Sahasrara Puja, Blessing of Divine Pours Only If Sahasrara is Open Complete

Campus, Cabella Ligure (Italy)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Sahasrara Puja. Cabella Ligure (Italy), 10 May 1998.

Tämä on suuri päivä, koska Sahasrara-päivä ja äitienpäivä osuvat samalla päivälle. Tämä on mielestäni hyvin sahaj-tapahtuma, ja meidän on siksi hyvä ymmärtää, miten Sahasrara ja äitiys kuuluvat yhteen. Sahasrara aukaistiin kiistämättä, ja Äidin täytyi tehdä se, sillä aikaisemmin maan päälle tulleet ihmiset yrittivät opettaa ihmisille Dharmaa ja tuoda heidät keskitielle, suoralle ylösnousemuksen tielle. He yrittivät kaikkea, minkä ajattelivat erityisesti sopivan kulloisellekin ihmisryhmälle, alueelle ja maalle. He puhuivat siitä, ja asiasta kirjoitettiin monia kirjoja. Mutta sen sijaan, että nämä kirjat olisivat tehneet ihmisistä uskonnollisia, henkisiä ja yhtenäisiä, ne saivatkin heidät nousemaan toisiaan vastaan. Se oli täysin järjetöntä, mutta niin tapahtui. Kaikkia kirjoja ja kaikkea saatua tietoa alettiin käyttää oman vallan vahvistamiseen. Kaikesta tulikin vallan ja rahan tavoittelua. Näemme, että lopputulos kaikista uskonnoista on sisällöttömyys.

Ihmiset puhuvat rakkaudesta ja myötätunnosta, mutta sillä on taka-ajatus. Joskus kaikki tuntuu poliittiselta peliltä, sillä ihmiset haluavat edelleen valtaa, ei henkistä, vaan maallista valtaa, että he voisivat hallita koko maailmaa. Tällainen vallanhalu alkoi hallita niin paljon ihmismieltä, että nyt meillä on paljon sotia ja tappamista. Kun se (Dharma) alkoi heikentyä, ajattelin, että ehkä nyt Sahasraran avaaminen auttaisi ihmisiä näkemään totuuden. Sahasraran tasolla ihminen tietää totuuden. Kaikenlaiset illuusiot, väärinkäsitykset ja kaikenlainen itseaiheutettu tietämättömyys häviävät itsestään, sillä se, mitä tiedätte on totuus. Totuus ei ole nokkelaa eikä ylimielistä eikä mitään sellaista, johon on vaikea samaistua. Ihmiset ajattelivat, että totuus olisi jotain vahingoittavaa tai kauheaa ja se voisi aiheuttaa ongelmia ihmisten välille, mitä se ei saa olla, sellaista sen ei ole tarkoitus olla. Mutta aina, kun ihmiset puhuivat totuudesta, he käyttivät sitä väärään tarkoitukseen. Ihmisolennoissa on erikoista se, että he alkavat käyttää asioita väärin perustein, he yrittävät käyttää niitä omiin tarkoituksiinsa. Ihmisissä on hyvin yleistä se, että he haluavat käyttää valtaa muihin ihmisiin. Olen nähnyt sen omassa maassani, kun haluttiin erottaa kansat toisistaan. Ne, jotka halusivat sitä, todella tekivät niin, eivät siksi, että olisivat saaneet sillä aikaan jotain suurta, vaan siksi, että muutamista heistä voisi tulla jotakin suurta heidän omassa maassaan. He eivät halunneet asua maassa, jossa eivät ehkä pääsisi niin korkealle. Niinpä he sitten erottivat maat toisistaan, ja sen seurauksena kaikki nämä maat saavat nyt kärsiä, kärsiä hyvin paljon. Kasvua ei tapahdu, on ongelmia taloudessa, on kaikenlaisia ongelmia, ja myös päävaltio saa kärsiä, koska nyt on alkanut ilmetä vihamielisyyttä päävaltiota kohtaan.

Kaikki tällainen separatistinen ajattelu on sahaj-vastaista. Esimerkiksi puussa kasvava kukka näyttää kauniilta, se kasvaa ja kehittyy paikallaan ja tuottaa myös siemeniä. Mutta jos kukka leikataan irti ja viedään pois, mitä silloin tapahtuu? Puu tietysti menettää kukkansa, mutta kukka itse menettää eniten. Kun he tekivät tällä tavalla, mikä on tulos? Se, että ihmiset, jotka halusivat oman valtion, oman alueen, heitä tapettiin, murhattiin, häväistiin ja jotkut joutuivat vankilaan. Tällainen asenne, myös Sahaja Yogan ulkopuolella, on näyttänyt, että se ei auta ihmistä. Meidän on opittava olemaan yhtä. Jos ette Sahaja Yogaan tulemisen ja oivalluksen jälkeen ymmärrä tätä viestiä, että meidän kaikkien on oltava yhtä, yksi ainoa yhtenäinen keho; jos ette pysty olemaan sitä, jos samaistutte toisenlaisiin asioihin, silloin ette ole millään tavalla kasvaneet ettekä kypsyneet. Sahasrara-päivänä on hyvin tärkeää ymmärtää, että kaikilla seitsemällä chakralla on ’peethansa’, sijansa Sahasrarassa. Kaikilla seitsemällä chakralla. Ne ovat kaikki asettuneet aivojenne keskelle, ja sieltä ne ohjaavat omilta paikoiltaan chakrojen toimintaa. Kaikki nämä seitsemän chakraa tulevat yhteen, tai toimivat sopusoinnussa. Näissä keskuksissa tapahtuu täydellinen yhdentyminen. Näitä chakroja hallitsee seitsemän päächakraa, joksi niitä voidaan esimerkiksi kutsua, ja ne hallitsevat kaikkia muita chakroja, ja koska ne toimivat sopusoinnussa, täydellisesti yhdessä, niin siksi myös teidän kaikki chakranne toimivat yhdessä. Myös ’peethat’ ovat valaistuneet Kundaliinin avulla ja saaneet siunauksen Jumalaiselta voimalta, ja nekin yhdentyvät välittömästi. Ne ovat kuin helmet helminauhassa. Ja vielä paljon enemmänkin; kaikki sisällänne olevat ’peethat’ yhdentyvät niin, että niiden ilmenemistä ei erota toisistaan.

Jos jokin chakroistanne ei ole kunnossa, siinä on jotain vikaa fyysisellä, mentaalilla tai tunteiden tasolla, niin toiset chakrat pyrkivät auttamaan tätä sairasta chakraa ja yrittävät kehittää sahaja-joogin persoonallisuutta niin, että hän eheytyy. Sisäinen eheytyminen on hyvin tärkeää, sillä vasta sitten, kun olette eheitä sisällänne, voitte eheytyä ulkopuolellanne. Sisällä tapahtuva eheytyminen on sellainen Sahaja Yogan siunaus, että oivalluksen saaneesta henkilöstä tulee persoona, joka on tavallisia persoonia korkeammalla. Se ei ole kiintynyt mihinkään negatiivisiin tai vahingollisiin voimiin. Se pystyy luopumaan monista asioista, joista tavallisesti on hyvin vaikea luopua. Kaikkia seitsemää sisällämme olevaa chakraa ohjaavat nämä ’peethat’ sopusoinnussa keskenään. Tästä sopusoinnusta tuleva apu auttaa kaikkia chakroja eheytymään täydellisesti. Ihmiset eivät ole ehyitä, koska mieli menee yhtäälle, keho toisaalle, sydän omalle taholleen ja tunteet omilleen. Emme tiedä, mikä on oikein, mikä olisi paras vaihtoehto. Mutta oivalluksen jälkeen, Hengen valossa saatte totuuden ja tiedätte mitä pitää tehdä. Esimerkiksi itseoivalluksen jälkeen voitte arvioida ihmisiä heidän värähtelyjensä perusteella. Siihen ei tarvitse käyttää aivoja, vaan voitte värähtelyjenne avulla tietää heti, mikä teissä itsessänne tai toisissa on vialla. On kysymys kahdensuuntaisesta korjaamisesta: näette oman olemuksenne, oman itsenne, saatte tiedon omasta itsestänne, ja lisäksi saatte selville toisesta henkilöstä, millaisia asioita hän on tehnyt. Jos joku ei ole ’sahaj’, vaikka väittää olevansa, saatte helposti selville, että hän ei ole ’sahaj’, hänen käyttäytymisensä ei ole ’sahaj’. Paras asia meille kaikille on se, että saamme eheytymisen toimimaan täydellisesti sisällämme. Meidän ei pitäisi arastella asiaa, vaan hyväksyä, että mitä tahansa vikoja meissä onkin, mitä tahansa väärää olemme tehneet ja ajatelleet, mitä tahansa vahingollista olemmekin tehneet, kaiken sen täytyy hävitä, koska olette sahaja-joogeja. Sahaja-joogeilla on erityinen työ tehtävänään. He eivät ole kuin muut ihmiset, jotka vain tekevät työtä rahan, vallan tai hallitsemisen vuoksi. Ette ole sellaisia. Teette työtä Sahaja Yogassa ihmiskunnan vapautumisen hyväksi. Asian ydin on siinä, että Sahasrara on globaali kenttä, jolle olemme astuneet. Astumme globaalille kentälle ja kun olemme siellä, meistä itsestämme tulee globaaleja. Kaikki pienet asiat, kuten rotu, maa, uskonto ja muut, jotka ovat keinotekoisia ihmisten välillä olevia raja-aitoja, häviävät, ja teistä tulee oivaltaneita sieluja ja tiedätte, mitä on ihmisyys, ymmärrätte ihmisyyttä.

Tämän täytyy tapahtua kaikille sahaja-joogeille, kun he ovat yhdessä. Heidän pitää ymmärtää, että me emme ole enää tavallisia ihmisiä, vaan erityislaatuisia ihmisiä, jotka on valittu erityistä tehtävää varten, joka on tänä päivänä kaikkein tärkein asia. Tiedätte varmasti mitä ’Kali Yugassa’ tapahtuu, siitä Minun ei tarvitse teille kertoa, mutta kerron Hengen valosta, joka näyttää, mitä voitte tehdä poistaaksenne ’Kali Yugan’ epäkohdat. Alkaen omasta itsestänne voitte tarkastella itseänne huvittuneesti, että kaikki aikaisemmin tekemänne on ollut täysin typerää. Teidän ei olisi pitänyt tehdä sellaista, mutta te teitte, joten se ei haittaa, nyt voitte antaa anteeksi muille, jotka tekevät niin. Ymmärrätte, että ne, jotka ovat tehneet niin, ovat tehneet sitä tietämättömyydessään. Mutta nyt teidän Sahasraranne on auennut. Auenneen Sahasraran kautta Jumaluus antaa armonsa virrata teihin koko ajan. Se, mitä armon vastaanottamisessa, Sahasraran ravitsemisessa tapahtuu, on jotain todella suurenmoista. Yksi asia on se, että saatte etäisyyttä itseenne, näette itsenne, näette menneisyytenne, ymmärrätte, että olette tehneet monia vääriä asioita ja olette ymmärtäneet ihmisiä väärin. Tällainen saattaa joskus viedä teidät liian kauas itsestänne. Mutta kun valo tulee ja Sahasrara saa ravintoa, siinä valossa näette selkeästi, mitä väärää olette tehneet itsellenne. Silloin näette henkilönä omat vikanne, mutta näette myös viat siinä yhteiskunnassa, jossa elätte. Heti kun ihmiset ovat saaneet oivalluksensa, he alkavat kertoa Minulle: ”Äiti, olin kristitty, mutta millaista tuo kristillisyys onkaan.” Joku toinen sanoo: ”Äiti, olin hyvin isänmaallinen, mutta nyt näen, mitä isänmaallisuus on.” Jokainen alkaa nähdä oman taustansa, elämäntapansa, jossa on elänyt, ja jättää sen taakseen. Ja kun se on jäänyt taakse, ette enää samaistu siihen. Se on hyvin spontaani tapahtuma.

Teidän täytyy vain oppia olemaan spontaani. Huomaan, että Sahaja Yogassa ihmisillä on edelleenkin – vaikka ovatkin päässeet pois illuusiosta, illuusion merestä – silti heidän toinen jalkansa on edelleen meressä, ja he vetävät ja työntävät sitä edestakaisin. Niin ei pitäisi olla. Näin tapahtuu vain siksi, että ihmiset eivät meditoi. Kun sanotaan, että täytyy meditoida, ihmiset pitävät sitä rituaalina, tai jonakin Sahaja Yogan tapana. Ei. Meditaatio on teitä itseänne varten, jotta pääsisitte syvälle itseenne ja saisitte kaiken sen, minkä Sahasrara haluaa teille antaa. Korkeimman kiintymättömyyden ja ymmärryksen saavuttaminen tulee vain meditaation kautta. Meditaatiossa tietoisuutenne pääsee Agnyan läpi, nousee sen yläpuolelle ja asettuu sitten Sahasraraan, ajatuksettomaan tietoisuuteen. Sitten Sahasraran todellisuus ja kauneus alkaa virrata omaan olemukseenne, omaan luonteenlaatuunne. Jos vain meditoitte tullaksenne parempaan kuntoon, tai ajattelette: ”Minun pitää meditoida” – meditaatio on hyvin tärkeää teille kaikille, jotta kehittäisitte Sahasraraanne niin, että voisitte imeä itseenne oman Sahasraranne kauneutta. Jos ette käytä Sahasraraanne tällä tavalla, jonkin ajan kuluttua huomaatte Sahasraran sulkeutuvan, teillä ei ole värähtelyjä ettekä ymmärrä omaa itseänne. On siis hyvin tärkeää meditoida. Näen heti, ketkä ihmiset ovat meditoineet ja ketkä eivät. Henkilö, joka ei meditoi, ajattelee vieläkin: ”Ei se haittaa, jos teen vähän niin ja vähän näin.” Meditaatio on ainoa tapa, jolla voitte rikastaa itseänne todellisuuden kauneudella. Ei ole muuta keinoa. En tiedä mitään muuta keinoa kuin meditaation, jonka avulla voitte nousta jumalallisuuden maailmaan. Esimerkiksi omalla kohdallani olen saanut aikaan vain sen, että pystyin löytämään tavan, jolla voi antaa Itseoivalluksen suurille ihmisjoukoille. Mutta se ei tarkoita, että jos annan oivalluksen suurille joukoille, he olisivat kaikki sahaja-joogeja. Ei. Olette varmaan nähneet yleisötilaisuuksissanne, että ihmiset saavat oivalluksen, kun olen siellä, ja he tulevat tilaisuuksiin jonkin aikaa ja jäävät sitten pois. Syy on siinä, että he eivät ole meditoineet. Jos he olisivat meditoineet, he olisivat tienneet, kuinka arvokkaita ovat, mitä he ovat.

Ilman meditaatiota ette ymmärrä, mikä on teille parasta. Tänään teidän täytyy luvata Minulle, että meditoitte joka ilta, ja aamuisinkin. Jos aina kun mahdollista voitte mennä meditatiiviseen tilaan, silloin olette yhteydessä Jumaluuden Voimaan. Silloin kaikki, mikä on hyväksi itsellenne, yhteiskunnallenne ja omalle maallenne, tapahtuu tämän Jumaluuden Voiman kautta. Teidän ei tarvitse hallita Jumaluuden Voimaa, teidän ei tarvitse käskeä tai pyytää; jos vain meditoitte, olette yhtä tämän Kaikkialla olevan Voiman kanssa, mikä on suuri siunaus meille. Jos Sahasraranne ei ole avoinna, mitkään Jumaluuden Voiman siunaukset eivät pääse luoksenne. Saatatte saada rahaa ja työpaikan, saatatte saada sitä ja tätä, mutta oma kehittymisenne on mahdollista vain silloin, kun meditoitte ja Sahasraranne on täysin avoinna, ja avoinna totuudelle. Totuus on se, että Jumaluuden Voima on myötätunto ja rakkaus. Tämä on totuus. Sanotaan, että Jumala on rakkaus ja Jumala on totuus, joten siitä saadaan yhtälö, että totuus on rakkaus ja rakkaus on totuus. Mutta totuutta ei ole se, että tunnette rakkautta omia lapsianne ja omaa perhettänne kohtaan, se on kiintynyttä. Kiintynyt rakkaus ei ole totuutta. Jos olette kiintyneitä johonkin ihmiseen, silloin ette koskaan näe hänen huonoja puoliaan. Jos olette vihainen jollekin ihmiselle, silloin ette koskaan näe hänen hyviä puoliaan. Se on täydellisen kiintymätöntä rakkautta, ja sellainen rakkaus on äärettömän voimakasta, sillä aina kun kohdistatte tätä rakkautta johonkin ihmiseen, yllätytte, kun tämän ihmisen ongelmat ratkeavat, hänen persoonansa kehittyy, ja kaikki asiat tulevat kuntoon, ja hänen elämänsä muuttuu. Mutta jos olette kiintyneitä mihin tahansa, se kiintymys aiheuttaa ongelmia eikä anna spontaanisuuden kasvaa. Kiintymys voi olla millaista tahansa, esimerkiksi voitte olla kiintyneitä omaan maahanne, yhteiskuntaanne, perheeseenne, se voi olla millaista tahansa. Mutta kun Sahasrara on auki, opitte mitä on kiintymättömyys. Teistä vain tulee kiintymättömiä. Te ette kuitenkaan pakene mitään. Sahaja Yogassa emme usko ihmisiin, jotka pakenevat yhteiskuntaa ja menevät Himalajalle, sitä kutsun eskapismiksi, kysymys ei ole sellaisesta. Tapahtuu niin, että olette läsnä, näette jokaisen, katsotte jokaista, tunnette jokaisen, olette lähellä jokaista, mutta olette kiintymättömiä. Saavutatte tällaisen mielentilan, kun Sahasrara on auennut. Siinä tilassa olette tekemisissä ihmisten kanssa, käsittelette ongelmia ja erilaisia tilanteita, mutta ette mene mukaan niihin, ette osallistu niihin.

Tapa, jolla aikaisemmin osallistuitte, ei voi koskaan antaa täydellistä näkemystä tapahtumista, mikä on totuus, ei missään tilanteessa. Kiintymättömyys auttaa. Kiintymättömyydessä on parasta se, että asiat eivät vaikuta teihin. Ei hyödytä sanoa: ”Mutta jos se ei vaikuta meihin, Äiti, miten voi tuntea sääliä toista kohtaan? Miten voi tuntea myötätuntoa toista kohtaan? Jos säälii toista ihmistä, vain silloin voi ratkaista ongelman.” Mutta tällainen tunne on jälleen eräänlaista kiintymystä. Se ei ole todellinen tunne, koska se ei auta. Ihminen itkee, te itkette mukana, hän on vaikeuksissa, tekin olette vaikeuksissa, eikä tällainen auta sitä ihmistä eikä teitäkään. Kiintymättömyys ei millään tavalla tarkoita sitä, että ette tuntisi myötätuntoa. Te tunnette. Tunnette toisen ihmisen ahdistuksen ja hädän, joskus koko yhteiskunnassa ja maassa. Mutta tämä tunteenne on niin kiintymätön, että Kaikkivaltias Voima ottaa asian hoitaakseen. Ensin meillä täytyy olla täysi usko Kaikkivaltiaan Voiman kykyihin. Heti kun olette kiintymättömiä, sanotte: ”Sinä teet sen” – siinä kaikki. Kun sanotte: ”Sinä teet sen, Sinä saat tehdä sen”, koko asia muuttuu täydellisesti, sillä silloin siirrätte kaikki vastuunne ja ongelmanne tälle Jumaluuden Voimalle, joka on hyvin voimakas ja kykenevä, joka voi tehdä mitä vain. Aina kun ajattelette, että tämän ongelman voi ratkaista itse, ja teidän pitää tehdä se, silloin Jumaluuden Voima sanoo: ”Hyvä on, voit kokeilla onneasi.” Mutta jos todella annatte ongelman Jumaluuden Voiman ratkaistavaksi, kaikki onnistuu. Meillä on kaikenlaisia ongelmia Sahaja Yogassa, erityisesti, kun huomaamme, että ihmiset eivät ole kovin kiinnostuneita Sahaja Yogasta ja heitä on kovin vähän, silloin alatte surra sitä. Mutta oletteko silloin yrittäneet meditoida asiaa, oletteko yrittäneet antaa asian Jumaluuden Voiman hoidettavaksi? Miksi meidän pitäisi huolehtia? Kun meillä on Jumaluuden Voima käytettävissä Sahasraramme kautta, miksi kantaisimme huolta? Miksi meidän tarvitsisi miettiä ongelmaa? Jättäkää kaikki Jumaluuden Voiman hoidettavaksi. Jos tämä olisi mahdollista, jos voisitte päästä tähän, mikä on hyvin vaikeaa ihmisille, koska he elävät egossaan, he elävät ehdollistumissaan; mutta jos kaikki tällainen kiintymys häviää, silloin voitte vain jättää kaikki asiat tämän Voiman hoidettaviksi. Krishna on sanonut ’Gitassaan’: “Sarva dharmanam parityajya mamekam sharanam vraja”, ”Unohtakaa kaikki dharmanne.” Dharmalla Hän tarkoittaa sitä, että meillä on vaimon dharma, miehen dharma, yhteisön jäsenen dharma, kaikilla on omat dharmansa. Mutta Hän sanoo: ”Jättäkää ne. Antakaa ne Minun hoidettavakseni.” Tämä meidän pitää oppia, eli sanoa: ”Jumaluuden Voima hoitaa kaikki ongelmamme.” Ihmiselle tämä on hyvin vaikea tila, ja sen tilan voi saavuttaa vain meditaation kautta. Mutta en sano, että teidän täytyy meditoida tuntikaupalla. Se ei ole tarpeen. Mutta sen pitää tapahtua täydellä uskolla itseen ja Jumaluuden Voimaan. Jos onnistutte siinä, olen varma, että ei ole vaikeaa nousta ylemmälle tietoisuuden tasolle. Siihen meidän on pyrittävä. Se on mahdollista niin miehille kuin naisillekin. Heidän ei pidä ajatella: ”Äiti, miten me voisimme pystyä siihen?” Katsokaas, sellaisista ihmisistä ei ole mitään hyötyä Sahaja Yogalle. Sellaiset, joilla ei ole itseluottamusta, eivät pysty tekemään mitään. Mutta sellaiset, jotka ovat antautuneita ja uskovat pystyvänsä siihen, pystyvät siirtämään oman voimansa Jumaluuden Voimalle. Antakaa kaikki Jumaluuden Voiman hoidettavaksi. Esimerkiksi, Minulla on auto, jolla voin kulkea. Jos Minulla on auto, en valjasta härkiä sen eteen, en myöskään työnnä autoani, vaan istun sen sisällä ja käytän sitä. Samalla tavalla, jos teillä on tämä Suuri Voima ympärillänne, jos Sahasraranne on aivan täydellisesti sulautunut siihen, hämmästytte sitä, kuinka asiat järjestyvät aivan itsestään.

Annan teille esimerkin eräästä edesmenneestä sahaja-joogista. Hän oli tavallinen kalastaja, mutta hänellä oli myös koulutus, ja hän työskenteli pankissa. Eräänä päivänä hän oli menossa tekemään Sahaja Yoga -työtä, ja hän joutui menemään veneellä. Kun hän saapui rannalle, hän näki, että taivas oli vetäytynyt pilveen, ja oli tulossa melkoinen myrsky. Hän tuli siitä levottomaksi: ”Mitäs tämä nyt on?” Hänen Sahasraransa oli hyvin auki, ja hän sanoi: ”Minä jätän kaiken Jumaluuden Voiman käsiin, että mitään pahaa ei tapahdu. En halua sadetta enkä mitään ongelmia, ennen kuin palaan ja olen kotonani nukkumassa.” Se oli hämmästyttävää, ihmiset kertoivat Minulle: ”Äiti, taivas oli täysin pilvessä, mutta ei satanut eikä tapahtunut mitään, eikä syntynyt minkäänlaista myräkkää.” Hän halusi mennä toiselle saarelle, teki siellä Sahaja Yoga -työtä ja palasi takaisin. Ja vasta sitten, kun hän oli nukahtanut kotonaan, alkoi sataa kaatamalla. Koko luonto, jokainen lehti ja kukka, aivan kaikki on Jumaluuden Voiman ohjauksessa. Meidän ei siis pidä egossamme ajatella, että voimme tehdä asioita itse, pärjäämme yksinämme. Jos teillä on tällaisia ajatuksia, ette ole vielä riittävän kehittyneitä, ette ole vielä kasvaneet riittävästi Sahaja Yogassa. Sahaja Yogassa kasvamisen ei pitäisi olla teille vaikeaa, koska teitä ohjataan. Ne harvat ihmiset, jotka saivat oivalluksen, kuten ’suufit’ ja jotkut pyhimykset Intiassa; kuinka paljon heidän on täytynyt ponnistella. Kukaan ei ollut ohjaamassa tai auttamassa heitä, kukaan ei ollut kertomassa, mitä he voisivat saada aikaan. Siitä huolimatta he olivat hyvin tyytyväisiä ja onnellisia ihmisiä ja he onnistuivat erittäin hyvin. He näkivät koko maailman toisesta näkökulmasta, kuten tekin, mutta he eivät järkyttyneet ja he luottivat itseensä, ja heillä oli oma tietonsa, jonka olivat saaneet meditaatioidensa kautta. Ja kaikki ne kirjat, joita he kirjoittivat, ovat todella suurenmoisia, ja on hämmästyttävää, miten he ovat saaneet aikaan sellaisia runoja täynnä tietoa. On vaikea ymmärtää sitä, että kukaan ei ollut ohjaamassa, kukaan ei ollut kertomassa heille.

Mutta yksi asia heissä oli, että he pyrkivät koko ajan pitämään huolta Sahasrarastaan. Yksi asia on Sahasraran esteenä, ja se on Agnya, joka panee teidät ajattelemaan. Se on ainoa asia, joka estää pääsynne Sahaja Yogaan. Ajatuksia tulee koko ajan, koska ihminen on syntynyt reagoimaan kaikkeen, hän reagoi siihen, reagoi tähän, ja ajatukset tulevat ja menevät. Pää on täynnä ajatuksia. Sen takia huomionne ei pääse nousemaan Agnyan yli eikä pääse Sahasraraan. Ensiksi pitäisi nähdä millaisia ajatuksia päähän tulee. Teidän pitää välillä nuhdella itseänne. Teidän pitää sanoa: ”Mitä hölynpölyä! Mitä minä oikein teen? Mikä minua vaivaa? Miten olen voinut tehdä kaikkea tällaista?” Kun teette tällä tavalla, ajatukset alkavat kaikota. Ajatukset tulevat kahdesta suunnasta, egosta ja ehdollistumista. Ne ovat niin vahvaksi kehittyneinä sisällänne, että ne eivät päästä mitään Agnyanne ohi. Siksi meillä on kaksi ’bija’-mantraa, ’ham’ ja ’ksham’. Ensimmäinen on ehdollistumille, että teillä on sellaisia pelkoja kuin, ”en saa tehdä niin, en saa tehdä näin, tämä ei ole sallittua, tuo ei ole sallittua”. Nämä ovat ehdollistumia. Ehdollistumia voi olla monenlaisia. Ego on sitä, että ”minun pitää voittaa kaikki muut, minun pitää saada tämä, minun pitää saada hallita kaikkia.” Nämä kaksi ovat siellä mielessä, ja ne risteilevät puolelta toiselle. On siis tärkeää, että voimme päästä ajatuksettomaan tietoisuuteen, ja tämä ajatukseton tietoisuus on oikea keino, jonka avulla Kundaliini voi ravita Sahasraraanne. Sillä Kundaliini ei pysty pääsemään läpi. Kuten sanoin, on olemassa kaksi ’bija’-mantraa: ’ham’ ja ’ksham’. Jos siis olette ehdollistuneita, teillä on pelkoja, pelkäätte jotain, tai teillä on ideoita itsestänne; nykyään ihmiset kuvailevat itseään sanomalla, ”olen ekstrovertti”. Joku voi sanoa, ”olen introvertti”, joku voi sanoa, ”olen hippi”, ”olen sitä, olen tätä”. He voivat antaa itsestään kaikenlaisia tunnusmerkkejä. Mutta kaikki tällaiset ajatukset tulevat ulkoa päin, eivät sisältä. Päästäksenne itsenne sisäpuolelle, olemuksenne hienojakoiselle puolelle, teidän on annettava Kundaliinin tulla Agnyan läpi. Agnyan ylittäminen on hyvin tärkeää nykyaikana, ja sitä varten teidän on meditoitava. Jos pystytte meditoimaan täydellä uskolla itseenne, Agnya voidaan saada avautumaan nöyrtymällä Jumaluudelle. Teidän on nöyrryttävä Jumaluuden edessä.

Kun Agnya avautuu, tulette hämmästymään, sillä Sahasraranne vain odottaa saadakseen välittää, antaa teille kaikki tarvitsemanne apu Kaikkivaltiaan Voiman kautta. Yhteytenne Sahasrarasta Kaikkivaltiaaseen Voimaan on muodostunut. Saatte ihmetellä kuinka kaikki seitsemän chakraa tekevät työtä hyväksenne, auttavat teitä ja yrittävät antaa teille kaiken, mikä on todellista tietoa kaikesta. Tämä todellinen tieto antaa teille paljon iloa. Voitte nähdä todellisen tiedon kaikessa. Teidän ei tarvitse alkaa lukea mitään kirjaa aiheesta. Jokaisessa tilanteessa ja jokaisessa henkilössä, jokaisessa kukassa ja luonnon tapahtumassa voitte nähdä selkeästi Jumalan käden jäljen. Kun näette Jumalan käden jäljen, teidän egonne alkaa hävitä. Kun sanotte, ”Sinä, Sinä teet kaiken”. Kabira on ilmaissut tämän kauniilla tavalla, hän sanoi, että eläessään vuohi sanoo: ”Mää, mää” – ”minä olen, minä olen”. Mutta kun se teurastetaan ja sen suolista tehdään jänteitä, joita käytetään puuvillan puhdistukseen, silloin se sanoo, ”tuhi, tuhi” – ”sinä olet, sinä olet”. Tällä symbolisella tavalla annetaan ymmärtää, että on sulauduttava yhteen Jumaluuden Voiman kanssa. ”Jumaluuden Voima tekee kaiken. Mitä minä olen sen rinnalla? Olin vain pisara ja putosin Jumaluuden Voiman tietoisuuden valtamereen, joka ottaa kaiken hoitaakseen ja tekee kaiken.” Tämä auttaa teitä paljon tulemaan suureksi sahaja-joogiksi. Olette saaneet parantavia voimia, mutta ette silti ole ylpeitä niistä. Olette saaneet herättämisen voimia, ette silti ole ylpeitä niistä. Olette saaneet monia luovia voimia, mutta ette ole ylpeitä niistä. Teistä on tullut erittäin luovia, äärimmäisen luovia. Mutta kaikkein suurin teille tapahtunut asia on se, että teistä on tullut universaaleja persoonallisuuksia. Alatte nähdä jokaisen maan ongelmat, jokaisessa kansakunnassa olevat ongelmat. Mutta te ette näe näitä ongelmia niin kuin muut ihmiset. Sillä muut saattavat haluta käyttää sitä omiin tarkoituksiinsa ehkä tiedotusvälineiden kautta tai jotenkin muuten. Mutta te haluatte nähdä, että ongelmat saadaan ratkaistua. Teidän voimanne ovat niin suuret, että tällaisella mielenlaadulla, jota Jumaluuden Voima halitsee täysin, niin kaikki mikä järkyttää teitä, menee Jumaluuden hoidettavaksi ja alkaa muuttua. Sahaja Yogan avulla on saatu ratkaistua monia ongelmia, ja myös universaalisia ongelmia voidaan ratkaista, jos olette globaaleja persoonia. Jos olette globaaleja persoonia, teistä tulee eräänlaisia kulkuneuvoja, tai teistä voi tulla Jumaluuden Voiman kanavia, joiden kautta Se voi toimia, koska olette puhtaasti universaaleja. Ei kiintymyksiä sinne tai tänne, vaan puhdas sahaj-persoonallisuus, jota Jumaluuden Voiman on helppo käyttää. Sen vuoksi, kuten jo iltapäivällä kerroin, meidän on oltava varovainen muutaman asian kanssa. Ensiksi viha, kiukku, se on pahin asia meissä. Viha mitä kohtaan? On ihmisiä, jotka puhuvat tällä tavalla: ”Olin hyvin vihainen” – aivan kuin he olisivat ylpeitä vihaisuudestaan. Kiukku on merkki täydellisestä typeryydestä. Ei ole mitään tarvetta vihastua kenellekään, koska sillä ei ratkaista ongelmaa. Vihaisuudella pilaatte vain itsenne. Vihaisuudella turmelette oman luonteenne.

Vihaisuudelle pilaatte täysin koko tilanteen. On siis täysin turhaa tuntea vihaa mistään. Jos tapahtuu jotain, mikä vihastuttaa teitä, teidän pitää rauhoittua ja tutkia itseänne: mikä on väärin, miksi se ärsyttää teitä? Jo oman itsensä näkeminen auttaa ongelman ratkeamisessa. Teidän täytyy ennen kaikkea ymmärtää, että olette erityisiä henkilöitä, että Sahasraranne on aukaistu Jumaluuden Voimalle, aivan kuin olisitte astuneet Jumaluuden valtakuntaan. Olette arvovieraita Jumalan valtakunnan suuressa hovissa. Ette te ole mitään tavallisia ihmisiä. Kun sitten ymmärrätte, miksi teillä on Sahaja Yoga ja miksi olette saaneet oivalluksen, näette, että kysymys on jostain erityisestä. Mutta se ei saisi kasvattaa egoanne. Tätä ei ole tarkoitettu egoanne varten, vaan ymmärtämään, että teidän on oltava Jumaluuden työvälineitä. Tätä näytelmää voisi selittää esimerkiksi näin: olette vaikkapa taiteilija, ja taiteilijan kädessä on sivellin, mutta sivellin ei koskaan ajattele tekevänsä mitään. Taiteilija tekee kaiken. Samalla tavalla, kun olette yhtä Jumaluuden Voiman kanssa, tunnette: ”Minä en tee mitään. Taiteilija tekee kaiken. Taiteilija hallitsee kaikkea.” Ja kuka on tämä Taiteilija? Se on Jumaluuden Voima, joka rakastaa, välittää ja huolehtii teistä, joka on täysin samastunut teihin. On hämmästyttävää kuinka paljon ihmiset kirjoittavat Minulle, miten Sahaj on auttanut heitä, miten he ovat saaneet apua juuri oikealla hetkellä, ja kuinka täydellisen tuhonkin hetkellä he ovat pelastuneet. Monet ovat kirjoittaneet Minulle tällaista. Mutta en ole lainkaan yllättynyt, sillä jos olette yhtä Jumaluuden kanssa, Hän pitää teistä huolen. Hänellä on kaikki voimat. Vain yksi voima Häneltä puuttuu: voima kontrolloida teitä. Jos haluatte turmella itsenne, saatte siihen täyden vapauden. Jos haluatte turmella itsenne, turmelkaa. Jos ette halua hyväksyä Jumaluuden Voimaa, hyvä on, älkää hyväksykö. Teillä on täydellinen vapaus tehdä itsellenne mitä haluatte. Tämä vapaus on annettu, ja siksi teidän on pidettävä se kurissa ja kunnioitettava Jumaluuden Voimaa. Tavallaan pidän siitä, että tänään on myös äitienpäivä, koska Minusta vain äiti osaa toimia oikealla tavalla. Ihmisten kanssa on osattava olla hyvin kärsivällinen. Olen huomannut, että kaikki maan päälle tulleet suuret inkarnaatiot vain hävisivät; he elivät täällä hyvin lyhyen ajan. Joku ristiinnaulittiin 33 vuoden ikäisenä. Joku valitsi ’samadhin’ (siirtyi ajasta iäisyyteen) 23 ikäisenä. Hei eivät varmaan kestäneet ihmisten typeryyttä. He eivät pystyneet näkemään, miten olisivat voineet auttaa ihmiskuntaa.

Luulen, että he menettivät luottamuksen ihmisiin tai ajattelivat, että ei hyödytä tehdä mitään heidän hyväkseen. Näin he sitten päättivät, että oli parempi kadota. Mutta Äidin tilanne on erilainen, Hän ponnistelee ja taistelee lapsensa vuoksi. Hän taistelee viimeiseen saakka nähdäkseen, että lapsi saa kaiken tarvitsemansa. Tällainen kärsivällisyys, rakkaus ja anteeksianto on sisäänrakennettuna äitiin, koska hänen asemansa on erilainen. Hän ei tavoittele saavutuksia tai suurta nimeä tai jonkinlaista palkintoa tai muuta vastaavaa. Hän tekee sen vain siksi, että hän on äiti. Jokainen todellinen äiti on tällainen, ainakin omille lapsilleen; hän tekee kaikkensa ja ponnistelee aamusta iltaan pelastaakseen lapsensa tuholta. Sahaja Yoga on paljon suurempi perhe, ja se on muodostunut suuren työn kautta äiti-periaatteen avulla. Mikään muu periaate ei olisi onnistunut siinä. On ollut suuria sotureita, ja he ovat myös tehneet suurta työtä ja saaneet aikaan paljon sotureina. On ollut myös suuria uhrautujia. On ollut kaikenlaisia ihmisiä. He tekivät paljon työtä vakiinnuttaakseen dharman ihmisissä, mutta eivät onnistuneet siinä. Ajattelin niin, että ei kannata yrittää vakiinnuttaa dharmaa. Annetaan ihmisille ensin oivallus. Kun he sitten Hengen valossa näkevät, mitä on vialla, he muuttuvat automaattisesti dharmisiksi. On paras tehdä niin eikä pakottaa dharmaa heihin. Sillä jos heihin istuttaa dharman, he eivät ehkä kestä sitä, he eivät pysty sulattamaan sitä. Paras tapa on siis tehdä ihmiset tietoisiksi Hengestään. Kun sitten Hengen valo alkaa loistaa, he alkavat nähdä sen valossa kaiken selkeästi, silloin ei ole ongelmia. Sen takia Äidin ominaisuus on hyödyllinen. Jokaisella maalla on ollut oma ilmentymänsä Äiti-periaatteesta, ja siitä on tehty kuvia ja siitä on kerrottu. Mutta myöhemmin asia siirtyi sellaisten käsiin, jotka eivät ole halunneet puhua Äidistä. He eivät pystyneet perustelemaan kantaansa muille.

Niinpä he sanoivat, että on parempi olla puhumatta Äidistä. Mutta hyvin kehittyneet ja kypsät ihmiset, jotka olivat todellisia inkarnaatioita, puhuivat Äidistä koko ajan. Mutta puhe oli vain puhetta. Tämä asia täytyi hoitaa niin kuin Äiti sen hoitaa. Kun omalla tavallanne teette Sahaja Yogaa, silloin teidän täytyy toimia kuin äiti. On parempi olla enemmän äidin kuin isän ominaisuuksia: ei kunnianhimoa, ei kilpailua, ei kateutta, ei mitään sellaista. Haluatte vain lastenne nousevan ja kasvavan henkisyydessään. Jos teillä on pelkästään tällainen asenne, hämmästytte, kuinka suurta tyytyväisyyttä tunnette. Tuottaa todella suurta iloa nähdä ihmisten kasvavan henkisyydessä. Se ei ole vain puhetta tai kirjatietoa, vaan todellista tapahtumaa, sisäistä toteutumista. Tämä ominaisuus auttaa hyvin paljon, se auttaa jokaista sahaja-joogia olemaan kärsivällinen, ystävällinen ja nöyrä. Mutta joskus on myös ojennettava. On olemassa tapa ojentaa toista ihmistä, sellaista, joka ei tule Jumalallisesta maailmasta, vaan tavallisesta maailmasta. Tällaisia ihmisiä on vaikea ojentaa. Jotkut ovat niin kuumaluontoisia, että heitä on vaikea kestää. Se ei haittaa, teidän täytyy antaa heille anteeksi. On kuitenkin parasta keskittyä yksinkertaisiin, rakastaviin ja lempeisiin ihmisiin, ja vähitellen myös nämä ongelmalliset ihmiset tulevat mukaan. Tapanne kohdella toisia ihmisiä täytyy olla äidillinen. Suhteen täytyy olla äidillinen. Yllätyksekseni en ole löytänyt länsimaisesta kirjallisuudesta kuvauksia lapsen ja äidin välisestä suhteesta, se on yllättävää. Sellaisia kuvauksia ei löydy; miten äiti katsoo lastaan, kun hän kävelee, kaatuu, nousee taas ylös ja kuinka hän puhuu. On kuvailtu monenlaisia kauniita asioita, mutta ei länsimaissa. Ehkä tätä asiaa ei ole ymmärretty, kuinka tärkeää on kuvailla äidin huomiota. Kuinka hän rakastaa, on lempeä ja sietää niin paljon kaikenlaista, ja kuinka äiti aina vain antaa anteeksi. Äiti ei halua estää lastaan tai aiheuttaa hänelle hankaluuksia. Joskus äidin on ojennettava ja sanottava asioista. Mutta jos lapselle sanotaan oikeaan aikaan, oikeassa paikassa, hänkin ymmärtää, mikä on oikein. Kaikkein vakuuttavin asia on Äidin lempeys ja rakkaus. Hän antaa aina anteeksi ja tuo varmuuden, että ”Minulla on äiti, minulle ei voi sattua mitään.” Tällainen varmuus toimii todella hyvin. Tämä sama varmuus teidän pitää antaa toisille sahaja-joogeille, jotka saavat oivalluksen teiltä. Antakaa heidän tuntea, että ette ole vihaisia heille.

He ovat ymmärtämättömiä, tiedän. Joskus he ovat hyökkääviä. Olen saanut kohdata kaikenlaisia ihmisiä. Ainoa asia, mikä toimii, on puhdas rakkaus. Puhtaan rakkauden ominaisuuksiin ei kuulu odottaa vastinetta. Te vain annatte rakkautta, yritätte parantaa ihmistä, täydellä huomiolla. Jumalallisessa työssä ei tarvitse kiintyä keneenkään ihmiseen. Jos esimerkiksi joku ei ole vielä valmis, vaan aiheuttaa ongelmia, suuttuu, pahastuu tai loukkaa teitä, antakaa olla! On paljon muita. Ei kannata juosta yhden ihmisen perässä, kiintyä häneen tai saada hänet pelkäämään. Pääasia on se, että kaikki sahaja-joogit tuntevat aina, että Minä olen heidän omansa, mikä on totta. Jos puhun teille, tai tapaan teitä, niin teidän on aina tiedettävä, että olen Äitinne, ja mitä tahansa ongelmia teillä onkin, voitte aina kertoa niistä Minulle. Mutta joskus, kun ihmiset kertovat ongelmistaan, ihmettelen kuinka alhaalla he ovat. Heidän mielenlaatunsa on niin alhainen. Mitä he pyytävät Minulta? Jos menette kuninkaan luo ja pyydätte häneltä vaikkapa puolta dollaria, mitä kuningas sanoo? ”Mikä tätä ihmistä vaivaa? Hän ei tiedä, mitä hänen pitäisi pyytää.” Samalla tavalla olisi tunnettava, että kun pyytää jotain Äidiltään, sillä pitäisi olla jokin arvo. Jotain suurta arvoa, sen pitäisi tuottaa täydellistä tyytyväisyyttä. Kun pyydätte jotain, sen pitäisi antaa teille täydellinen tyytyväisyys. Mutta jotkut ihmiset tulevat pyytämään sitä esinettä, tätä tavaraa. Se on jo mennyt niin pitkälle, että joskus Minusta tuntuu: ”Voi Luoja, mistä kaikki nämä ihmiset tulevat ympärilleni ja haluavat itselleen jotain alhaista, halpaa tai mautonta?” Mutta jos olette yhtä Sahasraran kanssa, silloin Sahasrara alkaa toimia. Se saattaa teidät yhteen oikeiden ihmisten kanssa niin, että saatte hämmästellä, miten kaikki toimii. Kokemukseni Turkista ovat osoittaneet tämän hyvin selvästi. En osannut odottaa sitä, mutta turkkilaiset, kaikista maailman ihmisistä, ovat omaksuneet Sahaja Yogan yhdessä hujauksessa. En voi ymmärtää, kuinka hyvin he ovat hyväksyneet sen. Ihmisiä tuli ainakin kaksi tuhatta jatkotilaisuuteen, ja oli melkein mahdotonta saada heidät kaikki mahtumaan. Vaikka tilat olivat ahtaat, ihmisiä oli silti paljon, ja he tulivat aina vain uudelleen. Ehkä maa on hyvin levoton, ja fundamentalismi vaikuttaa siellä hyvin vahvana. Mutta kaikkialla, jokaisella maalla on ongelmansa, jotka antavat maasta vahingollisen kuvan – jokaisella maalla on. Mutta joissakin maissa – en tiedä miten – kipinä syttyy, ja kun ihmisistä tulee sahaja-joogeja, ei ole ongelmia. Mitkään asiat eivät ole ongelmia, eli kun he ovat sahaja-joogeja, heille ei tarvitse kertoa. He laittavat itse asiat kuntoon, he ymmärtävät mistä on kysymys.

Jokaisessa maassa, jossa on ongelmia, asuu ihmisiä, jotka eivät ole kovin korkealla tasolla, jotka eivät ole suuria etsijöitä. Minusta tuntuu, että joidenkin maiden suuret etsijät on menetetty. Esimerkiksi Englannin kaikki etsijät ovat harhautuneet huumeisiin, hippiliikkeeseen tai muuhun humpuukiin. Amerikka on kaikkein pahin; se on harhautunut väärään etsimiseen. Sieltä on vaikea löytää ihmisiä, jotka etsivät oikealla tavalla. Vähitellen kaikki tulee kuntoon, mutta silti meidän ei pitäisi ajatella mistään yksittäisestä maasta, että siellä Sahaja Yoga ei toimi kovin hyvin ja jossakin muualla taas toimii. Meidän täytyy ajatella sitä, että Sahaja Yoga kasvaa maailmanlaajuisesti, ja että te olette osa tätä Sahaja Yoga -yhteisöä. Tämä on hyvin harvinaislaatuinen yhteisö, jollaista ei ole ennen ollut. Ennen oli vain muutama ’suufi’ jossain, pari oivaltanutta sielua siellä täällä, ja he kaikki saivat vain kärsiä. Heitä piinattiin koko elämänsä ajan, eikä kukaan välittänyt. Minulla oli suuria toiveita Maharashtrasta, mutta olen hyvin pettynyt, sillä siellä piinattiin kaikkia näitä suuria pyhimyksiä todella pahoin ja ilkeästi, että he taitavat vieläkin maksaa siitä. Siitä huolimatta, että olen tehnyt siellä paljon työtä, Minusta tuntuu, että ihmisten karmat eivät ole hyvät, koska maasta on tullut niin mätä. Tämän voi nähdä ihmisten käyttäytymisessä, kaikki asiat ovat huonosti. Sahaja Yoga on kyllä siellä, mutta se ei ehkä ole samalla tasolla kuin pohjoisessa, Pohjois-Intiassa. Se on yllättävää. Pohjois-Intian ihmiset eivät tienneet mitään Sahaja Yogasta, eivätkä he olleet kovin uskonnollisiakaan. Mutta on yllättävää, miten hyvin Sahaja Yoga on omaksuttu pohjoisessa. Ei voi koskaan tietää missä valo syttyy. Missä tahansa se syttyy, meidän pitää hyväksyä se. Ja missä ei syty, meidän ei pidä surra sitä. Minkä sille voi.

Ei ihmisten kalloja voi särkeä Sahasraran vuoksi, heidän Sahasraransa täytyy avautua. Äidillisellä rakkaudella ja äidillisellä ymmärryksellä onnistutte siinä varmasti. Ehkä se ei tapahdu samassa laajuudessa kaikissa maissa, mutta olen varma, että näiden suurten pyhimysten ’punyat’ (hyvät teot) auttavat, ja jos tunsinkin hieman pettymystä, niin kaikki nämä paikat tulevat kuntoon ja Sahaja Yoga kasvaa. Mutta ennen kaikkea on kyse teidän Sahasrarastanne. Vain teidän Sahasraranne voi heijastaa Jumaluuden valoa. Siispä teidän Sahasraranne ovat äärimmäisen tärkeitä. Teidän täytyy meditoida ja näin rikastuttaa Sahasraraanne, saada Se kuntoon ja ravita sitä Kundaliinin avulla. Ei tarvitse tehdä monia rituaaleja, vaan meditoida, ja on hyvä tehdä itselleen ’bandhan’ (suojaus), esimerkiksi nyt tänään se on tärkeää, kun lähdette, koska Kali Yuga tuottaa edelleen kärsimyksiä, ja Satya Yuga pyrkii tulemaan esiin. Meidän tehtävämme on tukea ja pitää huolta Satya Yugasta. Siksi Sahasraran avautuminen on tärkeää, äärimmäisen tärkeää. Niiden, jotka haluavat kasvaa, pitää meditoida joka päivä, aina kun tulette kotiin, aamuisin, iltaisin, milloin tahansa. Tiedätte, että meditoitte, kun pääsette ajatuksettomaan tietoisuuteen, silloin tiedätte. Ette reagoi mitenkään. Kun katsotte jotakin, te vain katsotte, ette reagoi, koska olette ajatuksettomia. Te ette reagoi. Kun ei ole reagointia, silloin huomaatte, että kaikki on Jumalallista. Reagointi on Agnyassanne oleva ongelma. Kun olette täydellisessä ajatuksettomassa tietoisuudessa, olette yhtä Jumaluuden kanssa. Jopa siinä määrin, että Jumaluus ottaa hoitaakseen kaiken toiminnan, joka hetken elämässänne ja pitää huolen teistä. Tunnette olevanne täysin turvassa, yhtä Jumaluuden kanssa, ja voitte nauttia Jumaluuden antamista siunauksista. Jumala siunatkoon teitä!