Húsvéti puja és havan, Jézus megteremtése

Nirmala Palace – Nightingale Lane Ashram, London (England)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Húsvéti puja, „Jézus megteremtése”, Nightingale Lane Ashram, London (UK), 1982. 04. 11.

A korábbi előadásaimon elmondtam nektek, hogyan lett Jézus először a mennyekben megteremtve. Ha olvastátok a Devi Bhagavat-ot, abban világosan utalnak arra, hogy Ő Mahavishnu, és először egy tojás formájában jött létre. Ez áll ebben a könyvben, amit valószínű 14000 évvel ezelőtt írtak. Ez a könyv Krisztusról jövendöl. És ezért van az, hogy különösen nyugaton az emberek barátaikat tojással kínálják. Tehát először a létezés tojásként jelent meg ezen a földön, ez volt Jézus. Ennek a tojásnak egy része abban az állapotban maradt, míg a többiből a Szentlélek, Mahalakshmi létrehozta Krisztust.

Ebben az ősi könyvben Maha Vishnunak nevezik, ami Vishnu magasabb formáját jelenti. De valójában Vishnu az Apa és Ő a Fiú, akit a Szentlélek teremtett. Ha megvan nektek ez a könyv (Devi Bhagavat), szeretném, ha az előadásom után felolvasnátok az egész részt arról, hogy Jézus hogyan és mikor lett megteremtve. Az apját hívta, ahogy a kereszten tette egyszer. Évekig szólongatta, és akkor Krisztust, Mahavishnu állapotában, az apja megáldotta és azt mondta neki, hogy a te helyed magasabban lesz, mint az enyém és te leszel adahara, ami az univerzum támaszát jelenti. Láthatjátok ahogy a Muladharából ő lesz Adahara.

Mindez mennyei szinten, mondhatjuk a Vaikuntha szinten történt. Aztán a Szentlélek aki Jézus anyja volt ezen a földön, aki nem más, mint Mahalakshmi inkarnációja életet adott neki. Ő volt Radha. Radha. ’Ra’ energiát jelent, ’dha’ pedig azt, aki fenntartja az energiát. A Húsvétnak több aspektusa van, amit meg kell értenünk, de a legfontosabb az, hogy Jézus miért halt meg és miért támadt fel. Ezt az oldalát lehet, hogy még nem érintettem elég világosan, és erről szeretnék ma beszélni nektek.

Csak ti érthetitek meg Krisztus életének jelentőségét. Az, hogy Krisztuson keresztül kell megkapnotok az önmegvalósulást, azt jelenti, hogy neki át kellett hatolnia az Agnya csakrán. Ott kellett lennie. Ha nem nyitotta volna meg résnyire a kaput, sosem kaphattuk volna meg az önmegvalósulást. Ezért mondják, hogy a mennyek kapuján csak Jézus kegyelméből lehet belépni. Ez természetesen nem egyházat jelent, egyáltalán nem egyházat jelent. Ezt Sahaja jógikként tudhatjátok, hogy az Agnya csakrán át kell haladnotok. Végül ez a legnehezebb pont, melyen az emberi lényeknek keresztül kell menni, mivel az Agnya csakránál az egótok és szuperegótok teljes mértékben kialakult. Csak az embereknél ilyen kifejlett az ego. Hogyan győzzük le az egót, ez volt a kérdés, és az ego legyőzéséhez Krisztusnak ezt meg kellett tennie.

Amikor kezdetben Shri Ganeshaként kelt életre – tudjátok a történetet – Parvati (a Szentlélek) testén lévő ’malaból’ – mivel épp a házassága előtt, a fürdéshez készülvén be kellet kennie a testét különböző illatosított kenőcsökkel, és amikor mindezt ledörzsölte, az megtelt vibrációkkal, s Ő létrehozta belőle ezt a gyereket, hogy megvédje tisztaságát. A fürdőszoba elé állította őt – tudjátok az egész történetet. A föld elem egy része, a prithvi tattwa benne volt ebben a gyerekben. Az összes többi központ is tartalmazott elemeket. Olyan elemeket mint például prithvi tattwa, ami a föld elem. Aztán ott van a víz, a levegő, és amikor ide értek, ez a fény elem, a fény. És ebben a pontban, az Agnya csakránál, túl kellett jutnia az utolsó elemen, ami a fény elem volt. Azt jelenti, hogy valódi alakjában kellett megjelennie, ami csak az isteni erő, az Omkara, nevezhetitek vibrációnak vagy Abszolútnak, nevezhetitek Logosnak, az első hangnak – Brahma. A Brahma alapelvé kellett válnia, ehhez pedig a benne levő összes elemtől meg kellett szabadulnia. Az utolsó a fény elem volt, amin szintén át kellett mennie. Tehát föld elemből volt, mert ’malaból’ volt, és az összes többi elemből, de amikor az Agnya csakrához ért, meg kellett válnia az összes benne levő elemtől, meg kellett haljon benne az összes elem ahhoz, hogy teljessé váljon, a tiszta lélekké.

Amit finom szinten tett, az működik anyagi szinten, és hogy ez megtörténjen, meg kellett halnia. Ha bármi is meghalt benne, az egy kevéske föld elem volt és más elemek, és ami megmaradt belőle, az a tiszta lélek. A tiszta lélek. Ez támadt fel, a tiszta lélek, a tiszta Brahma tattwa, ami Krisztus testét alkotta, ami Krisztus teste volt. Ez történt. Krisztus megtette azt, amit róla jövendöltek, hogy ő a megváltó, mivel Ő áthaladt azon a kapun hogy az embereket e földi létezésből (amely függ az elemektől) a lélek világába emelje.

Tehát a feltámadás nem más, mint az, hogy a figyelmetek a lélek figyelmévé válik, amikor érzitek a figyelmeteket, amikor a lélekké váltok, ennek kell megtörténnie, és veletek is megtörtént. De Ő a tiszta lélekké vált feltámadásakor, tiszta Brahma tattwa-vá, és a feltámadás az isteni erő megnyilvánulása, ami a Muladhara csakrából eredt csak föld elemként, elkezdett növekedni – onnan született és eljutott az Agnya csakráig, ahol létrejött Krisztus, hogy átlépje az összes elemet és végül belépve a Sahasrarába tökéletes Brahma tattwa-vá váljon. Ez egy nehéz dolog volt, mondhatni olyan mint egy kísérlet. És ez egy elég veszélyes kísérlet volt. El is bukhatott volna, mivel Krisztusban volt emberi elem is, az emberi teste, ami szenvedett. Szenvedett, mert a test szenved – nem a lélek. A lélek nem szenved, csak a test. A test szenvedését kellett átélnie, hogy túljusson rajta és kikerüljön belőle. Nagyon nagy bátorság kellett, hogy kikerüljön belőle. Annyira nehéz feladat volt, hogy rajta kívül senki sem vitte volna véghez. Tudta, hogy ez a sorsa, de beteljesülése az egyik legnehezebb dolog volt.

Azon tűnődöm, vajon hány keresztény ismeri a tojás jelentését. A tojás az önmegvalósulás előtti állapotot jelenti, amikor még a tojáshéjban vagytok, amikor te vagy X úr, te pedig Y asszony. De amikor belül teljesen éretté váltok, a madár készen áll és ekkor kikeltek. Ekkor váltok kétszer születettekké. Tulajdonképpen ezt jelenti Krisztus feltámadása és ezért adunk tojást az embereknek úgymond emlékeztetőül, hogy te egy tojás vagy, és ez a tojás lélekké válhat. És ez meg is van írva, hogy Ő tojás volt, amikor eljött. Tojásként lett először megteremtve. A tojás fele megmaradt, mint Shri Ganesha, a másik fele pedig Mahavishnuvá vált. Ezután jött erre a földre, majd távozott a benne levő elemekkel és tiszta vibrációk formálták a testét. Megmaradt mindegyiketekben, hogy felébredjen, és amikor a Kundalini a figyelmeteket azon a ponton keresztülviszi, ott ti is a lélekké váltok. Ezért mondta: „Én vagyok a kapu. Én vagyok az ajtó.” Nem mondta azt, hogy „Én vagyok a cél.” Csak annyit mondott: „Én vagyok az ajtó.”, mivel nem válhattok Krisztussá. Ezért nem mondta azt, hogy „Én vagyok a cél, Engem kell elérnetek.”, de megteremtette nektek ezt a helyet. Spirituálisan megvilágosodhattok, a lelketekké válhattok.

De Krisztus egy inkarnáció. Ő az Isten Fia, tehát egy inkarnáció. És ez az inkarnáció csak azért jött a földre, hogy kiemeljen benneteket az elemekből és a lélekké váljatok. Nos, miért volt ez a legnehezebb dolog? Mivel az emberek gondolatban mindenféle mesterséges korlátot szabtak maguknak. Láthatjátok, hogy bármit gondolunk, vagy az elménk bármilyen szüleménye mind halott, emberi, mesterséges. Mivel a valóság túlmutat az elméteken, nem az elmétekben van, nem tudjátok elképzelni, nem foghatjátok fel. Bármi, amit gondoltok, az nem a valóság. A valóság felette áll. Krisztus idejében nagyon nehéz volt az embereknek elfogadni bármit, ami az elme fölött áll, a rómaiak és mások előretörése miatt. A történelem megismétli önmagát. Olyan ego-orientáltak, annyira önteltek voltak, hogy az egójuk lerombolásához valakinek meg kellet tenni ezt, hogy létrehozzon egy átjárót.

Halálával sok minden beigazolódott. Az, hogy akik megfeszítették, ostobák voltak, ego-orientáltak, vakok, nem látták ki volt Ő. Nem látták milyen hiteles személyiség volt. Keresztre feszítették. Ez volt a legnagyobb ostobaság, amit tehettek, de ők keresztre feszítették. Tudvalevő, hogy ezek az emberek olyan ostobák voltak, hogy csak keresztre feszíteni tudták, mi mást tehettek volna. Mivel nem bírták elviselni a kicinyes egojukkal azt, aki annyira egyszerű, aki annyira őszinte, aki annyira igaz. Tehát megfeszítették és ez a keresztre feszítés vált számunkra áttöréssé. Az üzenet számunkra a feltámadás. Nekünk a feltámadás az üzenet és nem a keresztre feszítés. Nem a megfeszítés az üzenet, hanem az, amit értünk tett, és ezt kell a zsidóknak megérteniük.

Pont ma olvastam egy beszélgetést a Canterbury-i érsekkel, és a riporter úgy tett fel neki kérdéseket, mintha Istennel beszélne. Úgy is fogalmazott, hogy: „Azt szeretném megkérdezni Istentől, miért öltek meg annyi zsidót?” Ők kérték! Szenvedni akartak, mivel nem ismerték el Jézus szenvedését. Azt gondolták: „Mindegyikünknek szenvednünk kell.” Ego! Ez ego. „Hogy szenvedhetett valaki értünk? Mindegyikünknek egyénileg kell szenvednünk.” Nem ismerték el Jézus érdemeit, és a későbbiekben csak arra gondoltak: „Szenvednünk kell.” De amire gondoltok, az anyag szintjén működésbe lép. Így Hitler úr megszületett és kínozta őket. Ezen a földön az összes problémáért az emberek butasága a felelős

A másik kérdés pedig ez volt: „Hogyan lesznek a gyerekek leukémiásak?”- ezt kérdezte volna Istentől. „Hogyan lehetnek?” Ha a szülők ennyire szétziláltak és kapkodóak, a gyerekek meg fognak betegedni. Ha valaki nem nyugodt, mikor házas és gyereket vár, ha válásra és egyéb értelmetlenségekre gondol, akkor a viharos életmódja a gyermekre fog hatni. Pszichológiailag ez egy bal oldali probléma, és amikor a gyerek megszületik, csak leukémiás lehet. Ez van!

Tehát a problémákat a saját ostobaságukkal teremtik az emberek. Nincs olyan probléma, amit Isten teremtett volna nektek. Ő megoldotta minden problémátokat, megoldja az összes problémánkat. Láthattátok a Sahaja jógában, hogy még a legapróbb problémátokat is megoldja. De mi magunknak teremtünk problémákat ostobaságból, azért, mert függünk az elemektől, az anyagi dolgoktól és a szokásoktól. Az anyag a fejünkre nőtt. Ez történik a föld elem szintjén.

Más problémáink is vannak, mint például az érzelmi ragaszkodás: “Ez az én lányom, ez az én gyerekem, ez az enyém… , annyira kötődöm a gyerekemhez, ez az én országom, ez a te országod”. Mi teremtjük a problémákat. Itt ez a Falkland ügy. Láthatjátok, hogy ez egy mesterséges probléma. Úgy értem a spanyolok azok, akik odamentek. Őket mind vissza kellett volna űzni Spanyolországba, Brazíliából meg vissza kellene küldeni őket Portugáliába. Mit keresnek ott, ha ilyen a helyzet? De ők mind emberi lények! Mi ez a terület ügy? Kiválasztanak egy területet, ahol békésen élnek az emberek… Mire jó nekünk ez a terület? Isten soha nem Argentinát, Chillét, Angliát és hasonlókat teremtett. Ő egy egységes struktúrát teremtett, hogy törődjetek egymással. Ahogy a szívet, úgy a májat, az Agnyat, az orrot is megalkotta. Ha elkezdenének veszekedni, az egyik szem elkezd vitatkozni a másik szemmel… Nevetünk rajta, de mi emberek ezt tesszük. Mindig így viselkedünk. Az emberek e féle butasága szüli a problémákat. Amikor nagyon ostobákká váltok, születik egy borzalmas ember a földre – olyan mint Hitler -, és hasznot húz belőle, megpróbál irányítani.

Ezekre nincs szükségetek. Csak bölcsességre és önmegvalósulásra. És ma ez történt meg, megkaptátok az önmegvalósulást. A Húsvét a legfontosabb esemény a világ összes Sahaja jógijának, mivel ha nem történt volna meg, nem lehetne önmegvalósulást adni.

Úgy gondolom Gavin később felolvassa nektek mit írtak Jézusról a Devi (Bhagvat) Mahatmya-ban. Ezt a könyvet Markandeya írta kb. 14000 évvel ezelőtt. Gondoljatok bele, 14000 évvel ezelőtt! Látnok lévén, akárcsak Blake, tudta, mi fog történni, amikor Krisztus eljön. De Őt Mahavishnunak nevezte. Nem Vishnu volt, hanem Vishnu fia. Hány keresztény tudja mindezt a Húsvétról? Nem értik. A kereszténység manapság csupán mentális tevékenység, csak ennyi, ami halott, értelmetlen, akárcsak a többi értelmetlen vallás. Csak egy másik értelmetlen buta vallássá vált, aminek nincs jelentése. Amíg nem kapjátok meg az önmegvalósulásotokat, amíg nem érzitek a vibrációkat, amíg nem érzitek a mindent körülölelő isteni erőt, hogyan is érthetnétek meg? Mivel ez az egyetlen dolog, ami igaz, ez az egyetlen dolog, ami a valóság, és amíg ezt nem éritek el, hogyan ismerhetitek meg Krisztust? És harcolni érte? Hogyan harcolhattok? Nem tudom megérteni. Számomra ez a butaság másfajta véglete.

Ezzel valójában arra használjátok a nagyszerű inkarnációkat, hogy megöljétek egymást. El tudjátok képzelni? Azért jöttek, hogy felemeljenek benneteket, hogy magasabb szintre kerüljetek, és most ti arra használjátok őket, hogy a nevükben megöljétek egymást, hogy lehúzzátok egymást. Ha eljuttok egy pontra, amit nem értetek, legfeljebb azt mondjátok: “Ez rejtély.” Mi itt a rejtély? A Sahaja jógában nincs rejtély. Minden ott van. Számomra az emberi lények jelentenek rejtélyt. Nem értem őket. Képtelen vagyok megérteni.

Krisztus feltámadásának most egy kollektív feltámadássá kell válnia. Ezt jelenti a Maha Jóga. Ennek kollektív feltámadásnak kell lennie, ezért a Sahaja jógiknak el kell dönteniük, hogy kollektívakká válnak. Mivel a Kundalini felébredésével felemelkedtek, semmi kétség, de egy kollektív területre értek, és ha nem engeditek, hogy ez a kollektivitás átitasson benneteket, visszaestek. Tegyük fel, hogy az elemek feletti állapotba kerültök, abba az állapotba, amelyben kollektívekké váltok. Tudatában vagytok a kollektív létnek. Tudatában vagytok annak, hogy az egész szerves részei vagytok. Tudatában vagytok annak, hogy segítenetek kell az orrotokon, a szemeteken, mivel része vagytok az egésznek. Eléritek azt a szintet, ahol megértitek: “Ugyanolyan fontos vagyok, mint a többi sejt. Segítenem kell a többi sejtet, és nekik támogatniuk kell engem.” Egyek vagyunk. Teljes összhangnak kell lennie.

Ezt a tudatosságot önmegvalósulás után érhetitek el. Ha nem értitek meg, hogy a kollektív tudatosság az egyetlen módja annak, hogy ezen a területen maradjatok – különben kikerültök -, és létrehozzátok a kisebb zsákutcáitokat, amikben eltévedtek. Minél jobban kollektívvá váltok, annál magasabbra emelkedtek. De aztán újra a baddha-itokkal vagytok. De ha arra gondoltok, hogy: “Az egészért kell élnem, az egészért vagyok felelős. Egy olyan sejtmagot kell létrehoznom, ami az egészről fog gondoskodni, és ha lesüllyedek a többi is szenved. Nem eshetek vissza, mert már eddig felemelkedtem. Kollektívvá váltam, ahol az önvalóm, ami a Lélek, a kollektív lény és ott kell maradnom. Ott kell lennem. Nem eshetek vissza, úgy már nem élhetek.”

De látom, hogy az emberek önmegvalósulás után sem tudják átlépni a korlátaikat. Még mindig a tojáshéjban maradnak. Nem tudják kitárni a szárnyaikat és énekelni, kitörni a tojáshéjból és csak repülni. Nem tudják megtenni. Még mindig a kicsinyes életvitelükhöz ragaszkodnak kisebb-nagyobb mértékben Szabadság idején elutaztok, máshol akarjátok tölteni. Miért? Ez a szabadság ideje! Angolul a neve “holy day” vagyis “szent nap”. Ez a “szent nap”. Amikor a többi Sahaja jógival vagytok együtt, akkor élvezitek igazán a szabadságot. Különben mikor élvezhetnétek a szabadságot? Hogyan másképp? Együtt lenni velük az igazi szabadság. Ezért kell megértenetek, hogy a kollektivitásotokat ki kell terjeszteni. Ha nem  terjesztitek ki, akkor fölöslegesek vagytok. Akkor csak a Sahaja jógik haszontalan teremtményei vagytok, akik, sajnálom, hogy ezt kell mondanom, lecsúsznak.

Kezdetben az ilyen emberek is fokozatosan jobban és jobban érzik magukat. Amint eléritek a teljesség állapotát, akkor élvezitek igazán egymás társaságát, félelem nélkül, birtoklásvágy és bármilyen elvárás nélkül, csak élvezitek. Ennek kell megtörténnie. A testünk minden egyes sejtje ilyen. Ha ők képesek rá, mi miért nem vagyunk? Az értelmünk miatt – legalábbis azt gondoljuk, hogy értelmesebbek vagyunk, mint a sejtek. Legalább ennyi elvárható, hiszen olyan sokat fejlődtünk az egysejtű állapotból a mostani szintig. Ti vagytok Isten alkotásának az összegzése. Ti vagytok a legfontosabbak. Akkor miért ne? Amikor újjászülettek, az első dolog, ami veletek meg kell történjen, hogy megértitek, többé nem vagytok egyéni teremtmények, hanem kollektív lények. Többé nem vagytok egyéniek. Mindent, ami meghatározza az egyéniségeteket, dobjátok el. Többé nem vagytok egyéniek. Az összes egyéni probléma teljesen felesleges, hamis, pazarló. Gondoljatok a kollektív problémákra.

Élvezem az ilyen embereket. Mint a minap Fergie nagyon szerette volna megtudni, hogy Bristol milyen pontjain áraszt a Földanya vibrációkat. Egész Bristolért aggódik, minden jamaikaiért, majd Angliáért, az összes britért, és az egész világért. Erre kellene gondolnotok, nem arra: “Hogy fog a lányom megházasodni? Hogyan vegyek jegyet, hogy odamenjek?” Adjátok fel az ilyen értelmetlen gondolatokat, mivel beléptetek az isteni királyságba, és ő majd gondotokat viseli. Ha magatokban megszilárdítjátok azt az állapotot, hogy kollektív lények vagytok, minden egyéb lemorzsolódik. Fokozatosan mindenki átformálódik. Még a legnehezebb esetekben is láttam javulást. És mi van veletek, akik mindenkinek segítettetek? Veletek mi van? Meddig értetek el? Milyen erős a hitetek abban, hogy: “Beléptem az isteni királyságba, és minden tettemről az Ő ereje gondoskodik, Ő irányítja, és én ennek tudatában vagyok. Tudatában vagyok annak, hogy beléptem az isteni királyságba, amit a kollektivitásom mértéke tükröz.” Azt kell megértenetek, hogy a kollektivitás a Sahaja jógik természete.

Isten áldjon meg benneteket!