Easter Puja

(Italy)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Easter Puja. Magliano Sabina, Rome (Italy), 11 April 1993.

Olemme kaikki kokoontuneet tänään tänne tämän kauniin vuoren huipulle, juhlimaan Kristuksen ylösnousemusta.

 

Sahaja-joogien on tärkeää ymmärtää Hänen suurenmoista ylösnousemustaan, jolla Hän osoitti, että henki ei kuole. Hän oli Omkara, Hän oli Logos, ja Hän oli Henki, ja siksi Hän pystyi kävelemään veden päällä. Olemme nyt myös tehneet filmin, jossa näytämme Mooladharaa, jossa näkyy hiiliatomi, ja jos katsoo oikealta vasemmalle, niin siinä näkee selvästi swastikan, ja vasemmalta oikealle näkyy omkara. Mutta alhaalta ylöspäin katsottaessa näkyy alfa ja omega. Tämä todistaa epäilyksettä sen, että kun Kristus sanoi: “Minä olen Alfa ja Omega,” se osoittaa selvästi, että Hän oli Shri Ganeshan inkarnaatio. Meillä on siitä nyt tieteellinen todiste, ja siten voimme kertoa ihmisille, että se on fakta. En tiedä, olivatko Kristuksen aikana alfa ja omega tuttuja matemaatikoille, mutta varmasti Hänelle, kun Hän sanoi: “Minä olen Alfa ja Omega.” Hän oli hyvin merkittävä inkarnaatio, ja hyvin tärkeä meidän ylösnousemisellemme. Jos Hän ei olisi noussut ylös kuolleista, me emme olisi pystyneet ollenkaan nousemaan ylös. Tämä oli siis suuri lahja Häneltä. Kristuksen ylösnouseminen näkyy nyt hyvin selvästi elämässänne: millaisia olitte ennen, ja millaisia olette nyt.

 

Se on suuri muutos, selkeä ero, selvä muodonmuutos. Hänen oma uhrautumisensa ristillä ja Hänen oma, kaunis ylösnousemisensa on avannut meille kaikille pääsyn uuteen muodonmuutoksen tilaan. Tämä tila merkitsee eri asiaa ihmisille, ja eri asiaa Kristukselle. Kristus itse oli pyhyys, Hän oli puhtaus. Hänen ylösnousemuksensa oli pelkästään fyysinen tapahtuma, koska Hän ei tarvinnut muodonmuutosta, Hänen ei tarvinnut puhdistautua. Mutta se mitä Hänelle tapahtui, että Hän nousi ylös kuolleista, se symbolisoi sitä, että ihmisten elämä ilman henkisyyttä on kuin kuolema, koska he tekevät kaiken ilman ymmärrystä kaikkeudesta, todellisuudesta ja absoluuttisesta totuudesta. Mitä tahansa he tekevätkin, vie heidät lopulta tuhoon. Jopa näiden suurien inkarnaatioiden perustamat uskonnot ovat täydellisesti rappeutumassa. Eikä uskonnollisesta elämästä näy merkkiäkään niissä ihmisissä, jotka väittävät olevansa näiden inkarnaatioiden oikeutettuja edustajia. Myös hienojakoisella tasolla on hyvin tuskallista nähdä, miten kaikkien näiden suurten inkarnaatioiden nimissä ihmiset tekevät kaikenlaisia töitä ja tekoja, joka olisi täysi mahdottomuus, jos heillä olisi edes jonkinlaista jumalanpelkoa.

 

Jumalan nimissä tehdään kaikenlaisia hirveyksiä kaikkialla maailmassa. Nyt tietysti voidaan sanoa, että katolinen kirkko on paljastettu. Kaikkialla ihmiset näkevät kaikkien vääryyksien paljastuvan. Näitä vääryyksiä on tehty Jumalan, henkisyyden ja kauneuden varjolla. Se on paras keino piiloutua. Kaikki julmuus, väkivalta ja ilkeys – tällä tavalla he toimivat. Se on jo saavuttanut sellaisen tason, että enää ei löydy pienintäkään, ei hippustakaan uskonnollisuutta näistä ihmisistä. Aivan kuin kaikki maailman varkaat, kaikkein suurimmat konnat ja juonittelijat olisivat ottaneet vallan käsiinsä. Ja tämä johtuu siitä, että vaikka kaikissa kirjoissa ja kirjoituksissa sanotaan, että on etsittävä itseään, ei sitä ole koskaan tehty. “Sinun on tunnettava itsesi” – sitä ei ole koskaan toteutettu.

 

Kuinka monta kertaa Kristus sanoikaan: “Tunne itsesi.” Hän sanoi myös: “Sinun on synnyttävä uudestaan” – ja heti nämä ihmiset ovat julistamassa: “Minä olen syntynyt uudestaan,” ja alkavat käyttää hyödykseen tätä julistusta. He eivät kuitenkaan ajattele, mitä hyvää se oikeastaan on tuonut heille. Korkeintaan he ovat ehkä ansainneet sillä rahaa, korkeintaan he ovat ehkä saaneet jotain näennäistä valtaa, mutta heidän sisällään mikään ei ole muuttunut. Heidän mielipuolisuuttaan käy sääliksi; miten he vetoavat Kristuksen opetuksiin, tai kenen tahansa muun jalompaan tai korkeampaan arvomaailmaan, ja tekevät silti itse kaikenlaista ala-arvoista. Te olette nyt muuttaneet itseänne Sahaja Yogan avulla. Tai sanoisin, että kundaliininne on tehnyt sen. Mutta edelleen ero Kristuksen ja teidän välillä on se, että te tulette sellaisesta ympäristöstä, sellaisesta elämäntavasta, sellaisesta ajattelumallista, jotka ovat kaikki tuhoisia. Jos katsotte, niin näette, että se kaikki ovat viemässä teitä tuhoon. Kun olette pääsemässä ulos siitä, nämä asiat ovat edelleen kiinni teissä, ja ne vaikuttavat teihin edelleenkin. Vaikka nousisitte yhä vain korkeammalle, huomaattekin yhtäkkiä olevanne taas menossa alas jonkin typerän tilanteen, tai joidenkin alhaisten asioiden takia. Joskus tietysti kauhistutte itseänne, joskus taas hyväksytte kaiken.

 

Sahaja-joogille on tärkeää se, että oivalluksen jälkeen hänen tulee havainnoida itseään. Sen sijaan, että näkisi pahaa muissa, hänen pitäisi yrittää nähdä mitä pahaa on itsensä sisällä. On tärkeää tietää, kuinka pitkällä on menossa omassa henkisyydessään. Kristus ei tarvinnut tällaista, Hänen ei tarvinnut edes havainnoida itseään. Hän oli kaiken turmeltuneisuuden yläpuolella, ja sekin oli vain fyysinen muodonmuutos, että Hän kuoli ja nousi sen jälkeen kuolleista. Mutta meille se on erilaista. Me olemme nyt sahaja-joogeja, mutta aikaisemmin olimme tavallisia ihmisiä. Meillä ei ollut valoa sisällämme. Nyt valo tulee sisällemme, ja me näemme sen valon, mutta mitä meistä sitten tulee? Meidän pitää itse tulla valoksi.

 

Kristus oli valo. Hänen ei tarvinnut tulla valoksi. Mutta meidän pitää tulla valoksi. Ja matkallanne teidän pitää suojella tätä valoa kaikelta häiriöltä, että se ei pienene tai jopa sammu kokonaan. Kun siis jatkatte matkaanne tämän valon kanssa, ensimmäinen asia, joka teidän tulee tietää on se, että jos näette valon, silloin asiat eivät ole oikein – eli ette ole silloin valo. Teidän pitää tulla valoksi. Kun olette valo, silloin näette siinä valossa, miten mielenne toimii, mitä ajatuksia se tuottaa, mikä vaikuttaa mieleenne, kun olette nousemassa ylöspäin. Onko kysymys huolestumisesta, vai onko kysymys vastuuntunnosta? Vai onko kysymys vanhoista huonoista tottumuksista, jotka haittaavat kasvuanne henkisiksi persooniksi? Teidän pitää seurata itseänne koko ajan, ja nähdä kuinka edistytte.

 

Se on hyvin kaunis matka, erittäin kaunis matka. Olin eilen hyvin iloinen, kun sain kuulla venäläisten laulua, jossa kerrotaan kundaliinin matkasta. On epäilemättä totta, että olette oivaltaneita sieluja. Ensin ette olleet oivaltaneita sieluja, mutta nyt olette. Olette kehittyneet korkeammalle tasolle. Se mikä vielä puuttuu, on ajatus, että olemme täysin turvassa, eikä mikään voi vahingoittaa meitä, mikään ei voi viedä meitä alas. Mutta jos ajattelette egoistisesti, se ei auta teitä ollenkaan. Teidän pitää siis koko ajan havannoida itseänne. Sitä varten on meditaatio, että näkisimme itse, kuinka pidämme yllä henkistä kasvuamme. Sitä ei kukaan muu voi tehdä, se on jokaisen henkilökohtaista työtä.

 

Tietysti, jos menette kollektiiviin, niin välittömästi muut näkevät, mitkä chakrat teillä ovat epätasapainossa. Kukaan ei ehkä sano siitä tai viittaa siihen mitenkään, mutta he tietävät varmasti, että jokin tietty chakra ei ole kunnossa, ja tällä ihmisellä on ongelma. Mutta he eivät itse tiedä, mikä heillä on epätasapainossa, mikä ongelma heillä itsellään on. Jos siis joku kertoo sinulle: “Tämä chakra taitaa olla sinulla tukossa,” sinun ei ikinä pidä panna sitä pahaksesi, sillä jos jätät sen chakran hoitamatta, vahingoitat vain omaa elämääsi. Sinun pitää siis nähdä se niin, että jos joku kertoo sinulle: “Minusta tuntuu, että tässä chakrassasi on jotain vikaa,” niin sinun pitäisi kiittää tätä henkilöä: “Luojan kiitos, että kerroit.” Aivan kuten peili – jos näet peilistä, että kasvoissasi on jotain vikaa, voit heti korjata asian. Samalla tavalla, jos joku kertoo sinulle epäkohdastasi, sinun on oltava riittävän kypsä ymmärtämään, että on suuri siunaus, että tämä asia on kerrottu sinulle. Kuten muutama päivä sitten oli riitaa kahden johtohenkilön välillä. Aina kun on kaksi johtohenkilöä, niin aina tulee riitaa. Näin ei pitäisi olla. Eihän kaksi silmää koskaan tappele keskenään, eikä kaksi kättä, eikä kaksi jalkaa.

 

Mutta jos on kaksi johtohenkilöä, tulee aina ongelmia. Pitää aina olla vain yksi johtaja, muuten tulee iso ongelma. He väittelivät keskenään, nämä kaksi henkilöä, ja tulivat sitten luokseni. Näin heti, että toinen oli täysin epätasapainossa. Sanoin: “Laita kätesi Minua kohden.” Kun hän laittoi kätensä Minuun päin, hän vetäisi ne heti takaisin. “Mitä tapahtui?” Hän vastasi: “Tunnen poltavaa tunnetta, Äiti.” Sanoin: “Niinpä. Tiedätkö nyt mikä sinua vaivaa?” Hän vastasi: “Olen hyvin kuumaluontoinen, sen tiedän. Olen hyvin egoistinen. Minun ei olisi pitänyt käyttäytyä näin.” Hän olisi samalla voinut pahoittaa mielensä, koska kerroin hänelle. Mutta hän ei tehnyt niin, koska hän on sahaja-joogi, ja tietää, mikä on hänen parhaakseen, mikä on hyväksi hänelle.

 

Hän ei tuntenut oloaan ollenkaan pahaksi. Päinvastoin, hän oli hyvin kiitollinen Minulle ja sanoi: “Äiti, Sinun ansiostasi olen päässyt selvyyteen itsestäni. Aikaisemmin minä vain piilotin asian sydämeeni.” Meissä on se ongelma, että olemme kehittyneet paljon, ja olemme tyytyväisiä siihen. Meillä on myös suuri kollektiivinen voima, näen sen jokaisessa maassa. Voimme antaa oivalluksia hyvin monille, ja voimme todella vakiinnuttaa kaikki suuret totuudet elämässämme. Me pystymme siihen. Meidän pitää vakiinnuttaa niitä koko ajan. On kuitenkin yksi asia, josta ei saisi olla liian varma: että olisitte täydellisesti saavuttaneet viimeisen totuuden. Tämän asian suhteen pitää olla erityisen varovainen. Olen nähnyt ihmisiä, jotka nousevat erittäin korkealle Sahaja Yogassa, nousevat hyvin korkealle, ja putoavat yhtäkkiä alas.

 

Se surettaa Minua todella, todella paljon. Syy on se, että näillä ihmisillä ei ole uskoa, uskoa itseensä ja uskoa Sahajaan. Tämä usko puutuu. Teidän pitää uskoa itseenne ja uskoa Sahajaan. Sahaj tarkoittaa, että on olemassa jumalainen Voima, ja tämä kaikkialla oleva jumalainen Voima pitää huolen meistä. Sen voi myös tuntea, olette saaneet tuntea sen. Eikä vain sanota sen olevan olemassa, olette saaneet myös tuntea, että se on totta. Mutta vaikka olette tunteneet sen, se ei ole muuttunut uskoksi sisällänne. Mutta tämä on se usko, josta Kristus on puhunut. Tämä on valaistuneen mielen uskoa, ei sokeaa uskoa. Sokeasti uskomalla voi tehdä virheitä, kun taas valaistuneen uskon kautta tulee erittäin voimakkaaksi.

 

Ongelmia ei ole, jos usko on valaistunut. Sahaja Yogassa monet ihmiset ovat hyvin vakaita, suoraselkäisiä ja hyvin arvokkaita. He ovat ihmisiä, jotka tietävät seisovansa kalliolla. Mutta ne, jotka eivät vielä ole kovin vakaita, uskovat vieläkin keikkuvansa elämän epävakailla vesillä. Kalliot ovat aina olleet olemassa, te seisotte nyt niillä. Uskon avulla tiedämme myös, että mikään ei voi horjuttaa meitä, mikään ei voi häiritä meitä. Luonnollisesti Kristus tiesi kaiken, joten Hän oli siitä varma. Mikään ei haitannut Häntä, Hän ei horjunut tai epäillyt. Hän tiesi olevansa Jumalan Poika, ja Hän tiesi tämän erittäin hyvin. Hän ei koskaan kyseenalaistanut sitä, ei koskaan epäillyt, ei mitään.

 

Näin se oli. Siksi Hän seisoi kalliolla, kun taas muiden ihmisten, ja jopa sahaja-joogienkin pitää tulla Kristuksen kaltaisiksi uskossaan. Pitää ymmärtää, mitä tämä usko on. Tämä on valaistunutta uskoa. Kristus meni ristiinnaulittavaksi, Hän koki kaikenlaista, koska tiesi, että se on pelkkää näytelmää. Hän näytteli osansa kuin näytelmässä, eikä siinä ollut mitään vakavaa, se ei merkinnyt mitään, ja Hän tulisi nousemaan kuolleista. Hän oli osa näytelmää. Hänelle se ei ollut mitään kovin vakavaa. Hän näki ihmisten pilkkaavan ja ivaavan Häntä. Hän tiesi myös sydämessään: “Nämä pilkkaajat eivät tiedä, kuka Minä olen.” Samalla Hän oli uskon ruumiillistuma: Hän uskoi Itseensä ja kaikkialla olevaan Voimaan.

 

Se ei koskaan petä, mutta siihen on oltava absoluuttinen usko. Esimerkiksi, jos Minä uskon johonkin henkilöön, annan hänelle tietysti kaikki tehtävät, uskon hänelle kaiken, annan hänen pitää avaimia tai rahoja, enkä koskaan epäile sellaista henkilöä. Samalla tavalla, jos teillä on uskoa itseenne, uskoa Sahaja Yogaan, johon olette vakiintuneet, yllätytte kuinka asiat järjestyvät, kuinka elämä paranee, ja kuinka tunnette seisovanne kalliolla. Teillä ei ole epäilyksiä, ongelmia tai sairauksia. Tämä on sellainen tila vain uskon ansiosta. Mutta miten tällaisen uskon voi saavuttaa? Kysymys on, miten tällainen usko saavutetaan? Siihen ei ole mitään kursseja, siitä ei ole kirjoja, siitä ei ole luentoja. Mutta sisällänne on tapahtunut herääminen, joka esittää kysymyksen: “Mikä minä olen?” “Kuka minä olen? Mitä olen saavuttanut?” Sisällä herää kysymys: “Mitä olen saavuttanut?

 

Mitä olen saanut Sahaja Yogasta?” Kaikki tällaiset kysymykset nousevat esiin. Jos teillä on uskoa – ei sokeaa, vaan valaistunutta uskoa, joka on vakiintunut monien elämän ihmeiden ja tapahtumien kautta – huomaatte, että on tapahtunut pieniä, pieniä ihmeitä, pienenpieniä ihmeitä. On tapahtunut myös suuria ihmeitä, monia sellaisia asioita, joita ette koskaan uskoneet tapahtuvan. Nyt te sen tiedätte, kun olette kunnolla ja mukavasti asettuneet Sahaja Yogaan. Kuvitellaan, että alkaa sataa. Puolet teistä huolestuu siitä, että sataa, mutta he tietävät, että suojana on hieno katto, eikä mitään tapahdu. Antaa sataa niin paljon kuin haluaa. Silloin teille tulee usko, että sade ei kastele meitä. Samalla tavalla sisällämme olevan uskon pitää olla täydellisen kestävä, ja se tekee teistä äärimmäisen vahvoja ja vastuuntuntoisia huolehtimaan ylösnousemuksesta tuhansille, tuhansille, tuhansille ja taas tuhansille ihmisille. Tällainen elämä, joka meillä on – jossa vain oman vakiintumisemme, ymmärryksemme ja havainnointimme kautta tulemme omaksi itseksemme, vakiinnumme Sahaja Yogaan – on jotain hyvin merkittävää.

 

Sen pitäisi tapahtua, se on tapahtunut, se tapahtuu ja tulee tapahtumaan teille kaikille. Teillä kaikilla pitää olla mahdollisuus saada tuntea oma henkenne ja tuntea oma itsenne. Siksi on uskottava itseensä. Muutamat sahaja-jooginit tulevat kertomaan: “Äiti, minusta ei ole mihinkään, olen hyödytön. En tee mitään työtä. Olen täydellinen laiskamato,” tai jotain vastaavaa. Ei se mitään, että ajattelette näin. Mutta pyytäkää! Mitä haluatte? Vaikka ette pyytäisikään, kaikki järjestyy.

 

Vaikka ette pyytäisi mitään. Kun vain ajattelette jotain, se toteutuu. Kun vain laitatte huomionne siihen, se toteutuu, koska tämä kaikkialla oleva Voima on ainoa todellinen voima. Kaikki muut voimat ovat hyödyttömiä. Se on niin tehokas, niin myötätuntoinen, että se voi toteuttaa asioita sekunnin murto-osassa. Vähän aikaa sitten meillä oli eräs australialainen mies, jota joku oli petkuttanut ostamaan maata ja talon korkeaan ylihintaan, eikä hänellä ollut siihen rahaa. Hän, joka petkutti, sanoi: “Ei haittaa, vaikka sinulla ei olekaan rahaa, ei kukaan sano siitä mitään.” Ja hän uskoi tätä miestä – hänellä oli väärä usko – ja hän hyväksyi kaupan. Hän sijoitti kaikki rahansa varatakseen paikan itselleen. Joku kävi siellä, ja pidettiin puja, hyvin monet kävivät siellä. Siellä pidettiin monia pujia ja kaikkea, ja monet ihmiset tulivat ja näkivät tilanteen.

 

Mutta tämä mies oli niin poissa tolaltaan, eikä voinut ymmärtää: “Miksi tämä tapahtui minulle, miksi jouduin näin tukalaan tilanteeseen?” Häntä huijattiin ja hän oli täysin pyörällä päästään. Hänellä ei ollut aavistustakaan siitä, miten selvittää tämä sotku. Hän oli pannut kaikki rahansa siihen, kaikki oli sijoitettu, ja jos hän ei maksaisi velkaansa, hän joutuisi vankilaan. Kirjoitin hänelle: “Usko itseesi.” Ei mitään muuta: “Usko itseesi.” Ja mikä ihme tapahtuikaan: eräs toinen tarjosi paljon korkeamman hinnan siitä paikasta. Ja tarjoaja sanoi: “Maksan tietysti sen, mitä olet velkaa. Maksan sen sinulle takaisin, ja maksan vielä enemmän, sen minkä olen luvannut.” Se on jotain uskomatonta. Niin monet kävivät siellä ja halusivat ratkaista ongelman, menivät tapaamaan myyjää ja kertoivat, että hän ei pysty maksamaan. Mikään ei auttanut, ei mikään. Paitsi hänen oma uskonsa. Kuvitelkaa, nyt hänestä on tulossa rikas mies.

 

Hän oli joutumassa vankilaan, ja nyt hänestä onkin tulossa rikas. Monia samanlaisia ihmeitä tapahtuu. Tämä on vain asian taloudellinen puoli, mutta tiedän, että tiedätte, että tapahtuu monia muitakin ihmeitä. Jos teillä ei ole uskoa oivalluksen jälkeen, se osoittaa, että olette kovin heikkoja persoonallisuuksia. Ainakin oivalluksen jälkeen teidän pitäisi alkaa uskoa. Se on todella yllättävää, että ihmisillä ei oivalluksen, eikä kaiken sen jälkeenkään riitä uskoa itseensä. Ne, joilla on uskoa, ovat saavuttaneet niin paljon. Ero meidän ja Kristuksen välillä on se, että usko oli olennainen osa Hänen olemustaan. Se ei ollut sitä, että Hänen piti uskoa – Hän oli usko. Nyt meidän pitää saada usko itseemme.

 

Meidän on uskottava itseemme. Voisin kertoa teille niin monesta tapauksesta, ja te voisitte kertoa myös monia tapauksia, joissa pelkkä usko on auttanut. Kerran Romaniassa, muistaakseni, eräs nainen tuli lavalle, hän ei pystynyt kävelemään, ja hänet jouduttiin tuomaan pyörätuolilla. Nainen sanoi: “Äiti, minä tiedän, että Te voitte parantaa minut. Kukaan ei voi parantaa minua, mutta tiedän, että Te voitte parantaa minut.” Hän sanoi sen kolme kertaa. Sanoin: “Sinä siis uskot, että Minä parannan sinut?” “Kyllä.” Sanoin: “Nouse sitten ylös.” Hän nousi ja käveli itse pois. Ja matkalla hän alkoi juosta, ja kaikki alkoivat nauraa. Ihmiset sanoivat: “Äiti, hän ei ole sahaja-joogini!” Sanoin: “Mutta näettekö hänen uskonsa!” Silloin kun on uskoa, kaikki jumaluudet ottavat asian hoitaakseen: heidät kutsutaan paikalle, heidän pitää tehdä se. He näyttivät uskonsa tuohon ihmiseen. Olen aina kertonut teille, että Sahaja Yogassa me uskomme ihmisiin, luotamme heihin.

 

Ehkä yksi sadasta pettää luottamuksen, sillä ei ole väliä, me luotamme. Jos te uskotte johonkin ihmiseen, se toimii myös hänen mielessään: “He uskovat minuun niin paljon.” Entä jumaluudet sitten? Kun luotatte heihin, niin kaikki toimii, he toimivat välittömästi. Esimerkiksi Guido kertoi Minulle: “Äiti, meille kerrottiin, että tulee kovia sateita näiden kahden päivän aikana.” Sanoin: “Hyvä on. Älä huolehdi.” No, missä sade on? Se hävisi. Voitte hallita mitä vain, jos teidän uskonne on hallinnassa. Kun puhumme uskosta, niin se on haaste kaikkialla olevalle Voimalle, joka järjestää ja tietää kaiken, joka on niin älykäs ja tehokas, ja ennen kaikkea se rakastaa teitä. Ja sitten tekin uskotte. Sahaja Yogassa ylösnousemus on sitä, että uskonne on vankkumaton.

 

Tämä teidän pitää saavuttaa: vankkumaton usko. Silloin ihmiset eivät pahoita mieltään, jos esimerkiksi en tapaakaan heitä. Saatan sanoa: “Tulkaa luokseni. Mutta saattaa olla, että en olekaan paikalla.” Se ei ole niin tärkeää, tapaako Äiti meidät vai ei, onnistuuko se vai ei. Kaikki on meidän hyväksemme, meidän parhaaksemme. Jos esimerkiksi eksytte matkalla, niin tiedätte, että teidän pitää kulkea sitä kautta. Jos katsotte Kristuksen elämää, Hänen täytyi kuolla ristillä. Hänen täytyi kantaa ristiä, Hänen täytyi tehdä kaikki tämä – Hän hyväksyi sen kaiken. “Se on ennalta määrätty. Minä teen sen.” Hän ei koskaan valittanut, eikä kantanut kaunaa, Hän ei halunnut jakavan ongelmiaan kenenkään kanssa.

 

Hänen uskonsa antoi Hänelle valtavia voimia. Hän olisi voinut tehdä mitä vain. Hän olisi voinut helposti tappaa kaikki ne ihmiset, jotka vainosivat Häntä, eikä se olisi haitannut mitään. Vain yksi katse olisi voinut tappaa heidät. Mutta ei, Hän tiesi, että Hänen oli käytävä läpi kaikki tämä, ja Hän teki sen. Lopulta Hän selvisi voittajana, Hän voitti kaiken. Samalla tavalla sahaja-joogin pitää katsoa omaa elämäänsä. Se on hyvin arvokas elämä tässä maailmassa. Kuinka paljon sahaja-joogeja on maailmassa? En osaa sanoa, kuinka monesta ihmisestä tulee sahaja-joogeja evoluution prosessissa. Kun maailmaa katsoo, alkaa tuntua siltä, että suurin osa siitä tuhoutuu tai häviää, suurin osa ihmisistä katoaa.

 

Ei siksi, että emme olisi käytettävissä, vaan siksi, että heillä ei ole riittävästi uskoa tulla Sahaja Yogaan, heidän ei ole tarkoitus tulla Sahaja Yogaan. Olette siis hyvin onnekkaita, kun olette saaneet oivalluksenne, ylösnousemuksenne. Uskokaa omaan ylösnousemukseenne, joka on nyt teidän olemuksenne. Sen avulla tulette tietämään, kuinka arvokkaita olette koko maailmalle. Teidän ei pidä nyt ajatella aineellisia, fyysisiä, tai joitain tunne-elämään liittyviä hyötyjä, vaan henkisiä. Mitä olemme tehneet oman tai muiden henkisyyden hyväksi? Tämä on ainoa asia, jota teidän täytyy ajatella. Tulette hämmästymään, kuinka kaikki on järjestetty, kuinka kaikki toimii, ja kaikki asiat ratkeavat, kun aika on kypsä. Olen varma, että ainakin kahdeksankymmentä prosenttia teistä uskoo mitä sanon – sanotaan, ehkä yhdeksänkymmentä prosenttia. Voi olla vielä kymmenen prosenttia, jotka edelleen ajattelevat: “Hyvä, äiti sanoo näin.

 

Miksi sitten minulle sattui sellaista ja tällaista?” Esimerkiksi muutama päivä sitten tapasin erään lehtimiehen, hyvin tunnetun henkilön, ja hän sanoi: “En voi uskoa Jumalaan.” Kysyin: “Miksi?” “Koska miten maailmassa voi olla niin paljon kurjuutta? Miksi eräs tietty lapsi on sokea, miksi sitä ja miksi tätä?” Sitten hän alkoi antaa Minulle esimerkkejä. “Hyvä on,” sanoin, “oletko nyt kertonut kaikki?” ”Kyllä”. Sanoin: “Oletetaan, että istut valtion hallituksessa, vaikka teidän Andreottinne hallituksessa, tai miksi sitä kutsutaankin. Silloin tilanne on selitettävissä; et ole vielä päässyt Jumalan valtakuntaan. Jos pääset nousemaan sille tasolle, ja jos vakiinnut sinne, kerro Minulle, onko sinulla ongelmia? Ei lainkaan.” Sanoin: “Miksi katsot asioiden negatiivista puolta? Jos nyt sanotaan, että on olemassa keino, ja on olemassa ratkaisu, ja että voi tulla aika, jolloin sahaja-joogien rodussa ei ole sairauksia, huolia, eikä mitään ongelmia; miksi ei voisi nähdä sitä? Miksi haluat nähdä vain yhden sokean pojan? Miksi et katsoisi, että sokea poika tulee kuntoon?” Tällaista negatiivista asennoitumista voi olla myös sahaja-joogien joukossa.

 

Olen nähnyt sellaisia. Jos joku on sairas, he sanovat: “Äiti, hän on sairas. Minun on tuotava hänet Teidän luoksenne. Teidän pitää ottaa hänet vastaan.” Tämä on aivan turhaa. Voitte itse parantaa, uskonne voi parantaa. Tiedätte erään joogin, jonka setä oli sairas, ja joka ei ollut sahaja-joogi. Hän meni katsomaan setäänsä, ja sedän vaimo sanoi: “Sinä voit rukoilla Äitiä. Miksi et pyydä Häntä, että Hän parantaisi mieheni?” Hänellä oli syöpä ja hän makasi kuolinvuoteellaan. Joogi vastasi: “Hyvä on.” Ja hän kumartui ja rukoili: “Äiti, ole hyvä ja paranna setäni.” Kolme päivää sen jälkeen hän pääsi pois sairaalasta, ja nyt hän matkustelee ympäri maailmaa. Vaikka mies ei ollutkaan sahaja-joogi, se toimi silti, sillä jos sahaja-joogi pyytää, on jumaluuksien toimittava.

 

Sillä ei ole merkitystä, että eno ei ollut sahaja-joogi. Jumaluudet olivat valmiina. Ja joogin on uskottava itseensä täysin, että jos meissä on nämä voimat, miksi emme käyttäisi niitä? Miksi emme kehittäisi täydellistä uskoa, että olemme nyt sahaja-joogeja, olemme Jumalan Valtakunnassa, ja että tämä Voima pitää meistä huolen? Silloin meillä ei ole valintoja, eikä meidän tarvitse epäröidä. Sillä ei ole meille merkitystä, jos meidän pitää mennä vaikka Singaporeen tai vaikka Afrikkaan, tai minne tahansa. Entäs sitten? Olemme aina Jumalan Valtakunnassa, minne tahansa menemmekin, kaikki on hyvin. Eikä meillä ole minkäänlaisia huolia. Me olemme niin monen asian orjia, kellojemme, ehdollistumiemme, ja kaiken sellaisen.

 

Kaikki jää pois. Mikään ei haittaa. Mitä sillä on merkitystä? Mikään ei ole tärkeää. Niin kauan, kuin olette yhtä itsenne kanssa, kaikki on hyvin. Esimerkiksi, ihmiset kysyvät Minulta: “Äiti, Te matkustatte paljon. Miten pystytte siihen?” Vastasin: “En koskaan matkusta. Samalla tavalla kuin istun nyt tuolissa, istun myös silloin tuolissa, siinä kaikki. Vain tuoli vaihtuu. En koskaan ajattele matkustavani.

 

Istun vain mukavasti alas, asettaudun istuimelleni, enkä ole ollenkaan väsynyt.” Kun teillä on täydellinen usko itseenne, silloin tällaiset asiat eivät vaikuta. Monet yrittävät miettiä etukäteen: “Kun menen sinne, voikohan siellä peseytyä, tai onkohan siellä paikkaa, jossa nukkua?” Ei mitään sellaista. Haluat mukavuutta vain sielullesi. Jos vuode löytyy, oikein hyvä, jos ei, voi nukkua missä tahansa. Mikään ei sido teitä, mikään ei voi vetää alas, mikään tapa ei tule takaisin; koska usko puhdistaa teidät täydellisesti, se valaisee teidät, se ravitsee teidät. Tätä uskoa ei voi istuttaa teidän päähänne, tai sydämeenne, se ei onnistu. Se on tila, joka pitää saavuttaa, ja sen voi saavuttaa Sahaja Yogan avulla. Tällä tavalla meidän ylösnousemuksestamme tulee täydellinen, se vakiintuu, siitä tulee toimiva, ja siitä tulee malli koko maailmalle.

Jumala siunatkoon teitä kaikkia.

 

Täällä on vain lapsia. Täällä on niin paljon lapsia. Tänään on Kristuksen päivä, ja lapset saavat joka tapauksessa tulla pesemään Jalkani. Mahdummeko me tähän, vai pitäisikö sitä siirtää?