Navaratri Puja, Overcome hatred with love

Loutraki, Sportcamp (Greece)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

 

Navaratri Puja. Loutraki (Greece), 21 October 2001.

Tänään olemme kokoontuneet tänne tekemään Devi-pujaa.

Tämä puja on pidetty monta kertaa, ja ’devat’ pyysivät Deviä pelastamaan heidät paholaismaisten ihmisten tyrannialta. Tänään Minulla on samanlainen tunne, että olemme nyt joutuneet outoon tilanteeseen; on ihmisiä, jotka ovat itse paholaisia – ja on ihmisiä, jotka ovat heidän lumoissaan – jotka tekivät jotain, mitä heidän ei koskaan olisi pitänyt tehdä. Mutta he eivät tiedä, että kaikella on rajansa. Se piste on nyt saavutettu, jolloin kaikkien hyvien ihmisten, erityisesti sahaja-joogien, tulee kohdistaa kaikki huomionsa sellaisten hirviöiden, kuten Mahisasura, tuhoamiseksi. Entisaikoina kaikki oli hyvin yksinkertaista, koska paholaiset tulivat paholaisina, ja saattoi nähdä, että he olivat paholaisia, ja kaikki heidän käyttäytymisensä osoitti, että he olivat paholaisia. Miksi he tekivät tällaista? Miksi he olivat niin julmia? Koska niin sanottuja ’inhimillisiä olentoja’ he eivät olleet – he ovat luonteeltaan demonisia, ja he haluavat tehdä jotain millä tuhota ihmisiä, hyviä ihmisiä. On ilmiselvää, että on tullut aika heidän tuhoutua. En voi millään tavalla olla islamia vastaan enkä arvostella Muhammed Sahibia.

 

Hän oli varmasti jumalallinen ja pyrki tekemään jumalallista työtä. Mutta tästä jumalallisesta työstä on noussut esiin tyhmiä ihmisiä, jotka hyväksyvät tällaiset demoniset ihmiset. Ette ehkä tiedäkään, että islamissa on seitsemänkymmentäneljä eri ryhmää! He sanovat: ”Seuraamme vain yhtä uskontoa” – mutta se ei ole totta. Jotkut näistä ihmisistä ovat todella pahoja, ja he kutsuvat itseään ’devbandheiksi’ erään Intiassa olevan paikan mukaan, ja heitä kutsutaan myös ’wahabeiksi’. Olen tiennyt heistä jo kauan, koska isäni kodissa meillä oli paljon muslimeja töissä kokkeina, autonkuljettajina ja muuna palvelusväkenä. Nämä wahabit ovat mielenkiintoista väkeä, koska he eivät usko edes Muhammed Sahibiin. Jos heille kertoo, että Muhammed Sahib on sanonut niin ja niin, he vastaavat: ”Ei, me emme usko Muhammed Sahibiin”. ”No, keneen te sitten uskotte?” ”Uskomme Allahiin!”

 

”Oletteko tavannet Allahin? Oletteko nähneet hänet, koska uskotte Häneen?” Kaikessa heidän käyttäytymisessään näkyi sisällä oleva julmuus, todella paha; ja aina kun isäni näki tämän, hän pyysi heitä lähtemään. Heillä oli pelottavan pahoja tapoja kohdella muita. En ikinä arvannut, että se yltäisi tälle tasolle. Ja he olivat enimmäkseen kotoisin Afganistanista, voitteko kuvitella. Tietysti he tyrannisoivat myös toisia afgaaneja; ja kaikkialla minne he menivät, he saivat erittäin julman maineen. Kaikki afgaanit eivät tietenkään olleet sellaisia, mutta jotkut olivat. He tulivat Intiaan Afganistanista, ja meillä on erityyppisiä afgaaneja. Jotkut olivat rakastavia, ystävällisiä, auttavaisia ja mukavia ihmisiä.

 

Jotkut taas olivat hyvin julmia. Aluksi emme ymmärtäneet mitä tällainen oli. Koska isäni oli oppinut ja islamin tutkija, hän kertoi meille: ”Nämä eivät ole islamilaisia. He ovat wahabeja, eivät islaminuskoisia.” Nyt näen sen hyvin selvästi. Ei silti, etteikö muissakin uskonnoissa ja ryhmissä olisi pahoja ihmisiä. Mutta nämä wahabit muodostivat salaa eri ryhmittymiä. Niitä ei ole monta. Ja isäni kertoi Minulle: ”Joku päivä heistä tulee hyvin räjähdysalttiita, ja he saattavat yrittää hävittää tyystin koko maailman.” Aluksi en tajunnut sitä, koska he näyttivät aivan tavallisilta ihmisiltä.

 

Mutta isäni sanoi: ”He ovat täysin naamioituneita, ja kun he aloittavat julmuutensa, kukaan ei tiedä mitä tehdä.” Maassamme oli eräs valloittaja nimeltään Mohammed Shah Dali. Hän oli erittäin julma, ja hänellä oli tapana tappaa myös muslimeja, koska hänen periaatteensa oli, että Muhammed Sahibia ei saanut palvoa, sillä Muhammed Sahib oli sanonut: ”Minä en ole jumalallinen”. Minullakin oli tapana sanoa niin säästyäkseni typeriltä ihmisiltä. Vuosikausia sanoin: ”En ole Jumalallinen”, mutta kun ihmiset tunsivat värähtelyni, he alkoivat uskoa. Mutta ne, jotka uskoivat Muhammed Sahibiin, eivät koskaan saaneet ymmärrystä näiltä julmilta ihmisiltä. He olivat todella julmia, ja koska he eivät usko Muhammed Sahibiin, heidän kanssaan ei voinut keskustella mistään; ei voi keskustella Koraanin kirjoituksista, koska he eivät usko Koraaniin, he eivät usko Muhammed Sahibiin, he uskovat vain Allahiin. Luoja tietää, mistä heillä on yhteys! Oli yllättävää nähdä, miten he vähitellen pystyivät saamaan ihmisiä pauloihinsa – kuten meilläkin on kamalia guruja, jotka houkuttelevat ihmisiä mukaansa. Olette nähneet tällaisia hypnotisoituja ihmisiä.

 

Moni on paljastunut, ja moni tulee vielä paljastumaan. Enimmäkseen nämä ovat sellaisia, joita raha kiinnostaa; he halusivat saada paljon rahaa uskonnon varjolla. Siihen aikaan ihmiset eivät nähneet heidän julmia menetelmiään ja tekojaan. Tällainen julmuus alkoi levitä; ja mehän olemme käyneet Nizamudhinin temppelissä. Siellä huomasin, että paikassa oli ’madharsa’. ’Madharsa’ tarkoittaa koulua. Siihen kouluun otettiin oppilaiksi pieniä lapsia. Ja kaikki oli niin hyvin suunniteltu, että Luojakaan ei tiennyt – en osaa sanoa, mutta yksistään Delhissä oli 120 madharsaa! Kukaan ei tiennyt mitä niissä opetettiin, millä ihmisiä hypnotisoidaan, miten se tapahtuu. Kerran menin käymään Nizamudhinin temppelissä, ja näin, kuinka ihmiset lauloivat, ja muuta sellaista.

 

Huomasin, että heissä oli todellinen rakkauden tunne. He kaikki tunsivat Minun rakkauteni hyvin voimakkaansa, ja he alkoivat tulla Sahaja Yogaan. Mutta en tiennyt, että siellä oli madharsa. Kysyin: ”Miksi värähtelyt täällä” – Nizamudhin oli ’aulia’ (pyhimys) – ”- miksi värähtelyt tässä paikassa eivät ole hyvät?” Välillä värähtelyt olivat todella huonot. Minulle kerrottiin: ”Äiti, täällä on madharsa.” Näettekö miten pahuus toimii. Tavallisesti pahuus toimi niin, että se alkoi muodostaa ryhmiä, sai aikaan sotia ja tappoi ihmisiä. Näitä ihmisiä oli vähän, mutta julmuus oli heidän uskontonsa. Miten tahansa he elivätkin, he toimivat julmalla tavalla.

 

Juuri näissä madharseissa ihmiset opettivat julmuutta ja vihaa. Sillä tavalla alkoi ’vihan oppi’. Vihan oppi levisi hyvin tehokkaasti näiden madharsien kautta kaikkialle maailmaan. Kuten tiedätte, Pakistan ja Intia ovat aina taistelleet. Mutta tällä kertaa pakistanilaiset ymmärsivät: ”Jos me taistelemme Intiaa vastaan tällä tavalla, meitä aletaan kutsua terroristeiksi.” Niinpä he sanoivat: ”Emme hyväksy terrorismia maassamme.” Mutta he typeryydessään – tämä uusi johtaja lähetti 65 oppinutta, lähettilästä Afganistaniin opiskelemaan madharseissa, miten tehdään julmuuksia – voitteko kuvitella! Jotta voivat opettaa vihaa! Tietysti on monia muslimeja, jotka eivät ole sellaisia; mutta jos ei kunnioita Muhammed Sahibia, ja pitäisi olla muslimi, mitä ihmisestä silloin tulee? Kaikki tällaiset väärät aatteet laajenivat, ja islam jakaantui moneen ryhmään.

 

Ihan hyvä, mutta jos joukossa on ryhmä, joka on koko ihmiskuntaa vastaan, se on mitä vaarallisin asia! En tiedä kuinka moni muslimi tiesi tästä. Näitä madharsoja levitettiin kaikkialle maailmaan, ja sieltä valmistuneista ihmisistä tuli äärimmäisen julmia. Ensimmäinen julmuus kohdistui naisiin. Naisia kohdeltiin halveksuvasti, eikä heitä kunnioitettu millään tavalla. Jo tämä osoittaa, että kukaan ei hallinnut heitä. Koraanissa ei mainita tällaisesta, eikä Muhammedkaan puhunut sellaista. Hän sanoi: ”Jumala on armollinen; Hän antaa rauhan.” Kaikki, mitä Muhammed teki, oli täysin jumalallista. Mutta jotkut ihmiset mieltyivät saatanallisiin voimiin, ja ihmiset alkoivat ymmärtää islamia väärin.

 

’Islam’ tarkoittaa antautumista. Te olette sellaisia antautuneita ihmisiä. Antautuneilla tarkoitetaan sellaisia, jotka ovat luopuneet himoistaan, ahneudestaan ja kaikista tällaisista vihollisista, ja ovat tavallisia ihmisiä korkeammalla. Toinen hyvin mielenkiintoinen asia, jonka Muhammed Sahib sanoi: ”Ylösnousemuksen aikaan teidän kätenne puhuvat.” Hän sanoi selvästi näin. Luonnollisesti, koska kaikki oli kirjoitettu hyvin runollisella kielellä, ihmiset voivat halutessaan väännellä sanomaa. Mutta Muhammed Sahib ei ole koskaan voinut sanoa … On todella tyrmistyttävää, että nykyaikana ihmiset voivat omaksua näin kieroutuneita aatteita. Tähän on syynä se, että ihmiset voivat kehittää itsessään myös vastarintaa. Juutalaiset kehittivät itselleen vastarinnan. Syy on vihaamisessa, ja tällainen kahden osapuolen välinen viha, että kaksi eri … se on päivänselvää.

 

Sahaja Yogassa te uskotte täydelliseen, viattomaan, yksinkertaiseen yhteiseloon. Ja että ihmiset uskovat, että varmasti on olemassa erilaisia ihmisiä. …… Mikä on sitten meidän velvollisuutemme? Mitä meidän pitäisi tehdä? Aivan ensiksi meidän täytyy tutkiskella itseämme. Jos on vaikka syntyjään hindu, silloin pitää pysähtyä ja selvittää vihaako ketään siksi, että hän on muslimi. Ei voi vihata! Jos joku on muslimi, häntä ei voi vihata sen takia. Jos on muslimi, jos on ’antautunut’, miten silloin voi vihata ketään? Jos on antautunut, on antautunut Jumaluudelle, ja kuinka silloin voi toimia Jumaluutta vastaan?

 

Tällaisista harhaanjohtavista ajatuksista ja aatteista täytyy luopua. Jos on hindu, silloin ei kerta kaikkiaan voi vihata ketään! Se asia on aivan ehdoton! Sana ’hindu’ tulee Sindhu-joen (Indus) nimestä, sillä Aleksanteri ei osannut sanoa ’Sindhu’, joten hän sanoi ’Hindu’. Ja siitä asiasta monet ovat kehittäneet kamalan vihan Intiassa. Mutta julmuuksiin he eivät ryhtyneet. Se pelasti heidät. He eivät halunneet sortaa ihmisiä. Niinpä kyky piinata ja vihata ihmisiä täytyy tulla jostain muualta. Se syntyy – kuten voitte selvästi nähdä, että he vihaavat aivan avoimesti.

 

Vihaaminen on todella huono ominaisuus. Yksi vaarallisimmista asioista on vihaaminen. Teidän kaikkien täytyy tietää ……. Hyvä on. Nyt meillä on ……. Minulle on hyvin tuskallista ajatella, että me ihmiset vihaamme toisiamme, vaikka tiedämme, että rakkaus on niin valtava ja kaunis tunne. Mutta miksi ihmiset sitten alkavat vihata? Koska ihmiset ovat tehneet teihin vaikutuksen, he ovat kertoneet valheita, ja siksi alatte vihata. Mikä saavutus! Ensin tulee ihmiseksi ja sitten henkilöksi täynnä vihaa!

 

Mitähän tulee seuraavaksi, en tiedä! Menneinä aikoina oli oikein, että Jumalatar tappoi. Jumalatar tappoi kaikki sellaiset ihmiset … On hyvin surullista, että Jumala on luonut ihmiset amebasta tälle tasolle, ja miten voimme alkaa vihata toista ihmistä – ja näin on käynyt! Tietysti Sahaja on eri asia. Sahajit tietävät miten nauttia rakkaudesta. He pitävät siitä. He nauttivat siitä. Sen voi nähdä. Jos te jotenkin pystyisitte poistamaan tämän vihan – jollakin tavalla – omalla tahdonvoimallanne, kieltämällä ja vastustamalla kaikkea sitä, mitä ihmisille on kerrottu, olen varma, että … Se on hyvin vaikea tehtävä, koska maapallolle syntyneet ihmiset ovat käyneet läpi kaikenlaista koulutusta ja halusivat parantaa olosuhteita, ihmissuhteita, ystävyyttä ja ovatkin nyt langenneet vihan syövereihin … Minun Sydämeni itkee. Minä aikana olenkaan joutunut tulemaan tänne maan päälle, kun Minun on nähtävä ihmisten viha toisiaan kohtaan.

 

He puhuvat rakkaudesta ja kuitenkin vihaavat. Tämä on hyvin vakava asia, että (Jumalan) lapset … ajautuvat tällaiseen … Minulla on sellaisia kokemuksia, että jos kertoisin, kauhistuisitte. Miten ihmiset ovat langenneet alas pahuuden syövereihin. On kysymys ymmärtämisestä, meidän on ymmärrettävä itsestämme: vihaammeko jotakin ihmistä? Ajattelemmeko pahoja asioita, teemmekö pahoja asioita? … Onko sisällänne sellaisia? Ottakaa selvää! Vihaatteko toisia ihmisiä? Tällaiset ajatukset mädättävät ihmismielen täysin. Ajatukset, jotka ovat täysin kuin eläimellisiä vaistoja, eivät missään nimessä ole hyväksi ihmisille.

 

Mutta tällaista nyt tapahtuu, ja se vain yleistyy … Saatatte olla köyhiä, mutta vihaamalla ette muutu rikkaiksi. Jos teillä on vaikeuksia, silloin velvollisuutenne on poistaa ne, eikä lisätä niitä. Tällainen täytyy loppua. On hämmästyttävää, että meitä ei liikuta lainkaan se, mitä olemme tekemässä. Kyllä, teillä on oltava oikea ymmärryksen taju: minne olemme menossa? Jos tunnette väärinymmärrystä jotakin kohtaan, on parasta päästä siitä eroon kokonaan. He yrittävät aiheuttaa ongelmia, hyvä on. Mutta älkää ajatelko pahaa heistä. On yllättävää, että emme pysty näkemään näitä asioita, kuinka inhottavia ja kummallisia he ovat, kuinka ne pilaavat persoonallisuutemme. Pystytte ehkä saamaan kuntoon muutaman … Kaikki sahaja-joogeina toiminta – en tiennytkään kuinka tärkeitä ne ovat!

 

Meidän on annettava niin paljon aikaamme. Ei pidä välittää tyhjänpäiväisistä, merkityksettömistä asioista, mutta kaikki vakavampi sisällämme tai ulkopuolellamme oleva, niistä on päästävä eroon… Jos kysyn: ’Kuinka montaa ihmistä vihaatte?’ saatatte vastata: ’kahtakymmentä’, ja … Katsokaas, kaikki tämä täyttää Minut sellaisella tuskalla, että en tiedä mitä me sahaja-joogit voisimme tehdä. Mitä he suunnittelevat? Olkaa niin hyvät ja katsokaa sisällenne ja miettikää mitä rakentavaa he saavat aikaan, ja mitä vahingollista me olemme saaneet aikaan. Tämän ymmärtämiseksi tarvitaan suuri shokki. Olen iloinen kaikista tilaisuuksistamme, pujista ja muusta, mutta jos kysytte Sisäiseltä Minältäni, tiedän, että Se on hyvin onneton, hyvin sairas. Se, mitä teidän nyt täytyy tehdä sahaja-joogeina … sahaja-joogeina, aivan minimissäänkin teidän on kohdistettava täysi huomionne tähän. Ja sitten teidän pitää kertoa kaikille … Katsokaas, Sahaja Yogan ongelma on se, että alatte kaikki nauttia olostanne, ettekä näe mitä ympärillänne tapahtuu. Minun on nyt kerrottava, että olen keskellä sotaa myytin ja … Onko olemassa alue, onko – en tiedä mitä Minun pitäisi sanoa – piileekö sisällämme edelleen jonkinlainen heikkous, että emme yritä taistella heikkouksiamme vastaan … Pyydän teitä nyt meditoimaan itseänne ja katsomaan, mitkä asiat eivät ole kohdallaan.

 

… Tämä on suuri shokki. Mitä sahaja-joogit voivat tehdä vähentääkseen tätä shokkia? Kuinka he saisivat hävitettyä tällaiset kauhistuttavat elämäntavat? Rakkauden Voimalla se on mahdollista – sillä te onnistutte! Mutta tätä voimaa on kehitettävä sydämissämme. Ajatelkaa sitä! Tämä on meille kaikille suuri opetus, jotta näkisimme – olemmeko kunnossa? Vai jatkammeko toistemme vihaamista? Mihin mielemme on tarkoitettu, vihaamaan vai rakastamaan? Jos tämä rakkaus valaisee teidät, tulette hämmästymään, teistä tulee todella suuri voima Minulle.

 

En pysty taistelemaan yksin. Tarvitsen ihmisiä, jotka todella kehittävät rakkauttaan – eikä mitään muuta! Tämä on nyt yksi meidän haasteistamme kaikille sahaja-joogeille ympäri maailmaa. Kysymyksessä ei ole vain taistelu uskovaisten ja ei-uskovaisten välillä, eikä sahaja-joogien ja ei-sahaja-joogien välillä, vaan tämä on taistelu, jossa olemme kaikki yhtä ja käymme yhdessä taisteluun. Joka tasolla meidän on oltava entistä herkempiä. On ensiarvoisen tärkeää nähdä tämä asia juuri nyt – olemmeko itsekin osa sitä pahaa, joka nyt on tullut esiin? Vai olemmeko vapaita siitä ja valmiina taistelemaan sitä vastaan? Se on suuri taistelu, ja toivon sen olevan lopullinen. Tämän jälkeen ihmiskunta ei enää kohtaa julmuuksia, ei ole enää taisteluita, sillä tämä on taistelu ’rakshasoiden’ ja meidän välillä. Tämä ei ole mikään ’tavallinen’ taistelu.

 

Tämä täytyy selittää myös niille, jotka tukevat pahoja voimia. Ainoa kysymys on: ”Äiti, kuinka tiedämme kuka on meitä vastaan ja kuka ei?” Teillä on tieto; olette sahaja-joogeja, tiedätte kuka on väärällä puolella. Tiedän, että sahaja-joogit voivat pelastaa ja tuoda ihmisiä oikean tiedon ja rakkauden tielle. Mutta – olkaa hyvin varovaisia pahuuden levittämän propagandan kanssa. Haluan koskettaa sydämienne syvimpiä sopukoita, josta sovittelun tulisi löytyä … Olen varma, että te kaikki ymmärrätte sen suuren vaaran, joka meitä odottaa! Ehkä yhtään ihmistä ei jää jäljelle, ehkä yhtään lasta ei jää jäljelle. Sillä jos tällainen pääsee leviämään, kaikki tulee olemaan hyvin vaikeaa … Koko olemukseni alkaa vapista. Kaikkien pitäisi tarkkailla elämän jokaista nurkka ja sopukkaa: Missä tällaisia asioita puhutaan? Missä ihmiset puhuvat julmuuksista?

 

Mitä tapahtuu? … Mitä tahansa ajattelen, … en ajattele yhtä, tai kahta, vaan meitä kaikkia. … Taistelu, jota käyn, on todella vakava, epäilemättä. Mutta jos kaikki taistelisimme kollektiivisesti, kuinka paljon saisimmekaan aikaan! … Kaikki ponnisteluni, ymmärrykseni ja voimani ovat nyt kaikki teidän käsissänne, ja siihen teidän pitää olla valmiina. Ei riitä, että luette, tai puhutte asiasta; teidän on rakennettava sisällenne rakkauden voima. Olen varma, että aukaisemalla Sahasraranne se onnistuu. Yrittäkää lukea ja ymmärtää asioita Rakkauden Voiman avulla. Aihe on hyvin syvällinen, ja kun puhutte siitä, olen puoliksi sisällä, puoliksi ulkona. Minun on pyydettävä teitä kaikkia kehittämään tätä asiaa itsessänne, ja vain sillä (Rakkauden Voimalla) saamme muodostettua vahvan vastuksen näitä pahantekijöitä vastaan.

 

Teillä on täydelliset siunaukseni, ja haluan teidän jokaisen onnistuvan siinä yksilöllisesti. Kuinka montaa ihmistä rakastatte, kuinka montaa … Tämä teidän on selvitettävä itsellenne. Toivon, että olette ymmärtäneet mitä haluan teidän tekevän. Uusi sukupolvi on nousemassa … Te kaikki olette Sydämessäni, ja rakastan teitä hyvin paljon, ja haluan teidän tulevan sotilaina taistelemaan kanssani. Minulle on kerrottu, että jotkin ihmiset ovat muodostaneet ryhmiä – erittäin negatiivista asennetta! Tällaisena aikana tarvitsemme täydellistä solidaarisuutta. Jos näette tällaisia ihmisiä, käskekää heidän käyttäytyä kunnolla. Ei hyödytä tehdä heistä sahaja-joogeja. Olen varma – haluan sitä todella syvästi sydämestäni, että teistä tulisi todellisia rakkauden ja rauhan sotureita. Sen takia te olette täällä, olette syntyneet tänne sitä varten.

Joten nauttikaa kaikesta.