Easter Puja: Be Peaceful

House in Pratishthan, Pune (India)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

היום הוא יום חשוב ביותר.

אני אומרת, היום הוא יום חשוב ביותר. זוהי התחלה חדשה עבורכם, עבור כולכם. נסו להבין, שעשיתם עבודה מאד קשה, עד כה. ורציתם לעשות הרבה מעבר ליכולתכם. זו היתה משאלתכם והיא תצא לפועל. בהחלט, היא תצא לפועל. אם משאלתכם חזקה, הדברים יסתדרו. ותהיה לכם הזדמנות נפלאה לעזור לאנשים, כפי שעזרתם לעצמכם ובכך אתם מאושרים . עדיף יהיה, שתחליטו לעזור לאנשים. מאד חשוב, שהם כולם יתברכו.

אתם יכולים לעשות זאת. פה טמונה מנהיגותכם, ששומה עליכם לתיתה לאחרים. רובכם שומרים זאת לעצמכם. אך עליכם לתת זאת לאחרים. תנו גם לאחרים להתרם רוחנית. אני יודעת, שכה רבים מביניכם קבלו 'הגשמה-עצמית' והם כל-כך בתוך זה. וכולכם מאושרים מאד. אז היו מאושרים ושמחים. זהו הסימן הראשון לכך, שהינכם מוארים. אתם קיבלתם הגשמה-עצמית.

בעזרת ההארה הזו תוכלו לתת הארה לאחרים. ייחודו של יום זה הוא, שישו שב לחיים, רק כדי לעשות למענינו. לכן, זהו יום חשוב ביותר לכולנו. הייתי אומרת, שהיום עליכם להבין זאת. יש בידכם הכח לתת הגשמה-עצמית לאחרים. זה בידכם וכעת עליכם לעשות בזה שימוש. אלו, שקיבלו הגשמה-עצמית, אל להם לבזבז את כוחם, אלא לנסות ולתת זאת. העולם הזה מלא באנדרלמוסיה,בסיכסוכים ומלחמות, שנמשכות עדיין, אז חובתכם ותפקידכם יהיה לדבר איתם ולאמר להם… הדבר הראשון בחשיבותו הוא, שסהג'ה יוגים חייבים להיות שוחרי שלום והם חייבים להנות מפירות סהג'ה יוגה. אני בטוחה, שהכל יסתדר. זה הסתדר, עם כה רבים מבינכם.

וזה יסתדר, גם עם אחרים. זוהי איננה אמירה סתם, אלא דברים קורים… אז נסו לזכור, שאתם כולכם סהג'ה יוגים ואתם ראויים לעזרה טובה מאד, עזרה מאד מועילה, ממני ומאלוהים כל-יכול. אין סיבה ליהיות מודאגים. אלו הם, רק מבחנים שונים, אשר יוציאו מתוככם את המיטב וישיגו תוצאות. אתם תגלו, שסהג'ה יוגים הינם מיוחדים במינם. זה כל כך טוב לראות, שכה רבים מכם מנסים להיות מוארים, אך מיהו אמנם, באמת מואר. ישנם רבים, שהיו רוצים להגיע להארה, אך יש כבר רבים, שהם כבר מוארים ושיכולים לעשות רבות למען אחרים, הרוצים בעזרתם. היום הוא יום טוב עבורכם, להחליט לגבי עתידכם. עליכם להחליט, מה תעשו למען סהג'ה יוגים אחרים ולמען הבא עוד סהג'ה יוגים. עלינו להפיץ סהג'ה יוגה .

אתם רואים, כמה רבות הבעיות שם. וככל שיהיו לנו יותר סהג'ה יוגים , לא יוותרו בעיות. הן יפתרו כולן. אז אני מאחלת לכם בהצלחה ואנא, נסו אתם לבסס את ההגשמה-עצמית שלכם היטב ובאופן ודאי אני מקווה, שאין לכם ספקות לגביה. אם יש לכם איזה שהן ספקות, תוכלו לכתוב לי. כעת יש לנו כמה אנשים טובים ומאד נחמדים, אשר הגיעו לסהג'ה יוגה. וזוהי לפיכך חובתכם לדאוג לכך, שהם יהפכו לסהג'ה יוגים טובים. ויהנו מן הברכות. אני מאד מאושרת לראות, שכה רבים מכם הגיעו. והיום הוא יום טוב במיוחד, גם משום… שבחייו של ישו דבר גדול קרה, שהוא הפך הוא הפך, או שכבר היה, סהג'ה יוגי.

והוא ניסה לעשות כמה שיותר סהג'ה יוגים, שניתן. אך בתקופה ההיא, אנשים לא היו כה עירנים, כפי שהינכם. אתם הינכם אנשים מיוחדים, אשר חיפשו ומצאו, ואתם יכולים לתת זאת לאחרים. זה לא בשביל לשמור לעצמכם. אם השגתם זאת, אל תחשבו, שהישגתם את ההזדמנות האחרונה. אלא תנו הזדמנות לאחרים. אני כולי אתכם. מי מביניכם, שיש לו בעיה כלשהי, אישית או אחרת, עליכם לכתוב אלי. צר לי, שאינני יכולה לתת דבר, לכבוד היום המיוחד הזה. שאלוהים יברך את כולכם!