Nyilvános program 2. nap, Tanácsok a jobb oldallal kapcsolatban, Hogyan váljunk a tiszta Lélekké?

Brighton (England)

1982-05-14 Advice on Right Side, Brighton, England, DP, 60' Chapters: Introduction by Yogi, TalkDownload subtitles: BG,CS,DE,EL,EN,ES,FA,FI,FR,HU,IT,LT,NL,PL,PT,RO,RU,ZH-HANS,ZH-HANT (19)View subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Download video - mpg format (full quality): Watch on Youtube: Watch and download video - mp4 format on Vimeo: View on Youku: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

1982-05-14 Q&A after the Talk, Brighton, England, DP-RAW, 29' Download subtitles: EN (1)View subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Download video - mpg format (full quality): Watch on Youtube: Watch and download video - mp4 format on Vimeo: View on Youku: Listen on Soundcloud: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Nyilvános program. Brighton (UK), 1982. május 14

Most jobb, ha a kérdésekkel kezdjük, mert tegnap, amikor belekezdtünk a kérdésekbe, az emberek egy kicsit eltértek a tárgytól. Jobb most megkérdezni azt, amit akartok, mert mindannyian keresők vagytok, jobb, ha most kérdeztek és akkor a választ be tudom építeni az előadásomba.

Nincsenek kérdések? Ez azt jelenti, hogy a Sahaja jógik képesekké váltak arra, hogy elmAgnyarázzák a Sahaja jógát, és Én nagyon büszke vagyok rájuk. Amikor Ausztráliába mentem, az újságírók megkérdezték: “Anyám az összes követőd tanult ember?” Azt mondtam: “Nem, ők átlagemberek. Nagyon hétköznapi embereknek kell lenniük. De ők azt mondták: “Meglepő, mert ahogyan a dolgokat tudják, úgy érezzük, mintha tudósok lennének.”

Azt mondtam: “A tudás bennetek van.” Minden tudás bennetek van. Csak annyi kell, hogy megkapjátok a fényt, hogy lássátok, hogy minden tudás bennetek van. Nem kell sehova sem elmennetek a tudásért. Minden bennetek van, minden be van építve. Olyan gyönyörűen belétek van építve, a Lélekké válás, hogy Nekem nem kell sokat tennem érte. Magától működik. Az egyetlen dolog, hogy tudnunk kell, mire számítsunk, mit jelent a Léleknek lenni. Logikusan is meg kell értenetek. Logikus következtetésre kell jutnotok. Nem azért, mert Én mondom, vagy mert egy csoport tagjává váltatok, vagy azért, mert pénzt fizettetek. Nem ez a módja. A valóság az ami. És a logika is ezt diktálja.

Nemrég a baloldalról beszéltem nektek, a múltról a tudatalattiról, a kollektív tudatalattiról, a tudatalatti problémáiról, és a szokásokról, amik az anyagi világ révén alakulnak ki. Az anyagi mindig megpróbál a Lélek fölé kerekedni. Azért kerekedik fölénk, mert mi is anyagból vagyunk. De hogy kerül ki ebből a Lélek? Mi történik, hogy a Lélekké válunk?

Az emberek beszéltek az önmegvalósulásról. Nagyon sokan beszéltek a második születésről. Mindenki azt mondta, hogy újra kell születnetek. Nagyon sokan mondják, állítják magukról, hogy “kétszer születtem”. Mindenféle emberrel találkoztok ebben a világban akik tudják, hogy valaminek történnie kell, valamilyen áttörésnek kell lennie, valamit keresnünk kell. Képzeljétek el, Krisztus idejében nem volt olyan sok kereső, és senki nem tudott sokat beszélni a tanítványokkal, akik csak hétköznapi halászok, nagyon egyszerű emberek voltak. De manapság olyan sok keresőt találunk az egész világon. Mit keresnek? Mit kerestek? A Lelket keresitek. Nos ez is egy igen homályos kifejezés, hogy a Lelketeket keresitek. A Léleknek minek is kellene lennie? És miért is kell ezt a Lelket keresni?

Evolúciónk révén emberi lényekké váltunk, a tudatosságunk is emberi, és az emberi tudatosság nem a legfelsőbb. Ha az lenne, nem keresnénk. Nem a vége. El kell érnünk azt a pontot, amikor valami többnek kell történnie. Hogyan közelítsük meg ezt a témát logikusan? A fejlődésünk során mi történt velünk? Állatok voltunk, ahonnan emberekké fejlődtünk. Mi az olyan különleges az emberekben az állatokhoz képest?

Az emberek tudatosságában van egy új dimenzió. Például: átvezettek egy lovat egy koszos úton, nem fog semmit sem érezni, a piszkot, a koszt, a szépséget, a színeket, semmit. Közömbös a számára. De ha egy embert visztek egy koszos útra, vagy egy koszos házba, egyből felfogja és nem tetszik neki. Tehát ami velünk történt, az nem más, mint egy új dimenzió a tudatosságunkban az állatokhoz képest. Vagy nagyon tudományosan úgy is mondhatjuk, hogy a központi idegrendszerünkben egy új tudatosságot fejlesztettünk ki.

Bármi is az, ami a központi idegrendszerünkben van, annak mesterei vagyunk. Tételezzük fel azt, hogy Én ezt forrónak érzem, mindenki forrónak fogja érezni. Ha Én azt mondom, hogy ennek a bizonyos madárnak ez a színe, mindenki ugyanazt fogja mondani. Tehát bármi is egy ember ismerete – tudatosságról beszélek, nem a mítoszokról, hallucinációkról, hanem a valóságról, ami a szerveit, érzékszerveit érinti, az ugyanaz. A személy, aki forrót érez, nem fogja azt mondani, hogy hideget érez, és nem jön egy másik sem, hogy azt mondja, hideg, mind azt mondja, forró. Egy dolog biztos, az igazság egy, nem lehet kettő, és bármi, aminek történnie kell az evolúciónkban, annak a tudatosságunkban kell történnie. Mint ahogy a halból teknős lett. Ha a hal teknőssé vált, mi történt vele? A teknős tudatosságában van, elkezdte érezni a Föld Anyát. Elvesztett valamit, ami a halnak volt, és valami újat kezdett érezni.

Ugyanúgy a mi evolúciónkban, ha valaminek történnie kell, akkor többnek kell lennünk a tudatosságunkban, dinamikusabbnak. Ehhez segítséget kaphatunk sok ember írásából. Például Jungot tekintjük az egyiknek, aki beszélt róla. Jung azt mondta, hogy amikor az áttörés megtörténik, akkor az emberek kollektíven tudatossá válnak.

Nem azt mondta, hogy ugyanezt a dolgot fogják csinálni, vagy ugyanígy fogtok viselkedni. Nem, azt mondta, hogy azzá váltok, tudatában lesztek, nem tudatlanok. Tehát amikor a Lelketek keresitek, és a Léleknek kell megvilágosítania benneteket, akkor a tudatotokban kell valami többet tudnotok, mint amit eddig tudtatok.

Például ma meleget és hideget éreztek, de azzal a tudatossággal valami mást is érezhettek róla.

Jung egyértelműen állította, hogy kollektíven tudatossá kell válnotok.

Tehát, hogy azzá válunk, ez a lényege a fejlődésünknek, semmi más, mint az, hogy valami mássá válunk.

A szanszkrit nyelvben az önmegvalósult Lélekre – amely az indiaik számára egy általános ismeret, nem nehéz, hogy megértsék, – azt mondják, hogy „ dwijaha”, az, aki újra született.

És a madarat is „ dwijaha”-nak hívják, mivel a madár először tojásnak születik, aztán növekszik, fejlődik, és hirtelen madárrá válik. És ez az önmegvalósulás allegóriája.

Azt is tudjátok, hogy húsvétkor tojást ajándékozunk. Ez azt szimbolizálja, hogy tojások vagyunk, és madárrá kell válnunk.

Tehát most, ebben az állapotban, amikor emberek vagyunk, olyan korlátozottak vagyunk, mint egy tojás, addig a pontig kell fejlődnünk, hogy madárrá tudjunk válni.

Minden más dolog, amiről az emberek beszélnek, az nem önmegvalósulás.

Például mondhatnám azt is: „Rendben, jól megbabonázlak benneteket, adok nektek cumisüveget, és úgy fogtok cumizni, mint a gyerekek.”

És bár tudjátok, hogy valami furcsát műveltek, mégis csináljátok.

Kényszerítve lesztek, hogy azt csináljátok, mert meg vagytok babonázva.

Bármilyen ehhez hasonló dolog, amit esetleg csináltok, az nem önmegvalósulás, mert bármi is történik veletek, emberekkel, azt nem ti csináljátok.

Majomként nem vágtuk le a farkunkat, hogy emberekké váljunk.

Spontánul történt minden, ahogyan egy virág gyümölccsé válik. Ez egy élő folyamat.

Nem értitek meg, hogy aminek történnie kell veletek az egy élő folyamat, nem egy halott folyamat.

Minden amit tenni tudunk, az halott. Például állhatunk fejen, ugrálhatunk, futhatunk, mindenféle dolgot csinálhatunk, de az nem egy élő folyamat.

Az élő folyamat az, amikor valamivé válunk, és ezt az átalakulást minden becsületes keresőnek kérnie kell.

Ha nem vagy őszinte, akkor nehéz, vagy még akkor is, ha őszinte vagy, de rosszul azonosítod magad bizonyos gondolatokkal, amiket olvastál, mert vettél egy könyvet, vagy fizettél egy személynek, vagy fizettél valakinek, akkor az nem segít rajtad.

Azt kell látnunk, hogy valamivé válunk, és ezt mondtam tegnap, hogy mesterré váltok.

Ahogy Blake mondta: profétává váltok:

„Isten emberei prófétákká válnak és hatalmuk lesz másokat is prófétává tenni.”

Tehát, ha nagyon őszinték akartok lenni önmagatokkal, akkor azt kell kérdeznetek:

„Próféta lettem-e, és másokat is prófétákká tudok-e tenni?”

Ez egy nagyon egyszerű módja annak,  hogy az önmegvalósulásunkat nézzük, mert ez az, amire képesek vagytok, hogy prófétákká váljatok, mivel minden bennetek van, az egész gépezet bennetek van. Olyanok vagytok, mint egy számítógép, csak össze kell benneteket kötni az árammal, és elkezd dolgozni.

Csak azzá kell válnotok.

És ha nem váltok azzá (Lélekké), akkor minden dolognak, mint egy szervezet létrehozásának, és hasonló dolgoknak nincs haszna, nincs értelme, mondhatjuk, hogy az mind csak félrevezetés.

Mit kaptatok ti?

Tegyük fel, úgy értem, ha Ray azt mondja : „ Óh Anyám látott egy fényt, és ez történt, meg az történt, Neki ilyen meg olyan erői vannak .”- mind haszontalan.

Mi haszna a számotokra?

Én bárminek a királya lehetek, mit számít az nektek?

Ami a számotokra fontos, hogy ti mivé váltatok, és ha Én azt mondom, hogy minden bennetek van, akkor azt nekem bizonyítanom kell. Ez minden. Valójában ez a tudás nem ismeretlen a számotokra.

Mindent leírtak Mózes ideje óta. Ahogy Ő mondja: „ égő bokor”.

Most mi az égő bokor ?

Senki sem tudja, csak mondják, hogy ott volt egy lángoló bokor.

De ha látjátok a Kundalinit teljesen megvilágosodva, akkor láthatjátok, hogy úgy néz ki, mint egy lángoló fa.

Aztán az is meg van írva a Bibliában: „Lángnyelvként jelenek majd meg előttetek.”

Most mi is ez? Senki sem mAgnyarázza meg, senki sem tudja, de ezek a lángnyelvek nem mások, mint ezek a központok, amikor megvilágosodnak, akkor olyanok, mint a lángnyelvek.

De nem kell, hogy lássátok őket, mert amikor a pavilonon kívül vagytok, akkor látjátok a pavilont, de amikor a pavilonon belül vagytok, akkor csak a termet látjátok.

És azért kell megértenünk azt, hogy nem az számít, amit mi gondolunk, hogy minek kellene történnie, hanem azt kell elfogadnunk, ami a valóságban fog történni.

Tehát először is meg kell szabadulnunk mindenféle téveszmétől, elképzeléstől, hogy ez fog történni, az fog történni, annak kell történnie, látnom kell a fényt, repülni kell a levegőben. Nagyon sokan azért fizetnek, hogy repüljenek. Ez abszurd. Miért akartok repülni?

Nem értem.

Sokkal többet fizetnek azért, mint amit azért fizetnének, hogy körbejárják  a Földet.

Igazán mondom, ha repülővel utaznátok, kevesebbe kerülne, mint ez a repülő tanfolyam, ez a repülő csapat dolog.

Meg kell értenünk, hogy mi az, hogy mibe kerülünk ezzel a repülés dologgal? De a megbabonázásnak ez a módszere olyan finom szintű, hogy nem érthetitek azt meg. És csak folytatjátok. Mint ez a repülő csapat, volt egy úr, aki az akadémia igazgatója volt, epilepsziás lett, a felesége epilepsziás lett, a gyerek epilepsziás lett, és így mind hozzám kerültek, elveszítették a házukat, elveszítettek mindent, fillér nélkül maradtak.

Ez történt az egész repülős vicc miatt.

Most ezt kell megértenetek, nem fizetünk az evolúciónkért, nem lehet érte fizetni.

Ezt könnyű megérteni. Mint ahogy tegnap mondtam, ha fizettek ennek a virágnak, lesz belőle gyümölcs?

Ez egy élő folyamat, amiért nem tudunk fizetni, mert nem érti a pénzt.

Élő folyamatok nem értik a pénzt. Nem ismertem egyetlen olyan embert sem, aki emésztési problémákkal küszködvén pénzt adott volna a gyomrának, és azt mondta volna:

„ Most, ha fizetek neked gyomrom, megemészted az ennivalómat ?”

Szoktunk ilyet csinálni ?

Hasonlóan a legmagasabb élő folyamatok legmagasabbjáért sem tudtok fizetni.

Ez egy nagyon finom dolog, amit az embereknek meg kell érteniük, mivel úgy gondolják, hogy mindenért fizetni kell, különben nem működik.

Például akartok egy gépet, egy jó gépet, akkor fizetnetek kell. Olyat, ami működik. Ha nem működik, akkor ingyen kapjátok. De az olyan, amelyik működik, azért fizetni kell.

Bármelyik autó, amelyik ingyen van, akkor az egy roncs, így nem használható.

Fizetni kell azért, hogy elvihesd az autóbontóba. Tehát, mindig az van az emberek fejében, hogy fizetni kell. És ez nagyon rossz, mert ezért nem tudtok fizetni.

Olyan dolgokról beszélek, amik az emberek fölött állnak, amit nem az emberek csinálnak.

Például, nem tudunk egy virágot gyümölccsé alakítani, maga az élő folyamat az túl van az emberi hatáskörökön.

De amikor átalakultok ember felettivé, akkor meg tudjátok tenni.

És ennek kell megtörténnie veletek. Ha ez nem történik meg veletek, akkor a többi dolog is rossz.

Ezt nagy aggodalommal mondom, mert azok az emberek, akik ezen a piacon vannak, akik itt árulnak, nagyon jól csinálják.

Tudják, hogyan csábítsanak el, tudják, hogyan tegyenek elképzeléseket a fejetekbe, hogyan zavarjanak össze, és ti addig azonosítjátok magatokat velük, amíg ott nem hagynak.

És azután ott maradsz csupaszon.

És azt mondom: „ Ó Istenem mi történt?” Egy dolog az biztos, hogy a Lélek nem veszett el.

Az ott van. Minden hiba ellenére, bármit is kerestél, mindennek ellenére, a Lélek, amíg élsz, benned marad.

És ez az a Lélek, amit a tudatunkba kell hoznunk, ami azt jelenti a központi idegrendszerünkbe,

hogy a Lélek erejét érezzétek a lényetekben.

Ez az, ami a Sahaja jóga. Sahaja, ezt már biztosan mondták, azt jelenti, veled született.

Tegnap, a baloldalról beszéltem nektek, amely a vágy ereje, és ezen az erőn keresztül kapjuk a kondíciókat, az anyag érzékelését, az anyagias dolgokat, és azt is mondjuk, hogy itt gyűjtjük össze a múltunkat, és a múlt itt nyílik a kollektív tudatalattiba.

Tegnap arról is beszéltem, hogy a rákbetegséget az emberek szélsőséges baloldali viselkedése okozza.

Azok kapnak rákot, akik szélsőségesen baloldalasak, de ezt meg lehet gyógyítani, ha ez a szélsőséges baloldal középre hozható, kiegyensúlyozható, kétség nélkül gyógyítható.

Most a másik oldal, a jobboldal, amiről azt mondtam, ma fogok beszélni.

Az úr, aki olyan sokat kérdezett, itt van?

Tegnap csak azzal volt elfoglalva, hogy kérdezzen, ez volt minden. Gondolom, nem érdekli a keresés.

Rendben, a másik oldal, az a jobboldal, az erő, amivel cselekszünk. Először vágyunk, azután cselekszünk. Ez az erő, a jobboldal ereje, a jobb szimpatikus idegrendszerként jelenik meg bennünk.

A tudomány is innen jön, a tudomány a durva szinten van, ezek mind finom dolgok, amik bennünk vannak. Most ez a jobboldali erő, ami bennünk van, ez adja az erőt a mentális és fizikai képességünknek a cselekvésre. Ez a cselekvés akkor jön létre, amikor vágyunk valamire, és azt a vágyat meg akarjuk valósítani, ekkor cselekszünk.

Meg kell értenünk, hogy ez milyen erő. Ezt az erőt prana shakti-nak hívják szankszritül.

Prana és a másik oldal a baloldal, mana shakti az érzelmek, vágyak ereje, vagy úgy is mondhatjuk az elméé, de az angol nyelv nem annyira egyértelmű.

Azt mondanám, hogy a mana shakti és a prana shakti ez a két erő, ami bennünk létezik, és így használjuk őket, mint a balt és a jobbat, vagy úgy mondjuk, mint a féket és a gázt, és aztán a vezetés mesterévé válunk.

De amíg azzá válunk, hibákat követünk el.

Az emberi elmének van egy szokása, az, hogy szélsőségessé válik. Tegyük fel, hogy valakinek azt mondom: „Meditálnod kell.”

Akár öt órán át meditálnak. Nincs szükség arra, hogy öt órán át meditáljanak vagy hasonlókat tegyenek. De ha azt mondod nekik, hogy fejre kell állniuk, akkor tíz órán át teszik azt. Nincs szükség szélsőségekre, csak középen kell lennünk, legyünk kedvesek a testünkhöz, önmagunkhoz. Nem kell eszeveszetten, bőszen viselkedni.

Ez egy nagyon egyszerű dolog, aminek meg kell történnie veletek.

Például gondoljatok egy magra, ami olyan helyen van elültetve, ahol nagyon hangos zenét játszanak, vagy egy olyan helyen ahol mindenki rohan, kiabál, üvöltözik, mi fog azzal a maggal történni? Sosem fog kicsirázni.

De ha egy békés helyre kerül, egy megfelelő helyzetbe, nem egy felborult cserépbe,

akkor biztos, hogy egy gyönyörű fává, vagy gyönyörű bokorrá fog fejlődni, azzá, amivé kell neki. Hasonlóan, ha túlságosan szélsőségesen viselkedünk, balra, vagy jobbra megyünk…

Ha balra megyünk, tegnap elmondtam, hogy mi történik, olyan dolgok, mint a hipnózis és ESP (hatodik érzék) és a legtöbb guru megpróbál átverni, például csak meghipnotizálnak, és teljesen örülten viselkedtek a gurutok felé: “Ő a mi gurunk.” és úgy viselkednek, mint az eszetlen emberek: „Ó, jól érzem magam velük!„  Ez azért van így, mert  egy valamilyen biztonságérzet van beépítve ezekbe az emberekbe, mondván: “Ha követem őt és ő a mennybe megy, akkor én vele megyek a menybe.”  De ez nem így történik.

Egyenként kell magatokban a mennybe mennetek, és a saját gurutokká kell válnotok, és mindent tudnotok kell róla.

Ez nem úgy van, hogy bárki egy utánfutót tesz hátulra és belerak néhány embert, és azt mondja: „Na gyertek én, megyek a mennybe!”

Ezek között az emberek között a legtöbb a pokolba megy, és nagyon gyorsan fogjátok őket követni.

Ez sohasem történik így, higgyétek el nekem, ha valaki azt mondja, hogyha egy bizonyos gurut követsz, akkor mennybe mész, ez teljesen hibás.

Nektek az Elvet kell követni, és minden guru, ha az valódi guru, mindig azt fogja nektek mondani, hogy valamivé kell válnotok. Sohasem fogja azt mondani: „ Rendben adtál nekem pénzt, rendben most tag vagy, most a gyermekem vagy, a tanítványom vagy és én szeretlek.

Legyen szeretet!”

Hol van ez a szeretet ? „És adj nekem több pénzt, adj nekem Rolls Royce-okat!

Adj nekem ezt, adj nekem azt!”

És mint a bolondok, teljesítjük, mert azt gondoljuk, hogy ezek a dolgok egymással felcserélhetőek.

Mivel keresők vagytok, minden jogotok megvan arra, hogy megtaláljátok a Lelketeket, és nem szabad, hogy kiábránduljatok ezeknek az embereknek a trükkjeik miatt, vagy úgy is mondhatnám, hogy gonosz módszerereik miatt. Nemcsak azért, mert pénzért avatnak be, nem bánom, ha ők csempészek, hadd kapjanak pénzt, amit akarnak, de azt nem is tudjátok, hogy lerontják az esélyét annak, hogy megkapjátok az önmegvalósulásotokat.

És ha már tönkretettek, nagyon nehéz, hogy megkapjátok az  önmegvalósulásotokat, és ha ezen valóban nem változtattok, akkor az egy lehetetlen helyzet lesz.

Láttam embereket, akik emiatt szenvedtek.

Ez a cselekvés a jobboldalunkon a mentális és a fizikai kapacitásunkért felelős.

Például, ha a jövőre gondolunk, akkor beindul a tervezgetés, ez a tervezés: „ Ezt kell holnap tennünk, holnapután meg kell csinálnunk…” és csak ülünk: „Oda fogok menni, és ezt fogom találni, és veszek egy jegyet, és aztán odamegyek.” Az elme a jövőn dolgozik. Olyan nagyon, hogy teljesen a jövőben élünk, olyan mértékig, hogy néha olyan emberekkel találkoztam, akik annyira a jövőben éltek, hogy a saját nevüket  is elfelejtették.

El tudjátok képzelni?

Még a saját apjuk nevére sem emlékeznek. Az hagyján, de még a saját nevükre sem emlékeznek. Olyanok, mint az őrültek, mert nem emlékeznek a saját nevükre, nem tudják, hol vannak, nem tudják, mit csinálnak.

Találkoztam olyan emberekkel, akik igazán betegek, mert annyira a jövőben vannak, hogy semmit sem tudnak a múltjukról. Az ilyen futurisztikus viselkedés az olyan társadalmakban alakul ki, ahol az emberek mindig a jövőről gondolkodnak.

„Mit fogok csinálni, mit kell holnap tennem, mit kell holnap elérnem?”

És ehhez hasonló dolgokról, és amikor így viselkednek, akkor a figyelmük szélsőségesen jobbra megy.

És itt nagyon veszélyes helyzetben vagyunk, mert nagyon veszélyes az, amikor a jövőbe nézünk, a jövőbe látás az képzeletbeli, teljesen képzeletbeli, mert amit a jövőről gondolsz, az nem létezik.

Ami létezik, az a jelen, a jelenben kell lennetek, nem a jövőben.

De az emberek azt kérdezik:: “A jelenben kell lenni, de hogyan?”

Nem tudunk. Vagy a múltban vagyunk, vagy a jövőben. Mert amikor a gondolatok hullámai jönnek, felmennek és lemennek.

Aztán egy másik gondolat jön, felemelkedik és lemegy. Amikor ez a gondolat jön, és felfelé megy, vele megyünk, de nem látjuk azt lemenni. Egy másik gondolat jön, amelyik emelkedik, meglátjuk azt, de nem látjuk, amikor eltűnik. És ugrálunk az egyik gondolat csúcsáról a másikra, és nem tudjuk, hogy a múltban vagyunk, vagy talán a jövőben.

De a két gondolat között ott van a jelen, és mi nem tudjuk, hogyan helyezzük rá a figyelmünket, ami egy nagyon nehéz dolog. Csak azt mondani, hogy középen kell lenni, az lehetetlen. Mindezek a dolgok: „Ezt kell tenni, azt kell tenned!” nem fog addig működni, amíg nincs megvilágosodás.

Például, ha sötét van ebben a szobában, és azt mondják: „Menj egyenesen!”, akkor nem tudod megtenni, mert nem látod, hol az út, merre menj. Még akkor is, ha megparancsolják, bármit is tehetsz, nem tudsz egyenesen menni anélkül, hogy érintenéd ezeket a székeket, mert sötét van és nem látsz.

Meg kell érteni, hogy egy futurisztikus életben, amikor a jövőért élünk, túl sokat tervezgetünk, gyakorlatilag azt tesszük, hogy egy elképzelt világban élünk.

Sok történetünk van olyan emberekről, akik elképzelt világban éltek, és azt találták, hogy

mindenük tönkrement.

És vannak olyan emberek, akik fizikai erőfeszítéseken keresztül dolgozzák ki, és amikor ezt teszik, újabb problémákat teremtenek maguknak, mert csak fizikailag orientált emberekké válnak.

És ha csak a fizikum érdekelt, a Lélek megharagszik rád.

Így a jobboldali mozgás az olyan embereké,  akik nagyon aprólékosak, azok az emberek, akik különösen ügyelnek az időre, akik nagyon határozottak a dolgokról, akik nagyon szárazak, nagyon egyenesek és semmiféle butaságot nem tűrnek.

Olyan emberek, akik általában fejfájást okoznak és nagyon unalmasak.

Nem lehet a társaságukat elviselni, nagyon unalmasak tudnak lenni.

És nagy előadásokat tartanak arról, hogy legyél közvetlen, és hogyan járj teljesen egyenesen.

A természetben semmi sem teljesen egyenes, az egész gyönyörűen mozog, mert a természetet

a változatosság hozza létre, és a változatosság hozza a szépséget. Ők nem gondolnak a szeretetre, szépségre, az együttérzésre, semmire.

Számukra ez a világ nagyon aprólékos és ők így élnek.

Az ilyen emberek, nagy egót növesztenek, amint látjátok ez a sárga dolog a fejben. Ezt hívják egónak.

A baloldalon, az érzelmi oldalon a szuperegó alakul ki, de a jobboldalon az egó alakul ki.

Ezt az egót nehéz látni. Mert ha szuperegó van, akkor fáj mindened, szerencsétlen vagy, ráncos az arcod és teljesen elhasználtnak nézel ki.

De amikor egód van, akkor olyan dinamikusnak nézel ki.

Az egó szélsőséges példája Hitler. Azt vette a fejébe, hogy ő valami isteni inkarnáció, és meg kell mentenie az embereket, és ő tud az emberi fajtákról és hogy meg kell mentenie bizonyos fajtákat.

Ezek az ötletek a jobboldalas emberektől származnak, akik nagyon agresszívek, lehet, hogy jó velük beszélgetni, lehet, hogy alázatosnak néznek ki, talán nagyon jó üzletemberek, lehet bármi, de nem tudják, hogy ez a Mr. Egó megnő a fejükben, mint egy nagy léggömb, úgy úszik a levegőben.

Az egó vége a butaság. Meglepő, de az egó vége a butaság.

Az ilyen emberek nagyon sok buta dolgot szeretnek csinálni, és azt mondják: „ Mi ebben a rossz?”

Például ismertem idős embereket, akik nagyon bután viselkedtek, és azt mondták: „Mi a baj?”

Egy idős kilencven éves férfi, aki bot nélkül nem is tud járni, olyanokat táncol, mint ti, aztán elesik, és azt gondolja: „Mi a rossz?”

Mint egy hölgy, akit ismertem, nyolcvanöt körül volt és úgy halt meg, hogy leesett a lóról. Ez természetes, mit gondolt nyolcvanöt évesen? Egy 85 éves hölgynek inkább otthon kéne lennie és vigyáznia az unokáira, talán nagyon nagyszerű dédunokái is lehetnek.

Ehelyett, miért akar 25 éves lenni, és lóra ülni? Hasonló buta dolgokat művelnek, és azt mondják: „Mi a baj?”

Semmi baj a butasággal, mi a baj vele? Az ilyen emberek idegesítőek a társadalom és mások számára.

Azok az emberek, akiknek szuperegójuk van, maguk számára problémásak, míg azok, akik egoisták, mások számára azok.

Állandóan kijavítanak másokat, kínoznak másokat, ráerőltetik az ötleteiket másokra, és az ilyen emberek nagyon, de nagyon sikeresek lehetnek, mert semmi sem annyira sikeres, mint a siker.

Egyfolytában meggyőzik az embereket, azt mondván: „ Ez igaz és ez igazság!” és amikor ezt mondogatjátok, hirtelen elhiszitek: „Tényleg ez biztos így van.”

Az ilyen emberek sokkal veszélyesebbek, mint a szuperegó típusok.

De az olyan emberek számára, akik nem ismerik a szuperegó trükkjeit, mert ők is lehetnek nagyon veszélyesek, mert nagyon finomak, nem ismered fel őket, megbabonáznak, megszállnak, nagyon alattomosak tudnak lenni, és olyan módszereket tudnak kidolgozni, amiket nem ismertek.

Nem könnyű eldönteni, hogy melyik a jobb, vagy a rosszabb.

Mind a két dolog rossz, ha a szélsőségbe megy a jobb vagy a baloldalon.

Nézzük, mi történik fizikailag.

Mert, ahogy mondtam, a baloldalnál rák alakul ki, mi történik fizikailag a futurisztikus emberekkel? Van egy központunk, a Swadishthana csakra, amely a futurisztikus viselkedéssel áll kapcsolatban, ennek az anyagi megjelenési formája aorta plexus bennünk.

Ez a Swadishthana csakra nagyon fontos az emberek számára, különösen a fejlett emberek számára. Ez a csakra alakítja át a has zsírját az agy számára.

Ez a „Surya”, a Nap központja. Amikor elkezdünk gondolkodni, ezek a sejtek úgy alakulnak át, hogy az agy számára válnak hasznossá.

Namost, ha egyfolytában csak gondolkozol, akkor mi fog történni?

Szarvaid nem fognak nőni. Mindent felhasználsz, és aztán elhasználod azokat a sejteket, amikből kell a tartalék, és ezért a tartalékért a Swadishthana csakrának nagyon keményen kell dolgoznia, hogy átalakítsa a sejteket az agy számára. Míg ezt teszi, más dolga is lenne a Swadishthana csakrának, például vigyáznia kellene a májra, a hasnyálmirigyre, a lépre, a vesékre, és a méhre is. Mindezekre ez a központ vigyáz.

Ha csak egy feladatot kap a Swadishthana csakra és semmilyen más munkát nem tud elvégezni, a többi dolgot elhanyagolja, akkor egy szörnyű betegség alakul ki, a máj probléma.

A máj probléma az egy másik dolog, amit nem érzel te magad. A többiek tudják, hogy rossz a májad, az alapján, hogy milyen türelmetlen vagy, hogy milyen akadékoskodó vagy.

Ahogyan mindig rámordulsz másokra, ahogy semmivel sem vagy megelégedve, ahogyan másokat kritizálsz, ez mind rossz májra utal.

És az ilyen májú emberek sohasem elégedettek magukkal, mert a máj vigyáz a figyelemre is.

És azok, akiknek máj problémáik vannak, nagyon rossz a figyelmük, így jár,  nem tudják a figyelmüket egyenesen tartani. Az utcán egyenesen nekimentek egy autónak, mert valami olyat néztek, amit nem kellene. De állandóan így nézegettek, nem tudtok járni. Ilyen állatot egyet sem találtok, amelyik így járna, csak az emberek járnak így.

Ha látjátok őket az utcán, csodálkoztok: hova mennek? Nem mennek egyenesen, nem néznek egyenesen, de a szemük erre megy, arra megy, mert a figyelmük ingadozó, és a figyelmük a rossz májuk miatt ingadozó.

A máj egy nagyon fontos szerv. Van egy különleges képessége, hogy minden mérget kivon a szervezetből meleg formájában, ezt a meleget át kell adni a vérnek, illetve a vérben levő víznek, amit aztán eltávolít izzadással, vagy valamilyen más formában.

De amikor ez a máj felmondta a szolgálatot, akkor nem tudja átadni ezt a hőt a véráramnak, és a hő a testben marad,  és tényleg felhevített maradsz és ez a hő okozza ezeket a problémákat a számodra.

A Sahaja jógában, amikor a Kundalini felemelkedik, megváltoztatja a vér formáját.

És a hidrogén és az oxigén, és minden más, amik a hő miatt egy kicsit furcsán állnak, így, átalakulnak ilyenné, és elkezdik ezt a hőt magukba venni.

Ezért van az, hogy olyan embereknek, akiknek rossz a májuk, egy kis meleget éreznek, amikor a  Kundalinijük felemelkedik.

De ezt meg lehet gyógyítani azáltal, hogy nyugalmat és kényelmet biztosítunk a májnak, mint szervnek. Kétségkívül meg lehet gyógyítani a májat.

A másik dolog, ami történhet, az a hasnyálmirigy, ami cukorbetegséget okozhat.

Csak olyan ember lesz cukorbeteg, aki sokat gondolkodik. Például egy indiai paraszt nem tudja mi a cukorbetegség. Aztán leálltok a cukorral, de nem ez a módja, hogy megállítsátok a cukorbetegséget.

A cukorbetegség azért jön, mert gondolkodtok, gondolkodtok, túl sokat gondolkodtok. Az orvosok nem fogják ezt megérteni, csak mondják, gyógyíthatatlan, mert nem kötik össze a betegséget a gondolkodással. És ez fog történni, ha állandóan gondolkodtok, mint az őrültek, megjelenik a cukorbetegség.

És ez a diabétesz szintén gyógyítható, ha megkapod a megvilágosodásodat. Mások cukorbetegségét is meggyógyíthatjátok, mivel ez az életerő, amely ezt a három erőt magába hordozza, áramlik bennetek, feltölthetitek, adhattok azoknak az embereknek, akik kifogytak belőle, megtölthetitek őket ezzel az erővel és meggyógyíthatjátok őket.

De a harmadik legrosszabb, ami az emberekkel történhet, az a vérrák, a lép miatt. A lép az egy nagyon fontos dolog, ez a béke központja bennünk. Azok, akikben nem működik jól a lép, nem lehetnek békés, nyugodt emberek. Ez egy nagyon egyszerű dolog, de az orvosok, vagy a tudományos beállítottságú emberek nem tudják ezt nagyon egyszerű dologhoz kapcsolni. És az egyszerű dolog az az, hogy amikor eszünk és kapkodunk, rohanunk, akkor bajba kerülünk a lépünkkel, és vérrákot kaphatunk.

Ha az anya, vagy az apa ilyen természetű, akkor a gyerek születhet leukémiával.

Örömmel számolok be arról, hogy New Yorkban volt egy leukémiás esetünk, amikor Én Indiában voltam, egy faluban, valaki elmondta, hogy egy 16 éves fiú beteg leukémiával, és az orvosok azt mondták, hogy két héten belül meg fog halni.

Mindig kijelentik, csak ehhez értenek. És amikor erről az esetről hallottam, azt mondtam, nem tudok semmit sem tenni, mert egy faluban vagyok, de ti telefonáljatok az egyik Sahaja jógíninek, aki korábban Angliában volt, és most New Yorkban van, majd ő gondoskodik róla.

Meg fogtok lepődni, de a fiú teljesen meggyógyult, kijött a kórházból, meglátogatott, és most visszament a tanulmányait folytatni.

Hasonlóan sok leukémiás esetet meggyógyítottunk, de nem azért vagyunk itt, hogy meggyógyítsunk embereket, nem ez a feladatunk. Ez spontánul történik a Kundalini felemelkedésének mellékterméke.

A legfontosabb dolog, hogy orvosokká, vagy tudós emberekké kell benneteket tennünk, kollektíven tudatos emberekké kell válnotok, akiknek be kell lépni a mennyországba, ahol az Ő békéjében, áldásában és örömében lehettek.

Ez az oka a vesebajoknak és a magas vérnyomásnak is.

Az emberek aggódnak, kapkodnak és ez az idegesség csak egy rossz szokásként kezdődik.

Ismerek olyan embereket, akiknek azt mondod : „Repülővel kell menned valahova.”, hirtelen a repülő szó kivált egy idegességet. És megbolondulnak. Nem tudják, mi történik velük.

Elfelejtik az útlevelet, elfelejtik a csomagokat, elfelejtik ezt-azt, idegesek.

Ha elmész a reptérre, ott lehet érezni a bal Nabhit, ahogy ezt a központot hívjuk, a lép túl működik. Ha evés közben történik ez, akkor vészhelyzet jön létre, és több vér szükséges ahhoz, hogy megemészd az ennivalót.

Így szegény lép, nagyon keményen dolgozik, hogy több vörösvérsejtet engedjen ki.

Ha mondjuk evés közben újságot olvasol, ez a legrosszabb dolog, amit reggel tehetsz. Szörnyű.

Olvasod az újságot, eszed a reggelid és a léped ismét felpörög, mert egy vészhelyzet van.

Aztán ráülsz a biciklidre egy szendviccsel a kezedben, ami még rosszabb. Aztán rohansz a munkába, és egy dugót találsz az úton, és ha még rosszul is állsz a helyzethez, és annyira ideges leszel, hogy nem érted, és azt mondogatod az előtted lévőre: „Mi baj ezzel az alakkal, miért nem vezet gyorsabban?” És az az ember is valami hasonlót mond, annak az embernek, aki előtte vezet. Így folyik ez az őrület, ez a mókuskerék, és ha az ilyen rohanás közepette étkezel, akkor ezzel a kapkodással kialakulhat ez a veszélyes probléma, amit vérráknak hívnak, és ami nagyon gyakori a fiataloknál.

Legutoljára, de nem legutolsósorban ott vannak a szív problémák. Amikor túl sokat figyelünk a külső dolgokra, az anyagi dolgokra, az anyagi előrehaladásra, a fizikai előrehaladásra, és olyan sokat az agyunk kompjuterizálására, akkor nem fordítunk elegendő figyelmet a Lélekre, ami a szívünkben van, és így a  Lélek visszahúzódik, akkor kaptok szívinfarktust .

Csak a jobboldalas emberek kapnak szívinfarktust, a baloldalasak sohasem.

Elmondtam ezt egy orvosnak, és azt mondta, hogy meglepő, de az elmegyógyintézetben sohasem kell kardiogramot csinálni, nincs rá szükség. Sohasem kapnak szívinfarktust. Meglepő, de az őrült sohasem kap szívinfarktust.

Az őrült, aki a szívét használja, a baloldalát, az érzelmeit és a szívének kellene tönkre mennie, de nem fog, az Agnya fog.

Meglepő!

És az, aki az agyát használja, a szíve megy tönkre. Ez az az egyensúly, amit a természet hozott létre bennünk.

Látjátok, milyen okosan próbál a természet az egyensúly felé terelni. Ne viselkedj szélsőségesen, maradj középen, és amikor tökéletesen középen vagy, akkor nagyon gyorsan tudsz fejlődni. Tehát ez a jobboldal, a futurisztikus oldalunk, és mint tudjátok, mindannyian nagyon futurisztikus természetűek vagyunk. Ezt a futurizmust nem lehet úgy meggyógyítani: „Oh, most nem gondolkodok!” Nem tudjátok megcsinálni, egyszerűen nem megy. Ha azt parancsolom: „Jobb, ha abbahagyjátok a tervezést!”, nem tudjátok megtenni, egyszerűen nem tudjátok megtenni. Késztetve vagytok rá, hogy tervezgessetek.

És minden tervetek kudarcba fullad, mert ezeknek a terveknek semmi közük nincs Isten terveihez. Az Istennek is mások a tervei, míg nektek is mások a terveitek, és sohasem esnek egybe, és ezért van az, hogy azt látjátok, hogy minden tervetek kudarcba fullad, és csak frusztráltak vagytok, vagy hoppon maradtok. Nem értitek, hogyan történhet.

Meg kell értenetek, hogy létezik egy Isteni Erő. Akár tetszik, akár nem.

Mindezt az élő munkát Ő teszi, millió és millió virág, amiből gyümölcs lesz, a mag, amiből a fa lesz, egy bizonyos fajta magból, bizonyos fa lesz, az összes választás, ami történik, amilyen szervezetten a kémiai anyagok reakciói lejátszódnak. Ahogyan a periódusos rendszer kémiája fel van építve, bármi, amit ebben a világban láttok, olyan jól szervezett, hogy kell legyen valaki, aki ezt csinálja.

Tehát van egy Isteni Erő, ami körülvesz, efelől nincs kétség. De még eddig nem éreztétek, ez minden. Ha még eddig nem éreztük, az nem jelenti azt, hogy nem is létezik.

Létezik, és működik. Saját magunk tapasztaltuk, hogy olyan sok élő dolog történik, amiket

csak természetesnek vesszünk, és nem foglalkozunk velük. Például az emberi élet során, a gyermeknek meg kell születnie, de a magzatot a test magában tartja.

Normál esetben az orvostudomány szabálya ez: bármi idegen dolog, ami a testbe kerül, azonnal kilökődik, minden erő erre irányul, hogy kilökje.

De amikor a magzat kifejlődik, az egész rendszer azon van, hogy táplálja azt, hogy vigyázzon rá, hogy tényleg törődjön vele.

Nagyon óvatosan víz kerül köré, hogy nyugalomban legyen, és sokféle dolgot tesz meg a test, hogy gondozza a magzatot, és amikor az készen van, akkor kilökődik.

Ki csinálja ezt? Ki csinálja ezt? Néha fel kell tennünk magunknak ezt a kérdést.

Miért is váltunk emberré? Miért volt rá szükség? Miért volt szükséges?

És ha nincs még rá válaszunk, akkor még mindig átmeneti állapotban vagyunk, és el kell jutnunk oda, ahol megkapjuk a választ.

Azért váltunk emberré, hogy érezzük ezt az Isteni Erőt, hogy kezeljük ezt az Isteni Erőt, és így élvezzük az isteniség áldását.

Ez az Isteni Erő a kollektív lény, ami kollektivitást ad nektek.

A Lélek a szívünkben az a kollektív lény bennünk, amely kifejeződik, hogy az Isteni Erő átfolyjon rajtunk.

És ezért van az, hogy ha egyszer össze vagyunk kötve a forrással, akkor azzá válunk, amiért teremtve lettünk.

Mint egy gép, ha egyszer áramot kap, megkapja az értelmét, de ez a gép, bár össze van kötve az árammal, nincs tudatában az elektromosságnak, vagy nem tud a hangomról, vagy bármiről.

De az emberi lény, amikor összekapcsolódik a forrással, akkor tudatossá válik. Ezt kell látnotok.

Amikor önmegvalósultakká váltok, fel tudjátok emelni mások Kundalinijét, megadhatjátok nekik az önmegvalósulásukat.

Ray maga nagyon soknak megadta, még Riyadhban is. Mindenütt megtette, ahová ment.

Olyan, mint ti, egy mérnök, olyan, mint ti, olyan volt, mint ti, és most meglepődnétek, hogy mennyit tud önmagáról, és mennyit tud másokról.

Egy teljes átalakulás megy végbe, mert amikor megkapod a Lelket, amikor megkapod a legmagasabbat, minden hétköznapi dolog elmarad, és önmagad mesterévé válsz.

Nem vagy rabja egy rossz szokásnak, vagy akárminek, gyönyörűen működik.

De adnunk kell egy esélyt magunknak, és türelmesnek kell lennünk.

A legrosszabb dolog az úgynevezett intelligenciában, hogy mindenből viccet tudsz csinálni.

Ez a legkönnyebb, viccet csinálni mindenből, és aztán megszabadulni tőle. A régi időkben, amikor szembe akartak nézni az igazsággal, mint Krisztus idején, nem figurázták ki.

De amikor keresztre feszítették, akkor igen, csak megtagadták.

Manapság ez nem probléma, ez nem létezik, mert a tagadás több energiát igényel, így egyszerűbb kinevetni.

Ez butaság, ismétlem, butaság valamiből viccet csinálni, mert azok vagytok, a Lélek vagytok.

Ti vagytok azok, akiknek meg kell kapni, és ha most viccet akartok belőle csinálni, akkor tegyétek.

Egész életetekben, mindegyik életetekben, mi értelme? És, ha nem kapjátok meg az önmegvalósulásotokat, a ti szavaitokkal élve kudarcot vallotok, kudarcot vallotok, és elveszítitek az esélyt, amit kaptatok.

Megvigasztalhatnak, tanácsot adhatnak, felmenthetnek, de senki sem ízleltetheti meg veletek

a saját lényetek szépségét, ezt önmagatoknak kell csinálni.

Ha nem akarjátok, rendben. Teljesen rendben van.

Szabadok vagytok, azt tesztek, amit akartok. De ha akarjátok, akkor most fejezzétek be a guruvásárlást, az ingadozást, álljatok meg és vizsgáljátok meg magatokat, hogy mire van szükségetek. Ez egy komoly dolog, aminek meg kell történnie.

Mindaddig, amíg az emberi lények nem fejlődnek, a világ egyetlen gondja sem lesz megoldva, semelyik sem, ezt fogadjátok el tőlem.

Bárminek, amit a gondolkodásotok révén hoztatok létre, mint ahogy létrehoztátok a demokráciát, vagy a kommunizmust, ezt-azt, ezt a sok butaságot, a valóságban nincs jelentése, nincs értelme.

Mert például mondhatjátok azt rólam, hogy nagy a hatalmam, így én kapitalista vagyok.

De nem tudok úgy élni, hogy ne adjak másoknak, így kommunista vagyok.

Teljesen kapitalista, és teljesen kommunista vagyok.

Minden létezik Bennem, és ezek a gondolatok mind mesterségesek, hogy az egyik csoport embert demokratikusnak tartják, és másokat meg másoknak.

Mert mindaddig, amíg ragaszkodnak az önzéshez, és mindezekhez a dolgokhoz, addig nem fognak semmi jót tenni általuk.

A tanúság állapota azért jön létre, mert eggyé váltok a Lélekkel, amely nem ragaszkodik, amely azt a fényt adja, a tanú állapotot, ahonnan az egész világot úgy látjuk, mint egy drámát.

Ez nagyon jól működik bennetek. Olyan dinamikussá váltok, hogy önmagatokat is meglepitek majd.

Ettől függetlenül meg kell értenünk, hogyha van egy erő, ami mindenen átható, akkor az az erő maga gondolkozik, szeret, és vigyáz rád.

Olyan sok dolog történt meg a Sahaja jógikkal, hogy nagyon elámulnátok, ha elmesélném.

Ámulatba ejtő dolgok történtek.

De Krishna egyértelműen megmondta, „ yogakshema, vahamyaham “, ami azt jelenti:

“Amikor megkapod a jógát, megkapod a jólétet!”

A jóga után. Azt mondta, először a jógának kell megtörténnie. Először meg kell történnie az egyesülésnek, aztán megkapjátok a jólétet.

Láttam olyan embereket, akik úgynevezett gurukhoz járnak, betegek, az arcuk sápadt, teljesen végük van, semmire sem jó, egészen nyomorult emberek.

Az ilyen emberek hogy lehetnének a jógában?

Nem csak fizikailag, de szellemileg is békében vannak. Tele vannak együttérzéssel és szeretettel. Ez az együttérzés nem beszél, csupán folyik. Árad belőletek.

Ha a virágok hervadnak, adhatsz nekik egy keveset belőle, és még élni fognak egy darabig. Ha vannak olyan fák, amik haldokolnak, adsz nekik belőle és virágozni fognak.

Ha adsz belőle az állatoknak, akkor azok megváltoznak, mert most először,

csak azután, hogy megkaptad ezt az erőt, valamit visszaadsz a természetnek. Eddig mindig csak elvettetek a természettől. Most ez az első alkalom, hogy valamit kezdenek visszaadni a természetnek.

Mert az együttérzés csak folyik, nem kap semmit, csak folyik mások felé, és ennek kellene veletek történnie.

Ne legyetek megelégedve olcsó dolgokkal, valami butasággal, valami álcával vagy tömeggondolattal.

Én egy olyan közösségről beszélek, amelyben minden egyén tudatos.

Ez nem egy tömeges cselekvés, ez egy közösség.

Isten áldjon meg benneteket!

Remélem, ma sokan kapják meg az önmegvalósulásukat, és válnak eggyé a Lelkükkel, és érzik a kollektivitást.

Ez az Én reményem. Brightont nagyon fontosnak tartom Angliában, és mindig mondtam, hogy Anglia a világ szíve.

Ez nagyon fontos, hogy a szív, ez kétségtelen, hogy ezért mondta azt Blake, hogy Jeruzsálemmé kell válnia. Nagyon sok igazság van abban, amit mondott.

Nagyon sok mindent mondott a Sahaja jógáról, ami teljesen bebizonyosodott.

De a szív egy kicsit lomha.

A szív alszik, ami szomorú. Mint ahogy említettem Európa a máj, és iszik.

El tudjátok képzelni, hogy milyenek lesznek az állapotok, még rosszabbak, ha minden a saját lényege ellen működik.

Anglia lényege a szív. Ami azt jelenti, áramoltat, keringtet.

Bármi, ami Angliában történik, azt komolyan kell venni. Mondjuk, hogy mindannyian buta emberekké váltok, akkor az egész világ azzá fog válni. Nagy a felelősségetek, amit nem ismertek fel. Nagyon fontos az, hogy mit csinálunk. Nagyon kevésnek tűnik ebben az országban, mert csak nagyon kevés ember van, aki tényleg Sahaja jógivá válik és megalapozódik.

Nagyon kevesen vannak, nagyon kevés az ilyen kaliberű. Kis gyermekek vannak és sok lesz még tíz év múlva. Biztosan nagyon jó minőségű emberek jönnek majd, és a keresők, akik most itt vannak, egy kicsit idegesek, mert akarnak tanulni az európaiaktól és az amerikaiaktól.

Semmit sem kell tőlük tanulni. Ti vagytok azok, akik áramlani fogtok, és hordozni ezt az üzenetet.

Tudom, hogy ez az ország nagyon fontos, és valahogy úgy történt, hogy a férjemet Angliába választották meg, és itt voltunk az elmúlt nyolc évben, hihetetlen!

És talán még itt leszek legfeljebb négy évig. Így remélem valami történni fog Brightonban, ami egy nagyon jó hely. Biztosan sokan fogják megkapni az önmegvalósulásukat, és segíteni fognak az emberek felszabadításában. Nagyon köszönöm.

Isten áldjon!

Ha vannak kérdéseitek, meg kell kérdeznetek. Őszintén meg kell nektek mondanom, Én az Anyátok vagyok, sosem sértődöm meg, ha kérdeztek. Fontos, mert Nekem nincsenek kérdéseim. Nektek kell kérdeznetek, nekem egyáltalán  nincsenek kérdéseim.