Sahasrara Puja:  first of all we have to correct our ego

Campus, Cabella Ligure (Italy)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Sahasrara Puja. Cabella Ligure (Italy), 5 May 2002.

Minun on sanottava, että tänään on hieno päivä juhlia Sahasraraa, Sahasrara-pujaa.

Tämä on hyvin ainutlaatuinen tapahtuma, että teidän Sahasraranne avattiin. Koko maailmassa oli vain harvoja sellaisia; oli joitakin suufeja ja pyhimyksiä, joitakin muita myös Kiinassa ja niin edelleen. Mutta hyvin hyvin harvat saivat Sahasraransa aukeamaan. Ihmiset eivät koskaan ymmärtäneet sitä, mitä nämä pyhimykset sanoivat tai kirjoittivat. Heitä itse asiassa kidutettiin ja ristiinnaulittiin ja heille tehtiin kaikenlaista kauheaa, koska ihmiset eivät kestäneet sitä, että joku sai kokea oivalluksen. Joten tänään on suuri päivä, koska Sahasrara on avattu kollektiivisesti. Jokainen teistä on saanut sen. Myös ympäri maailmaa on paljon ihmisiä, joiden Sahasrarat ovat auki. Tarvitaan tietenkin paljon enemmän, jotta ihmiset ymmärtäisivät, mikä on tämä suuri tapahtuma, kun Sahasrara avataan kollektiivisesti. Jotkut ovat kasvaneet erittäin paljon sen jälkeen, kun he ovat saaneet oivalluksensa, hyvin paljon. He ovat omaksuneet Sahaja Yogan hyvin, ja he ovat kehittäneet syvyyttään, ja heidän tietoisuutensa on todella suuri ymmärrys ykseydestä Jumalallisuuden kanssa.

Olla yhtä Jumalallisuuden kanssa on ihmiselle suurin siunaus. Tähän asti ihmisolennot ovat olleet alemmalla olemassaolon tasolla, ja heillä oli kaikki sen tason ongelmat, kateutta, vihaa – kaikenlaisia ongelmia, joita nykyään esiintyy sodankäyntinä, toisten häiritsemisenä, toisten tuhoamisena ja rakkaudettomuutena. Kaikki nämä ongelmat johtuvat siitä, että heidän Sahasraransa ei ole avautunut. Suurin ongelmamme on siis avata ihmisten Sahasrara kaikkialla maailmassa – mikä on hyvin yksinkertaista, ja te kaikki pystytte tekemään sen, ja se toimii paremmin, jos teette sen kollektiivisesti. Jos olette kollektiivisia, voitte onnistua siinä hyvin. Sahaja Yogaan on tullut niin paljon ihmisiä, joiden Sahasrara on avautunut täysin, ja he ovat tunteneet syvyytensä. Ensiksi teidän on tunnettava syvyytenne. Jos ette tunne syvyyttänne ettekä ole yhtä syvällisen persoonallisuutenne kanssa, ette pysty nauttimaan Itseoivalluksestanne. Aivan ensimmäiseksi teidän on ymmärrettävä itseänne. Jos ette ymmärrä itseänne, miten voisitte ymmärtää muita?

Ette voi. Ensin Sahasrara pitäisi avata täysin. ”Täysin” tarkoittaa täydellistä ykseyttä Jumalallisuuteen. Se ei ole vaikeaa. Teidän on vain meditoitava hieman, ja sitten se onnistuu. Se on toiminut monien ihmisten kohdalla, ja olen hyvin iloinen nähdessäni ja tavatessani tällaisia ihmisiä Sahaja Yogassa, jotka ovat saavuttaneet niin paljon kollektiivisuutta ja myös oivaltaneen sielun tietoisuutta. Mitä sitten on oivaltaneen sielun tietoisuus? Tämä meidän on tänään ymmärrettävä, ja tämä on hyvin tärkeä päivä, kuten sanoin. Tietoisuus on sellaista, että teidän pitäisi nyt tietää, mitä maailmassa tapahtuu ja miten te voitte auttaa sitä. Miten voitte auttaa ihmisiä pääsemään tähän tietoisuuteen?

Ellei teillä ole aivan täydellistä tietoa itsestänne, tietoa voimastanne sekä luottamusta, ette pysty siihen. Sahasrara-päivää vietetään vahvistamaan sidettänne Jumaluuteen, niin että tietoisuutenne valaistuu täysin, ja näet kaikessa asian oikean laidan. Olen nähnyt, kuinka monissa maissa ihmiset ovat omaksuneet sen erittäin nopeasti. On yllättävää, että Afrikassa, jonka ei pitäisi olla kovin kehittynyt, se on onnistunut hyvin, koska tuhannet ovat saaneet oivalluksen. Ne, jotka ovat kehittyneet, ovat mielestäni ohittaneet ylösnousemuksen pisteen. Heidän on palattava takaisin tuolta kehittyneeltä tasolta sille tasolle, jolta he voivat nousta. Niinpä ihmiset, vaikka he ovat saaneet oivalluksen, eivät nouse niin nopeasti kuin ihmiset, jotka eivät ole vielä niin pitkälle kehittyneitä ja nykyaikaistuneita. Silti se on toiminut, se on toiminut niin monen kohdalla, ja niin monet ovat päässeet hyvin ylöspäin. Mutta sanoisin, että meditoidessanne, teidän pitäisi kehittää myös ulkopuolellanne todistamisen tilaa. Teidän pitäisi yrittää selvittää, mistä on kyse, mikä teissä on vikana, mikä muissa on vikana ja miten voisitte auttaa asiaa.

Vain omilla värähtelyillänne voitte korjata niin monta asiaa maassanne, perheessänne, kaikkialla. Ja kuten nyt näette, kun Sahaja Yoga kasvaa, että on olemassa suuri tarve ja halu saada Itseoivallus. Ainostaan lähestymistapanne pitäisi olla täynnä rakkautta ja täynnä ymmärrystä. He tulevat tietämättömyyden pimeydestä ja heidän on mentävä Jumalalliseen valaistuneisuuteen, joka voi tuntua heistä hyvin kirkkaalta. Jos pikkuhiljaa kasvatatte tätä rakastavaa ystävällisyyttä ja rakkautta heitä kohtaan, olen varma, että voitte tehdä paljon enemmän nostaaksenne heitä. Ei kannata suuttua heille, koska he ovat niin tietämättömiä, he eivät tiedä, mitä tekevät. Kuten Kristus on sanonut: ”He eivät tiedä, mitä tekevät.” Teidän on siis saatava heidät ymmärtämään että mitä tahansa he tekevätkin, mitä tahansa he ymmärtävätkin, on silti vähäistä, se ei ole vielä laajentunut niin paljon kuin se olisi voinut, jos he olisivat oivaltaneita sieluja. Jopa oivaltamisen jälkeen huomaan, että ihmisillä on ongelmia. Heillä on edelleen ongelmia menneestä elämästään, joka on ohi, se on kuollut, mutta he jatkavat silti sen kanssa, ja tietoisuus, niinkin suuri määrä valaistumista ei näytä, mikä heissä on vialla.

Otetaan esimerkiksi ego. Ego on hyvin kehittynyt. Länsimaissa, joissa ihmiset ovat niin kehittyneitä, myös ego on kehittynyt, ja heidän on selvitettävä, mikä heitä vaivaa. Tämä ego tulee tietystä tietoisuudesta, että olette olleet jotain suurta, olette sitä ja tätä, vanhempanne ovat ehkä olleet mahtavia, omaisuutenne on mahtava, tai ehkä olette hyvin merkittävässä asemassa, tai jotain sellaista. Se voi tulla mistä tahansa, ja tämä tieto on tietoisuuttanne vastaan, koska se ei ole totta. Ette ole mitään, mitä nämä ulkopuoliset asiat muokkaavat, vaan teitä muovaa oma tietoisuus itsessänne. Tämän tietoisuuden on kasvettava. Mistä? – On ymmärrettävä, miten saamme tämän egon itseemme ja missä vaiheessa. Eilen Minusta tuntui, että monilla ihmisillä oli paljon oikeaa puolta.

Oikeasta puolesta ei ole mitään apua. Se aiheuttaa teille ongelmia ja sairauksia, eikä oikeanpuoleisista sahaja-joogeista ole mitään hyötyä. Tärkeintä on siis ymmärtää rakkauden voima. Rakkauden voima on korkein ja suurin, ja jos onnistutte tavalla tai toisella luopumaan vihastanne, luopumaan ahneudestanne ja egostanne, jos pystytte siihen, voitte päästä Sahasraraan. Katsokaa nyt vain tämän egon peliä. Se pysäyttää nousunne jatkumisen. Ihmiset eksyvät vain egoon, koska egossa he liikkuvat vasemmalle tai oikealle, ja he voivat mennä liikaa oikealle puolelle, tai siirtyä vasemmalle puolelle. He voivat joutua mihin tahansa näistä kahdesta ääripäästä. Meidän on siis ensin korjattava egomme. Mitä meidän pitäisi tehdä tälle egolle?

Egomme vuoksi meidän pitäisi tarkkailla itseämme ja nauraa itsellemme. Minkälainen ego meillä on, minkälainen? Olemme ihmisiä, joista on nyt tullut jumalallisia. Ja kun meissä on jumalallista, kun meissä on valoa, meidän on ymmärrettävä, että olemme osa Jumalallista, vain pisara rakkauden valtameressä. Jos voitte vähentää egoanne, jos voitte tuoda sen todelliseen olemuksenne, silloin se toimii paremmin. Minusta länsimaissa tämä ego on hyvin vahva – hyvin, hyvin vahva. Ja mitä tahansa ihmiset tekevät väärin, he pitävät sitä oikeana, koska ego voi tukea teitä kaikin tavoin. Kun taas päinvastoin ne ihmiset, jotka kehittyvät, maat, jotka eivät ole vielä kehittyneet, siellä ihmisten ongelma ei ole ego vaan superego. Se voidaan korjata. Mutta ego on teidän oma vihollisenne, jonka olette itse luoneet.

Teidän on siis taisteltava sitä vastaan ja nähtävä itse, mistä se tulee. Se voi olla maakohtaista, se voi olla perhetaustaista, se voi tulla mistä tahansa. Meidän on siis ensinnäkin varottava egoa, jos haluamme päästä Sahasraraan. Kun olin etsimässä kollektiivista Sahasraran avautumista, huomasin, että ihmisten ego oli se, joka esti Minua. Minun oli taisteltava ihmisten egoa vastaan. Koska olen hyvin yksinkertainen nainen, ei ylpeilyä, ei mitään, niin ihmisillä oli tapana alistaa Minut, sanoa Minulle kaikenlaista. Mutta ymmärsin heitä, koska heillä oli ego-ongelma. Ja kun tämä ego kehittyy ja yrittää hallita, meillä voi olla Hitlereitä tässä maassa, meillä voi olla kaikenlaisa kauheita ihmisiä maailmassa. Ensimmäinen asia, joka teidän pitäisi ymmärtää: Niitä, joilla on ego, meidän ei pitäisi koskaan alistua heille. Tietenkään teidän ei pitäisi alkaa taistella, mutta teidän on uskottava itseenne, että olette ihmisiä, – jotka ovat saaneet Itseoivalluksen.

Olette paljon voimakkaampia kuin he. Voimani toimivat vain silloin, kun olette oivaltaneita sieluja, tulette yllättymään. He saavat aikaan monia asioita. jotka eivät ehkä toimi ihmisillä, joilla on ego. Kuten eräänä päivänä kuulin Afrikasta että ihmisistä tulee yhtäkkiä näkymättömiä. Siellä oli vallankaappaus, ja presidentti on sahaja-joogi, hänestä tuli näkymätön, kukaan ei löytänyt häntä. Koska he ovat hyvin antautuneita, he ovat niin antautuneita, että he saavat hyötyä voimistani. Teidän kaikkien pitäisi käyttää myös Minun voimiani, suojelevia voimiani. Tämä suojeluvoima on erittäin vahva, erityisesti ihmisille, jotka ovat omaksuneet Sahaja Yogassa, jotka ovat hyvin pitkällä siinä. Teillä on siis ennen kaikkea oltava täydellinen usko itseenne, siihen, että olette sahaja-joogeja – mutta ei egoon.

’Sahaja-joogit’ tarkoittaa, ettei teillä voi olla egoa. Tämä egoasia on tullut eri lähteistä, tiedätte sen, mutta se on puhdistettava pois. Niin kuin jokeen virtaa kaikenlaista likaa, saastetta, mutta kun se kohtaa meren, siitä tulee meri. Samalla tavalla teidän on tultava sellaiseksi. Tullaksenne mereksi teidän tehtävänne on unohtaa kaikki sivujoet, jotka tulivat teihin, ja kaikki väärät ajatukset, jotka tulivat teihin. Ne voivat tulla mistä tahansa lähteestä. En osaa nimetä niitä, koska näitä lähteitä on pitkä lista. Ihmiset ovat joskus hulluja tämän egon takia. Tärkeintä on siis se, miten tarkkailla ja todistaa egoanne, miten se toimii, miten se pilaa temperamenttinne, miten se pilaa ihmissuhteitanne, miten se tekee teistä tyhmiä. Ego tekee teistä ensimmäiseksi hyvin tyhmiä, ja alatte käyttäytyä niin, että ihmiset alkavat ajatella: ”Sinä olet kaikkein tyhmin koskaan elänyt ihminen.”

Mutta siitä ei ole mitään apua, koska jos he uskovat, että olette tyhmä ihminen, mitä sitten tapahtuu? Päinvastoin, jos teissä on viisautta, jos teissä on rauhaa, jos teillä on se erityinen luonne, nauttia kaikesta elämässä ja myös kollektiivinen temperamentti, se onnistuu. Se tekee vaikutuksen, koska siinä valossa he voivat nähdä oman tyhmyytensä, oman valheellisuutensa, kaiken, ja he ymmärtävät, että se, mitä he ajattelevat, ei ole totta. ”Tämä herrasmies on paljon minua syvällisempi. Mitä hänellä on, sitä minulla ei ole.” Tämä on tärkeintä meille kaikille. Sahaja Yogassa meillä on ihmisiä, jotka ovat johtohenkilöitä. Se ei tarkoita, että heistä tulee oikeita johtajia, mutta se tarkoittaa, että heillä on enemmän syvyyttä. Jos heillä ei ole, he lähtevät pois. Jos heillä on syvyyttä, he ovat johtajia, siinä mielessä, että muut näkevät heidät ja todellakin nauttivat heidän asemastaan.

Kaikesta voitte siis nähdä itse, erityisesti johtajista, koska ihmiset näkevät heidät, ja he ovat heille ihanteita. Minulle sanotaan, että ”Äiti on loppujen lopuksi Äiti, miten ikinä voisimme tulla Häneksi?” Mutta johtajilta he oppivat ja ymmärtävät, että tämä on väärin ja tämä ei ole oikein. Teidän pitäisi ennen kaikkea olla mallina, Sahaja Yogan esikuvina. Ja sitä olen aina sanonut teille, että hankkiutukaa eroon egostanne. Se on pahin asia, koska ensinnäkin se tuo vihaa. Luulette olevanne jotain suurta ja voitte tehdä sitä ja tätä, koska olette sahaja-joogi – se ei ole totta. Päinvastoin, teistä tulee äärimmäisen nöyriä, todella nöyriä, ja teette oikeita asioita. Teistä ei tule enää ylimielisiä eikä teissä myöskään ole vihaa. Viha poistuu teistä kokonaan, täysin.

Se antaa teille tasapainon, se antaa teille viisautta, jonka avulla näette, mikä on tehtävänne, miksi olette täällä maan päällä, miksi tämä energia on tullut teihin, miksi olette jumalallinen persoonallisuus. Se on todella suuri vastuu. Teidän ei tarvitse huolehtia itsestänne, ei. Jumalallisuus huolehtii teistä, ehdottomasti. Se suojelee teitä, Se huolehtii teistä, Se tekee kaiken, mitä teidän hyväksenne tarvitaan. Mutta siinä tapauksessa, että teillä on tämä ego, suljette itsenne todellisuudelta, totuudelta, ja teistä tulee hyvin kiivasluonteinen ja ylimielinen persoonallisuus. Tämän on lähdettävä pois. Sahaja-joogit ovat pyhimyksiä – eivät pyhimyksiä, vaan enemmän kuin pyhimyksiä. koska he voivat ilmaista itseään paremmin. Heissä on voimia, joita he voivat käyttää, joita he voivat näyttää muille ihmisille, että olette niin voimakkaita, että voitte hallita asioita paljon paremmin kuin mitä luulette.

Sanotaan esimerkiksi, että on ongelma. ja koko maailma on järkyttynyt siitä. Jos vain osaatte todistaa sen, se katoaa, se katoaa koko maailmasta. Se ei voi jäädä sinne. Nykyään maailma on täynnä myllerrystä, kuten näette, täynnä järjettömiä ihmisiä, joita astuu esiin, täynnä riitaisia ja hallitsevia ihmisiä, jotka nujertavat muut. Tällä hetkellä, jos vain näette tämän todistajan tilassa, se katoaa. Koska olette hyvin voimakkaita, hyvin voimakkaita, mutta teidän on ensin tiedettävä, että teillä on oltava välineet voiman käyttämiseen. Jos teillä on tuo varustus sisällänne, voitte tehdä sen. Mutta egonne kanssa ette voi. Ego on suurin este nousullenne. Näette, että ego on paikassa, joka teidän on vain ylitettävä päästäksenne Sahasraraan.

Ja Sahasraran läpäiseminen on muuten hyvin helppoa, mutta jos ego on olemassa, olette jo eksyneet egoon. Kaiken tämän vuoksi teidän on ymmärrettävä tarkkailla itseänne. Onko hän egoistinen? Mitä hän ajattelee itsestään? Ego on hyvin rajoittunut, se tekee teistä rajoittuneita, ettekä näe elämänne tarkoitusta. Miksi teistä on tullut oivaltanut sielu? Ette ymmärrä sitä. Hoidatte vain omia asioitanne, perhettänne, lapsianne, jotakin sellaista, hyvin alhaista. Mutta jos teillä on – jos teillä on – epäitsekäs luonne, silloin olette hyvin tehokkaita, koko voima toimii. Olen nähnyt, että Sahasraran voima on hyvin suuri.

Joissakin ihmisissä se on tehnyt ihmeitä, he ovat saaneet sen toimimaan hienosti. Mutta egon takia niin monet ihmiset eivät ole vielä sillä tasolla, että voisimme sanoa heitä sahaja-joogeiksi. Nyt olen täällä kertomassa teille siitä. Niinä aikoina, kun aiemmat pyhimykset tulivat tänne, kukaan ei ollut opastamassa heitä tai kertomassa heille mitään. Päinvastoin, ympäristö tuhosi heidät täysin, eivätkä ihmiset koskaan ymmärtäneet, miksi heillä ei ole egoa, miksi he ovat niin nöyriä, joten he käyttivät heitä väärin. Mutta nyt teillä on voimia. Teidän on osattava käyttää voimianne. Mutta sen ei pitäisi antaa teille vahingossakaan minkäänlaista egoa siitä, että teillä on voimia. Päinvastoin, teidän pitäisi olla nöyriä. Teillä on valta olla nöyrä, ja jos voitte olla nöyrä ja ymmärtää, että nämä ihmiset eivät ole vielä oivaltaneita sieluja, he ovat alemmalla tasolla.

Heidän egonsa pitää heistä edelleen kiinni, ja he ovat alemmalla tasolla, heidän on noustava ylöspäin. Kun ymmärrätte sen, silloin ette tunne vain sääliä, vaan myös ymmärrystä heitä kohtaan, ja eräänlainen apu tulee teille Jumalalliselta taholta, joka ratkaisee ongelmanne. Huomaan, että useimmilla teistä on hyvin mitättömän tason ongelmia. Ja silloin olen yllättynyt, miksi olette huolissanne näistä ongelmista? Olette nimittäin niin voimakkaita. Sahasrarassa teidän täytyy tietää, mitä voimia siellä on. Voimia on tuhat, tuhat voimaa sisällänne, jotka ovat valaistuneet. Jos voitte ymmärtää sen, silloin ymmärrätte, mitä hyötyä egosta on, koska teillä on niin paljon voimia sisällänne. joita ette ole käyttäneet. Niitä pitäisi käyttää, mutta egon takia ette voi.

Rakkauden avulla voitte. Rakkauden avulla voitte hallita ja voitte tehdä paljon. Pyydän teitä kaikkia tänään vannomaan valan: ”Emme enää anna mahdollisuuksia egollemme. Luovumme siitä. Luovumme egostamme.” Koska ei ole mitään järkeä, että se on este välillämme. Kun Sahasrara haluaa työskennellä se ei voi, koska ego on esteenä, joten on parempi, ettei egoa ole missään. Saatatte olla hyvä laulaja, voitte olla mitä tahansa elämässä, voitte olla joku tärkeä henkilö, tai mikä tahansa, sillä ei ole merkitystä. Tarvitsemme nyt ihmisiä, joilla ei ole egoa, ja joiden voimat virtaavat heissä täysillä. Sahasraran avautumisen myötä kaikkien näiden voimien pitäisi virrata.

Jos Sahasrara on täysin auki, kaikkien näiden rakkauden voimien pitäisi virrata. On hämmästyttävää, että minne tahansa menenkin, ihmiset vain rakastuvat Minuun. En tiedä miksi, en tee heille mitään, mutta he vain tuntevat rakkauteni. Niin sen pitäisi olla, että ihmiset tuntevat rakkautenne, ja heidän pitää tietää, että olette rakastettava ihminen. Tämän vuoksi teidät on tehty aivan erityisiksi ihmisiksi, hyvin erityisiksi koko tämän maailman vapautumista varten. Se on teidän tehtävänne, eikä muuten vain kerätä rahaa, ja tehdä kaikenlaisia järjettömiä asioita. Te olette täällä hyvin mielekästä työtä varten, joka on nostaa ihmisten Kundaliinia, ja tehdä heidät tietoisiksi suuruudestaan. Ihmisiä ei ole luotu vain sotimaan ja taistelemaan, heitä ei ole luotu pelaamaan politiikkaa ja tekemään likaisia temppuja. Heitä ei ole luotu tänne. viettämään elämää, joka on hyvin, sanoisinko, likaista ja likaista, mutta olemme tässä maailmassa tekemässä suurta työtä Jumalalle, joka on luonut meidät.

Tämä on mahdollista, jos olette tietoisia, että Sahasraranne ovat avautuneet, ja että Sahasrarassa asuu puhtaus, ei kaikki ne pikkuasiat, joista olette huolissanne. Jotkut yrittävät käyttää Sahaja Yogaa hyväkseen, ajatellen, että he osaavat paremmin, he saavat apua muilta – ei sillä tavalla. Voitte itse auttaa itseänne, ette tarvitse apua. Päinvastoin, teidän on autettava muita. Ei tarvitse odottaa apua keneltäkään. Katsokaa Minua, olen muuten tavallinen kotiäiti, mutta miten se on toiminut kaikkialla maailmassa. Millä tavalla? Vain rakkauden voimalla. Ainoa ongelma on, että voin käyttää rakkauden voimaani, mutta te ette osaa käyttää sitä. Se on ainoa ongelma.

Jos haluatte käyttää rakkautenne voimaa, – meditaatiossa voitte kehittää tuota rakkauden voimaa. Sen avulla pystytte vangitsemaan ihmisiä, sen avulla pystytte ymmärtämään. Heidän ongelmansa on, että he eivät ole sahaja-joogeja, he eivät ole ihmisiä, joilla on kaikki siunaukset tai yhteyttä Jumalaan. Kuvitelkaa, te olette yhteydessä Jumalaan. Ja Jumaluus on niin suurenmoinen, Hän on luonut koko maailmankaikkeuden, luonut teidät ja tehnyt kaikki suurenmoiset työt. Mitä te siis olette? Olette osa ja osa tuota Jumalallista voimaa, joten miksi ette käyttäisi Jumalallista voimaa täysimääräisesti sisällänne rakkaudella ja ymmärryksellä, että voisitte kehittää tätä viisautta sisällänne. Tämä teidän on kerrottava itsellenne, että ”Me olemme oivaltaneita sieluja”. Tämä on jokin erityinen persoonallisuus, hyvin erityinen. Tässä maailmassa oli hyvin vähän ihmisiä, jotka ovat oivaltaneita sieluja, mutta nyt näen heitä niin paljon.

Mutta silti siitä puuttuu jotakin … on ongelmia egomme takia. Kenelläkään ei pitäisi olla egoa mistään. Kaikki on katoavaista. Se, mikä ei ole katoavaista, on Jumalallinen rakkaus, se, mikä ei ole katoavaista, on Jumalallinen persoona. Näette koko ajan kaikki ne pyhimykset, vaikka he ovat kuolleet, ihmiset muistavat heidät. Heidän runoutensa muistetaan. Vaikka he eivät voineet tehdä paljon Sahasrara-työtä, he eivät voineet antaa ihmisille Oivallusta, heidän persoonallisuutensa vuoksi heitä kunnioitetaan edelleen. Ja ihmiset tietävät, että nämä ihmiset ovat tehneet hämmästyttäviä asioita, ihmeellisiä asioita. Samalla tavalla voitte nähdä omat ihmeenne, ja voitte nähdä itse, mihin olette kykeneviä, koska nyt olette yhteydessä Jumalalliseen. Tämä on yksi tosiasia, joka teidän pitää tietää.

Aina kun on vaara, aina kun on ongelma, te pyydätte ja teidät pelastetaan. Monet teistä ovat pelastuneet, epäilemättä, mutta se ei riitä. Mitä varten teidät on pelastettu? Mikä on elämänne arvo, miksi elätte? Mistä on kyse, miksi Jumala on pelastanut teidät, antanut teille kaiken tämän? Koska on niin paljon tehtävää tämän maailman hyväksi. Te olette, sanoisin, totuuden sotilaita, hyvyyden sotilaita, ja kaikki se on tehtävä suurella rohkeudella ja ymmärryksellä itsestänne. Teidän on siis saatava itsetuntemusta. Teidän on tiedettävä itsestänne. Teillä on oltava itsetuntemusta siitä, mitä olette.

Jos sitä teillä ei ole, mitä hyötyä Sahasraran avaamisesta on? Itsetuntemus ei anna teille ylpeyttä, se antaa teille velvollisuuden siitä, mitä teidän on tehtävä, mitä teidän on saatava aikaan. Sahaja Yoga ei ole vain teitä varten, vaan te olette koko maailmaa varten – yrittäkää ymmärtää. Joskus ajattelemme, että Sahaja Yoga on olemassa oman elämämme parantamiseksi, hyvää terveyttämme ja muuta varten. Se ei ole niin. Se on toisten elämän parantamiseksi. Teillä on voimia, joita ette käytä. Olette edelleen uppotuneita… Saan kirjeitä, joissa sanotaan: ”Meissä on tällainen ongelma, tämä on vialla siinä…” Miksi ette itse laita itseänne kuntoon? Jos ette voi korjata itseänne, miten voisitte korjata muita? Siitä tässä on kyse.

Alan nähdä, että ymmärryksenne on menossa tajuntaanne, että olette suuria ettekä ole tavallisia ihmisiä. Ja tätä on harjoiteltava ja käytettävä tavalla, joka osoittaa, että olette sahaja-joogeja. Ette ole yhtään vähempää kuin kuka tahansa sufi tai kuka tahansa oivaltanut sielu tai pyhimys, ette yhtään vähempää. Mutta teillä on voimia, joita heillä ei ollut, joista he eivät olleet tietoisia, kun taas teillä on nämä voimat. Yrittäkää ymmärtää, mitä voimia teillä on. Mutta ymmärtämällä sen, teidän ei pitäisi olla mitenkään ylpeitä siitä, vaan se on teidän tehtävänne, teidän on tehtävä se. Te olette siellä, ja nautitte siitä, koska tekemisessä ei ole egoa, se on egotonta työtä. Jos onnistutte siinä, se on erittäin hyvä. Nyt ego on vähentynyt hyvin paljon, täytyy sanoa, hyvin paljon. Kuulen ihmisistä, että ego on vähentynyt.

Mutta joskus he ovat edelleen aika hassuja, riitelevät ja kaikkea sellaista. Mutta kaikesta huolimatta Minun on sanottava näin, että kaikki se työ, mitä on tehty näinä vuosina, ihmiset ovat hoitaneet sen itse. Joten teidän on katsottava itseänne ja nähtävä, millainen ego teillä on, miksi pitää olla egoistinen? Joillakin ihmisillä on oman maansa ego, joillakin taas… Tarkoitan, että kaikki on myyttiä. Kaikki on myyttiä. Mitä merkitystä sillä on, olisitte voineet syntyä missä tahansa. Kun olette syntyneet tiettyyn maahan, teillä on sen maan ego. Minun mielestäni sitä pitäisi hävetä, koska maallanne, mikä se sitten onkin, ei mene kovin hyvin, se ei ole henkisesti vahva. Miksi siis olisitte niin ylpeitä maastanne? Kun hoidatte maanne kuntoon, ja ihmisistä tulee henkisesti vahvoja, silloin voitte tietysti olla ylpeitä maastanne.

Mutta en näe sellaista tapahtuvan. Teidän on siis hoidettava asia. Ja olen myös iloinen nähdessäni, että Sahaja Yogaa levitetään nyt niin paljon kaikkialle. Se leviää hyvin nopeasti. Se on levinnyt maihin, joissa en olisi ikinä odottanut sen leviävän. Eli kaikkialla maailmassa on ihmisiä, jotka haluavat sitä. He haluavat saada oivalluksensa, ja he haluavat tietää, mitä on tämän ihmiselämän tuolla puolen. He eivät halua enää tuhlata elämäänsä ihmisolentoina, vaan tulla yli-inhimillisiksi olennoiksi; voisin kutsua heitä sahaja-joogeiksi. Meidän pitää siis nähdä egomme, sitä on tarkkailtava todistajan tilassa, miten se toimii ja yrittää suistaa meidät pois oikean kehityksen tieltä. Tässä asiassa on oltava vain varovainen, koska se on viimeinen keskus, joka on vielä avattava.

Kun se on täysin avattu, olette yhtä Jumalallisen kanssa, ja kaikki ongelmanne ratkeavat, koska nämä ongelmat ovat niin turhanpäiväisiä, eikä niillä ole mitään merkitystä. Ne katoavat hetkessä, kunhan vain työstätte Sahasraraanne. On hienoa, että tänään on hyvin erityinen päivä, kun kaikki nämä kolme tähteä ovat samassa linjassa, mikä on aivan erityinen siunaus. Jos voimanne lisääntyvät, kaikki nämä ihmiset, jotka ovat hyvin pahoja, jotka yrittävät kaapata yhteiskunnan poliittisella hölynpölyllään ja kaikella sellaisella, he katoavat kaikki. Heillä ei ole voimia, he katoavat kaikki. Ensiksikin egoton olemuksenne auttaa, se auttaa kaikkia. Jumala siunatkoon teitä kaikkia.