Public Program

(Austria)

1982-09-30 Vishuddhi, Agnya, Sahasrara, Vienna, Austria, DP, 98' Chapters: Introduction by Yogi, Talk, Self-RealizationDownload subtitles: BG,DE,EL,EN,FA,FI,FR,IT,LT,NL,PT,TR,ZH-HANS,ZH-HANT (14)View subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Download video - mpg format (full quality): Watch on Youtube: View on Youku: Watch and download video - mp4 format on Vimeo: Listen on Soundcloud: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share

 

Fourth Public Programme. Vienna (Austria), 30 September 1982.

”Henki yhdistää teidät”, 4. yleisötilaisuus 30. syyskuuta 1982, Urania, Wien, Itävalta

 

Kumarran kaikille totuuden etsijöille.

Aikaisemmissa luennoissani olen kertonut teille keskuksista, jotka sijaitsevat kehon alaosassa. Tänään haluaisin kertoa lopuista kolmesta keskuksista, jotka sijaitsevat näissä kohdissa. Nämä keskukset ovat hyvin tärkeitä ihmisille. Kun ihmisolento nosti päänsä ylös, tähän keskukseen syntyi uusi ulottuvuus. Tätä keskusta kutsutaan Vishuddhi chakraksi. Sillä on kuusitoista terälehteä, jotka ilmenevät sympaattisen, tai parasympaattisen hermoston kuutenatoista hermopunoksena, jotka huolehtivat ihmisen silmistä, nenästä, kurkusta, ja kielestä, osasta silmän toimintoja, ja kasvojen ilmeistä. Kun ihminen on egoistinen, hän taivuttaa päätään taakse näin. Kun hänellä taas on enemmän superegoa, hän taivuttaa päätään alas tällä tavalla. Tämä keskus on äärimmäisen tärkeä ihmisille ja Sahaja Yogalle, koska käsillä on suuri merkitys Sahaja Yogassa. Jotta meillä olisi yhteinen kieli, meidän on käytettävä käsiämme – se on paras tapa ihmisille, jotka ovat sokeita, kuuroja tai mykkiä; heidän on helpointa käyttää käsiä.

 

Nämä kädet – vaikka ilmaisemmekin itseämme sormilla ja eleillä – eivät ole vielä valaistuneet. Kun tämä keskus valaistuu, silloin kädetkin valaistuvat. Tällä keskuksella on kaksi puolta, oikea puoli ja vasen puoli. Vasen keskus tukkeutuu, kun ihminen tuntee syyllisyyttä, ja näin Kundaliinin nousu estyy. Siksi pyydän aina länsimaisia etsijöitä ensin sanomaan sydämissään: ”Äiti, minä en ole syyllinen.” Nämä ovat ehdollistumia, joita olemme saaneet niin sanotuista uskonnoista, niin sanotuilta psykologeilta, ja ihmisiltä, jotka ovat vastuussa kehityksestämme lapsuudessa. Kun aineelliset asiat ovat tärkeitä vanhemmille, he huutavat koko ajan lapsilleen tai ojentavat heitä sanomalla: ”Varo likaamasta mattoa, älä riko sitä, älä riko tätä.” Ja sillä tavalla meihin kehittyy eräänlainen syyllisyys. Kun kasvamme ja alamme käydä kouluja ja yliopistoja, sieltäkin saattaa kerätä syyllisyyttä sisällemme. Koulutus on annettava lapsille suurella rakkaudella ja ymmärryksellä.

 

Yleinen käsitys etenkin korkeassa asemassa olevien joukossa on se, että lapsia on hallittava aivopesun avulla. Mutta tämän aivopesun tuloksena on kummallinen ongelma, syyllisyys. Samalla tavalla psykologit, jotka puhuvat syyllisyydestä, eivät oikeastaan ymmärrä tällaisen puheen vaikutuksia. Kun psykologit puhuvat syyllisyyden ongelmasta, he eivät tiedä puhuvansa patologisista tapauksista. Ne eivät ole normaaleja, vaan epänormaaleja tapauksia. Mutta jos näistä epänormaaleista tapauksista aletaan puhua yleisellä tasolla, niistä tuleekin yleisiä sairauksia. He työskentelevät sellaisten sairaiden ihmisten parissa, jotka ovat riivattuja, eikä heillä ole keinoja suojautua näiltä sairailta ihmisiltä. Näin he itsekin sairastuvat. Ja kun he ovat saaneet tämän sairauden itseensä, he alkavat laajentaa asiaa sanomalla, että ihminen kehittää syyllisyyttä, tämä johtuu syyllisyydestä, tuo johtuu syyllisyydestä. Jumala on luonut ihmisen omaksi kuvakseen.

 

Ihmisen ei tarvitse tuntea syyllisyyttä ilman mitään syytä. Jos maalliset tuomarit eivät ole todenneet teitä syyllisiksi, miten sellainen tuomari, joka on täynnä myötätuntoa, voisi leimata teidät syyllisiksi? Olette tulleet amebasta tälle tasolle, ja Jumala on luonut teidät koko luomistapahtuman ruumiillistumiksi. Ja nyt tässä vaiheessa alattekin sitten tuntea syyllisyyttä. Kun Hän haluaa teidän koristavan Henkenne asuinsijaa tällä suurenmoisella hetkellä, te tulettekin syyllisiksi – se tuottaa pettymyksen, koko asia tuottaa suuren pettymyksen. Ei kaikki tämä evoluutio ole tapahtunut teissä siksi, että alkaisitte tuntea syyllisyyttä. Se on sama kuin prinssi, jota ollaan voitelemassa kuninkaaksi, keskeyttäisi yhtäkkiä ja sanoisi: ”Voi, olen syyllinen, en voi tulla kuninkaaksi.” Itsesääli on itsemurhaakin pahempi. Oikean puolen ongelma on juuri päinvastainen kuin vasemman. Sellainen henkilö puhuu aggressiivisesti, hänellä on sellainen luonne, että hän puhuu ja tekee vaikutuksen ihmisiin, ja alistaa sitten heidät.

 

Sellaiselle ihmisille kehittyy hyvin karkea ja kuiva luonne. Tiedän erään hammaslääkärin, joka tuli tapaamaan Minua. Hän kertoi minulle: ”Äiti, olen menettänyt kyvyn hymyillä. En osaa enää hymyillä. Lihakseni eivät saa aikaan enää minkäänlaista hymyä. Minusta on tullut tunteeton, enkä pysty hymyilemään enkä itkemään.” Hän meni sitten tapaamaan jotakin pyhimyksen tapaista, joka sanoi: ”Olet nyt päässyt kaiken yläpuolelle.” Tämä on väärä ajatus ihmisistä, jotka ovat henkisesti suuria. Sellaisen henkilön on oltava myötätunnon valtameri, rakkauden ja anteeksiannon valtameri. Ja ennen kaikkea, hänen pitää pystyä antamaan ihmisille iloa eikä kurjuutta.

 

Tavallisesti, kun näen pyhimystä esittävän maalauksen tai patsaan, hän näyttää Minusta todella kurjalta. Aina kun taiteilijat ja kuvanveistäjät ovat tehneet patsaita paaveista ja piispoista, he näyttävät niin surkeilta, että kukaan ei haluaisi mennä heidän tilallaan. Joskus näille aggressiivisille ihmisille kehittyy aggressiivisuuden takia myös vasemman puolen ongelma, koska he tuntevat syyllisyyttä siitä, miten ovat puhuneet toisille. Tällä tavalla voi saada ongelmia keskuksen molemmille puolille, ja jos ne ovat epätasapainossa, keskus muuttuu niin, että ihmiselle voi kehittyä sellainen sairaus kuin selkärankareuma. Jos tuntee syyllisyyttä, tai jos esiintyy aggressiivisesti, niin se voi syntyä kummastakin. Erityisesti, jos tunnette syyllisyyttä, silloin voi kehittyä sellainenkin sydänongelma, jota kutsutaan angina (pectorikseksi). Ja sen seurauksena voi vasen käsi jäykistyä. Nyt olen kertonut teille lyhyesti Vishuddhi chakrasta, koska meidän pitää käydä läpi kolme chakraa, ja haluan kertoa teille tänään vielä Hengestä. Sen yläpuolella on keskus nimeltä Agnya. Agnya chakra sijaitsee aivolisäkkeen ja käpylisäkkeen alueella.

 

Sen paikka on tarkalleen näköhermojen risteyskohdassa. Yksi Agnya chakran ikkunoista näkyy tässä, otsani keskellä, jossa on tämä merkki, ja toinen sijaitsee pään takaosassa. Tämäkin keskus on hyvin tärkeä, koska se hallitsee egoa ja superegoa. Tämä on keskus, jossa Herramme Jeesus Kristus sijaitsee. Monet papit olivat kauhuissaan, kun kerroin heille tämän. Hänen ristinsä symbolisoi sitä risteystä, jossa ego ja superego menevät ristiin, ja ovat hyvin lähellä toisiaan. Tämä oli se paikka, johon Kristuksen piti asettua, ja kaikki piti saada päätökseen Hänen ristiinnaulitsemisensa kautta, niin että Hänen hienojakoinen kehonsa pääsi siihen paikkaan tietoisuudessamme. Kun Kristus sanoi ristillä: ”Nyt se on täytetty”, Hän tarkoitti, että lopputuloksena on Kristuksen tuleminen tähän keskukseen, joka on hyvin, hyvin hienojakoinen, ja sinne on hyvin vaikeaa päästä. Hänen kehonsa oli tehty kokonaan niistä värähtelyistä, joita te tunnette. Näitä värähtelyitä kutsutaan joko nimellä ’om’, tai ’chaitanya’ sanskritin kielessä.

 

Hän oli pelkkää värähtelyä, ja pystyi siksi kävelemään veden päällä. Muutama päivä sitten joku kertoi Minulle, että Kristus on uudelleensyntynyt jonnekin, ja Hän tulee esiintymään televisioon. Sanoin silloin: ”Pyytäkää Häntä kävelemään veden päällä niin tiedätte, että se on Hän.” Tämän keskuksen syntyminen oli tärkeää, ja silloin, kun Kristus ristiinnaulittiin, Hän sanoi vain yhden lauseen, joka osoittaa, että jonkin asian piti täyttyä Hänen ristiinnaulitsemisestaan. ”Se”. Hän ei sanonut, että kaikki on täyttynyt – Hän sanoi: ”Se on täytetty.” Hän puhui Pyhästä Hengestä, joka on tuleva, että kaikki, mitä Hänelle tehtiin, tullaan antamaan anteeksi, koska se tehtiin tietämättömyydestä, mutta se mitä tehdään Pyhää Henkeä vastaan, sitä ei anneta anteeksi. Hän sanoi: ”Minä lähetän teille neuvonantajan, joka selittää teille kaiken. Minä lähetän teille vapahtajan, joka vapauttaa teidät. Ja lohduttajan, joka tuo teille lohtua.”

 

Ja kolmanneksi Hän sanoi: ”Teidän pitää syntyä uudestaan.” Hän oli ainoa henkilö Raamatussa, joka sanoi näin, ei Mooses, eikä kukaan muu, vaan Hän sanoi: ”Teidän on synnyttävä uudestaan.” Kuten aikaisemmin kerroin, Mooseksella ja Abrahamilla oli täysi työ saada aikaan tasapaino tuolla vihreällä alueella kehoa. Mutta Kristuksen heräämisestä sisällänne, ja voimienne heräämisestä toisen syntymän yhteydessä, siitä puhui vain Kristus. Siitä alkoi ihmisten kastaminen. Jostain haettiin vähän vettä, joku nimettiin papiksi, joka laittoi vettä pään päälle ja sanoi: ”Olet kastettu.” Se on hyvin teennäistä, koska ei ole tapahtunut mitään, päähän vain laitetaan vähän vettä, ja senhän osaa tehdä kuka vain. Kasteen saamiseksi on kundaliini saatava nousemaan ylös. Kristus ei sanonut: ”Ottakaa vettä ja laittakaa sitä ihmisten pään päälle”, eihän sanonut? Mutta toisen syntymän on tapahduttava.

 

Ja toisessa syntymässä ’syntymä’ tarkoittaa evoluution prosessia, tai elävää prosessia, jonka on tapahduttava. Sanskritin kielessä lintua kutsutaan nimellä ’dvijaha’, ja oivaltanutta sielua kutsutaan myös ’dvihajaksi’, joka tarkoittaa kahdesti syntynyttä. Aluksi lintu on muna, sitten se kasvaa munan kuoren sisällä, ja sitten se kehittyy, rikkoo kuoren, ja tulee ulos muuttuneena, toisessa muodossa, täysin toisenlaisena kuin muna. Pääsiäisenä annamme lahjaksi munia muistuttamaan ihmisiä siitä, että: ”Nyt olet muna, ja sinun pitää tulla linnuksi.” Mutta en usko, että ihmiset tietävät sen, sillä Kristuksen sanoma on ylösnousemus. Ristiinnaulitseminen on täyttymys, mutta Hänen sanomansa on ylösnousemus. Miksi Kristus tehdään niin surkean näköiseksi, sitä en voi ymmärtää. Kristus näytetään roikkumassa luurangon laihana, vähän nahkaa luun ympärillä – voiko luuranko kantaa niin suurta ristiä? Michelangelo oli oivaltanut sielu, ja hän maalasi Kristuksen sellaisena kuin Hän oli, kookkaana henkilönä, henkilönä, joka oli vahva, täynnä elinvoimaa ja iloa, eikä surkeana ja säälittävänä karikatyyrinä. Sadistiset ihmiset taitavat pitää siitä, että joku näyttää surkealta.

 

Ehkä tämä on syynä, koska aivan tämän kuvan alle on laitettu surkean näköinen luuranko esittämään Kristusta pöydän päällä makaamassa. Henkinen elämä ei ole millään tavalla surkeaa. Se oli suuren ylpeyden aihe, että Kristus tuli maan päälle, sillä kun Hän on heränneenä sisällämme tässä paikassa, Hän imee sisään egon ja superegon. Se tarkoittaa, että Hän ottaa meistä pois kaikki ehdollistumat ja toiminnan, karmat. Kristinuskon sanoin se tarkoittaa sitä, että Hän imee pois kaikki syntimme. Hän on kuollut puolestamme. Hän on käynyt läpi kaiken kurjuuden. Hän ei jättänyt meille mitään kurjuutta. Kenenkään ei tarvitse enää tuntea surkeutta. Esimerkiksi, juutalaiset kielsivät Kristuksen, ja sen takia he sanovat: ”Ooh, meillä täytyy olla surkeutta.

 

Meidän pitää kärsiä.” Niinpä he sitten kärsivätkin. Kun Hitler tuli, hän pani heidät kärsimään. Senkö he ajattelivat olevan uskonnollista elämää, niinkö? Ja nyt samat ihmiset, jotka kärsivät, ovat siirtyneet toiselle puolelle, ja tekevät vuorostaan kaikenlaista ilman, että sillä on mitään yhteyttä heidän uskontoonsa. Sillä kaikkein suurin käsky on: ”Älä tapa.” Miten voi sitten selittää nämä kristilliset miliisit, jotka Kristuksen nimissä tappavat avuttomia ihmisiä? Pieniä lapsia, viattomia lapsia ja naisia, jotka eivät ole tehneet mitään rikosta. Jumalan nimissä, Kristuksen nimissä ja Mohammedin nimissä nämä ihmiset käyttäytyvät sadistisesti. Missä puhutaan Jumalan rakkaudesta ja myötätunnosta?

 

Mohammed on puhunut ’Rahamatista’, hän puhui koko ajan ’Rahamat’, hän kusui Jumalaa nimellä ’Rahim’. Rahamat’ tarkoittaa myötätuntoa, Rahim’ tarkoittaa myötätunnon ruumiillistumaa. Näitä kansoja ei voi ymmärtää, mitä he ovat tehneet Jumalalle ja inkarnaatioille, sitä ei kukaan pysty selittämään. Japanilaiset ja kiinalaiset, jotka seuraavat Buddhaa, mitä he tekevät? Meillä on Mahaviran seuraajia, joista on tullut niin kiihkeitä vegetaristeja, että he yrittävät pelastaa kaikki hyttyset ja pienet ötökät kaduilla. He ovat niin typeriä, että antavat ötököiden imeä oivaltaneiden sielujen verta, niin että ötökkä saisi oivalluksen. Tällainen absurdi vegetarismi; meidän pitäisi ymmärtää, että olemmeko antamassa oivallusta kanoille? Olemme kiltimpiä eläimille ja huonekaluillemme, kuin omille lapsillemme. Ihmiset ovat menossa väärään suuntaan. Oikea suunta on päästä keskelle ja tarkkailla viimeistä ylösnousemusta.

 

Ja kun Kundaliini nousee, Hän vie teidät Kristuksen portin kautta, ja tie kulkee vain Hänen kauttaan. Siksi sanoin, että jokaisen on mentävä Hänen kauttaan Jumalan valtakuntaan, joka on teissä oleva limbinen alue. Superego ja ego edustavat menneisyyttä ja tulevaisuutta teissä. Ajatus nousee ja laskee, toinen ajatus nousee ja laskee. Toinen liittyy menneisyyteen ja toinen tulevaisuuteen. Mielemme hyppii näiden ajatusten harjoilla. Meidän pitää olla näiden kahden ajatuksen välissä, joka on nykyhetki; meidän pitää olla! Mutta vain luennoimalla ja sanomalla: ”Olkaa nyt keskellä”, te ette tule miksikään. Luennoimalla, rintamerkkejä jakamalla, järjestöjä perustamalla, tai kiinnittämällä joku kuvakortti päähänne, te ette muutu miksikään. Kaikkien rehellisten etsijöiden tulee tietää, että tämä on vain ulkoista, eikä sillä ole mitään tekemistä sisällä olevan kanssa.

 

Jos olette todellisia etsijöitä, niin tiedätte, että kaikki tällainen on egon hellimistä, ja todella harhaanjohtavaa. Tämä täytyy ymmärtää sen oikeassa perspektiivissä, ihmisen oikealla viisaudella. Kun nyt tulette läpi Agnya chakran, saavutatte ajatuksettoman tietoisuuden, koska huomionne kiinnittyy nykyhetkeen. Mutta jälleen Minun on kerrottava se, että tämä ei ole mikään myytti, vaan todellinen tapahtuma, jonka on toteuduttava, sen on tapahduttava teidän sisällänne. Teidän tietoisuutenne pitää valaistua. Ei riitä, että sanoo: ”Olen valaistunut olento”, ja antaa näin väärän todistuksen itselleen. Sitten Kundaliini lävistää viimeisen chakran, tuhatterälehtisen Sahasraran, ja aukeaa Jumalan hienojakoiseen energiaan, Hänen rakkauteensa ja myötätuntoonsa. Sillä hetkellä olette ajatuksettomassa tietoisuudessa, mutta täydellisen autuuden ja rauhan tilassa. Tunnette ensimmäistä kertaa kaikkialla olevan Voiman viileänä tuulena. Tämä on Pyhän Hengen viileä tuuli, jota Koraanissa kutsutaan nimellä ’Ruh’, ja intialaisissa kirjoituksissa ’Chaitanya Lahari’, joka tarkoittaa tietoisuuden aaltoja.

 

Meissä syntyy valaistuneen tietoisuuden aaltoja. Tästä on kirjoitettu runsaasti kirjoja sanskritin kielellä, mutta niitä ei ole käännetty. Ihmiset, jotka menivät Intiaan tutkimaan sanskritin kieltä, olivat kiinnostuneita vain kulttuurin porsaanrei’istä. Kuten varas on kiinnostunut kaikista pankin heikkouksista, nämä ihmiset menivät tutkimaan mitä voisivat löytää sieltä tukemaan omia heikkouksiaan. 500-luvun lopulla maassamme puhkesi suuri kapina Jumalaa vastaan tantrismina, jossa jumaluuksiin kohdistuvasta pilkasta ja – epäpyhästä käytöksestä tuli tantrismin symboleja. Ihmiset käyttäytyivät sillä tavalla, että – vastenmielisyyttään osoittaen jumaluudet katosivat. Nämä ihmiset loivat ympärilleen alueen, jossa saattoivat hankkia itselleen kaikenlaisia negatiivisia, saatanallisia voimia. Sanskritin kielessä tätä kutsutaan nimillä ’bhoota vidya’ ja ’preta vidya’, joka lyhyesti sanottuna merkitsee ’hautausmaan tietoa’. Olkaa hyvä, älkää häiritkö muita. Tätä ’vidyaa’ tai tiedettä harjoittivat sellaiset, jotka halusivat viekoitella ja hypnotisoida ihmisiä, ja tehdä rahaa.

 

Mutta ihmiset, jotka menivät Intiaan, opiskelivat vain eroottisia ja likaisia asioita, joilla ei ole mitään tekemistä Intian filosofian kanssa. Kävin Nepalissa kaksi kertaa tyttärieni kanssa; emme nähneet siellä mitään väärää. Mutta sitten eräs sahaja-joogi kertoi Minulle, että Nepal on täynnä näitä – eroottisia veistoksia. Kysyin: ”Missä niitä on? En näe missään.” ”Katsokaa, tuolla”, hän sanoi, ”temppelin huipulla.” Japanilaisilla oli zoom-objektiivit laitettuna, joilla he katselivat. He olivat tuoneet erityiset telineet, joilla saattoivat kiivetä ylös ja ottaa erityisiä valokuvia erityisillä aivoillaan. Nepalilaiset kertoivat Minulle, että nämä typerät ihmiset tekevät jotain hyvin epäpyhää ja pyhyyden vastaista. Heillä ei ole tajua pyhyydestä.

 

Sanoin: ”Se ei ole niin. Heillä on tajua, mutta he ovat vain kadottaneet sen, että voisivat tehdä tällä rahaa.” He olivat yllättyneitä ja sanoivat: ”Kuka ostaa tällaisia epäpyhiä kuvia kotiinsa? Nehän tuovat kaikki ’bhuutit’, pahat henget taloon.” Mutta nämä tantristit olivat taivutelleet taiteilijaparat tekemään tällaisia patsaita temppelin huipulle niin, että ukkosen jumalatar, joka on neitsyt, ei koskaan tule lähelle näitä patsaita, koska ne ovat niin inhottavia. On siis ymmärrettävä se, että Jumala on puhtaus, Hän on pyhyys, ja Hän on pyhä. Hän on pyhä. Nyt, tällä ajatuksella, aion kertoa teille siitä kaikkein pyhimmästä, joka on teidän sisällänne, siitä kauneudesta, joka on sisällänne, siitä autuudesta, joka asuu sisällänne, ja siitä valosta, joka tarkkailee teitä. Se on teidän Henkenne. Se on Kaikkivaltiaan Jumalan heijastuma sydämessänne.

 

Ja Pyhä Henki on Kaikkivaltiaan Jumalan voima. Jumala todistaa Pyhän Hengen näytelmää. Kristuksen Äiti oli itse sen inkarnoituma, mutta tätä ei mainita Raamatussa, sillä jos roomalaiset tai juutalaiset olisivat saaneet tietää kuka Hän on, he olisivat repineet Hänet pieniksi palasiksi, ja käyneet Hänen kimppuunsa. Niinpä sitä ei mainittu, koska Kristuksen piti näytellä ristiinnaulitsemisen näytelmä. Mutta Oivalluksen jälkeen voitte todeta värähtelytietoisuutenne kautta, että kaikki mitä kerron heistä on absoluuttisesti totta. Sillä teidän Henkenne, joka on Absoluutti, antaa teille absoluuttiset vastaukset. Se ei anna teille suhteellisia vastauksia. Se vie teidät pois tästä suhteellisesta maailmasta. Te tiedätte absoluutin uuden tietoisuutenne kautta, joka on tietoisuus värähtelyjen avulla; voimme kutsua sitä pyhitetyksi, pyhäksi tietoisuudeksi. Kun Kundaliini virtaa tämän kohdan läpi, Hän valaisee Hengen, koska Hengen paikka on täällä.

 

Kaikki seitsemän keskusta sijaitsevat aivoissamme tällä tavalla. Kaikkien keskusten paikka sijaitsee aivoissa. Kun Kundaliini tulee ulos tästä keskuksesta, kaikki keskukset yhdistyvät, koska Henki yhdistää teidät. Niin kuin pimeässä huoneessa joudutte selvittämään, missä mikin paikka on, missä mikin esine on. Mutta kun on valoa, niin tiedätte missä olette ja mitä ympärillänne on. Eli suhteellisuus jää pois. Mutta kun teistä tulee Henkiä, teidän huomionne valaistuu kollektiiviseen tietoisuuteen: se tulee sellaiseksi, sillä Henki teissä on kollektiivinen olento. Jokaisen Henki on yhteydessä toisiinsa. Se viestittää kollektiivisesti. Kun laitatte kätenne itseänne kohden ja yritätte saada tietoa suojaamalla auranne, silloin saatte tietoa itsestänne.

 

Jos kysymyksessä on fyysinen tai mielen epätasapaino, silloin oikean käden sormet näyttävät eri keskusten tilan. Jos on kyse tunne-elämän ongelmasta, silloin se näkyy vasemmassa kädessä. Kaikki värähtelyiden viestit, joita vastaanotatte tuntemuksina, aukeavat, ja voitte varmistua kaikesta. Nyt kun istutte täällä, voitte tuntea kenen tahansa värähtelyt. Aikaisemmin sanoin, että Mozart syntyi oivaltaneena. Minulta kysyttiin: ”Miten sen voi tietää?” Sanoin: ”Avatkaa vain kätenne ja ajatelkaa Mozartia”, ja välittömästi alkaa virrata valtavasti värähtelyjä. Kun sellaiset oivaltaneet sielut soittavat musiikkia, tai maalaavat tauluja, niin oivaltaneelle persoonalle se on suurin ilon lähde – koska sitä ei tarvitse ajatella. Tämän ilon luojan sisin olemus tulee yhdeksi oman olemuksen kanssa. Silloin voi tuntea autuuden virtaavan sisällään.

 

Ja siitä voi iloita vain ilon itsensä vuoksi, koska Henki on sisällä oleva ilo. Henki on ilo, joka tarkoittaa, että ei tunne onnellisuutta eikä onnettomuutta, tuntee vain yhden asian: ilon. Onnellisuus tulee siitä, että egoa hellitään, ja onnettomuus, kun superego kärsii. Pääsette eroon näiden kahden asian kaksinaisuudesta, ja teistä tulee ilo, joka on yksi, joka tapahtuu siksi, että teistä tulee näytelmän todistajia. Teidän ei tarvitse enää olla mukana siinä. Oletetaan, että olette joutuneet veden varaan, silloin pelkäätte hukkuvanne, koska näette vain aaltoja ympärillänne. Mutta jos pääsette ylös veneeseen, ja pidätte kiinni siitä, silloin nautitte samoista aalloista. Tällaista mestariutta teidän on tavoiteltava. Annan teille toisen, melko karkean vertauksen, mutta älkää ruvetko miettimään sitä liian pitkälle. Autossa on jarru ja kaasu.

 

Samalla tavalla meissäkin on kaasu ja jarru. Ihminen yrittää ajaa ja käyttää molempia tasapainossa. Sitten hänestä tulee taitava kuljettaja. Silloin hän ajaa aivan automaattisesti. Ensin mestari istuu takapenkillä – se on Henki. Sitten taitavasta kuljettajasta tulee mestari, ja hän näkee itsessään olevan kuljettajan ajavan. Kun näette itsenne kolmannessa persoonassa, silloin ette enää ole juonessa mukana. Olette varmasti nähneet pienten lasten puhuvan tällä tavalla, kolmannessa persoonassa. He voivat sanoa: ”John ei halua mennä sinne.” Nykyaikana on niin monia oivaltaneita sieluja syntynyt Eurooppaan, Englantiin ja Amerikkaan, että meidän on saatava Oivallus pitämään huolta heistä.

 

Maan päälle on syntynyt suuria pyhimyksiä. He puhuvat eri kieltä, joka on värähtelytietoisuuden kieli. Jos heillä on joku ongelma, he imevät tiettyä sormea osoittaakseen sen. Monet pyhimykset haluavat syntyä maan päälle. Mutta sellaisia maita, joissa lapsia ei ymmärretä, kunnioiteta ja rakasteta, he välttelevät. Kaikille naimisissa oleville sahaja-joogeille on nyt syntynyt suuria pyhimyksiä, suurenmoisia ihmisiä. Näin pyydän teitä kaikkia ymmärtämään, että Ylösnousemuksen aika on koittanut, oman tuomionne, arvionne aika on koittanut. Monet ihmiset kysyvät Minulta vielä yhtä asiaa koko ajan: ”Eikö meidän pitäisi ensin puhdistautua, ennen kuin käymme pöytään – emme ole vielä valmiita.” Teidän ei tarvitse arvioida itseänne. Olette jo tehneet kaiken tämän aikaisemmissa elämissänne, nyt teidän ei enää tarvitse. Tämän lisäksi meidän on tiedettävä, että Hän, joka loi koko maailmankaikkeuden, on enemmän huolissaan luomistyönsä pelastumisesta.

 

Kaikki Hänen ominaisuutensa ovat valmiina auttamaan teitä, jotta Hänen luomakuntansa pelastuisi. Hänen on pelastettava ihmiskunta. Nyt on tullut tämä kukoistuksen aika, jolloin monista kukista tulee hedelmiä. Sahaja Yoga on ollut olemassa jo ammoisista ajoista. Kaikki Oivalluksen saaneet ovat saaneet sen ilman ponnisteluja, mitään muuta keinoa siihen ei ole – aivan kuin jokainen siemenkin itää oman elämän voimansa avulla. Aluksi elämän puussa oli vain yksi tai kaksi kukkaa. Mutta tänä päivänä kukkia on paljon. Tämän täytyy siis tapahtua suurille ihmisjoukoille. Monet teistä, jotka olette olleet kanssani Intiassa, olette nähneet tuhansien saavan Oivalluksen, koska kylissä asuvat ihmiset ovat hyvin yksinkertaisia. Ja tämä tulee tapahtumaan hyvin monille ihmisille maan päällä.

 

Eräs naistoimittaja kysyi Minulta: ”Kuinka tämä saavuttaa ihmiset, joita ette tapaa?” Se on hyvin yksinkertaista; kun olin Hong Kongissa, nainen, joka omisti televisioyhtiön pyysi Minua ja antamaan värähtelyjä ihmisille. Ja siinä kauheassa, kiireisessä kaupungissa monet ihmiset saivat Oivalluksen television kautta. Tiede on saanut aikaan monia asioita, kuten kameran, joka ottaa kuvan, ja jossa sitten on värähtelyjä. Meillä on paljon enemmän keinoja levittää sitä nopeammin, kuin Kristus olisi pystynyt, tai kukaan muu olisi pystynyt nykyaikana. Mutta se on vaikeaa, koska kysymys on tulemisesta. Ihmiset pitävät enemmän mukavasta joogasta. Jos käskee heitä seisomaan päällään, he ovat tyytyväisiä. Mutta jos heille sanoo vain: ”Teidän pitää avata kätenne”, he eivät ymmärrä. Kaikki elämää sisältävät asiat tässä maailmassa on tehty yksinkertaisiksi, hyvin helpoiksi.

 

Evoluutionne lisäksi myös hengitys ja näkeminen; kaikki on hyvin yksinkertaista. Kaikki on niin elinvoimaista, joten sen täytyy olla yksinkertaista. Niinpä sellaisten ihmisten, jotka haluavat paljon mielelle sopivia asioita Sahaja Yogassa, on vaikea hyväksyä sitä. En sano, että teidän pitää sulkea aivonne, vaan päinvastoin, teidän pitää avata ne täydellisesti. Tehkää loogisia päätelmiä, ei umpimähkään, eikä sokeasti uskoen. Kun olette tehneet loogisen päätelmän, huomaatte, että nämä rajalliset aivot eivät riitä, koska teidän on astuttava sisälle rajattomuuteen. Ja siksi meidän on jätettävä rajallisuus taaksemme. Mutta kun valaistutte, kaikesta tulee loogista. Voitte varmistua kaikesta. Näin yksinkertaista se on.

 

Kuten emme voi kertoa sokeille väreistä, voimme vain sanoa: ”Annetaan silmien ensin avautua, sitten voitte nähdä.” Ja se on yhtä yksinkertaista kuin Itseoivalluksen saaminen. Se ei ole mitenkään vaarallista, se ei aiheuta mitään ongelmia.

Jumala siunatkoon teitä kaikkia!

 

Tänään olen täällä viimeistä päivää, ja kiitän teitä siitä, että olette antaneet Minulle mahdollisuuden olla kanssanne, teidän suurien etsijöiden kanssa, ja tulen varmasti ensi vuonna taas uudelleen. Vaikka ette saisikaan Oivallustanne tänään, niin tulette kaikki saamaan sen. Olemme perustamassa tänne keskusta, ja olemme jo päättäneet jatkotilaisuudesta. Koska tässä ei ole raha mukana mitenkään, niin teidän täytyy itse järjestää tapaamiset Wienissä ja Itävallassa. Ja teidän pitää itse pitää huolta kaikesta. Mutta voitte kaikki kirjoittaa Minulle Lontooseen ongelmistanne.

Jumala siunatkoon teitä!

 

Tämä on viimeinen päivä Minulle täällä, ja jos haluatte, voitte esittää kysymyksiä noin viiden minuutin ajan, mutta olisi hyvä päästä pian Oivallukseen. Voitte tulla istumaan tänne portaille. Jotkut voisivat tulla tänne alas, koska ihmisiä tulee lisää. Tulkaa tänne sivulle, olkaa hyvä. Älkää jääkö ovelle seisomaan, tulkaa tänne sivulle. Niin kuin olen kertonut, tämä on teidän omaanne. Tämä on teidän omaisuuttanne. Se on sama, kuin sytytetty kynttilä voi sytyttää toisen kynttilän. Teitä ei pakoteta yhtään mihinkään. Jos tunnen kipua sormessani, ja hieron sitä, niin siinä ei ole mitään pakkoa.

 

Koska ette ole erillisiä, niin ette ole erillisiä Minullekaan. Jos vain painelen sormeani ja lievitän kipua, eikä siinä ei ole mitään pakkoa, niin tietysti teen sen. Kun kohta kerron teille mitä teemme, niin olkaa hyvä ja kuunnelkaa, ja olkaa mukana, mitään muuta ei tarvita. Aluksi teidän täytyy suhtautua asiaan iloisella mielellä. Ei ole mitään syytä suhtautua vakavasti, eikä myöskään liian kevyesti, mutta olkaa iloisella mielellä, koska tulette nyt saamaan viimeisen ylösnousemuksen. Laittakaa nyt kätenne Minua kohti hyvin rennosti, pitäkää niitä sylissänne. Mutta ennen sitä on parempi ottaa kengät pois jalasta, koska ne ovat tiukat ja estävät yhteyden Äiti Maahan. Voitte myös löysätä vaatteitanne, jos kaulassa tuntuu tiukalta, tai vyötäröllä, jos joku vaate puristaa, eli teidän pitää istua mukavasti. Tai jos teillä on kaulassanne joku raskas kaulakoru, jotain, joka painaa chakroja – sillä tämä on hyvin hienojakoinen asia. Voitte myös ottaa silmälasit päästänne – niitä ei tarvita. Kaikkien täytyy osallistua.

 

Ne, jotka eivät aio osallistua, voivat lähteä pois. Kaikkien täytyy sulkea silmänsä. Jos joku pitää silmiä auki, se häiritsee värähtelyjä, siksi pyydän kaikkien edun nimissä heitä olemaan kohteliaita ja poistumaan. Teidän on myös oltava kilttejä itsellenne. Olkaa hyvä ja sulkekaa silmänne. Älkää myös yrittäkö pakottaa huomiotanne mihinkään paikkaan. Antakaa sen olla vapaana. Teidän ei tarvitse keskittyä millään tavalla mihinkään. Jättäkää vain huomionne täysin vapaaksi. Antakaa sen ajatella, antakaa sen tehdä mitä haluaa.

 

Älkää painostako sitä millään tavalla – juuri tällä hetkellä. Nyt teidän tulee tietää, että vasen käsi ilmentää oman halunne voimaa. Ja oikea käsi toiminnan voimaa. Käytämme siis oikeaa kättä, ja vasen käsi on Minua kohti, sormet hieman suoristettuna. Ja pitäkää käsi hyvin rentona. Ja nyt oikea käsi – kuten olen kertonut, että ensin meidän on päästävä eroon mielissämme olevasta, niin sanotusta syyllisyydestä – joten se laitetaan kaulan vasemmalle puolelle – etupuolelta. Mutta älkää avatko silmiänne, ja pitäkää vasen käsi suorana, Minuun päin ojennettuna – sylissänne. Kun laitatte käden sinne, sanokaa: ”Äiti, minä en ole syyllinen.” Olkaa hyvä ja toistakaa useaan kertaan: ”Äiti, en ole syyllinen.” Tämä on tärkeää, koska tämä on yksi suurista ongelmista länsimaissa.

 

Laittakaa sitten oikea käsi sydämen päälle. Ja sanokaa … täydellä ymmärryksellä ja sydämestänne kysykää kysymys: ”Äiti, olenko minä Henki?” Kysykää se kolme kertaa. Sydämen päälle – se on hieman korkeammalla. Sydän on vähän korkeammalla, siinä. Esittäkää kysymys kolme kertaa. Te kyllä olette, mutta kysykää se kuitenkin. Laittakaa nyt oikea käsi vasemmalle puolelle vatsaa. Ja kysykää: ”Äiti, olenko minä oma mestarini?” Olkaa hyvä, toistakaa se kymmenen kertaa.

 

”Olenko oma guruni?” kysykää näin. Jos teillä on jotain guruja, jos teillä on ehdollistumia, ne jäävät pois saman tien, koska olette omia gurujanne. Ette tarvitse minkäänlaisia guruja. Kun teistä tulee guru, ette tarvitse mitään muuta gurua. Olkaa hyvä ja kysykää täydellä luottamuksella. Mikä tämän naisen nimi on? Tämä on negatiivisuus, miksi teette noin? Ei vaimoa tapeta täällä. Tällä tavalla ne hyökkäävät, näettekö?

 

On parempi, että menette. Kertokaa miehellenne, että käyttäytyy paremmin. Ette voi häiritä täällä. Antakaa hänen mennä. Tämä on se ongelma, he eivät ole edes kohteliaita, he eivät ole kohteliaita ihmisiä. Miten he voisivat saada Oivalluksen? Hyvin epäkohteliasta. Hyvä on, ei se haittaa. Antakaa anteeksi, antakaa anteeksi, antakaa anteeksi. Laittakaa oikea käsi uudestaan vatsan vasemmalle puolelle, ja sanokaa kymmenen kertaa: ”Äiti, minä olen guru.”

 

Sanokaa vielä: ”Ainoa haluni on tulla Hengeksi. Puhdas haluni on tulla Hengeksi, tulla omaksi olennokseni, tulla Itseksi, tulla Absoluutiksi, Täydelliseksi. Joten se tapahtukoon.” Laittakaa oikea käsi uudestaan sydämen päälle, ja sanokaa: ”Äiti, minä olen Henki.” Sanokaa se täydellä luottamuksella, että olette, uskokaa Minua. Laittakaa jalkanne suoraan Äiti Maan päälle, olkaa suoraan kosketuksessa, älkää ojentako jalkoja eteenpäin. Niillä, jotka istuvat lattialla, on kaikki hyvin; heidän ei tarvitse huolehtia. Nyt käsi sydämen päällä sanokaa: ”Äiti, minä olen Henki.” Sanokaa se kaksitoista kertaa. Älkää tunteko syyllisyyttä.

 

Tämä on ainoa ongelma teillä kaikilla, että tunnette syyllisyyttä samalla kun sanotte niin. Olkaa luottavaisia; sanon teille, että olette Henkiä. Miksi tuomitsette itseänne? Antakaa Jumalan tuomita. Sanokaa vain – ilma syyllisyyttä. Hyvä, sanokaa ilman syyllisyyttä: ”Jos olen tehnyt jotain väärin, anna minulle anteeksi.” Voitte sanoa tämän Jumalalle: ”Oi Jumala, jos olen tehnyt jotain väärin, ole hyvä ja anna se minulle anteeksi.” Ilman syyllisyyttä; sanon tämän vain siksi, että saisin pois syyllisyyden teistä. Nyt on parempi. On parempi.

 

Vielä tuntuu hieman. Nyt laittakaa oikea käsi vasemmalle puolelle hartiaa, lähelle kaulaa. Ja sanokaa jälleen, sanokaa nyt kuusitoista kertaa: ”Äiti, en ole syyllinen.” Olkaa hyvä, sanokaa näin. Ei mitään itsesääliä, vaan luottaen. Hmm, parempi. Laittakaa sitten oikea käsi poikittain otsalle ja puristakaa hieman. Painakaa käden yläreuna otsaa vasten – poikittain. ja sanokaa: ”Äiti, minä annan kaikille anteeksi.” Paljon parempi.

 

Laittakaa nyt käsi päälaen päälle, aukileluun päälle, joka oli pehmeä silloin, kun olitte lapsia, ja yrittäkää tunnustella pään paksua kohtaa pään keskellä, takaa ja edestä, ja yrittäkää painaa sitä. Voitte painaa kämmenen tyviosalla, painakaa kämmenen tyvellä. Yrittäkää painaa sitä, voitte tehdä sen itse. Tyviosalla, kämmenen tyvellä. Oikein hyvä. Laittakaa nyt käsi pään yläpuolelle ja tunnustelkaa, tuleeko sieltä viileää tuulta. Nyt teidän on sanottava: ”Äiti, minä haluan Oivallukseni”, koska Minä en voi ylittää vapaata tahtoanne, teidän on pyydettävä sitä. Voitte vaihtaa kättä. Laittakaa oikea käsi syliin ja kohti Minua, ja vasen käsi pään yläpuolelle. Liikuttakaa sitä edestakaisin ja tunnustelkaa, tunnetteko viileää tuulta.

 

Voitte vaihtaa kättä vielä uudelleen. Jos joukossa on toimittajia, pyytäisin heitä ottamaan Oivalluksensa, koska muuten heidän ei pitäisi julkaista mitään, sillä ilman sitä ei voi ymmärtää Sahaja Yogaa. Tämä ei ole mitään pinnallista. Teidän pitää saada Oivallus, sillä muuten te häiritsette, tai jopa johdatte harhaan ihmisiä, jotka ovat etsijöitä. Nyt on parempi. Hyvä. Monet saavat oivalluksensa. Laittakaa nyt molemmat kädet Minua kohti, ja tarkkailkaa tunnetteko viileää tuulta. Tarkkailkaa käsiänne, älkää avatko silmiänne, pitäkää pää suorana. Jos tunnette viileää, kaikki on hyvin, ja jos ette, niin sekin on ihan hyvä.

Avatkaa nyt silmänne. Näytän teille, miten voitte nostaa oman Kundaliininne. Nyt teidän pitää katsoa Minua ilman ajatuksia. Laittakaa kätenne tällä tavalla…