Public Program, Search Something Higher

(England)

1984-08-07 Search Something Higher, Bath, UK, DP, 87' Chapters: Talk and Q&A, Self-Realization, Cool BreezeDownload subtitles: CS,EL,EN,FI,LT,NL,PT,RO,ZH-HANS,ZH-HANTView subtitles:
Download video (standard quality): Download video (full quality): Watch on Youtube: Watch and download on Vimeo: View on Youku: Listen on Soundcloud: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share

 

Yleisötilaisuus, 7.8.1984, Bath, Englanti

Kumarran kaikille totuuden etsijöille.

On suuri ilo tulla tänne vanhaan Bathin kaupunkiin.

Roomalaiset, jotka asuivat täällä ovat muuttuneet nyt niin paljon, että on mahdotonta tunnistaa heitä täällä enää. Elämä on muuttunut näinä moderneina aikoina hyvin paljon, ja käsitykset elämästä ovat muuttuneet myös hyvin paljon. Kun yhteiskuntakin on kehittynyt, saavutamme pisteen, jossa alamme ajatella: ”Mitä seuraavaksi?” Roomalaiset halusivat valtaa, ja olemme nyt saaneet nauttia siitä; sitten he halusivat saada rahaa ja omaisuutta – olemme saaneet sitäkin, ja nähneet sen mukanaan tuoman typeryyden; ja nyt myöhemmin etsimme jotakin enemmän, jotakin josta emme vielä tiedä. Mutta tunnemme, että meidän tulee etsiä jotakin suurempaa, ylevämpää, jotakin absoluuttista. Tähän erityiseen ryhmään kuuluu tuhansia, ehkä miljoonia ihmisiä ympäri maailmaa. Kutsun tätä aikaa kukoistuksen kaudeksi, jolloin tuhannet tulevat kypsymään hedelmiksi. Tämä on hyvin erityinen aikakausi, joka on mainittu kaikissa pyhissä kirjoituksissa ylösnousemuksen aikana, tai tuomion aikana, tai intialaisissa kirjoituksissa Krita Yugana. Krita Yugasta on kirjoitettu hyvin selvästi intialaisissa kirjoituksissa, että tänä ajanjaksona ihmiset saavat todellisen yhteyden kaikkialla olevaan jumalaiseen voimaan.

 

He saavat itseoivalluksensa, jota kutsutaan nimellä `atma sakshatkar´, ja kaikki saadaan valmiiksi, ja täydelliseksi. Näin tätä modernia aikaa on selitetty. Mutta, toisaalta moderni aika on täydellisen hämmennyksen aikaa, täydellisen suhteellisuuden aikaa, jolloin ihmiset eivät oikein tiedä mitä tehdä itsensä kanssa. Arvomaailma, joka oli aluksi hyvin kehittymätön, muuttui liian monien rajoitusten vuoksi melko jäykäksi elämää ja mielen kehittymistä kohtaan. Ja sitten rajoja alettiin rikkoa niin paljon, että ne menettivät muotonsa. Tapahtui niin paljon sekoittumista, että oli vaikea tunnistaa, mikä ihminen oli, ja miksi hänen piti tulla. Kysymys, jonka kohtaamme tänä päivänä kuuluu: olemmeko syntyneet tänne elämään, syömään, hankkimaan vakuutuksia, hankkimaan lapsia, lastenlapsia ja sitten kuolemaan? Se kuulostaa eläinten elämältä, eikö vain? Mikä ihmiseksi tulemisessa on niin hienoa? Voimme siis ymmärtää yhden asian, että ihmisillä on kyky tehdä jotakin suurta yhteisön hyväksi, niille ihmisille, jotka ympäröivät heitä ja sille yhteiskunnalle, jossa he elävät.

 

Ja tämä on saanut aikaan sisällämme heräämisen, että löytäisimme tavan, jolla voisimme auttaa yhteisöämme ja koko maailmaa. On hyvin selvää tässä tietoisuudessa, että emme voi elää itseksemme, vaan että täytyy olla olemassa jonkinlainen yhteys kokonaisuuteen, ja että meidän pitää löytää tuo yhteys, jonka avulla voimme todella levittää hyväntahtoisuutta, hyveellisyyttä ja rauhan autuutta. Olennaista on, että kun alamme tehdä jotakin sellaista työtä, sosiaalityötä, tai mitä tahansa auttamistyötä yhteisölle, kehitämme samalla jonkinlaisen egon itsellemme. Se on hyvin yleistä. Olin erään intialaisen järjestön puheenjohtaja, Sokeiden järjestön puheenjohtaja. Ja kun he halusivat kutsua kuvernöörin vieraaksi – hyvin merkittäviä naisia, jotka tulivat korkea-arvoisista perheistä – he alkoivat kinastella keskenään siitä, kuka saa istua kuvernöörin vieressä. Olin hämmästynyt heidän käytöksestään. Sanoin heille: ”Tehän menette sokeiden eteen, eivätkä sokeat erota kuvernööriä muista ihmisistä, niin mikä riidan aihe tämä on, että kuka saa istua kuvernöörin vieressä?” Ja oli yllättävää, että riidasta tuli niin vakava, ettei ratkaisua kyetty löytämään, joten päätin käyttää huumoria ja sanoin: ”Hyvä on, tehdään niin, että laitetaan iso lankku kuvernöörin pään päälle, ja osa voi istua kuin varpuset toisella puolella ja osa toisella puolella!” Ja vain tällaisen huumorin avulla kykenin neutralisoimaan heidän ajatuksensa; sillä vaikka he olivat hyvin koulutettuja, hyvässä asemassa, hyvin varakkaita, ja he halusivat auttaa muita, koska he ajattelivat, että heidän tulee auttaa köyhiä, jotka tarvitsevat rahojamme, tai meidän ohjaustamme.

 

Ja he tulevat ja antavat aikaansa ja rahojansa, ja suhtautuvat sitten näin typerästi sosiaalityöhön. Joten loppujen lopuksi auttaessamme muita, autamme oikeastaan itseämme. Sillä emme kestä sitä sisällämme, ja siksi haluamme auttaa muita ihmisiä. Mutta ongelma piilee siinä, että emme ole tietoisia siitä, ja sen vuoksi ihmiset kärsivät joko egostaan, tai jonkinlaisesta ehdollistumasta, kun he tulevat lähelle toisenlaista yhteiskuntaa. Ajatellaan mitä tahansa yhteiskuntaa. Esimerkiksi, olen tällä hetkellä brittiläisessä, tai englantilaisessa yhteiskunnassa. Kun tulen tänne, on alettava heti sopeutua tähän yhteiskuntaan. Esimerkiksi, Minulla on tämä punainen merkki, joten kaikki nauravat ja pilailevat siitä. Sitten alat ihmetellä, että mitä tämä on? Ja pyyhit sen vain pois, koska ajattelet, että siinä on jotain huvittavaa.

 

Kuten Intiassa, jos joku laittaa huulipunaa maaseudulla, ihmiset ihmettelevät, mikä tätä naista vaivaa, miksi hän laittaa huulipunaa, koska – ei sitä kuulu käyttää siellä. Ja sitten kaikki nauravat, koska se on heistä jotenkin hauskaa, ja sen jälkeen nainen koettaa sopeutua heidän vaatimuksiinsa; ja näin meille tulee ehdollistumia. Joten, ollessamme tekemisessä ympäröivän yhteisön kanssa, kehitämme itsellemme joko egoa ja superegoa tai ehdollistumia. Mistä tämä johtuu? Miksi kehitämme itsellemme tällaista? Meidän ei tarvitse. Meidän tulee pitää kiinni oikeudestamme olla sellaisia kuin olemme, ja meidän tulee nähdä tämä maailma todistajan näkökulmasta. Ongelma on se, että kun toimimme yhteiskunnassamme, meidän pitää tietää, että olemme osa kokonaisuutta; kaikki ihmiset, olivatpa he englantilaisia, intialaisia tai arabeja, ovat kaikki osa suurta olemusta, jota kutsumme Jumalaksi. Silloin, kun nämä osat eivät ole heränneenä, he ajattelevat olevansa erillisiä, ja he taistelevat keskenään, tai ovat ehdollistuneita toisiaan kohtaan, tai haastavat egojaan, ja näin kaikki jatkuu jatkumistaan. Mutta kun he tulevat tietoisiksi kollektiivisuudesta, jossa he ovat osa kokonaisuutta, heistä tulee yhtä, ja he alkavat toimia yhdessä.

 

Tieteellisissä kokeissa on selvinnyt, että kun heliumkaasun lämpötilaa aletaan laskea, kaikki molekyylit, jotka taistelivat kuumuudessa, rauhoittuivat ja niistä tuli niin kollektiivisia, että niiden liikkeistäkin alkoi tulla samansuuntaisia – aivan kuin linnuilla, jotka seuraavat johtajansa liikettä – samalla tavalla liikkeistä tuli samanlaisia. Tämän täytyy tapahtua sisällämme, kun puhumme, että meillä täytyy olla rauha tässä maailmassa, meillä pitää olla kaikki asiat hyvin, ja ihmisten pitää elää sovussa ja onnellisina. Meidän tulee tietää, että tämän päivän ihmiset tarvitsevat muutoksen. Jos heissä ei tapahdu muutosta tähän uuteen kollektiiviseen tietoisuuteen, he eivät kykene sopeutumaan yhteiskuntaan ja toisiin ihmisiin. Huomaatte myös, kun tapaatte ystävän, sanotte: ”Hän on minun ystäväni”, tai: ”Hän on minun veljeni”, tai: ”Hän on minun siskoni” – tästä alkaa syntyä ajattelumalli, ’minun’, ja koette, että kyseessä on hyvin läheinen suhde. Mutta yhtäkkiä huomaattekin, että: ”Ei, hän onkin minun viholliseni.” Ja sitten teistä saattaa tulla sellaiset viholliset, että on vaikea uskoa, että olitte koskaan ystäviä. Saatatte myös paljastaa toisen ihmisen niin, että hämmästytte itsekin. Meille käy näin, koska emme tiedä, että ihminen, jolle olemme ystävällisiä, on myös kokonaisuuden olennainen osanen; ja että meidän tulee herättää tuo tietoisuus hänessä, jotta hän ymmärtää, että olemme kaikki kokonaisuuden osia. Meidän sisällämme on voima, joka saa meidät kollektiivisesti tietoiseksi Tämä voima sijaitsee kolmionmuotoisessa, ristiluuksi kutsutussa luussa.

 

Tunnemme voiman Kundaliinina, mutta Raamatussa sitä kutsutaan Pyhäksi Hengeksi. Tämä Pyhä Henki, jonka tunnemme Raamatusta, on hyvin monimerkityksinen useille ihmisille, koska Pyhän Hengen olemusta ei ole tarkkaan selitetty. Kysyin eräältä papilta: ”Mitä tarkoitatte Pyhällä Hengellä?” Hän sanoi: ”Olen agnostikko”. Joten kysyin häneltä: ”Mitä sitten teette kirkossa, jos olette agnostikko ettekä usko, mitä sitten teette siellä?” Hän vastasi: ”Teen vain työtäni.” Niinpä koko asia tiivistyy heille vain työksi, kun he eivät kykene selittämään sitä. Mutta siihen on mahdollista saada hyvin selkeä selitys, että tämä on Esiaikaisen Äidin voima. Meillä on Isä ja Poika, mutta entä Äiti? Oletteko kuulleet isästä ja pojasta ilman äitiä?

 

Joten tämä on Esiaikainen Äiti, joka on Pyhä Henki, ja Hän heijastuu sisällämme Kundaliinina kolmioluussa. Tämä kolmioluu on hyvin tärkeä, koska kreikkalaiset kutsuivat sitä `sacrumiksi´, tarkoittaen `pyhää´. He siis tiesivät, että siellä sijaitsee jotakin pyhää, joka on voima, tai ehkä he tiesivät, että se on Pyhä Henki. Mitä tahansa se olikin, he tiesivät siitä, koska he kutsuivat sitä pyhäksi luuksi. Meidän sisällämme on seitsemän keskusta, kuten kerroin eilen teille Bristolissa, meillä on siis seitsemän keskusta, jotka ovat hienojakoisia. Nämä keskukset sijaitsevat sisällämme. Voitte silti kysyä Minulta: ”Äiti, miksi meidän pitäisi uskoa sellaista?” Ei teidän pidäkään uskoa Minua, vaan suhtautukaa asiaan tieteellisesti kuin olettamuksena. Ja jos pystyn todistamaan sen teille, silloin tiedätte, että se mitä puhun, on totta. Nämä keskukset sijaitsevat sisällämme, ja ne ilmenevät ulkoisesti karkealla tasolla hermopunoksina, jotka lääkäritkin tuntevat.

 

Nämä keskukset ovat meissä, ja hyvin hienojakoisella tasolla – esimerkiksi ensimmäinen keskus, josta kerroin, on viattomuuden keskus. Toinen keskus on luovuuden keskus. Kolmannessa keskuksessa on meidän etsimisemme. Etsimme ruokaa, sitten etsimme suojaa, sitten rahaa, omaisuutta, valtaa, rakkautta; kaikki tämä tulee keskuksen kautta, joka ilmenee ulkoisesti solar plexuksena, sisuspunoksena. Sen yläpuolella on keskus, jota kutsumme Äidin keskukseksi, koska tämä on keskus, joka antaa meille turvaa. Tämä keskus on erityinen, ja se sijaitsee rintalastan alla. Rintalastassa, aina kahteentoista ikävuoteen saakka, syntyvät vasta-aineet. Ne ovat kuin Äidin sotureita, ja nämä soturit ovat rintalastan kohdalla, ja rintalasta huolehtii näistä sotureista kaikkialla. Jos tapahtuu hyökkäys, tai jos jokin saa pelästymään, alkaa rintalasta yhtäkkiä sykkiä. Ja kun se alkaa sykkiä tai liikkua, sen seurauksena vasta-aineet saavat tiedon – aivan kuten tekin saatte tietoa eetterin kautta; ette kykene näkemään eetteriä, mutta pystytte vastaanottamaan tiedon – samalla tavoin ne ovat kuin radioita, ja ne vastaanottavat tiedon ja aloittavat hyökkäyksen kaikkea sitä vastaan, mikä yrittää aiheuttaa häiriötä ihmiselle.

 

Tämän keskuksen yläpuolella on keskus, jota kutsutaan Vishuddhi Chakraksi. Tämän keskuksen ansiosta ihminen kohotti päänsä ylös. Tämän keskuksen ansiosta meistä on tullut ihmisiä, ja vain tämän keskuksen kautta ego ja superego voivat muodostua, koska tämä on kollektiivisuuden keskus. Me puhumme tämän keskuksen kautta, olemme yhteydessä muihin ihmisiin tämän kautta, ja sen seurauksena ego ja superego ovat muodostuneet meissä. Kun tämä on muodostunut meihin, meistä tulee persoonallisuus: “Olen joku, hän on joku, sinä olet joku” – siinä vaiheessa meistä tulee persoona, joka on tietoinen minuudestaan. Silloin voin sanoa: “Pidän tästä, haluan tämän.” Esimerkiksi voin sanoa: “Olen intialainen”, ja te voitte sanoa: “Olen englantilainen.” Kaikki vääränlaiset samaistumiset alkavat, koska teistä tulee yksilöitä, jotka yrittävät samaistua moniin asioihin. Tällä tavalla joudumme erilleen tästä voimasta. Tätä on vapaus, jonka saamme ja joudumme itse oppimaan yrityksen ja erehdyksen kautta, mikä on oikein ja mikä väärin Tämän yläpuolella on keskus – Kristuksen keskus. Se on kuin Kristuksen ikkuna. Tämä keskus on hyvin tärkeä, koska se säätelee egoa ja superegoa.

 

Tämän vuoksi sanotaan, että Kristus kuoli syntiemme tähden. Kun Kristus herätetään tässä keskuksessa, Hän imaisee itseensä nämä kaksi instituutiota, tai kaksi ilmapallon kaltaista rakennelmaa. Hän vetää ne itseensä, niin että karmamme – joka on sitä, että olemme tehneet huonoa karmaa tai olemme tehneet sitä ja tätä – kaikki imeytyy sinne, ja syntimme ja ehdollistumamme imaistaan pois. Silloin saavumme Jumalan valtakuntaan, jota kutsutaan lääketieteessä limbiseksi alueeksi. Ja täältä on mentävä läpi; se on se määränpää, jonka kautta on päästävä ylös, ja joka sijaitsee täällä aukileen alueella, ja täällä te saatte kasteenne. Mutta kastaminen, kuten kerroin eilen, on vain keinotekoinen tapahtuma. Todellinen kaste tapahtuu silloin, kun Pyhä Henki nousee, ja alatte todella tuntea viileän tuulen päälaellanne. Tämä on ihme. Se on sitä! On väärin olla uskomatta ihmeeseen.

 

Teidän pitää säilyttää itsenne avoimina. Siinäkin tapauksessa, että olette älykköjä, teidän pitää olla rehellisiä siinä, että vaikka ette olekaan kokenut ihmettä, se ei tarkoita, että ihmeitä ei olisi olemassa, ja että ihmeitä ei tapahtuisi. Tarkastelkaa asiaa kuin tiedemies, joka haluaa itse tutkia, onko asia niin. Tämä ihme siis tapahtuu, kun Kundaliini nousee, kulkee kaikkien näiden keskusten läpi ja tulee ulos täältä. Miten nämä keskukset ovat sitten muodostuneet, meidän pitäisi ymmärtää se hyvin selvästi. Meillä on kehossamme autonominen hermosto. Sana ‘auto’ tarkoittaa ‘itse’. Mutta kuka on tämä itse? Kuka on tämä ‘auto’? Lääkärit eivät tunnet tätä asiaa, he ovat vain antaneet nimen ‘autonominen’, Tämä autonominen käsittää kaksi järjestelmää: toinen on sympaattinen ja toinen on parasympaattinen.

 

Sympaattista järjestelmää käytämme ollessamme hätätilassa. Jos vaikka juoksemme hyvin nopeasti, niin sympaattinen järjestelmä alkaa toimia, ja sydän alkaa löydä voimakkaammin Sydän myös lyö nopeammin kuin tavallisesti. Sympaattisen järjestelmän toiminta saa tämän aikaan. Jokainen pystyy nostamaan sydämen sykettä, mutta syke laskee automaattisesti. Miten? Sen saa aikaa parasympaattinen järjestelmä, joka on keskellä. Nämä kolme kanavaa ovat: vasemmalla puolella kehoa on vasen sympaattinen kanava, hienojakoinen kanava, joka tulee ilmi vasempana sympaattisena kanavana. Oikealla puolella on oikea sympaattinen järjestelmä, ja keskellä on parasympaattinen hermosto, joka vastaa myös evoluutioprosessistamme. Olemme nyt kehittyneet ihmisen tasolle. Se ei ole viimeinen taso, koska jos se olisi, me tietäisimme jo kaiken.

 

Mutta me emme tiedä kaikkea. Meidän tulee päästä toiseen tietoisuuteen, jota Kristus on kuvaillut toisena syntymänä; ei biologisena syntymänä, eikä vaatteiden vaihtamisena eikä minään ulkoisena asiana, vaan sisäisenä tapahtumana, jossa teistä tulee jotakin. Teistä tulee jotakin. On kysymys tulemisesta Ei siitä, että teistä tulisi jonkin ryhmän jäseniä, tai että sanoisitte: “Nyt minä kuulun tähän ryhmään”, tai: “Minä puen ylleni tällaiset vaatteet. Teen tällaisia asioita.” Ei mitään tällaista. Se on todellinen tapahtuma, joka tapahtuu teissä, joka tekee teistä oivaltaneen sielun. Jos teistä pitää tulla jotakin, jos sen pitää tapahtua sisällänne, niin sitä meidän pitää kutsua todelliseksi totuudeksi. Se pitää voida tuntea keskushermostossa, aivan kuin silloin, kun teistä tuli ihmisolentoja. Pystytte tuntemaan likaisuuden, pystytte näkemään värejä, pystytte näkemään kauniita kuvioita, kaikkea, koska olette ihmisiä. Mutta koiralle on yhdentekevää, onko likaista, sillä se ei haista sitä.

 

Vastaavasti, kun teistä tulee jotakin korkeampaa, sen on tunnuttava keskushermostossanne. Se ei ole mitään sellaista mielen heijastumaa, että: “Minä uskon tähän, minä uskon tuohon. Tuohon minä en usko.” Se ei ole mitään sellaista. Se kuuluu tuntea keskushermostossanne; teidän kuuluu tuntea se sormenpäissänne. Ja te tunnette sen hyvin spontaanisti, koska se on elävä prosessi. Se ei ole ollenkaan vaikeaa eikä millään tavalla haasteellista. Kaikki on teissä valmiina; se on erittäin yksinkertaista. Olette kuin siemenet, jotka on kylvetty Äiti Maahan; alatte kasvaa itsestään. Se on itsestään tapahtuva asia, ja ihmisten on vaikea uskoa, että se voi tapahtua ilman yrittämistä, tai että siitä ei voi maksaa. Tämä on ihmisille jotenkin mahdotonta ajatella: miten ihmeessä voi saada jotakin maksamatta siitä?

 

Kuitenkin saamme monia asioita ilmaiseksi, ja jos tämä on evoluutionne huipentuma, ettekä ole tähänkään asti maksaneet evoluutiostanne, niin miksi maksaisitte siitä nyt? Eikä siinä ole ollut mitään ponnisteluja. Sahaja Yoga tarkoittaa spontaania yhteyttä Jumalallisuuteen. `Saha´ on kanssa, `ja´ on syntynyt, eli tarkoittaa spontaania, myötäsyntyistä. Jokaisen oikeus on saada yhteys Jumalalliseen. Toinen merkitys sanalle `jumalallinen´ on kaikkialla oleva Jumalan voima, joka tekee kaiken elävän työn – kuten kukan muuttaminen hedelmäksi, tai eri vuodenajat – tämä voima saa aikaan kaiken elävän. Ja tämän jumalallisen kanssa teidän pitää tulla yhdeksi. Teidän pitää tuntea se sormenpäissänne. Tämä Yoga tarkoittaa myös taitavuutta ja täydellistä tietoa jumalallisesta voimasta, kuinka sitä käsitelään, kuinka se toimii ja kuinka sitä käytetään. Kundaliinin heräämisen sivutuotteena fyysinen terveytenne paranee.

 

Olen sanonut moneen kertaa, että syöpää ei voida parantaa muuten kuin Kundaliinin heräämisen kautta. Eilen kerroin teille, miten syöpä syntyy, ja kuinka Kundaliini parantaa sen. Suuri osa sairauksistanne johtuu siitä, että keskukset ovat epäkunnossa, niiden yhteys kokonaisuuteen on katkennut, tai että keskuksista puuttuu jotakin. Kun Kundaliini nousee, Hän ravitsee keskuksenne niin hyvin, että mieleen, kehoon ja tunteisiin liittyvät keskukset tulevat täysin tyytyväisiksi, ja niistä tulee terveitä. Tämän ansiosta fyysinen ja psyykkinen terveys paranee, ja tunne-elämä tulee tasapainoon. Kaikkein viimeisimmäksi Hän ylittää tämän rajan; tässä on kohta, jossa sijaitsee Kaikkivaltias Jumala. Sanon teille uudestaan, että teidän ei tarvitse uskoa Minua, koska ihmiset eivät usko Jumalaankaan nykyään. Minä siis sanon, että Kaikkivaltiaan Jumalan paikka on päälaellanne, ja Hän heijastuu henkenä sydämissänne; ja heti kun Kundaliini koskettaa tätä kohtaa, viileys alkaa virrata käsistänne. Aluksi tunnette oman Kundaliininne viileän tuulen nousevan ylös, ja sen jälkeen voima alkaa virrata lävitsenne, ja tunnette sen käsissänne virtaavana viileänä tuulena. Se siis todella tapahtuu. Kun se tapahtuu, teidän on vakiinnutettava se.

 

Teidän on ymmärrettävä, mitä se on. Se vie joiltakin ihmisiltä vain yhden päivän, mutta joiltakin noin kuukauden, ja sitten teistä tulee mestareita. Teistä tulee uusia ihmisiä, hyvin voimakkaita ja myötätuntoisia; hyvin myötätuntoisia ja voimakkaita aivan kuin Kristus. Kun ihmiset yrittivät kivittää Maria Magdaleenaa, joka oli prostituoitu, Hän ei sallinut sitä. Hänellä ei ollut mitään tekemistä prostituoitujen kanssa, mutta Hän oli näitä ihmisiä vastaan, ja sanoi: “Ne, jotka eivät ole tehneet lainkaan syntiä voivat kivittää Minua.” Kukaan ei tehnyt sitä, sillä Hän oli niin voimakas ja myötätuntoinen henkilö. Tällä tavalla teistä tulee ihmisiä, jotka samaistutte totuuteen. Te ette pelkää ketään, vaan sanotte aina totuuden ja teette sen vakuuttavasti. Teidän suurenmoinen runoilijanne William Blake kertoi nykyajasta, että silloin Jumalan ihmisillä – tarkoittaa heitä, jotka etsivät Jumalaa, tai jotka uskovat Jumalaan – heistä tulee profeettoja, ja heillä on kyky tehdä muista profeettoja. Tämä on juuri sitä, mitä Sahaja Yoga tekee, eli saatte itseoivalluksenne ja alatte antaa oivalluksia muille. Aivan kuten sytytetty kynttilä voi sytyttää toisen kynttilän, jossa ei ole tulta, ja se kynttilä vuorostaan voi sytyttää monia muita kynttilöitä.

 

Niin yksinkertaista se on. Mitään ei tarvitse ottaa tai antaa, olette vain katalyytti, ja sytytätte kynttilän, ja tämä toinen henkilö sytyttää taas toisen kynttilän. Siihen ei liity kiitollisuudenvelkaa, koska mitään ei anneta tai oteta, vaan se on hyvin yksinkertainen, helposti ymmärrettävä tapahtuma. Tohtori Warren tässä on antanut itseoivalluksia tuhansille ihmisille. Kun en päässyt menemään Madrasiin, lähetin hänet ja hän antoi oivalluksen kolmelle sadalle. Intiassa meillä on eräs henkilö, joka on antanut oivalluksen kymmenelle tuhannelle. Se on totta! Voitte tarkistaa asian. Kun itse saatte oivalluksenne, hämmästytte, kun pystytte antamaan oivalluksia ihmisille, ja pystytte parantamaan heitä. Voitte antaa heille rauhaa ja Jumalan siunausta.

 

Samalla teistä tulee kollektiivisesti tietoisia; teistä tulee kokonaisuuden olennainen osa. Eilen monilla oli tukos Visshuddhi Chakrassa eri syistä, oli jotain ongelmia, joillakin oli nikamatulehdus, joillakin jotain muuta – ja he eivät pystyneet pääsemään sen yli. Kun he sanoivat kolme kertaa:, “Äiti, olen kokonaisuuden olennainen osa”, he alkoivat tuntea viileän tuulen. Niin yksinkertaista se on. He alkoivat tuntea viileän tuulen, koska aiemmin heillä oli tukkeuma tässä. Nämä ovat niin yksinkertaisia menetelmiä, että lapsikin pystyy siihen, ja tekin pystytte siihen täällä, ja toivon, että tänään täällä kauniissa Bathissa, me kaikki saisimme oivalluksemme. Jumala teitä siunatkoon. Jos teillä on joitakin kysymyksiä, niin voitte kysyä Minulta. Eilen kaksi henkilöä kysyi niin monta kysymystä, että Minulta meni paljon aikaa heihin, ja sitten he kävelivät pois. Heidät oli ehkä lähettänyt joku guru tai muu, ja he vain yrittivät kysyä kysymyksiä, jotka liittyivät vääriin guruihin.

 

Tuolla takananne istuu monia, jotka ovat olleet kaikenlaisilla väärillä guruilla, ja meidän täytyi hoitaa heitä, että he paranisivat. Joillakin oli epilepsia, jollakin syöpä, joillakin sitä ja joillakin tätä, ja he olivat vielä maksaneet saadakseen kaikki nämä sairaudet ja ongelmat. Jotkut ovat päätyneet lopulta mielisairaalaan. Minä pyydän teitä, älkää omaksuko näiden gurujen oppeja. Vaikka olisitte maksaneet siitä – unohtakaa ne. Se ei haittaa, mutta älkää samaistuko heihin. Samaistukaa Itseenne. Tämä on teidän omaisuuttanne, teidän omaanne, teidän pitää tietää se. Tämä on Minun nöyrä pyyntöni teille kaikille. Jumala teitä siunatkoon.

 

Kiitos paljon. [Joogi: Onko kysymyksiä?] [Minulle on ollut hyötyä tiibetiläisestä ’hyminämeditaatiosta’, Nada Brahmasta. Sopiiko tämä yhteen Sahaja Yogan kanssa?] Ei ollenkaan. Tämän Nada Brahman on sitä, että siinä jatketaan ja jatketaan hyminää, ja jonain päivänä teidän päänne alkaa humista koko ajan. Kerron teille, miksi näin tapahtuu. Jos sanomme mitä tahansa, jos vaikka alamme sanoa `Aum´, tai `Ham´ tai mitä tahansa, me emme muutu miksikään. Jos sanon: “Olen tämän kaupungin kuvernööri” muutunko kuvernööriksi? Jos sanon olevani `Aum´, muutunko silloin?

 

Muutummeko joksikin vain sanomalla niin? Jos väitämme jotakin, tulemmeko sellaisiksi? Jotakin tulee tapahtua sisällämme. Ennen kuin näin tapahtuu, sillä ei ole merkitystä, kaikki on ulkoista. Voitte sanoa mitä tahansa. Joku saattaa sanoa, että on hyötynyt, koska on lukenut rukouksia. Se ei toimi niin. Teidän pitää saavuttaa täydellinen muutos. Ja nämä ovat erittäin vaarallisia asioita, koska esimerkiksi Tiibetissä Lama itse on sekaisin, hän on täysin sekaisin. Menin Kiinaan mieheni kanssa, ja olin todella hämmästynyt – sitä voisi kutsua vaikka propagandaksi – kun näin Lhasassa tämän miehen keränneen niin paljon vaurautta, että sitä voidaan verrata Paavin omaisuuteen.

 

Hän joi viininsä täyskultaisesta, kaiverretusta pikarista, ja hänellä oli niitä useita. Hänen lautasensa oli kullasta, kaikki mitä hänellä oli, oli aitoa kultaa. Ja mistä hän sai kaiken rahan? Kuvitelkaa, näiltä köyhiltä tiibetiläisiltä. He ovat niin köyhiä, että heillä ei ole edes vaatteita, joilla verhota itsensä. En tarkoita, että kommunismi olisi hyvä asia, mutta nämä ihmiset todella riistivät heitä. Koko tuo Lhasan näytös oli todella silmiä avaava kokemus. Hyvä luoja! Nuo ihmiset ovat ryöstäneet nämä köyhät, ja kuinka paljon he ovatkaan saaneet kärsiä. Jos menette Tiibetiin, hämmästytte.

 

Ihmiset eivät tiedä, he ovat hyvin hämmentyneitä. He eivät ymmärrä. He ovat antaneet kaiken mitä heillä oli tuolle herra Lamalle. Hän kiertää nyt kaikkialla; kukaan ei tiedä mitä hänellä on mielessään. Mitä hyötyä heistä on ihmisille? Se on myytti. Paras hyöty on, että teistä tulee mestareita. Tiedätte joka ikisen asian. Tiedätte mikä Kundaliini on, tiedätte miten antaa oivallus toisille ja kaikki, mitä teidän pitää tehdä. Se on pääasia.

 

Aluksi, kaikki saattaa tuntua hyvältä, jopa alkoholijuomakin. Samalla tavalla, jos jonkin aikaa hymisette jonkun nimeä, saatatte joutua hetkeksi hänen valtaansa, ja se saattaa tuntua hyvältä. T.M. :ssä on sama ongelma. T.M. :ssä ihmiset sanovat mantroja, ja jonkin aikaa se tuntuu rentouttavalta, koska joku muu tulee mielen sisälle, ottaa vallan ja alkaa ohjata. Ja kun joku alkaa ohjata, olo tuntuu rentoutuneelta. Mutta kysymys ei ole rentoutumisesta. Teistä ei silloin tule mestareita. Tämä on asian ydin: kun teistä tulee yhtä kaikkeuden kanssa, olette koko ajan rentoutuneita, koska mikään ei uuvuta teitä.

 

Olette koko ajan rentoutuneita. Mutta, katsokaa näitä lamoja miltä he näyttävät, he ovat niin ryppyisiä, että rypyt voi laskea yksitellen heidän kasvoistaan. Kamalia ihmisiä. Ei voi sanoa, että heissä olisi jotain suurta. Ja mitä hyvää he ovat tehneet? En ole nähnyt yhdenkään laman tekevän hyvää kenellekään. Minulla oli kerran tilaisuus istua tämän Dalai Laman vieressä illallisella, kun mieheni avusti pääministeriä, ja hänetkin oli kutsuttu. Ja koska pääministerin vaimo ei halunnut, niin Minä istuin hänen vieressään ja tunsin valtavaa kuumuutta. Ja pääministeri Lal Bahadur Shastri, joka tiesi kaiken Minusta, kysyi: ”Tunnetko kuumuutta hänestä? ”, koska hän oli itsekin oivaltanut sielu.

 

Vastasin: ”Kyllä, valtavasti.” Hän sanoi: ”Hyvä on, laitetaan joku toinen ulkomaalainen ministeri istumaan väliin.” Hän laittoi Minut istumaan toiselle puolelle, ja ulkomaalainen ministeri istui siinä vieressä. Ennen oivallusta ette voi tietää tällaisesta. Ja Minun on myös kerrottava, että jos menette näiden ihmisten luo, teidän on vaikeaa saada itseoivallusta – näin se on, koska he saavat aikaan ongelman sisällenne. Vaikka mitä yrittäisitte, joudutte sympaattisen hermoston alueelle. Mitä tahansa yritätte, joudutte aina sympaattisen hermoston alueelle, ja teidän sympaattinen hermostonne aktivoituu. Ja kun se aktivoituu, liutte joko vasemmalle tai oikealle. Kun menette vasemmalle, joudutte kollektiivisen alitajunnan alueelle. Se on alue, jossa kaikki kuollut sijaitsee sisällämme aina luomisestamme saakka.

 

Ja syöpä, kuten kerroin eilen, aiheutuu asioista tuolla alueella. Ja jos joudutte oikealle puolelle – yleensä lamat laittavat teidät oikealle. Tiesittekö, että Lama opasti Hitleriä? Dalai Lama oli hänen gurunsa. Hän opetti Hitleriä, kuinka vallata ihmisten mielet ja saada heidät mukaansa. Se on tunnettu tosiasia, että Dalai Lama oli hänen gurunsa. Ja kaikki lamat ovat sellaisia. Mutta kun olette valaistuneet, silloin tiedätte mitä he ovat. Kuten tyttärentyttäreni ollessaan noin viisi vuotias – hän on oivaltanut sielu, mutta tyttäreni ja vävyni eivät ole oivaltaneita. Kerran he menivät Ladakhiin ja lama istui siellä sellaisella jalustalla.

 

Ja kaikki menivät ja kumarsivat hänelle, mutta tyttärentyttäreni ei pitänyt siitä. Kun sitten hänen vanhempansa menivät kumartamaan lamalle, tyttö tuli todella vihaiseksi – hän oli vain viisivuotias. Hän laittoi kätensä selän taakse ja seisoi laman edessä. Hän sanoi: ”Pukeutumalla tuohon pitkään hameeseen, luuletko tulleesi oivaltaneeksi sieluksi? Sitä et ole. Sinulla ei ole mitään oikeutta pyytää ihmisiä kumartamaan edessäsi. Mitä oikein haluat?” Vanhemmat olivat shokissa ja noloina, he sanoivat: ”Älä puhu noin…” ”Ei, miksi kumarsitte hänelle? Häntä ei pidä kumartaa.” Kuvitelkaa!

 

Mutta jos ette ole oivaltaneita… Se on myös hankalaa siksi, että heillä on houkuttelevia bisnesehdotuksia, ja he käyttävät hienoja mainoksia. Kävin äskettäin Espanjassa ja järkytyin. Siellä nämä lamat olivat alkaneet puhua, että ihmisten täytyy mennä Gobin autiomaahan. Kuvitelkaa! Gobin autiomaa on sellainen paikka, että sinne kuolee jo mailin käveltyään. Jos haluaa saavuttaa nirvanan, pitää mennä Gobin autiomaahan. He ottavat kaikki rahat ihmisiltä, tekevät hienot järjestelyt ja vievät joukoittain ihmisiä Gobin autiomaahan. Ihmispoloiset kulkevat kohti kuolemaansa – ja he kutsuvat sitä `nirvanaksi´. He eivät koskaan palaa.

 

Joten he ovat päässeet nirvanaansa, he eivät ole palanneet. Näin he toimivat. Olen tavannut ihmisiä Englannissa; siellä oli eräs mies, jota kutsuttiin Omkariksi. Hänelle keksittiin se nimi jostakin, en tiedä kuka lama antoi hänelle sen nimen, koska tavallisesti he eivät anna kenellekään nimeksi Omkar. Siksi kysyin: ”Kuka antoi sinulle tämän nimen?” Hän sanoi: ”Menin luostariin.” Ja mitä siellä tapahtui? Kaikki hänen luunsa rikottiin. Hän sanoi: ”He hakkasivat minua selkään.” Kuvitelkaa.

 

Kuinka niin voi tehdä? Kaikki hänen luunsa murtuivat. Oli mahdotonta antaa hänelle itseoivallus, koska fyysisesti se oli mahdotonta. Mutta pikku hiljaa hän on nyt toipumassa. Hän on kuin mielipuoli. Kuinka joku voi olla noin julma? Joten oletteko sitä mieltä, että tiibetiläiset, ovat oivaltaneita? Mitä voisimme muka oppia tiibetiläisiltä? Kaikki ulkomaalaiset eivät välttämättä ole oppineita ihmisiä. Kaikki kirjaan kirjoitettu ei välttämättä ole pyhää tekstiä.

 

Teidän pitäisi ymmärtää, että kaikki nämä asiat ovat syntyneet vasta Buddhan kuoleman jälkeen. Sama on tapahtunut kaikissa uskonnoissa, kaikkien suurten tänne syntyneiden henkilöiden kohdalla on käynyt samalla tavalla. Mutta vanhoista luolista on löytynyt Buddhan jälkeen eläneiden pyhimysten kirjoituksia, että on kysymys spontaanista tapahtumasta. Mutta Buddha ei puhunut Jumalasta, koska Hän ajatteli: ”Ensin puhutaan Itsestä. Sillä jos puhutaan Jumalasta, ihmiset alkavat heti ajatella, että heistä on tullut Jumala. Joten parempi puhua Itsestä; antaa heidän saada itseoivalluksensa. Kuinka he ymmärtäisivät Jumalan, ennen kuin ovat saaneet itseoivalluksensa?” Joten Häntä kutsutaan Anishwaraksi, joka tarkoittaa: Hän, joka ei usko Jumalaan, eli ateisti; se ei ole niin. Hän teki sen harkitusti, koska ajatteli, että jos puhutaan jostakin liian korkealentoisesta, niin ihmiset alkavat elää kuvitellussa maailmassa. Joten Hän halusi käytännössä antaa ensin itseoivalluksen ja vasta sitten tietämyksen Jumalasta. Koska sokealle ihmiselle ei kannata puhua mitään, ennen kuin kertoo hänelle: ”Sinun on ensin kyettävä näkemään.”

 

Äskettäin meille tuli eräs nainen buddhistisesta meditaatiosta. Hän ei pystynyt saamaan oivallustaan. Se oli todella ikävää, vaikka vähitellen se saadaan onnistumaan; mutta hän ei saanut sitä. Koska Buddha sijaitsee sisällämme, tällä puolella, tässä kohdassa. Ja tämä kohta tässä turpoaa, kun tekee buddhistista meditaatiota, ja se täytyy saada laskemaan tiettyjen mantrojen avulla, muilla keinoin se ei pienene. Sellaisten ihmisten kanssa on työskenneltävä paljon, mutta se ei haittaa. Olette kaikki etsijöitä, ja teidän oikeutenne on saada oivallus, ja olen täällä tekemässä töitä hyväksenne. Onko muita kysymyksiä? [Nainen yleisöstä kommentoi, kuinka ihmiset eivät halua tietää hengestään.] Kyllä, se on ongelma Englannissa.

 

Tiedän, että se on ongelma nykyaikana, että ihmiset eivät halua tietää, ja että he ovat hyvin epäileväisiä. Mutta asiat työstyvät nyt mukavasti. Ymmärrättehän, että Jumalakin todella haluaa ihmisten saavan oivalluksen. Kerron teille nyt kuinka se toimii. Äskettäin – en ollut itse paikalla, mutta mieheni näki ohjelman koomikosta, joka sanoi tuntevansa viileää tuulta – hän puhui ilmestyksestään. Hän sanoi: ”Yhtäkkiä aloin tuntea viileää tuulta selässäni, enkä tiedä mitä se on, mutta tunsin itseni rentoutuneeksi ja monet ihmiset tunsivat itsensä rentoutuneiksi seurassani.” Hän ei tiedä mitään, hän koki epämääräisesti tämän viileän tuulen, mutta hän tunsi sen. Se oli se ilmestys, josta hän kertoi. Pari päivää aikaisemmin keskustelimme, ja ihmiset kysyivät: ”Äiti, kuinka monen ihmisen pitää saada tämä syndrooma?” Kuinka sitä nyt kutsuttiinkaan?

 

Sadan apinan syndroomaksi. Toivottavasti olette kuulleet siitä, että kun sata apinaa oppi jonkun tempun, niin kaikki apinat kaikkialla alkoivat tehdä, samaa temppua. Minä sanoin: ”Niin tapahtuu hyvin pian.” Ja kuvitelkaa, tämä mies alkoi tuntea viileää tuulta selässään Sitten hän tuli esiintymään televisioon, ja televisiossa olivat tietysti hyvin epäileväisiä, todella epäileväisiä. En kiinnittänyt siihen paljon huomiota. Sanoin: ”Kaikki tapahtuu aikanaan” – sillä me emme ota maksua, eikä tällaisesta asiasta voikaan maksaa Sitten joku kertoi heille, että tällainen ohjelma esitettiin, ja että on olemassa eräs, joka tietää kaiken tästä asiasta, ja sitten he kääntyivät Minun puoleeni. Ja nyt he haluavat Minun pitävän yleisötilaisuuden. Ja kun asiat alkavat mennä näin, ihmiset alkavat muuttaa ajatuksiaan. Ongelma on, että ihmisten suuri este on heidän egonsa. He eivät ole vastanottavaisia.

 

Sitä paitsi, perinteikkäissä maissa kuten Roomassa tai Egyptissä, ihmiset ovat paljon herkempiä jumalallisuudelle kuin järjettömille asioille. Tulette yllättymään, kun kuulette, että Roomassa – olemme nyt täällä, joten voin kertoa sen – yksikään guru ei ole menestynyt Roomassa. Ei yksikään guru. Mutta kun menin sinne, vain valokuvani näkeminen sai pormestarin hämmästymään. Hän sanoi: ”Tämä on Jumaluus” – vain nähdessään valokuvani. Ja hän alkoi järjestellä asioita, antoi salin ilmaiseksi, ilmoitteli ja painatti julisteita, ja laittoi niitä esille joka paikkaan. Roomassa kaikki sujuu oikein hyvin. Mutta Englannissa ei. Olen ollut täällä kymmenen vuotta tehnyt kovasti töitä, mutta englantilaiset ovat aika kovia. Se ei haittaa, kaikki järjestyy.

 

Ja Egypti on myös maa, jossa ihmiset kunnioittavat perinteitä. Ja myös Kreikassa. He ovat hyvin perinteikkäitä, ja – kuten perinteessä yleensä – opitaan tekemällä virheitä. Uskotte Rasputiniin, uskotte siihen ja uskotte tuohon; ja sitten alatte ymmärtää mikä on todellisuus, ja kuinka se saavutetaan. Ja näin he saavuttavat sen. Mutta täällä ihmiset vain lukevat ja lukevat eivätkä saavuta mitään, ja ovat myös hämmentyneitä. En syytä heitä siitä. Mutta Minun on sanottava, että heidän on hyväksyttävä todellisuus ja ymmärrettävä ennen kaikkea, ettei sitä voi ostaa, eikä sen eteen voi ponnistella. Se on spontaani, elävän Jumalan elävä prosessi. Tämä meidän täytyy ymmärtää. Ja kun ymmärrämme tämän, asiat alkavat järjestyä, olen varma siitä.

 

Ymmärrän, että ihmiset ovat sellaisia. Olen tehnyt töitä jo kymmenen vuoden ajan Englannissa, eikä meillä ole kovin montaa sahaja-joogia, kuten muissa maissa on. Jopa Ranskassa on enemmän. Ranskassa on paljon enemmän, ja myös Sveitsissä. Mutta Englanti on paljon jäljessä, ja teen kovasti töitä sen eteen. Intiassa on tietenkin tuhat kertaa enemmän. Mutta kaikki järjestyy, kaikki muuttuu. Englantilaiset ovat siten hyvin tasapainossa – joskus liiankin tasapainossa, tiedättehän! Eräs hieno asia heissä on, että he tietävät kuinka nauraa itselleen. Joten se saattaa toimia.

 

[Joogi toistaa yleisöstä tulleen kysymyksen: Nainen kysyy, että kun sanoitte gurujen tekevän usein enemmän pahaa kuin hyvää, niin kuinka tiedämme että Te ette tee meille enemmän pahaa kuin hyvää?] Kyllä, totta kai, se on mahdollista, epäilemättä; teidän täytyy pitää se vaihtoehto avoimena. Mutta voitte puhua ihmisille, jotka ovat… Aina, kun menette jonkun gurun luo – itse asiassa olen huomannut, että kun tulette luokseni, kysytte Minulta kysymyksiä, mutta kun menette näiden ihmisten luo, menette sinne suinpäin, täysin harkitsemattomasti. Tiedän ihmisiä, jotka ovat maksaneet kuusi tuhatta puntaa mennäkseen Sveitsiin, syödäkseen pelkästään perunoita ja perunoiden keitinvettä. Ja he elivät siellä kysymättä ainoatakaan kysymystä. Yksi tunnusmerkeistä on se, että olette vapaita. Toiseksi, teidän täytyy tietää, mitä muut ihmiset ovat olleet Minulle, ja mitä heille on tapahtunut. Kolmanneksi, teidän tulisi tietää, miksi haluaisin pahaa teille? Mitä hyötyä siitä olisi Minulle? Koska en ota teiltä rahaa, enkä mitään sellaista.

 

Jumalan armosta, tulen hyvin toimeen elämässäni, olen ehkä varakas, enkä tarvitse mitään keneltäkään, joten miksi tekisin niin? Toisessa elämässäni olen hyvin korkeassa asemassa, joten miksi tulisin luoksenne? Mitä varten? Mitä saavuttaisin teiltä? Joten uskottavuus on nähtävä oppilaiden kautta. Ette koskaan katso millaisia oppilaat ovat. Menette vain suoraa päätä, koska olette hypnotisoituja. Ette edes ajattele asiaa. Ette edes esitä kysymyksiä. Kysyin heiltä: “Miksi te ette kysyneet, miksi pitää maksaa kuusi tuhatta puntaa?

 

He vastasivat: “Voi, Äiti, meidät pidettiin täysin pimennossa.” Ja henkilö, joka oli organisaation johtaja Skotlannissa, sairastui epilepsiaan, ja hänen tyttärensä ja vaimonsa myös, ja silloin hän tuli luokseni. Hän tuli luokseni siinä tilassa, ja otin heidät talooni parannettavaksi. Ne ihmiset, jotka ovat tulleet luokseni, kuten tohtori Warren: hänellä oli korkea verenpaine ja kaikenlaista. Mutta hän parantui – ja lisäksi hän on parantanut monia ihmisiä. Täällä on monia, jotka ovat saaneet avun. Ihmiset, jotka olivat alkoholisteja, tai huumeriippuvaisia, kaikki he ovat parantuneet. Teidän pitää nähdä heidät ja katsoa millaisia he ovat, kuunnella kuinka he puhuvat, kuinka he tietävät asioista. Mutta jonkun toisen gurun luona on sellainen hierarkia, että heitä ei pääse lähellekään. Ja jos joku kertoo asioista, hän muistaa kaiken ulkoa ja puhuu tavalla, jossa ei ole spontaaniutta, ei minkäänlaista: he eivät tiedä mitään. Aivan ensimmäiseksi pitää saavuttaa uskottavuus.

 

Mutta sitä te ette saa kenenkään muun kuin Minun kanssani. Minussa on se hyvä puoli, että annan teille vapauden. [Joogi: Hän sanoo, että varmaankin kaikki tiet johtavat Roomaan. Te puhuitte Dalai Lamasta, mutta mitä vikaa hänessä on?] Mutta jotkut tiet johtavat myös helvettiin. Meidän tulee tietää se. Kaikki tiet eivät vie Roomaan, vaan saattavat viedä myös helvettiin. Tietenkin kaikki tiet vievät Roomaan, jos henkilö, joka ohjaa teitä sinne, on oikea opettaja. Ette voi mennä helvettiin ja palata sitten takaisin Roomaan. Te ette voi.

 

Mutta ihmiset, jotka ovat oikeita oppaita, voivat tehdä niin. He eivät ota rahaa. He antavat teille oivalluksen. He saavat teidät muuttumaan toisenlaisiksi. He tekevät teistä oikeudenmukaisia, hyveellisiä ja suurenmoisia ihmisiä. Se on täysin eri asia: he eivät ole sellaisia, jotka sanovat olevansa jotakin, tai vain puhuvat jostakin. He eivät kerää omaisuutta. He ovat itseään kunnioittavia ihmisiä, he eivät ole loisia. He eivät elä teidän kustannuksellanne. Kuinka paljon Kristus ansaitsi?

 

Teillä on todella hyvä esimerkki Kristuksessa. Miksi menette kenenkään muun luokse? Ottiko Hän rahaa? Hänet myytiin kolmellakymmenellä hopearahalla. Kristus on sanonut: “Teidän silmänne eivät saa olla himokkaat.” Haluaisin tietää, onko sellaisia, kristittyjä, joilla ei ole himokkaat silmät? Onko teillä viattomat silmät? Onko silmissänne himoa ja ahneutta? Kohdatkaa itsenne. Heillä, jotka puhuvat näistä asioista, on paljon suurempia syntejä kuin teillä Kuinka he voisivat tehdä teistä parempia? He ovat niitä, jotka elävät toisten omaisuudella, toisten rahoilla.

 

Eläisittekö te jonkun toisen omaisuudella ja ansioilla? He ajavat lapsensa pois taloistaan, myyvät talonsa, menevät kadulle. Tekisittekö te tällaista kenellekään? Ottaisitteko rahaa köyhiltä? Te olette niin hyviä ihmisiä! Se teidän täytyy ymmärtää. Käyttäkää aivojanne. Mutta kun saatte oivalluksenne, silmänne muuttuvat viattomiksi. Silmät ovat niin voimakkaat. Vain katsomalla ihmisiä sellaisilla silmillä, voitte antaa oivalluksen.

 

Voitte parantaa heidät. Joku päivä sitten tuli – mikä hänen nimensä olikaan, joka tuli luokseni? Se oli eräs journalisti, hän tuli ja sanoi: “Olen kuullut, että pystytte parantamaan ihmisiä.” Sanoin: “Kyllä vain.” Hän sanoi: “On eräs nainen, joka kärsii agorafobiasta (aukean paikan kammo), ja kun hän ei halua tulla ulos talostaan, niin miten hänet voisi parantaa?” Sanoin: “No, jos hän ei pysty tulemaan, antakaa Minulle hänen valokuvansa. En voi mennä hänen kotiinsa” – he tavallaan testasivat Minua. Sanoin: “Hyvä on, tuokaa Minulle hänen valokuvansa.” Hän toi sitten valokuvan. Minä vain katsoin valokuvaa. “Hän on ollut tällainen kymmenen vuotta,” mies sanoi ja lisäsi vielä: “Teidän täytyy parantaa hänet.” Sanoin: “Hyvä on, Minä yritän. Tämä sairaus on aika helppo parantaa.” Ja sanoin: ”Antakaa hänen olla rauhassa kahdeksan päivää.” Mutta hän ei voinut vastustaa kiusausta, vaan alkoi toimia kuin rikostutkija saadakseen selville, mitä tapahtui. Ja kun hän meni naisen talolle, hän ei ollut kotona. Hän oli lähtenyt miehensä kanssa mukavalle kävelylle.

 

Ja nyt se journalisti aikoo julkaista hyvän jutun asiasta. [Kysymys: Pidättekö itseänne henkisenä parantajana?] En lainkaan. En ole parantaja. Minä en ole mikään parantaja. Olen henkilö, joka haluaa antaa teille Itseoivalluksen. Siinä ei ole kysymys henkisestä parantamisesta. Henkistä parantamistakin on kahdenlaista: toinen on tietenkin se, kun oivaltaneet sielut parantavat. Muutama päivä sitten tapasimme erään sellaisen. (Missä se olikaan, taksinkuljettaja, joka tuli kanssamme?)

 

[Joogi: Nottinghamissa.] Aivan. Taksinkuljettaja, joka tuli autoon, ja tiesin, että hän oli oivaltanut sielu. Ja hän alkoi jutella Minulle. Hän myös tunsi läheisyyden. Kysyin: “Pistelevätkö sormesi joskus?” Hän vastasi: “Kyllä, hyvin paljon.” Kysyin: “Oletko parantaja?” “Kyllä”, hän vastasi, “olen parantaja. Mutta kuinka tiedätte kaiken tuon?” Kysyin: “Tunnetko itsesi syylliseksi?” ”Kyllä.” Sanoin: “Minä tiesin sen.” Hän sanoi: “Kuinka tiedätte sen?” Sanoin: “ Jotenkin Minä vain tiedän. Mutta haluatko sinäkin tietää.” Hän oli oivaltanut sielu. Hän oli oivaltanut. Mutta on olemassa parantajia, jotka eivät ole oivaltaneita sieluja.

 

He ovat henkilöitä, jotka käyttävät henkiolentoja. He vapisevat edessänne, huutavat ja … – sellainen on hyvin vaarallista. Oivaltaneen sielun ei tarvitse tehdä mitään. Hän vain koskettaa teitä, ja tulette kuntoon. Hänen ei tarvitse vapista eikä näyttää mitään kiukunpurkauksia. Te olette niin naiiveja, Minun täytyy sanoa, sen vuoksi teillä on niin paljon ongelmia. Se on hyvin naiivia. Lännessä olemme kasvattaneet puun oikein hyvin, mutta emme juuria. Emme tiedä juurista mitään. Olin itsekin hämmästynyt, koska ihmisillä ei ole aavistustakaan niistä.

 

Intiassa ei ole näin – Intiassa ihmiset tietävät. He tietävät. Täällä laitetaan kuolleet kirkkoon (lattian alle). Intiassa kukaan ei laittaisi kuolleita kirkkoon, koska se on pyhä paikka, kuinka kuolleita voisi laittaa sinne? Mutta näin se vaan on. Te olette naiiveja, tiedän sen, mutta naiiviudesta huolimatta myös hyvin itsepäisiä. Entä mitä nyt pitäisi tehdä? Se on välillä vaikea kysymys Minulle. Mutta ei se mitään. Ratkaisu löytyy kyllä.

 

Ole hyvä. [Vaikeasti kuultava kysymys.] Mitä hän sanoo? [Joogi toistaa: Voitteko selittää, mitä tarkoitatte sillä, että energia nousee selkärankaa pitkin? Ja eikö se tarkoita samaa, kuin pistelevä tunne selkärangassa, ehkä – (osoitettu kysyjälle: Tarkoitatteko enemmänkin fyysistä tunnetta?)] [Kysyjä: Ihmetyksen tunnetta.] Jaa. Ihmetyksen tunnetta? [Joogi: Kyllä, hän yhdistää tunteen, jonka saattaa tuntea selkärangassa, ihmetyksen tunteeseen, ja ehkä tarkoittaen …] Ei ole, ei. – En ole tiennyt sellaisesta.

 

En tiedä. Se ei tapahdu tuolla tavalla. Kun Kundaliini nousee, et tunne mitään, et mitään tuollaista. Ainoa asia, jonka tunnet päälaellasi on viileä tuuli. Ymmärrätkö? Ja käsistä tuntuu tulevan sellaista viileää tuulta. Mutta alussa saatat tuntea hieman kuumuutta, koska jos kehossa on liikaa kuumuutta, saatat tuntea vähän kuumuutta tulevan ulos. Joskus hyvin hermostuneet ihmiset saattavat vapista hieman, siinä kaikki. Mutta tällaisesta en ole ennen kuullut. Se on joku kummallinen juttu, joka tulee jostakin – en tiedä.

 

Olen nähnyt ihmisillä kaikennäköisiä kummallisuuksia. Eräskin mies istui maassa jalat Minua kohti – Intiassa ei tehdä niin Ihmiset sanoivat: “Kuinka voit laittaa jalkasi Äitiä kohti? Niin ei saa tehdä.” Hän vastasi: “Minun Kundaliinini on herännyt, ja minä pompin kuin sammakko.” Sanoin: “Kuka on kertonut sinulle tuollaista?” Hän näytti minulle gurunsa kirjaa, jossa sanottiin, että te pompitte kuin sammakot. Voitteko kuvitella? Kysyin häneltä: “Tuleeko sinusta nyt sammakko?” Kaikenmaailman kummallisuuksia. Ette tiedäkään, miten paljon kaikenlaista on julkaistu eri puolella maailmaa. [Joogi: Hän haluaa tietää, miten tämä Kundaliinin herääminen saadaan alkamaan.] Se on hyvin yksinkertaista, kuten kerroin, aivan kuin siemenen itäminen. Se on Minun tehtäväni. Mutta kun olen sen tehnyt, sitten on teidän vuoronne.

 

Eikö niin? Sillä lupauksella. [Kysymys: Sanotte, että väärät gurut ja opettajat voivat johdattaa kenties helvettiin. Voitteko hieman luonnehtia helvettiä?] No mutta, tällä hienolla hetkellä, miksi haluat tietää helvetistä? Sitä on kuvailtu erittäin hyvin monien suurten runoilijoiden teoksissa. Erityisesti suosittelen lukemaan William Blakea. Sitä on jo kuvailtu niin paljon, miksi haluat kuulla vielä lisää? Haluan teidän pääsevän Jumalan Valtakuntaan. Kun sanon “joutuu helvettiin”, se tarkoittaa: saattaa saada epilepsian.

 

Olen nähnyt ihmisten saavan epilepsian, tulevan mielisairaiksi, jättävän kotinsa, lähtevän pois, lyövän ihmisiä, tappavan toisiaan, tappavan itsensä, tappavan vanhempansa, väkivaltaisuutta, huumeiden käyttöä, kaikenlaista itsetuhoista käyttäytymistä. Se on itsetuhoisuutta, yhdellä sanalla sanottuna. Ymmärrättekö? [Kysymys: Entä ihmiset, jotka ovat kärsineet jostain tällaisesta syntymästään saakka?] Hyvä. Jos heillä on jotain tällaista, niin silloin syy on jossain muualla. Mutta he todella kärsivät, eikö niin? Mutta he, joilla ei ole mitään tällaista, ovat normaaleja ja menevät näille guruille, maksavat heille ja sairastuvat, silloin ainakin voi pitää näitä guruja vastuullisina, eikö niin? Mitä sanoitkaan? [Kysymys: Eikö teidän mielestänne ole ketään muita guruja, jotka …] Voi, monia!

 

Heitä on paljon. Mutta he eivät ole esillä. Heitä on paljon enemmän. Monia … anteeksi en kuullut. [Joogi: Onko kukaan heistä mielestänne suotuisa?] Suotuisa teille? Kenellekään? Kyllä on. Mutta katsokaas, tässä puhun nyt teille, ja te esitätte monia kysymyksiä. Heillä ei ole kärsivällisyyttä.

 

Heillä ei ole lainkaan kärsivällisyyttä. Uskokaa, he ovat niin kärsimättömiä kaikki nämä gurut, että ette voi kuvitellakaan. He eivät vain kestä sellaista. Pyysin erästä miestä menemään Amerikkaan, suostuttelin häntä kaikin tavoin, koska Minulla ei ollut aikaa mennä sinne. Kolmen päivän jälkeen hän pakeni sieltä. Hän sanoi: “Minulla ei ole aikaa näille typerille ihmisille.” Hän vain perui koko jutun. Koska olen Äiti, Minulla riittää kärsivällisyyttä teitä kohtaan. Heillä ei ole kärsivällisyyttä. Minkä sille voi? He sanovat Minulle: “Kahdentoista vuoden jälkeen tulemme auttamaan sinua, Äiti.” He tuntevat Minut oikein hyvin.

 

Heitä on hyvin paljon. He ovat tavanneet muutamia, mutta he eivät halua puhua ihmisille, jotka heidän mielestään ovat typeriä. Mitä voi tehdä? Heidän mielestään kaikki etsijät ovat typeriä ihmisiä. Mitä Minä voin tehdä? Heillä ei ole lainkaan kärsivällisyyttä. Teillä on oltava Äiti, joka on kärsivällinen kanssanne, eikö niin? No niin. Näitä riittää loputtomiin, lapseni. Näillä kysymyksillä ei ole mitään merkitystä.

 

Kysymyksiä esittämällä te ette saa oivallusta, se Minun täytyy sanoa teille. En voi taata, että se onnistuu. Jos saatte sen, se on teidän kohtalonne. Jos ette saa sitä, se on teidän kohtalonne. Joten olkaa varovaisia. Ei tarvitse keskustella eikä väitellä; väittelemällä te ette saa sitä. Kuunnelkaa nyt. Mitä Minä hyötyisin teistä? Tämä on ensimmäinen paikka, missä saamme näin paljon kysymyksiä. Täällä on varmaankin jotain roomalaisia uudestisyntyneinä.

 

Muuten en osaa selittää tätä. Kukaan ei ole kysynyt niin paljon merkityksettömiä kysymyksiä Minulta kuin te. Tuette näitä vääriä guruja, jotka ovat ottaneet teiltä rahaa, jotka ovat aiheuttaneet harmia niin monille; te tuette saatanallisia voimia. Se on yllättävää, eikö olekin? Hyvä on, ei haittaa. No niin, olen jo sanonut, että ei enää kysymyksiä. Jos haluatte Minun tulevan uudelleen Bathiin, pyydän, ei enää kysymyksiä. Mutta kohta näemme, kuinka moni saa oivalluksen täällä. Se on kaikkein tärkeintä. Tärkein päämäärä ei ole … Oma Kundaliininne arvioi teidät – kohta nähdään.

 

Ennen kuin arvioitte Minut, Kundaliini arvioi teidät. Joten katsotaan, miten moni teistä saa oivalluksen. En voi luvata mitään. Tämä on tärkein asia, se Minun täytyy sanoa teille. Hyvä on. Katsotaan kuinka se sujuu. Ja nyt, unohtakaa kaikki mitä olen sanonut. Nautitaan tästä yhdessä. Se tarkoittaa, että teidän ei pidä tuntea syyllisyyttä mistään, mitä olen sanonut. Olette ehkä käyneet jollain gurulla, olette ehkä tehneet jotakin väärää – hyvä on.

 

Nyt unohtakaa se. Nyt vain istutte nykyhetkessä. Teidän on oltava nykyhetkessä, jotta saisitte oivalluksen se on kaikkein tärkeintä. Olette syntyneet tänne sen vuoksi, olette ihminen sen vuoksi. Ette ole täällä tuhlaamassa elämäänne. Ja siksi Minun on Äitinä kerrottava teille, että teidän on suhtauduttava tähän nöyrästi. Olette nyt hyvin erilaisessa maailmassa. Täällä ei myydä mitään, tämä ei ole mikään kauppa. Tämä on temppeli. Ja temppelissä teidän on oltava nöyriä, ja teidän on saatava oivalluksenne: se teidän pitää päättää itsellenne.

 

Mutta miten moni oivalluksen saa, sitä en osaa sanoa. Olen pahoillani, mutta sitä en voi luvata kaikille. Mutta jos se tapahtuu joillekin, olen hyvin tyytyväinen. Se on Minun tehtäväni. Tehdään kaikki hyvin yksinkertaisesti, ilman enempiä kysymyksiä. Eikä pidä antaa sen häiritä, että ette ole kysyneet jotain; mikään ei mene väärin teillä tai muulla yleisöllä. Vaikka kysyisitte sata kysymystä, niin lopputulos ei ole sen parempi. Minun täytyy sanoa, että toistaiseksi kukaan ei ole kysynyt mitään älykästä, joten on parasta lopettaa kysymysten esittäminen. Olen hieman liian älykäs siihen. Tehdään se nyt niin, että saadaan se toimimaan.

 

Tehdään niin, että saadaan se toimimaan. Jos olette etsijöitä, ja jos olette nykyhetkessä, olen varma, että saatte oivalluksen. Nyt unohtakaa kaikki mennyt. Yhtä asiaa Minun täytyy vielä pyytää teiltä, niin kuin eilenkin, että teidän ei pidä tuntea syyllisyyttä mistään, sillä syyllisyys tulee menneisyydestä. Unohtakaa siis mennyt ja vakuuttakaa itsellenne, että ette ole syyllisiä. Täällä on paljon hyviä ihmisiä, ja he tulevat saamaan oivalluksen. Teidän pitää siis sanoa päättäväisesti: ”Minä en ole syyllinen.” Teidän pitää kutsua Minua Shri Matajiksi, kun puhuttelette Minua, joka saattaa olla vaikeaa Voitte yksinkertaisesti kutsua Minua Äidiksi – miten vain haluatte. Teidän pitää sanoa ”Äiti, en ole syyllinen,” juuri ennen kuin aloitamme. Meidän pitää nöyrtyä sydämissämme, koska haluamme päästä Jumalan valtakuntaan.

 

Mutta jos yritätte päästä sinne, ja koko ajan kuitenkin hyökkäätte itseänne vastaan, miten se voisi onnistua? Miten voisitte päästä sisään? Tarkastelkaapa sitä. Mikä meidän asenteemme on? Onko se oikeanlainen? Eikö se olisi reilua ja oikeudenmukaista. Hyvä. Nyt otamme kengät pois jaloistamme, jotta saamme apua Äiti Maalta. Äiti Maa on yksi hyvin tärkeä elementti. Kundaliini sijaitsee ristiluussa, ja alemmat chakrat on tehty Äiti Maan elementistä.

 

Kun otatte pois kenkänne, pääsette helposti kosketuksiin Äiti Maahan jalkojenne kautta. Äiti Maa on hyvin tärkeä. [Joogi: Ne, jotka eivät halua osallistua tähän, olkaa hyvä, ja poistukaa nyt; ne jotka eivät halua …] Poistukaa. Älkää jääkö häiritsemään muita. Olkaa niin ystävällisiä. Teidän pitää olla kohteliaita muita kohtaan. Älkää häiritkö muita. Jos ette halua oivallusta, se sopii. Kaikki on hyvin; voitte poistua. Ne, jotka olivat eilen Bristolissa, tietävät, kuinka kovasti sain tehdä töitä monen ihmisen kanssa tuntikausia, että he saivat oivalluksensa.

 

Se on hyvin epäkiitollinen tehtävä; jos ette vakiinnuta itseänne, se on mielestäni suurta tuhlausta, todella suurta tuhlausta. Siitä ei ole mitään hyötyä, koska jos ihmiset saavat oivalluksen, mutta eivät vakiinnuta itseään, niin silloin kaikki on mennyt hukkaan. Iällä ja rodulla ei ole merkitystä, yhteiskunnallisella asemalla ei ole merkitystä. Kunhan vain olette ihmisiä, niin se toimii – niin yksinkertaista se on. Nyt teidän on vain laitettava kädet avoimina syliinne, ja yritettävä istua mahdollisimman mukavasti. Se on tärkeää, koska en halua, että olonne on epämukava, ja alatte siksi liikkua paikoillanne. Ole hyvä, sinun pitää myös ottaa kengät pois jaloistasi, koska sinulla oli tätä tiibetiläisongelmaa. Jos haluat saada oivalluksen, ota kengät pois jaloista, sopiiko? Ota ne pois, niin on parempi. Ja sukatkin.

 

Niin on parempi, koska haluan työskennellä kanssasi, ja olet todella aito etsijä. Laita kätesi tällä tavalla. Hyvä. Hmm. Se alkaa jo. Kaikesta huolimatta tuntuu hyvältä, ei lainkaan huonolta. Kuten kerroin, vasen käsi edustaa vasenta puolta, tunnepuolta; ja oikean puolen käsi edustaa toimintaa. Tässä on meissä oleva halu. Kun laitamme vasemman, halua edustavan käden tällä tavalla, ja pidämme sitä avoimena koko tapahtuman ajan, niin se rentouttaa chakroja. Sillä jotkut chakrat ovat jännittyneessä tilassa, ja ne pitää saada rentoutumaan.

 

Voitte tehdä sen itse, ja kerron teille miten se tapahtuu. Vasemmalla puolella on keskuksia, joiden päälle laitamme kätemme. Yksi näistä on sydämessä, jossa henki sijaitsee. Ja yksi sijaitsee vatsa-alueen yläosassa. Ja sitten yksi vatsan alaosassa – kaikki vasemmalla puolella. Yksi sijaitsee täällä. Tämä keskuksen toiminta häiriintyy, kun tunnette syyllisyyttä. Kättä pidetään tässä, kaulan vasemmalla puolella. Ja tässä on yksi keskus, ja sinne voimme esittää pyynnön. Ja sitten tullaan tänne ylös, aukileen alueelle, jossa pyydän teitä sitten laittamaan kämmenenne aukileen päälle.

 

Juuri nyt se tuntuu kuumalta, mutta se häviää. Aloitetaan. Tämä on hyvin yksinkertaista. Teidän on pidettävä silmät suljettuna koko ajan, koska tässä ei hypnotisoida ketään, ei mitään sellaista. Sen täytyy tapahtua teidän sisällänne. Huomio käännetään sisäänpäin, ja on parempi pitää silmät kiinni, koska jos silmät ovat auki, Kundaliini ei ehkä nouse. Tämä ei aiheuta teille mitään harmia, ei mitään ongelmia – ei mitään sellaista; tunnette itsenne todella rentoutuneeksi, ja olo on hyvä. Hyvä. Nyt suljemme silmämme. Aluksi, älkää tunteko syyllisyyttä mistään, ei kysymyksien esittämisestäkään, älkää tunteko syyllisyyttä.

 

Unohtakaa kaikki, mitä sanoin teille. Olkaa kilttejä itsellenne. Olkaa lempeitä itseänne kohtaan. Teidän pitää myös kunnioittaa itseänne. Ja nyt, laittakaa oikea kätenne sydämen päälle, vasemmalle puolelle kehoa. Sydän on vasemmalla, joten laittakaa oikea käsi sydämen päälle. Pitäkää silmät suljettuna, ja yrittäkää katsoa sisälle sydämeenne niin, että laitatte huomion sydämeenne, ja sanokaa – teidän pitää nyt esittää Minulle todellinen kysymys, joka on älykäs kysymys. Kysykää: ”Äiti, olenko minä henki?” Kysykää kolme kertaa: ”Äiti, olenko minä henki?” Kysykää kolme kertaa: ”Äiti, olenko minä henki?”

 

(Vasen puoli tuntuu aika voimakkaasti …) Nyt, laskekaa käsi vatsan alueelle, yläosaan, vasemmalle puolelle kehoa. Laskekaa käsi kehon vasemmalle puolelle vatsan yläosaan. Tässä on Esiaikaisen Mestarin, Opettajan keskus. Kun muututte, teistä tulee henkiä, teistä tulee mestareita, teistä tulee guruja. Niinpä loogisesti seuraava kysymys kuuluu: ”Äiti, olenko minä oma opettajani?” Kysykää: ”Äiti, olenko minä oma opettajani?” Kysykää tätä kolme kertaa. Tämä on järkevä kysymys. Te olette omia opettajianne, ette tarvitse minkäänlaista mestaria itsellenne. Minä en ole teidän mestarinne, olen vain Äitinne, ei muuta.

 

Tämän kysymyksen jälkeen voitte laskea kättänne vatsan alaosaan. Tämä on hyvin tärkeä keskus, jota kutsutaan Swadishthaniksi, ja se pitää huolta teidän aorttapunoksestanne. Painakaa sormilla hieman ja sanokaa tähän – koska tässä kohdassa, se Minun on tunnustettava, en voi ylittää vapauttanne. Teillä on vapaus valita. Jos haluatte todellisen tiedon itsellenne, teidän on pyydettävä sitä, Minä en voi pakottaa sitä. Teidän pitää sanoa: ”Äiti, ole hyvä, ja anna minulle oikea tieto, anna minulle puhdas tieto. Haluan puhdasta tietoa, haluan oppia puhtaan tiedon tekniikan”, se on yksi merkitys sanalle ’jooga’. Teidän pitää pyytää tätä kuusi kertaa, koska tässä keskuksessa on kuusi terälehteä. Aorttapunoksella on myös kuusi alapunosta. (Kamalaa!

 

Vasen Swadishthan.) Hmm – sitten. Taas te tunnette syyllisyyttä. Olkaa hyvä, älkää tunteko syyllisyyttä. Olkaa hyvä, älkää tunteko syyllisyyttä. Älkää tunteko syyllisyyttä mistään. Te ette ole tehneet mitään väärää. (Ah, nyt on parempi.) Nostakaa nyt kätenne takaisin vatsan yläosaan, jossa sijaitsee Esiaikaisen Mestarin keskus. Olette pyytäneet itsellenne tekniikkaa, ja nyt kerron, että teidän pitää sanoa päättäväisesti tähän keskukseen: ”Minä olen oma opettajani.”

 

Sanokaa niin. Teidän pitää sanoa se kymmenen kertaa täydellä luottamuksella: ”Äiti, minä olen oma opettajani.” Koska tässä on kymmenen alakeskusta, kymmenen ominaisuutta, ja meissä on kymmenen alakeskusta. Aah! Unohtakaa muut opettajanne. Ja unohtakaa kaikki orjuus. Hah! Hyvä. (Hyvä. Nyt on hyvä.)

 

Sanokaa se kymmenen kertaa. Hyvä. Nostakaa sitten oikea kätenne uudelleen sydämen päälle. Tässä sijaitsee teidän henkenne. Ja tekniikkaa hyväksi käyttäen sanotte päättäväisesti – tämä on mantra, joka teidän pitää sanoa tässä kohdassa: ”Äiti, minä olen henki.” Täydellä nöyryydellä, täydessä loistossanne hyväksykää ja omaksukaa: ”Äiti, minä olen henki.” (Nyt on hyvä, oikein hyvä.) Teidän pitää toistaa se kaksitoista kertaa. Mutta älkää tunteko syyllisyyttä. Nyt Minun on kerrottava, että Jumala on rakkauden valtameri.

 

Hän on myötätunnon valtameri. Mutta mikä parasta, Hän on anteeksiannon valtameri. Joten älkää tunteko syyllisyyttä, sillä mitä sellaista syntiä te voisitte tehdä, jota Hän ei pystyisi antamaan anteeksi? Me uhmaamme Hänen anteeksiantonsa voimaa, kun tunnemme syyllisyyttä. Olkaa hyvä, älkää tunteko syyllisyyttä. Ilman syyllisyyttä sanokaa: ”Äiti, minä olen henki.” (Nyt se on vähentynyt. Hyvä. Ah, nyt on parempi.) Sanokaa kaksitoista kertaa, koska siinä on kaksitoista terälehteä.

 

(Vasen Nabhi. Vasemmalla tuntuu enemmän. Oikealla ei tunnu mitään. Ah! Parempi. Mutta vasen Nabhi tuntuu edelleen. Se liikkuu.) Nyt siirtäkää kättä ylöspäin, oikeaa kättä, ja asettakaa se – teidän pitää käyttää oikeaa kättä, vasen on Minua kohti – asettakaa se kaulanne vasemmalle puolelle; kaulan tyveen niin, että se melkein koskee selkärangan vasenta puolta, ja painakaa siitä hieman. Ja tässä – etupuolelta, laittakaa käsi etupuolelta, ei takaa, vaan edestä – ottakaa tiukka ote. Tässä teidän pitää sanoa, täydellä luottamuksella, kaikella rakkaudella ja ymmärryksellä itseänne kohtaan: ”Äiti, minä en ole syyllinen.”

 

Sanokaa se kuusitoista kertaa. Ja jos teillä on sitä todella paljon, on parasta toistaa se satakahdeksan kertaa rangaistukseksi, jos tunnette liian helposti syyllisyyttä. (Hyvä. Kundaliini nousee nyt Agnyaan. Ah!) Nyt nostakaa käsi ylös otsalle, poikittain. Ja pitäkää kiinni otsastanne. Ja tässä kohdassa – kuten kerroin, tämä on Kristuksen keskus – teidän pitää antaa anteeksi kaikille. Jotkut saattavat sanoa: ”Se on hyvin vaikeaa, Äiti, miten voimme antaa anteeksi?” Anteeksiantamattomuus tai anteeksianto on myytti, sillä jos ette anna anteeksi, te kärsitte siitä, ei se toinen osapuoli.

 

Joten sanokaa: ”Äiti, minä annan kaikille anteeksi.” Tulette yllättymään, kun sanotte tämän sydämestänne, niin tämä keskus aukeaa. (Nyt on parempi.) Jos edelleen tunnette syyllisyyttä, voitte laittaa käden takaraivolle. Ottakaa tiukka ote – tehkää kaikki niin – ja sanokaa lopuksi: ”Luojani, anna minulle anteeksi kaikki, mitä olen tehnyt väärin.” Sanokaa vain kerran; mutta älkää enää tunteko syyllisyyttä sen jälkeen, eikä sitä ennenkään. Sanokaa vain: ”Luojani, anna minulle anteeksi, jos olen sanonut tai tehnyt jotakin väärin Sinua vastaan” Pitäkää kiinni takaraivostanne. Pään takaosa – optinen lohko, joksi sitä kutsutaan. Kolme kertaa. Mutta älkää tunteko syyllisyyttä.

 

Se on hyvin tärkeää. (Taas mennään syyllisyyteen. Kaikki on paremmin. Hmm – se nousee.) Sanokaa sydämestänne: ”Jos olen tehnyt jotain väärin” – älkää ajatelko mitään erityistä, sanokaa aivan yleisesti. Älkää ruvetko miettimään, mitä olette tehneet väärin, mitä kaikkea olette tehneet väärin Älkää miettikö niitä. Sanokaa vain: ”Jos olen tehnyt jotain väärin, ole hyvä ja anna anteeksi.” Ei mitään muuta. Sillä te olette henkiä; ja jos olette henkiä, mitä väärää voisitte tehdä? Teidän tarvitsee vain tulla hengeksi, siinä kaikki.

 

Nousette ylös mudasta kuin lootuskukka. (Hah!) Laittakaa sitten kätenne päälaelle, aukileen kohdalle, paikkaan, joka oli pehmeä lapsena, ja jota kutsutaan nimellä ’taloo’. Painakaa sitä kämmenellä ja liikuttakaa päänahkaanne. Ja tässä kohdassa jälleen – joogan toisessa osassa – en voi ylittää vapauttanne, koska teidän on noustava ylös omassa vapaudessanne ja loistossanne. Teidän pitää nyt sanoa, että haluatte oivalluksenne, ja että Minun pitää antaa teille tämä oivallus. Teidän pitää siis sanoa: ”Äiti, minä haluan oivallukseni. Ole hyvä, ja anna minulle itseoivallus.” Tämä teidän pitää sanoa seitsemän kertaa, koska täällä on seitsemän keskusta, aivoissa sijaitsee seitsemän keskusta. Painakaa voimakkaasti ja pyörittäkää kämmentä myötäpäivään.

 

Painakaa siitä kovaa – kämmenellänne. Laittakaa nyt käsi alas syyliinne. Nostakaa vasen käsi ylös ja tunnustelkaa, tuleeko pään sisältä viileää tuulta. Liikuttakaa kättä edestakaisin. Pitäkää huomio pään päällä. Noin kymmenen, viidentoista sentin korkeudella – liikutelkaa kättä edestakaisin. Laittakaa nyt toinen käsi. Kokeilkaa toisella kädellä. Pään yläpuolelta. (Tuntuu hyvin … Koska täällä istuu niin monia sahaja-joogeja; mutta en tiedä tuntevatko muut ihmiset täällä.)

 

Tunnustelkaa vielä toisella kädellä. [Shri Mataji puhaltaa mikrofoniin.] (Se on kuin vuori.) Vaihtakaa taas kättä. [Shri Mataji puhaltaa mikrofoniin.] Tunnetteko viileän tuulen? Tiedoksenne, että meillä on monia oivaltaneita sieluja, jotka ovat tulleet tänne Bathiin. He tarkistavat teidän tilannettanne. Voitte laittaa kätenne tällä tavalla. Ne, jotka eivät tunne viileää tuulta, nostakaa ensin kätenne.

 

Nostakaa korkealle. Rohkeasti vain. Sahaja-joogit tulevat ja tarkistavat. Tunnetko sinä viileän tuulen? Päässä? Päässä. Onko olo rentoutunut? Hyvä, hyvä. Entä sinä, jolla oli tämä tiibetiläisjuttu? Caleb – katsotko … Hyvä, hyvä, hyvä, hän onnistui oikein hyvin!

 

Caleb, katsotko tämän tiibetiläisjutuissa olleen miehen. Hän on todellinen etsijä. Saiko hän oivalluksen? Eikö? Hän on ollut jollain gurulla, … Katsotko heidän chakransa, mikä niistä ei toimi kunnolla. Työskentele chakrojen kanssa. Ah, parempi. Nyt on parempi. Mutta se pitää tuntua myös käsissä. Laita kädet tällä tavalla.

 

Se pitää tuntua käsissä. Anteeksi, kuinka?… Se muuttuu viileämmäksi. Ensin tuntuu kuumaa. Ovatko kädet nyt kuumat? Hyvä. Tämä on ihme, eikö olekin? Laita vasen kätesi vatsan päälle, tänne. Ei, vaan toiselle puolelle. Oikea käsi Minuun päin.

 

Nyt on hyvin. Hän tuntee kuumaa, ei muuta. Mutta hän saa oivalluksen. Hän vain … ei laita maksan päälle – vasen käsi maksalle. Hän on lääkäri. Saiko hän oivalluksen, tämä nainen, joka kyseli paljon? Mitä sanot? Eikö? Lämmintä? Mikä chakra hänellä tuntuu?

 

Tunteeko hän? Hyvä, hyvä. Hienoa. Hänellä tuntuu Vishuddhi. Hänellä tuntuu Vishuddhi. Antaa hänen sanoa: ”Minä olen kokonaisuuden oleellinen osa”, jos se toimisi hänellä, koska Vishuddhi on epätasapainossa. Saiko hän? Luojan kiitos! Hyvä. Niin, mitä nyt?

 

Niin paljon vasenta puolta, todellakin. Hmm. Entä sinä, miksi et työskennellyt? Mitä sanot, Caleb? Kaikki, jotka eivät ole tunteneet viileää, nostakaa kätenne ylös. He ovat tulleet kaukaa auttamaan teitä, jotkut heistä kaukaa pohjoisesta. Kyllä. Tuolla on joku. Voitko mennä tuonne? Katsokaa kaikki Minua, ja älkää ajatelko mitään.

 

Katsokaa Minua ilman ajatuksia.