Easter Puja: Be Peaceful House in Pratishthan, Pune (India)

היום הוא יום חשוב ביותר. אני אומרת, היום הוא יום חשוב ביותר. זוהי התחלה חדשה עבורכם, עבור כולכם. נסו להבין, שעשיתם עבודה מאד קשה, עד כה. ורציתם לעשות הרבה מעבר ליכולתכם. זו היתה משאלתכם והיא תצא לפועל. בהחלט, היא תצא לפועל. אם משאלתכם חזקה, הדברים יסתדרו. ותהיה לכם הזדמנות נפלאה לעזור לאנשים, כפי שעזרתם לעצמכם ובכך אתם מאושרים . עדיף יהיה, שתחליטו לעזור לאנשים. מאד חשוב, שהם כולם יתברכו. אתם יכולים לעשות זאת. פה טמונה מנהיגותכם, ששומה עליכם לתיתה לאחרים. רובכם שומרים זאת לעצמכם. אך עליכם לתת זאת לאחרים. תנו גם לאחרים להתרם רוחנית. אני יודעת, שכה רבים מביניכם קבלו 'הגשמה-עצמית' והם כל-כך בתוך זה. וכולכם מאושרים מאד. אז היו מאושרים ושמחים. זהו הסימן הראשון לכך, שהינכם מוארים. אתם קיבלתם הגשמה-עצמית. בעזרת ההארה הזו תוכלו לתת הארה לאחרים. ייחודו של יום זה הוא, שישו שב לחיים, רק כדי לעשות למענינו. לכן, זהו יום חשוב ביותר לכולנו. הייתי אומרת, שהיום עליכם להבין זאת. יש בידכם הכח לתת הגשמה-עצמית לאחרים. זה בידכם וכעת עליכם לעשות בזה שימוש. אלו, שקיבלו הגשמה-עצמית, אל להם לבזבז את כוחם, אלא לנסות ולתת זאת. העולם הזה מלא באנדרלמוסיה,בסיכסוכים ומלחמות, שנמשכות עדיין, אז חובתכם ותפקידכם יהיה לדבר איתם ולאמר להם… הדבר הראשון בחשיבותו הוא, שסהג'ה יוגים חייבים להיות שוחרי שלום והם חייבים להנות מפירות סהג'ה יוגה. אני בטוחה, שהכל יסתדר. זה הסתדר, עם כה רבים מבינכם. וזה יסתדר, גם עם אחרים. זוהי איננה אמירה סתם, אלא דברים קורים… אז נסו לזכור, שאתם כולכם סהג'ה יוגים ואתם ראויים לעזרה טובה מאד, עזרה מאד מועילה, ממני ומאלוהים כל-יכול. אין סיבה Read More …

תוכנית ציבורית, "בלבול: העבדות העדינה" (England)

תוכנית ציבורית, "בלבול: העבדות העדינה". ברימינגהם (אנגליה), 09/07/82 בן אדם צריך להבין שהזמנים המודרניים הם זמנים של בלבול. אתה לא יודע מה אתה רוצה. אתה לא יודע מה אתה רוצה לשאול. אתה לא יודע אם מה שאתה עושה זה נכון או לא נכון. אמנם, הבלבול הוא הכרחי. ללא בלבול אנחנו לא נואשים. ללא ייאוש אנחנו לא מחפשים את האמת. אבל הבלבול מתגלה רק כאשר הבנאדם מגיע לאזור מסויים של מודעות. או למידה של מודעות, ניתן לומר. למשל בשלב שמשה הגיע לעולם, הייאוש היה שונה, כך שהם רצו לצאת מעבדות. זה היה סגנון שונה של הבנה שהיה להם כיצד לארגן את החברה על דפוס מסויים כדי להשיג את מירב היעילות מאותה חברה וזה היה מקרה חירום… זה היה ממש עמדה של גע ולך בשביל היהודים באותה העת. זה קרה במדינות רבות, בדורות רבים שהם הגיעו למצב שבו הרגישו מאוד מיואשים. העבדות של האדם הייתה מאוד ברורה באותה תקופה. אבל לפני כן, האנשים לא הרגישו רע לבי העבדות. הם קיבלו את זה. הם לקחו את זה כמובן מאליו ,ואז הגיע הזמן שהם הרגישו "זוהי עבדות, אנחנו לא רוצים יותר ממנה." והגיע מנהיג. ואותו מנהיג פתר את זה בשבילם. כיום, בזמנים המודרניים, יש לנו סוג עדין מאוד של עבדות… שאוכל אותנו בכל יום. שהוא כל כך הורס עצמית ואנחנו אפילו לא מודעים לזה. ואנחנו נהרסים, ההרס הזה עובד בדרכים רבות כל כך שאם אנחנו לא ממש נעורר את עצמינו לאמת, קיימת אפשרות שלא ישאר דבר מהבריאה הזאת. ישנם אנשים שמעבירים הרצאות גדולות, פגשתי אנשים גדולים מהאומות המאוחדות ומכל אותם סוכנויות ענקיות, הם מדברים Read More …