תוכנית ציבורית, "מיתוסים אינם אמיתיים"

(England)

1996-06-28 Myths are unreal, London, England, 39' Chapters: Talk, Self-RealizationDownload subtitles: EN,IW (2)View subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Download video - mpg format (full quality): Watch on Youtube: Watch and download video - mp4 format on Vimeo: View on Youku: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

1996-06-28 Myths Are Unreal, Royal Albert Hall UK NITL-RAW, 44'
Download video - mkv format (standard quality): Download video - mpg format (full quality): Watch on Youtube: Watch and download video - mp4 format on Vimeo: Listen on Soundcloud: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

תוכנית ציבורית, "מיתוסים אינם אמיתיים". לונדון 28/06/96

-אני משתחווה בפני כל מחפשי האמת. זה צריך להיות מובן שהאמת אשר אנחנו יודעים דרך הקיבולת השכלית שלנו אינה האמת, כיוון שהשכל בעצמו
הוא מיתוס. אנחנו יצרנו אותו. כמו שיצרנו מחשבים. יצרנו את המיתוס שלנו גם דרך ההתניות ודרך האגו שלנו. בעבר לזה היא המציאות. אז בכדי שאתם תדעו את האמת המוחלטת, משהו צריך להתרחש. אנחנו צריכים להתפתח לתחום גבוה יותר של קיום התודעה. כבר נאמר לכם על המערכת האנרגטית שיש לכם. לכולכם יש אותה. היא שייכת לכם ויש לכם כל זכות להגיע למצב הזה של התודעה שבמערכת הזן נקרא "סאטורי". בכל מערכת יש להם משהו שהם קוראים לזה בשם מסויים, כמו שבאיסלאם קוראים לזה "ואלי", חלק קוראים לזה "סופי". במעמד המציאות, כאשר אנחנו לא, יש לנו בעיות, כיוון שאנחנו נלחמים על דברים לא מציאותיים. אתם חושבים על דברים לא אמיתיים כעל אמיתיים ומקבלים. למשל, כאשר האנגלים הפסידו את המערכה. כלומר, מפלגה אחת חייבת לנצח, או שזאת או שזאת. אבל הם כל-כך הזדהו עם זה, מה שהיה שקרי. הם לא שיחקו, לא היו שחקנים שהם היו אנגלים, בסדר. אבל לא התרחשה מלחמה אתם רואים המיתוס בכך הוא זה, שאנחנו מזדהים עם דברים שהם בעצמם לא אמיתיים. כל הבעיות האלו שאנחנו רואים של כעס, שהוא אלימות בסופו של דבר, או הדבקויות שיש לנו, ההזדהויות שיש לנו ואז התאווה והחמדנות וכל סוגי הבעיות שאנחנו רואים בכל ארץ, הם עקב חוסר השלמות שלנו. זה עקב אי הידיעה שלנו בעניין המציאות בזמן שהמציאות יפה. ועלינו להכנס למימד הזה לשם כך הוא החיפוש. איזה יום קראתי ספר על ילד, שהיה ספורטאי ושעבר את מערכת האימונים של זן וזה היה כל-כך קשה ומסוכן שחשבתי שמעט מאוד אנשים היו מסכימים למצב כזה. מעט מאוד. ייתכן שבאותם ימים היו מחפשים בכזאת איכות שהם גרמו לזה לעבוד. אבל כעת יש מערכת .זמינה עבורכם ,הידע שהם נתנו לכם על המערכת האנרגטית שיש לנו זה עובדה אבל האם זה עובדה או לא אתם צריכים קודם לוודא. אל תאמינו ישירות לי או למה שהוא אמר. .אתם צכריכים לוודא את זה האם יש בתוכינו את המערכת העדינה הזאת של ההתפתחות שלנו ידעתי לגבי זה מהילדות שלי, אבל לא ידעתי כיצד להסביר את זה לאנשים כיוון שראיתי שאין להם מושג על .זה אפילו בהודו מסורתית, יש לנו בהודו שלושה סוגים של מחפשים. אחד מהם היה דרך הוודות. אפילו הבית הראשון של הוודה אומר ש ."אם אתה לא יודע את עצמך דרך קריאה או שירה של המנטרות האלו זה חסר תועלת" .החיפוש השני, הסגנון השני של החיפוש היה בהאקטי, שהוא מזמור של שם האל, או תפילה לאלוהים אפילו אנשים גדולים כמו גיאנאדבה לא ידעו מה לעשות. אז גם הם אמרו שעדיף שתעשו בהאקטי, בהאקטי של אלוהים. .כיוון שהזמן עוד לא הגיע כנראה לתת הגשמה עצמית או שאולי האנשים לא היו מוכנים לקבל את זה .אמנם במרכז היה לנו סוג נוסף של תנועה שנקראת נאט', נאטפאנטיס הם אומרים שזה הגיע משיבא, אבל מה שזה לא יהיה; זה הגיע מאדינאט' והאנשים האלו נפנו להרבה סוגים. אבל אלו שנשארו במרכז, אחד מהם צריך לומר, היה גאהינינאט' ותלמידו היה ניברוטינאט', האח הבכור של גיאנאדבה. זה מדהים אם תקראו משהו עליהם, הם ידעו הכל על הצ'אקרות, הם ידעו הכל על שלושת הערוצים האלו. הכל הם ידעו לפני אלפי שנים. אז בצורה זו או אחרת הם לא סיפרו לאנשים. הם שמרו את הידע לעצמם. לא אוכל לומר למה הם עשו את זה, אבל זה מה שהם עשו. בסופו של דבר, גיאנאדבה שאל את רשות המורה שלו, ניברוטינאט', ואמר "תן לי לומר, לפחות תרשה לי לספר לאחרים, ."תרשה לי כיוון שאנשים צריכים לדעת מה גורם לזה לעבוד אז הוא כתב לגבי קונדליני. אבל אם תקראו את הספרים העתיקים האלו, אתם תדהמו שכל הדבר היה מתואר באותם ספרים, כיצד אתם מקבלים הגשמה עצמית ואיך אחרי זה יש לכם את המרכזים האלו שצריכים להיות מוארים, אילו בעיות מגיעות. אבל השיטה בה הם השתמשו כדי להגיע לכך הייתה מאוד מסוכנת. אני לא יודעת למה הם היו צריכים לעשות את זה, אבל הם עשו. .הם כולם היו אנשים שאינם נשואים ומאוד קפדניים לגבי עצמם והיו צריכים לחיות חיים מבודדים מהחברה .זה באמת היה סגנון מאוד קשה של התפתחות שהיה להם כאשר אני קוראת עליהם אני באמת מרגישה מאוד עצובה שכל האנשים הגדולים האלו שחיפשו, היו צריכים לעבור דרך .כזאת טלטלה נוראה למשך ימים ובסופו של דבר חלקם קיבלו הגשמה אמנם אתם אנשים ברי מזל, אני צריכה לומר, להיוולד בזמן הזה. זהו זמן מיוחד, זמן מיוחד מאוד, שמתואר בכל הספרים, .בכל כתבי הקודש כפסק הדין האחרון ,עכשיו, אם תתחילו להחליט לגבי זה דרך הקיבולת השכלית שלכם לא תוכלו להגיע לדבר .כיוון שיש לכם שתי סוכנויות בלבד: אחת זה ההתניות שלכם והשניה זה האגו שלכם לכן עלינו להסתמך על המתנות הטבעיות שיש לנו, זו של הקונדליני הזו ושהיא האמא האישית שלכם, .היא לא רוצה לענות אתכם, היא לא רוצה בשום צורה לגרום לכם לכאבים כלשהם כמו כן, ישנם ספרים כתובים בהם נאמר שהקונדליני זה משהו נורא ושזה יכול להרוג אתכם, זה יעשה את כל הדברים הללו. כל השנים האלו, עכשיו אני עבדתי על זה, מעולם לא ראיתי מישהו נכנס לצרות. אבל אם אתם בצרות, אתם יוצאים מהם. .אז, כל המיתוסים האלו נוצרו על הקונדליני גם בהמשך כדי שאנשים לא יקבלו את המציאות ,אבל, כל הידע הזה איכשהו הלך לאיבוד, למרות שגיאנאדבה ציין בספרו ש .בפרק השישי הוא אמר שעלינו לחפש את האמת דרך התעוררותה של הקונדליני אבל האנשים אמרו לא, זה לא טוב, אנחנו לא הולכים לקבל את זה; בגלל שכאשר האנשים האלו שארגנו את הדת, – הפכו לאחראים על הדת – למעשה אתםת לא יכולים לארגן, לא תוכלו לארגן דת ואיך שהם התחילו לארגן את זה, אתם מבינים, הם שמו את הנורמות של עצמם על אנשים שמחפשים את האמת. .אז הם אמרו לא, זה משהו אסור כי הם לא יכלו לעלות את הקונדליני כנראה .אבל במאה ה-16 בהודו, לפתע נולדו כל-כך הרבה נשמות מוגשמות, קדושים נולדו ייתכן שהם היו נאטפאנטיס שנפטרו לפני כן אולי, הם לקחו את הלידה שלהם, כל-כך רבים מהם, והם התחילו להבין אחד את השני .כיוון שהם היו מאוחדים עם המציאות. כולם הרגישו את אותו הדבר אחד כלפי השני ישנם הרבה דוגמאות בנושא. דבר ראשון הייתי אומרת נמאדבה ממהרשטרה. הוא היה חייט ויום אחד הוא הלך לפגוש קדר אחד- זה שמכין כדים – וכשהוא הגיע, הוא ראה את הקדר עומד ורומס חימר, הוא פשוט נעמד והמשפט שהוא אמר היה כל-כך יוצא דופן. הוא אמר "הגעתי לכאן לראות את חסר הצורה – זה הויברציות או הצ'איטניה, מה שנקרא – אבל אני רואה את זה בך בצורת בנאדם. בבנאדם אני רואה את זה." סוג כזה של הערכה אפשרי רק בין אנשים שהם נשמות מוגשמות, כיוון שהם מבינים אחד את השני. לאלו שאינם מבינים, אתם רואים, יש רעיונות שונים מאוד, דברים שונים מאוד. עכשיו הם אומרים שצריך להיות לנו שלום. איך יכול להיות לכם שלום? אחד הולך לכיוון ימין, אחד הולך לכיוון שמאל, אחר הולך באמצע איפשהו, תלוי. כולם חושבים שהם צודקים. מה שהם עושים זה נכון. אבל מה התוצאה של זה. אף אחד לא רגוע בפנים. .הם רבים על דברים שאין להם שום משמעות בכלל בחיים יש המון אנשים שנלחמים בשם אלוהים, אני מתכוונת זה הדבר הכי גרוע וטיפשי שמישהו יכול לעשות. ?איך אתם יכולים להרוג אחד את השני בשם אלוהים, איך אתם מסוגלים .אבל התקרית הזאת מקובלת ולא רק זה, גם מתייחסים לזה כאל דת כאילו כל העולם הזה מלא באנשים אלימים אתם צריכים לומר מינימום של אנשים מופרעים: משפחות מופרעות, ילדים מופרעים, כל אמא אדמה רועדת וכולם מופרעים. על ידי כך שאתם אומרים שצריך להיות לכם שלום אתם לא יכולים לקבל אותו. על ידי דיבורים לא תקבלו. ראיתי אנשים שקיבלו פרסי שלום, אין שלום בפנים. רק על ידי שינוי של בניאדם, על ידי הפיתוח שלהם והבאתם למציאות של קיום בשלום .אתם יכולים להביא שלום. כולם רוצים שלום אבל גם אם אתה רוצה, אתה צריך לבקש אותו בכנות אם אתה הולך להחליט את זה מנטאלית, לא תוכל. מנטאלית כולם שונים, לכולם יש דעה על כל דבר. למשל הם יגידו, עכשיו הם הגיעו לכאן. אני מתכוונת השכל המודרני הוא כזה. הוא תמיד מנסה לברוח מהאמת, תמיד. אם אתם, אני אתן דוגמה פשוטה, אם אני אומרת למישהו תתקשר למר כזה וכזה, מייד הבנאדם השני יגיד "ייתכן שהוא לא שם. אולי הוא הלך למשרד." היום יום ראשון, איך הוא יכל ללכת למשרד. "בסדר. אז אולי הוא…" אמרתי "למה שלא תתקשר קודם, למה אתה מגיב? קודם תתקשר, תראה אם הבנאדם שם או לא." אבל זה בלתי אפשרי כי השכל כל הזמן מתנדנד, נותן תשובות ומגיב. מה שלא תעשו, יש תגובה. הוא יכול גם להגיד עכשיו, למה ישכל-כך הרבה פרחים, אני לא ביקשתי מהם אבל הם שמו אותם בכל זאת אני לא יודעת את מי יש להאשים, מי הקורבן. אבל הם יכולים להגיד ככה. יכולה להיות להם התנגדות לכל דבר. .אבל דבר אחד הוא – למה שלא תבינו שאתם לא בשלום, בשלום עם עצמכם אלא אם כן ועד שאתם לא בשלום עם עצמכם, אתם לא יכולים לראות פגמים באחרים. אתם לא יכולים לשפוט אחרים. .למה אינכם בשלום עם עצמכם? (זה הדבר שאחד צריך להבין) כיוון שאתם לא משולבים השכל שלכם, שאמרתי לכם מהו בעצם, אומר משהו, אז הלב שלכם אומר משהו ואז הכבד שלכם אומר משהו. אין שום אינטגרציה בהבנה שלכם של כל בעיה. ברגע שאתם משולבים לגמרי אז אתם מרגישים את השלום. אבל הדבר הטוב ביותר שמתרחש כפי שראיתי עם הערת הקונדליני הוא זה, שאנו כל הזמן חושבים וחושבים וחושבים כל-כך הרבה. אנשים מסויימים ממש אמרו לי שנחתוך את הצוואר שלנו רק להפסיק את החשיבה הזאת. במיוחד בזמנים המודרניים, אנחנו חושבים כל-כך הרבה יותר על הכל. אנו חושבים שללא חשיבה אנחנו נלך לאיבוד. ובאוקיינוס הזה של החשיבה, אנו כל-כך נבהלים מהגלים, כמו כאשר אתם באוקיינוס ויש גלים מסביבכם אז אתם מאוד מבוהלים מהם. אבל נניח שבמקרה כלשהו אתם עולים לסירה, אז אתם יכולים להתבונן בגלים האלה שהבהילו אתכם ולהנות מהם. אבל בהנחה אתם הופכים לשחיין מקצועי, תוכלו לקפוץ למטה ולהציל רבים. באותה הדרך זה קורה. כאשר הקונדליני עולה, הלים האלה שיש לנו של מחשבות שעולות ויורדות, עולות ויורדות, ואנחנו כל הזמן קופצים על סף המחשבות האלו, או בעבר או שבעתיד. אנחנו לא יכולים להיות בהווה. אז כאשר היא עולה, היא מאריכה את המחשבות האלו. קיים מרווח ביניהם שזה ההווה, בהווה אנחנו לא חושבים אבל אנחנו מודעים, הרבה יותר מודעים משהיינו אי פעם. אנחנו במרכז, אנחנו במרכז ושם נמצא השלום שלנו. אז עלינו לעלות עד לנקודה הזאת. כעת – כמו שהוא סיפר לכם על כל המרכזים האלו – כאשר הקונדליני עוברת דרכם, היא מזינה אותם. המרכזים האלה אחראיים על הפיזית, נפשית, רגשית וגם על ההוויה הרוחנית שלנו. אז היא מזינה אותם, משלבת אותם ולבסוף חודרת דרך אזור עצם המרפס שלנו ומחברת אותנו עם הכוח הכל נוכח של אהבה אלוהית. כל כתבי הקודש תיארו את הדבר הזה. הם מתייחסים לזה בשמות שונים, כמו שאמרתי לכם הם קוראים לזה "רוח", הם קוראים לזה "הבריז הקריר של רוח הקודש", הם קוראים לזה "הכוח הכל נוכח של אהבה אלוהית", כל מיני סוגים של שמות כמו "פראם צ'איטניה" כמו "ניראנקרה" (חסר צורה) הם קוראים לזה "אלאח ניראנג'אן". כל מיני שמות נתנו לכוח הכל חודר הזה, כיוון שאתם יכולים לראותו, אתם יכולים לראות אותו ואתם יכולים להרגיש אותו לאחר ההגשמה העצמית. אתם יכולים להרגיש אותו, זה קיים. בפעם הראשונה אתם מרגישים את זה. אתם רואים, הפרחים האלה שאתם מקבלים כמובן מאליו כמה הם יפים. אבל זה נס, רק תחשבו באיזו דרך יפה אמא אדמה יצרה את כל זה בשבילכם. זה אומר שהיא אורגניזם חי. היא מבינה מה יש להפיק מתוך, מה לעשות. מי עושה את כל זה? מה זו האנרגיה הזאת? זו האנרגיה של אהבה אלוהית. כאשר אני אומרת אהבה, אני מתכוונת לחמלה, זו היא החמלה. זה דבר שאנחנו לא מבינים שכיצד חמלה יכולה להיות האמת. אבל ברמה קצת יותר נמוכה, אנחנו יכולים להבין את זה. כאשר אתה אוהב מישהו אז אתה יודע הכל על אותו בנאדם. תסתכלו על זה בצורה כזאת. חמלה היא אינטליגנציה אמיתית. שנותנת לכם, אני מתכוונת חמלה נאורה, את הרעיון השלם של המכלול, היא לא מדברת על אחד פה ואחד שם, אלא על המכלול, דרך האינטליגנציה שלה היא מבינה מה מטיב לשלום הגלובאלי, ומה מטיב לבעיה הפרטית. היא מבינה הכל כיוון שהיא לא מקבלת שום זוויתיות. זה כל-כך טהור. והטוהר הזה הוא החמלה, שהיא אינטליגנציה טהורה. וכאשר אתם נכנסים לתחום הזה אתם לא צריכים לקרוא שום דבר. אתם פשוט הופכים לידע, בעצמכם לידע רב. כל-כך הרבה כוחות יש לכם בתוככם, שאליהם אתם בכלל לא מודעים והם מתחילים לבוא לידי ביטוי. הכרתי אנשים, שחקן רגיל בא לסהג'ה יוגה ונהיה כעת שחקן מוכר עולמית. אנשים רגילים שלא יכלו אפילו לעלות לבמה, נהיו מרצים גדולים. כל אותם תכונות שעושות אתכם מאוד מיוחדים פשוט החלו לשגשג ולבוא לידי ביטוי. אמנם זה לא, כמו שאתם רואים אמא מחלקת שוקולדים לילדים, זה לא העיקר. העיקר שאתם מגיעים לנקודה שבה אתם מרגישים שאינכם צריכים להשיג שום דבר. כבר השגתם הכל. כל הרדיפה הזאת אחר הישגים נגמרה. אז אתם נהנים מעצמכם. מהקיום שלכם אתם נהנים. אתם נהנים מכל דבר שאתם רואים. ההנאה הזאת אינה ניתנת לתיאור. זה משהו שיש לחוות ולהרגיש. עליי לומר שבאנגליה עבדתי יותר מכל כי איכשהו בעלי הוצב כאן והמון זמן והארץ שבאמת עבדתי בה הרבה היא אנגליה. אין ספק. והיה לי את היתרון של השפה האנגלית שיכולתי לדבר גם. אבל ראיתי שכאשר האנגלים לוקחים משהו, הם ייקחו את זה ברצינות. אמנם להביא אותם למשהו זה קשה, בגלל יותר מדי פעילות שכלית. עלינו ללכת בצניעות מעל זה. כי הם יגידו, אני לא אוהב את זה, לא אהבתי את זה, אני לא רוצה את זה. זה לא הדבר. מי אתה? האם אתה יודע מי אתה? אני רוצה את זה, אני מאמינה, כל הפוליטיקאים שלנו יגידו אני מאמין. עכשיו מי אתה? אתה יודע מי אתה? מוחמד סהיב אמר "עד שאתה לא יודע את עצמך, לא תוכל לדעת את אלוהים הכל יכול." אז למה לדבר על אלוהים? תחילה דע את עצמך. בגלל זה בודהה אף פעם לא דיבר על אלוהים. הוא אמר עדיף לא לדבר על אלוהים, בהתחלה תדע את עצמך. כיוון שאין לך עדיין את היכולת להבין את אלוהים. לפני הכל עליך להכיר את עצמך. ולהכיר את עצמך זה די קל בימינו. אני נדהמת מהצורה שזה עובד בכל-כך הרבה עמים, איך שאנשים קיבלו את סהג'ה יוגה והדרך שזה גודל, אני נדהמת. זהו זמן מיוחד וברכה מיוחדת שבה נולדתם כאשר זה צריך להתרחש. אבל, עדיין זה פסק דין, שוב אני אומר שזהו שיקול דעת, אף אחד לא יכול להכריח אתכם. עליכם לשפוט בעצמכם, האם אתם רוצים את זה או לא. לא יכולה להיות שום כפיה. אבל אתם מבינים, המדינות האלה, גם המדינות האירופאיות, יש להם כל מיני רעיונות, הם חושבים שזה פולחן. כלומר, אני לא יכולה להבין, כיצד זה יכול להיות משהו פולחני כאשר אין שימוש בשום כלי נשק, לא נלקח שום כסף, אין דבר מלבד כזה שלום, כזו הנאה, כזו חברות שמתבססת בין כל-כך הרבה אומות. אם זה פולחן, בסדר, לא משנה. הלוואי שהיו עוד כאלה! זה השכל כל הזמן מבקר, מחפש אשמים, זה וזה. אבל מה השגתם עד כה? בתור אמא, אגיד שאתם צריכים להיות אנוכיים. רק דעו שאתם צריכים להכיר את עצמכם וזה מה שיתן לכם כל מה שאתם רוצים. למעשה גם הרצונות משתנים. זה מאוד מפתיע איך לאחר סהג'ה יוגה אנשים משתנים. כמובן שיש אחד או שניים פה ושם שלא כל-כך טובים. אבל הם יהיו, ישנה השתוקקות מסויימת, משהו תלוי במוחם אני חושבת. אמנם רובם עולים מהר כל-כך. אני ממש נדהמת, כיצד הדברים האלה מתרחשים המדינות המערביות. הודו, כמובן,אין בעיה כיוון שיש להם את המורשת, יש להם את הידע, הם יודעים הכל, הם יודעים מה הם צריכים לקבל. אבל פה באנגליה, ממש נדהמתי, איך זה הסתדר. אז מחפשי אמת נולדים בכל מקום, אני רואה כעת שהחיפוש הזה מאוד עמוק זה משגע את האנשים. כמובן הרבה אנשים עשו מזה כסף. זה משהו שאיני מצליחה להבין. הם עשו מזה מוצר שיווק, אתם לא יכולים לשווק את זה, אתם מבינים, זה התהליך האבולוציוני שלכם. כמה כסף ניתן לאמא אדמה על הפרחים האלו? זה תהליך טבעי של התפתחות, שצריך לקרות במילים פשוטות, זה "סהג'ה". המשמעות של סהג'ה זה ספונטני. זה נולד איתכם. זו הזדמנות גדולה להפוך לסהג'ה יוגים. המשמעות של "יוגה" זה איחוד עם אלוהים. אתם מקבלים כוחות, זה לא לומר אני נולדתי פעמיים, ללכת עם סוג של שלט. אתם נהיים. להפוך לזה זו הנקודה. אתם באמת הופכים ובהיפוך הזה אתם מקבלים כוחות, אתם יכולים לעלות קונדליני של אחרים, אתם יכולים לרפא אנשים, אני מתכוונת כל-כך הרבה דברים קורים. הדבר הגדול שקורה הוא שאדם כזה נהיה מאוד שליו, חכם ומהנה. כמו שנמאדבה נהנה, גורה קומבהר, הם נהנו אחד מהשני. אז נמאדבה הלך לפונג'אב, היכן שגורו ננאק ראה שזו נשמה מוגשמת, מייד הוא זיהה אותו ואמר "זה כל-כך נחמד שהגעת לפונג'אב, כעת כדאי שתלמד פונג'אבי ותכתוב שירה יפה, כמו שכתבת במהרטי." כעת יש ספר שירה גדול כתוב במהרטי של המשורר הנהדר הזה. גם לכם היו פה משוררים גדולים, יש את לואיס, ואז יש את ויליאם בלייק. ויליאם בלייק היה לא ידוע אצלינו בהודו. הם לעולם לא, הם חשבו שהוא אדם משוגע או משהו, אני לא יודעת. למעשה, לאחר שהגעתי ללונדון בלבד, יכולתי לדון משהו לגביו, כזה בנאדם גדול, כזה משורר מדהים. אמנם הם היו צריכים לכתוב את זה בשירה, כיוון שאם הם היו אומרים משהו, הם היו נרצחים או אני לא יודעת מה היה קורה. אז הם כתבו את זה בשירה, היכן שאנשים לא יכלו להבין הרבה. הם סללו דרך בשבילנו. הם יצרו את המעבר הזה. בשבילהם הדבר הגדול ביותר הוא שזה עובד כיוון שהם כולם ביחד. תחילה, רבים מאוד הגיעו וניסו דברים כאלה ואחרים,אתם מבינים, בנו את המעבר. כעת זה מוכן, לא רק זה אבל גם המקדש מוכן בשבילכם להיכנס. כל העבודה של האנשים הגדולים האלה עזרה לנו. הם לעולם לא לא היו אחד נגד השני, אף-פעם. כאשר הם מדברים על דתות שונות, אני במיוחד לא יכולה להבין, כאשר משה ואברהם תוארו על ידי ישו. איך יתכן שהיהודים נלחמים בנוצרים, אני לא מבינה. לא רק אבל גם מוחמד סהיב תיאר את ישו ואמא שלו עם יותר כבוד מאשר בתורה. אז איך האנשים האלה יכולים להלחם בין עצמם? ניתן לראות את זה בבירור בספרים שלהם בלבד, אם הם רואים את הספרים כל-כך אותנתיים, בספרים נאמר שהם הלכו בעקבות אותם אנשים דגולים. לכן, לא יכול להיות דבר מפריד שהוא דת. דת אינה יכולה להפריד. למעשה הדת היא בתוכינו. וכאשר אתם מקבלים את ההגשמה העצמית שלכם, לפתע אתם נהיים צדיקים, פתאום. ראיתי פה באנגליה רק, אנשים שמשתמשים בסמים וכל זה, ויתרו תוך לילה, תוך לילה. זה מדהים כיצד באור של הרוח, הם ראו מה לא בסדר איתם, מה הרסני והם פשוט ויתרו על זה. כאלה אנשים יפים הגיעו. לא תאמינו שאלה היו האנשים שאיבדו את כל התקוות לגבי עצמם ואיך כעת הפכו לכאלו יצורים מדהימים, אני מאוד גאה בהם. ההרצאה הזו שלי אינה צריכה לגרום לכם אי נוחות בשום דרך. אם אמרתי משהו שגורם לכם להרגיש מעט עצבנות או כל דבר, אינכם צריכים לדאוג. כיוון שהקונדליני שלכם כל הזמן שם ותמימות אינה ניתנת להריסה. כמובן שמעט עננים מכסים אותה אבל יש את האנרגיה האלוהית של התמימות בתוככם שגורמת להכל להסתדר ללא בעיה. הדבר היחיד זה שאתם צריכים לרצות את זה ולבקש את זה. פמו שאמרתי, לא ניתן לכפות את זה. אני מכבדת את החופש שלכם, ובחופש שלכם, עליכם לקבל את ההגשמה העצמית שלכם. זה לא יכול להיעשות בכפייה, לא בטיעונים, שום דבר מהסוג הזה. כיוון שזהו תהליך טבעי, כפי שאמרתי, זה תהליך טבעי, ולתהליך טבעי, כיצד תוכלו להתווכח על זה? אז, אבקש מכם דבר ראשון, שאלה שלא רוצים הגשמה עצמית יעזבו את האולם. כיוון שזה יקח בקושי עשר דקות, בקושי עשר דקות. אבל מי שלא רוצה, שיעזבו את האולם, זה יהיה נחמד, בצורה ידידותית. אהיה אסירת תודה. דבר אחד אני צריכה לומר לכם, שיש בעיקר שתי בעיות עם בניאדם, היכן שהקונדליני עוצרת: אחד מהם, זה כאשר אתם מרגישים אשמים. כשמישהו אומר לכם, אתם חוטאים או משהו כזה, והרעיון הזה עולה לכם לראש, ואתם חושבים שאתם חוטאים והם מפחדים. אנשים רבים אמרו לי "אנחנו מפחדים ממך." אמרתי "למה?" בגלל שחטאתם… בגלל זה אני כאן. מה יש לכם לפחד? אז דבר ראשון זה שאני אוהבת את כולכם ואתם צריכים גם לאהוב את עצמכם. כיוון שכולכם בניאדם וההתגלמות של האבולוציה. אז בבקשה תוותרו על הרעיון של הרגשות אשמה. בסדר, עשיתם משהו רע, קבלו את זה. זה נגמר, זה עבר ואני מדברת על ההווה. זה נגמר, בכל הנוגע לרגע הנוכחי, זה לא קיים. לכן, אל תחשבו על מה שעשיתם לא בסדר או על מה שכל הזמן הייתם מוטרדים לגביו וכל הזמן חושבים. גם כן, החיים המודרניים שלנו כל-כך מלאות בנורמות, שאפילו דבר קטן שאתם עושים, אפילו שמים את הכף מצד אחד לצד אחר, אתם מרגישים אשמים. אוי אני עשיתי ככה.. אם הייתם באמת אשמים, הייתם כבר בכלא ולא כאן. צריכה להיות לכם גישה מאוד נעימה כלפי עצמכם ולא להרגיש שום אשמה. זה מה שאני מבקשת מכם שוב ושוב, אל תרגישו אשמים! הדבר השני זה, מדוע אני אומרת זאת. בגלל שהמרכז הזה כאן צד שמאל נתפס. זה מגיע לסכנה גדולה, לבעיה גדולה מאוד והמרכז הזה יכול לגרום לכם אנקילוזינג מינימום או אנגינה או שכל האיברים שלכם יהפכו למאוד רדומים. אז למה לשאת את האשמה הזאת איתכם? עדיף תוותרו על האשמה. הדבר הפשוט השני הוא שבבקשה תסלחו לכולם, בכללי. אל תחשבו עליהם. אם אינכם סולחים אז אתם ממשיכים לחשוב "אוי לא, הוא הטריד אותי." ככה, והבנאדם שהטריד אתכם די שמח כאשר אתם פשוט מטרידים את עצמכם. על ידי כך אתם נתפסים במרכז של האגיה, שנמצא במרכז ההצטלבות האופטית ככה. וזה מאוד הדוק וכל-כך סגור שאם אתם לא סולחים זה לא יפתח אז כיצד הקונדליני תעבור? אז פשוט תסלחו לכולם ואל תחשבו על אלה שאתם צריכים לסלוח להם. רק תגידו באופן כללי, אני סולח לכולם. אנשים רבים אומרים שזה קשה, זה מיתוס. אתם סולחים או שאתם לא סולחים, מה אתם עושים? אינכם עושים דבר. אמנם כאשר אתם לא סולחים, אז מתחילות כל הבעיות. עדיף תסלחו לכולם. בלי לחשוב שאתם צריכים לסלוח לבנאדם הזה או הזה. זה כאב ראש אפילו לחשוב עליהם, אז עדיף שלא. המרכז הזה חשוב מאוד, במיוחד עבור נוצרים. אתם יודעים איך הסליחה הייתה… איך ישו הגיע וביקש מכולכם לסלוח. הדבר השלישי שעליי לבקש הוא שתהיה לכם אמונה מלאה בעצמכם, שכולכם תקבלו הגשמה עצמית. בבקשה, שתהיה לכם את האמונה הזאת בתוככם. אם יהיה לכם את האמונה הזאת זה יסתדר. בשום אופן אל תגנו את עצמכם או תגידו איך אוכל לקבל את זה. בגנואה זה קרה, זה לא היה אולם מאוד גדול, אבל די גדול וכולם קיבלו הגשמה עצמית. לפחות מחציתם היו עמומים ולא יכלו להאמין שהם מרגישים את המשב הקריר של רוח הקודש, פשוט לא האמינו, למשך חצי דקה. ואז הם נראו מאוד שמחים ונהנים והתחילו לחייך ולמחוא כפיים. אז זה הולך לקרות לכולכם. אני מבטיחה, אבל רק תאמינו בעצמכם. כולכם יכולים לקבל את זה. דבר נוסף שאני צריכה לבקש זה שתורידו את הנעליים שלכם, אמא אדמה עוזרת לנו הרבה.