Az új korszak elkezdődött, Nyilvános program

(United States)

1981-10-06 The New Age Has Started (From Krishna To Christ), Houston, United States, 120' Chapters: Talk, Q&A, Self-RealizationDownload subtitles: EN,HU (2)View subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Download video - mpg format (full quality): Watch on Youtube: View on Youku: Watch and download video - mp4 format on Vimeo: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

1981-10-06 The New Age Has Started (From Krishna To Christ), Houston, United States, DP-RAW, 62' Chapters: TalkDownload subtitles: EN (1)View subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Download video - mpg format (full quality): Watch on Youtube: View on Youku: Watch and download video - mp4 format on Vimeo: Listen on Soundcloud: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share

AZ ÚJ KORSZAK ELKEZDŐDÖTT ,Nyilvános program, Houston (USA), Houston, 1981.10.06.

Szomorú ez a mai nap, mert meghalt egy olyan nagyszerű ember, mint Sadat. Nem azért tartom nagyra, mert nagy politikus vagy elnök volt, hanem azért, mert egy szent volt. Önmegvalósult lélek volt. Mindent tudtam róla. A negativitás támadásba lendült, de soha többé nem fognak így keresztre feszíteni egy szentet, anélkül, hogy megkapnák büntetésüket. Most meg lesznek büntetve. Mindazok, akik ilyet próbálnak tenni, meg lesznek büntetve, mert kezdetét vette egy új korszak.
Ma az Agnya csakráról akartam nektek beszélni; Jézus Krisztusról, aki ezt az Agnya csakra energiaközpontot ékesíti, ahol a piros pontot látjátok. Amögött, belül, az agyban, a látóideg kereszteződésen, ott van ez a finomenergia központ; ott helyezkedik el ez a nagy istenség, a keresztre feszítése és a feltámadása által. Létrehozta nekünk ezt a helyet, hogy belépjünk Isten királyságába, ami bennünk van, nem kívül. A limbikus terület az, ami körülveszi az egótokat és a szuperegótokat. A Puránákban, India ősi szentírásaiban, Jézust olyan pontosan leírták. Tulajdonképpen a Bibliában arról írtak, amit a földi élete során láttak belőle. De semmit arról, hogy hogyan lett megteremtve, hogyan jött el erre a földre, mi Jézus Lelke, mi Jézus lényege, hogyan jött el, és mi a célja, és hol helyezkedik el bennünk. Ezek nincsenek leírva a Bibliában. Amint már mondtam nektek, az Ő korában az emberek egyáltalán nem voltak tudatában a nagyságának, az Ő különleges inkarnációjának.
De ha elolvastok néhány ilyen ősi könyvet, látni fogjátok, hogy Mahavishnunak nevezik a Devi Puránában, az Istennő Puránájában, ami egy ősi írás az Istennőről. Mahavishnu szeplőtelenül lett megteremtve. Amikor azt mondjuk, Jézus mindig ezt az ujját mutatta, annak nagy jelentősége van. Valójában, ez a Vishuddhi csakrát jelenti, és Amerikát is. De azt is jelenti – a Vishuddhi csakra, amint már mondtam, Shri Krishnát jelenti, és Ő az Ősi Isteni Lény, ő az evolúciónk tetőfoka, abban az értelemben, hogy Ő az Ősi Isteni Lény, aki az Atya, aki a fenntartó.
A Puránákban le van írva, hogy az Ő ereje Radha volt. Ra-dha. A szanszkrit nyelv tényleg nagyon tudományos, már ami az isteni törvényeket illeti. Ra, azt jelenti “energia,” dha, azt jelenti, “a fenntartó.” Ő az, aki fenntartja az energiát, és Ő volt Krishna ereje. De Indiában soha nem mondják úgy, hogy Krishna Radha, hanem Radha Krishna. Az energia az istenség előtt van. Előbb a hölgy, utána az úr, mondhatjuk így. Radha Krishna.
Ez a különleges esemény nagyon régen történt, a Vaikunta korszakban, ahogy mi nevezzük, amikor még semmi nem létezett ebből a világból. A világ másik korszakban keletkezett. Mi úgy látjuk, hogy a világ hét nap alatt keletkezett, de valójában hét korszak alatt keletkezett az egész univerzum, és mi a hetedik korszakban vagyunk, mondhatjuk úgy. Az elsőben, a Vaikunta korszakban lett minden eldöntve, hogyan jöjjön létre ez a nagyszerű személyiség, Isten Fia, aki mindenek felett áll, aki az Adhara, az univerzum támasza, aki Mahavishnu. Radha tehát Mahalakshmi. Ő a középső csatorna. Először Őt alkotta meg a Vaikunta korszakban. Abban a korszakban döntötte el, hogy egyedül fogja megteremteni ezt a nagyszerű inkarnációt, így hát megteremtette Mahavishnut. Szeretném kérni, hogy szerezzétek be Mahavishnu leírásának a fordítását, és Ganesha leírását is, aki Krisztus Lelke, és aki a mi Urunk, Jézus Krisztus személyében inkarnálódott ezen a földön.
Ő egy nagyon különleges inkarnáció, aki több ezer éve fogant, abban a korban, amikor csak Isten elméjének működése volt jelen, – a Vaikunta korszakban – amikor el lett döntve, hogy a Radhának nevezett erő saját szívében fogja létrehozni Őt. Radha szívében fogant, és egy tojás formájában jött létre. Látjátok a Húsvét szimbolizmusát? Mint egy tojás. Felismeritek? Az emberek valahogy mégis tudtak róla. Miért van húsvéti tojás? Soha nem gondolkodtunk el ezen. Tojás formájában jött létre, aminek a fele meg lett őrizve magként, Shri Ganeshaként, a Lélekként, a másik feléből pedig megteremtődött Jézus Krisztus. E tojás nem volt más volt, mint az isteni erő tojása, aminek ki kellett nyilvánítania ezt az isteni erőt a földön.
Nagyon szép a története annak, hogy hogyan lett megteremtve, majd Ő megkérdezte: “Ki az Én Atyám?” Radha nem más, mint Szűz Mária. Ő Mahalakshmi. Az emberek mondhatják, hogy nem hisznek Jézus szeplőtelen születésében. Nem tudnak hinni Jézus szeplőtelen fogantatásában. Olyan könnyű az embereknek azt mondani: “Mi nem hiszünk.” Mit tudnak ők Istenről? Mit tudnak ők Isten kifürkészhetetlen útjairól? Meg tudjátok-e mondani, hogyan kell egy virágot gyümölccsé változtatni?
Semmit sem tudtok az élő csodákról, mégis kételkedtek a szeplőtelen fogantatásban. Most, amikor megkaptátok az önmegvalósulásotokat, a szívemben fogantatok meg, és a Sahasrarámon keresztül adtam meg nektek az önmegvalósulást. Hogyan kaptátok meg az önmegvalósulásotokat? Soha nem gondolkodtatok el rajta. Lehetetlen lett volna. Emberek ezrei kapják meg az önmegvalósulásukat. Hogyan lehetséges ez? Bizonyára van valami különleges bennem, és abban, ahogy megtörténik. Őbenne ugyanígy fogant meg Jézus, és a méhén keresztül született meg. Bárhova helyezhetitek a központi rendszeretekben.
Ez a hatalmas inkarnáció olyan különleges feladattal jött a földre, hogy Ő nem volt más, mint Pranava, vagyis az egyesített erő, egy hatalmas erő, melyben ott van az összes erő: az Iccha Shakti, a Prana Shakti és a Dharma Shakti, ami a középső energiacsatorna, mindhárom egyben. Ő nem volt más, mint energia, energia belehelyezve egy tojásba, mert Neki egy nagyon nagy munkát kellett elvégeznie. Tehát maga Radha, maga Mahalakshmi, Szűz Mária által fogant meg ez a gyermek, akit Krishnáról nevezett el, aki az Atya. A Krisztus nevet adta neki. A Krisztus abból a szóból ered…Az indiai nyelvben mi Kristnek hívjuk, Krishnának. Krishna azt jelenti, az, aki elvetette a magot. Ő az Atya. Jézus mindig az Atyára mutat. De a Puránákban le van írva, hogy Krishna azt mondta: “Te magasabban vagy, mint Én. Magam fölé helyeztelek.” Maga fölé helyezte. Gondoljátok el, Jézus itt van, ezen a ponton, Krishna pedig itt1. Saját maga fölé helyezte, és azt mondta: “Ahol Engem tisztelnek – mondta Shri Krishna – automatikusan Téged is tisztelnek. Te leszel az Adhara, az egész világ támasza.”
Csodálatos, hogy 14000 vagy 12000 évvel ezelőtt egy olyan nagy szent született Indiában, mint Markandeya, aki megírta a teljes Ganesha Stotramot, ami Shri Ganesha teljes dicsőítése. Olyan csodálatos a fordítása, és azt mondta: “Nagyon alázatos leszel.” Ő a kilencedik inkarnáció a tízből, akit Bauthának hívnak. Olyan alázatos lesz, hogy meg fogja mosni a tanítványai lábát. Jézus összes csodáját leírták ezekben a könyvekben, de ezek a könyvek nincsenek lefordítva.
Azt is leírták, hogy Ő lesz az, aki, ha megvilágosodik bennetek a Kundalini által, el fogja törölni az összes karmátokat, a kondícióitokat, mert meg fog halni a bűneitekért, a karmátokért. A világnak nem kell majd többé szenvednie, ha Ő felébred bennetek. Mindezeket leírták évezredekkel ezelőtt. El tudjátok képzelni? Bárcsak a keresztények, akik elvitték a kereszténységet Indiába, elmondták volna nekik, hogy Mahavishnu már megszületett, és Őróla prédikálnak. Arról, aki beszippantja az összes kondíciótokat, aki magába szívja az összes karmikus problémátokat. Soha nem mondták el. Épp ellenkezőleg, olyan buták voltak – el kell, hogy mondjam nektek –, hogy kenyeret dobtak a kútba, és azt mondták: “Ti mindnyájan keresztények lettetek azért, mert marhahúst dobtunk a kútba.” Mint tudjátok, az indiaiak nem esznek marhahúst. “Ti mind keresztényekké váltatok.” Egyik falut a másik után térítették át a keresztény vallásra. Keresztényeknek nyilvánították őket, ami abszurd volt. Ezért volt az, hogy az emberek csak vártak, és vártak Krisztus eljövetelére.
Krisztus neve a Krishna szóból ered. Kriszt, a másik pedig Jézus. Krishnának volt egy nevelőanyja, akit Radha nagyon kedvelt. Őt Yeshodának (Jesoda) hívták, de Jesodának (Dzseszoda) is hívjuk. Jézust Yesuként (Jészu) is emlegetik Indiában. A Jeshoda rövid formája Yesu (Jészu), vagy Jesu (Dzsészu), mindkettőt használják. Ebből ered a Jézus név. A nevelőanyja után akarta Őt elnevezni. Mivel ő nő volt, Jeshodának hívták, de egy férfinak a Yesu vagy Jesu nevet választotta. Magának a Jesu vagy Yesu szónak nagyon nagy jelentősége van. A szanszkrit nyelvben a “J” (dzsa) azt jelenti – a szanszkritban minden szónak jelentése van -, hogy tudni, tudni, „a tudás,“ vagy Gyana. Az, aki tudja. De a Jesuban a “su” azt jelenti “kedvező.” A “su” azt jelenti, “aki kedvezőséget hoz, aki áldást hoz.” Jesu „az, aki tudja, hogyan kell kedvezőséget hozni erre a földre.” Az emberek akik elindultak innen az üzenettel, hogy Krisztus megszületett, ezt soha nem mondták el, mert nem tudták.
Annak idején Jézus azzal a fontos üzenettel jött el a földre, hogy valakinek keresztül kell mennie ezen a sajátos problémán. Nézzük csak, miért volt ez a probléma. Meg kell értenünk, milyen problémával kellett szembesülni az embereknek finom szinten, ahol ezt a különleges, igen rendkívüli inkarnációt kellett megfejteniük. A gond az volt, hogy az emberek felemelték a fejüket. Ezzel együtt az egójuk és a szuperegójuk befedte a limbikus területet, egy kemény héjat képezve, olyat, mint egy tojásé. Kifejlődött az emberek én-tudata, és csak a Kundalini felemelésével lehet őket madárrá változtatni – mint amikor a tojásból madár lesz.
De hogyan lehet ezt a tömör anyagot, ahol kereszteződik, áthatolhatóvá tenni? Olyanná, hogy túl lehessen jutni rajta, át lehessen haladni rajta? Ezért kellet megalkotni ezt a különleges inkarnációt, aki nem más, mint Pranava, az Aum, az, amit Igének (Logosz) hívtok, a Mindenen Átható Erő hangja. Arra a helyre került, ahol csakis maga az erő maradhat meg, mert bárki más, az összes többi inkarnáció, aki eljött erre a földre, mind az öt elemet magában hordozta. De Ő csak erő volt, energia, a teljes energia. Benne nem volt meg az öt elem. Mi emberek öt elemből lettünk megteremtve a jobb oldalon, amint már említettem, és amikor meghalunk, az a rész, ami a testünk fizikai része, ami egyike a test öt koshájának, vagy “gubójának,” – leválik. Ezután leválik a víz “gubója” és megmarad a szellem a lélekkel a fejeteken, és a Kundalini is ott van. De Ő volt az egyetlen, akiben nem volt földelem. Ő egy nagyon különleges energia volt, emberi lénybe burkolva.
Krishna beszélt az örök életről és a Lélekről. Szanszkrit nyelven ez nagyon szép, mert egy mantra: Nainam chidanti shastrani,nainam dahati pavak, na chainam kledayantya apo, na shosayati marutah. Ez azt jelenti: nem ölheti meg senki. A Lelket nem lehet elpusztítani. A Lélek örök. Nem lehet szétzúzni. Semmilyen szél nem fújhatja el. De be kellett bizonyítania, és ahhoz kellett valaki itt a földön, aki eljött azzal az energiával, akinek teste van, aki úgy viselkedett, mint egy emberi lény, aki úgy élt, mint egy ember, és keresztülment a halál drámáján, hogy megmutassa, legyőzi a halált. Az Ő üzenete nekünk a feltámadás. Az, hogy feltámadt a halálból. Meg kellett halnia, és feltámadni, mert azt mondta, hogy (megj. a Lélek) túlmutat a halálon. Krishna azt mondta: a Lélek túléli a halált. És ezért a Léleknek el kellett jönnie a földre.
Értitek tehát, hogy amikor Jézusról beszélünk, milyen keveset tudunk arról, hogyan jött létre. A legnehezebb feladat volt az övé. Az Ő édesanyja volt Mahalakshmi, az erő, ami a középső csatornán a fenntartó erő, a tiszta fenntartás, a tiszta szentség, a tiszta ártatlanság ereje. Micsoda hatalmas erejű nő volt, hatalmas erejű. Jézus maga pedig – nem fogjátok elhinni – tizenegy Rudra erejével rendelkezett, ami a pusztítás ereje. Tizenegy Rudrája volt. Ő az Ekadasha Rudra. Ez le van írva. Ez mind le van írva, nem én gondoltam ki. Ti magatok is megbizonyosodhattok róla. Tizenegy pusztító erővel rendelkezett. De keresztül kellett menni ezen, teljes alázattal. Amikor valakiben benne vannak ezek az erők, azok az egoista emberek meg úgy viselkedtek, mint a szamarak, akik nem voltak képesek megérteni Őt, azok az esztelen emberek akkoriban, akik nem hittek Neki – egy csapással elpusztíthatta volna mindnyájukat. Teljesen, hiszen tizenegy Rudrája van. El tudjátok képzelni az Ő pusztító erőit, amelyekkel vissza fog térni. De fékeznie kellett az erőit.
Nem sokat beszélt az Anyjáról, mert Ő (Mária) volt az Erő, és ha mondott volna valamit, ezek a negatív erők minden figyelmüket Őrá irányították volna, és akkor (Jézus) használta volna mind a tizenegy erőt, és az egész dráma kudarcba fulladt volna. Ezért inkább hallgatott.
Az édesapám, mint említettem, tanult ember volt, egy nagy lélek, és mi megvitattuk ezeket a dolgokat. Én azt mondtam: “Luther Márton, aki önmegvalósult lélek volt, miért nem hangsúlyozta az Anya dicsőségét, amikor megalakította új mozgalmát, a protestantizmust?” A katolikusok tudták, mert ők rögtön Krisztus után jöttek, ezért náluk megmaradt (ez a tudás). Apám azt mondta, hogy akkoriban Luther Mártonnak három erővel kellett szembenéznie. Az első maguk a keresztények voltak, a katolikusok, akik apácazárdákban, meg mindenféle rituálékban, mindenféle ostobaságban hittek, amiket ő megvetett. A második erő, ami ellene irányult, az a zsidóktól jött, mert nem fogadták el Őt (Jézust). Még ma sem tudják elfogadni Őt. Hajthatatlanok. A harmadik erő, amivel szembesült, az iszlám volt, és az iszlám háttérbe szorította a nő szerepét, holott maga Fatima volt a Szentlélek, a Mahakali erő, Mohamed lánya. De ő csak azért szorította háttérbe, mert az iszlám is azt tette, és úgy gondolta, fokozatosan, amikor a protestánsok már éretté váltak, elkezdi majd bemutatni Jézus Anyjának nagyságát. A zsidók még ma is bírálják a szeplőtelen fogantatás fogalmát.
Nem is olyan rég, Londonban, azt hiszem úgy két évvel ezelőtt, mivel ott van pénz, valaki fizetett egy újságnak, és abban megjelentettek valami ostobaságot Jézusról. Azt mondták, a Bibliában megjövendölték, hogy egy lánynak születik gyermeke, de nem szűzlánynak. Héberül a szó lányt jelent, nem szűzlányt. Azt mondtam: “Akkoriban nem voltak 80 éves lányok, mint manapság.” Indiában még ma is, ha azt mondjátok, lány [kanya], azt jelenti, szűz. A kanya és a szűz egy és ugyanaz, azt jelenti, szűz.
Furcsák ezek a modern idők. Nem ítélhetjük meg Jézus idejét a modern kor szerint. Itt még azt a nőt is lánynak nevezik, aki már tízszer férjhez ment. Ezt logikusan kell megértenetek. Nagyon logikus. Ha azt feltételezzük, hogy a prófécia valami különlegeset jelent, és egy lánynak születik gyermeke – hát persze, hogy egy lánynak lesz gyermeke, nem egy fiúnak – akkor miért használták a “lány” szót? Egy nőnek születik gyermeke. Ha ez így van, abban nincs semmi különös. Miért kellene róla jövendölni? Annyira logikus, hogy amikor a “lány” szót használták, az szüzet jelentett. Mindenféléket összehordanak, nem is érdekes.
Először is azt mondják, szenvednünk kell, amíg a Megváltónk eljön, mert Jézus nem szenvedett helyettük. Így hát szenvednek. Tudomásul kell vennünk, hogy Jézus tényleg a végsőkig szenvedett értünk. Nem kell többé szenvednünk. Ez egy ostoba elképzelés, amit a szadista emberek találnak ki, akikben nincs öröm. Nem tudják elviselni a boldogságotokat. Ezért van az is, hogy Jézust egy tüdőbajosnak ábrázolják.
Jártam a Sixtusi kápolnában. Michelangelo önmegvalósult lélek volt, hatalmas személyiség. Az Ő Jézusról alkotott képe teljesen valósághű. Akkorának festette le, mint valami texasi alakot, mondhatnánk, ahogy ott áll lambodharával, vagyis nagy pocakkal. Ilyennek írják le. Ganesha maga lambodhara. Ott áll, és jobbra vagy balra veti az embereket. Figyeljétek csak a szavait. Nem egy tehetetlen alak volt, hanem rendkívül dinamikus, tele életerővel. Nem félt semmitől. Nem volt mitől félnie. Ott áll, és jobbra vagy balra veti az embereket. A jókat befogadja, és helyet ad nekik a Mennyei Királyságban. Képzeljétek csak el! Michelangelo az egyetlen, aki tényleg hűen ábrázolta, és még azt mondanám, Rubens, akinek szokása volt izmokat festeni. Ő egy gyönyörű képet festett – láttam azon a helyen, ahol élt – Krisztus feltámadásáról és levételéről a keresztről.2 Gyönyörű. Egyike a legjobbaknak.
Az arcán semmi gyötrelem. Az ilyen emberek nem érzik a szenvedést. Csak figyelik a drámát. Nem szenvednek. Mert magára vette a szenvedéseteket, magára vállalta és megmutatta a világnak, hogy “Most megbocsátást kérek az Atyámtól.” A világ összes keresőjét képviselve kiállt az Atyja elé, aki egy haragos Atya. Már mondtam, hogy Shri Krishnának van egy samhara shaktija (megj.: pusztító erő), és ennél még veszélyesebb a tanúként szemlélő Isten, akit Sadashivának hívunk. Ő csak akkor jelenik meg, ha pusztítani kell. Jézus pedig benneteket képviselve kérte: “Ó Atyám, kérlek, bocsáss meg nekik.” Megbocsátást kér. A ti képviselőtökként áll a saját Atyja elé: “Kérlek, bocsáss meg nekik.” A legerősebb fegyvert adta nekünk: a megbocsátást. És az egyetlen dolog, amit egy keresztény nemzet sem gyakorol, az a megbocsátás. Lehet, hogy az emberek nem tapasztalták meg a szeretet erejét. Nem érezték. Csak beszélnek róla: “Isten maga a szeretet.” Csak beszélnek, beszélnek, beszélnek. Ha Isten a szeretet, akkor a szeretet kell, hogy legyen a legerősebb dolog a világon.
A munkásságom elején minden egyes hamis guru ellene felszólaltam, név szerint, Indiában, és megmondtam nekik, micsoda ördögök voltak. Ősidők óta ismerem őket. Az emberek pedig azt mondták: “Le fognak lőni.” Mire Én: “Lőjenek csak. Majd meglátjuk, ki tud Engem lelőni.” Amikor csak lehetőség adódott, mindig bírálóan nyilatkoztam róluk. Megmondtam, milyen borzalmas emberek. Ahogy Jézus mondta, a forrót vagy a hűvöset nem bánja, mert ha hűvös, akkor megvalósultak, ha forró, akkor harcolunk ellenük. Felismerjük őket. De, ha langyosak – vannak emberek, akik azt mondják: “Ó, mi ilyen tudatosságban vagyunk, ők olyan tudatosságban vannak, el kell fogadnunk azt a tudatosságot is, el kell fogadnunk….” Az ilyen emberekre mondta azt, hogy: “Kiköpöm őket a számból.”3 Olyan világosan megmondta.
Ő volt az, aki megkorbácsolta az embereket, akik a templomban árultak. Ő volt, aki azt mondta: “Ne szórjátok gyöngyeiteket a disznók elé!”4 Eddig még sosem használtam ezt a szót, de Ő igen. Dinamikus volt. Nem félt senkitől. És nem tudta elviselni a középszerűséget, és az effajta egyensúlyozást, hogy: “Ó, hadd maradjanak ők is, maradhatnak az ördögök is, és az istenek is.” Az emberek megkérdezték Tőle: “Miért kritizálja őket? Ők nem kritizálják Magát.” Jézus azt mondta: “Az ördög, a sátán nem fog a saját háza ellen szólni.” Pontosan ez történik manapság. Amikor azt mondom: “Ez az ember egy ördög.”, az emberek azt mondják: “Anyám, miért mondod, hogy ő egy ördög?” “Azért, mert egy ördög, annak kell neveznem. Én az Anyátok vagyok.” Amikor látom, hogy valaki szenved, nem kapja meg az önmegvalósulást azért, mert elment ehhez az ördöghöz, meg kell mondanom, hogy ő egy ördög, ha tetszik nektek, ha nem. Ha igaz keresők vagytok, akkor álljatok ki, és bizonyosodjatok meg róla. Ti igaz keresők vagytok, és ha igaz keresők vagytok, rá kell találnotok a Lélekre, és meg kell kapnotok az önmegvalósulásotokat.
Nem azért vagyok itt, hogy megválasszatok, vagy hízelegjetek Nekem. Azért vagyok itt, hogy megadjam nektek, ami a tiétek, hogy megtaláljátok a Lelketeket, hogy élvezzétek a lényeteket. Akár az egész világ ellenem fordulhat, Engem nem érdekel. Persze, én azért vagyok itt, hogy gondoskodjak rólatok,
2 Nem tudni pontosan melyik képre utal Shri Mataji, talán egy, vagy több ezek közül: Peter Paul Rubens:
„A kereszt felállítása”(1609-1610), „Krisztus feltámadása”(1611-1612), „Levétel a keresztről”(1611-1614).
3 „Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bárcsak hideg volnál, vagy forró! Így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg: kiköplek a számból.” (Jelenések 3:15–16)
4 „Ne adjátok oda a kutyáknak azt, ami szent, gyöngyeiteket se dobjátok oda a disznók elé, nehogy lábukkal széttapossák azokat, majd megfordulva széttépjenek titeket.” (Máté 7:6) hogy rendesen elmAgnyarázzam nektek. De, ha az ördögökről van szó, én leszek az, aki szembeszáll velük, minden percben. Akárhogy álcázzák is magukat, nagyon könnyű felismerni őket, miután megkaptátok az önmegvalósulást. Nagyon könnyű felfedezni őket. Jézus maga elmondta mindezt. Azt mondta: “Ne ítélkezzetek mások felett.” Az önmegvalósulás előtt nem tudtok senkit megítélni, csak a külseje alapján. Nagyon aranyosak, nagyon kedvesen beszélnek. Csoportban jönnek, és olyan szép tartásuk van. Nagy színészek. Néhányan furulyáznak, ugrándoznak, mint Krishna. Néhányan azt mondják: “Mi Jézus inkarnációi vagyunk.”
Egy úr azt mondta:“Én vagyok Krishna inkarnációja.” Azt mondtam neki: “Miért vetkőzteted le a hölgyeket? Melyik az a vallás, ami arra tanított, hogy levetkőztesd a hölgyeket, elvedd a ruhájukat, és táncoltasd őket? Mi ez az egész?” Ő azt mondta: „Én vagyok Shri Krishna.” Mire Én: „Tényleg? Sosem hallottam arról, hogy Krishna ilyet tett volna.” Ő azt mondta: “De megtette.” Egyszer, mikor Krishna még csak négy éves kisgyermek volt, – képzeljétek csak el – és nagyon csintalan. Mit tudott ő a meztelenségről? Ártatlan volt. A gópik éppen fürödtek a Yamuna folyóban, amibe Radha beletette a lábát, így a víz teljesen meg volt vibrálva. Krishna felmászott egy fára, amire a gópik felaggatták ruháikat, és elrejtette azokat. Ők kérlelték, adja vissza a ruhájukat: “Mit tettél? Miért rejtetted el a ruháinkat?” Megtréfálta őket, a móka kedvéért. De mire volt jó ez a móka? Megadta nekik az önmegvalósulást, mert látta hátul a Kundalinijüket. Négyévesen. Mit tud egy négyéves gyermek a meztelenségről, a ruháról, bármiről? Ártatlan. A modern gyerekek lehetnek nagyon koraérettek, de akkoriban más volt.
De amikor királyként uralkodott Dwarikában… Meg is kérdeztem attól a lehetetlen alaktól, aki azt állítja magáról, hogy ő Bhagavan, ő Shri Krishna, azt mondtam, amikor felnőttként Dwarikában uralkodott, ami legalább kétezer mérföldre van Hastinapur Delhitől, egy Draupadi nevű hölgy – aki Őt testvérének tekintette – bajban volt, mert megalázták. Ez a Mahábhárata egyik nagy története, onnan ismerhetitek Draupadit, és volt egy ördögi ember, Dhuriodhana, aki azt mondta: “Levetkőztetlek.”, és megpróbálta lerántani róla a száriját. Gyönyörűen le van írva az egész. Draupadi félt, hogy elveszíti az erényességét, ha lekerül róla az achadi (megj. a szári felső vége), ezért a szájába vette, így, és hívni akarta Shri Krishnát. Azt mondta: “Kri,” és közben tartotta, mert ha kimondja: “shna,” azt jelenti, leesik a szári. Amint megérezte, hogy csúszik le róla a szári, kimondta, hogy “shna,” és olyan gyönyörűen le van írva: „Dwarikame Shora Bhayo, Shora Bhayo Bhari. Shanka Chakra Gada Padma Garuda layi sidhari.” Amikor kimondta: “shna”, az visszhangzott Dwarikában, ahol Ő uralkodott. Ő volt ott a király.
És Ő megjelent a négy fegyverével: shanka (kagyló), chakra (diszkosz), gada (buzogány), padma (lótusz). Egyik jobb, mint a másik. A csakra egyedül elég lett volna, amint már mondtam, de ő egyszerre mind a néggyel jött a Garudán, a kondorkeselyűn, hogy megmentse a testvére erényességét. Ha szerette levetkőztetni a nőket, miért tett meg ekkora utat, hogy megmentse? És ez az alak nem tudott nekem válaszolni. Azt mondtam neki: “Egy napon a te ruháidat is így leveszik.” Nyolc napon belül meg is történt. Valaki elvette az összes ruháját, ő meg táncolt az utcán. Most meg visszakerült Amerikába paralízissel. Nem érezte a virágok illatát. Egyik jobb, mint a másik. De ha a tanítványainak ezt elmondod: “Ó, ne mondj ilyet Anyám. Szeretjük őt.”
Az effajta furcsa megbabonázás ostobaság. Ébredjetek fel! Egy ilyen emberhez való érzelmi ragaszkodás nem fogja nektek megadni az önmegvalósulást. A Lélekké kell válnotok. Tényleg újjá kell születnetek! Ördögi emberek számára itt nincs hely. Ha a pokolból jöttek, vissza is fognak oda kerülni, de sok tanítványuk is oda jut. Pedig ők az én gyermekeim. Ők Isten gyermekei, Isten emberei, ahogy William Blake leírta. Keresőkként születtek meg, mert tudják, hogy ezúttal megkapják az önmegvalósulásukat, ezek a borzalmas emberek pedig megbabonázták őket.
Ezek után tegyek virágfűzért a nyakukba, és mondjam azt, hogy “Nagyon kedves emberek vagytok.”? Ha ezt várjátok tőlem, akkor egyáltalán nem értettetek meg engem. Nincs értelme azt mondani nekem, hogy: “Az ő tudatosságuk más.” Látom, hogy tönkretették a Kundaliniteket, vérrákot fogtok kapni, vagy másmilyen rákot, vagy elmegyógyintézetbe kerültök. Valami borzasztó fog veletek történni, és amikor ezt látom, igent kellene mondanom annak, aki ezt tette veletek, és boruljak le a lábai elé? De egy igazi guruhoz elmegyek személyesen, hogy megismerjem. Sokan vannak, de rejtőzködnek. Elküldtem egy ilyen illetőt New York-ba – elmenekült két napon belül. Két napon belül. Azt mondta: “Ezek a New York-i emberek mások.” Azt mondta: “Egy cirkuszt kell magammal vinnem. Kedvelik a cirkuszt.” De a houstoni emberek mások.
Tehát, ez volt Jézus nagyszerű inkarnációja, aki eljött a földre, és aki nagyon dinamikus volt. Vannak, akik azt mondják: “Én vagyok a Krisztus.” Sok ilyen önjelölt ember van. “Én vagyok Krisztus.” Amilyennek Krisztust mutatják – Ő sosem volt olyan. Egészséges férfi volt, és nem olyan, mint ezek a beesett arcú emberek, akik úgy néznek ki, mint valami nyomorult, éhenkórász, szánalmas ember. Ha bármelyikük azt mondja nektek: “Én vagyok a Krisztus.”, kérjétek meg őt, hogy járjon a vízen. Amint egyet lépnek, elmerülnek. Mondjátok nekik, hogy járjanak a vízen. Ha sikerül nekik, akkor rendben.
Tegyük fel, azt mondom:”Én vagyok a Szentlélek.” Ha ezt állítom, annak jelentősége van, mégpedig az, hogy a Szentlélek jelenlétében felemelkedik a Kundalini. Le van írva. Ezernyi dolog van már leírva, de csak akkor higgyétek el, ha minden egyes szó ráillik arra a személyre. Menjenek, járjanak a vízen, nincs is olyan messze innen, csak 17 mérföldnyire, és nézzétek meg, meddig jutnak. Így tudjátok a legjobban megítélni ezeket az embereket. Megvan a módszerünk, amivel megítélhetjük őket.
Hála Istennek, modern időkben születtünk, nem vagyunk tudatlanok, tudunk Jézusról, meg sok más emberről, tudunk olvasni és meg tudunk érteni dolgokat. Logikusan el kell jutnunk oda, hogy tudjuk, mit várhatunk el egy megvalósult lélektől. Ha úgy beszél, mint egy politikus, aki szavazatokat akar begyűjteni, hogy hihetitek el egy ilyen emberről, hogy inkarnáció? Egy inkarnáció, amellett, hogy rettenthetetlen, szent ember kell, hogy legyen. Nem pedig parazita, aki másokon élősködik. Mint például a lámák. Élősködőkként élnek Nepálban és Lhasában is. A szegény tibetiek szenvedtek. Nem volt mit enniük, ezek a lámák meg ott éltek, és a különleges ambróziájukat aranyserlegekből itták. Mára már elűzték őket, ezért ránk telepedtek Indiában. Támogatnunk kell ezeket az ostoba embereket, a lámákat, akik ott letelepedtek, a legrosszabb fajtájú élősködőket. Azok, akik nem tudtak ott letelepedni, most járják a világot, és márványpadlós helyeken akarnak élni. A szőnyeg nem jó nekik. Márványpadló kell, hogy legyen. Az embereknek meg éhezniük kell, hogy ezek a szörnyű élősködők megkapják a márványpadlójukat.
Miért kérne egy szent bármit is? A szent egy király. Felette áll az élet kényelmeinek. Nem érdeklik őt. Például, ha engem arra kértek, akkor alhatok az utcán is, nincs ezzel problémám, semmi probléma, mert túl vagyok azon, hogy igényeim legyenek, felette állok a mohóságnak. Nem tudom, mi az a kísértés. Nézzétek meg azoknak az arcát, akik magukat Isten embereinek hívják: aszott, komolykodó, ostoba emberek. Nincs semmi humorérzékük. Nemcsak erről van szó, hanem egyes tanítványoknak, akik eljöttek hozzám, el volt törve az össze csontja, az egész gerincük el volt törve, minden egyes csontot eltörtek ezek az emberek. Ezek a szadisták verték őket. Pénzt kérnek tőletek, és tönkreteszik a Kundaliniteket.
Meg vannak számlálva a napjaik. Ne higgyetek nekik csak azért, mert jól beszélnek. Mit adtak nektek? Valaki azt mondja: “Tudást adtak nekünk.” Rendben. Milyen tudást? Milyen tudást adtak nektek? A tudás mind mentális. Változott-e valami a tudatosságotokban, aminek fejlődnie kell, amikor felemelkedtek? Jézus olyan világosan leírta, nekem nem is kell elmondanom, milyennek kell egy megvalósult léleknek lennie. Tanúvá váltok, tanúként szemlélitek az egész drámát, az egész műsort. Ennek kell megtörténnie veletek. Nem csupán ennyi, hanem fel lesztek vértezve a Lelketek erejével. Legalább egészségesek kell, hogy legyetek. Az emberek stresszesek, túlterheltek, állandóan fáj a fejük, ugrálnak a székükben, és azt mondják: “Nagyon pozitív eredményeket értünk el.” Mik ezek a pozitív eredmények? Ha folytatjátok ezt a önámítást, nem fogjátok tudni megítélni, hogy hol vagytok.
Először is, kapjátok meg az önmegvalósulásotokat. Legyen ítélőképességetek, és ismerjétek fel, hogy ti vagytok azok, akik meg tudjátok őket ítélni az önmegvalósulás után, de nem előtte. Jézus azt mondta: “helyes ítélőképesség.” Ezt a szót használta:“helyes ítélőképesség”. Hogyan fejleszthetnétek ki a megfelelő ítélőképességet, amíg nem vagytok önmegvalósultak? És ezt nem igazolhatjátok ti magatoknak. Jézus is azt mondta: “Szólítani fogtok majd: „Krisztusom, Krisztusom!” – Nem foglak benneteket felismerni.” Mit jelent ez? Vannak, akik azt mondják: “Mi keresztények vagyunk.” Mintha egy címkével járkálnának. “Mi keresztények vagyunk. Templomba járunk, himnuszokat énekelünk, majd hazamegyünk és veszekszünk, háborúba megyünk, harcolunk. Mi vagyunk azok az emberek, akik Karácsony napján iszunk. Karácsony napján is iszunk!”
Amikor Jézus azt mondta… Azt mondják, hogy akkoriban, Jézus elment egy esküvőre és megáldotta a bort. Ez nem igaz. Akkoriban, ahogyan ma is Indiában, a bor soha sem jelentett alkoholt. Mózes nagyon világosan beszélt erről, és Ábrahám is beszélt róla, mert nekik kellett foglalkozni ezzel a Voiddal, amiről már beszéltem. Az Ősi Mestereknek kellett foglalkozniuk a májjal, ezért beszéltek róla. Erős italnak hívták, vagy erjesztett italnak, egyértelműen.
Bármilyen eseménynél, pl. ha valaki meghal, pezsgőt kell innotok, talán, hogy megünnepeljétek az illető halálát? Jézus születésekor is pezsgőt kell innunk. Jézus születése napján a Lelkünknek kell szentelnünk magunkat, nem pedig kikerülnünk a tudatosságból. Bármelyik fermentált itallal eltávolodtok a figyelmetektől. Bizonyos értelemben elkábítjátok a figyelmeteket. Most még nem mondom azt:“Ne igyatok!” De az önmegvalósulásotok után nem fogtok. Nem fogtok, még akkor sem, ha szeretnétek. Nem fogtok inni, mert akkor részegek lesztek. Mint én. Ha elmegyek egy partira, mindig mondják: “Igyon valamit! Ó, innia kell valamit. Ezt még nem kóstolta meg. Vegyen csak!” Azt mondom: “Nem uram, sajnálom, de én máris túl ittas vagyok. Ha még iszom erre, nem tudom mi fog velem történni. Nem mondhatjátok nekik, hogy „Ne igyon!“ Teljesen modortalan lenne azt mondani nekik: „Légy szíves, ne igyál ma!“ Próbálják ráderőszakolni, és ha ellentmondasz, akkor úgy tartják, semmi előkelőség nincs benned. Egyáltalán nem vagy kifinomult.
Ez van a mai világban. Az erkölcsnek nincs jelentősége. Ha erkölcsös vagy, jobb, ha elbújsz. De nem a Sahaja jógában. A Sahaja jógában élvezitek az erényességeteket. Igazán élvezitek saját magatok és mások értékeit. Ez teljesen más dolog. Ahogy a Unity egyházban vallják, egy új korszak jön, és ez teljesen igaz. Ennek az egyháznak az elvei nagyon közel állnak ahhoz a szinthez, amit nektek el kell érnetek. A helyes következtetést csakis a logika útján érthetitek meg. De tudnotok kell, hogy állást kell foglalnotok. Nem lehettek bocsánatért esedező emberek. Nincs helye a mentegetőzésnek. Ha önmegvalósult Lelkek vagytok, akkor önmegvalósult Lelkek vagytok. Ettől még nem uralkodtok mások felett. Nem uralkodtok. Hanem ezzel elfogadjátok a helyzeteteket dicsőséggel és büszkeséggel.
De látom, hogy sok Sahaja jógi fél elfogadni, hogy önmegvalósult. Értik, mi történik. Kuncognak, nevetnek azon, hogy milyenek az emberek, de képtelenek beszélni a saját önmegvalósulásukról, hogy mások is megkaphassák azt. Állást kell foglalnotok a saját családotokban, a környezetetekben, a barátaitok között, és meg kell mondanotok nekik: ”Jobb, ha megkapjátok az önmegvalósulásotokat.” Azért fontos, mert Krisztus, aki keresztre feszíttette magát, vissza fog jönni az Ő 11 pusztító erejével. És akkor nem fog nektek semmit sem mondani, nem kér majd benneteket arra, hogy váljatok önmegvalósulttá, és még az sem fogja érdekelni, hogy a pokolra juttok. Egyszerűen csak kiválogatja az embereket.
De azok, akik megkapták az önmegvalósulást, be fognak lépni Isten királyságába. Be kell lépnetek Isten Királyságába. Ahogy már mondtam, itt van a hetedik csakra. Beszéltem nektek a hatodik csakráról, amit Jézus Krisztus ékesít, és a hatodik csakrának a mantrája a Miatyánk. Így oldhatjátok meg mindkét dolgot (megj. első és hátsó Agnya). A bija mantrája Ham Ksham. Ham Ksham. Ezt annyit jelent, hogy amikor eláraszt benneteket a negativitás, a depresszió, a szuperegó támadása, amint itt látható, ilyenkor azt kell mondanotok:“Én vagyok, én megküzdök veled!” Ha elmentek egy guruhoz, aki negatív emberré tesz titeket, aki visszahúzódóvá tesz benneteket, aki azt mondja: “Tele vagy egóval, nem vagy semmire se való, többet kell fizetned nekem, és még többet kell fizetned nekem.” Ha állandóan azt mondjátok:“Ó, bizonyára velem van baj, ezzel az emberrel nincs semmi gond.” Ha önsajnálat és bűntudat is van bennetek, akkor azt kell mondanotok:“Nem vagyok bűnös.” Ha baloldali problémáitok vannak, azt kell mondanotok:“A saját magam mestere vagyok.” De, ha jobb oldali problémáitok vannak, akkor azt kell mondanotok: „Megbocsátok.” Ham, Ksham. Ezek a bija mantrái ennek a kettőnek, amit a szimbólumotokban lévő két szárny jelképez, és ami valójában az Agnya csakra.
Pont így néz ki. Az Agnya csakra pont így néz ki. Egyiptomi valaminek hívják, de nem, nem az. Ez a szimbólum a kollektív tudattalanból jelent meg nektek. Ez az Agnya csakra. Ez az energiaközpont. Azt kell, hogy mondjam, az egyiptomiak nem sokat tudtak Istenről. Persze a piramisok, a piramisok tele vannak vibrációkkal. Viszont rémisztő, hogy mennyit foglalkoztak a halottaikkal. Képzeljétek csak, a csontokat egy aranyládába tették, majd egy ezüstládába, majd még valamilyen ládába, és a dísztárgyakat is a halott mellé helyezték. A halottból csontok maradtak, de a díszek ott vannak vele. Ezt láttam Egyiptomban. Őrült emberek, azt kell, hogy mondjam. Sadat lett volna az, aki ezt megváltoztatja. De majd meglátjuk. Valami új fog történni ott, abban az országban.
A hagyományőrző országokban van az emberekben bölcsesség, veleszületett bölcsesség, és ők egyre csak javulnak, mert már kipróbálták mindezeket a módszereket, és tudják hová kell eljutni. Ő nem beszélt a halálról. Az emberektől tanulták meg, a fáraóktól, akik ezeket a fura múmiákat létrehozták, meg ezüstládában tárolták a halottaikat, mintha legalábbis a halott tudná, hol az ezüst. Jézus sok olyat mondott, amire nem figyelünk. Ezek közül egyik, amit a halottakról mondott. Minden templomban – nagyon megörültem, amikor mondták, hogy ebben a templomban nincs temető. Egy templomba akarsz menni, és egy temetőbe lépsz be. Egy indiai hölgy azt mondta: “Angliában mintha minden fejtetőre állt volna.” “Hogy érti?” – kérdeztem. Mire ő: “Elmentem megnézni egy templomot, és a halottak mind a lábam alatt feküdtek. Fogtam a szárimat, és így lépkedtem. Arra gondoltam, rálépek valamelyikre. A hölgy, aki velem jött, azt mondta: “Mi az? Menj csak egyenesen!” De hogy tehetném meg? Ezek itt halottak. Olyan, mint egy temető.” Óvatosan lépkedett, mert a halottakat tiszteletben kell tartani.
A gyerekeiteket elviszitek azokba a templomokba. Nem tudom. Nem értitek, hogy Isten nagyon világosan beszélt a szellemekről. Persze, lehet, hogy erről nem sok említést tesznek a Bibliában, de Ő rámutatott, amikor kiűzte valakiből a szellemeket. Nagyon sok ember szellemeiről beszélt, és beletette azokat disznókba, vagy a tengerbe. Mindez annyira világosan meg lett mondva, és mégis, nézzétek a keresztény nemzeteket. A mai újságban – volt egy ingyenes újság -: boszorkányság, ördögbarlang, az ördög angyalai, ilyen guru, olyan guru, médium, ESP (megj. érzékeinken túli érzékelés vagy extraszenzorális percepció), mindenféle szellemek. Képzeljétek el! Egy indiai filmben egyetlen ilyen hirdetést sem találtok. Egyes guruk próbálkozhatnak, de Indiában az emberek tudják, ki valódi, és ki nem. A legtöbben tudják.
Itt meg mindenféle negatív dolgokkal találkozik az ember, amik halott lelkekkel foglalkoznak. Ez Jézus ellen van. Miért foglalkozunk a szellemekkel? Hagyjuk őket békén. Valakit az apja szelleme kísért, valakit az anyja kísért. Nagyon sokat tettek értetek, de most felejtsétek el őket. Hagyjátok őket újjászületni, hogy megkaphassák az önmegvalósulásukat. Megidéztek egy szellemet innen, egy szellemet onnan. Egyes spiritualisták furcsán gesztikulálnak, és elhiszitek nekik, és kérdezősködtök a jövőtök felől, erről, arról. Ez mind igazán fölösleges, és butaság, ami a Lelketek ellen van. Tegnap elmondtam nektek, hogy azok az emberek, akik ilyenekkel foglakoznak, hét generáción át szenvednek, hét generáción át. Saját tapasztalatomból mondom. És azok is szenvednek, akik elmennek hozzájuk. Még az országok is, ahol ilyenekkel foglalkoznak.
Ha ott megszületik egy gyermek – ismerek egy hölgyet, akinek ilyen országban született gyermeke, és a gyermek Agnyája így kitüremkedett. Amikor meglátott engem, elkezdett ordítani, sikítani, nem bírt elviselni engem. De azóta már teljesen megváltozott, láttam. Egy francia gyermekről van szó. Nagyon megváltozott. Teljesen. De olyan sok szellem volt benne, nem is tudjátok elképzelni. Az anyja azt mondta nekem, hogy volt egy dadusuk, aki abból az országból származik, és talán ő tett valamit a kicsivel.
Ezeknek kimeríthetetlen a forrása. Nem kell érte fizetni. Kiálltok, és bármelyiket megkaphatjátok. Nagyon könnyű őket bevonzani. Például, valaki megkérdezett: “Hogyan száll meg egy szellem?” Azt mondtam: “Nagyon egyszerű. Magad elé teszel egy gyertyát – persze ti ne próbálkozzatok ezzel a trükkel – lyukat vágtok egy fekete papírba, egy kis lyukat, és a lyukon keresztül látjátok a szellemet. Nézzétek azt a fényt, és meg fog benneteket szállni a szellem. Ha vesztek egy gyakori nevet, és azt folyamatosan ismételgetitek, meg fog benneteket szállni egy szellem. Ha elkezdtek Isten jelenlétében, vagy Isten, vagy Jézus képe előtt abszurd dolgokat beszélni, ha sértegetitek, vagy bármi, megszáll titeket. A legegyszerűbb dolog elérni, hogy egy szellem megszálljon benneteket. Ha túl sokat ugráltok, megkapjátok. Azt mondjátok: “Hoooo!” – megkapjátok. Ha bármi furcsát műveltek, megkapjátok. Mindenütt ott vannak. Szorgoskodnak. Fel akarnak használni benneteket saját céljaikra. Nagyon könnyen elérhetőek. Miért fizettek értük? Ilyen sokat akartok fizetni csak azért, hogy rátok telepedjen valamelyik? A saját magatok mesterei kell, hogy legyetek, mondtam nektek. Olyanok kell, hogy legyetek, mint Krisztus. Csak neki állt hatalmában így felemelni a Kundalinit, mint ahogy ti most teszitek.
Ő ugyanolyan szeplőtelenül lett megteremtve, ahogy ti megkaptátok az önmegvalósulásotokat. Ugyanolyan makulátlanul. Legyen hát önbecsülésetek. Nem fogtok rabjaivá válni ezeknek a borzalmas, hasztalan, alattomos, agresszív embereknek, akik itt ólálkodnak körülöttetek csak azért, hogy zaklassanak titeket, mert az ambícióik nem teljesültek be, vagy ravaszok, vagy szadisták, vagy mazochisták, meg minden ilyesmi. Ti keresők vagytok. Kiváló kvalitásúak. Emelkedjetek az önvalótok szintjére. Ez Jézus üzenete számotokra, mert ő feltámadt. Táncolt ő valaha, vagy mondott olyat, hogy “hú-hú-há”? Még Őt is megkísértette a sátán. Hívatlanul érkezett a sátán. Hívatlanul. Senki sem kérte, hogy legyen ott.
Ő böjtölt helyettetek, nektek nem kell böjtölni. Ha böjtöltök, akkor egy böjtölő szellem fog megszállni benneteket. Ha túlzásba viszitek a Hatha jógát, akkor megszáll egy szellem, amelyik még többet fog Hatha jógázni, amíg a bordáitok el nem törnek. Igen. Végletekbe visznek benneteket. Látjátok azokat az őrült embereket, akik kocognak az út mentén. Nagyon hamar meg fogják őket szállni. Aggódom értük. Ezekre az eltúlzott dolgokra nincs szükség. Ma láttunk egy cirkuszt, vagy valami olyasmit. Három ember jött valahonnan, azt hiszem Spanyolországból, és a Vishuddhijuk olyan rossz állapotban volt. Szegénykék, megerőltették magukat, így mozogtak, meg így. Azt mondták, ők szobrok. Bármi is volt az, én egyszerűen csak sajnálatot éreztem irántuk. Azt mondtam: “Mit csinálnak ezek?” Valódi szobrok állhatnak így, de miért kell az embereket rávenni arra, hogy ilyen furcsán viselkedjenek, és ennyi felesleges energiát fektessenek bele ilyesmibe? Miért? Miért? Ti emberek vagytok, törékeny lények. Miért akartok fejen állni? Miért akartok olyasmit csinálni, ami nem nektek való? Középen kell maradnotok, értelmes, normális módon ahhoz, hogy megkapjátok az önmegvalósulásotokat. Nem kell semmi olyat tennetek, ami extrém. Mindig kerüljétek a szélsőségeket.
De ha valakinek mondotok valamit…Nem lehetséges. Az emberek bele akarnak vágni. Adsz nekik egy biciklit: amíg be nem veri a fejét, addig nem adja fel a biciklit. Ha korcsolyát adsz nekik, amíg nem lesz belőle baleset, nem adja fel a korcsolyáját. Kezelhetetlenek. Középen lenni, ez a legegyszerűbb dolog. Egyszerűen csak középen lenni, egyensúlyban lenni. Mielőtt eljutunk a Sahasrarába, szeretnék nektek mesélni a kiegyensúlyozásról, mert holnap arról fogok beszélni, hogy mi okozza a betegségeket. Tehát, az egyensúly… Mert ha ezek közül az erők közül bármelyiket használjátok, az első erő a szuperegó, amivel elfutunk, elkerülünk dolgokat, megijedünk, félelmeink vannak. A másik az agresszió, a jobb oldal, ami az ego.
Ha bármelyiket túlzottan használjátok, a másik megdermed. Például az az ember, aki túl sokat gondolkodik, túl sokat tervez, és azt hiszi, ő felel a világ minden dolgáért, és ő végez minden munkát, miközben nem is csinál semmit. Isten végez mindent. Ez a mítosz, hogy ő az, aki cselekszik, nagymértékben növeli az egóját, minek következtében a bal oldala túl sokat szenved. És akkor az első, ami kialakul, azok a bal oldali problémák a szervekben. Először is, szegény Swadishthana nem tud gondoskodni a májról, ezért a májproblémák alakulnak ki az illetőnél, majd a bal oldala teljesen használhatatlanná válik, és kialakul nála a cukorbetegség. A cukorbetegséget semmiképp sem a cukor okozza, ezt elmondhatom nektek. Persze, azért ne egyetek túl sok cukrot. Semmiből sem jó a túl sok. De cukrot kell ennetek. Fontos a májatoknak, hogy legyen cukor az étkezésetekben. De az agynak a szüleménye az, hogy ha sok cukrot esztek, kialakul a cukorbetegség. Ez egyáltalán nem így van. A túlzott gondolkodás okozza. Teljes mértékben. Nem a cukor. Egy indiai faluban a földműves legalább fél kiló cukrot eszik meg naponta, csak hogy tudjátok. De nem tudja, mi a cukorbetegség, mert nem gondolkodik, csak cselekszik.
Ha szeretnétek kigyógyulni a cukorbetegségetekből, ki kell fejlesztenetek a gondolatnélküli tudatosságotokat, amit akkor értek el, amikor Jézus felébred bennetek. Ő gondolkodik helyettetek. Nektek nem kell gondolkodnotok. Ti csak maradjatok abban a csendben, az áldásban. Ekkor tud a Swadishthana gondoskodni a másik oldalról. A cukorbetegség teljes mértékben gyógyítható a Sahaja jógával. Vannak emberek, akiknek léppel kapcsolatos problémáik vannak, mint pl. vérszegénység, meg minden ilyesmi. De a legrosszabb a vérrák. A vérrák a legrosszabb dolog, amit a lép okozhat. Mi okozza? Ha egy ember nagyon elfoglalt, mert ő egy nagy ember, nincs ideje; felkel az ágyból, felveszi a nadrágját, állva reggelizik valamit. Rendben. Szegény lép próbál megbirkózni ezzel a vészhelyzettel, hogy biztosítsa a vérellátást. Hirtelen beugrik az autóba, vezet, utolér másokat, akik miatt dugóba keveredik, szidja őket, mindenféléket csinál. Nagyon fel van gyorsulva. Mennie kell, és nem tudja elviselni a dugót. Ez a kapkodás attól van, hogy a lépetek megőrül. Megbolondul. Nem tud lépést tartani egy ilyen őrült emberrel. Nincs neki ideje leülni enni.
Régen, Indiában, a férj – persze a mi rendszerünk teljesen más, ami az amerikai nőknek nem fog tetszeni, de tudjátok, mi nagy sikereket értünk el a férjeinkkel. Ez egy trükk, amit elmondok nektek. Indiában a nőknek tudniuk kell főzni. Lehetnek a gazdagok leggazdagabbika, de tudniuk kell főzni. Nagyon jól főznek. Kitűnően. Tudjátok, a férjeteket a hasukon keresztül lehet megfogni, ez mindig igaz. Száz százalék. Leültetik a férjüket, hogy kényelmesen üljön. Indiában van nekünk egyfajta, – minek is hívják a patlát? – hívhatjuk sámlinak, ami nagyon alacsony, arra ül a férj, és még egy sámli van előtte. A felesége odaül egy legyezővel, és legyezi őt. A legyező adja az étkezés ritmusát. Kiszolgálja őt, gondoskodik róla, és nagyon kedvesen beszél hozzá, amíg ő eszik. Ez a Gruha Lakshmi jele, a család istennőjének a jele. Nagyon kedves a férjével, ő pedig kedveli ezeket a megnyugtató pillanatokat. Enni ad neki.
Ezután ő feláll, felöltözik, és elmegy dolgozni. Ezt a békét meg kell adnunk a férjünknek, ha irányítani akarjuk őt. Ne versenyezzetek mindig velük, olyanok ők, mint a gyerekek, mondom nektek. Olyan kedvesek. Valaki azt mondta nekem: “Anyám, Te magadat a nők anyjának kellene nevezned.” Mire én: “Hogyan?” “Igen, nagyon sok nő vár az Isteni Anya eljövetelére.” Azt mondtam: „Sajnálom, de én férfiak és nők anyja is vagyok egyaránt. Nekem mindkettő egyforma: a versenyszekér két kereke. Egyik a bal oldalon, a másik a jobb oldalon.”
Nagyszerű dolog nőnek lenni, azt kell mondanom. Mint ez a Földanya. Eltűr minket, mert ő olyan erős. Ha erős ember vagy, akkor sokat elbírsz. Például, a férjetek néha meg kell, hogy haragudjon rátok. Ha az irodában haragszik meg valakire, akkor elveszíti az állását, kirúgják. De ha néha rátok haragszik meg, az rendben van. Nem érdekes. Ez csak móka. De egy nőnek játékosnak kell lennie, vidámnak, kell, hogy legyen benne megértés. Miért kellene versenyezni velük? Ti vagytok az erő, ami potenciális. Adnotok kell a szeretetetek erejéből a férjeteknek. A Sahaja jógában megváltoztattuk az egész társadalmi rendszert. Olyan gyönyörű a férj és feleség kapcsolata, olyan gyönyörű a gyermek-szülő kapcsolat. El sem tudjátok képzelni, milyen csodálatos.
Ennek a kornak kell eljönnie. Ne harcoljunk a jogainkért, megvan minden jogunk. Egy nő magában hordoz minden jogot. De nem tudja azokat kezelni. És megbolondultak. Nem tudnak mit kezdeni ezekkel a férfiakkal. Nagyon egyszerű velük bánni. Meg kell tanulnotok a szeretetetek kifejezésének művészetét. Ez az, ami hiányzik belőlünk. Szívből kell megértenetek, hogy nem tudunk egymás nélkül élni. Ez megállít majd oly sok elrontott dolgot ebben az országban, és az igazságtalanságot, amit elkövetünk a gyermekeinkkel szemben.
Azért mondom ezt, mert Jézus megáldotta a házasságot. Akik hisznek az apácazárdákba, meg ilyesmikbe, tényleg ostobák. Az apácák meg ezzel az ártatlansággal kötnek házasságot? Hogy házasodhat meg az ártatlanság? A legrosszabb, amit Jézussal tehetsz, az, ha azt mondod: “Ez az apáca Krisztussal kötött házasságot.” Nem bírom elviselni a gondolatot. Ez abszurd. Az ártatlanság megsértése. Erről van tehát szó, meg kell értenünk, hogy Ő megáldotta a házasságot. Az egy szent dolog. Ne csináljunk belőle zagyvaságot. Annyira tiszta. Annyira gyönyörű. Élvezitek egymás társaságát, amikor társaságban vagytok, és akkor is, amikor kettesben vagytok. Ha kedvesek tudtok lenni egymáshoz, annyira gyönyörű. Ezek a hagyományok újra felébrednek bennetek, amint a Lélekké váltok. Biztos vagyok benne.
Tehát, részletesen beszéltem nektek az egyensúly hiányáról, de holnap ismét fogok róluk beszélni, mert a Sahaja jógiknak oda kell figyelniük a kiegyensúlyozatlanságaikra, hogy az egészségük épségben maradjon, és hogy más emberek egészségéről is tudjanak gondoskodni.
Nos, a tízedik csakra az utolsó csakra, amit a hetedik csakrának hívunk, nagyon fontos. Ebben a csakrában benne van mind a hét központ. Az agyban helyezkedik el. Ha megnézitek az agy keresztmetszetét, látni fogjátok, hogy úgy néz ki, mint a lótuszlevelek. Azt mondják, ezer ideg, vagy ezer központ vagy plexus van ebben a bizonyos energiaközpontban, amit Sahasrarának hívunk. A Sahasrara azt jelenti: ezer szirom. Ezeket a szirmokat látjátok ott. Persze, ott az ábrán nincs belőlük ezer, de úgy néznek ki, mintha más-más színű élő lángok lennének. “Lángnyelvekként jelenek meg előttetek.” Ezt mondta. A többi központ is lángnyelvre hasonlít, lángokra, melyek megvilágosodtak. De az élő lángok nagyon csendesek. Lótuszt formálnak, és amikor a Kundalini felemelkedik, szétnyitja ennek a lótusznak a szirmait, és megérintitek a Lélek székhelyét, ami a fejetek tetején van, és beléptek egy magasabb szintű tudatosságba.
Nem a kollektív tudatalattiba, és nem a kollektív tudatfelettibe, hanem egy magasabb rendű tudatosságba, ahol mesterré váltok, a Lélekké váltok, és elkezditek érezni a Mindenen Átható Erőt körülöttetek. És a kutacs területén érzitek a hűvös szellőt, tényleg érzitek. Valóban megtörténik veletek. Nem csak arról van szó, hogy megkereszteltelek benneteket, megkeresztelkedtetek. Így nem lehetséges. Pont ellenkezőleg. Láttam, hogy egyesek, akik a gyerekek kutacsához érnek, szellemeket raknak beléjük. Igen! Csak megvalósult léleknek lenne szabad ezt megtenni, és nem akárkinek. Nagyon veszélyes.
A Sahasrárában benne van mind a hét energiaközpont. Mind a hét energiaközpontnak a székhelye ott van. Kezdjük innen, itt az Agnya csakra. Itt a Vishuddhi. És akkor, itt a szív. Látjátok, annyira egyszerű. A szív. Ha nem szívből jön, ha nem érzitek a szívetekben…Mert láttam, hogy egyes emberek más guruktól jönnek ide. Csak ezért ülnek itt, hogy gúnyolódjanak, nevessenek ezen az egészen, és kifigurázzák. Ők soha sem kapják meg az önmegvalósulást. Akkor is nehéz, ha a szíveteket beborítja az ego. Ha gyenge a szívetek, ha bármilyen probléma van a szívetekkel, lehet az akármi, az önmegvalósulás itt abbamarad. A szívnek erősnek kell lennie, a vágyatoknak szívből kell jönnie. Ez itt a szív energiaközpontja.5 Amint mondtam, ez az energiaközpont itt az Agnya csakra, a Vishuddhi csakra.6 Ez a központ, mondhatjuk, hogy az Agnya csakra „holdja” a kettő között, mert itt ez a kettő is egy kicsit átmegy, a Ha Tha, a két csatorna, itt alatta kereszteződik. Ez a Hamsa. De a fő csakra az Agnya, majd itt a Vishuddhi központja, és itt a szív központja.
Itt hátul van a Muladhara központja, pont középen.7 Például, ma találkoztam egy hölggyel, aki elmondta, hogy el fogja veszíteni a látását. Ezt csakis két dolog okozhatja: vagy cukorbetegség, vagy valamilyen megszállottság okozhatja a vakságot. Ha középen van, akkor megszállottság.8 De a cukorbetegséget a Swadishthana csakra okozza, ami körülötte van.9 De még ha cukorbetegség is okozza, akkor is szűkületet okozhat a nyakszirti lebenyen, minek következtében gond lehet a látásotokkal. Lehet, hogy nyitva van a szemetek, de hirtelen nem láttok semmit. Ez teljes mértékben gyógyítható. Teljes mértékben gyógyítható. Szellemek is okozhatják. Ahogy elkezditek a Sahaja jógát, nagyon hamar rá fogtok jönni, hogy mennyire kell tartanotok a szellemektől.
Tehát az Agnya központban akadályok vannak, és amikor itt akadály van, az hatástalanítja a nyakszirti lebenyt, és nem láttok. Nyitva van a szemetek, de nem láttok. Amikor a cukorbetegség kialakul, ebben az energiaközpontban képződik akadály, itt körben, ami a Swadishthana csakra. Ez itt a Vishuddhi csakra. Itt van. Vagyis nem, hanem ez itt a Nabhi csakra.10 Ez a Nabhi csakra, aminek van bal és jobb oldala. Ezek az energiaközpontok az agyban vannak, tehát a Sahasrara lényege az integráció, egység, teljes integráció. Értelmetlen dolgokat nem lehet egymással integrálni. Integrálni csak olyan embereket lehet, akik egyforma jellegűek, vagy még az istenségeket, akik Istent képviselik.
Nem lehet az ördögi és a szent embereket integrálni, igaz? Nem lehet egyesíteni az ilyen embereket. Próbáljátok meg, és gondjaitok lesznek. Így lehet a legjobban elpusztítani minden egységet. A szanszkrit nyelvben van egy nagyon jó szó az integrációra: samagra. Gyönyörű szó. Az agra jelentése: a tű foka, és amikor a cérna átmegy a tűn, átmegy az agrán, akkor lesz samagra. Ennek az integrációnak be kell következni, amint átjuttok rajta. Ezért, kapjátok meg az önmegvalósulásotokat, és érezni fogjátok, ahogy minden csakra megvilágosodik. Egészen addig, amíg át nem haladtok a kutacs területén, nem érezhetitek a Mindenen Átható Erőt. Csak a felébresztésével, a Kundalini felébresztésével adhattok önmegvalósulást még az olyan embereknek is, akik éppen gondolkodnak, de nem marad fent nekik. Persze, meggyógyíthattok embereket, rendben. De ha megalapozzátok az önmegvalósulásotokat, – holnap majd elmondom, hogyan kell – akkor megadhatjátok másoknak az önmegvalósulást, kinyilváníthatjátok minden erőtöket, és csak hogy tudjátok, még az elemeket is irányíthatjátok. Igen, egy idő után.
Van néhány ilyen ember Indiában. Van egy egyszerű halász. Ismét egy halász. Tanult ember, diplomás, de mégis halász. A neve Harish Chandra. Ő önmegvalósult lélek. Megkapta az önmegvalósulást. Azt mondta: “Anyám, soha sem tudtam, hogy ennyi féle erőt adtál nekem.” Mire én: ”Valóban? Mi történt?” Azt mondta: “Elindultam egy faluba, át egy másik szigetre, és mindent úgy beborítottak a felhők, hogy egy borzasztó viharra számítottunk. Az emberek azt mondták: „Ne indulj el!” Mire ő: ”Annyira csalódott voltam, felálltam, és azt mondtam (a felhőknek): „Nézzétek, Isten munkáját megyek végezni. Kérem, türtőztessétek magatokat, amíg visszaérek.’” És a felhők eltűntek. “Elmentem, visszajöttem, és amikor éjjel hazaértem, akkor kezdett csak esni.” Huszonöt másik halász volt vele. Indiában nagyszabású munkát végeznek a falusiak, az egyszerű emberek. Ti se maradjatok le. Bár egyszerűek, mégis jó emberek. Ti vagytok a vezetők, nagy szentek vagytok. Évszázadokon át kerestetek, és most eljött az ideje annak, hogy megkapjátok. Ne szalasszátok el.
Senki kedvéért se esedezzetek egy guruért, vagy valaki másért. Csak magatokért esedezzetek. Fizettetek nekik, fejezzétek be. Megtettétek a kötelességeteket. Tévedés volt. Felejtsétek el. Kapjátok meg az önmegvalósulásotokat. Váljatok a Lélekké. A Sahasrara nyitva van. Nyitva van, és ennek köszönhetően a Sahaja jóga már tömegmozgalommá vált. Ezrek kaphatják meg az önmegvalósulásukat. Ezrek. Volt, ahol ezren voltak, hatezren, ahogy ő mondta, úgy igaz. Igaz. Megtörtént. Annyira csodálatos. De ti tényleg csodálatosak vagytok, nagyszerűek vagytok. Csak rá kell jönnötök, micsoda csodálatos eszközök vagytok. Rá fogtok csodálkozni, mikre vagytok képesek.
Írhatnék egy fejezetet, egy könyvet a Sahasraráról, mert az az én helyem. Olyan jól ismerem. De ma azt hiszem, ennyi elég, a későbbiekben pedig remélem majd lesz lehetőségetek beszerezni az erről szóló könyveket, talán holnap, és akkor olvashattok róla. De először kapjátok meg az önmegvalósulásotokat, mert ha önmegvalósulás nélkül olvastok, akkor ismét mihaszna tudósokká váltok. Ezért nem adunk el a könyveinkből olyan embereknek, akiknek nincs meg az önmegvalósulásuk. Egyszerűen nem, mert tudósokká válnak. Elkezdenek írni egy másik könyvet. Az emberek olyan furcsák. Mi értelme? Jézus azt mondta: “Ha aranyat akartok, ám legyen, de legyetek buzgók. Azokkal eszem, akik bejutnak Isten királyságába.” Inkább Isten királyságát érjétek el, és ne aggódjatok az intellektuális táplálék miatt. Eleget kaptatok már belőle. Fogjatok hozzá.
Isten áldjon benneteket.
Ma, ha van kérdésetek, feltehetitek, bár úgy gondolom, a tapasztalással kellene folytatnunk, de ha van kérdésetek, és nem képviseltek semmilyen gurut, akkor tegyétek fel. Nem akarok azokról beszélni, vitába bocsátkozni. Már beszéltem róluk, és nem akarok semmit hallani ezekről a borzalmas emberekről. Tegnap valaki Yogananda miatt vitatkozott velem. Ez a kisfiú meg odament hozzá, és azt mondta: “Istenem, tűzforró.” Íme, a bizonyíték. Jól van, ha kérdezni akartok, ne legyetek agresszívek, és csak kapjátok meg az önmegvalósulásotokat. A legfontosabb, hogy azt megkapjátok.
Kérdés: Szeretném tudni, hogy Anyánk vegetáriánus-e.
Shri Mataji: Nem, egyáltalán nem. Tegyük fel, hogy egyszer régen Káli voltam, és meg kellett innom ezeknek a szörnyű ördögöknek a vérét. Hogyan lehetnék vegetáriánus? Krishna nem volt vegetáriánus, Ráma sem volt vegetáriánus. Ne váljatok vegetáriánusokká. Csirkéket nem tudok megmenteni, és megadni nekik az önmegvalósulást. Ez nem azt jelenti, hogy állandóan húst hússal egyetek. És azt sem jelenti, hogy mindig az ételen járjon az eszetek. Engem nem érdekel, mit eszem. Ha megkérdezitek, mit ettem reggel, nem tudom. Nem csinálok nagy felhajtást az étel körül. Nem vagyok vegetáriánus. Hogy is lehetnék? Az indiaiak tudják, hogy Anyánk nem lehet vegetáriánus. Krishna sem lehetett az, mert nagyon sok embert meg kellett ölnie. És ti se legyetek azok. Azzal, hogy vegetáriánusokká váltok, nem fogjátok elérni Istent, megmondom nektek. Épp ellenkezőleg, akadály keletkezik a bal Nabhitokban, ha olyan szörnyű vegetáriánusokká váltok, mint a dzsainok Indiában. Dzsainok – hallottatok már a dzsainokról? Még a szúnyogokat és a bogarakat is meg próbálják menteni. Nem tudom ezeket megmenteni, nem tehetek semmit a szúnyogokért meg a bogarakért. Ilyen abszurd mértékig elfajultak a dolgok.
Akik beszéltek róla, – majd a könyvben olvassátok – Buddha és Mahavira voltak. Nem tudták elviselni az emberek ostobaságát. Ezért újjászülettek Hassan és Husseinként, Mohammed próféta unokáiként, és harcoltak Karbalában, hogy megmutassák: amikor harcolni kell, akkor harcolni kell. Szóval, előre keresztény katonák!
Kérdés: Mataji Anyám, amikor valakinek áldást adsz, vagy amikor azt mondod: “Én vagyok a fény.” vagy “Én vagyok a szeretet.”- mire koncentrálsz?
Shri Mataji: Nem mondtam ilyet, igaz?
Kérdés: Koncentrálsz-e valamire, amikor valakinek áldást adsz? Azt kérdezi.
Shri Mataji: Én? Én? Az én gépezetem túl bonyolult. Ne próbáljátok megérteni. Végtelenül bonyolult. Felejtsétek el. Sehová se koncentráljatok, csak hagyjátok úgy a figyelmeteket, és működni fog. Ne koncentráljatok, ne próbáljatok erőfeszítéseket tenni, csak hagyjátok úgy, ahogy van. A Kundalini önmagától emelkedik fel. Ha koncentráltok, lehet, hogy kancsallá váltok. Igen.
Kérdés: Mi a helyzet a feleségekkel, és anyákkal, akik eljárnak dolgozni, pedig nem igazán lenne rá szükség?
Ilyen ez a társadalmatok. A nők… nem tudom. Nem kellene. A férjeitek eleget keresnek. Tényleg. Nincs rá szükség. De a férjnek van külön bankszámlája, a nőnek van saját bankszámlája, fodrászhoz jár, de minek? Nem baj, ha nem jártok fodrászhoz. Számít az? Én soha sem járok. Soha sem voltam. Meg minden ilyen dolog, diétázni akartok, olyanok akartok lenni mint Marilyn Monroe, aki öngyilkos lett. Ezek miatt a normák miatt túl sokba kerülünk.
Miért ne lennétek elégedettek, különösen, ha kisgyermekeitek vannak. Gondoskodhattok róluk. Ez a legfontosabb feladatotok. És amikor a gyerekek felnőnek,… Meglepődtök, de Én, akinek ilyen fontos küldetése volt, először férjhez adtam a két lányomat, és utána léptem ki abból a körből. Persze, ha fiatal koromban Anyaként jövök el, senki sem hitt volna nekem. De ez mégis nagyon fontos. A gyermekekről való gondoskodás a legfontosabb munka. Mindenképp, semmi kétség efelől. De a fejlett országokban nem értik meg ennek a jelentőségét. A férfiak sem tekintik fontosnak. Nem fogják fel a feleség jelentőségét, az anya jelentőségét, aki gondoskodik a gyermekéről, és ezért van a nők egója ennyire próbára téve.
Régen a férfiak elmentek fát vágni, a nők pedig otthon főztek. A pénzkeresésnek nem volt rendszere. De manapság a férfi megkeresi a pénzt, a feleség meg elkölti. Ez a feladata. A férj pedig ezt nem tudja elviselni. Arra gondol, én megkeresem, ő meg elkölti! Ha a férfiaknak pénzt adtok, fél hónap alatt elköltik az egészet. Nem tudják, hogyan kell pénzt költeni. Semmi kétség – a férfiak nem tudnak semmit. Mondhattok bármit, ők tényleg nem értenek a pénzköltéshez, nem tudják, hova kell menni, hogy megfelelő dolgokat vegyenek. Tényleg, ez az igazság, el kell fogadnotok.
De, ahogyan a nőkkel bánunk… úgy értem, meglepődnétek, hogy van ez Indiában. Egyáltalán nem értek a bankokhoz. Tényleg reménytelen eset vagyok, de a férjem megpróbálja elmAgnyarázni nekem, hogyan írjak alá egy csekket, és azt mondja: “Nem tudom, hogyan működik az Agnyad.” Ez egy bonyolult dolog. Még ma sem tudom, hogyan kell aláírni egy csekket. Nem tudom hol, melyik bankkal dolgozik, pedig mi állítólag… hogy is mondják azt? Mindketten tagjai vagyunk a banknak. Hogy mondják?
Sahaja jógi: Közös számla.
Shri Mataji: Közös számla. De nem tudom. Tudjátok, nem érdekel. Ha pénzre van szükségem, kérek tőle, és elköltöm. Ő nem kéri számon tőlem a számlákat, nem érdekli. Nem érdekli őt. Nem érdekli. Nagyon aranyos ilyen téren. Nagyon jól él, nagyon jól élünk. Mindenünk megvan, amit akartunk, boldog emberek vagyunk. Mi van a pénzben, miért kell érte veszekedni? Miért? Élveznetek kell a házastársi életet. Ha így tesztek, akkor a nőnek nem kell így kinéznie, például, hogy egy bizonyos fajta parókát viseljen. Rendben, és akkor a férfi abba a parókába szeret bele, nem pedig belétek. Ha lecserélitek a parókát, vége a szerelemnek. A románcnak vége. Ha mesterséges dolgokhoz vonzódtok, azoknak vége lesz. Éljetek természetes, velünk született, belső vonzerővel – a biztonsággal, szeretettel, figyelemmel. A gyerekekkel ugyanez a helyzet. Tudjátok, hogy Indiában a gyerekek nagyon alázatosak. Az idősebb lányom építész, a fiatalabb évfolyamelső lett az egyetemen. Mesterképzésen vett részt. Nagyon szófogadóak. Az unokáim nagyon szófogadóak. Szeretnek szót fogadni. Szeretik. Egyszer a fiatalabbik lányom megkérdezte tőlem: “Anyám, a barátnőim mind ujjatlan blúzokat hordanak, én is megtehetem?” Azt mondtam: “Persze, ha szeretnéd.” Ő meg azt kérdezte: “Te miért nem viselsz ilyet?” Azt mondtam: „Nem akarom felfedni a testemet.“ Mire ő: „Akkor én miért tenném? Miért nem mondtad? Nem követelmény részemről, hogy ha valamit kérdezek, igennel válaszolj nekem. Nem követelmény. Ha te nem akarod felfedni a tested, akkor én sem akarom az enyémet.” A ti saját viselkedésetek, a ti példátok alakítja ki ezt a tiszteletet. Ha reggeltől estig hazudtok, a gyerekek nem tudnak tisztelni benneteket.
Nagyon egyszerű. Tulajdonképpen ahhoz, hogy ilyen helytelen dolgokat tegyetek, ki kell mozdulnotok, de ahhoz, hogy helyesen cselekedjetek, elég otthon maradni. A nők reggeltől estig próbálják megváltoztatni a férjüket. Ez egyszerűen abszurdum, teljesen abszurd. Én sohasem változtatnám meg a férjemet. Nem tudom. Nem találkoztam nála jobb férfival. Nem látok jobbat más férfiban. Nem látok. Ha szerettek, nem akarjátok lecserélni a gyereketeket, ugye? Ugyanez van a férjetekkel. Nem szeretnétek lecserélni. Ez abszurd, úgy értem, borzalmas. Valaki azt mondta nekem: „Van itt egy hölgy, 65 éves, keressen neki férjet.” Azt mondtam: “65 éves? Ó Istenem! Hogyan fog alkalmazkodni egy férfihoz, aki most 70 éves, ő meg 65, és még nem is ismerik egymást?” Inkább hagyjátok ezt! Majd a következő életben! Szolgálja inkább Istent. Jobb most így, hogy szabad.
Igen gyermekem? Mit mondott?
Sahaja jógi: Milyen tapasztalatokra számíthat, amik megmutatják, hogy az önmegvalósulása meglapozódott?
Shri Mataji: Először van itt?
Sahaja jógi: Nem, ő az, aki a TM-ből jött (megj.transzcendentális meditáció).
Shri Mataji: Te…Ezt mind elmondtam már korábban. Elkezditek érezni a Mindenen Átható Erőt a csakráitokon keresztül, amik az ujjaitokon nyilvánulnak meg. Kollektív tudatosságban lesztek. Elkezditek érezni a másik ember csakráit. Elkezditek érezni a saját csakráitokat. Fel tudjátok emelni más Kundalinijét. Adhattok önmegvalósulást másoknak. Annyi minden van még. Mesterré váltok. Ítélőképességetek lesz. Megtudhatjátok az abszolút igazságot. Például, ha önmegvalósult lélekként fel akartok tenni egy kérdést, mint egy számítógép, ha felteszitek a kérdést:“Anyám, létezik-e Isten?” Ha háromszor megkérdezitek, csodálatos vibráció áramlást fogtok érzékelni. Ha valamelyik gururól kérdezitek meg, – aki csapnivaló, akinek sok pénzt adtatok már – “Önmegvalósult lélek-e?”, akkor akár fel is hólyagosodhat a kezetek. Igen. Igaz.
Sahaja jógi: Inkább a mindennapi életre gondolt. Milyen hatást remélhet a mindennapi életben?
Shri Mataji: Először is, az egészségetek javul. Egészséges emberekké váltok. Jobb emberekké váltok. Elkezditek élvezni egymás életét. Elhatárolódtok a féltékenységektől, a kicsinyességektől. Nem zárkóztok el a világtól, hanem tudatába kerültök a mások iránti társadalmi felelősségeteknek. Olyan emberek lesztek, akik egyensúlyban vannak. Akik bölcsek. Akiknek nincsenek stresszből és feszültségből fakadó problémáik, és akiknek nincsenek a jövővel kapcsolatos aggodalmaik. A jelenben éltek. Az életetek minden pillanatát élvezitek. Ha láttok valami gyönyörűt, például egy gyönyörű látvány tárul elétek vagy egy gyönyörű égbolt, elcsendesedtek. Gondolat nélküli tudatosságba kerültök és a teremtés minden öröme belétek áramlik, és elkezditek érezni annak a gyönyörű áldásnak az áramlását magatokban. Érzelmileg nagyon kiegyensúlyozottá váltok. Nem lesznek őrült traumáitok, szörnyű indulataitk és hirtelen dühkitöréseitek.
Nem fogjátok elhinni, ha azt mondom nektek, hogy Shri Krishna azt mondta: „Yoga kshema vahamyam.” – amikor megkapjátok a jógát, amikor önmegvalósultak lesztek, csak akkor fogok az jólétetekről gondoskodni. Azért, mert amikor a Lakshmi csakra kinyílik, még az anyagi gondjaitok is megoldódnak. De nem váltok Mr. Forddá, hogy aztán gondban legyetek, amint már említettem. De az anyagi gondjaitok megoldódnak. Az összes angyal, a gánák, vagyis Szent Mihály hadserege gondoskodik rólatok. Látni fogjátok. Ha egy önmegvalósult lélek utazik a vonaton, sosem lesz baleset, vagy ha mégis – mert a baleseteket a negatív erők okozzák –, akkor mindenki épségben túléli annak az egy léleknek köszönhetően. Ez nagyszerű. Olyan fantasztikusak lesztek, hogy el sem hiszitek. Az egészségetek javul, a feszültségek elhárulnak, olyan intelligensek, olyan jól informáltak lesztek, hogy az emberek azt fogják hinni, tudósok vagytok. Ti magatok lesztek a tudás. Holnap mesélek majd nektek a Lélekről, mielőtt elmondom, hogy mi a teendő. Mi a Lélek, és mik a Lélek áldásai. Amikor azt megkapjátok, akkor az örömötök forrása a Lélek lesz, és nem kell sehová sem mennetek, hogy keressétek. Mindezt a durvább fizikai szintről mondtam. Finomabb szinten pedig élvezitek a békéteket, élvezitek az erényességeteket, élvezitek a Lelketeket és az egész élet egy mulatság lesz. Ez az igazság.
Sahaja jógi: Ne legyen túl sok kérdés…
Shri Mataji: Nincs időnk? Van még valami?
Sahaja jógi: Igen, akkor legyen még néhány. Mit mondott?
Shri Mataji: Ma jött először?
Sahaja jógi: Igen, először.
Shri Mataji: Akkor nem helyénvaló. Rendben, írja le a kérdéseit és válaszolok. Az a helyzet, hogy akik most jöttek először, mind olyan kérdéseket tesznek fel, amikre már válaszoltam. Jobb, ha leírjátok a kérdéseiteket, és holnap válaszolok rájuk. Rendben? Adjátok ide nekem. Más egyéb?
Sahaja jógi: Valaki, aki már korábban is itt volt?
Sahaja jógi: Amikor korábban itt volt, a kezedet vagy a kezünket a feje fölé vagy a keze fölé tettük, és ő érezte. Azt mondtad, megkapta. Ez azt jelenti, hogy örökre megkapta?
Shri Mataji: Nem feltétlenül. Azt kell, hogy mondjam. Mondtam nektek, hogy átalakulás és átváltoztatás is van. Először van az átalakulás. Semmi kétség efelől. De ha az átalakulás bekövetkezik, az átváltozásnak is be kell következnie, és ezért mondtam, hogy meg kell értenetek az isteni törvényeket, és követnetek kell azokat, ami nagyon egyszerű és örökre szól. Vannak emberek, akik örökre megkapták, semmi kétség. De körülbelül az első egy hónap az, ami fontos, amikor nagyon oda kell figyelnetek. Erről majd holnap beszélek. Ebben az egy hónapban, tartanotok kell magatokat bizonyos dolgokhoz, amiket mondok. Csináljátok meg, és alapozzátok meg. De azután örökre a tiétek, mert tényleg a tiétek. A pillangó kikel a gubóból, de valamit még nem tud levetkőzni. Egy kicsit le kell ezeket dobni magatokról, ennyi az egész. Még valaki?
Sahaja jógi: Megszállottság esetén, amikor ki kell űzni a szellemet – arra ki képes?
Shri Mataji: Mindegyikőtök. Amikor megkapjátok az önmegvalósulást. Bárki közületek megteheti. Elmenekülnek. Ha megtudják, hogy az ember önmegvalósult lélek, egyszerűen csak elmenekülnek. Volt három ember, aki megkapta tőlem az önmegvalósulást, és azt mondták: “Anyám, motoron megyünk haza munkából úgy este 11 körül. Ezek a szellemek meg megszálltak embereket, és beszéltek. Azt mondták:”Mondd meg annak a három embernek, hogy ne menjenek azon az úton. Legalább este 11 után hagyjátok, hogy a fákon legyünk.” Képzeljétek! Igaz. A szellemek beszélgetnek. Tényleg beszélgetnek. Mindegyikőtök képes szellemet űzni, de az elején még ne csináljátok. Először tanuljátok meg. Először ti magatok jöjjetek helyre. Utána könnyű megcsinálni. Nagyon könnyű. Félnek a fénytől. Ahol van fény, a sötétség automatikusan távozik. De legyetek először teljesen megvilágosultak. Ez nagyon fontos. Rendben? Elfelejtettem mondani, hogy az önmegvalósulással szellemet is űzhettek, és meg is gyógyíthattok embereket, még olyan betegségekből is, mint a rák. Rendben? Mit akartok még? Minden egyben megvan.
Sahaja jógi: Vigyázzon, hogy ne szállják meg szellemek.
Shri Mataji: Ha, az fontos, hogy ne szálljanak meg benneteket a szellemek. Jöhet most az önmegvalósulás?
Sahaja jógi: Vessétek le a cipőtöket, ha még nem tettétek meg, és lazítsatok el mindent, ami szorít. Pihentessétek a kezeiteket az öletekben. Csak vágyjatok rá. Valamit kértek, ezért tartjátok így a kezeteket. Alázattal kérjétek. Kérjétek az önmegvalósulásotokat. Ha valakit szorít az öv, lazítsátok el. Lazítsátok el.
Shri Mataji: Egy kicsit. Ne túlzottan.
Sahaja jógi: Vegyétek le a szemüvegeteket.
Shri Mataji: Jó ötlet. Igen, kérem, vegyétek le a szemüvegeteket. Üljetek kényelmesen. Kényelmesen kell ülnötök. Üljetek nagyon kényelmesen. Már meg is történt.
Sahaja jógi: Elég hűvös.
Shri Mataji: Úgy vélem a legtöbben megkapták. Érezzétek! Érzitek-e a kezetekben a hűvös szellőt? Ma befejeztem mind a hét csakrát. Hahaa, nézzétek! Nézzétek, ma befejeztem mind a hét csakrát. Működnie kell. Csukjátok be a szemeteket! Csukjátok csak be a szemeteket!
Sahaja jógi: Hűvös. Hűvös.
Shri Mataji: Ne gondolkodjatok. Kérlek benneteket, ne gondolkodjatok.
A testetek ne rázkódjon, a szemetek ne mozogjon. Ha mégis mozog, nyissátok ki a szemeteket. A szemhéjatok ne remegjen, ne rángatózzon. Jól van.
Sahaja jógi: Igen.
Shri Mataji: Most már rendben van? Mi történik? Jobb lett. Rendben? Jó. A szeme jobb lett. Jól van.
Sahaja jógi: Bal szív.
Shri Mataji: Most tegyétek a jobb kezeteket a szívetekre. Kérlek benneteket. És tegyétek fel a kérdést: “Anyám, én a Lélek vagyok?” A szívetekben. Háromszor kérdezzétek.
Mit csinál ez az illető? Jobb?
Sahaja jógi: Igen.
Shri Mataji: Azok, akik jártak valamilyen gurunál tegyék a jobb kezüket a hasuk bal oldalára. A hasuk bal oldalára. Jobb kéz a has bal oldalára. A bal kezeteket tartsátok felém. Akik guruknál, vagy illetéktelen személyeknél jártak. Így. Így tartsátok a kezeteket, és kérdezzétek meg: “Anyám, én a saját magam guruja vagyok?”. Kérdezzétek meg tízszer.
Kérlek benneteket, hogy tízszer kérdezzétek meg. Jobb.
Most pedig kérem, tartsátok mindkét kezeteket felém, és mondjátok: “Anyám, kérlek, tégy engem saját magam mesterévé.” Kérnetek kell. Nem erőltethetem rátok. Bennetek van, csupán fel kell ébreszteni. A guru-elv bennetek van. Most pedig mondjátok: “Anyám, kérlek, add meg nekem az önmegvalósulást.” Ezt is kérnetek kell, mert nem kényszeríthetem rátok. Csak kérjétek. Mondjátok legalább háromszor. Egyenesen tartsátok a nyakatokat. Ne hajtsátok a fejeteket hátra. Csak egyenesen. Ne hajtsátok előre vagy hátra. Csak csukjátok be a szemeteket, és mondjátok: “Anyám, kérlek, add meg nekem az önmegvalósulást.”
Használjam a fújást? A Pránát…
Aham sakshat moksha dayini… 11
Aham sakshat Nirmala…