Nyilvános program, Muladharától a Voidig

(England)

1982-07-10 From Mooladhara to Void, Derby, England, DP, 76' Chapters: Arrival, Talk, Q&ADownload subtitles: CS,EN,ES,FI,FR,HU,HY,LT,NL,PL,PT,TR (12)View subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Watch on Youtube: View on Youku: Watch and download video - mp4 format on Vimeo: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

1982-07-10 Q&A after the Talk, Derby, England, 6' Download subtitles: EN,TR (2)View subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Download video - mpg format (full quality): Watch on Youtube: View on Youku: Watch and download video - mp4 format on Vimeo: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share

Nyilvános program, „Muladhara, Swadishthan, Nabhi, Void”, Derby, Egyesült Királyság, 1982. július 10.

Köszönöm a Derbyshire-ben és Birmingham-ben élő jógiknak, hogy lehetővé tették Nekem azt, hogy az itteni keresőkhöz beszéljek. A mai modern időkben sok kereső van, ez egy nagyon egyedi dolog. Azelőtt nem voltak keresők, legalábbis nem ilyen sokan. Voltak, akik a pénzt keresték – belőlük ma is nagyon sok van -, akik újabb és újabb országokat akartak meghódítani, akik a hatalmat keresték. Csak nagyon kevesen keresték az isteni boldogság igazgyöngyeit. Ennek oka az emberi tudatosságban, a kollektív tudatosságban keresendő, talán az emberek nem hitték, hogy képesek ezt meglelni, vagy hogy szükség lehet a keresésre.

De most az a nagyszerű helyzet állt elő, hogy nagyon sok kiváló kereső születik ezen a Földön. Tömegesen vannak keresők. Nem csak egy-kettő akad a hegy tetején, barlangban, vagy valahol üldögélve, amint meditálni próbál, hanem nagyon sokan keresnek, akik nem elégedettek magukkal, azzal amijük van. Úgy gondolják, lennie kell valaminek, ami mindezek fölött van. Akik úgy érzik, még nem találták meg az életük értelmét, akik úgy érzik, meg kell találniuk az életük célját, akik úgy érzik, lennie kell valami magasztosabbnak annál, mint amiben most vannak. Az ilyen az emberek nem csak napjaink keresői, hanem ők már évezredek óta keresők.

Krisztus idején – mondhatom – nem volt egy kereső sem, mert akiket Krisztus tanítványainak választott, azok is inkább belekényszerültek ebbe. Krisztusnak kellett megtalálnia, felkeresnie őket és beszélni hozzájuk. Mondhatjuk tehát, hogy a teremtés történetének ez egy nagyon fontos korszaka, amikor ilyen sok kereső van. De a probléma a mai keresőkkel az, hogy nem tudják, mit keresnek. Fogalmuk sincs, mit keressenek. Hogyan keressenek? Mit várjanak el? Ismeretlen területen járnak. Ismeretlen számukra.

Ezt az ismeretlen területet ma nagyon sokan képviselik. Mindenki azt mondja: „Én vagyok az, aki az árut szállítja.” Egy másik azt mondja: „Én vagyok az, aki meg tudja tenni.” Így persze összevisszaság keletkezik. A mai modern időkben zűrzavar uralkodik. Óriási zűrzavar. Csak ilyen zűrzavarban lehet nagyszerű megoldásokat is találni, ami maradandó megoldás, ami megoldja a problémát egyszer s mindenkorra.

A helyes és helytelent illetően még sosem volt ekkora zűrzavar az emberek elméjében, mint most. Ilyen mértékben még sosem. Ha régen valamire azt mondták, hogy nem jó,  és valaki mégis megtette, az tudta, hogy helytelenül cselekszik. Akik jó emberek voltak, azt mondták: „Rendben, ez jó, akkor azt fogjuk tenni.” Mindenki tudta, mi a helyes és mi a helytelen. Ennek ellenére lehet, hogy mégis megtették, azt,  ami helytelen. De ma senki nem tudja, hogy mi a helyes és mi a helytelen.

Függetlenül a helyes és helytelentől, sokkal többről van szó: ismernetek kell magatokat. Mert tudatában vagyunk annak, hogy nem ismerjük magunkat, nem ismerjük az abszolútot. Mindenki tudatában van annak, hogy relatív világában élünk. Lehet, hogy a tudatalattiban, vagy a tudattalanban, de határozottan van egy olyan érzés mindannyiunkban, hogy „Nem tudjuk.”. Ez egy nagyon őszinte érzés, egy nagyon magasztos érzés, hogy: „Valami nagyobbat kell megismernünk.”

Amikor azt a szót mondjuk „ismerni”, akkor olyasmire gondolunk, mintha azt mondanánk: Nem ismerem Derbyshire-t, sosem jártam ott. Ez mit jelent? Nem ismerem Derbyshire-t. Hogyhogy nem ismerem Derbyshire-t? Olvashatok róla könyvekben, megtudhatok róla dolgokat. Megismerhetem Derbyshire egész történelmét. Megtudhatom, kik voltak azok az emberek, akik ezeket a gyönyörű porcelánokat készítették. Megismerhetem az egész történetüket. Mindent elolvashatok róluk. Akkor miért mondanám azt, hogy nem tudok semmit Derbyshire-ről? Mert még nem jártam ott. Még nem voltam Derbyben, nem voltam ezen a környéken, nem láttam ezt a helyet, nem néztem meg, nincs tapasztalatom erről a helyről, tehát nem ismerem. Pontosan ez a helyzet most.

Az a helyzet, hogy nem ismerjük az Istenit. Olvastunk róla. Hallottunk róla. Nagyon sokan írtak róla. Amint rájönnek, hogy van érdeklődés, nagyon sok könyv jelenik meg – könyv, könyv hátán, könyvek ezrei íródnak. Mennyi igaz ezekből és mennyi nem? Lehetetlen ezt tudni, mert honnan tudhatnánk. Tegyük fel, valaki azt mondja, Bedford hercege Derbyshire-ben született. Rendben, de honnan tudjam, hogy ez igaz? Addig nem fogom tudni, amíg találkozom valakivel, aki igazán ehhez a helyhez tartozik, aki tud erről. Ugyanígy az Isteniről való tudásunk nagyon zavaros. De ez nem tudás. Ez sosem lehet a tudás.

A tudásról az az elképzelésünk, hogy ésszerű válasszal szolgál bármely kérdésünkre, amit az intelligenciánkon keresztül ésszel felfoghatunk. Ám ez a terület az intelligencián túl van, túl van az ésszerűségen, minden korlátozottan túl van, ez egy határtalan terület. Minden ilyen határtalan terület csak a tudatosság tapasztalata által ismerhető meg.

Meg kell értenetek, hogy ez egy nagyon, finom dolog. Hogy lehet megismerni valamit, ami a tudatosságunk tapasztalata. Nem olyan tapasztalat, mint amikor hirtelen meglátunk egy fényt, és ez egy tapasztalat, de fényt bármikor láthatunk. Az emberek olyan nagyszerűnek érzik, ha hirtelen fényt látnak megcsillanni maguk előtt. Ebben semmi nagyszerű sincs. Valahonnan jönnie kell a csillogásnak, aminek lehet, hogy számodra semmi haszna sincs, de érezheted azt, hogy tapasztaltál valamit. Tudnotok kell, hogy a látás nem tapasztalás. Például egy kutya látja ezt az eszközt, de mit tud róla? Látja.

A tudatosságban, az emberi tudatosságban annyi nagyszerű dolog van az állati tudatossághoz képest. Például az állatok nincsenek tudatában a szépségnek, nincsenek tudatában a tisztaságnak, nincsenek. Az emberekben ez ott van belül, érzik ezeket. A központi idegrendszerükön érzik. Bármi is legyen a tudatotokban, azt éreznetek kell a központi idegrendszeren. Ez nem csak egy képzeletbeli dolog, vagy intellektuális vita. „Igen, igen, tudom.” Ez nem az! Tudásnak az érzeten át kell jönnie, például, ez meleg, ez hideg, de egy kő nem fog érezni semmit. Tehát az érzékelésnek a központi idegrendszeren át kell jönnie. Ez azt jelenti, hogy a tudatosságot magát kell feltölteni. Új dimenziót kell kapnia.

A tudatosságotoknak új dimenziót kell kapnia. Minden egyéb tapasztalásnak nincs jelentősége az evolúcióban. Az evolúció folyamatában a tudatosság az, ami fejlődik, ami újabb és újabb dimenziókat kap. Ezek a dimenziók az emberré válásotokkal elérték a maximumot, amikor is a tudatotok készen áll az Univerzális Lény, a Kollektív Lény tudatának befogadására, ami által kollektív lényekké váltok.

Erről szeretnék most beszélni nektek, hogy ez hogyan van meg bennünk. Gyakorlati okokból ne higgyetek el Nekem mindent. De ne is utasítsátok el, amit mondok nektek. Olyan ez, mintha egy új egyetemre járnátok. Meghallgatjuk a professzort és próbáljuk követni, amit mond. Tételezzük fel, hogy egy hipotézist állít elétek, amit aztán elkezdtek körüljárni. Kidolgozzátok. Ha igaz, törvénynek nevezitek. Ugyanígy kell ebbe az új tudatosságba belépnetek, hogy először megnézitek és nem elutasítjátok. Aztán, ha igaz, el kell hogy higgyétek. A Sahaja jógában nem szabad vakon hinni. A vakhit semmiben sem segít. De elutasítás se legyen.

Ezzel a vidám hozzáállással hallgassatok meg, és amit mondok, vegyétek mind úgy, mint egy feltételezést (hipotézist). Nem kell most elfogadjátok. De aztán eljön majd az idő, hogy bebizonyítsam nektek az igazságot. Az igazságot be lehet bizonyítani. Eljött az idő Isten létének a bebizonyítására. Nem azzal fogom bebizonyítani, hogy egy nagy előadást tartok, vagy elmegyek a bíróságra, hanem a tudatosságotokon fogom bebizonyítani. A tudatosságotok abszolút tapasztalata lesz, hogy érezni fogjátok a Mindenható Istent. Eljött az idő, hogy igazoljuk az írásokat, minden szent írást. Eljött az idő, hogy bizonyosak legyetek Istennel való saját kapcsolatotokban, hogy kapcsolatban álltok az Eredendő Lénnyel, hívhatjátok Istennek, vagy bárminek. Isten számára nincs jelentősége, bárminek is nevezitek. Bárminek is nevezitek, Isten létezik, de ez az Isten nem úgy létezik, amilyennek ti felfogjátok. Nem úgy létezik, ahogy azt ti értelmezitek, vagy amilyennek tudjátok. Hanem Isten olyan, mint Ő maga . Amíg magatok nem érzitek Őt, nem fogtok hinni benne. Még ha hisztek is benne bizonyos körülmények között, ez a hit vak. Intelligens ember számára nincs jelentése és el fog jönni az a nap, amikor az ilyen ember megtagadja ezt a fajta vakhitet.

Ahogy már mondtam, van bennünk egy rendszer, amely a tudatosságunk felemelkedésével alakult ki, melynek különböző szintjei olyanok, mint a belénk írt történelem, arról, hogyan váltunk emberi lényekké. Különböző korszakokat különböztethetünk meg. Az első volt a szén atom kora, amikor élőkké váltunk. A halott élővé vált. Ezen a ponton kezdődött. Ez az alatt a hatalmas erő alatt található, ami a keresztcsontban van és amit Kundalininek nevezünk. Ez ugyanaz az erő, amelyet a Bibliában az Élet Fájaként leírtak. „Lángnyelvekként fogok megjelenni előttetek.” A Biblia nagyon mikroszkópikus dolog, és a szimbolizmusát nem lehet megmAgnyarázni addig, amíg nem kaptátok meg az új tudatosságotokat, a vibrációs tudatosságot.

Ez az erő, a vágy ereje, a végső vágyé, az egyetlen vágyé, az igaz vágyé, ami bennünk van. Minden egyéb vágy hasztalanná válik. Vegyük a jóléti államokat. Az emberek jólétben élnek. Gazdagok, tehetősek, de nem boldogok. Svédország és Svájc, ahol az emberek rendkívüli jólétben élnek, azon verseng egymás között, hogy hány fiatal fog öngyilkosságot elkövetni. Most hallottam, hogy a svájciak vezetnek. Sokkal több svájci követ el öngyilkosságot, mint svéd fiatal.

Ez az az állapot, amelyben fel kell ismernünk, hogy a jólét, ha ez volt a vágyunk, nem az igazi vágy, mert miután megkaptuk a jólétet, boldognak kellett volna(kellene) lennünk és örömtelinek, de nem vagyunk azok. A gazdaság alapja az, hogy az egyedi igények kielégíthetőek ugyan, de sohasem adnak általános elégedettséget. Ez azt jelenti, hogy az anyag nem tudja kielégíteni az igényeinket. Mi is ez az igény? Amit keresünk, az ebben az erőben van elrejtve, ez pedig az Istennel való egyesülés, a jóga keresése. Amit megkeresztelésnek hívunk.

A Koránban ugyanezt pir-nek nevezik. A pir-ré kell válnod, a kétszer születetté. Számos nyelvben leírták már, de ugyanarról a dologról van szó. Minden írás megegyezik ebben, ha követitek miket mondanak, el fogtok csodálkozni azon, hogy mind ugyanarról beszélnek. Valaki mondhatja ezt: „Anyám, lehetnek más módszerek is. Valami más is működésbe hozhatja.”

Nincs más módszer, mert ez már évezredek óta formálódik bennetek, azóta, amióta létrejött a szén. És ezt mind a természet rendezte el bennetek. Ez olyan, mintha azt mondanátok, hogy a magot más módszerrel is ki lehet csíráztatni. A mag számára nem létezik másik módszer. A magban benne van a csíra, és ezt kell felébreszteni, csak így tud az egész működni. Ugyanígy fog ez bennetek is működni. Ezt az erőt kell felrázni bennetek. Fel kell hogy ébredjen bennetek. Amikor felébred, felemelkedik bennetek. De mi is ez az erő? Ez a Lélekkel való eggyé válás ereje. Ez az erő tudja, hogy eggyé kell válnia az Istenivel.

Van nagyon sok más vágyunk. Azt kérdhetnénk: „Hogyan kapcsolódik ez mindehhez?” Olyan ez, mintha mondjuk Derbyshire-ba kellene jönnünk, hogy találkozzunk veletek. Megtesszük az egész utat, eljövünk a Guild Hall-ig, eljövünk idáig és nem találkoztunk veletek. Akkor az eljövetelem és utazásom hasztalan lenne, mert nem találkoztam veletek. Nem lenne értelme. Ugyanígy, minden más vágy csak ennek az egynek a megvalósításáért van, a végső vágyért, az Istenivel való eggyé válás vágyáért.

Sok mindent lehet elmondani a Kundaliniről. Sok százszor beszéltem már a Kundaliniről és ahhoz, hogy többet tudjatok róla, a Sahaja jógába kell jönnötök. De most röviden elmondtam nektek, hogy mi a Kundalini és hol helyezkedik el.

Mármost ott az ábrán látható a valójában második központunk, de amit mi harmadikként kezelünk, itt található, a keresésünk ereje, vagy mondjuk úgy, a központja. Ezt a központot Nabhi csakrának nevezzük, ez adja a keresésünket. Állati szinten a gyomrunkon keresztül kerestük az ételt, és ezen meg fogtok lepődni, amikor emberi lényekké váltunk, szintén a gyomrunkon keresztül keressük a pénzt. Lehet, hogy itt-ott letérünk az útról, de végső soron még Istent is a gyomrunkon keresztül keressük.

A gyomor körül van az a terület, amelyen át kell kelnünk, és ez a Mesterek területe. Mindegyik Ősi Mester, mint például Mózes és Szókratész ezen a területen születtek. Tíz ilyen nagy, alapvető Ősi Lény jött erre a földre, akik azért jöttek, hogy képet adjanak a keresésünkhöz, és ahhoz, hogy mit kell tennünk. Tulajdonképpen azért jöttek, hogy megtanítsanak minket arra, hogyan kerüljünk egyensúlyba, és ezáltal felemelkedhessünk.

A nagy próféták, vagy mondhatjuk úgy, Ősi Lények, voltak ezek a Mesterek. Azért jöttek, hogy értesítsenek minket arról, ha nagyon a bal, vagy a jobb oldalra kerülünk, veszítünk a fenntartó erőnkből, mindabból, ami emberi lénnyé tesz minket. Emberi lényekként rendelkeznünk kell a fenntartó erővel, és ez az a központ, amely fokozatosan kibontja a fenntartó erőt az állati, majd a magasabb rendű állati szinten keresztül az emberi szintig, amikor az ember ráébred arra, hogy ezek a fenntartó erők léteznek benne. Így születtek meg a törvényeink. A Biblia tízparancsolata a tíz fenntartó erő bennünk. Ők a tíz Guru, akik eljöttek erre a földre, hogy megvédjék az embereket attól, hogy letérjenek a középső útról és a bal, vagy a jobb oldalra kerüljenek.

A bal oldal, mint az ábrán látható, az érzelmi oldalunk, és a vágyunk ereje. Ez az érzelmi oldal adja nekünk a tudatalattit és azon túl a kollektív tudatalattit. A jobb oldalon van egy másik erő, a cselekvésünk ereje, amikor a vágyunkat cselekvésbe fordítjuk. Ez a cselekvés ereje adja nekünk a jövőnket, és ellátja a testi és mentális tevékenységünket. Ennek eredményeként létrehozunk egy intézményt a fejünkben, amit egónak nevezünk. Ez mindenkiben megvan. Nem kell tőle megijedni. Amikor teszünk valamit, úgy érezzük, mi tettük, bár ez csak mítosz, mi mégsem hagyunk fel a mítosszal, mert még nem láttuk a valóságot.

A másik a bal oldal ereje bennünk, amellyel fogadjuk mások aggresszivitását, és amely a múltunkat adja. Ez ad nekünk érzelmeink aktivitásának a melléktermékeként egy másik intézményt, mint egy lufit, ott látható, amit szuperegónak nevezünk. Ez a két dolog találkozik a fejben, pont így. Ahogy növekedünk és a fejtetőn, a kutacs területe megcsontosodik és ez a lágy terület, amely gyermekkorunkban lüktet, teljesen be lesz fedve. Így alakul ki az én tudat. X, Y, Z urak leszünk. Kialakul a szabadságotok.Szabadon lehettek X úr, Y úr, Z úr.

Miután ezt elértétek, elkezditek a második központot használni, ami a kreativitásotok központja, a cselekvésetek központja. Az állatoknak nincsen egójuk. Persze, ha emberekkel élnek együtt, akkor kialakíthatnak. De egyébként egyáltalán nincsen egójuk. Amikor pedig valami helytelent tesztek, megbántódtok, bűntudatotok lesz. Az állatoknak sosincs bűntudatuk, mert egy másik állat megölése a természetükhöz tartozik, az a természetük, hogy egyenek, így ezért sosem érzik bűnösnek magukat. Csak az emberek mondják ezt: „Ó, nem kellett volna ezt mondanom. Nem kellett volna ezt tennem.” A bűntudat csak az emberekre jellemző. Mások elnyomása egyedül emberi tulajdonság.

A második központ akkor lép működésbe, amikor gondolkodtok, a jövőről gondolkodtok, terveztek. A fizikai … (Shri Mataji oldalra súg valamit.) (Túl erős a fény. Lekapcsolnátok? Jobb, ha lekapcsoljátok.) Gondolkodtok, és a gondolkodáshoz energiára van szükségetek. Ezt az energiát a gyomrotokban lévő zsírszövetből nyeritek, amely az agy működéséhez szükséges. Ahhoz, hogy ezt az agy számára átalakítsa, ennek a szegény központnak nagyon keményen kell dolgoznia. Amikor gondolkodtok, ez a központ működik. Nagyon, nagyon keményen kell dolgoznia egy feladatért, ami pedig az, hogy ellássa az Agnyat zsírsejtekkel. (Shri Mataji a lámpák lekapcsolását kéri.)

Ez a központ, amit Swadishthan központnak hívunk, adja a jövőtöket, a jövőről való gondolkodás és a tervezéshez szükséges energiát, a fizikai munka, testi feladatok megnyilvánulásához szükséges energiát. Ez a szegény központ csak egyetlen feladatot tud végezni: átalakítja a zsírt az agy működése számára. Mármost, ha egy központ, amelynek több feladata is van, csak egyet végez, akkor a többit elhanyagolja. Ez problémát fog okozni a szervezetben, mert el kellene látnia a májat, a hasnyálmirigyet, a vesét és a lépet. És ha egyszer elkezd csak egyféle feladatra koncentrálni, akkor erre programozza át magát,és a többivel már nem fog tudni foglalkozni. Így alakul ki a máj probléma, így jön létre a cukor betegség, vese gondok, és a vérnyomás problémák. És egy nagyon komoly betegség, a vérrák is kialakulhat.

A Sahaja jóga meg tudja gyógyítani mindezeket a betegségeket. Ezek csak testi bajok, de még a testi bajainkat is meg tudja gyógyítani, mert ha ezt a központot visszahozzuk a normális működésébe, ha normális viselkedésre ösztönözzük, könnyen meg tudjuk gyógyítani az ilyen betegségeket, amelyek a túlzott aktivitásból, a túl sok gondolkodásból, a túl sok fantáziálásból erednek.

Nagyon veszélyes dolog mindig a jövőre gondolni. Például, ahogy most itt ülünk, kényelmesen kellene itt ülnünk és beszélgetnünk egymással. Ehelyett ilyen gondolataink támadnak: „Mit fogok holnap csinálni, vagy mit fogok csinálni, ha hazamegyek? Mit fogok főzni? Mit fogok enni?” Vagy, hogy “Elérem-e a vonatot?” Az efféle futurista viselkedés egy nagyon furcsa személyiség kialakulásához vezet. Az ilyen ember annyira a jövőben fog élni, hogy elfelejti a múltat. Találkoztam egy úriemberrel, aki még a nevét is elfelejtette. Az apja nevét is elfelejtette. Elfelejtette az anyja nevét, és felesége legnagyobb döbbenetére, még az ő nevét is. Erre a feleség sírni kezdett. Azt mondta: „Most mit csináljak? Mindent elfelejtett. Most már a jövőben van. Csak a jövőt ismeri.” Vissza kellett őt hozni középre. Ekkor fokozatosan elkezdett újra emlékezni. Ekkor elmondta Nekem, hogy ő az egyik nagy körzet tanácsának az elnöke Indiában. Majd azt mondta: „Voltam.” Majd azt: „Vagyok.” Erre Én: „Ez jó: ez már jobb. Most már abban az állapotban vagy, amikor azt mondod, hogy vagyok.”

Ez történik, és ez fog történni a mostani társadalmainkkal, amelyek nagyon futuristák. Ahhoz, hogy ezt lecsillapítsuk, bármivel próbálkozhatunk. Bármit próbálhattok. Például, mutathattok képeket a múltból, ilyesmiket, de ez nem fogja a lovat visszahozni. Nagyon gyorsan szalad. Az egyetlen dolog, ami segíthet, az a Kundalini felébresztése. Amikor a Kundalini felébred akkor megvilágosítja a középpontot és a középpont maga visszanyeri a normális alakját, a normális működését, a normális állapotát. Emellett rendelkezik a megnyilvánulás dinamikus erejével, amint ez a központ, amely a figyelmünkért felelős, megvilágosodik, a figyelmünk is megvilágosodik és a megvilágosodott figyelem dinamikussá válik. Ennél fogva, ahogy itt ülünk, bárkire ráhelyezhetjük a figyelmünket, csak helyezzétek rá a figyelmeteket, semmi mást nem kell tennetek, és az ujjaitokon érezhetitek, hogy mi a baj azzal az emberrel. Lehet ez a valaki több ezer kilométernyire. Amikor Nixon bajban volt, nem is tudom, egyszer azt mondtam: „Nézzük meg mi van Nixon-nal. Hogy van?” Azt mondták, „Anyám, szörnyű bajban van”.

Krisztus azt mondta: „A kezeitek beszélni fognak.” Ez az idő most eljött. Ezek a kezek, amelyek annyira egyszerűnek tűnnek, valójában nagyon finoman kidolgozottak, annyira érzékenyen lettek megalkotva, az idegvégződések annyira mikroszkópikusak, hogy nem értjük, mennyi mindent el tudnak nekünk mondani, mi mindenre képesek. A Kundalini felébredésével az ujjaitokon elkezditek érezni a vibrációkat magatok körül, a Mindent Átható Erőt, amelyet még sosem éreztetek azelőtt. Ezek az ujjak, amelyeket elhanyagolunk, amelyekkel rosszul bántunk, rossz dolgokra használunk, ezek az ujjak maguk megvilágosodnak és elkezditek érezni őket.

Ezért mondtam azt, hogy a tudatosságotoknak kell megvilágosodnia. A tudatosságnak kell megnyilvánulnia. Így elkezditek azokat (csakrákat – ford.) érezni az ujjaitokon. Itt baj van, ott baj van, látni fogjátok, hol a probléma. Ezek mind a központjaitokkal kapcsolatosak. Ebből van öt, hat, hét. Hét a bal oldalon és hét a jobb oldalon. Ez az érzelmi oldalunk, ez a fizikai és a racionális, vagy mondhatjuk úgy, a mentális oldalunk.

Megtudhatjuk valakinek az állapotát, abból, hogy meleget érzünk vagy forróságot, vagy zsibbadást, vagy nehezet. Párbeszéd alakul ki a Mindent Átható Erővel, amely informál minket, üzen nekünk. Ezek az üzenetek annyira helyénvalóak, hogy ha mondjuk lenne itt tíz önmegvalósult gyermek, – sok önmegvalósult gyermek születik ezekben az időkben. Manapság nem értjük meg a gyerekeket, de ezekben az időkben nagyszerű gyerekek születnek és ők azért születnek most, mert eljött az idő. Ez az Ítélet ideje, a Feltámadás ideje, ez az a kor, amelyről az írásokban olvashatunk. Nagyszerű emberek születnek. Ha ezeknek a gyerekeknek bekötjük a szemét, és az előttük ülő személyről kérdezzük őket: „Mi a gond ezzel a személlyel?”, mindannyian ugyanazt az ujjukat fogják felemelni. Ugyanazt az ujjukat fogják felemelni, akkor is, ha be van kötve a szemük, akkor is ha háttal állnak annak a személynek, hátra felé tudják tartani a kezüket és meg tudják mondani. Ők annyira jók, a gyermekek annyira jók. Amikor a szájukba veszik az ujjukat, néha azt hisszük, nem is tudom, Freud, akit én sületlennek tartok, nem sok mindent tudott Istenről és az életről, egyáltalán semmit. Ő nagyon …, keveset tudott. Azt mondja, ennek köze van a szexhez. Mindenben csak a szexet látta és nem az emberi lényt. Másokat is le akart alacsonyítani. (Bármit is mondjon ez az alak, az igazság az, hogy ennek semmi köze a szexhez.)

Arról van szó  hogy ezek a gyerekek érzik a forróságot az ujjaikban. Ténylegesen érzik. Ezért teszik az ujjukat a szájukba. Vannak nagyon apró gyermekek, akiket láttam. Van itt egy, aki Londonból való, egy másik idevalósi a közelbe, ha megkérded bármelyiküket, azonnal megmondják, hogy hol az akadály, melyik csakrában. A gyerekeket nem lehet becsapni. Ugyanazt a dolgot fogják mondani arról, hogy mi történik. A tudatosságotok megvilágosodik, és a kezeitek, amelyekben a szimpatetikus idegrendszer végződik, el fogják mondani nektek. Mondhatjuk, hogy a központi idegrendszerünkön érzünk másokat és magunkat.

Tegyük fel, itt ülsz előttem, és én megkérdem tőled: „Mi a problémád?”. Azt fogod mondani, hogy „Nem tudom, mi a probléma velem. Nem tudom.”. De én lehet, hogy meg tudom mondani, hogy mi a probléma veled. Ha elmész az orvoshoz, azt fogja mondani: „Igen, ez a probléma.” Honnan tudta?” Nem kell elmenni semmilyen vizsgálatra, semmilyen orvosi vizsgálatra nem kell elmennetek, ahol miután kivették az összes fogatokat, a szemeteket, azt mondják, hogy nagyon egészségesek vagytok. Nem kell ezeket a szörnyű dolgokat elviselnetek. Nem kell ezekre pénzt pazarolnotok és mindenféle frusztrációval járó dolgokat kipróbálnotok. Elég, ha így teszitek a kezeteket és tudni fogjátok, hogy mi van veletek. Azok, akik Sahaja jógik, pedig meg fogják mondani nektek, hogy mi a baj veletek és hogyan hozhatjátok azt rendbe.

Eljött az idő, ez egy fantasztikus kor, amelyben a Sahaja jóga nagyon sok rákos beteget meggyógyított, nagyon sok vérrákos beteget. Nemrég egy lány, aki Sahaja jógini New Yorkban, meggyógyított egy vérrákos beteget. A beteg fiú már haldokolt. Kijelentették róla, hogy meg fog halni. Úgy mondták, hogy még kb. tizenöt napja van hátra és aztán meg fog halni. Ennyit tudtak tenni. Azok után, amin ez a fiú keresztül ment. Eljöttek Indiából, minden pénzüket erre költötték, és ezt a zárójelentést kapták, hogy tizenöt nap múlva meg fog halni. Mármost, ezek az emberek valahogy kapcsolatba léptek Velem, és azt tanácsoltam nekik, hogy hívjanak fel egy New Yorkban elő jóginit. Elmondták, hogy van itt egy fiú, Rahulnak hívják, nincs még tizenhat éves. Vérrákja van. Nemcsak, hogy a fiú meggyógyult, hanem el is jött hozzám Londonba, és most már otthon van.

Nagyon fantasztikusan hangzik az, hogy valaki, aki nem orvos, akinek semmi köze az orvostudományhoz, gyógyítani tud. Minden orvosságon túl, mindezeken túl, létezik egy finom szintű erő, az isteni erő, amelyből minden ered. Ha valamilyen módon ennek az erőnek a birtokába kerültök, vagy annak az embernek, aki tudja, hogyan bánjon ezzel az erővel, akkor bárkit meg tudtok gyógyítani. Most már nem Én gyógyítok, a tanítványaim gyógyítanak. Nem is tudom, Dr. Warren, aki orvos, hány embert is gyógyított meg a Sahaja jóga segítségével, ami nem orvostudomány. Még ő maga sem tudná megszámolni, mennyi beteget gyógyított meg.

Az egész rendszer meg fog változni. Saját magatok mestereivé fogtok válni, az erőkké, amelyek belőletek fognak kiáradni. Amikor valaki azt mondja, hogy vannak tanítók (guruk), akik gyógyítani tudnak, vannak guruk, akik szörnyű betegségek növekedését tudják megállítani, akkor nem hisszük el, hogy ez lehetséges. Azt gondoljuk, ez lehetetlen. Hogyan volna lehetséges? Hogyan hihetnénk el? Ez egy dajkamese. De ha látjátok ezt magatokon megnyilvánulni, akkor elámultok majd.

Egyszer hajóval utaztam, és a kapitány megkapta tőlem az önmegvalósulását. Történt egyszer, hogy a hajó egyik alkalmazottja beszorult a hűtőrészbe és tüdőgyulladást kapott. Persze, Én nem magánemberként utaztam, a férjem ennek a cégnek volt az elnöke, így nem kérhetett meg Engem, hogy bemenjek hozzá. Úgy gondolta, ez túl nagy kérés lenne. Azt mondtam: „Rendben, ha nem engeded, hogy bemenjek hozzá, akkor neked kell. Ne küldj SOS jelet orvosért, semmit se. Menj és tartsd a kezed a mellkasán öt percig.” A tüdőgyulladása teljesen meggyógyult, de a kapitány mégsem tudta mindezt elhinni. „Lehetséges ez?” Azt mondtam: „Igen. Ez megtörtént veled. Most már átalakultál. Fogadd el.”

Fel kell válallnotok az erőt, amelyet kaptatok, amit szanszkrit nyelven mi úgy hívunk, hogy „viraaj”. Vállaljátok fel. Mert látjátok, ha nem tudjátok, hogyan éljetek a trón hatalmával, hogyan higgyétek azt a magatokénak, akkor olyanok lesztek, mint a koldus gyermek, akit a trónra ültettek, de aki még mindig az eléje járuló emberek felé tartja a markát: „Adj öt rúpiát! Adj öt rúpiát!”

Ameddig fel nem vállaljátok ezeket az erőket, bizonytalanok lesztek, de ettől azért még ott vannak bennetek. Különösen a nyugati elme számára ez egy nagyon nehéz pont, mert nem tudják elhinni, hogy rendelkezhetnek ezekkel az erőkkel. Hiába mondjuk nekik, azt kérdik: „Hogyan lehetséges ez?” Pedig lehetséges.

Vegyük például ezt az eszközt. Ha elvinnétek egy faluba és azt mondanátok, hogy ez messzire viszi a hangjukat, vagy ha mondjuk egy televízióról azt mondanátok, hogy mindenféle filmet, színdarabot láthatnak benne, vagy hogy zene jön ki belőle, nem fogják elhinni nektek. Azt mondanák: „Ebből a dobozból? Ez csak egy közönséges fadoboz.” De ha csatlakoztatjátok, akkor megmutatja, mire képes.

Hasonlóképpen az emberi lényeket is hétköznapi, közönséges dolognak tartjuk. Magától értetődőnek vesszük. Nem is tudjuk, mennyire dicsőségesek vagyunk, mennyire nagyszerűek vagyunk, hogy Istennek milyen fáradságos munkájába tellett megteremtenie minket oly sok odafigyeléssel és szeretettel. Mindezt különleges célból tette: mert minden erejét nekünk akarja ajándékozni. Azt akarja, hogy belépjünk az Isteni Királyságba, és élvezzük az áldásait és szeretetét. Mindezt nem tudjuk elhinni, annyira frusztráltak vagyunk, annyira undorodunk magunktól és a társadalmunktól, mindentől. Pedig nem kellene, nem kellene. Csak meg kell történnie. Csak csatlakoznotok kell a hálózathoz és minden működni fog. Ahogy már működik is. Emberek ezreiben működik és bennetek is fog.

Az embereknek elég abszurd elképzeléseik vannak, miszerint pénzzel mindezt meg lehet vásárolni. Hogyan is lehetne fizetni bármiért, ami élő? Fizettél már valaha valamiért, ami élő? Fizettél már a virágnak azért, hogy gyümölccsé érjen? Lehet a virágnak fizetni? „Rendben, itt van egy font, teremj gyümölcsöt!” Menni fog így? Teljesen abszurd. Nem fizethetünk az élő Istennek, nem fizethetünk az élő tapasztalatért, nem fizethetünk az evolúciós fejlődésünkért. Mert mindez spontán. Mert mindez bennünk van. Magától működik.

Csak a pénzt értjük, olyannyira, hogy nem értjük meg azokat a dolgokat, amikért nem kell fizetni, pedig oly sok minden ingyen van. Oly sok minden ingyen van, mégsem értjük ezen dolgok fontosságát, mert azt hisszük, ha valami ingyen van, akkor az nem lehet nagyszerű. Valójában pedig a nagyszerű dolgokat mind ingyen kapjuk, ezek nélkül nem is léteznénk. Nem élhetnénk, ha nem lélegezhetnénk szabadon, nem lehet e nélkül létezni. Néha előfordul a repülőgépen, vagy valahol (hogy nincs levegő – ford.), ilyenkor jönnek rá az emberek azon dolgok fontosságára, amelyekért nem kell fizetnünk, és amelyeket magától értetődőnek veszünk.

Meg kell értenünk, hogy az Istenről és az Isten eléréséről, az önmagunkban való elmélyülésről alkotott elképzeléseink szintén tévesek. Azt hisszük, hogy ha fejen állunk, elérhetjük Istent. Ha ez így lenne, akkor minden evolúciós előrelépésnél fejen kellett volna állni.

Vagy azt gondoljuk, hogy ha versengünk, akkor elérünk valamit, vagy azáltal, hogy ilyen, vagy olyan ételt eszünk, ha valamilyen módon viselkedünk, akkor elérhetjük Istent, ez mind hibás elképzelés. Megkérdezhetitek akkor, hogy miért mondják a vallások, hogy ne kövesd el ezt, ne tedd azt? Azért, mert ezek a dolgok szükségesek a fennmaradásunkhoz, hogy emberi lényekként egyensúlyban tudjunk maradni. Ha nem tesszük ezeket a dolgokat, elveszítjük az egyensúlyunkat. Kell, hogy legyen bennünk egyensúly, ezért mondták: „Ne tedd ezt!”

Az emberek hajlamosak a szélsőségekre. Mond nekik az ember valamit… Ismertem embereket, ha azt mondjuk nekik, ahhoz, hogy ez a központ meggyógyul, ha ezt az ászanát végezd, akkor százszor, vagy ezerszer is elvégzik egy nap. Erre pedig nem kérte őket senki. Azt mondtam, elég, ha egyszer csinálod, vagy egyszer egy héten. Akkor is százszor fogják. Szélsőségekbe megyünk. Ezért mondták ezek az emberek, hogy ne tedd ezt, ne tedd azt, ne tedd meg amazt, mert így megtartjuk az egyensúlyt. De ekkor az egónkkal azt mondjuk: „Miért ne? Mi a baj ezzel?” Rendben, akkor tedd meg.

Olyan, mint amikor a gyereknek azt mondjuk: „Ne dohányozz!”. „Miért ne, minden barátom dohányzik, én is fogok.” Rendben, tedd azt. Dohányozz, legyél rákos, lesz egy lyuk a nyakadon. Lélegezz azon át. Aztán később az se lesz, orrod se lesz. Úgy fogsz mozogni, mint egy gép, és bámulsz mindenkire. Nem tudsz majd beszélni, nem tudsz normális emberként élni. Akkor majd rájössz, hogy: „Istenem, bárcsak ne dohányoztam volna !”

A Sahaja jógában nem mondjuk azt senkinek: „Ne dohányozz!”, mert az emberek fele elmenne. Sosem mondjuk: „Ne igyál!”, sose mondjuk, hogy ne tedd. Azt mondjuk, rendben, ha ezt teszed, rendben van. Először hadd kapjátok meg az önmegvalósulást. Mihelyt megtörténik, egyszerűen magatoktól abbahagyjátok ezeket a dolgokat, mert ha megtaláltátok a legmagasztosabbat, nem fognak ezek az apró dolgok érdekelni. Minden szokásotok automatikusan megszűnik. Nem kell rátok erőltetnem semmit. Minden ott van bennetek, az erő, amely felemel. Mint ahogy a lótusz, amely saját erejéből felemelkedik a mocsárból, ugyanúgy ti is feljöttök, és az illatotok betölti majd a mocsarat, magatok is meglepődtök majd. Először a mocsárral azonosítjátok magatokat, és azt gondoljátok, hogy ez az, ami van. De ez nem igaz. Amikor a lótusz felemelkedik, széttárja gyönyörű szirmait és a belőle áradó illat lesz a személyisége, amely mindenfelé árad belőle. Ez az, ami veletek fog megtörténni. Mindannyian a bennetek rejtőző, láthatatlan lótusszá fogtok válni, amely kinyílik és isteni mivoltotok illata szerteárad majd.

Ma nem tudok minden központra kitérni, mert ha mindegyikről elkezdenék beszélni, az nagyon terjedelmes lenne. Három központról volt tehát eddig szó: a Muladhara, a Swadishthana, és a Nabhi csakrákról. A többiről majd holnap beszélek, de most még a Lélekről kell szólnom, amelyről már annyiszor elmondtuk, hogy a Lélekké kell válnunk.  Az angol nyelvben, mint tudjátok, a ’spirit’ szó sok mindent jelent, eléggé több értelmű. Még az alkoholt, a halott lelkeket is így nevezik, és a Lelket is, amely mindenen túl van, amely a tiszta lény, amit szanszkrit nyelven Atmának neveznek. Én arról a Lélekről (Spirit) beszélek, amely a tiszta lény bennünk, amely kötődések nélküli, amely a szemlélő bennünk, amely mindig lát minket, figyel minket, és mint öröm és boldogság lakozik a szívünkben. A Lélek nem a mi tudatos elménk és nem is érezzük a központi idegrendszerünkön, nincs az irányításunk alatt.

Egy analógiával szemléltetve, a bal oldal olyan, mint a fék, a jobb oldal pedig olyan, mint a gázpedál az autóban. Amikor vezetni tanulunk, elöl ülünk a vezetői ülésben, a mester pedig figyel minket hátulról, nézi az előadást. Néha a bal oldalra megyünk, vagyis megnyomjuk a féket, néha pedig felgyorsítunk, hibát követünk el, végül megtanulunk vezetni.A vezetni tanuláshoz bölcsesség kell, és ennek úgy leszünk birtokában, ha egyensúlyban tartjuk az életünket. Az egyensúly a legfontosabb dolog. Ha valaki nincs egyensúlyban, a Sahaja jóga segítségével egyensúlyba tud kerülni.

A jobb és baloldal egyensúlyban tartása, vagyis a fék és a gáz használata által elsajátítjátok a vezetés mesterségét. Ám a mester még mindig ott ül a hátsó ülésen. Aztán ti váltok mesterré. A mester a bennetek lévő Lélek. A Lélekké váltok, figyelitek magatokat, amint vezettek. Az egész olyan lesz, mint egy színdarab, mint egy dráma. Kívülállóként szemlélitek, ami a szemetek előtt történik, minden olyan lesz, mint egy színdarab és ti nem vagytok a részei. Tehát a tengelyetek területére léptek, és a periféria nem lesz hatással rátok. Csöndes, sugárzó, halk személlyé váltok, aki látja a perifériát, a periféria mozgását, de nincs benne.

Így váltok mesterré. Így váltok prófétává.“ A Sahaja jógának ma megvan az ereje ahhoz, hogy prófétává tegye Isten embereit, és ezen próféták másokat is azzá tudnak tenni.” -, mondta William Blake, Anglia nagyszerű költője. Pontosan erről szól a Sahaja jóga. Blake száz évvel ezelőtt mindezt megjósolta, és ha ma eljöttök a Sahaja jógába, elámultok majd, mivé váltatok. Amit megjósolt arról, hogy Angila a holnap Jeuzsáleme lesz, az a holnap most van.

Az országotoknak, Angliának ˗ amely oly távoli, nem tudom az emberek tudatában vannak-e annak, hogy mi is ez az ország, ami az univerzum szíve, az univerzum legfontosabb része – Jeruzsálemmé kell válnia. Ezért az angol embereknek ki kell jönniük a tehetetlenségükből, meg kell látniuk a lehetőségeiket, fel kell emelkedniük ehhez, és így működni fog. Londonban már nagyon jól működik is. Persze nincsenek túl sokan, mert műanyagot lehet sorozatban gyártani, de olyat létrehozni, ami élő, ahhoz idő szükséges. Mihelyt eljön az ideje, és ez a nagyszerű ország éretté válik, biztos vagyok benne, hogy elfoglalja majd a helyét abban a pozicíóban, hogy Jeruzsálemmé válik, ahová az emberek azért jönnek, hogy Istent imádják.

Meglepő dolgok történnek a Sahaja jógában, a százszorszép, amelynek sosem volt illata, most illatos. Angliában a legtöbb virágnak nem volt azelőtt illata, erről voltak híresek. Most mindegyik rendkívül illatos. Ti magatok is meggyőződhettek erről.

Mindezen dolgokat a természet alakította így. Minden működik, de mi a helyzet az emberekkel? Hol vannak, mit csinálnak, merre vesztek el? Ez nagyon szomorú dolog. Véletlenül jöttem Londonba, azt kell mondjam, de lehet, hogy ez már előre így lett rendezve. A férjemet kinevezték erre az állásra, és ide kellett jönnie. Az ENSZ ezen ügynöksége egyedül csak itt van, Angliában. Máshol sehol nincs. Az ENSZ-nek egy ügynöksége van, ahová a férjemet kinevezték, így kerültem ide. Máskülönben nem hiszem, hogy guruként ide jöhettem volna, mert ezen kívül más nem érdekel. Máskülönben nem jöhettem volna, mert hivatlanul nem mennék egy országba, de ide meghívottként érkeztem. Minden magától működik. Nektek csak önmagatokat kell rendbehozzátok, hogy megértsétek nem csak a dinamizmus és a vitalitás fontosságát, hanem ami a legfontosabb, hogy ezen a ponton a pusztulás vagy épülés közötti határon álltok. Az angol emberek különleges helyzetben vannak. Fel kell emelkedniük, mert ők alkotják a szív sejtjeit.

Holnap folytatom ezt a beszédet. Remélem, el fogtok jönni és jól fogjátok érezni magatokat. Elnézést a torkom miatt, mindennap egyfolytában beszéltem. Nagyon köszönöm.

Ha van kérdés, szeretném azokat megválaszolni.

Egy jógi a kereső kérdését mAgnyarázza: Ön azt mondta, hogy az önmegvalósulás után gyógyítani lehet. Neki az a problémája, hogy az édesanyja süket. Helyre tudja hozni a hallás problémáját?

Shri Mataji: Ebből a kérdésből Nekem az az érzésem támad, hogy azt hiszik, mindenkit meg kellene gyógyítanom. Ez nem így van. A Kundalini felemelkedésének mellékterméke az, hogy meggyógyulunk. Sajnálom, ha úgy gondolja, azért vagyok itt, hogy mindenkit meggyógyítsak. Talán telepedjek le egy kórházban? A lényeg az, hogy a Kundalinit fel kell ébreszteni, hogy meggyógyuljunk. Rendben? Ha az anyja itt lenne, akkor kidolgozhatnánk a problémáját. De meg kell értenetek a lényeget, hogy Istennek van józan esze, akárcsak nekünk, és Őt csak az olyan megvilágosodott emberek érdeklik, mint amilyenek mi vagyunk, akik el tudjuk végezni az Ő munkáját. A nagyon beteg emberek, a rendkívül betegek egy pillanat alatt meggyógyulhatnak.

Mondom nektek, el fogtok majd ámulni… India elnöke Amerikába ment kezelésre, de nem tudták meggyógyítani, így visszatért Indiába. Mrs Ez meg Ez néven meglátogattam, de a a főbiztos elmondta neki, Ez és Ez vagyok, és már hallotta a nevemet azelőtt Indiában. A felesége azt kérdezte tőlem: „Miért nem gyógyítja meg a férjem?” Már a végét járta… Már mindent előkészítettek a gyászszertartáshoz Indiában. Csak rátettem a kezem a hátára tíz percig, nem fogjátok elhinni…, már napok óta nem aludt a fájdalomtól. Azt mondta: „Enyhült a fájdalmam. Aludni akarok.” Felkelt, és teljesen rendben volt. Lábra állt, az emberek hordágyat, meg mindent hoztak neki, de ő a saját lábán ment el. Nem hittek a szemüknek. De ez azért történt, mert szerepe lesz Isten munkájában.

Ha a házunkban olyan lámpás van, ami nem ad fényt, azzal nem törődünk, azt eladjuk kacatnak. Hasonlóképpen, az Isteni nem gyógyít meg minden embert. Sok ezret meggyógyít, de azoknak, akik nagyon betegek, azt mondja: „Rendben, menj át a második körön. Rendben? Gyere vissza megtisztulva, kipihenve, és aztán majd működni fog.”

Tehát nem szükségszerű, hogy mindenki meggyógyul, nem szükségszerű. De nagyon sokan meggyógyultak, és működött náluk. De nem az a legfőbb dolgunk, hogy gyógyítsunk. Nem. Hanem az, hogy önmegvalósulást adjunk az embereknek, aminek a mellékterméke, ahogy ön mondta, ha megkapja az önmegvalósulását, a süketsége el fog múlni. Sok embernek elmúlt a süketsége. De nem csak a süketség, hanem a kopasz embereknek is kinőtt a hajuk. Neki nem volt haja, amikor Hozzám jött.

Az önmegvalósulás után és előtt olyan nagy a különbség, hogy jobb, ha az önmegvalósulás előtt lefényképezitek magatokat, hogy utána megnézhessétek. Volt, aki az önmegvalósulás után megnézte a régi képeit és kidobta. Teljesen más. De a lényeg nem a gyógyítás, hanem az önmegvalósulás, ez a lényeg.

Az életkor nem probléma. Tegnap Birminghamben önmegvalósulást adtunk egy nagyon, nagyon öreg embernek. Az életkor nem megfontolás tárgya, és az egészség sem, nincs szó ilyesmiről. Mindenki megkaphatja és meg kell próbálnia megkapni. Ha el tudod őt hozni, akkor ki fogjuk dolgozni. De nem igérek semmit. Rendben? Isten áldjon.

Persze, az önmegvalósulást megígérem, azt megígérem. Legyen türelmetek magatokhoz, ahogy nekem van hozzátok. Türelmesnek kell lennetek. Van még kérdés?

Jógi egy kereső kérdését mAgnyarázza: Négy – öt éve mellkasi problémái vannak. Tudna valahogy neki segíteni?

Shri Mataji: Természetesen lehet ezen segíteni. Mellkasi probléma, légzési nehézségre gondol? Légzési nehézség? Indiai? Asztma. Indiai ön? Ó, az indiaiak. Túl sokat fürödnek. Még mindig azt gondolják, hogy Indiában vannak. Reggel fürdenek és aztán kimennek. Ez nem helyes. Ez itt Anglia. Este kellene fürödni. Úgy kell tennünk, mint az angolok. Ők is nagy fürdőzők. Az indiaiak is nagy fürdőzők. Mindennap fürödniük kell, még ha nulla, vagy mínusz tizenkét fok is van, nekik fürödniük kell. Kialakították ezt a szokást. Nem érzik jól magukat fürdés nélkül és így alakul ki … mindenesetre kigyógyítunk az asztmából. Rendben? Nem lesz nehéz. De Angliában nem szabad sokat fürdeni. Azt javaslom, este fürödjetek, ahogy az angolok, mert itt nagyon megbízhatatlan az időjárás. Ha fürdés után kimentek, akkor biztosan valamilyen mellkasi problémátok lesz. De nemcsak az, hanem köszvény is kialakulhat, és ezeknek mind ugyanaz az oka.Nem okos dolog ilyet tenni ebben az országban. Az időjárás olyan, hogy elővigyázatosnak kell lenni.

Viszont ez nem jelenti azt, hogy mindig elhalasszuk a fürdést. Van ennek a dolognak egy másik szélsősége is. Semmi kétség, szeretünk fürdeni. Az indiaiak túl nagy hangsúlyt fektetnek a személyes higiéniára, de az általános tisztaság, a kollektív tisztaság inkább az angolokat jellemzi. Vegyük például a fűnyírást, vagy az utak rendben tartását, ezek mind jobbak itt. Ezt a két dolgot kell kombinálnunk. Ez fontos. Így ki fog dolgozódni. Rendben? Az asztma nem olyan nagy probléma. Mi van még?

Jógi egy kereső kérdését mAgnyarázza: Hogyan fog kidolgozódni?

Shri Mataji: Van bennünk egy központ, ami Shri Rama központja a jobb oldalunkon. Jobb szívnek nevezzük. Ha rendbe hozzuk ezt a központodat, meg fogsz gyógyulni. Rendben? Ki fogjuk dolgozni. El fogjuk mondani, hogyan kell ezt tenni.

Jógi egy kereső kérdését mAgnyarázza: Azt kérdi, hány évre megy vissza a jóga kezdete az időben?

Shri Mataji: Melyik jógára gondol? A jóga, mint a spontán jóga, mindig is létezett. Mert, ami spontán, az élő. És ami élő, mindig jelen van. Így nem tudjuk azt megmondani, mikor kezdődött. Azt viszont meg tudjuk mondani, mikor vált külön. Amikor Isten és az Ő ereje különvált, Isten tanuként kezdte szemlélni az egészet, a Mindenható Isten és az Ő ereje kezdte azt kidolgozni. Megalkotta az univerzumokat, létrehozta a mi univerzumunkat, amelybe megalkotott minket, emberi lényeket. Most a kettőnek újra eggyé kell válnia. A műnek meg kell ismernie alkotóját.

Egy, kettő, három, négy, mindig volt néhány ember, akik megkapták ezt a kapcsolatot, de mára eljött az idő a tömeges evolúcióra. Az élet növekedését nem lehet idő határokban kifejezni. Nem mondhatjuk, mikor kezdődött, és hány éve tart már. Ma a virágzás kora van, amikor oly sokan megkapják a jóga áldásait. Rendben? Köszönöm.

Tessék?

Jógi egy kereső kérdését mAgnyarázza: Beszélt a Kundaliniről. Egy átlagos embernek ezt nagyon nehéz felébresztenie.

Shri Mataji: Ó, hát ezt meg ki mondta önnek? Azok abnormálisak, akik a Kundaliniről azt állítják, hogy abnormális, nem tudják, hogyan kell felébreszteni. Pedig ez nagyon könnyű dolog. A legkönnyebb dolog egy önmegvalósult ember számára. Még egy gyermek is képes rá. Azok, akik azt mondják, hogy nehéz a Kundalinit felébreszteni, semmit sem tudnak róla. Ők nem mesterei. Egy mesternek mi ebben a nehéz? Egy hétköznapi ember is mesterré válhat, mi olyan nehéz ebben? Ezek nem mesterek. Ezek teljességgel naívak, pénzhajhászok, hasznavehetetlen emberek. Könyveket írnak a Kundaliniről anélkül, hogy bármit is tudnának róla. Félrevezetik az embereket. Nagyon könnyű a Kundalinit felébreszteni, a kezeitekkel felemelitek, látjátok, ahogy felfelé áramlik, látni fogjátok a lüktetését a fejen. Egyáltalán nem nehéz. Mondtam már, ez a legélőbb dolog, aminek történnie kell veletek, és minden, ami élő, annak ingyenesnek és könnyűnek, sahajnak kell lennie.

Indiában nekünk Nanaka azt mondta: „Sahaja samaadhi laago. Sahaja samaadhi laago.”[1] Senki nem mondta, hogy ez nehéz. Kabira sem mondott ilyet soha. Azt mondta: „Pachiso pakar bulau ek hi dor bandhahu.” Összegyűjtök huszonöt embert és felfűzöm őket egy fonálra. Akiknek volt jogosultságuk, mind ugyanígy beszéltek. Senki nem mondta, hogy ez nehéz. Csak azok mondják ezt, akik nem értenek hozzá, akiknek nincs jogosultságuk. Ne higgyetek nekik. Ez a legkönnyebb dolog. Majd ti is meglátjátok. Tegyük fel, ez tényleg a legkönnyebb dolog, akkor miért is utasítanánk el. Tegyük fel, hogy ingyen adnék egy gyémántot. Hát nem néznétek meg, nem vennétek el? Vagy inkább azt mondjátok: „Ó, ez nagyon nehéz. Hogyan csináljuk?” Erre én azt mondom, ez könnyű. Nem kell fizetnetek érte. Rendben van?

(A nézők közül valaki mond valamit, de az érthetetlen.)

Shri Mataji: Mi az?

(A nézők közül valaki mond valamit, de az érthetetlen.)

(Nem kell előtte megtisztítani a testet és az elmét?…)

Shri Mataji:Igen, így van.Üljön le, üljön csak le. Rendben, rendben van. Kérem üljön le.ElmAgnyarázom. Az emberek ezzel a módszerrel próbálkoztak. De így nem működött. Például, valami baj van az autóddal, rendben? Meg tudod azt tisztítani úgy, ha benne ülsz? Rendbe tudnád tenni? Ehhez ki kell szállnod.Vagyis, először is fel kell emelni a Kundalinit. Látjátok, az emberek mindent összezavartak. Még a Hatha jógában is, amiben az ashtangák vannak, az első dolog az Ishwar Pranidhana. Isten megalapozása, először kapcsolatba kell kerülni Istennel.

A keresztény vallásban is először meg kell keresztelkedni. Persze, ez egy mesterséges dolog, felejtsétek el, de meg kell keresztelkednetek. A hindu vallásban is, van egyféle megkeresztelés, amit yagnopavita-nak hívunk, és nyolc éves korban történik. Ez mind a megvalósulást jelképezi. Mohammed próféta a Suntá-t használta, ami ugyanez a dolog. Az első dolog, hogy megkapjátok az önmegvalósulást, ami nem azt jelenti, hogy mesterré váltatok. De a Kundalini felébredésével, és aztán a növekedésével, mesterré váltok. Ez az igazi folyamat, de az emberek feje tetejére állították azt. Hogyan is tisztíthatnátok meg magatokat, ha nem kerültök ki belőle.

Tegyük, fel, hogy piszkos lett a szárim. Le kell vennem ahhoz, hogy megtisztítsam. Nem így van? És ezért lehet ez nehéz. Zűrzavart hoztak létre. Ne higgyetek el minden mesét! Ha megpróbáljátok elnyomni az egót, az csak még jobban a fejetekre nő. Sosem szabadultok meg tőle. Ha megpróbáljátok elnyomni a szuperegót, az sem fog rajtatok segíteni. Mindez most automatikusan megtörténik. Azt pedig, hogy hogyan történik ez meg, majd holnap elmondom nektek. Azáltal, hogy az istenségek felébrednek bennetek, ezek a dolgok eltűnnek. Ha a Kundalini felébred, elvégzi a munkát. Végül pedig, ha azt akarjátok, hogy vallomást tegyek nektek, akkor elmondom, hogy van bennem valami különleges, ami miatt minderre képes vagyok. Kell, hogy legyen. Ha nem feszítetek keresztre, akkor ennyit elmondhatok, többet nem. Jobb, ha magatoktól jöttök rá, máskülönben az első dolog az lesz, hogy keresztre feszítetek Engem. Ezt már nem akarom. Rendben van?

Köszönöm. Isten áldjon.

Igen, gyeremekem?

Kérdés: Anyám, hogyan tudunk magunkon és egymásnak segíteni, hogy kinyíljon a szív és jobb legyen a kapcsolat.

Shri Mataji: Ehhez semmilyen operáció nem szükséges. A Sahaja jógában vannak technikák, isteni technikák, amelyek kinyitják a szívet. A zűrzavar egy másik vonalon van, és ez okozza nekünk a problémát. Zűrzavar van a kapcsolatainkban magunkkal, másokkal és a társadalommal. Ez a nagy zűrzavar már régen elkezdődött, amikor a Smritik (hindu vallásos szövegek) íródtak, vagyis amikor az emberek elkezdték a vallás gyakorlását. Mindent fordítva kezdtünk csinálni, így elvesztettük a képességeinket. Önmagunkkal szemben a tökéletesítésre kellene törekednünk. És ez legyen zsarnoki. Amikor a Sahaja jóga tökéletesítésén dolgozom,(szóköz)zsarnoki vagyok magammal. A rengeteg munkával, amit ez a test elbír, a sok erőfeszítéssel, aminek a testem teszem ki, a türelmem határainak a végsőkig feszegetésével dolgozom ezen.

Általában az emberek ilyenkor begörcsölnek: „Ó, Anyám, ez túl sok. Nem bírjuk.” Magatok is tapasztalhattátok. Tényleg zsarnokinak kell lennetek, hogy tökéletesíthessétek magatokat. Ilyennek kell lennetek magatokkal szemben, másokkal viszont legyen ideális a kapcsolatotok.

A fiútestér, az ideális testvér kell legyen. Az apa, ideális apa kell legyen. Mégis milyen nagy a zűrzavar ebben a tekintetben. Minél, úgymond, megvilágosultabbak vagytok, minél emelkedettebbek lesztek, zűrzavar alakul ki a kapcsolataitokban. Ki a húgod, ki az anyád, ki az apád? A Sahaja jógik közötti kapcsolat is zavarossá válik. Ti Sahaja jógik vagytok, és mindannyian próféták vagytok, tisztelnetek kell egymást. Próféták vagytok, egy nyelvet beszéltek. Szeretnetek kell egymást. Nem racionálisan, de meg kell történnie ennek, létre kell hoznotok azt a kapcsolatot, ami az ideális kapcsolat.

Tudjátok sokan dühösek rám, azt mondják: „Anyám, túl türelmes vagy a Sahaja jógikkal.” De hát ők a gyermekeim. Tökéletesítenem kell Magam, és a Sahaja jógikkal való kapcsolatomnak ideálisnak kell lennie. A végsőkig meg kell nekik bocsátanom, hogy fejlődhessenek. Tehát a kapcsolataitoknak ideálisaknak kell lenniük. Ideális apák vagytok? Ideális anyák vagytok? Ideális testvérek vagytok? Ideális polgárok vagytok egymással szemben? A társadalomnak pragmatikusnak[2] kell lennie. A társadalomnak pragmatikusan kell működnie, ami változások eredménye.

Tegyük fel, azt mondanám, Indiában nincs szükség vegetáriánizmusra. Angliában meg legyenek vegetáriánusok az emberek. Ez mind pragmatikus. A társadalomnak pragmatikusnak kell lennie. Mi magunkkal szemben pragmatikusak vagyunk, de nem a társadalommal szemben, csak magunkkal szemben. Bármi megtörténhet. „Mi a baj?” Egy gyerekes asszony másik férfival megy el. „Mi a baj?” Egy anya eladhatja a hazáját, ha a gyermeke érdeke úgy kívánja. „Mi a baj ezzel?”

A bennünk lévő zűrzavar okozza a problémát, és ezért nem tudjuk megnyitni magunkat. Ha megszabadulhatnánk a zavarodottságunktól, minden rendben lenne. Ez a Sahaja jóga által lehetséges. Ezt a zűrzavart mind a félkész emberek hozták létre. Az inkarnációkkal és a prófétákkal nincs semmi baj. Semmi baj sincs velük, ők tökéletesek. A hiba a mi hozzáállásunkban van. Ha megfelelő hozzáállásunk van magunkkal szemben, másokkal, és a társadalommal szemben, akkor minden magától fog működni, és gyönyörű lesz.

Emiatt a zűrzavar miatt van zárva a szívünk. Félünk másoktól. Mitől kellene félnünk? A kapcsolat ideális. Mit tehetünk? Ami a kapcsolatotokat illeti, a kapcsolatotok, a szívetek ideális. Nem az a lényeg, hogy mit tesznek mások. Amit Én teszek értük, annak ideálisnak kell lennie. Nekem továbbra is szeretnem kell őket. Továbbra is csodálnom, bátorítanom kell őket, fenn kell őket tartanom, támogatnom kell őket, és megadnom nekik mindent, amit a hozzájuk fűződő kapcsolatom megkíván. Mint ahogyan a Föld alatt a víz, sem gondolkozik azon, milyen fa is ez, mit is művel. Csak odaadja forrását, a vizét. Ugyanígy, mert ti vagytok a forrás, a kapcsolatnak ideálisnak kell lennie. Ez a zavarodottság hatott ránk, és racionálisan elfogadtuk. És ez vezetett minket abba a csapdába, hogy zárva van a szívünk. Rendben? (eddig van video)

Jógi egy kereső kérdését mAgnyarázza: El tudná mAgnyarázni, mi a különbség a Sahaja jóga és a Kriya jóga között?

Shri Mataji: Ó, ha emerről nézzük, akkor a kettő ugyanaz, ha amarról, akkor egymásnak az ellentéte. Mint ahogy az igazi önmegvalósulás, vagy igazi megkeresztelkedés a Kundalini felébredésével valósulhat meg, ám a papok is keresztelnek. Ez a keresztelés és az a keresztelés egymással szemben áll. Ugyanígy, amikor aKundalini felemelkedik, megtörténik bennünk a Kriya jóga. Valami cselekvés, vagy Kriya, beindul. Ez pedig nem más, mint aKundalini felemelkedése, ami egy hatalmas erő, és egy nagyon különleges történés, és ez a test erre lett kitalálva. A felemelkésével egyfajta hullámzó mozgás keletkezik a testben. Hasonlóképpen ahhoz a perisztaltikus mozgáshoz, ami az emésztésnél történik.

A Kundalini felemelkedésével egyfajta izomösszehúzódás megy végbe, ami fenntartja a Kundalinit, majd elernyed, kinyílik, majd ismét összehúzódik. Ezek a dolgok mind automatikusan történnek meg bennünk. Amint beindítjuk az autót, a gépezet működni fog. Ugyanígy a Kriya valóban megtörténik bennünk. Tehát a Kriya megtörténik bennünk a Sahaja jógában. Mindez része a Sahaja jógának, maga a jóga is. Ez mind magunkon belül történik meg.

Más módon csak egy dolgot tudunk tenni: az autó beindítása nélkül, a kormányt tudjuk forgatni. Ez az úgynevezett Kriya jóga, ami az igazi Kriya jógának az ellentéte, amely spontán, és bennünk van. Nem kell tennetek érte semmit sem, erre lettetek teremtve. Láttam olyanokat, akiknek elvágták a nyelvüket, és csak lógott. Amerikából valaki ezt tette velük, nagyon idősekkel Indiában. Szörnyű ember. Elvágják a nyelvüket, és most így lóg. Hasznavehetetlen emberek. Még egy orvos is ezt tette, egy orvos! Képzéljétek el, így tönkretesznek egy keresőt. Megkérdeztem tőle: „Miért? Miért tetted ezt?” Azt mondta: „Kechari-t kellett csinálnunk. Kechari az, amikor elvágod a nyelved, hátrahajlítod, és a nyelved hegyével megérinted hátul a szájpadlásodat.” El tudjátok ezt képzelni? Ezt úgy hívják dawedi raveni pranayams, ez értelmetlenség.

Ezek a dolgok tönkretették a Kundalini útját. Láttam a sérült, megsebzett Kundalinit. Ide-oda  dobálja a fejét. Az ego az, ami ekképp gondolkodik: „Meg tudom tenni, bármit megteszek érte.” Felejtsétek ezt el. Ez annyira egyszerű. Mint ahogy meggyullad a fény, egy meggyújtott gyertya meggyújt egy másikat. Ez ilyen egyszerűen működik. Ne tegyétek ezeket a dolgokat magatokkal. Ha igazi keresők vagytok, felejtsétek el ezeket a dolgokat. Ne tegyétek tönkre magatokat. Nincs szükség rá, hogy tönkretegyétek magatokat. Azért tették, mert őszintén keresnek. Az egójuk hízelgett nekik, hogy meg tudják tenni, így megtették.

A Sahaja jógában az önmegvalósulásig nem kell tennetek semmit. Ahogy azoknak, akik nem tudnak úszni, azt mondják, „csak legyenek csendben, megpróbálunk kivinni a partra”. Aztán kiviszik őket a partra, megtanítják őket úszni, azt is,  hogyan mentsenek ki másokat, aztán elkezdenek megmenteni másokat. Az önmegvalósulásotokig, addig, amíg nem váltok a mestereivé, nem kell tennetek semmit. Először mesterré kell válnotok. Nagyon kis időbe telik mesterré válni. Ez túl jó, ahhoz, hogyelhiggyük, de így van. Minden ilyen, ami tökéletes, nem igaz?

(Valaki a közönség közül mond valamit, ami kivehetetlen)

Shri Mataji: Igen, ami a cipőket illeti. Mindig vitatkoznak velem erről: „Miért vegyük le a cipőket?” Jobb inkább elmAgnyaráznom, különben majd felállnak és azt kérdik: „Miért vegyük le a cipőket?” Mert annyira azonosítjuk magunkat a cipőinkkel. Manapság a cipők talpa, különösen ezekben a modern időkben nem bőrből készül, hanem valami másból, ami leszigetel. Akárhogyan is, a cipők elszigetelnek a Földanyától. Ahhoz, hogy a Földanya segítségünkre legyen, le kell vennünk a cipőket, de még ez is felbosszantja az embereket. El tudjátok képzelni? De ha azt kérik tőlük, vágják el a nyelvüket, azt nem bánják.

Azt akarják, hogy ez is abszolút sahaja legyen. Ha már Sahaja, akkor legyen rendkívül sahaja, miért vennénk le a cipőket. Hát nem érdekes, milyenek vagyunk? Mily játék ez, mily szépség! Rendben, vegyétek le a cipőtöket és legyünk vidám hangulatban. Nincs itt semmi komoly. (eddig van  audio)

Csak vegyétek le a cipőtöket, ez minden. Tegyétek a kezetek felém, így. Mindkét kezeteket és csukjátok be a szemeteket. Ne legyen nyitva a szemetek, ez fontos. A Kriya jóga, amiről beszéltünk, amikor a Kundalini felemelkedik, először ehhez a központhoz ér. Ez a központ a szemidegek kereszteződésénél található. A pupillák kitágulnak, és ezért, ha nincs zárva a szemetek, akkor nem tud felemelkedni. A hipnózisban ez pont fordítva van. Kérlek titeket, tartsátok csukva a szemetek. Legyetek kedvesek magatokkal, legyetek kedvesek. Ne ítéljétek meg magatokat azzal, hogy bűnösök vagytok. Ez az első mantra, amit az embereknek, különösen a nyugati embereknek mondunk, mert itt mindenki bűnösnek tűnik valami miatt, nem tudom, valami ismeretlen dolog miatt. Ezen az ujjunkon lehet érezni. Mielőtt bármit is elkezdenénk, mondjátok a szívetekben: „Anyám, nem vagyok bűnös.”

Nincs miért bűnösnek érezni magatokat. Végül is milyen bűnötök lehet? Végül is mit követhettek el, amit az isteni szeretet ne tudna magába szívni.(?) Ezért ne érezzétek magatok bűnösnek semmi miatt sem. Lehet, mondtam valamit egy beszédemben, hogy ez nem jó, az nem jó, nem számít. Ez nem számít nekem. Bármi legyen is, én tudom a feladatom. Tehát egyáltalán ne érezzétek bűnösnek magatok. Mondjátok: „Anyám, nem vagyok bűnös.” Ez nagyon fontos, mert a bűntudat elzárja ezt a szörnyű Vishuddhit. A bűntudat miatt alakul ki a csigolya meszesedés a bal oldalon, és mindenféle probléma. Inkább mondjátok: „Anyám, nem vagyok bűnös.” Egyszerű dolog, „Anyám, nem vagyok bűnös.”

Most csukjátok be a szemeteket. Ne érezzétek bűnösnek magatok. Mondogassátok: „Anyám, nem vagyok bűnös.”

Ne nyissátok ki a szemetek, csak ne nyissátok ki a szemetek.

Tegyétek a jobb kezeteket a szívetekre, ne nyissátok ki a szemetek. Kérdezzétek meg a szívetekben: „Anyám, én a Lélek vagyok?” Kérdezzétek. Ez nagyon egyszerű kérdés, de ez a kérdés meg fogja alapozni magát. Alázatosan kérdezzétek meg. „Anyám, én a Lélek vagyok?” Kérdezzétek meg tizenkétszer.

A válasz egy hűvös szellő áramlata lesz a kezetekben.

(Shri Mataji háromszor belefúj a mikrofonba)

Most tegyétek a kezetek a fejtetőre, a kutacs területére, ahol puha volt a csont és amit Taloo-nak hívnak. Nézzétek meg, áramlik-e belőle hűvös szellő. Kérjetek meg Engem, mert nem erőltethetem rátok, kérnetek kell. Kérjétek az önmegvalósulásotokat: „Anyám, kérlek add meg az önmegvalósulásomat.” Nem erőltethetem rátok. A szabadságotokat tiszteletben tartom. Ha a pokolra akartok menni, mehettek. Ha a mennybe akartok menni, azt is el lehet érni. Tehát kérjétek az önmegvalósulásotokat. Valójában nem Én adom, de így működik.