Easter Puja: Be Peaceful House in Pratishthan, Pune (India)

היום הוא יום חשוב ביותר. אני אומרת, היום הוא יום חשוב ביותר. זוהי התחלה חדשה עבורכם, עבור כולכם. נסו להבין, שעשיתם עבודה מאד קשה, עד כה. ורציתם לעשות הרבה מעבר ליכולתכם. זו היתה משאלתכם והיא תצא לפועל. בהחלט, היא תצא לפועל. אם משאלתכם חזקה, הדברים יסתדרו. ותהיה לכם הזדמנות נפלאה לעזור לאנשים, כפי שעזרתם לעצמכם ובכך אתם מאושרים . עדיף יהיה, שתחליטו לעזור לאנשים. מאד חשוב, שהם כולם יתברכו. אתם יכולים לעשות זאת. פה טמונה מנהיגותכם, ששומה עליכם לתיתה לאחרים. רובכם שומרים זאת לעצמכם. אך עליכם לתת זאת לאחרים. תנו גם לאחרים להתרם רוחנית. אני יודעת, שכה רבים מביניכם קבלו 'הגשמה-עצמית' והם כל-כך בתוך זה. וכולכם מאושרים מאד. אז היו מאושרים ושמחים. זהו הסימן הראשון לכך, שהינכם מוארים. אתם קיבלתם הגשמה-עצמית. בעזרת ההארה הזו תוכלו לתת הארה לאחרים. ייחודו של יום זה הוא, שישו שב לחיים, רק כדי לעשות למענינו. לכן, זהו יום חשוב ביותר לכולנו. הייתי אומרת, שהיום עליכם להבין זאת. יש בידכם הכח לתת הגשמה-עצמית לאחרים. זה בידכם וכעת עליכם לעשות בזה שימוש. אלו, שקיבלו הגשמה-עצמית, אל להם לבזבז את כוחם, אלא לנסות ולתת זאת. העולם הזה מלא באנדרלמוסיה,בסיכסוכים ומלחמות, שנמשכות עדיין, אז חובתכם ותפקידכם יהיה לדבר איתם ולאמר להם… הדבר הראשון בחשיבותו הוא, שסהג'ה יוגים חייבים להיות שוחרי שלום והם חייבים להנות מפירות סהג'ה יוגה. אני בטוחה, שהכל יסתדר. זה הסתדר, עם כה רבים מבינכם. וזה יסתדר, גם עם אחרים. זוהי איננה אמירה סתם, אלא דברים קורים… אז נסו לזכור, שאתם כולכם סהג'ה יוגים ואתם ראויים לעזרה טובה מאד, עזרה מאד מועילה, ממני ומאלוהים כל-יכול. אין סיבה Read More …