koristakaa toisianne, älkää nuhdelko vaan koristakaa. Niin kuin koru, joka lisätään ihmisen persoonallisuuteen, koristaa tätä henkilöä, yrittäkää samalla tavalla koristaa toista henkilöä. Elämän käytöstavat ja säädyllisyys muodostuvat tästä suotuisasta suhteesta.

Sitä täytyy ylläpitää. Avioliitto on side, joka sitoo yhteiskunnan omalla kauniilla tavallaan Äidin armoon. Luopukaa kaikista vanhoista ajatuksistanne, kaikista niin kutsutuista nykyaikaisuuksista, joilla olemme pilanneet avioliittomme. Jos ette pysty iloitsemaan omasta vaimostanne tai miehestänne, ei maailmassa ole mitään, mistä voisitte iloita, koska tämä suhde on kaikkein läheisin ja hyvin pyhä. Teidän täytyy unohtaa, että olette eläneet itsenäisesti, nyt te elätte yhtenä henkilönä, yhtenä persoonallisuutena, toisiaan tukevana energiana, täydentäen toisianne täydellisessä sopusoinnussa. Tämä luo sitä rauhaa, mistä me puhumme. Jos kahden ihmisen väliset avioliitot eivät onnistu, kuinka voisimme olettaa koko kansakunnan elävän onnellisena? Miettikää sitä. Rauhan siemenet kylvetään tällä tasolla. Meidän on oltava järkeviä ihmisiä, joille avioliiton tärkein osa on se, kuinka järkeviä olemme sen suhteen.

On helppoa kiukutella, kiivastua, tehdä jotakin sopimatonta ja harkitsematonta. Mutta järkevä henkilö ei koskaan ylitä tiettyjä sopivaisuuden rajoja. Kun rajan kerran ylittää, on helppoa ylittää se uudelleen. Se tuli esille tänään, kun luimme Ramasta, että Hän on ’maryada purushottama’. Maryada on se raja, jonka sisällä ihmisen on pysyttävä. Naisen on pysyteltävä omissa rajoissaan, ja miehen on pysyteltävä omissaan. Jos ajatellaan, että mies dominoi vaimoa, tai että nainen dominoi miestä, se syntyy eräänlaisesta kompleksista, ja siitä on päästävä eroon. Te täydennätte toisianne. Te koristatte toisianne. Älkää koskaan puhuko pahaa miehistänne tai vaimoistanne.

Siinä on avain äärimmäisen hienoon avioelämään. Jos alatte puhua toisistanne muille, tämä hienous, tämä luottamus katoaa. Teidän pitää siis luottaa toisiinne. Lapset omaksuvat luottamuksen Jumalaan, kun he alkavat oppia vanhemmiltaan, kuinka he luottavat toisiinsa. Te olette se pesä, johon huomisen suurenmoiset lapset syntyvät, jossa he vakiintuvat ja kasvavat suuriksi pyhimyksiksi. On todella suurenmoista, että avioliittoja on solmittu yhdeksän. Yhdeksän on Minulle hyvin suotuisa luku. Planeettoja on yhdeksän, ja niin myös ’nava Durgaa’, yhdeksän Durgaa. ’Nava Durgat’ ovat Durgan yhdeksän mutoa. Äidin yhdeksän muotoa.

Tällainen suurenmoinen tapahtuma on toteutunut tänään. Tämä on todella hyvä päivä, ja teidän kaikkien pitää ymmärtää Sahaja Yoga -avioliittojen arvo. Teidän pitää luoda avioliiton malli kaikille englantilaisille, amerikkalaisille, eurooppalaisille ja myös intialaisille, sillä intialaiset ottavat mallia teiltä kaikessa tällaisessa. Jos liittonne ovat malliavioliittoja, hekin omaksuvat sellaiset liitot. Englannissa asuvien ihmisten on tärkeää ymmärtää tämän tapahtuman syvällisyys ja sen arvo, mitä merkitsette koko universumille ja rauhalle. Nautinto on omaanne, se on yksityistä. Mutta Sahaja Yogassa se on hyvin kollektiivista, olette nähneet sen. Se on hyvin kollektiivista, teillä on niin paljon veljiä ja siskoja, ja me kaikki nautimme teidän pariskuntien ilosta, kun olette yhdistyneet mieheksi ja vaimoksi. On siis ymmärrettävä, että avioliitto ei saa tehdä teistä ahdaskatseisia tai itsekkäitä tai millään tavalla pitää teitä erillään muista. Kaikki ihmissuhteet ovat kauniita omissa muodoissaan.

Kuten että teillä on veljiä ja siskoja, äitejä ja isiä, teillä on Sahaja Yoga ja teillä on lapsia. Kaikille pitää omissa muodoissaan antaa se, mitä he ansaitsevat, mitä heillä pitää olla, mikä on oikein tehdä. Avioliitto antaa teille nyt keinon olla dharminen ja moraalinen. Tämä opettaa teitä kunnioittamaan toisten siveyttä ja myös omaa siveyttänne. Meidän pitää opettaa itseämme. Tiedätte kuinka paljon vahinkoa on jo saatu aikaan huonoilla avioliitoilla ja avioeroilla. Meidän pitää opettaa itseämme, meidän pitää sietää hieman, meidän pitää opettaa, uudelleenopettaa ja parantaa itseämme eikä sanoa: ”Olen sellainen ja tällainen, minkä sille voin?” Teidän täytyy tuoda kunniaa avioliittojärjestelmälle, koska se on Kaikkivaltiaan Jumalan vakiinnuttama järjestelmä eikä mikään ihmisten luoma, mikä on väärin ajateltu. Sen on Kaikkivaltias Jumala vakiinnuttanut suotuisaksi tapahtumaksi, jossa toteutetaan hyvin suotuisa asia, jonka pyhyyttä tulee ylläpitää ja toteuttaa sellaisella tavalla, että suhde on hyvä ja säädyllinen. Kaikki kulttuuri ja arvokkaan elämäntavan kauneus virtaa onnellisen avioelämän kautta.

Ei mitään moukkamaista, pröystäilevää tai halpaa, vaan kunniallista, nautittavaa, eloisaa, vieraanvaraista ja anteliasta kumppanuutta. Olen varma, että te kaikki ymmärrätte sen tärkeyden, ja olen varma, että olette kaikki valmistautuneet tähän tapahtumaan. Haluaisin nähdä, että te kaikki todella osoittaisitte täydellistä hyväksyntää kumppanianne kohtaan todellisena osana omaa itseänne, ja että te käsittelisitte heitä arvokkuudella. Siunaan teitä kaikkia. Olette kaikki pyhimyksiä, jotka ovat avioituneet täällä. Kaikki enkelit ja taivaalliset olennot laulavat varmasti ylistystänne. Olkaa huolellisia ja omaksukaa, omaksukaa asemanne, kuten sanomme hindiksi: ’biraji’, omaksukaa asemanne täydellä kunnioituksella ja loistolla. Olemme kaikki kanssanne koko ajan auttamassa teitä pitämään huolta suhteistanne. Meidän täytyy kaikkien pitää huolta heidän suhteistaan ja saada heidät tuntemaan avioelämän suloisuus. Kaikenlaisen kiusoittelun ja muun pitää vain vahvistaa heidän suhdettaan, ja kaiken ilon heidän kumppanuudestaan pitää aaltoilla meille aivan kuin meren laineet aaltoilevat kohti rantoja ja aaltoilevat taas takaisin kohti merta.

Samalla tavalla, sen pitää olla vastavuoroista ja hyvin kaunista. Avioelämän avain siihen on puhtaus. Puhtaus on ainoa tapa, jolla voitte pitää avioelämänne täysin kunnossa. Mitä tahansa on tapahtunut menneisyydessä, unohtakaa se! Nyt alkaa uusi elämä. Tämän jälkeen älkää pitäkö mitään salassa vaimoltanne tai mieheltänne. Kaikki pitää kertoa, elämän pitää olla mutkatonta, täydellisen avointa ja äärimmäisen puhdasta. Jos tätä puhtautta harjoittaa joka päivä, se alkaa näkyä hyvin nopeasti elämässä siten, että avioliitot kohottavat aina ihmistä ylöspäin. Mutta puhtaus on avioelämän avain. Toivon, että muistatte nämä sanat.

Yrittäkää pitää mielenne puhtaana! Älkää epäilkö vaimojanne, älkääkä pettäkö, ja päinvastoin. Pitäkää suhteenne hyvin mutkattomana ja opetelkaa miten siinä voi pysyä, teidän lapsenne oppivat teiltä, eikä nyt kestä enää kauan että koko maailma saadaan muutettua, kunhan opimme tämän luottamuksen. Eikä vain raha-asioissa, vaan kaikessa – luottamus, täydellinen luottamus. Niin kuin luotatte itseenne, teidän pitää luotta myös toiseen, joka ei enää ole joku toinen. Niitä, jotka ovat olleet naimisissa jo aikaisemmin, niitä, jotka ovat naimisissa ja jotka aikovat mennä naimisiin, ja jotka ovat menneet naimisiin tänään, Minä siunaan teitä kaikkia hyvin syvästi iloiten tästä ymmärryksestä, teidän puhtautenne ilosta, virratkoon kauneus koko elämänne ajan, ikuisesti. Jumala siunatkoon teitä!