תוכנית ציבורית, "מיתוסים אינם אמיתיים" (England)

תוכנית ציבורית, "מיתוסים אינם אמיתיים". לונדון 28/06/96
-אני משתחווה בפני כל מחפשי האמת. זה צריך להיות מובן שהאמת אשר אנחנו יודעים דרך הקיבולת השכלית שלנו אינה האמת, כיוון שהשכל בעצמו
הוא מיתוס. אנחנו יצרנו אותו. כמו שיצרנו מחשבים. יצרנו את המיתוס שלנו גם דרך ההתניות ודרך האגו שלנו. בעבר לזה היא המציאות. אז בכדי שאתם תדעו את האמת המוחלטת, משהו צריך להתרחש. אנחנו צריכים להתפתח לתחום גבוה יותר של קיום התודעה. כבר נאמר לכם על המערכת האנרגטית שיש לכם. […]

תוכנית ציבורית, "בלבול: העבדות העדינה" (England)

תוכנית ציבורית, "בלבול: העבדות העדינה". ברימינגהם (אנגליה), 09/07/82
בן אדם צריך להבין שהזמנים המודרניים הם זמנים של בלבול. אתה לא יודע מה אתה רוצה. אתה לא יודע מה אתה רוצה לשאול. אתה לא יודע אם מה שאתה עושה זה נכון או לא נכון. אמנם, הבלבול הוא הכרחי. ללא בלבול אנחנו לא נואשים. ללא ייאוש אנחנו לא מחפשים את האמת. אבל הבלבול מתגלה
רק כאשר הבנאדם מגיע לאזור מסויים של מודעות. או למידה של מודעות, ניתן לומר. […]