Shri Mahakali Puja: Fix up your Mooladhara first, Talk after Puja: On Racialism

San Diego (United States)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Shri Mahakali Puja, ”Ascent”. San Diego (USA), 19 June 1989.

Shri Mahakali-puja, ”Ylösnousemus” San Diego, USA, 19.6.1989 Tänään olemme päättäneet pitää pujan Mahakalille.

Meidän on ymmärrettävä, että Mahakali on kokonaisuudessaan Adi Shaktin heijastuma, täydellisenä; tai voimme sanoa, että Adi Shakti vastaa, että Hän johtaa kaikkia näitä kolmea voimaa. Mutta täydellisessä muodossaan Hän ilmenee Mahakalina siinä mielessä, että se on yhtä kuin Kaikkivaltiaan Jumalan tahto. Ensin Hän on Adi Shakti, joka vastaa kaikista kolmesta voimasta, ja siksi voimme sanoa, että potentiaalisessa muodossaan Hän on Mahakali, ja sitten Hän jakautuu kahdeksi muuksi voimaksi Mahasaraswatiksi ja ylösnousemuksen voimaksi, tai parasympaattisena hermostona meissä, joka on Mahalakshmin voima. Itse asiassa Hänessä on kaikki nämä voimat itsessään, Mahakalissa on kaikki nämä voimat, mutta Hän ilmentää niitä, Hän haluaa toimia, ja kun Hän haluaa toimia, Hänen potentiaalinen voimansa muuttuu näiksi kahdeksi muuksi voimaksi. Kun teemme Mahakali-pujaa, meidän täytyy ymmärtää, että tähän voimaan on sisäänrakennettuna halu; voimme siis haluta mitä vain, jos tahdomme, voimme haluta kaikkea mahdollista, voimme haluta vaikka iloa, voimme haluta tietoa, voimme haluta olla myötätuntoisia ja rakastavia ja voimme myös haluta negatiivisten voimien tuhoutumista. Mahakalin voima on se, joka tuo esiin rakentavan voiman. Mutta siinä rakentavassa voimassa on oltava myös mukana tuhoava voima, sillä jos olette rakentamassa jotakin, ja on joku tuhoava voima, joka yrittää hävittää rakentamisenne, silloin teidän on hävitettävä se, joka yrittää tuhota. Tämän kohdan ihmiset joskus ymmärtävät väärin ja he luulevat, että Mahakali on negatiivinen voima, tai tuhoava voima. Se onkin, mutta hyvin positiivisella tavalla. Jos ymmärrätte tämän osan Mahakalin voimasta, silloin ymmärrätte myös sen, että jos teillä on halu rakentaa itsenne kuntoon Sahaja Yogassa, teillä on oltava myös halu tuhota kaikki se, mikä on esteenä rakentamisellenne.

Meidän pitää nähdä itsessämme yksitellen ne asiat, jotka vetävät meitä alaspäin eivätkä näin anna meille tätä halua. Jos tästä halusta tulee vahva, silloin alatte välittömästi nähdä, mitkä voimat yrittävät tuhota ylösnousemuksenne. Asian ydin on se, että meidän on noustava, tavoitteemme on ylösnousemus, se on päämäärämme, joten halumme täytyy olla se, että nousemme ja rakennamme itsemme sellaisiksi, että voimme ottaa vastaan kaiken sen… Meidän pitää siis ymmärtää, että meidän on oltava valmiita tuhoamaan sisällämme monia asioita, jos haluamme tulla suuriksi, kehittyneiksi persooniksi. Kuten tiedätte, evoluution aikana on ollut valtavan suuria eläimiä, mammutteja ja sellaisia, ja ne eivät selviytyneet evoluutiosta, joten ne kaikki tuhoutuivat, niin moni laji tuhoutui. Tämä tuhoutuminen on meissä sisäänrakentuneena. Kun nousemme ylös, alamme nähdä nämä voimat, jotka tuhoavat meitä, ja että tuhoamisemme on niin suurta, että jos emme halua näiden tuhoisien voimien tuhoutumista, me häviämme. Samalla, kun nousemme ylemmäksi, meidän on tiedettävä, mitä meidän pitää tuhota. Esimerkkinä elävät voimat; kun kukka muuttuu hedelmäksi, moni kukan osa tuhoutuu, automaattisesti, mutta se tapahtuu Jumalan tahdosta, Hänen ymmärryksensä mukaan. Joten se on aivan täydellistä. Kun Sahaja Yogassa haluamme jotakin, meidän on tiedettävä, mitä haluamme.

Asettakaa ensin päämäärä ja sitten halu sen mukaan. Elämässä eksymme monta kertaa. Jos esimerkiksi olemme menossa lentokentälle, meidän huomiomme pitää olla siinä, että pääsemme lentokentälle, ja kaikki häiriöt ovat häiriöitä, eikä meidän pidä eksyä niihin. Jos annatte häiriöiden johtaa harhaan, silloin ette saavuta päämääräänne ajoissa. On siis ensinnäkin ymmärrettävä, että päämäärämme on ylösnousemus, ja sen tiellä on häiriötekijöitä itsemme takia, tietämättömyyden takia, pimeyden takia, tai koska on liian vähän valoa. Ensimmäinen sisällämme oleva tuhoaja On Shri Ganeshan voima, ja Shri Ganesha on Mahakalin voima. Ensimmäiseksi Hän asetti Shri Ganeshan säteilemään pyhyyttä Maan päälle, niin että värähtelyt tulivat kaikkialle, ja kuten tiedätte, yksi Shri Ganeshan muodoista on Omkara, eli värähtelytietoisuus, joka virtaa kaikkialla. Näissä värähtelyissä on neljä ominaisuutta: yksi on se, että värähtelyt luovat pyhyyttä, suotuisuutta Mahakalin voiman kautta; sitten nämä samat värähtelyt myös helpottavat oloamme Mahakalin voiman avulla. Värähtelyt eivät sinänsä luo teille haluja, ne eivät anna teille haluja, mutta ne antavat teille todisteen halujenne toteutumisesta. Jos esimerkiksi haluatte jonkun parantuvan, se on teidän puhdas halunne, silloin annatte tälle henkilölle värähtelyjä, se on keino, ja se on myös toimintaa, jota on mukana niissä värähtelyissä, mutta toiminta syntyy myös halusta.

Jos teillä ei ole halua, te ette toimi, joten halu on tärkeä myös oman polun löytämisessä, omassa eteenpäin menemisessä. Jos halunne on heikko, jos olette välinpitämättömiä, ette saa asioita toimimaan. Välinpitämättömät, keskinkertaiset ihmiset eivät saa mitään aikaan Sahaja Yogassa, sitä ei ole tarkoitettu keskinkertaisuuksille, se on tarkoitettu ihmisille, jotka ovat rohkeita, joilla on voimakas halu, jotka ovat älykkäitä ja luonteeltaan suotuisia. Mutta jos teillä ei ole voimakasta halua, silloin puhdas halu ei toimi, ettekä saa oivallustanne. Myös oivalluksen jälkeen, jos teillä ei ole halua nousta ylöspäin, hyvin voimakasta halua kasvaa, te ette kasva. Kaikkien sahaja-joogien on tärkeää ensimmäiseksi aikaisin aamulla, Ganeshan mantran jälkeen, sanoa itselleen: ”Mikä on minun haluni? Tämä on minun päämääräni.” Tästä on kysymys, kaikki toiminta täytyy alistaa tälle työlle Kuinka sitten meidän huomiomme on rajoittunutta? Ensinnäkin ehdollistumien kautta. Meillä on tiettyjä ehdollistumia.

Sahaja Yogan jälkeen ihmisistä tulee hyvin rakastavia, ja heti lännessäkin, jossa perhettä ei pidetä niin tärkeänä, lapsia ei pidetä tärkeinä, ihmiset ovat itsekkäitä, ihmiset ajattelevat vain itseään, he eivät osaa ajatella muita – näissäkin maissa alkaa kehittyä eräänlainen yksilöllisyyteen koteloituminen: minun lapseni, minun taloni, minun kotini, minun perheeni. Silloin huomio alkaa pyöriä sen ympärillä, teistä tulee välinpitämättömiä omaa ylösnousemustanne kohtaan, koska te tavallaan ikään kuin nousette, ja myös levittäydytte. Sitten alatte kantaa huolta muista ehdollistumisistanne. Vastikään tapasin erään miehen, joka sanoi: ”Äiti, tiedän, olen sahaja-joogi, mutta en pääse irti Kristuksesta.” Sanoin: ”Kuka on pyytänyt sinua päästämään irti? Kristus on hyvin vahvasti Sahaja Yogassa, mutta ymmärrä asia itse, kokonaisvaltaisesti!” Tämä on ajatusten ehdollistumaa. Jos olet vaikka lukenut liikaa kirjoja, Tutkinut monia… jos olet syntyjäsi hindu, kristitty, juutalainen tai joku muu, sinulla on ehdollistumia. Olet syntynyt ihmiseksi, tämä leima on saatu myöhemmin, että olet hindu, kristitty tai jotain muuta. Sinussa ei ollut näitä leimoja, kun synnyit.

Jos vaikka lapsi katoaa, hänhän voi olla mitä tahansa uskontoa, joten tässä ei oikeastaan ole kysymys mistään sisällänne olevasta uskonnosta, se on vain sinuun laitettu leima, kuten ”kristitty” tai joku muu. Sitten toinen ehdollistuma on se, että kuuluu tiettyyn kansaan, kuten esimerkiksi Amerikka, tai joku muu, mutta silti ne ovat vain leimoja. Olette syntyneet Amerikassa, siksi olette amerikkalaisia. Kukaan Amerikassa syntynyt ei ole erilaisempi kuin joku muu. Vain paikan ilmastosta johtuen ihmisen ihon väri, pituus, kasvot ja muu saattaa vaihdella, mutta se ei tarkoita, että sisäisesti tämä olisi tarkoitettu vain Amerikalle, se voisi olla missä tahansa. Sitten nämä sisällämme olevat ehdollistumat alkavat vaikuttaa kieleemme, käytökseemme ja elämäämme kaikilla tavoilla. Sitten meistä alkaa tulla amerikkalaisia. Nämä ovat ulkopuolisia vaikutteita, joita tulee meihin, ja silloin alamme kutsua itseämme amerikkalaisiksi. Mutta jos pintaa raapii, sisältä keho on samanlainen, sydän on samanlainen veri on samanlaista, kaikki on samanlaista, mikään ei ole erilaista, ei edes iho. Mutta se on mennyt aivoihin, että ”Olen amerikkalainen.”

Sitten kaikki siinä yhteiskunnassa olevat asiat, esimerkiksi Amerikassa hyvin monet asiat ovat sallittuja, olkoot niin, Intiassa monet asiat ovat sallittuja, olkoot niin. Näin alamme hyväksyä yhteiskunnan ja sen säännöt, ja ehdollistuminen alkaa. Mutta kaiken keskellä on halu, puhdas halu nousta ylös. [Voisitte siirtää kynttilöitä hieman eteenpäin, koska ne ovat niin… … paperi siinä ja Minusta lähtevä voima, kynttilän liekit menevät taaksepäin… Ei, ei, ei sitä, koska ne ovat tuulettimeen päin. Ne voi siirtää tänne. Ne ovat vieläkin aika lähellä tuuletinta. Ne voi laittaa minne vain, vaikka tähän jos haluat. Hyvä. Koska Minun… ilma virtaa näin ja kynttilän liekit menevät näin.] Ylösnousemuksen halu syntyy sisällämme myös reaktiona kaikkeen tähän.

Kun amerikkalaisina näemme, mitä maallemme tapahtuu, mitä sen asukkaille tapahtuu, mitä ympäristöllemme tapahtuu, silloin pelästymme. Voi Luoja! Mitä tämä on? Silloin näemme myös kaiken keinotekoisuuden, kuten Englannissa on pukeuduttava frakkiin, on pukeuduttava tällä tavalla, on oltava tällainen lusikka, tällainen lasi ja sitä sun tätä, siitä syntyy reaktio. Sitten alkaa vastakulttuuri; vastakulttuuri keinotekoisuuden hävittämiseksi. Sen taustalla oleva halu on todellisuuden etsiminen. Todellisuuden etsimiseksi ihmiset laittavat tukkansa kuin primitiiviset ihmiset, he elävät primitiivisesti ja reaktio on muodostunut. Kaiken tämän takana on sama halu, halu ylösnousemukseen. Mahalakshmin voima alkaa toimia sisällämme, se antaa meille vaikkapa kaikenlaisia esityksiä, esimerkiksi, jos haluatte vaihtelua elämäänne, tästä saatte, ja sitten tulette hulluksi, että mitä tämä on, miksi meidän pitää hullaantua tällaisesta. Sitten ihmiset haluavat… he haluavat vaikkapa lapsia, oman kodin, oman talon; sitten he kyllästyvät sellaiseen, koska lapsista tulee röyhkeitä ja kamalia, heistä on kaikenlaista riesaa, ja sanotte: ”Voi Luoja!

En enää koskaan halua lapsia!” Sitten otatte vaimot ja huomaatte vaimojen olevan kamalia ja miesten olevan kamalia, ja sitten otatte eron, eroatte, eroatte ja eroatte, ja huomaatte, että se ei hyödytä mitään, siitä ei ollut mitään apua, mikään ei näytä toimivan, ja olette hyvin turhautuneita. Ja tämä reaktio ja vastareaktio vaikuttavat haluihinne. Eli halut muuttuvat koko ajan. Etenkin silloin, kun haluamme tulla rikkaiksi. Ihmisistä tulee rikkaita, ja sitten he huomaavat rikkauden ongelmat. Syntyy reaktio. ne, jotka näkevät rikkaiden ongelmat, eivät halua tulla niin rikkaiksi, ei käy! Halu saavuttaa jotakin tulee esiin kaikilla tavoilla, jotkut haluavat valtaa, he menevät mukaan politiikkaan, taistelevat itsensä sinne, hoitavat asioita, eikä mitään sen jälkeen! Tämä jatkuu elämästä toiseen.

Sitten synnytte nykyaikaan, kun Minä olen täällä, ja teidän ainoa vahva halunne on tulla Hengeksi – toivon, että on. Nyt on päästävä yli kaikesta aikaisemmasta, ne ovat päättyneet. Mitä voisimme tehdä oivalluksemme hyväksi, mihin toimiin olisi ryhdyttävä? Ensimmäiseksi pitää kehittää Mahakalin voimaa; Sen yhdellä voimalla tuhoatte kaiken turhan, tuhoatte kaiken, mikä on juurtunut teihin ja vaivaa ja kahlitsee, tuhotkaa kaikki sellainen, ”En halua sellaista”. Olen nähnyt sahaja-joogien yhtäkkiä ajautuvan harhaan, kuten jos pitää mennä lentokentälle, niin yhtäkkiä he ovat ajaneet auton ojaan. ”Mitä tapahtui?” ”Äiti, meistä tuntui, että pitää mennä sinne.” Miksi ihmeessä? Pitäkää huomio yhdessä asiassa. Jotkut menevät naimisiin Sahaja Yogassa, heillä on halu mennä naimisiin, saada lapsia ja muuta, mutta siihenkin he fiksoituvat.

Avioliitto ei ole päämäärä, se on vain yksi keino päästä tasapainoon. Meillä pitää siis olla halu saavuttaa jotakin, joten tuhotkaa kaikki sisällämme olevat kuusi vihollista: viha, ahneus, kateus, väkivaltaisuus… kaikki nämä ovat sisällämme, eli kaikki kuusi vihollista on tuhottava. Mutta Mahakalin voima on sitä, että Hän tuhoaa kaikki tiellämme olevat viholliset, kaikki rakshasat, paholaiset ja negatiiviset voimat Hän pyrkii tuhoamaan, jotta voisitte kulkea polkuanne. Mutta kun Hän tuhoaa niitä, ja haluatte yhä pitää niistä kiinni, mitä Hän sille voi? Eli teidän halunne pitää olla puhdas, ja teidän pitää sanoa: ”Haluamme tätä”, ja Hän hoitaa asian puolestanne. Tämä on Hänen ensimmäinen tehtävänsä. Toinen tehtävä on, että Hän helpottaa oloamme, Hän antaa teille monenlaista mukavuutta. Ensimmäiseksi Hän antaa fyysistä mukavuutta, kehostanne tulee mukava, eli kaikki sairaudet ja ongelmat poistuvat. Huomaatte, että kehostanne tulee terve, olonne on nuorempi, olette energisempi ja voitte kehittää oivallustanne. Tämä on ensimmäinen asia, jonka saatte: Hän antaa mukavuutta.

Sitten Hän antaa myös Hengen mukavuutta, niin että ette pyydä keinotekoisia mukavuuksia; voitte elää missä vain, vaikka viidakossa, ja tunnette olonne mukavaksi; vaikka eläisitte kaikkein vilkkaimmassa paikassa, tunnette olonne mukavaksi. Tunnette olonne mukavaksi joka paikassa, ja sellaisen mukavuuden Hän saa aikaan sisällenne. Hänen kaikkein suurin siunauksensa on se, että Hän antaa teille ilon, kaikenlaisen ilon, ilon, joka säteilee kaikesta, jokaisesta ihmisestä. Tämä on suurinta, mitä saatte, kun pidätte halunne liekin palavana, kunnes olette saavuttaneet henkisen päämääränne, silloin huomaatte, että mitään muuta halua ei enää ole jäljellä, kuin yksi, jos sitäkään, eli: ’Saakoon koko maailma oivalluksensa’. Kuten humaltunut, joka haluaa nauttia humaltumisestaan muiden kanssa, samalla tavalla tekin humallutte ilostanne, ja mikseivät toisetkin voisi nauttia siitä, joten pyritte siihen. Mutta näen, kuinka ihmiset menevät ylös alas kuin jojo, he saavuttavat henkisen päämääränsä, saavat ilon ja menevät takaisin auttamaan ihmisiä ja saavat tartunnan heistä, he eivät ole tarpeeksi vahvoja. Koska Mahakalin voima ei ole vahva. Ja toinen on heikko Muladhara. Heikko Muladhara saa teidät epätasapainoon, ja siinä epätasapainossa joudutte harhaan. On siis oltava erityisen tarkkaa siitä, että Muladhara on kunnossa.

On monia keinoja, joilla voitte laittaa Muladharanne kuntoon, ja Muladhara täytyy ensin laittaa kuntoon; sitten halunne liikkuu täysin, niin kuin leija taivaalla, Muladharaan kiinnittyneenä, ja voitte liikkua mihin suuntaan tahansa, kuinka korkealle haluatte, ja minne tahansa menette, hallitsette sitä täysin, tiedätte, miten liikutte. Se voi kiinnittää huomionne, kaiken. Siksi sanomme, että on hyvin tärkeää saada ensin vahvat juuret, jotta halunne voisi kasvaa ylöspäin kuin puu. Ne kulkevat käsi kädessä. Mahakalin voima ja Ganeshan voima kulkevat käsi kädessä, koska ne muodostavat perustuksen. Jos kaikki nojaa tähän perustukseen, haluista kasvaa aina vain vahvempia, vahvempia ja tehokkaampia, eivätkä ne erkane. Kaikenlaiset toiveet täyttyvät kunnes saavutatte tilan, jossa ei ole jäljellä muuta halua kuin halu nauttia, te vain nautitte ilman minkäänlaisia haluja, nautitte haluamatta mitään. Ja tästä tilasta voi vain nauttia, vain nauttia. Mitä puhuttavaa siitä on? Mitä sanottavaa siitä on?

Te vain uppoatte nautinnon valtamereen. Tämän pitää tapahtua kaikkialla, ja tätä te palvotte. Toivottavasti teillä on nyt Mahakalin 108 nimeä, jos teillä on nämä Mahakalin 108 nimeä, niin näette, kuinka Hänen nimensä yksi kerrallaan vaikuttavat teihin, kuinka ne alkavat ilmetä, sen voitte nähdä näissä nimissä. Lausumme ensin ’Atharva Shīrshan’ ja sen jälkeen nämä 108 nimeä.