תוכנית ציבורית, "מיתוסים אינם אמיתיים" (England)

תוכנית ציבורית, "מיתוסים אינם אמיתיים". לונדון 28/06/96 -אני משתחווה בפני כל מחפשי האמת. זה צריך להיות מובן שהאמת אשר אנחנו יודעים דרך הקיבולת השכלית שלנו אינה האמת, כיוון שהשכל בעצמו הוא מיתוס. אנחנו יצרנו אותו. כמו שיצרנו מחשבים. יצרנו את המיתוס שלנו גם דרך ההתניות ודרך האגו שלנו. בעבר לזה היא המציאות. אז בכדי שאתם תדעו את האמת המוחלטת, משהו צריך להתרחש. אנחנו צריכים להתפתח לתחום גבוה יותר של קיום התודעה. כבר נאמר לכם על המערכת האנרגטית שיש לכם. לכולכם יש אותה. היא שייכת לכם ויש לכם כל זכות להגיע למצב הזה של התודעה שבמערכת הזן נקרא "סאטורי". בכל מערכת יש להם משהו שהם קוראים לזה בשם מסויים, כמו שבאיסלאם קוראים לזה "ואלי", חלק קוראים לזה "סופי". במעמד המציאות, כאשר אנחנו לא, יש לנו בעיות, כיוון שאנחנו נלחמים על דברים לא מציאותיים. אתם חושבים על דברים לא אמיתיים כעל אמיתיים ומקבלים. למשל, כאשר האנגלים הפסידו את המערכה. כלומר, מפלגה אחת חייבת לנצח, או שזאת או שזאת. אבל הם כל-כך הזדהו עם זה, מה שהיה שקרי. הם לא שיחקו, לא היו שחקנים שהם היו אנגלים, בסדר. אבל לא התרחשה מלחמה אתם רואים המיתוס בכך הוא זה, שאנחנו מזדהים עם דברים שהם בעצמם לא אמיתיים. כל הבעיות האלו שאנחנו רואים של כעס, שהוא אלימות בסופו של דבר, או הדבקויות שיש לנו, ההזדהויות שיש לנו ואז התאווה והחמדנות וכל סוגי הבעיות שאנחנו רואים בכל ארץ, הם עקב חוסר השלמות שלנו. זה עקב אי הידיעה שלנו בעניין המציאות בזמן שהמציאות יפה. ועלינו להכנס למימד הזה לשם כך הוא החיפוש. איזה יום קראתי ספר על Read More …