הרצאות שרי מטאג'י נירמלה דווי

(5)

Key to Event Types

  • - audio
  • - video
  • - improved video
  • - HE subtitles
  • - live translation
  • XX' - talk duration
  • - text status