Adi Shakti Puja

Campus, Cabella Ligure (Italy)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

 

Adi Shakti Puja. Cabella Ligure (Italy), 21 June 1998.

Venäjällä ihmiset ovat hyvin avarakatseisia. Tämän lisäksi erityisesti tiedemiehet ovat hyvin avarakatseisia. Aikanaan heidän toimintaansa vaikeutettiin, ja siksi he yrittivät tutkia hienojakoisia asioita. He eivät tutkineet vain kemikaaleja tai valon fyysisiä ominaisuuksia, vaan he halusivat päästä paljon syvemmälle; hienojakoisemmalle alueelle. He olivat jo löytäneet paljon tietoa auroista – käden ympärillä olevasta auroista ja kehon ympärillä olevista auroista. He olivat tehneet paljon tutkimusta, ja heidän löydöksensä hyväksyttiin kaikkialla maailmassa. Tämä herra on asiantuntija, ja hän on hyvin tunnettu henkilö, erittäin arvostettu, ja hän on hyvin korkeassa asemassa. Hän kertoi, että hänellä on alaisuudessaan 150 eri organisaatiota. Hän on hyvin nöyrä ja mukava henkilö. Kun hän esitteli löydöksensä, olin tavallaan onnellinen, sillä jos asia on todistettu tieteellisesti, silloin kukaan ei voi kiistää sitä. Hän on jo kirjoittanut kirjan, jossa on paljon monimutkaisia algebrallisia kaavoja siitä, mitä hän halusi todistaa.

Hän sanoi, että tietoisuuden yläpuolella on olemassa tyhjiö, ja vain tässä tyhjiössä on mahdollista tietää todellisuus. Silloin kun kaikesta tästä tulee todellisuutta, se on tiedettä, ja sillä tavalla se liitetään tieteeseen. Hän esitteli monia valokuviani, ja erityisesti sen kuvan, jossa Sahasrarastani tulee ulos paljon energiaa eräällä laivamatkalla. Ja hän sanoi: ”Hän on kaiken kosmisen energian Lähde.” Ja sitähän Adi Shakti on: Hän on se, joka luo kaiken. Koko tuntemamme elinympäristö on hyvin keinotekoinen, kunnes alkaa ymmärtää, mitä Hän on tehnyt … Aivan ensimmäiseksi Hän – olen kirjoittanut siitä kirjassanikin, mutta haluaisin myös kertoa teille – että Adi Shaktin ensimmäinen ilmeneminen tapahtuu vasemmalla kanavalla. Hän ilmenee siellä Mahakalin muodossa. Hän tulee Mahakalin muotoon vasemmalla puolella, ja siellä Hän loi Ganeshan. Shri Ganesha luotiin, koska Ganeshan puhtaus, viattomuus ja suotuisuus, oli luotava ennen kuin Hän loi maailmankaikkeuden. Aivan aluksi Hän siis luo Shri Ganeshan, joka asettuu omalle paikalleen.

Sitten Hän nousee ylöspäin Viratan kehossa, kiertää ympäri ja siirtyy ylös oikealle puolelle, toiselle puolelle, jossa Hän luo kaikki universumit – eli ’bhuvanat’. Yksi universumi – bhuvanoita on kaikkiaan neljätoista – eli useasta universumista muodostuu yksi bhuvana. Hän luo kaiken tämän oikealla puolella. Sitten Hän menee ylös ja laskeutuu sen jälkeen alas, ja luo kaikki chakrat, Adi Chakrat, eli ’peethat’ Hän tulee alaspäin luoden kaikki peethat, ja sen jälkeen hän asettuu paikoilleen Kundalinina. Mutta Adi Shakti ei ole pelkästään Kundalini, Kundalini on vain osa luomistyötä. Muu osa on paljon suurempi kuin tämä. Kaikki tämä jäljelle jäävä energia – kaiken tämän matkan jälkeen Hän siis kulkee ympäri ja asettuu alas Kundalinina. Kundalinin ja chakrojen kautta Hän luo alueen, jota kutsumme kehon chakroiksi. Ensin Hän luo chakrat päähän; niitä kutsutaan chakrojen peethoiksi. Sitten Hän siirtyy alas ja luo Viratan kehossa olevat chakrat.

Kun tämä on tapahtunut, Hän luo ihmisolennot, mutta ei suoraan: Hän tekee sen evoluution prosessin kautta, ja tällä tavalla evoluutio saa alkunsa. Sitten kaikki alkaa kehittyä pienen pienistä, vedessä olevista mikroskooppisista organismeista. Näin elämä alkaa kehittyä. Kun Hän luo veden ja kaikki universumit, Hän valitsee Äiti Maan parhaaksi paikaksi evoluutionsa prosessille, ja sinne Hän luo tämän mikroskooppisen eliön. Olen kirjoittanut kaikesta tästä kirjassani, ja kun se julkaistaan, voitte lukea, kuinka aluksi vety, hiili ja happi sekä muut aineet sekoittuivat, ja kuinka typpi tulee mukaan, ja kuinka elävä prosessi alkaa. Olen selittänyt kaiken tämän toisessa kirjassani, jota olen nyt kirjoittamassa. Se on jo melkein valmis, mutta muutamia chakroja täytyy käsitellä siinä vielä. Tämän tieteellisen toteennäytön jälkeen ihmiset eivät enää epäile sitä, mistä kirjoitan. He tietävät, että kyseessä on tieteellinen tosiasia, ja siksi kaikki mitä sanon, on totta. Jopa uskominen Äitiin, Adi Shaktiin, oli ihmisille mahdotonta.

Erityisen hämmästyttävää on se, että kristinusko tavalla tai toisella vältti puhumista Äidistä. Myöskään islam ei maininnut mitään Äidistä. Äiti kiellettiin täydellisesti. Vain intialaisessa filosofiassa puhutaan Äidistä, ja intialaiset ovatkin oikeastaan Shaktin palvojia. Tällä tavalla asiaa pidettiin yllä, jotta se voitiin nostaa nyt tähän asemaa;, niin että ihmiset voivat saada täyden käsityksen Äiti-periaatteesta, joka on luonut kaiken. Intiassa ihmiset ovat täysin varmoja Äiti-periaatteen olemassaolosta, ja että Äiti tekee kaiken. Tästä syystä Intiassa on niin monia swayambuja, joilla tarkoitetaan Äiti Maasta syntyneitä muodostelmia. Esimerkiksi Maharashtran osavaltiossa on swayambut Mahakalille, Mahasaraswatille, Mahalakshmille ja myös Adi Shaktille. Ihmiset, jotka ovat käyneet Nasikissa, ovat varmasti nähneet Chaturshringin. Kuinka moni teistä on nähnyt Chaturshringin?

Hyvä. Chaturshringi edustaa Adi Shaktia. Adi Shakti on tämän Voiman neljäs ulottuvuus, ja se antaa teille ylösnousemuksen. Ja lopulta Mahalakshmin kanavan kautta te saatte oivalluksenne. Kaikki tämä on prosessia, jonka Adi Shaktin voima on saanut aikaan. Se on valtavan suuri tehtävä. Aikaisemmat vaiheet eivät olleet vaikeita, koska luonnolle tällainen luominen oli hyvin helppoa. Äiti Maa on yhtä Adi Shaktin kanssa, koko ympäristö on yhtä Adi Shaktin kanssa, kaikki elementit ovat yhtä Adi Shaktin kanssa, joten Hän pystyi luomaan kaiken ilman vaikeuksia. Mutta ihmisille luotiin vapaa tahto. Sanoisin, että ihminen oli ainoa laji, joka lankesi ajattelun mayaan (illuusioon), ja joihin syntyi ego.

Maya pääsi vaikuttamaan ihmisiin egon kautta, ja he unohtivat Periaatteen, joka loi tämän universumin – he alkoivat pitää sitä itsestään selvänä. Ihmiset tunsivat olevansa itseoikeutettuja olemaan täällä, ja että kaikki oli heidän omaa saavutustaan, ja että he omistivat kaiken. Tämä ajatus valtasi heidän mielensä niin paljon, että he alkoivat valloittaa muita maita, tuhosivat monia ihmisiä, eivätkä koskaan katuneet mitään. Koko elämänsä he ovat ajatelleet, kuinka alistaa muita, kontrolloida muita ja kuinka tehdä kaikenlaista vahingollista. Mutta he eivät koskaan edes ajatelleet tai tutkiskelleet itseään nähdäkseen, että se mitä he tekivät oli hyvin väärin, eikä sellaista pitäisi tehdä. Ihmisen vapaan tahdon vuoksi maailma on nyt niin suuressa myllerryksessä. Ja valtaapitävät ihmiset olivat erittäin julmia ja täysin tunteettomia muita ihmisiä kohtaan. Ja tämä on toistunut niin monta kertaa tässä maailmassa. Nyt Sahaja Yoga on alkanut. Nyt kun Sahaja Yoga on alkanut, meillä on sahaja-joogeja, jotka vastaanottavat siunauksia suoraan Adi Shaktilta.

Mutta silti Minun on sanottava, että sahaja-joogienkaan joukossa ei vielä ole sellaisia, joita voisi kutsua täysin kypsiksi. Jotkut heistä ovat sahaja-joogeja vain siksi, että se on muodikasta; ehkä heidän näkökulmastaan, tai heidän itsekkäistä tai muista syistä se sopii heille. Se ei ole lainkaan oikein. Jos olette Sahaja Yogassa, teidän on tiedettävä, että olette nyt vastuussa koko maailmasta. Olette ainoita ihmisiä, jotka ovat päässeet eteenpäin, olette ainoita, jotka ovat saavuttaneet jotakin. Tässä kriittisessä vaiheessa teidän pitää käyttäytyä tavalla, joka sopii suurelle pyhimykselle tai oivaltaneelle sielulle. Mutta joskus näen heidän käyttäytyvän järkyttävällä tavalla. He eivät kunnioita itseään tai muita ihmisiä, ja koko heidän asenteensa on hyvin kummallinen. Jotkut heistä haluavat rahaa, jotkut heistä haluavat valtaa. Vallanhimoiset ovat mielestäni vaarallisempia, kuin rahaa haluavat, koska vallanhimoiset tuovat huonoa mainetta Sahaja Yogalle.

He loukkaavat ja dominoivat muita ihmisiä, ja ovat todella kauheita. He pyrkivät vain saamaan itselleen valtaa Sahaja Yogassa, ja käyttävät kaikenlaisia keinoja sen saavuttamiseksi. Vähän aikaa kaikki näyttää olevan kunnossa – jonkin ajan kuluttua he häviävät kaikki kokonaan Sahaja Yogasta. Käynnissä on suuri puhdistumisprosessi. Teidän on ymmärrettävä, että olette saapuneet hyvin korkean tietoisuuden alueelle, jossa olette yhteydessä Jumalallisuuteen. Jos käyttäydytte kuin tavalliset ihmiset, joissa ei ole mitään jumalallista, kuinka kauan voitte jatkaa niin? On siis hyvin tärkeää, että yritätte meditoida ja kehittyä, ja tulla todella hyviksi sahaja-joogeiksi. Joissakin paikoissa olemme olleet hyvin onnekkaita. Joissakin maissa olemme onnistuneet erityisen hyvin. Mutta joissakin maissa ihmiset näyttävät olevan kuuroja ja tyhmiä.

He eivät ymmärrä Sahaja Yogaa. He kyllä tulevat tilaisuuksiini, mutta sen jälkeen he häviävät. Mielestäni myös tästä ovat sahaja-joogit vastuussa. Tapa, miten he esiintyvät; tapa, jolla he haluavat tehdä sahaj-työtä ei ole sahaj. Koko asiassa täytyy olla jotain perusteellisesti vialla, ja siksi se ei toimi samalla tavalla kuin monessa muussa paikassa. Minun on kerrottava teille, että kaikki tämä on olemassa, Adi Shakti on olemassa, ja kaikki on tapahtunut Adi Shaktin kautta. Mutta jatkotyön on tapahduttava teidän kauttanne, koska te olette kanavia, te olette niitä, joiden pitää muuttaa ihmiset. Jokaisen täytyy ymmärtää tämä ja tiedostaa, kuinka monelle on antanut oivalluksen. On ajateltava: mitä olemme tehneet Sahaja Yogan hyväksi? Matkustin kerran lentokoneessa, ja tutustuin vieressäni istuvaan naiseen, joka tuntui hirvittävän kuumalta.

Hän kertoi olevansa erään gurun oppilas, ja oli siitä hyvin ylpeä. Hän alkoi kertoa Minulle gurustaan ja kaikesta. Ihmettelin, että tämä nainen, joka ei ollut saanut gurultaan mitään, kertoili vain: ”Olen antanut hänelle paljon rahaa, olen tehnyt hänen hyväkseen tällaista”. Mutta hän itse ei ollut saanut mitään, ja kuitenkin hän kertoi Minulle, vieraalle ihmiselle, gurustaan. Mutta Sahaja Yogassa ihmiset ovat kovin ujoja. He eivät halua puhua avoimesti Sahaja Yogasta ihmisille, mikä on hyvin väärin, sillä olette vastuussa tästä työstä. Teille on annettu oivallus – olitte tietysti etsijöitä, ei siinä mitään – mutta teidän kaikkien täytyy yrittää antaa oivalluksia muille ihmisille. Täytyy sanoa, että miehet ovat jotenkin olleet dynaamisempia toimimaan. Naiset Sahaja Yogassa eivät ole vielä päässeet sille tasolle, jolle he kuuluvat. Heidän täytyy olla järkevämpiä ja heidän täytyy alkaa toimia.

He kyllä pystyvät siihen, mutta ainoa ongelma mielestäni on tietyt pikkuongelmat, joista he ovat huolissaan. Saan koko ajan naisilta kirjeitä, joissa valitetaan, että tämä asia on huonosti, tuo on huonosti. Olen nyt jo niin kyllästynyt heidän kirjeisiinsä, että Minusta niitä on aivan turhaa lukeakaan. Minun on kerrottava teille kaikille, että tämä on tärkeä asia: miehet ovat dynaamisia, ja siksi naisten pitää olla vielä enemmän, koska he ovat shakteja ja Minä olen nainen. Mielestäni miehet ovat aktiivisempia ja dynaamisempia Sahaja Yogan suhteen, enkä tiedä syytä, miksi naiset eivät ole. He pystyvät muuttamaan monia ihmisiä. He voivat tehdä paljon hyvää toisille. He voivat antaa paljon rakkautta ja myötätuntoa, koska rakkaus ja myötätunto ovat äidin ja naisen ominaisuuksia. Jos naisilla ei ole näitä ominaisuuksia, on turhaa olla nainen. Jos olette koko ajan kiinni hyödyttömissä asioissa, kuten muodissa tai kasvojen hoidossa, niin kaikki aika kuluu hukkaan.

Teillä on enää vähän aikaa jäljellä. Olette saaneet oivalluksenne, ja teidän on nyt nähtävä, mitä olette tähän saakka tehneet, ja mitä olette saaneet aikaan. Mutta Sahaja Yogassakin olen huomannut syntyvän kaikenlaisia kummallisia ideoita. Esimerkiksi otetaan käyttöön rituaaleja. Joku määrää jotain rituaaleja, puhuu niistä, ja syntyy eräänlainen valta-asetelma. Jotkut haluavat näin sortaa toisia, ottaa valtaa itselleen, pelotella ja käyttäytyä niin kuin olisivat itse erittäin hyviä. Jotkut alkavat sanoa: ”Mataji sanoi niin. Nämä ovat Matajin ajatuksia.” Omassa vallanhalussaan he keksivät tällaisia asioita ja puhuvat näin. Kysykää heiltä: ”Kuinka monelle olet antanut oivalluksen?”

Ensimmäinen asia, joka teidän on pidettävä mielessänne, on positiivisuus: kuinka monelle olette antaneet oivalluksen? Edelleenkin vain puhutaan muista, kritisoidaan toisia, puhutaan Sahaja Yogan vioista, joita nähdään muissa sahaja-joogeissa. On kysymys vanhoista asioista, jotka ovat tapahtuneet aikaisemmin, ja sen täytyy nyt loppua. Mutta kun tämä kirja julkaistaan, koko maailma tulee tietämään työstämme; meitä ei enää aseteta kyseenalaiseksi. Meidän on kuitenkin ymmärrettävä itse, että jos olemme saaneet tällaista tunnustusta, niin meidän on oltava sen arvoisia, meidän kykymme pitää olla sen mukaiset. Meidän ei pidä jäädä jälkeen. Esimerkiksi, jos kysyy joiltakin sahaja-joogeilta, etenkin sahaja-joogineilta, niin he eivät tiedä kovin paljon Sahaja Yogasta, he eivät tiedä chakroista, he eivät tiedä mitään jumaluuksista; he eivät tiedä mitään – miten he voivat olla sahaja-joogeja? Teidän on tiedettävä kaikki. Ainoa asia, jota ette oivalla on se, että sahaja-joogina oleminen ei ole ulkoista, vaan olette sitä sisällänne. Teillä pitää olla sisällänne ymmärrys chakroista ja Sahaja Yogasta; miten se toimii, miten se auttaa.

Oletetaan, että Minä olen sen energian Lähde, minkä te oikein hyvin tiedättekin, niin silloin tekin saatte oman energianne, eräänlaisen täydellisyyden ihmisten kanssa toimimisesta, ja heidän tuomisestaan Sahaja Yogaan. Teillä on hyvin tärkeä työ tehtävänänne: teidän pitää tuoda sahaja-joogeja Sahaja Yogaan. Olen huomannut, että jotkut ihmiset ovat vieläkin jääneet hyvin paljon jälkeen, mikä on yllättävää, koska he elävät omassa maassaan, he ovat osa sitä maata, mutta he eivät kuitenkaan välitä. Tällaisessa tilanteessa heitä moititaan: ”Miksi ette tehneet mitään? Miksi ette keksineet keinoja, joilla olisitte saaneet edes omat maanmiehenne vakuuttumaan?” Sahaja Yoga on nyt alkamassa kasvaa voimakkaasti, mutta se ei voi kasvaa vain yhdessä tai kahdessa maassa; kaikki maat on tuotava mukaan Sahaja Yogaan. Jos voisimme kutsua kaikki ihmiset Sahaja Yogaan, se olisi erittäin hyvä asia. Meillä on myös kirjoja, joilla saamme ihmiset vakuuttuneiksi, ja meidän pitää puhua ihmisille siitä. Toisinaan sahaja-joogien alkaessa levittää Sahaja Yogaa, heidän egonsa alkaa paisua – he kuvittelevat olevansa erittäin hyviä sahaja-joogeja, suuria johtajia – kaikkia tällaisia typeriä ajatuksia he saavat päähänsä, mikä on väärin. Mutta teidän on vain ajateltava hyvin nöyrästi.

Mitä enemmän teillä on, sitä nöyremmiksi tulette, niin kuin hedelmiä täynnä oleva puu taipuu alaspäin. Samalla tavalla teidänkin pitää olla hyvin nöyriä. Tällainen nöyryys on joskus hyvin vaikeaa, koska länsimaiseen kulttuuriin ei kuulu nöyryys – se on aggressiivisuuden ja hallitsemisen kulttuuri. Tähän saakka he ovat ajatelleet, että hallitsevan asemansa takia he ovat voineet mennä kaikkialle maailmaan, ja saada itselleen paljon kaikenlaista. Mitä he ovat saavuttaneet? Eivät mitään. Heidän omissa maissaan on huumeiden käyttäjiä. Miksi niin monet alkavat käyttää huumeita? Ihmiset tekevät myös kaikenlaista synnillistä, josta en halua puhua enempää, mutta tiedätte, mitä he tekevät – sellaista, jota Intiassa, joka on köyhempi maa, ei osattaisi edes ajatella. Tällaista tapahtuu ympärillänne, joten ottakaa selvää, mitä eri paikoissa on vialla, ja miten voisitte korjata nämä viat, voisitteko auttaa ihmisiä.

Kuten kerroin teille, olen perustamassa eräänlaista järjestöä, joka saisi jotain hyvää aikaan ihmisille. Te voitte tehdä samoin. Voitte aloitta omissa maissanne jotain samanlaista. Mutta ensin teidän on päästävä eroon egostanne. Kun se tapahtuu teissä, niin silloin teidän huomionne pysyy vakaana. Ego on teille hyvin yksinkertainen asia hoitaa, koska palvotte Kristusta, ja Kristus sijaitsee Agnya chakrassa. Te palvotte Kristusta, mutta teissä ei kuitenkaan ole Kristuksen nöyryyttä – vaan jotain täysin päinvastaista. Kaikkialla on tapahtunut niin, että kaikki, mitä uskonto on opettanut, ihmiset tekivätkin juuri päinvastoin. Esimerkiksi hindulaisuudessa, tai oikeastaan hindu-filosofiassa sanotaan, että jokaisessa ihmisessä asuu henki. Jos siis jokaisessa asuu henki, miten silloin voi olla olemassa eri kasteja, ja kuinka joku voi olla ylempänä ja joku alempana?

Ja toisaalta, Kristus on sanonut, että teidän on annettava anteeksi kaikille, ja teidän on nöyrryttävä. Ja kuitenkin on niin, että kristityt eivät tunne nöyryyttä, heillä ei ole minkäänlaista tietoa nöyryydestä. Miehet ovat sellaisia, naiset ovat sellaisia, ja sitten miehet ja naiset alkavat taistella keskenään. Kukaan ei ole millään tavalla nöyrä, rauhaisa, tai mitään sellaista. Hyvin teennäisesti kaikki esittävät muka olevansa jotain hyväntekijöitä, mutta sisällä heidän sydämissään ei ole hituakaan todellista rakkautta eikä myötätuntoa. Kun olemme tekemisissä todellisuuden kanssa, meidän on tiedettävä, että emme voi jatkaa teennäisyyttä ja toisten huijaamista, vaan meidän on todella tultava nöyriksi. Kun olette tulleet sellaisiksi, kun todella olette sellaisia, vasta silloin olette tehneet sen työn, jota varten olette syntyneet tähän kukinnan aikakauteen. Muuten olisitte voineet syntyä aikaisemmin, ja teistä olisi voinut tulla jotain muuta. Mutta olette syntyneet juuri nyt, joten oivaltakaa arvonne, oivaltakaa mitä olette ja yrittäkää ymmärtää ja arvostaa itseänne, ja yrittäkää tehdä asioita, jotka ovat sahaja-joogeina tärkeitä. Käytte tietysti työssä, teette kaikkia muita asioita; mutta tulette hämmästymään, jos teette työtä Sahaja Yogalle, niin teille jää enemmän aikaa kaikkeen.

Kun alatte tehdä Jumalan työtä, Jumala alkaa tehdä teidän työtänne. Tällä tavalla saatte ihmetellä, kuinka teille jää niin paljon aikaa tehdä oikeita asioita. Nyt teidän tehtävänne on mennä omiin maihinne, tutkiskella ja nähdä itse. Adi Shakti Itse on tullut tänne. Olen hyvin yksinkertainen, näette Minut hyvin tavallisena; käyttäydyn erittäin nöyrästi, ja ihmiset pitävät Minua itsestään selvänä. Minä en tee mitään. En halua rangaista teitä, en halua tehdä mitään sellaista. Mutta te rankaisette itse itseänne; te itse teette itsestänne hyödyttömiä, jos ette pidä huolta itsestänne ja kasva. Tämä löytö on todella suuri, eikä tämä tiedemies tuntenut Minua ennestään. Hän on oppinut, mutta hyvin nöyrä, ja hän kertoi Minulle: ”Kuvitelkaa, istun tässä tämän maailman Luojan edessä, ja tunnen silti oloni normaaliksi.”

Sanoin: ”Mitä sinulle sitten pitäisi tapahtua?” Hän vastasi: ”On suuri asia tajuta, että istun Teidän edessänne, ja että olette täällä.” Sanoin: ”Hyvä, että et tunne läsnäoloani painostavana tai dominoivana. Olen iloinen siitä.” Hän sanoi: ”Ei, tunnen vain rakkauden ja myötätunnon, en muuta.” Meidän pitää tietää, että emme tarvitse muuta kuin rakkautta ja myötätuntoa; myötätuntoa ja rakkautta itseämme kohtaan niin, että emme loukkaisi kenenkään sydämiä. On suuri synti puhua jollekin niin, että loukkaa häntä. Mutta jotkut ihmiset pitävät sellaisesta puhetavasta, ja luulevat olevansa hyvin nokkelia – se ei ole niin. Kun puhutte toisille, teidän on puhuttava hyviä ja rauhoittavia asioita. Yksi ongelma on sellainen mielenlaatu, joka saa raivostumaan pienimmästäkin asiasta.

Tällaiselle mielenlaadulle on sanottava: ”Ole hiljaa. En halua olla missään tekemisissä sinun kanssasi.” Tämä on yksi asia. Sitten on ihmisiä, jotka ovat tavallaan hyvin hienovaraisesti vallanhaluisia. Heillä on kaikenlaisia niksejä ja konsteja, miten he pystyvät kontrolloimaan muita. Mitä tällaisesta on hyötyä? Mitä siitä hyötyy? Mitä kaikesta tällaisesta seuraa? Maallisessa mielessä saatatte ehkä kasvattaa hieman suosiotanne, saatatte ehkä päästä korkeampaan asemaan; mutta mitä sillä on merkitystä loppujen lopuksi? Se ei tule auttamaan teitä.

Mikä tulee auttamaan teitä kaikkein eniten on se, että teette itsestänne täydellisiä kanavia Sahaja Yogalle, että tulette täydellisiksi kanaviksi. Tulette hämmästymään, miten teitä autetaan siinä. Teille länsimaisille ihmisille sanoisin, että teidän pitää kehittää nöyryyttä itsessänne. Se on hyvin tärkeää. Olin hyvin yllättynyt, kun Venäjälläkin ihmiset eivät olleet vain nöyriä, vaan heissä oli myös valtavaa omistautumista – se oli uskomatonta! He eivät edes nostaneet katsettaan Minuun. En tiedä, mistä he olivat saaneet tämän ajatuksen. Se ei tapahtunut tämän löydön jälkeen, vaan jo ennen sitä. Ihmiset olivat niin kilttejä ja nöyriä ja niin täynnä rakkautta; ja lapsetkin toivat pieniä lahjoja, joita halusivat antaa Minulle. On ihmeellistä, miten nämä venäläiset ovat saavuttaneet kyvyn kasvaa.

Luulen, että lännessä Venäjä tulee olemaan se maa, joka tulee pääsemään henkisyydessä todella korkealle, ja se tarkoittaa sitä, että heistä tulee kaikkein vahvimpia ihmisiä. Katsotaan, mitä te tulette tekemään omissa maissanne, ja miten saatte asiat toimimaan. On niin paljon asioita, joita voitte tehdä hyvin helposti, jos näette itsenne Jumalallisuuden instrumentteina. Teidän temperamenttinne muuttuu, luonteenne muuttuu; teistä tulee hyvin mukavia ja pidettyjä henkilöitä, ja kaikki ajattelevat, että tämä henkilö on pyhimys. Tässä on kaikki mitä halusin sanoa tästä asiasta. Tämä löytö ei ole mikään löytö Minulle, vaan löytö koko maailmalle. Olen varma, että heti kun se hyväksytään, ja kun siitä kerrotaan koko maailmalle, niin asiat alkavat muuttua teidän kohdallanne ja Minun kohdallani myös.

Jumala siunatkoon teitä.