Amruta

כאשר אתם מאזינים לקלטות שלי, תרשמו את הנקודות שאמרתי, ותראו בעצמכם. אז החינוך בסהג'ה יוגה חשוב מאוד, אחרת האינטלגנציה שלכם תחליד. חייב להיות לכם חינוך מלא של סהג'ה יוגה, רק לתת הגשמות זו לא העבודה. אתה חייב להיות, כך שאחרים ידעו שאתה בעל ידע. כמות החינוך שיש לך לאף אחד לא היה לפני, לאף קדוש לא היה . אז עכשיו תנצלו את מלוא היתרונות. לא משנה מה עשוי להיות הגיל שלך, החינוך או ההסמכה, זה לא משנה אבל אתה צריך לדעת מה היא סהג'ה יוגה, מה זה אומר, איך זה עובד. "(שרי מטאג'י נירמלה דווי, מלבורן, 17 במרץ 1985).

אם אתה חדש בסהג'ה יוגה אז בבקשה תחילה תקבל את ההגשמה העצמית שלך כאן.