Sahasrara Puja, How it was decided

(Italy)

Feedback
Share

Sahasrara Puja, “How it was decided”. Fregene (Italy), 8 May 1988

Tänään on yhdeksästoista Sahasrara-päivä, jos lasketaan mukaan ensimmäinen, jolloin Sahasrara avautui.

Minun on kerrottava… Minun on kerrottava teille Sahasrara-päivästä, kun siitä päätettiin kauan aikaa sitten, ennen inkarnoitumistani. Taivaassa oli suuri kokous, kaikki 350 miljoonaa jumalaa, jumaluutta oli läsnä päättämässä, mitä pitää tehdä. Tämä on viimeisin asia, joka meidän on tehtävä ihmisille, ja se on Sahasraran aukaiseminen; heidän Sahasraransa täytyy aukaista Hengelle; todelliselle tiedolle Jumaluudesta. Oli poistettava tietämättömyyden pimeys, ja sen täytyi tapahtua spontaanisti, koska sen täytyi tapahtua Jumalan elävän voiman kautta. Sen täytyi myös tapahtua hyvin nopeasti. Kaikki Jumalat pyysivät, että nyt Minun, Adi Shaktin, oli synnyttävä maan päälle. He kaikki olivat yrittäneet parhaansa. He tekivät kaiken mahdollisen, he tekivät ihmisistä pyhimyksiä, mutta vain harvoista. He inkarnoituivat, ja ihmiset tekivät heistä uskontoja, jotka olivat kieroutuneita – ne toivat heille huonoa mainetta. Niissä uskonnoissa ei ollut todellisuutta.

Ne uskonnot halusivat rahaa tai valtaa. Jumaluuden voima ei toiminut niissä, ne olivat oikeastaan Jumalan vastaisia. Kuinka sitten saataisiin ihmiset kääntymään pois näistä pinnallisista uskonnoista, pois näiltä kieroutuneilta tuhon poluilta. Kuinka kertoa heille näistä jähmeistä organisaatioista, jotka olivat kautta aikojen hallinneet, tehneet rahaa, hankkineet valtaa. Se oli valtava tehtävä, joka täytyi suorittaa suurella kärsivällisyydellä ja rakkaudella. Se oli myös hienovaraista työtä, koska ihmiset uskoivat näihin uskontoihin, nämä viattomat, yksinkertaiset ihmiset. Heitä oli järkytettävä tiedolla, että kaikki tämä on valhetta, ei ole olemassa uskontoja; ne ovat kaikkia inkarnaatioita ja profeettoja vastaan, kaikkia pyhimyksiä vastaan. Siksi kaikkien todellisten pyhimysten täytyi kärsiä. Kyseessä oli todella merkittävä työ, ja siksi Adi Shaktin täytyi syntyä maan päälle. Sen täytyi tapahtua ennen toukokuun kuudetta, koska kuudes toukokuuta oli tuomionpäivä sinä vuonna.

Se tapahtui viidentenä toukokuuta, aivan viime hetkellä. Kaikesta oli päätetty etukäteen, ja kaikille jumaluuksille oli annettu oma tehtävänsä. He olivat hyvin tehokkaita, kuuliaisia jumaluuksia, ja he tunsivat Minut hyvin. He olivat täysin omistautuneita ja antautuneita. He tunsivat Minut erittäin hyvin, he tunsivat jokaisen hiuksenkin Minusta. Minun ei tarvinnut opettaa heille protokollaa, rakkaus itsessään antaa oikean protokollan, mutta vain rakkaus, joka on Jumalallista, ei itsekästä. Ei sellaista kuin: minun lapseni, minun mieheni, minun maani, minun vaatteeni. Sellainen rakkaus on jumalallista, se leviää teidän sydämestänne, Hengestänne, kuin tiedon valo. Mikä valtava työ se olikaan! Niinpä sanoin, että Sahasrarassa Minun täytyi olla Mahamaya.

Minun täytyi olla Mahamaya. Minun täytyi olla jotain, jota ihmiset eivät voineet tunnistaa helposti. Entä jumaluudet? Ei. Tämän Mahamayan täytyi tulla maan päälle, ei Adi Shaktin Hänen puhtaimmassa muodossaan, se olisi ollut liikaa. Niinpä Hänet peitettiin Mahamayalla. Näettekö, mitä olemme saaneet aikaan yhdeksässätoista vuodessa? Edessäni istuu niin paljon joogeja. Ero pyhimyksen ja joogin välillä on se, että pyhimys itsessään on oikeudellinen, hän on pyhä, mutta hän ei tiedä paljoakaan Kundaliinista. Mutta joogi tuntee Kundaliinin.

Ero joogin ja sahaja-joogin välillä on se, että sahaja-joogilla on voima. Sahaja-joogilla on voima antaa oivalluksia muille. Joogi voi puhdistaa itseään, mutta ei muita, kun taas sahaja-joogi voi puhdistaa muita ja itseään. Sanoisin, että tämä on kaikkein korkein tila, jonka olette saavuttaneet hyvien tekojenne, ’punjien’ ansiosta. Hyvin moni teistä on etsinyt totuutta edellisissä elämissään, ja nyt olette täällä saavuttamassa sen, mitä olette etsineet. Kaikki tämä on tapahtunut nyt hyvin kauniilla tavalla. Ette ole edes tietoisia siitä, mitä teille on tapahtunut. Olette automaattisesti, spontaanisti saaneet voimat keskushermostonne sisään sekunnin murto-osassa. Huomionne on nyt laitettu kuntoon. Tietysti on edelleen ihmisiä, joiden huomio on huono.

Vieläkin näen, että huomio heilahtelee. Mutta monet ovat saavuttaneet tilan, josta sanomme: ”Shivo’ham, Shivo’ham, Shivo’ham.” Teillä on se. Sen, mitä Adi Shankaracharya on sanonut itsestään, voitte kaikki sanoa myös itsestänne. Edessäni istuu niin monta Adi Shankaracharyaa. Mutta Minä pysyn Mahamayana. Minä vain käyttäydyn samalla tavalla kuin te; Minullakin on perhe, Minullakin on lapsia, joita voin kutsua omikseni, ja tekin olette lapsiani. Kun olette tarpeeksi kypsiä, ensimmäinen merkki siitä on harkintakyvyn kasvu. Tämä jumalallinen harkintakykyhän on rakkaus. Mutta näen ihmisten horjuvan.

He saattavat sanoa: ”Äiti, minun Agnyani ei ole kunnossa.” Miksi ei? Osaattehan te puhdistaa sen. Tiedätte, mitä pitää tehdä. Miksi ette puhdista sitä? Miksi ette pane toimeksi? Mikä on esteenä? Maya. Ensin tulevat esiin perheongelmat. Minun vaimoni, minun äitini, minun veljeni, minun mieheni, minun lapseni, hyvä on. Tämä on mayaa.

Sen seurauksena tulee epäilys. Ja putoatte jälleen alas. Ja mayasta tulee aina vain hienojakoisempi. Perheen olot paranevat, jokainen tietää sen. Mutta niin moni horjuu, niin moni joutuu harhaan Sahaja Yogassa, koska heillä on huono vaimo tai huono mies. Teidän on itse noustava ylöspäin, yksinään. Teidän ei pidä olla riippuvaisia muista. Kaikki ne, jotka eivät anna teidän nousta, heitetään syrjään. Mikään ei ole tärkeämpää kuin teidän ylösnousemuksenne; yhä ylemmäs ja ylemmäs, koska sillä on hyvin suuri jumalallinen tarkoitus. Se on lopullinen huipentuma, jossa koko ihmiskunta pitää pelastaa teidän avullanne. Teidän pitää tehdä se.

Tässä tilanteessa näemme tuhat terälehteä. Ne ovat Viratan voimat sisällänne. Ja tässä kohdassa me horjumme, eli Sahasraran valo on Brahmarandhra, joka on teidän Sydän-chakranne. Sydän-chakra voidaan myös ymmärtää aika lailla väärin. Tämä väärinymmärrys tulee aina Mahamayalta, joka testaa teitä. Esimerkiksi sanomme, että meillä pitää olla perhe. Meillä pitää olla hyvät perheet ja hyvät lapset. Saman tien Mahamaya alkaa toimia. Alamme huolehtia miehestä, huolehtia perheestä. Me olemme teidän perheenne.

Sankritiksi on sanonta: [???] pyhimyksen kaltaisille koko maailma on yhtä perhettä. Pitäkää huolta yhdestä perheestä niin, että kollektiivinen perhe vahvistuu, älkääkä huolehtiko yksittäisistä perheistä niin, että kollektiivi kärsii. Jos tällaisia perhesiteitä on, ne on parasta hylätä. Meidän on uhrauduttava. Se ei ole uhrautumista, vaan pääsemistä eroon sairaudesta. Niin sitten tuhlaamme aikaa lapsiimme ja perheeseemme, joka on hyvin pieni. Sitten tilanne muuttuu joillakin alueilla, eli myötätunnossa, rakkaudessa ja kiintymyksessä. Uskomme, että meidän pitää rakastaa sahaja-joogeja. Pyysin erästä henkilöä lähtemään, koska hänessä oli sairaus ja hän valehteli Minulle.

Negatiivisen henkilön huomio menee enemmän tällaiseen ihmiseen, ja hän yrittää pitää enemmän huolta tästä ihmisestä kuin muista sahaja-joogeista. Onko teillä enemmän myötätuntoa ja rakkautta kuin Minulla? Miksi teitä vetävät puoleensa ihmiset, jotka ovat ulkona Sahaja Yogasta? Miksi tunnette sääliä tällaisia ihmisiä kohtaan? Ette ole täällä auttamassa sorrettuja tai köyhiä eli niin kutsuttuja kärsiviä. Ei, te ette ole inkarnaatioita. Ette ole täällä auttamassa itkeviä naisia ja lapsia, jotka ovat joutuneet eroon vanhemmistaan. Olemme sairaalassa. Olemme kaikki itse paranemassa. Oletteko kuulleet, että potilas kulkisi auttamassa muita potilaita?

Se työ kuuluu lääkäreille. Mutta sahaja-joogit joutuivat aluksi aina tällaisen houkutuksen uhreiksi; se oli kuin mätä omena, vaikka oli niin paljon hyviä omenia. Voiko hyvä omena parantaa mädän omenan? Vaikka tällaisen mädän omenan päälle pantaisiin kaksikymmentä tuhatta omenaa, se pilaisi ne kaikki. Se ei ole teidän työtänne, vaan Jumalan. Ainoa asia, jonka voitte tehdä, on vetää tämä henkilö kollektiiviin ja näyttää, että olet tehnyt väärin, väärin, väärin – ja nyt sinun on tultava kuntoon. Mutta sellaiset ajatukset – en tiedä mistä ne ovat tulleet –, että maailmassa ei ole mitään sellaista kuin pahuus. Maailmassa ei ole mitään sellaista kuin paha. Pahuutta on, paha on olemassa. Voitte tuntea sen, jos värähtelynne ovat kunnossa ja harkintakykynne toimii, tiedätte sen välittömästi.

Tuhlaatte vain energiaanne sellaisten ihmisten parantamiseen, jotka eivät koskaan, eivät ikinä parane, ja samalla unohdatte, että ette ole parantaneet ihmistä, vaan olette itse turmeltuneet. Tämä osoittaa, että ette ole vielä riittävän kypsiä. Aukaistessani Sahasraran en jättänyt mitään keskeneräiseksi, työ oli täydellinen. Hermostonne eivät vahingoittuneet, aivonne eivät vahingoittuneet, vaikka niin voimallinen Kundaliini nousi ylös. Kuinka lempeästi, kauniisti ja herkästi Hän tunkeutui lävitsenne. Vain yksi lanka tuli esiin. Ja kuinka yhteys muodostui ja rentous alkoi levitä sympaattiseen hermostoon. Kuinka kauniisti kaikki chakrat avautuivat, ja yhä useampia lankoja nousi ylös. Nyt teillekin on kerrottu, miten se saadaan aikaan. Teillä on kaikki tekninen tietämys.

Mitä ette tiedä on se, että ette ole vielä täydellisiä instrumentteja. Teidän on tehtävä itsestänne täydellisiä, ja lisäksi on vielä Mahamaya. Hän ei ota teitä itsestään selvyytenä, se on ongelma. Hän asettaa tarkoituksella houkutuksia eteenne. Hän nostaa teitä tarkoituksella korkeaan asemaan. Sahaja Yogan johtajat, maailman johtajat, universumin johtajat! Ja niin teille kasvaa ensin häntä, sitten sarvi, ja sitten Sahasrarastakin kasvaa ulos jotain. Näytätte klovnilta. Testatakseen Hän saattaa myös antaa omalaatuisen puolison. Tällaisia testejä täytyy tehdä.

Se kuuluu Mahamayan tehtäviin. Hänen on arvioitava teitä. Kulta on arvioitava. Timantti on arvioitava. Kaikki arvokas on arvioitava. Miten muuten laadun voisi varmistaa? Se ei toimi niin kuin kirkossa. Joku valuttaa vettä päähänne, hyvä, nyt olet kastettu. Ei muuta, nyt olet valittujen joukossa. Vesi haihtuu hetkessä.

Kun menet sitten Jumalan eteen, Hän kysyy: ”Miten sinut kastettiin?” ”Tällä vedellä.” ”Missä se on? En näe mitään.” Kaikki nämä asiat on ymmärrettävä oikeassa mittasuhteessa. Ne ovat meidän ylösnousemustamme varten, meidän hyväksemme, korkeampaa tasoamme varten. Mutta sitä varten on tiedettävä, että meidän on laitettava koko tahtomme siihen. Kun ihmiset esimerkiksi kiipeävät Himalajalle, miten he tekevät sen? He ottavat kiilan, naulaavat sen korkeammalle, sitovat siihen köyden ja kiipeävät ylös. He eivät katso alas.

Sitten he kiinnittävät toisen kiilan ja kiipeävät taas ylemmäksi. Sillä tavalla he kiipeävät Himalajalle. Sahaja Yogassa me teemme niin, että otamme kiilan ylempää ja kiinnitämme sen alemmaksi. Kun saatte oivalluksenne, se kokemus tuntuu mahtavalta. Sitten yksi toisensa jälkeen tulee alaspäin, juuri päinvastoin. Mutta kun olette saaneet oivalluksenne ja olette riittävän älykkäitä, silloin päätätte: ”Miten saisin laitettua itseni kuntoon?” Voitte tehdä vaikka tällaisen päätöksen: Oletetaan, että pidätte todella paljon maidosta. Silloin teidän pitäisi sanoa: ”Ennen kuin saavutan tietyn tason, en juo maitoa.” Mutta tätä ei saa pitää uhrauksena, vaan iloa täynnä olevana kasvamisena. Tuntevatko ihmiset, jotka kiipeävät ylös Himalajan huipulle, että he joutuvat uhraamaan jotakin?

Jos alatte ajatella: ”Voi Luoja, olen joutunut luopumaan maidosta”, silloin olette mennyttä. Alaspäin luisuminen alkaa. Mutta jos pidätte jostakin, silloin teidän pitää sanoa: ”Jos pidän tästä, anna minun pitää enemmän ylösnousemuksestani. En juo maitoa ennen kuin olen noussut ylöspäin.” Teissä pitäisi olla tällaista päättäväisyyttä. Ilman sitä miten luulette pääsevänne yli sen kauhean, hirviömäisen tietämättömyyden vuoren, joka teissä on? Itse asiassa olen oivalluksessanne nostanut teidät vuoren huipulle. Mutta te alatte luisua alas. Teidän täytyy pysytellä siellä korkeimmalla huipulla. Kerron teille aivan kaiken.

Menkää kysymään keneltä tahansa pyhimykseltä tai keneltä tahansa suurelta inkarnaatiolta, tiesivätkö he näin paljon Kundaliinista. Jos he olisivat tienneet, he olisivat kirjoittaneet siitä. He eivät kirjoittaneet mitään Kundaliinista. Jos kirjoittivatkin, niin hyvin vähän. Nyt voitte tuntea Kundaliinin sormenpäissänne. Nyt olemme tuoneet tieteen lähelle todellisuutta, totuutta, jumalallista tiedettä, ja kaikki on selitetty. Se on nyt täysin integroituna meihin. Sahaja Yoga on kaikkein tieteellisin asia, mitä voi kuvitella, se on eksakti. Olette suurenmoisia tietokoneita, mutta tietokoneen täytyy olla käyttökelpoinen. Ja siksi olemme epäonnistuneet.

Ja epäonnistumme joka päivä. Joskus se on katastrofaalista, aivan kauheaa. Sahasrara on ollut nyt auki yhdeksäntoista vuotta, ja olen tehnyt työtä kahdeksantoista vuoden ajan. Teidän on nyt ymmärrettävä vastuunne. Meidän on vapautettava ihmiskunta. Mutta emme halua tehdä mitään, mistä on vähänkin vaivaa. Sahasraran päivä on viidentenä, mutta meidän täytyy viettää sitä tänään, koska kaikilla on sunnuntaina vapaata. Kaikki täytyy järjestää silloin, kun se meille sopii. Hyvä on, ei haittaa. Se sallittakoon.

Jumaluudet työskentelevät 24 tuntia, joka kuukausi ja joka vuosi, jatkuvasti. Koska he saavat itselleen energiaa jatkuvasti, mikä on teillekin mahdollista. Mielestäni ylösnousemuksenne tärkeyttä ei ole korostettu riittävästi, jos ajatellaan kasvua kahdeksantoista vuoden aikana. Länsimaissa ihmistä pidetään kahdeksantoistavuotiaana jo aikuisena, hän ei ole enää lapsi. Teistä kaikista on nyt tullut aikuisia. Aikuisia, hyvä on, mutta en tiedä, kuinka paljon olette kasvaneet. En todellakaan tiedä, oletteko edelleen isoja lapsia, vai oletteko oikeasti saavuttaneet aikuisuuden. Ja siinä iässä teille annetaan paljon myönnytyksiä, vapauksia ja oikeuksia. Teillä on jo kaikki oikeudet: jos haluatte taivaaseen, pääsette sinne, jos haluatte helvettiin, pääsette sinne, aivan vapaasti, ei mitään ongelmaa. Aikuisia ovat ne, joilla on harkintakykyä, jotka tietävät elämänsä tarkoituksen, jotka voivat tehdä mitä tahansa saavuttaakseen sen tarkoituksen, joilla on voimat taistella ja ymmärtää.

Huomaan, että aikuisetkin ihmiset Sahaja Yogassa käyttäytyvät tavalla, joka hämmästyttää; kuinka voitte vaikuttua pinnallisista ihmisistä, pinnallisuudesta. Jos joku puhuu suloisesti, niin eihän se tarkoita, että hän on hyvä ihminen tai jumalallinen, eihän? Päinvastoin, jumalallinen henkilö ei koskaan ole niin suloinen, että suloisuus alkaa ällöttää. Hänen täytyy pystyä hallitsemaan molempia puolia. Vapautta, mikäpäs siinä, kaasua, hyvä on, mutta myös jarrua. Mutta te pidätte aina enemmän henkilöstä, joka hemmottelee egoanne, sanoo jotain hyvin kaunista. Nykyään on niin helppoa puhua makeillen, ihmisiä valmennetaan sellaiseen teennäisyyteen. Teidän täytyy arvioida ihmisiä heidän värähtelyjensä perusteella. Mutta koska olette pinnallisia, ette pysty tuntemaan värähtelyjä. Kiinnitätte huomionne aivan tyhjänpäiväisiin ihmisiin.

Hyväksykää nyt yksi asia, että siinä teidän pitää vielä tulla kypsemmiksi. Jos ette hyväksy sitä, silloin egonne tulee esiin: ”Voi Luoja”, tai tunnette syyllisyyttä. Miten silloin pystyy edistymään? Teidän ei tarvitse tehdä muuta kuin hypätä veneeseen, ei mitään muuta. Mutta nyt te työnnätte jalkanne krokotiilin kitaan, vai mitä? Jos saatte sen ulos sieltä, niin sitten hain kitaan, ja vene vetää teitä; mihin suuntaan haluatte mennä? Pahimpia ovat kuitenkin ihmishait ja -krokotiilit, koska ne eivät koskaan näytä teille hampaitaan. Ne eivät koskaan näytä silmiään. Ne piilottavat itsensä niin harhauttavan ulkomuodon ja hämäräperäisen käytöksen taakse, että heitä ei näe, ellei ole oivaltanut sielu. Nyt siis kehitymme edelleen aikuisuudessamme.

Oikealla tavalla kasvatettu nainen kehittää aikuistuessaan itselleen kainouden, häveliäisyyden ja siveyden. Lapsena hän ei vielä tiedä näistä. Mutta täällä tehdään toisin. Heti kun he aikuistuvat, heitä ei hillitse mikään – pojista tulee kulkureita; sekö on aikuisuutta? Ei sellaista tapahdu eläimille. En tiedä, mitä se on. Mutta me olemme sahaja-joogeja ja meillä on sahaj-kulttuurimme. Me elämme kulttuurimme mukaan ja olemme ylpeitä siitä, se on uskontomme. Meillä on puhdas uskontomme, joka saa meidät kukoistamaan, emmekä aio muuttua. Aiomme itse muuttaa koko maailman.

Meillä on oma kulttuuri, ja aiomme käyttäytyä sellaisella tavalla, joka tulee muuttamaan koko maailman. Se on meidän velvollisuutemme. Teidät on valittu tähän työhön. Te olette todellisia valittuja. Te olette todellisia puhtaita. Te olette niitä, jotka ovat perustaneet Kalisthanin (Puhtaiden Maa). Olkaa tietoisia velvollisuudestanne. Olkaa tietoisia voimistanne. Suurin voimanne on jumalallisen rakkauden voima, ei sellainen rakkaus, joka sokaisee ja saa teidät ”kaatumaan” rakkauteen, vaan nousemaan rakkaudessa. Tapa, jolla puhumme, kävelemme, elämme ja käyttäydymme, sen kaiken täytyy olla ’sahaj’.

Se on todella oikea, elävä, koko maailman kauniiden ihmisten kulttuuri. Näemme sen eläimissä, linnuissa; näemme sen joutsenessa, sitä on kuvailtukin. Eläimistä elefantilla on viisautta. Joutsen tietää, miten maito saadaan erotettua vedestä. Ja ihmisten joukossa on sahaja-joogeja. Tässä nykymaailmassa uskon, että 21 vuoteen mennessä olemme kaikki täysin vakiintuneita, kypsiä ja upeita sahaja-joogeja, jotka vetävät tämän hullun maailman ylös tietämättömyydestä ja ’mayasta’. Meistä tulee voimallisia ihmisiä rakkaudessa, ymmärryksessä, valinnoissa ja nöyryydessä. Haluaisin nähdä ne päivät elinaikanani. Toivon, että autatte Minua siinä kaikin voimin. Teidän pitää tietää, että tässä Jumalten kokouksessa vain yksi asia oli määrätty, ja sitä en voi muuttaa.

He sanoivat: ”Me siedämme kaikenlaista typeryyttä, koska he ovat tietämättömiä, mutta jokaista, joka ei rakasta Sinua, joka loukkaa Sinua, joka käyttää Sinua hyväkseen, joka riistää Sinua, joka ei piittaa protokollasta, joka ei tunnista Sinua, me iskemme lujaa, ja se lupa Sinun on annettava meille, koska muuten emme auta tätä maailmaa.” He liittoutuivat Minua vastaan. Ja Minun oli taivuttava. Sanon teille, varokaa, älkää koskeko Minuun, olkaa varovaisia. Jotkut yrittävät oikaista sariani. Teidän ei pidä tehdä sitä, ei tarvitse. Älkää leikkikö rahoillani, älkää käyttäkö väärin vieraanvaraisuuttani, olkaa varovaisia. Kerron teille niin paljon kuin pystyn, ja näin asia on. Yhdellä puolella on Mahamaya, toisella jumaluudet ja sahaja-joogi -parat siinä välissä. Olen ymmärtäväinen teitä kohtaan, totta kai, mutta teidän on hyvä olla varovaisia.

Se on vähän kuin tasapainoilisi veitsen terällä, mutta muuten kaikki on suurenmoista. Jos tiedätte nämä kaksi asiaa, että tässä on Mahamaya, ja että jumaluudet istuvat nyt kaikki täällä ympärillänne tarkkaillen teitä, arvioiden ja pitäen suurta kokoustaan. Kuka kukin on? Missä tämän herran huomio on? Mihin hän laittaa katseensa? Mitä hän tekee? Kaikki istuvat täällä. Mutta samanaikaisesti he ovat kukkia, jumalallisia kukkia, jumalallisia siunauksia, ja kaikki enkelit kulkevat ympäriinsä, voin nähdä heidät. He saattavat näkyä valokuvissanne. Teillä on valokuvia, joissa näette heidät kaikki istumassa.

On jo ennustettu, että koko maailma laskeutuu Äitinne Lootusjalkojen juureen, ja että te tulette päättämään tämän maailman tulevaisuudesta. Ennustus on kirjoitettu jo 14 000 vuotta sitten, ja eräs toinenkin ennustus kertoo samaa. Teidän täytyy siis olla tietoisia. Missä on huomionne? Mistä kannatte huolta? Mihin kulutatte aikanne? Jättäkää lapsenne Minun huolekseni. Jättäkää perheenne Minun huolekseni. Kukkaronne voitte pitää, mutta kaiken muun, kaikki huolenne voitte jättää Minulle. Mutta älkää temppuilko kanssani.

Mahamaya tuntee kaikki temppunne, joka ikisen, läpikotaisin. Jos haluan, voin tietää teistä joka ikisen asian. En halua tietää. Tässä tilanteessa meitä tuetaan, meistä pidetään huolta, asiamme hoidetaan, pääsemme todellisuuteen niin helposti, runsaalla, lempeällä tavalla. Kerrotte: ”Äiti, menin sinne, ja mitä näinkään, sahaja-joogit olivat siellä. Halusimme tavata erään henkilön ja siellä hän oli. Miten se on mahdollista?” Teitä avustetaan. Täällä pääministereillä on vain viisi, kuusi henkivartijaa, ja teillä jokaisella on kanssanne miljoonia ja miljoonia. Kukaan ei voi koskea teihin, vain te itse voitte vahingoittaa itseänne.

Kukaan ei voi vahingoittaa teitä. Niinpä tänään tänä suuren päätöksen päivänä, vannomme valan, että oma ylösnousemuksemme on ainoa huolemme, ainoa ajatuksemme eikä mikään muu, silloin kaikki onnistuu. Kaikesta muusta pidetään huolta. Teillä on kaikki siihen tarvittavat mekaanikot, mutta ensin teidän pitää luovuttaa asiat mekaanikoille. Kaikki toimii refleksinomaisesti. Puhdistakaa, puhdistakaa chakranne! Älkää sanoko ”Minulla on sitä, minulla on tätä”. Vain puhdistakaa! ”Miten minulla voikin olla tällaisia ongelmia?! Miten chakroissani on edelleen tällaista piilossa?!”

Puhdistakaa, aamuin illoin! Puhdistakaa! Olen varma, että se toimii. Ensi vuonna toivon kuulevani hyviä uutisia. Jumala siunatkoon teitä!