Ego and its consequences, Talk to Sahaja Yogis New Jersey (United States)

בנוגע לתרבות הסהג'ה תרבות הסהג'ה הסברתי לכם כבר מה היא תרבות הסהג'ה, שבה עליכם לגדול ואז אתמול בלילה, איפה ג'ודי? היא שם, כנסו כנסו שבו שם תנו לו לשבת ואז אתמול בלילה, דיברתי איתכם אודות האגו ואיך האגו מתבטא וכיצד קשה לצאת מהאגו קל לצאת מההתניות, מהסופר אגו, אבל קשה מאוד לצאת מהאגו מכיוון שהאגו תוקף אחרים, לא מציק לכם כלל, ואתם נהנים מהתוקפנות הזו עכשיו, היום אני רוצה לספר לכם כיצד האגו, היסטורית, באופן מסורתי עינה אנשים מסביב כך שאתם תראו את הביטוי של האגו הזה, ואז תדעו שאם אתם לוקחים חלק משחקים תפקיד שהוא עם האגו שלכם, אתם עשויים להיות חלק בלתי נפרד מאותו כוח הרסני אז בראש ובראשונה, נראה עכשיו, כאשר האגו הזה התחיל לגדול באדם קודם כל, זה התחיל לגדול עם ההגנה אל תשימו קרח בקולה, בסדר? -סליחה לא נורא, זה בסדר זה טוב. בהבא. זה יהיה בסדר אז.. זה בסדר, תשיארו את זה, זה בסדר יותרת המוח, אשר בתוכנו התחילה לגדול כשהרמנו את הראש, ככה כשהיינו חיות, הראש שלנו היה כזה, באותו זמן הגוף האצטרובלי כפי שהוא נקרא היה חזק מאוד הם אומרים בבני אדם האצטרובל לא עובד, זה לא נכון, זה נכון, אבל הם לא יודע איך זה עובד תיכנס, טוב לראות אותך אז זה הגוף האצילי שבתוכנו היה פעיל מאוד כשהיינו במצב בעלי חיים אבל כשהרמנו את הראש, אתם רואים? התרחש שינוי כימי בתוכנו במובן שהמוח שלנו התחיל לגדול כפירמידה, שכבר אמרתי לך איך מקבילית הכוחות וכל מה שיש לה התחיל לגדול בצורה של פירמידה וכשהוא נהיה כזה, אתם רואים כי קודם היה Read More …