Talk after Sahasrara Puja: Penetrate Your Attention

Campus, Cabella Ligure (Italy)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Talk after Sahasrara Puja, ”Penetrate Your Attention”,. Cabella Ligure, Italy, 7 May 2000

Oli todella hieno idea laittaa huomioni kaikkiin näihin tärkeisiin elämän alueisiin, ja nyt huomioni on niissä, ja ne ovat Minulle tärkeitä.

Mutta nyt sanoisin, että teidän pitää laittaa huomionne niihin, koska te voitte tehdä niille jotakin. Voitte aloittaa luonnosta, kuten esityksessä sanottiin: ”Meidän pitää kohdella luontoa hyvin.” Meillä on niin paljon ongelmia – ihmiset kaatavat puita, tekevät kaikenlaista ajattelematta, että jälkipolville jää vain autiomaata. Mutta samalla hedelmille ja maanviljelylle annettavat värähtelyt voivat muuttaa kaiken. Meillä oli puutarhassamme, uskokaa tai älkää, tämän kokoinen pionin kukka, jopa isompi, todella suuri. Emme olleet koskaan nähneet sellaista. Meillä oli myös tämän kokoisia tulppaaneja. En ollut koskaan ennen nähnyt sellaisia tulppaaneja. Värähtelyillä voitte laittaa asioita kuntoon missä vain. Jos menette vaikka tapaamaan poliitikkoja tai jotain poliittista puoluetta, silloin voitte tehdä heille bandhania koko ajan.

Voitte istua pöydän toisella puolella, ja pöydän alla pyöritätte bandhania heille. Teillä on voimia, mutta jos ette käytä niitä, niistä ei ole mitään hyötyä – jos vain mietitte itsenne kehittämistä ja itsestänne huolehtimista – ne ajat ovat menneet. Nyt teidän pitää huolehtia muista asioista, ja olin todella iloinen kaikesta siitä, mitä Minulle näytettiin, ja Minun huomioni on jo niissä. Mutta jos tekin laitatte huomionne niihin… Kuten tiedätte, olen jo ostanut seitsemän suurta maa-aluetta, kooltaan noin 50-60 eekkeriä (20-25 ha) Maharashtrasta erilaisia projekteja varten, jotka on jo aloitettu. Delhissäkin meillä on valtavan suuri suunnitelma vähäosaisia naisia varten. Ajattelin, että ensin meidän on tehtävä jotain sosiaalisella tasolla. Se on nyt tehty, olemme aloittaneet koulun, olemme avanneet taas akatemian, perustamme vielä toisenkin. Ja annamme nuorille myös ammatillista opetusta. Intia ei ole sillä tavalla niin edistynyt näissä asioissa kuin te. Mutta Intiassa on se erinomainen piirre – johtuen ehkä kulttuurista tai intialaisten toisia kunnioittavasta elämäntavasta – että ihmiset ovat erittäin taitavia ohjelmoinnissa ja sellaisessa.

He ovat hyvin taitavia ohjelmoinnissa, koska he osaavat kohdistaa huomionsa. Jos tekin kohdistatte huomionne, niin voitte päästä samaan. Olette edistyneempiä kuin he. Heidät on kasvatettu siihen kulttuuriin ja he ovat hyvin älykkäitä, mutta heidän huomionsa ei ole hajaantunut. Sitä se ei ole. Se on kohdistunut yhteen asiaan ja todella hyvin. Heillä menee nyt niin hyvin, että jonakin päivänä Intiasta tulee yksi maailman menestyneimmistä maista. Tämä täytyy tapahtua, että ensinnäkin kulttuurimme tuodaan sellaiseen tilaan, että lapset omaksuvat kaikki positiiviset ajatukset, hyvän luonteenlaadun ja oikean rakenteen: rakkaudella ja tunteella. Mutta heitä ei pidä hemmotella. Ei pidä hemmotella.

Heidät pitää kasvattaa niin, että heille kehittyy oikeanlainen näkemys kaikesta, ja he osaavat kohdistaa huomionsa. Mutta jos vaihdatte huomionne kohdetta koko ajan, sisimpänne ei kestä sitä, koska huomio – ikään kuin – pirstaloituu. Tämä huomion kohdistaminen pitää nähdä. Esimerkiksi, jos katsotte jotain puuta: vain katsokaa sitä, rakkaudella. Katsokaa, mitä puu sanoo teille, mitä se puhuu? Jos vain katselette vuorta, puhukaa silloin vuorelle ja seuratkaa, mitä se vastaa. Kohdistakaa huomionne täysin yhteen asiaan ja katsokaa, mitä tapahtuu, se auttaa teitä paljon. Mutta jos teidän huomionne koko ajan katselee ensin sinne, sitten tänne, sitten tuonne – ja kritisointi on toinen tapa kadottaa huomionsa. Paljon huomiota menee tällaiseen. Kolmas asia voi olla, kuten kerroin, omahyväisyys, se on pahinta.

Sellaisessa ihminen ei ajattele minkään olevan tärkeää, hän vain pitää huolta omahyväisyydestään. Näitä on hyvin monia. Mutta parasta on opetella käsittelemään omaa huomiotaan ja käsittelemään toisia ihmisiä. Se on hyvin tärkeää. On hyvin tärkeää, että sahaja-joogi tietää, miten kohdella ihmisiä. Jos kohtelette heitä oikein ja rehellisesti, tavalla, joka on miellyttävää ja arvostavaa, silloin löydätte paljon ystäviä, ja he haluavat saada selville, miksi olette sellainen, miten olette niin rauhallinen ja ystävällinen, miksi ette kiihdy asioista niin kuin muut. Sitä voi osoittaa omassa elämässään. Mutta tarkoitan sitä, että toisten kanssa toimiessa sosiaaliset suhteet ovat hyvin tärkeitä. Miltä tasolta teidän pitäisi aloittaa, sitä en osaa sanoa. Se riippuu temperamentistanne ja kyvystänne.

Mutta mikä tahansa näistä tuntuu tärkeältä, voitte yrittää löytää siihen ratkaisun, kuinka sitä voisi edesauttaa, miten työstää sitä. Te kaikki voitte tehdä niin. Sitä vastaan taistelemiseksi ei tarvitse perustaa mitään ryhmää. Mutta oman huomion kautta löydätte ratkaisut moniin ongelmiin. Monet ongelmat voi selvittää, jos niihin löytää ratkaisun. Ja ratkaisu löytyy oman mielen keskittymisellä. Se on tärkeää. Ja jos todella teette sen, kaikki tänä päivänä kohtaamanne eri elämänalueiden ongelmat on helppo ratkaista. Se ei ole niin vaikeaa. Perhe-elämän ongelmat, kuten kerroitte, ratkeavat riippuen vaimosta ja miehestä ja heidän välisestä suhteestaan.

Se on yksinkertaista. Mutta Minusta taustamme on jotenkin sellainen, että emme ymmärrä yksinkertaisia asioita, ymmärrämme vain monimutkaisia. Jos käsittelette eri tasoilla olevia ihmisiä yksinkertaisella tavalla elämän eri osa-alueilla, tulette hämmästymään, kuinka teistä tulee hyvin suosittuja, ja ihmiset haluavat tietää minkälainen asia tämä on. Kerron teille eräästä herrasta, hänen nimensä oli Dhumal. Hän on jo kuollut. He tuntevat hänet. Hän asui eräässä kylässä – hän hoiti peltojaan, hän oli maanviljelijä. Jotenkin hän sai sitten oivalluksensa Punessa. Saatuaan oivalluksen Punessa, hän palasi kyläänsä ja aloitti Sahaja Yogan siellä. Hän alkoi antaa ihmisille oivalluksia ja kaikkea.

Se oli yllättävää, koska hän ei koskaan tullut käymään luonani, eikä hän käynyt Punessa – ja yhtäkkiä hän kehitti itselleen sellaisen keskittyneisyyden mielen. Ja ihmiset kertoivat Minulle: ”Äiti, hänellä on niin paljon sahaja-joogeja.” Hän sai aikaan sen niin suurella ymmärryksellä, ja kun menin käymään siellä, yllätyin, kun siellä oli enemmän sahaja-joogeja kuin Punessa! Punessa oli sahaja-joogeja tekemässä työtä, mutta tämä mies oli yksinään muuttanut kaikkien ihmisten ajatusmaailman Ahmadnagarissa ja Rahurissa. Se oli hämmästyttävää, koska hän oli vain yksinkertainen maanviljelijä. Sitten hän alkoi käyttää värähtelyjä työssään. Se oli hyvin huomionarvoista, sillä hän ei ollut, kuten kerroin, kovin hyvin koulutettu. Asuimme aina hänen luonaan siellä käydessämme ja ihastelimme sitä tapaa, jolla hän ilmaisi henkisyyttään muille. Tekin voitte tehdä samalla tavalla. Olen huomannut, että olemme hyvin arkoja – arastelemme puhua Sahaja Yogasta.

Matkustin kerran lentokoneella, ja siellä istui eräs nainen, joka oli aivan tulikuuma. Kysyin häneltä: ”Kuka on gurusi?” Ja hän meni aivan toisiin maailmoihin kuvaillessaan: ”Tällainen guru hän on.” Tiedän, että hän on väärä guru, aivan kamala. Mutta nainen ylisti häntä suuresti. Tuntematta Minua lainkaan, hän vain jatkoi ja jatkoi, ja sanoin: ”Katsokaa tätä naista, kuinka paljon hän puhuu gurustaan!” Me taas arkailemme puhua Sahaja Yogasta. Voitte ehkä aloittaa Sahaja Yogasta puhumisen puille, voitte harjoitella sillä tavalla, ja sen jälkeen voitte puhua Sahaja Yogasta ihmisille. Voitte työstää tätä. Teidän täytyy puhua.

Jokainen, joka tapaa teidät, näkee teidät, kyselee teiltä. Sillä kasvoistanne näkee ilmiselvästi ja käyttäytymisestänne, että olette erilainen persoona. Mutta sitten teidän pitää puhua siitä hyvin avoimesti. Jos olisin yhtä ujo kuin te, Sahaja Yoga ei olisi koskaan alkanut levitä! Ei tarvitse ujostella ollenkaan. Teidän pitää vain tietää, että olette sahaja-joogeja, olette kaikki ’sufeja’, ja voitte puhua avoimesti ihmisille, kaikille, joita tapaatte. Vähitellen saatte huomata, että ihmiset näkevät persoonanne, he näkevät luonteenne ja muuttuvat. Kuten tämä Dhumal: hän meni kerran erääseen virastoon hoitamaan asioitaan. Hän alkoi kertoa siellä: ”Haluan tehdä tällaisen asian.” Hän oli niin rauhallinen ja hyväntuulinen, että he kysyivät: ”Missä myllyssä oikein jauhatat jauhosi?”

He eivät pystyneet ymmärtämään, miten hän saattoi olla niin tyyni, niin vilpitön ja syvälle tunkeutuva. Hänestä tuli hyvin suosittu siinä virastossa. Se oli veronkantajan virasto. Ja monet tulivat kyselemään, ja hän kertoi: ”Olen Shri Matajin seuraaja ja olen sahaja-joogi, ja teistä kaikista voi tulla sahaja-joogeja.” Ihmiset sanoivat: ”Hyvä, haluamme myös.” Tällä tavalla. Sahaja Yogaa ei tarvitse ujostella. Muuten voi käydä niin, että se sulaa pois teidän kanssanne. Tästä olen puhunut teille monet, monet kerrat, ja kaikki tämä, mistä olette kertoneet, on erittäin hyvä, huomioni on niissä. Olen varmaan ainoa nainen maailmassa, joka lukee kaikki sanomalehdet.

Tavallisesti naiset eivät lue sanomalehtiä, koska niistä saa päänsärkyä. Mutta Minä luen lehtiä ja yritän seurata asioita ja pääsen näin niiden ytimeen. Nämä asiat ovat kyllä hyvin mielessäni. Mutta yksi henkilö ei voi tehdä sitä – ’na’ – yksin. Täytyy olla toisia, jotka voivat kanavoida tätä. Sanoisin, että – älkää arastelko. Teidän pitää puhua tästä. Kannatte rintamerkkiäni. Siitä ihmiset voivat tulla kysymään: ”Kuka Hän on?” Sitten te kerrotte heille.

Millä tahansa tavalla te paljastatte ihmisille, ja se toimii paremmin. Pystytte ratkaisemaan kaikki ongelmat, teitä on täällä aika paljon, ja te edustatte myös monia muita. Ymmärrätte siis, mikä teidän persoonanne on, ja kuinka paljon pystytte vaikuttamaan ihmisiin. Hyvä näin? Kiitos paljon.