Shri Gruha Lakshmi Puja / Sahaja házasság

(Australia)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Shri Gruha Lakshmi Puja, Sydney, Ausztrália, 1981. 04. 07.

Ma van a házassági évfordulónk, és megengedtem, hogy megünnepeljétek, mert a házasság nagyon fontos a Sahaja jógában. Az egyik legfontosabb dolog a Sahaja jógában, hogy az emberek megházasodjanak.

Először is, a házasság mindig megadja nektek a megértés egyensúlyát, ha helyes elképzelésetek van a házasságról. Ha furcsa elképzeléseitek vannak, és ha csupán szórakozásból házasodtok, és nem értitek meg a házasság értékét, akkor ez csak egy tréfa, nem házasság. A Sahaja jógában azonban ti igazán értitek, hogy milyen értékes a házasság, először is, hogy mit jelent. És aztán, szerencsére ma is lesz néhány Sahaja jóga esküvő, amely során látni fogjátok, hogyan próbálunk megfelelni a házasság isteni törvényeinek, és ezen törvények szerint házasságot kötni.

Úgy találom, hogy itt Ausztráliában, csakúgy, mint más országokban, a házasság elvesztette szentségét. Az emberek nem értik, hogy azáltal, hogy bűnt követnek el a házasság ellen, olyan nagy bűnöket követnek el, amelyek miatt sok generációnak kell szenvednie.

Meg kell értenünk, hogy a hűség a házasság alapja. Ha nincs hűség, akkor a házasság nem jelent semmit. Ha nem vagytok képesek hűségesnek lenni, az azt jelenti, hogy még nem vagytok emberi lények. Az embernek hűségesnek kell lennie. A házasságban megerősítjük, hogy vége a problémának, végeztünk a választási lehetőségeinkkel, és most meg fogunk állapodni egy ember mellett. És az életünket, még a magánéletünket is, egy emberrel osztjuk meg. Tehát nagyon harmóniában kell lennetek ezzel az emberrel, és teljes megértésben, ki kell fejlesztenek magatokban az egymás iránti lojalitást.

A házasság célja a fajfenntartás is, így mondják. Mivel ti egy új faj vagytok, Sahaja jógik – ez egy új tudatosság, a ti házasságaitokon keresztül nagyszerű gyermekek jönnek a világra. Nagyszerű szenteket, akik alig várják, hogy megszülessenek erre a Földre, és ha jó Sahaja jógi férjet és feleséget találnak, akik szeretik egymást, és a Sahaja jógában jól fejlődnek, akik elkötelezettek a Sahaja jóga iránt, akkor általatok biztosan lejönnek ide a Földre.

Ezekben az időkben nagyon fontos tehát, hogy megértsük a házasság értékét, a Sahaja jóga házasság értékét. Ezelőtt is nagyon sok házasságkötés volt, de mennyire érvényesek, vagy hitelesek azok a házasságok, ha az aki összeadja a párokat Isten nevében, nem önmegvalósult lélek? Önmegvalósult léleknek kell lennie, hogy összeadhassa őket. Enélkül nincs felhatalmazása, hogy Isten nevében eskessen. A polgári esküvő egészen más, mert nem Isten nevében kötnek házasságot, hanem egy nemzet nevében. De ha Isten nevében kell házasságot kötnötök, akkor kell egy önmegvalósult lélek, hogy megtehessétek.

A házasságkötés minden részletét meg kell értenetek, azt hogy mit tesztek, miért teszitek. Bizonyos ígéreteket kell tennetek. Ezeket az esküvői szokásokat a régi esküvői hagyományokból vettük át, ugyanakkor nagyon is megváltoztattuk a Sahaja jógának megfelelően, miközben megpróbáltuk mindet alkalmazni, olyan szertartásokat is, amiket a templomokban, vagy más vallásokban tesznek, de az egész alapja leginkább a kundalíni.

A tűznek teszünk ígéretet ebben a házasságban, a tűznek teszünk fogadalmat; mert a tűz eléget mindent, ami csúf. Bizonyos szempontból a kundalíni is olyan, mint a tűz, mert ez az egyetlen energia, ami felfelé emelkedik. Látjátok, mint ahogy a tűz felfelé száll, a kundalíni is felfelé emelkedik. Ezért hasonlítják a tűzhöz.

A tűz az az energia, ami a hasunkban van, ami a dharma, ami a vallás. A Sahaja jógik vallása pedig az, hogy középen legyünk, ne essünk túlzásokba. Amikor összeházasodnak, a Sahaja jóga megértése által egyre jobban húzzák egymást a központ felé, és élvezik a jelent, a jelen pillanatot, a jelent, úgy ahogy van.

A Sahaja jóga házasságok igazán fantasztikusak lehetnek, ha a Sahaja jógik, akik összeházasodnak érzékenyek, egyformán kiegyensúlyozottak, vagy nem kritizálják egymást, és nem kerekednek felül a másikon. Az is lehetséges, hogy egy Sahaja jógi összeházasodik egy másikkal, hogy fokozatosan felemelje azt a Sahaja jógit. Az is lehet, hogy gyengíti a másikat. Ha egy Sahaja jógi sokkal erőteljesebb, vagy annyira negatív, akkor lehúzhatja a másikat. A ti minőségetektől függ, hogy fejlődtök, vagy gyengültök.

A házasság tehát nagyon nagy áldás a Sahaja jógában, mert az istenek és az angyalok mind figyelemmel kísérik ezeket a házasságokat, és gondoskodni fognak róla, hogy sikeresek legyenek. De ha ti hajlotok arra, hogy sikertelenné tegyétek, mert még mindig ugyanazon a tudatossági szinten vagytok, mint ezelőtt, és ugyanazt az utat akarjátok járni, akkor elronthatjátok. Mint az állatoknál. Ha állatokkal élnek együtt, még az emberek is állatokként viselkedhetnek. A Sahaja jógiknak tehát tudniuk kell, hogy a tudatosságuk megváltozott, más emberek lettek, Sahaja jógikkal kell együtt élniük, és nem olyan emberekkel, akik még nem kapták meg az önmegvalósulást. Beszélhetnek velük, de tudniuk kell, hogy a Sahaja jógik a tudatosság nagyon más szintjén vannak. Ha ezt felismerik, ha megértik ezt az egyszerű dolgot, hogy a tudatosságuk nagyon más, akkor sokkal jobban tudnak alkalmazkodni a házasságban.

A Sahaja jógában nincs válás. Nem gondolunk a válásra, de semmit sem erőltetünk, úgy értem, ha nem tudnak együtt élni, az szégyen, de eddig még nem voltak válások. Ahogy azonban az emberek egyre különbözőbb kultúrákból jönnek, lehetséges, hogy az emberek hivatalosan is el akarnak válni. De a Sahaja jógában nincs válás, de nem is erőltetünk rá senkire semmit. Meg kell értenetek, hogy a házasság a ti örömötökre szolgál. Ha nem tudtok örülni, ha nem tudjátok élvezni a házasságot, akkor semmi haszna. A Sahaja jógában biztosítani kell, hogy az emberek élvezzék a házasságot, és nagyon boldogan éljenek együtt. Ez mindkét ember felelőssége a Sahaja jógában.

Például az én esetemben, a férjem nem volt önmegvalósult lélek, nem is értette, mi az önmegvalósulás, kereső sem volt, mindezek ellenére … [Egy gyerek jön] (Ide akar jönni Hozzám, hogy az ölembe üljön!) … és mindezek ellenére, látjátok, én nem izgattam magam, vagy ilyesmi, nem erőltettem rá. Senkire sem erőltettem rá. Azt mondtam, „Fokozatosan képes lesz majd tisztán látni az egészet.” Tehát még ha a másik ember nem is önmegvalósult lélek, az ember nagyon jól tudja ezt kezelni és nagyon boldogan élhetnek.

De ha mindkét ember önmegvalósult, akkor az sokkal jobb dolog és élvezhető. De a Sahaja jóga érdekét kell szem előtt tartani. Ha más érdekeitek vannak, akkor lehetnek problémák, mert a Sahaja jógi nem fogja tolerálni a feleségét, vagy a Sahaja jógini nem fogja eltűrni a férjétől, hogy haszontalan dolgokra pazarolja az energiáját. Ezzel egy újfajta konfliktus fog kezdődni a Sahaja jóga, a Sahaja jógik és Sahaja jóginik között. Tehát szó sem lehet soha konfliktusról, mert most már olyan sok módunk és eszközünk van arra, hogy felismerjük, mi a baj velünk. És ha valami baj van velünk, akkor meg kell próbálnunk szembenézni vele és kitisztítani. Ne próbáljuk megtisztítani egymás csakráit, hanem a sajátunkat tisztítsuk. Valójában a figyelmünk nem önmagunkon van, hanem elkezdünk másokra figyelni.

Ráadásul, azt kell mondanom, hogy a Sahaja jóga házasságok lesznek a legsikeresebbek – azoknak kell lenniük. Nagyon szilárd alapokra fogják visszaállítani a házasság intézményét. Efelől semmi kétség. És azok, akik a Sahaja jógában házasodnak, igazán figyelemre méltóan boldog házaspárok lesznek.

De a negativitások támadni fogják őket, amint összeházasodnak, mert a negatív erők számára nem nagy öröm azt látni, hogy az emberek boldog házasságban élnek. Minden erejüket bevetik, hogy mindenféle problémát, kezdetben mindenféle bonyodalmat okozzanak, hogy lássák felbomlani ezeket a házasságokat. És ha ti elkezdtek a kezükre játszani, akkor ugyancsak tönkreteszitek a lehetőséget, hogy jó önmegvalósult lelkek szülessenek, mert ők nem fogják elfogadni ezt a helyzetet. Ha már az elején civakodtok, az nem jó, mert lealacsonyítjátok magatokat a szemükben. Tehát nagyon türelmesnek, nagyon gyengédnek és jónak kell lennetek egymáshoz, hogy olyan környezetet tudjatok kialakítani, amivel meghívjátok ezeket a nagyszerű lelkeket, hogy eljöjjenek a Földre. És ha ez nem így van, akkor várni fognak, nem inkarnálódnak mert nem akarnak olyan szülőket, akik veszekszenek, akik harcolnak, akik gyanakvóak, akik gondot okoznak egymásnak.

Tudnotok kell, hogy a Sahaja jóga házasságnak pontos célja van. Nem csak kedvtelésből házasodtok; azért házasodtok, mert gyermekeket szeretnétek, akik önmegvalósult lelkekként jönnek el a Földre. Helyet adunk nekik, családot, hogy eljöhessenek. És ha nem értitek meg ennek a házasságnak az értékét, akkor jobb, ha nem házasodtok a Sahaja jógában. Jobb megkímélni a Sahaja jógát.

Csak egy bökkenő van a Sahaja jógában, hogy ti mind ugyanattól az Anyától születtetek, így mind testvérek vagytok, bizonyos szempontból. De amikor össze fogtok házasodni, akkor ez a dolog kicsit furcsa lesz, hogy hogyan veheti el egy fivér a nővérét? Most, azt mondhatjuk, hogy, azt mondanám, hogy jobb lenne, ha nem ugyanabból a közösségből házasodnátok, hanem valamelyik másikból házasodjatok. Legalábbis egy Sydney-i Sahaja jóginak egy Melbourne-i Sahaja jógit kell elvennie. Kell, hogy legyen egy kis távolság, hogy ne fivéreknek és nővéreknek tartsuk őket, ez jobb lenne. De láttam, hogy amikor ez történik, akkor még több konfliktus van, mert még mindig azt gondolják, hogy ők Melbourne-ből valók, és a másik pedig – (hogy mondjátok?) – Sydney-ből. Most a Sydney és a Melbourne nem szabad, hogy konfliktus tárgya legyen.

Mert amint elkezdenek vitatkozni, azt fogják mondani, „Ó, te Melbourne-i vagy, tudom te ilyen vagy.” Erre ő azt mondja, „Ti Sydney-iek, ti meg ilyenek vagytok.” Azonnal olyanokká is váltok, és elkezdtek ezen vitatkozni.

Tudnotok kell, hogy nem vagytok Sydney-ből való, sem Melbourne-i, hanem Sahaja jógik, semmi más. Egy Sahaja jóginak nincs kasztja, közössége, vagy faja, vagy bármilyen vallása, nem viseli egyetlen nemzet címkéjét sem. Bármilyen nemzetből jöttetek, ti Sahaja jógik vagytok, univerzális lények – azok vagytok. Érzitek a vibrációit bárkinek, aki itt ül, akár Hawaii-ról jött, akár Amerikából, nem számít. Amikor tehát mindenkit képesek vagytok érezni, az azt jelenti, hogy már nem tartoztok semmilyen közösséghez, vagy egy bizonyos országhoz, univerzális lények vagytok.

És ez az, amit tennünk kell, még több univerzális lényt kell létrehoznunk. És hogy ezt előmozdítsuk, szükségünk van ezekre a nagyszerű lelkekre a Földön, tehát ez egy nagyon fontos munka. Itt kell lenniük ezen a Földön, mert ők nagyszerű csatornái ennek az isteni munkának. Amint elkezdenek leereszkedni a Földre, az igaziak, minden fel fog gyorsulni, olyan nagyszerű, nem is tudjátok, milyen nagyszerű, hirtelen robbanás lesz ez a Sahaja jógában. Ámulni fogtok, milyen gyorsan tud növekedni, ha ezek az emberek lejönnek közénk. Meg kell próbálnunk úgy rendezni a dolgokat, hogy igazi áldásban legyen részünk azáltal, hogy ezek az emberek lejönnek ide a Földre. Ez nagyon fontos.

Azt kérem tehát tőletek, hogy új nézőpontból, új szemlélettel gondoljatok a házasságra, ami által valóban megérthetitek az értéket, ezeknek a házasságoknak az értékét. Akkor sikeressé teszitek a házasságot, és nem kudarccá, vagy valami ostobasággá. Ami igazán nagyon bűnös cselekedet lenne, mert önmegvalósult lelkek előtt házasodtok. Tehát szó sincs róla, hogy csak úgy házasodtok, mint más emberek, akik aztán kiteszik a táblát az autójukra, hogy „Friss házasok” – és aztán egyenesen mennek a válóperre. A Sahaja jógában nem történhet ilyesmi – ez komoly dolog. Ha nem veszitek eléggé komolyan, akkor jobb, ha nem házasodtok. Ha elvárásaitok vannak a házassággal kapcsolatban, akkor jobb, ha nem házasodtok. Jobb, ha nem házasodtok.

Senki sem fogja erőltetni, hogy házasodjatok meg. Csak mondjátok meg, hogy „Nem, egyáltalán nem fogok házasodni.” De ha mégis így tesztek, akkor igazán ártani fogtok a Sahaja jógának, a lehető legrosszabb módon. Ez olyan, mintha hátba támadnátok a Sahaja jógát. Nincs tehát szükség arra, hogy megházasodjatok, abban az esetben, ha nem akartok. Épp ellenkezőleg, jobb lenne, ha sok olyan házaspár lenne, akik gyermekeket tudnak nemzeni, és megadatik nekik, hogy ezek a nagyszerű emberek megszülessenek. De ha azt gondoljátok, hogy az alkalmazkodás és mindezek a dolgok a házasságról szóló régi elképzeléseket jelentik, akkor jobb, ha nem házasodtok meg. Ez egy új mennyei házasság, amelyre fel kell készülnötök, hogy befogadhassátok a szépségét és az áldásait, és a legnagyszerűbb dolgot, a házasság alapvető jelentését.

Remélem, megértitek, hogy a Sahaja jóga nagy hangsúlyt fektet a házasságokra, és mi nem hiszünk semmiféle aszketizmusban, a családi élettől való elmenekülésben. Hisszük, hogy a családi élet a legfontosabb dolog. Nagyon jól meg kell ezt alapoznunk ezen a Földön, és az isteni szeretet ezen csodálatos fészkeiben látnunk kell a nagyszerű lelkek megszületését, és ezt kell folytatnunk.

Nincs menekvés a nagyon jó házasság elől, és mindannyiótoknak azt kívánom, hogy nagyon jó, boldog házasságotok legyen. Azoknak pedig, akik még nem házasodtak meg, azt kívánom, hogy nekik is legyen nagyon boldog házasságuk.

Én most már azt hiszem harminchat éve vagyok házas, épp ma. Olyan sok év telt el, de még mindig a férjem menyasszonyának érzem magam, mert mi igazán nagyon bölcsek voltunk, hogy így élünk. Természetesen vannak hullámvölgyek, de végül is az ember nagyon másként érez az egész dolog iránt. Ma küldött egy csodálatos levelet, megköszönve mindannyiótoknak az irántam tanúsított kedvességet, és azt a kedvességet, amit irányában mutattatok.

Most tehát kezdjük a puját: ma Gruha Lakshmi formájában tiszteltek engem. A bennetek lévő Gruha Lakshmiként, ami ugyancsak nagyon alapvető fontosságú, hogy Gruha Lakshmiként tiszteljetek engem, mert mindegyikőtöknek problémája van Gruha Lakshmival, ami a bal Nabhi. Remélem, hogy ez javulni fog bennetek, és elkezdjük a puját. Ezután a rövid puja után kezdjük a Dévi havant, mert már hosszú ideje nem volt rá alkalmunk, és ez nagyon fontos. Így vagy úgy sort kell rá kerítenünk ma, ha lehetséges. Mondjuk el az ezer nevet, nagyon jó lenne.