Shri Mahakali Puja

(India)

Feedback
Share

Isten hozott minden Sahaja jógit a jógának ebben a nagyszerű országában. Ma mindenekelőtt meg kell alapoznunk magunkban azt a vágyat magunkban, hogy keresők vagyunk, és hogy el kell érnünk a teljes felnövekedésünket és érettségünket. A mai puja az egész univerzumért (világmindenségért) van. Az egész univerzumnak meg kell világosodnia e vágyatok által. A vágyatoknak olyan erősnek kell lennie, hogy Mahakali Shakti tiszta vibrációit tudja kibocsátani magából, amely maga a lélek elérésének tiszta vágya. Ez az igazi vágy. Az összes többi vágy csupán káprázat.

Ti vagyok azok az emberek, akiket Isten kiválasztott, először is, hogy kifejezzétek a vágyatokat, majd, hogy elérjétek azt. A tisztaság iránti erős vágyatok által meg kell tisztítanotok az egész világot. Nemcsak a keresőket, de még azokat is, akik nem keresők. Egy aurát kell létrehoznotok az univerzum körül, egy vágyat, mely a legvégső – a lélek – elérésére irányul.

Vágy nélkül ez az univerzum nem létezhetett volna. Isten vágya a Szent Lélek. Ez a mindent átható energia, ez a Kundalini bennünk. A Kundalininek csak egy vágya van, a lélekké válás, amely maga a lélek elérésnek tiszta vágya. Bármi másra vágytok, a Kundalini nem emelkedik fel. Csak akkor ébred fel, ha tudja, hogy ezt a vágyat beteljesíti valaki, aki a kereső előtt van. Ha nincs meg bennetek a vágy, senki sem tudja rátok erőltetni. Egy Sahaja jóginak soha senki másra nem szabad ezt a vágyat ráerőltetni.

Az első képzet, amivel szembe kell néznünk rögtön az önmegvalósulás után az, hogy elkezdtek a családotokra gondolni. Elkezdtek gondolkodni:”Az anyám nem kapta még meg, az apám nem kapta meg még, a feleségem nem kapta még meg, a gyerekeim nem kapták még meg. Tudnotok kell, hogy ezek a kapcsolatok világiak, szanszkritül lokik, nem alokik, nincsenek a világi kapcsolatok fölött. Ezek világi kapcsolatok, és ezek a kötődések világiak. Egyszóval, ha ti belementek ebbe a játékba, tudjátok, a Maha Maya Shakti megengedi nektek, addig csinálhatjátok, amíg jólesik.

Az emberek elhozzák az összes rokonukat, a szüleiket is, ezt is, meg azt is, és végül ráébrednek, hogy ez egy nagyon helytelen tett volt. Sok értékes pillanatot elvesztettek, sok-sok órát, évet, elpazarolva energiáikat olyan emberekre, akik nem is érdemlik meg Anyátok figyelmét. Annál jobb, minél előbb felismeritek, hogy ez a vágy meglehet bennetek, de lehet, hogy az úgynevezett világi kapcsolataitok közül senkiben sincs meg. Ennek nincs jelentősége. Amikor Krisztusnak megmondták, hogy a testvérei kinn várnak, Ő azt mondta: “Kik az én testvéreim?” Fel kell ismernetek, hogy akik  folyton belebonyolódnak a családjuk problémáiba, magukhoz vonzák a figyelmemet, tudniuk kell, hogy Én ezzel csak játszom. Ennek semmi értéke nincs számotokra.

A felemelkedésetek szempontjából a legfontosabb, hogy ne legyen bennetek az a vágy, hogy a rokonaitokba megteremtsétek a vágyat. Ez a Mahakali energia megalapozásának első alapelve. Különösen Indiában, ahol az emberek  túlságosan  ragaszkodnak a családjukhoz, ez egy nagyon nagy probléma. Ha önmegvalósulást adtok valakinek, meglepődve veszitek észre, hogy az összes rokona tele van bhútokkal (negativitásokkal), önmegvalósulást adtok valakinek és magatok is bajba kerültök, és az összes bhút szép lassan bevonul gyötörve az Én életemet, pazarolva az energiáimat teljesen értelmetlenül.

Meg kell veletek történnie, hogy megértitek, hogy ez nem kedvező. Ha el akarjátok vesztegetni az időtöket, megengedem, hogy ezt tegyétek, de ha gyors felemelkedést akartok, nem szabad elfelejtenetek, hogy ezek a kapcsolatok teljesen világiak, és ez nem a ti tiszta vágyatok. Szóval próbáljátok meg elválasztani a tiszta vágyatokat a világi vágyaitoktól.

Ez semmiképpen sem jelenti azt, hogy fel kell adnotok a családotokat, az édesanyátokat, a testvéreteket. Nem, de szemléljétek őket tanúként, úgy mint bárki mást, és azt nézzétek, hogy valóban megvan-e bennük a tiszta vágy.  Ha igen, rendben van, nem kell őket kizárni, csak mert ők a ti rokonaitok. Ez mindkét oldalról igaz: nem lehet őket bevonni csupán, mert ők a rokonaitok, és nem lehet őket kizárni, mert ők a rokonaitok.

A Sahaja jógában a vágyaitokat tiszta vággyá alakítjátok. Nagyon sok mindentől meg kell szabadulnotok, de azoknak, akik ragaszkodnak a családjukhoz, kötődnek a családjukhoz, nem szabad elfelejteniük, hogy egyik rokonukra sem szabad ráerőltetni a Sahaja jógát. Legalább is ne erőltessétek őket rám.

Szóval ez a bennünk levő vágy, ami maga a Mahakali energia, ami megnyilvánul, többféle módon jelenhet meg bennünk. Ahogy már mondtam, először is az önmegvalósulás után úgy jelenik meg, mivel mindannyian Sahaja jógik vagytok, hogy azt érzitek, hogy valamit tennetek kell a rokonaitokért.

Azután a második megjelenési mód, amikor megpróbáljuk meggyógyítani a hozzánk tartozó embereket. Ez a második vágy. Nézzetek szembe magatokkal, és lássátok, hogy ez sokatokkal megtörtént. Szóval a leprától kezdve mindenféle apró dologig, mint például megfázás vagy tüsszögés, bármi bajuk is van, azt gondolják, hogy azt Anyátok elé kell hoznotok. És az összes családi gondot is el kell nekem mondani – egyszerű dolgokat, mint a terhesség, vagy a tüsszögés, nagyon egyszerű dolgokat, amik teljesen természetesek, ezek mind a figyelmetekben vannak. Én azt mondom: “Csináld csak, oldd csak meg magad, ha tudod!”

De ha ezek nincsenek a figyelmetekben, akkor az Én figyelmemben vannak. Hagyjátok őket az Én figyelmemben, majd Én megoldom őket. De ez egy ördögi körré válik, az elme nagyon finom kivetítése, ami azt gondolja:”Rendben van Anyám, nekem nincs ez a dolog a figyelmemben, inkább Te gondoskodj róla!”

De ez nem megoldás. Csak egyetlen erős vágynak kell élnie bennünk, önmagunkban:”A lélekké váltam-e már? Elértem-e már a végső célomat? Felülemelkedtem-e már a világi vágyaimon?” Tisztuljatok meg! Ha egyszer elkezdtek megtisztulni, bármi marad mögöttetek, én gondoskodom róla. Ez csak egy biztosítás, nem garancia. Amennyiben ezek a dolgok megérdemlik a figyelmemet, feltétlenül gondoskodni fogok róluk.

Nektek is becsülnötök kell a figyelmeteket, mint ahogyan én is becsülöm az enyémet – azt hiszem, nektek sokkal jobban meg kell becsülnötök a figyelmeteket, mint Nekem, mivel én nagyon jól elboldogulok a dolgokkal magamban, mivel minden a figyelmemben van. De ti próbáljátok megtisztítani a figyelmeteket minden világi gondtól, amivel szembenéztek. És amikor kiterjesztitek a vágyaitokat, elkezdtek arra gondolni:”Anyám, mi lesz az országunk problémáival?” Rendben van, adjátok ide nekem az országotok térképét. Kész, ez már több, mint elég. Azután tisztítsátok meg magatokat. A vágyat, ami bennetek van, engedjétek el.

És amikor megtisztultatok, azt a területet a figyelmetek fogja lefedni. Ez nagyon érdekes. Csak amikor túl vagytok rajta, vethettek rá fényt. Amikor benne vagytok, a fényetek el van rejtve. Nem bocsátotok ki fényt. Fölé kell emelkednetek ennek a vágynak. Minden alkalommal, amikor egy vágy fölbukkan bennetek, föléemelkedtek, míg elkezdtek fényt kibocsátani arra a szélesebb problémára, mellyel szembesültetek, melyről úgy gondoljátok, hogy nekem kéne megoldanom. Ezek az én gondjaim, melyeket ti magatokra vesztek.

Nektek csak egy dolgot kell csinálni,  a  lélekké kell válnotok. Ez minden. Ez egy egyszerű dolog – a többi az Én gondom.

Azoknak a problémáknak, amelyek a vágyaitokat a kollektivitás szintjén magukra kell, hogy vonják, egészen másfajtának kell lenniük. Hogy megalapozódhasson a tisztaságotok, hogy a tisztaságotok illatát bocsássátok ki, a figyelmeteknek a másik oldalon kell lennie. Most nem velem álltok szemben, hanem velem együtt szembesültök az egész világgal. Látjátok, az egész hozzáállás megváltozik. A hozzáállásnak olyannak kell lennie: Mit tudok adni? Hogy tudok adni? Mi az, ami nem jó, amikor adok? Sokkal éberebbnek kell lennem, hogy hol van a figyelmem? Sokkal éberebbnek kell lennem magammal kapcsolatban. Mit csinálok? Mi az én felelősségem? Vágynotok kell önmagatok megtisztulására. A tiszta vágynak kell lennetek, ami azt jelenti, hogy a léleknek kell lennetek.

De mi a felelősségetek önmagatok irányába? Arra kell vágynotok, hogy a felelősség önmagatok irányába megnyilvánuljon – hogy kiteljesedjen. Azután a felelősségetek a Sahaja jóga iránt. Mi a felelősségetek a Sahaja jóga iránt? Mely az Isten munkája, és ami megkezdődött, és ti vagytok az én kezeim. Nektek kell végeznetek Isten munkáját, és nektek kell harcolnotok az Isten ellenes erőkkel – a sátáni erőkkel. Már nem vagytok felelősek a családotokért, akik mégis azok – csak félig kész Sahaja jógik – azt mondtam, haszontalanok, semmire sem jók. Az összes ilyen el fog hullani, a családjaik szenvedni fognak – és tudom, hogy ez így lesz. Mivel most az erők úgy gyülekeznek, hogy a kiválasztódás el fog kezdődni.

A felelősségetek önmagatokkal szemben, hogy a lélekké váljatok, a felelősségetek a Sahaja jógával szemben, a felelősségetek egyre jobban és jobban és jobban megérteni Engem, a felelősségetek megérteni ezt a rendszert, ami bennetek van, a felelősségetek megérteni, hogyan működik, és viselkedik ez a rendszer. A felelősségetek az, hogy hogyan tudtok gurukká válni. A felelősségetek, hogy méltóságos és dicsőséges személyiségek legyetek. A felelősségetek, hogy tiszteletreméltó személyiségek legyetek, ne pedig értéktelen személyiségek. Mindegyikőtök felér az egész világmindenséggel, amennyiben fel akartok emelkedni olyan magasságokba. Univerzumok és univerzumok terülhetnek el a lábatok előtt, amennyiben fel akartok emelkedni olyan magasságokba, olyan nagyságokba, melyeknek kifejlődéséhez megvannak bennetek az alapok.

Azok az emberek, akik még mindig nagyon alacsony szinten akarnak élni, nem tudnak felemelkedni. Például a nyugati jógiknak az a problémájuk, hogy az Anya elleni bűnöket követnek el, míg a keleti Sahaja jógiknak az a problémájuk, hogy az Apa elleni bűnöket követnek el. Egyáltalán nem nehéz megszabadulnotok ezektől a gondoktól. A figyelmeteket kell tisztán tartanotok. A Sahaja jógában ismeritek mindazokat a módszereket, mellyekkel a figyelmet tisztán lehet tartani.

Ha a figyelem nem tiszta, ez a vágy egyfolytában kicsiny, értelmetlen dolgok támadásainak van kitéve, olyanoknak, amiknek nincs jelentőségük a felemelkedésetek szempontjából. Egy jó Sahaja jógi nem törődik a ruházatával, azzal, mit mondanak neki mások, hogyan viselkednek vele. A figyelme nem a kritizáláson van, hogy valaki ilyen, valaki meg olyan. És nem is a másik agresszivitásán, mivel senki nem a másik.

A probléma az, hogy amikor ezt mondom, senki nem gondolja azt, hogy róla beszélek. Azok, akik agresszívak, felveszik a szerepet, akik nem agresszívak, a másik módon gondolkodnak. Mint amikor mondok valamit egy agresszív személynek, a nem agresszív rögtön az agresszívra gondol, nem magára. Azon nyomban átirányítátok az elméteket egy másik személyre, hibákat találva másokban. Szóval a vágy egyre alacsonyabb és alacsonyabb lesz a ránehezedő súly miatt. Így az éberség nagyon fontos, a teljes éberség, satarta, hogy a figyelmünket tisztán tartsuk a tiszta vágyunk fenntartása érdekében.

A vágy a szívetekből jön, és úgy vagytok felépítve, hogy a Brahmarandhra-tok is maga a szív. Hogyha nem tiszta a szívetek, ez sem maradhat tiszta. Vannak, akik úgy gondolják, ha nagy dolgokat, meg ilyesféléket beszélnek a Sahaja jógáról, akkor evvel minden rendben vannak. De becsapják magukat, ha a szívük nincs megnyitva, akkor ez (a Brahmarandhra) zárva van.

Szóval próbáljátok a szíveteket megnyitni azáltal, hogy kivetítitek.

Remélem, hogy ma, amikor ezt a puját tartjátok, és Mahakalit és ezt a különleges yagját tisztelitek, valóban megalapozzuk ezt az aurát, és megvilágosítjuk a világot. De amire figyelnetek kell, az az, hogy: Mennyiben járultam én hozzá ehhez? Még mindig másokon gondolkodom? Apró, jelentéktelen problémákon gondolkodom, vagy a lelkemre gondolok?

A bal oldal Shri Ganeshával kezdődik és végződik. Shri Ganeshának csak egy alapvető tulajdonsága van: teljes mértékű odaadást tanusít az Anyja iránt. Semmilyen más Istent nem ismer. Még az Apját  sem ismeri. Csak az Anyját ismeri, és teljes mértékig átadja magát neki. De ennek a tiszta vágynak cselekvésben kell kifejeződnie, és erről majd később fogok beszélni nektek, amikor majd több és több puját fogunk tartani. De ma alapozzuk meg magunkban a lélekké válás iránti tiszta vágyat.

Most, ahogy az lenni szokott, a nyugati elme azt mondja: de hogyan?  Ez mindig felmerül, hogy kell csinálni. Elmondjam? Nagyon egyszerű. Adi Shankaracharya megírta a Viveka Chudamani-t és sok más könyvet. És aztán ezek a nagy intellektuelek elkezdték zaklatni. “Ez hogy van, az hogy van?” Ő azt mondta: “Felejtsétek el ezeket az embereket.” Aztán megírta a Saundarya Lahari-t az Anyjának és az iránta érzett rajongásának egyszerű leírását. És minden verssor, amit leírt, egy mantra. Ez nem az elme átadása az elmén keresztül, hanem a szív odaadása. Teljességgel a szív odaadása.

A nyugati Sahaja jógik nagyon jól tudják, hogyan támadtak rájuk újra és újra a negativitások, különösen amikor szörnyű emberek, mint például Freud jöttek tönkretenni az alapjaikat, a gyökereiket. És hogyan fogadták ezt el nyugaton vakon, rátérve a pokol ösvényeire. Mindezt felszínre kell hozni. Ez mind ostobaság, teljesen helytelen dolgok, ezek az Isten ellenes erők cselekedetei. Akkor fel fogjátok ismerni, hogy teljes erővel kell harcolnotok, mondván:”Ez a mi alapjainknak, a mi gyökereinknek a lerombolása. “Amikor a mi Anyánk minden fenségesnek, nemesnek a forrása, mindennek, ami táplál, felemel, felszabadít, te elvágsz minket a gyökereinktől.” Azt hiszem, veletek úgy bántak, mint egyfajta állattal, és ő le akar mindannyiunkat le akar süllyeszteni az ember olyan alacsony szintjére, ami csak patológiai esetként létezik, nem tudom.

Szóval nagyon fontos megértenetek az összes benneteket ért támadást, és legyetek éberek és ne azonosítsátok magatokat egyikükkel sem.

Végül azt mondanám, azért kell eljönnötök ebbe az országba, hogy rátaláljatok a gyökerekre, nem azért, hogy hibákat keressetek.       Változtassátok meg a nyugati életstílusból fakadó beállítottságotokat. A telefonok nem jók, egy hívást sem tudtok elintézni. A posta szörnyü. A vasút a legrosszabb – nem kellene ezt mondanom, mivel a vasút társaság épületében vagyunk. De az emberek kitűnőek. Tudják, mi a Dharma. Valahogy őket nem érték támadások, mert ez az ország a Kundalini. Shri Ganesha itt ül, hogyan is merne bárki rátámadni erre a nagyszerű Maharashtrára, amire nyolc Ganesha vigyáz. Nem tudom, a maharashtraiak tudják-e ezt a tényt. És olyan sok Maruti, szóval ki is tudná ezt az országot megtámadni. Nincs negatív támadás, kivéve, hogy ők maguk meglehetősen pénzközpontúak. Ez az egyetlen átok van rajtuk. Ha ettől megszabadulnak, nagyszerű emberek lesznek.

Tehát ebbe az országba nem azért jöttetek, hogy a nyugati kényelmet élvezzétek, hanem hogy a lélek áldásait élvezzétek. Változtassátok meg Indiához való hozzáállásotokat. Nem az Air Indiát értem ezalatt, semmiképpen sem. Rossz ötlet Air Indiával jönni, mivel ti Sahaja jógik vagytok. Egyáltalán nem jó. Air Indiának semmi köze a Sahaja jógához. Az összes vasutunk, az összes mindenünk ezeknek egyáltalán semmi közük a Sahaja jógához. Eddig! Szóval legyetek hazafias érzelműek és használjátok a saját légitársaságotokat.

Mikor megérkeztek ide, észre fogjátok venni, hogy az emberek itt túl ártatlanok. Nem tudják megérteni Freudot. Nem tudtok erről beszélni hozzájuk, ez fölöttük áll. Ők magasabb rendű emberek ebből a szempontból, mivel nincsenek megtámadva, ti pedig azért vagytok magasabb rendűek, mert noha titeket támadások érnek, kiszabadultok ebből. Csak elfordítjátok az arcotokat, és máris a másik oldalon vagytok. Ez egy nagyszerű dolog. Szóval önbizalmat szereztek, mivel nagyon sok ember hisz ugyanabban, amiben ti, ebben a nagy országban nagyon sokan támogatnak benneteket. Szóval nem kell elveszettnek éreznetek magatokat.

Így ma ezt a puját a Mahakali tattwa-val kell kezdenünk. És ez a nap Gauri napja, mondhatjuk, ez Ganesh Gauri napja. Bár ez nem pont a mai napra esik, de az én naptáram szerint alapozzuk meg magunkban, egy finomabb szinten, a tisztaság iránt vágyat, a vágyat a bennünk levő minden akadálytól és tisztátalan dologtól való megtisztulásra. A vágyat, mely arra irányul, hogy nagyszerű Sahaja jógikká váljunk. A vágyat, mely arra irányul, hogy felelősségteljes Sahaja jógikká váljunk. És a vágyat, mely arra irányul, hogy átadjátok magatokat Anyátoknak. Ez nem nehéz dolog. A legkönnyebb, az utolsó, mivel mi az, amit átadtok? Én semmit sem akarok tőletek, csak azt az egyet, hogy fogadjátok el a szeretetemet. Önmagatok átadása csupán annyit jelent, hogy megnyitjátok a szíveteket a szeretetem előtt. Adjátok fel az egótokat, ennyi az egész. Biztos vagyok abban, hogy ez be fog következni. Igyekszem beférkőzni a szívetekbe, és teljes bizonyossággal meg fogok ott telepedni.

Mahakali különleges képessége a sírás, mert baloldalas. Amikor tehetetlennek érzi magát, akkor sír. Mahakali egyetlen megnyilvánulása a vágy. Ha nem teljesül a vágya, akkor sír.

Ez az egyetlen dolog, amit tehetetlenségében tenni tud. Néha pedig, amikor tele van szeretettel, mint például ma, mikor láttalak benneteket idejönni, és a többieket, akik itt ültek, és nem tudja kifejezni az érzéseit a maguk teljességében, akkor ez az öröm elkezd könnyek formájában kiáramlani belőle.

Isten áldjon benneteket a mai puján. Bízom abban, hogy ezt mindannyian úgy fogjátok befogadni, hogy a leges-legfinomabb belső erők fognak felébredni bennetek. Az érzékenység minden formája és a szeretet, mely az örömben összegződik. A szeretet, mely az öröm illatában virágzik, fog megnyilvánulni a mai puján.

Isten áldjon benneteket!