Gudi Padwa, Meditation in thoughtless awareness New Delhi (India)

Gudi Padwa, ”Meditation in thoughtless awareness”. Delhi (India), 30 March 1976. Me emme voi meditoida, voimme vain olla meditaatiossa. Kun sanomme, että alamme meditoida, se ei merkitse mitään. Meidän pitää olla meditaatiossa. Olette joko talon sisäpuolella tai talon ulkopuolella. Ette voi olla talon sisällä ja sanoa: ”Nyt olen talon ulkopuolella.” Tai kun olette talon ulkopuolella, ette voi sanoa: ”Olen talon sisällä.” Samalla tavalla te liikutte elämänne kolmessa ulottuvuudessa – tunteissa, fyysisessä kehossa ja mielessä. Ette ole itsenne sisällä. Mutta kun olette siellä sisällä, olette ajatuksettomassa tietoisuudessa. Silloin ette ole vain siellä, olette myös kaikkialla, koska se on paikka, se on kohta, jossa todella olette universaalissa… Sieltä te olette kosketuksissa Periaatteeseen, Shaktiin, Voimaan, joka tunkeutuu sisälle jokaiseen aineen osaseen, jokaiseen tunteista kumpuavaan ajatukseen, koko maailman jokaiseen suunnitelmaan ja ajatukseen. Tunkeudutte sisään kaikkiin elementteihin, joista tämä kaunis Maa on luotu. Tunkeudutte sisään maahan, Tunkeudutte ’akashaan’ [taivaseen, eetteriin], ’tejaan’ [valoon], ääneen. Mutta liikkeenne on hyvin hidasta. Sitten sanotte: ”Minä meditoin”, mikä tarkoittaa, että liikutte Universaalin Olennon läpäisemänä. Mutta te ette liiku itse, te vain vapautatte itsenne niiden asioiden taakasta, jotka eivät anna teidän liikkua. Kun olette meditaatiossa, teidän pitää sallia itsellenne ajatukseton tietoisuus. Siellä Tiedostamaton, ’Achetana’ itse, ottaa teidät hoiviinsa. Alatte liikkua Achetanan voiman mukana. Tiedostamaton hoitaa kaiken. Se vie teidät sinne, minne se haluaa teidän menevän. Pidätte kiinni ajatuksettomasta tietoisuudesta koko ajan. Yrittäkää pysyä ajatuksettomassa tietoisuudessa niin paljon kun voitte. Kun olette ajatuksettomassa tietoisuudessa, teidän pitää tietää, että olette Jumalan Valtakunnassa, ja Hänen väkensä, Hänen järjestelynsä, Hänen tietoisuutensa pitää teistä huolen. Silloinkin, Read More …