Adi Shakti Puja Campus, Cabella Ligure (Italy)

Shri Adi Shakti Kundalini Puja. Cabella Ligure (Italy), 6 June 1993. Tänään me palvomme Minua, ensimmäistä kertaa. Tavallisesti puja on aina pidetty Minun ominaisuudelleni tai jollekin osalle Minua. On ymmärrettävä hyvin selvästi, mikä Adi Shakti on. Sanotaan, että kyseessä on Kaikkivaltiaan Jumalan, Sadashivan puhdas halu. Mutta mitä Kaikkivaltiaan Jumalan puhdas halu on? Jos katsotte omia halujanne, mistä ne syntyvät? Eivät jumalallisesta rakkaudesta, vaan aistillisesta rakkaudesta, rakkaudesta materiaan, rakkaudesta valtaan. Kaikkien näiden takana on rakkaus. Jos ette rakasta jotain, ette myöskään halua sitä. Nämä maalliset rakkaudet, johon tuhlaantuu niin paljon aikaa turhaan, eivät todellisuudessa anna teille tyydytystä, koska ne eivät ole todellista rakkautta, vaan väliaikaista hullaantumista, johon te sitten kyllästytte ja hyppäätte johonkin toiseen asiaan, sitten seuraavaan ja seuraavaan. Adi Shakti on Jumalan pyhän rakkauden ruumiillistuma. Se on Jumalan puhdasta rakkautta, ja mitä Hän rakkaudessaan halusikaan? Hän halusi luoda ihmisolentoja, jotka olisivat hyvin kuuliaisia, hyvin yleviä, kuin enkeleitä. Hänen ajatuksenaan oli luoda Aatami ja Eeva. Enkeleillä ei ole vapautta. Enkelit on luotu sellaisiksi. He eivät voi muuttua. He eivät tiedä, miksi tekevät asioita. Eläimetkään eivät tiedä, miksi ne tekevät tiettyjä asioita. Ne vain tekevät, koska luonto vaatii niin. Kaikkivaltias Jumala ohjailee niitä. Shivaa kutsutaan Pashupatiksi, eli Hän hallitsee kaikkia eläimiä, Hän on Pashupati. Hän hallitsee kaikkia eläimiä, ja eläimet tuovat esiin kaikenlaisia haluja, mutta ne eivät kadu mitään, niillä ei ole egoa, ne eivät ajattele, että tämä on väärin ja tämä on oikein. Karma ei ole niille ongelma, koska niillä ei ole egoa, niillä ei ole vapautta. Tässä vaiheessa Adi Shakti, Read More …

Huomio London (England)

Huomio. Dollis Hill, Lontoo (Englanti), 26. toukokuuta 1980. Tänään puhun teille huomiosta. Mikä on huomio, mitä on huomion liikkuminen, ja millä tavoilla voimme kohottaa huomiotamme. Puhutaan yleisellä tasolla. Sopiiko? Kun puhun näistä asioista, teidän pitää tietää, että puhun vain teille, yksilöllisesti – se ei koske ketään muuta. Aina ensimmäiseksi, kun puhun, ihmiset yrittävät selvittää, kenestä Mataji puhuu. Se on paras tapa siirtää oma huomio jonnekin muualle. Jos laitatte huomion itseenne, että ”Tämä on minulle, vain ja ainoastaan minulle”, silloin sillä on vaikutusta, koska sanani ovat mantroja. Siksi se menee hukkaan, koska kaikki teille tarkoitettu meneekin jollekin toiselle. Teidän oma huomionne on ainoa keino tietää todellisuus. Teidän oma huomionne on tärkeä, ei muiden huomio, eikä teidän huomionne muissa! Tämä on ymmärrettävä selkeästi! Jos ymmärrätte sen, että koko asia tulee teidän itsenne käyttöön huomionne kautta, jotta voisitte nousta korkeammalle, silloin se toimii. Muuten se on kuin saisitte ruokaa ja antaisitte sen sitten jonkin toisen ravinnoksi, eikä teille jäisi mitään. Eikä se toinenkaan henkilö pysty hyötymään siitä, koska hän ei tiedä, että annatte sen hänelle. Tänään, kun puhun teille huomiosta, teidän pitää tietää, että huomionne pitää imeä itseenne kaikki, mitä sanon. Sitä ei ole tarkoitettu kenellekään muulle. On parasta, että istutte ajatuksettomassa tietoisuudessa, niin että sanat menevät sisällenne. Muutenhan tämä on vain kuin jokin luento, eikä kuulemallanne ole mitään vaikutusta. Jokainen puhe muuttaa teitä, koska juuri Minä puhun teille. Koska aina ajattelette muita, ja ajattelette koko ajan omia ongelmianne – huolehditte mielessänne jostain täysin joutavasta –, ja huomio on niin ylikuormitettu, että mikään Read More …

How to go beyond the ego and know yourself, Meditation London (England)

How to go beyond the ego and know yourself, MeditationAdvice at Dollis Hill ashram, London (UK), 18 November 1979. Ensiksi ennen meditaatiota teidän pitäisi katsoa sydämeenne ja yrittää laittaa oma Gurunne sydämenne sisimpään. Kun tämä on vakiinnutettu sydämeen, teidän pitää kumartaa sille täydellä antaumuksella ja omistautumisella. Mitä tahansa teettekin Oivalluksen jälkeen mielenne kautta, se ei ole kuvittelua, koska nyt mielenne ja kuvittelunne on itsessään valaistunut. Nähkää itsenne niin, että kummarrutte nöyrästi Gurunne jalkojen juureen, ja pyytäkää sitten meditaatioon tarvittavaa temperamenttia, tai meditaatioon tarvittavaa ilmapiiriä. Meditaatio on sitä, että olette yhtä Jumaluuden kanssa. Jos teille tulee ajatuksia, pitää ensiksi tietysti sanoa ensimmäinen mantra, ja sen jälkeen kääntyä katsomaan sisälleen. Joitakin ihmisiä auttaa Shri Ganeshan mantran lausuminen. Sitten teidän pitää katsoa sisällenne ja nähdä, mikä on suurin esteenne. Ensin ajatukset. Ajatuksille pitää sanoa Nirvichara-mantra: “Twameva sakshat Nirvichar sakshat Shri Mataji Nirmala Devi namoh namaha” Sanokaa kolme kertaa. Sitten tulemme esteeseen, joka on ego, koska ajatukset ovat kyllä loppuneet, mutta päässä on edelleen painetta. Jos se on ego, teidän pitää sanoa: ”Twameva sakshat Mahatahamkaara…” – ’Mahat’ tarkoittaa suurta, ’ahamkara’ tarkoittaa egoa – “…sakshat Shri Mataji Nirmala Devi namoh namaha.” Sanokaa kolme kertaa. Jos edelleenkin huomaatte egon olevan siellä, silloin teidän pitää nostaa vasenta puoltanne ja viedä sitä alas oikealle puolelle kädellänne, ja toinen käsi osoittaa kuvaan päin. Nostakaa vasenta puolta ylös ja painakaa oikeaa alas, niin että ego ja superego tulevat tasapainoon. Tehkää se seitsemän kertaa. Yrittäkää tuntea, miltä sisällänne tuntuu. Nostakaa nyt Kundaliininne ylös pään päälle ja sitokaa solmu. Nostakaa uudelleen Kundaliini Read More …