Sahasrara Puja:  first of all we have to correct our ego Campus, Cabella Ligure (Italy)

Sahasrara Puja. Cabella Ligure (Italy), 5 May 2002. Minun on sanottava, että tänään on hieno päivä juhlia Sahasraraa, Sahasrara-pujaa. Tämä on hyvin ainutlaatuinen tapahtuma, että teidän Sahasraranne avattiin. Koko maailmassa oli vain harvoja sellaisia; oli joitakin suufeja ja pyhimyksiä, joitakin muita myös Kiinassa ja niin edelleen. Mutta hyvin hyvin harvat saivat Sahasraransa aukeamaan. Ihmiset eivät koskaan ymmärtäneet sitä, mitä nämä pyhimykset sanoivat tai kirjoittivat. Heitä itse asiassa kidutettiin ja ristiinnaulittiin ja heille tehtiin kaikenlaista kauheaa, koska ihmiset eivät kestäneet sitä, että joku sai kokea oivalluksen. Joten tänään on suuri päivä, koska Sahasrara on avattu kollektiivisesti. Jokainen teistä on saanut sen. Myös ympäri maailmaa on paljon ihmisiä, joiden Sahasrarat ovat auki. Tarvitaan tietenkin paljon enemmän, jotta ihmiset ymmärtäisivät, mikä on tämä suuri tapahtuma, kun Sahasrara avataan kollektiivisesti. Jotkut ovat kasvaneet erittäin paljon sen jälkeen, kun he ovat saaneet oivalluksensa, hyvin paljon. He ovat omaksuneet Sahaja Yogan hyvin, ja he ovat kehittäneet syvyyttään, ja heidän tietoisuutensa on todella suuri ymmärrys ykseydestä Jumalallisuuden kanssa. Olla yhtä Jumalallisuuden kanssa on ihmiselle suurin siunaus. Tähän asti ihmisolennot ovat olleet alemmalla olemassaolon tasolla, ja heillä oli kaikki sen tason ongelmat, kateutta, vihaa – kaikenlaisia ongelmia, joita nykyään esiintyy sodankäyntinä, toisten häiritsemisenä, toisten tuhoamisena ja rakkaudettomuutena. Kaikki nämä ongelmat johtuvat siitä, että heidän Sahasraransa ei ole avautunut. Suurin ongelmamme on siis avata ihmisten Sahasrara kaikkialla maailmassa – mikä on hyvin yksinkertaista, ja te kaikki pystytte tekemään sen, ja se toimii paremmin, jos teette sen kollektiivisesti. Jos olette kollektiivisia, voitte onnistua siinä hyvin. Sahaja Yogaan on tullut niin Read More …

Easter Puja: You Have To Grow Vertically Eastbourne (England)

“You have to grow vertically,” Easter Puja, Eastbourne (UK), 22 April 1990. Tänään olemme täällä palvomassa Kristuksen ylösnousemista. Ja myös kiittämässä Häntä siitä, että Hän näytti meille millainen on ihanteellinen elämä pyhimyksellä, jonka täytyy työskennellä koko maailman suotuisuuden hyväksi. Puhumme Kristuksesta, laulamme Shri Ganeshasta, sanomme, että uskomme Häneen, ja erityisesti sahaja-joogeista tuntuu, että Hän on heidän vanhempi veljensä, ja olen havainnut valtavaa antaumusta, etenkin länsimaisten sahaja-joogien keskuudessa, Kristusta kohtaan. Ehkä siksi, että he ovat syntyneet kristinuskoon, tai ehkä siksi, että he ovat huomanneet Kristuksen elämän olevan jotain aivan erityistä. Mutta Sahaja Yogalle Hänen täytyy olla vielä paljon enemmän, ja myös teille sahaja-joogeille. Monet ihmiset uskovat eri jumaluuksiin. Kuten jotkut uskovat Shri Krishnaan, jotkut Shri Ramaan, jotkut Buddhaan, jotkut Mahaviraan ja jotkut Kristukseen. Kaikkialla maailmassa uskotaan johonkin korkeampaan olentoon. Mutta tästä uskosta puuttuu ensinnäkin yhteys, ja siksi se muuttuu eräänlaiseksi valheeksi niin, että ihmiset ajattelevat Kristuksen, Raman tai Krishnan kuuluvan heille. He ajattelevat olevansa näiden jumaluuksien omistajia, koska heidät on velvoitettu uskomaan siihen. Tällä tavalla suurin osa uskoista on syntynyt. Ja vaikka ihmiset uskovat hartaasti Kristukseen, kaikki uskonnot ovat epäonnistuneet. Sillä uskoessaan Kristukseen, he uskoivat saavansa Hänen kauttaan shekkinsä lunastettua. Ikään kuin pankissa. Rukoillaan Jumalaa: ”Laita minut kuntoon”. Hyvä on. Sitten: ”Laita minun äitini kuntoon, isäni ja siskoni kuntoon”. ”Anna minulle näin paljon rahaa! Anna minulle paljon vaurautta! ”, tai terveyttä tai jotain. Ajatellaan, että koska uskomme Kristukseen, Hän on niin kiitollinen, että Hänen täytyy maksaa siitä ja pitää huolta meistä, ja että me olemme Hänen siunauksiinsa oikeutettuja omistajia. Sitten he Read More …

Shri Ganesha Puja: First understand vibrations clearly Auckland (New Zealand)

Shri Ganesha -puja Auckland, Uusi-Seelanti, 16.5.1987 Minusta oli oikein mukavaa, että pääsin tulemaan Uuteen-Seelantiin. Teidän ei tarvitse tuntea itseänne masentuneeksi tai onnettomaksi, että tilaisuutemme alkoivat suurella tohinalla, hiipuivat sitten ja kasvoivat taas ja niin edelleen. Tämä on hyvin yleistä. Koska kyse on elävästä prosessista. Jokainen elävä prosessi alkaa hyvin pienestä. Ja sitten se kasvaa sitä mukaa, minkä pystymme kantamaan. Esimerkiksi pienen puun, kun se oli vain verso, täytyi taistella kovasti noustakseen ylös. Eikä se vielä kasvaessaan pysty kantamaan hedelmiä. Se pystyy kantamaan vain kaksi lehteä avautuessaan, koska runko ei ole riittävän vahva kannattelemaan kaikkea. Eli kun teitä sahaja-joogeja on enemmän ja olette valmiimpia, silloin ihmisiä tulee aina vain enemmän ja enemmän. Mutta ei pidä odottaa liikaa määrällisesti. Me tarvitsemme laatua. Jos pyritte määrään, tulee ongelmia. Määrän suuretessa laatu heikkenee. Alussa, kun kysymys on perustuksista, on hyvin tärkeää, että laatu on hyvä. Aivan kuin talossakin perustuksiin laitetaan aina hyvin painavia kiviä, jotka pystyvät kannattamaan koko rakenteen. Samalla tavalla Sahaja Yogan alussa meidän pitää laittaa hyvin vakaita ihmisiä hoitamaan tehtävää. Jos he eivät ole luonteeltaan vakaita, he joutuvat pois Sahaja Yogasta. Siksi Kristuskin sanoi, että ensimmäiset tulevat viimeisiksi. Sillä alussa tulee paljon ihmisiä, ja he saattavat joutua eksyksiin, koska he eivät ole sopivia. Heidän täytyy pystyä kannattamaan rakennetta. He eivät voi olla tavallisia sahaja-joogeja. On monia ominaisuuksia, jotka tekevät siitä todella hyvin vahvan ja myös kannattelevan. Ensinnäkin perustuksissa oleva sahaja-joogi ei mahtaile. Hän kannattelee ja pitelee. Hän on oikeastaan ’ādhāra’, kannattelija. Sen maan Sahaja Yogan todellinen kannattelija. Niinpä te harvat ensimmäiset, jotka Read More …

Sahasrara Puja: Nirananda Laxenburg (Austria)

Sahasrara Puja. Laxenburg, Vienna (Austria), 5 May 1985 Tänään, täällä kauniissa, Itävallan kuningattaren luomassa paikassa olemme kokoontuneet tekemään Sahasrara-pujaa. Kun astumme sisään Sahasraran valtakuntaan, vain silloin meillä on oikeus tehdä Sahasrara-puja. Aikaisemmin ei kukaan ollut puhunut Sahasrarasta eikä kukaan tehnyt Pujaa Sahasraralle. On teidän etuoikeutenne saada olla Sahasraran valtakunnassa ja saada tehdä tämä Puja. Se on teidän oikeutenne. Teidät on valittu siihen. Olette hyvin etuoikeutetussa asemassa, että voitte astua sisään Viratan Sahasraraan ja olla soluina tämän Sahasraran aivoissa. Tarkastellaanpa millaisia Sahasraran solut ovat. Ne ovat aivan erityisiä soluja, jotka ovat muodostuneet Swadhishthanassa. Ne kulkevat kaikkien chakrojen kautta, ja kun ne saapuvat Sahasraraan, ne ovat valmiita toimimaan aivoissa ilman sekaantumista kehon muihin elementteihin. Samalla tavalla ei sahaja-joogienkaan pidä sekaantua muihin soluihin – ihmisiin – tämän universumin kehossa. Ensimmäinen asia, joka tapahtuu sahaja-joogille Sahasraran tasolla, on se, että hän nousee yläpuolelle – ’ateet’. Eli hän menee monen asian yläpuolelle: ’kalateet’ – hän menee ajan yläpuolelle. Ajasta tulee hänen palvelijansa. Jos teidän pitää mennä jonnekin, silloin huomaatte yllättäen, että kaikki toimii suunnilleen samaan aikaan, kun te olette tekemässä asioita. Esimerkiksi sanotaan, että teidän pitää ehtiä junaan ja saavutte myöhässä asemalle, mutta huomaatte junanne olevan myöhässä. Asiat menevät sillä tavalla, että teistä tuntuu, kuin ne toimisivat juuri teille sopivalla tavalla. Eli te menette ajan yläpuolelle – ’kalateet’. Sitten menette dharman yläpuolelle – ’dharmateet’. Se tarkoittaa, että dharmasta tulee kiinteä osa teitä itseänne. Kenenkään ei tarvitse käskeä, ’tee niin, tee näin’; te ette vain tee. Mitä tahansa teidän pitää tehdä, sen te teette. Kun menette Read More …