Birthday Puja and Havan

Mumbai (India)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Celebration of Shri Mataji’s Birthday. Bombay (India), 30 March 1983.

Minulta on kysytty usein, miksi Jumala loi tämän universumin. Meidän ei tietenkään pitäisi esittää kysymyksiä Jumalalle. On helpompi esittää kysymyksiä Matajille, kun Hän pitää luentoa. Mutta Jumala on kysymysten yläpuolella. Kysymys, miksi Hän loi tämän universumin, on samanlainen, jos kysytte, miksi pidän tällaisia koruja. Minulla ei ole tapana pitää koruja, mutta Minun täytyy. Minun täytyy pitää niitä, että te ilahtuisitte, tai voidaan sanoa, että Jumala loi tämän maan ilahduttaakseen lapsiaan, tehdäkseen heidät onnellisiksi, saadakseen heidät astumaan sisään Jumalan valtakuntaan, antaakseen heille kaiken, mitä Hänellä on. Hänen täytyi tehdä koko luomakunta sellaiseksi, että Hän voisi luoda oman kuvansa, heijastaa sitä ja saada se nauttimaan. Se on molemminpuolista arvostusta, jota kutsutaan nimellä ’andolan’. Kaikki, mitä Hän tekee meille, tapahtuu Hänen omaksi ilokseen. Asian kauneus on siinä, että teidän ilonne on Hänen iloaan.

Ja vastaavasti Hänen ilonsa pitäisi olla teidänkin iloanne. Kun se on tosiasia, että Jumalan ilosta tulee teidän ilonne, pääsette kauniille taivaallisen ilon näyttämölle, ’swargiya anand’. Mutta jos se on yksipuolista, se menee hukkaan. Ihmisen teot ovat yksipuolisia, mutta Jumalan sellaisia, että niistä ei voi nauttia, jolleivät ne heijastu meissä. Emme pysty laskemaan kaikkia niitä asioita, jotka Hän on meille antanut, voimme vain sanoa niitä siunauksiksi, koska se on abstrakti tapa ilmaista asiaa. Se on Jumalan siunausta, Hän on antanut meille kaikki siunauksensa. Se on abstrakti asia, koska emme pysty laskemaan niitä, emme pysty antamaan sille muotoa, emme pysty kertomaan, mitä Hän on tehnyt hyväksemme. Kun tunnemme Hänen luomistyönsä ilon sydämissämme, kun alamme nauttia tästä ilosta sisällämme, silloin kuvasta tulee kokonainen. Kun kuva on kokonainen, ette pysty kuvailemaan sitä, koska se ei ole verrannollista. Siitä voi vain nauttia.

Tällä tavalla kuvataan ilon syvyyttä, että mitä voimme sanoa siellä syvyydessä? Olemme sulautuneet siihen. Pisarasta on tullut valtameri ja valtamerestä pisara. Ensin valtamerestä muotoutuu pisara, ja sitten pisarasta tulee valtameri. Ja sitten valtameri haluaa jälleen muuttua pisaraksi. Se on kaunis antamisen ja saamisen järjestelmä, jota arvostavat vain sellaiset ihmiset, jotka ovat saaneet maistaa nektaria Jumalan rakkauden kauneudesta. On helppoa sanoa, että Jumalaa ei ole olemassa. Se on erittäin helppoa. Mutta vielä helpompaa on nauttia Jumalasta. Hänestä nauttiminen on todella helppoa, koska Hän on täysin käytettävissämme.

Hän on hyvin halukas antamaan rakkauttaan. Koko luomisen tarkoitus on antaa teille iloa ja onnea. Kun olin tänään menossa pankkiin, mietin: ”En ole koskaan aikaisemmin pitänyt näitä koruja, mutta tänään on tullut aika käyttää niitä.” Ajattelin: ”Teen sen lapsieni vuoksi”. Jos Minun täytyy pitää niitä, niin sitten pidän. Jos se saa heidät iloisiksi, niin hyvä niin. Jos he ovat iloisia, silloin Minunkin onneni on täydellinen. Te tunsitte puolestani, että Minun pitäisi pitää niitä, ja se jo itsessään osoitti, että halusitte nähdä ne Minulla. Se on myös hyvin hienojakoisen ’bhaktinne’ osoitus rakkaudesta Äitiänne kohtaan. Nykyaikana tällaisten ’bhaktojen’ (palvojien) olemassaolo on jo itsessään suuri siunaus Minulle.

Kun sanotte: ”Äiti, siunaa meitä,” sanon: ”Te siunaatte myös Minua.” Olette jo siunanneet Minua näillä kauniilla järjestelyillä, tavalla, jolla olette paneutuneet ja antautuneet tälle suurenmoiselle pujalle. Sillä kaikki tämä on toisistaan riippuvainen tapahtuma. Te teette pujan. Minä en voi tehdä pujaa. Teidän täytyy tehdä se. Kun teette pujaa, chakrat heräävät. Minun ovat heränneet, mutta ne heräävät nyt teissä. Miten ihmisille voi selittää, miksi puja on niin tärkeä. Jos ei ole saanut maistaa pujan hedelmää, sen selittäminen on mahdotonta.

Kaiken tämän voi ymmärtää vain korkeammalla tasolla. Kaikki tähän saakka tehty on ollut niin alhaista tasoa ja niin matalatasoisten ihmisten kautta tehtyä, että kaikki muuttui täysin epäpyhäksi. Kaikki oli epäpyhää, ja sen takia itse Jumalakin on onneton. Hän loi maailman saadakseen aikaan oivaltaneita sieluja, ei mitään hyödyttömyyksiä, ei saadakseen aikaan ihmisiä, jotka eivät usko Jumalaan, jotka eivät usko korkeampaan elämään, jotka eivät usko puhtaaseen elämään. Hän ei tarkoittanut maailmaa heille. He ovat vain olemassa kuin kuolleet. He eivät ole eläviä ihmisiä. Ne ihmiset, jotka uskovat Jumalaan, jotka palvovat Häntä kaikella puhtaudella, antavat tavallaan siunauksia Jumalalle, koska Hänelle on niin ilahduttavaa nähdä ihmisten ymmärtävän, tuntevan ja arvostavan sitä. Joillakin sahaja-joogeilla on edelleen ongelmia, mutta sillä ei ole merkitystä. Niin kauan halunne on puhdas, Kundaliininne on puhdas, niin kauan kuin tunnette, että teidän täytyy todella keskittyä ylösnousemukseenne antaumuksella, kaikki muuttuu täydellisen kauniiksi kokonaisuudeksi.

Jotta tällainen ylevä Jumalan Valtakunta saadaan syntymään sydämeen ja ulkomaailmaan, on tiedettävä, että Jumalan työ on absoluuttisen täydellistä. Hän on luonut teidät. Vain hieman puuttuu vielä. Toiselta osapuolelta. Hän loi tämän maailman niin kauniiksi, ja sen luomistyön jälkeen maailman pitää heijastaa Jumalaa täydellisesti. Siinä kaikki. Puolet työstä on tehty. Teidän täytyy hoitaa se toinen puolikas. Teidän ei tarvitse huolehtia ihmisistä, jotka eivät ole kiinnostuneita Sahaja Yogasta, jotka eivät meditoi, jotka eivät tee pujaa, jotka eivät nauti korkeammasta elämästä. Älkää huolehtiko heistä.

Mutta teidän on tiedettävä, että olette erityisiä ihmisiä, ja että teistä muodostuu se ydin, sen osan täydellinen muoto, joka saattaa loppuun tämän suurenmoisen luomistyön. Tänään olen niin haltioitunut, että kaikki vauhti Minussa on laskenut nollaan. Mikään ei liiku. Minussa ei ole jäljellä enää yhtään ’gatia’, niin ihastunut ja vaikuttunut olen tästä juhlistamisesta ja ystävällisyydestä, että en tiedä, miten sitä kuvaisin. Kaikki tämä kertoo siitä valtavasta syvyydestä ja kiitollisuudesta sydämissänne, jonka eteen en ole tehnyt yhtään mitään. En ole tehnyt mitään, koska en ole itse saavuttanut mitään elämässä. Olen ollut Se, mitä olen. Ja tulen olemaan jatkossakin. En ole harjoittanut ’tapasyaa’ (kieltäymysharjoitukset). En ole ottanut askeltakaan saavuttaakseni päämääräni.

Mutta te olette valmistaneet itseänne ja päässeet yhä lähemmäksi, olette kuin valmiita lamppuja, ’deepak’, jotka olette itse saaneet syttymään ja valaisemaan itseänne oman valmistautumisenne ansiosta. Teidän tekojenne ansiosta tämä tuli valaisee kaikkialla. Tiedätte oikein hyvin, että tuli ei leviä tyhjiössä. Se ei leviä. Tyhjiössä tuli ei voi palaa. Siksi ilman sahaja-joogeja Minä en ole olemassa. En ole. Koko olemassaoloni täällä on teidän ansiotanne. Minulla ei ole tarkoitusta eikä tehtävää. En tee mitään työtä.

Olen kaikkein laiskin, enkä tee minkäänlaista työtä. Te itse olette saavuttaneet kaiken. Te itse olette nostaneet itsenne. Oikeastaan pitäisikin viettää teidän syntymäpäiviänne eikä Minun, sillä Minä en vanhene enkä nuorru. Olen muuttumaton. Ei ole tapahtunut minkäänlaista muutosta. Ja mielestäni tänään meidän pitäisi viettää Sahaja Yogan syntymäpäivää. Voimme sanoa tänään, että Sahaja Yoga alkoi noin kaksitoista vuotta ja joitakin kuukausia sitten julkisesti, vaikka aloitinkin sen jo paljon aiemmin, en tiedä kuinka monta vuotta sitten. Tässä vaiheessa meidän on ymmärrettävä, että puja on abstrakti tapahtuma, jonka voi vain kokea, ja jokaisen pitää istua täällä sellaisella tunteella, että aiomme saada aikaan sisällemme olemattomuuden, egottomuuden, tyhjyyden, puhdistumisen, niin että rakkauden valo pääsee virtaamaan kaikkialle sisällämme. Ja tämä on tietysti mahdollista vain, kun chakrat ovat heränneet.

Tämä tulee onnistumaan, ja teidän täytyy myös avata sydämenne täysin avoimiksi. Ei pidä epäillä mitään, ei ajatella mitään, avatkaa vain sydämenne ja ottakaa vastaan täydellä uskolla ja ymmärryksellä. Meillä on täällä ihmisiä ympäri maailmaa, hyvin monesta maasta. Koko maailma on edustettuna. Minusta tuntuu, että olemme jo saavuttaneet maailman joka kolkan. Tänä päivänä meidän pitää julistaa vain, että tulkoon Sahaja Yogasta maha-jooga täydessä muodossaan. Tunnistakoon maailman jokainen ihminen sen, että Sahaja Yoga on ainoa tapa, jolla ihmiset voivat nousta evoluutiossaan, ja uusi maailma voidaan luoda. Tällainen kehitys, kollektiivinen kehitys, joka ei tapahdu ulkomaailmassa, vaan ihmisen sisällä, joka saa aikaan luomistyön juuriin uuden ulottuvuuden, uuden persoonan, koska siihen mennessä juuret ovat saavuttaneet syntylähteensä, joka on Jumalallisen rakkauden, Kaikkialla olevan Voiman, Brahmashaktin lähde. Tänään pyydän teitä kaikkia vannomaan valan, että yritätte kaikki tuoda lisää ihmisiä Sahaja Yogaan, ja yritätte kaikin tavoin pelastaa mahdollisimman monta ihmistä. Jos pystytte antamaan vain tämän yhden asian Minulle syntymäpäivänäni, olen hyvin kiitollinen.

Jumala siunatkoon teitä.