Shri Mahalakshmi Puja

(India)

Feedback
Share

Shri Mahalakshmi puja. Kolhapur (India), 1983. 01. 01.

Ma megint újév napja van. Minden új év azért jön el, hogy valami újat kezdjünk. A dolgok
úgy lettek elrendezve, hogy a Nap 365 napon át halad, aztán egy újabb évnek kell jönnie.
Valójában az egész Naprendszer spirális alakban halad. Így biztosan van a Naprendszernek egy
magasabb szintje. Minden évben spirálisan magasabbra emelkedik.
Tehát nem csak arról van szó, hogy eltelt 365 nap, hanem hogy egy fokkal magasabb
szintre ért, mint ahol eddig volt. Láthatjuk, hogy az emberi tudatosság sokkal magasabb szintre
emelkedett annál, mint ahol, mondjuk 2000 évvel ezelőtt volt. Az első rendszer, ami elindította az
egész univerzumot, volt az első megalkotott modell, és ennek tökéletesnek kellet lennie. Ez a
tökéletes modell volt, amely aztán tökéletesíteni kezdte a többit. Tehát ez a tökéletes minta az
alapelve a felemelkedésnek, ez viszi véghez a felemelkedést. Az univerzum többi részének
tökéletesedése különböző irányokban történik.
De ma vegyük figyelembe a Mahalakshmi elvet. Mint ahogy már mondtam, Mahalakshmi
egy tökéletes elv. Ez a tökéletes elv. Tökéletes. Tökéletesen született és tökéletes marad, örökkön
tökéletes, így hát nem szorul javításra. Azért beszélek most erről, mert ma megnézhetitek
Mahalakshmi templomát. Ha odamentek tudnotok kell, hogy ez az istenség a Földanyából
született, ezen a bizonyos helyen. Ez azt jelenti, hogy ez a hely képes nektek egy erőt adni.
Mondhatjuk, hogy ez egy további erő, vagy az evolúció intenzív érzékelése. Ha elég fogékonyak
vagytok, akkor látni fogjátok, érezni fogjátok, és megkaphatjátok. Ha nem vagytok elég
érzékenyek, mert még mindig kondícionáltak vagytok, még kívül vagytok, akkor lehet, hogy nem
fog működni. Úgy értem, sok minden lehetséges, de ha valaki kő akar maradni, akkor nincs mit
tenni.
Itt ezen a helyen, Kohlapurban, a Mahalakshmi elv működik. Normális esetben, a földrajzi
elhelyezkedés miatt itt nagyon, nagyon melegnek kellene lenni, de a vibrációk miatt, amelyek a
templomból áradnak, még nyáron is elég hűvös marad ez a hely. Meglehet, az itt lakó emberek
sincsenek tudatában ennek. Nem mondhatjuk azt, hogy tudatában lennének, mert ahogy a
negativitások előtörtek, egyre több a cukorgyár és az alkoholfogyasztás.
De minden előnyét ki kell használnunk azoknak a helyeknek, amelyek különleges céllal
lettek teremtve. Bizonyos szempontból most zarándokúton vagyunk, táplálnunk kell a
felemelkedésünk Mahalakshmi elvét. Ez a felemelkedés a Nábi-ból indul és a Guru elv veszi
körül.
Ha a Guru elvünk nincs rendben, nem szerves részünk, ha nem árad a személyiségünkből és
viselkedésünkből, akkor a Mahalakshmi tattwa nem erősödhet meg. A Mahalakshmi tattwát a
Guru elv támasztja alá. Szerencsések vagyunk, mert a minap volt Datta, Dattatreya születésnapja,
amikor tartottunk egy pudzsát, és ma Mahalakshmi pudzsa van. Összehoztunk két összetartozó
dolgot. Először a Datta pudzsa, és ma a Mahalakshmi pudzsa. Ahhoz, hogy rendbe hozzuk a Guru
elvünket, ki kell javítanunk a dharmánkat. Mint ahogy már többször mondtam, tíz dharmánk van,
és nagyon ügyelnünk kell rájuk, gondoskodni kell róluk. Ezek megnyilvánulnak kívül, de bármi,
ami belül van, az megmutatkozik.
Amikor beszéltek valamiről, tudom, hogy ez az ember negatív, és az az ember határozottan
pozitív. A pozitivitásnak olyan sokféle kifejezési módja van. Nem mondhatom el, hogy honnan
tudom, mert nem tudom elmAgnyarázni. Csak egyszerűen tudom, hogy ez az ember határozottan
pozitív és az az ember negatív. A pozitivitás annak megértéséből ered, hogy miért vagyunk itt.
Először is, hogy miért vagyunk ezen a Földön? Miért vagyunk emberek? És annak a megértése,
hogy mihez kezdünk ezzel. Miért vagyunk Sahaja jógik? Mit kell egy Sahaja jóginak tennie? Mi
egy Sahaja jógi felelőssége? Aztán a megértésben még egy lépéssel előrébb kerültök: “Miért olyan
kedves Anyám hozzám? Miért vagyok azon nagyon kevesek között, akik megkapták ezt a
különleges áldást, a vibrációs érzékelés különleges tudását?” És azután kérdezd meg
magadtól:”Mire használom ezt? Még mindig az értéktelenségem vagy a gyerekességem, a
butaságom, a durvaságom, az agresszivitásom foglya vagyok?” Ezeket a dolgokat mindig
meglátjuk másokban, de magunkban nem. Így nem vagyunk Sahaja jógik. Meg kell értenünk ezen
a ponton, mikor ezeket kezdjük látni másokban, akkor nem vagyunk Sahaja Jógik. Magunkban
kell ezt meglátnunk és mások felé a tiszta együttérzést sugároznunk. De az emberek mindig úgy
látják, hogy ezek a dolgok másokban léteznek. Bármit próbálok mondani, mindig más emberekre
gondolnak.
Tételezzük fel, hogy van egy negatív személy közöttünk. Nem kell együttérzőnek lenned
vele. Épp ellenkezőleg, jobb távol lenni tőle. Szabadulj meg ettől a személytől, amennyire ez
lehetséges, ne legyen hozzá közöd. Ez a magad iránti együttérzés határozott jele, ha nem éppen a
mások iránti. Ha fejlődni szeretnél, jobb, ha nincs közöd negatív személyhez, legyen az akár a
testvéred vagy bárki. Próbálj meg távol lenni attól a személytől, aki nem pozitív. Sok gondot okoz.
Mindig beszélek nektek erről, és kérlek titeket, de bár a Guru tattwa-vá lettetek, a kondicionáltság
miatt nem értitek, hogy függetlennek kell lennetek. Egy Guru számára nem létezik testvér, vagy
más kapcsolat, csak az Anyával való kapcsolat. Nincs más kapcsolat. Az egyik elv, amit meg kell
értenetek – úgy érzem, ez nagyon fontos mindannyiatok számára – az, hogy: „Nekünk csak az
Anyával és a Sahaja jógikkal van kapcsolatunk, és más semmivel, akár a Sahaja jóga kapcsán,
akár máshogy került a közelünkbe.”
Mindezeket azért mAgnyarázom el, mert a Mahalakshmi tattwánk nincs rendben. Ezért van
az, hogy mintegy szétdarabolódunk és elveszünk ezekben a dolgokban. A Mahalakshmi tattwának
olyannak kell lennie, mint egy mindent összefogó, felfelé törő erőnek. Apám mondott erre egy jó
példát: tegyük fel, hogy begyűjtünk jó sok búzát. Ha szétszórjuk a földön, akkor mind elvész.
Minden irányba szétterül, mind elvész. De ha zsákba rakjuk, akkor felfelé emelkedik. Egyre
magasabb lesz. Meg lesznek a határai (maryada). Egyre magasabbra és magasabbra fog
emelkedni. Ugyanígy a Mahalakshmi elv is szétszóródhat és tönkretehetünk mindent, amit
Anyánk adott nekünk és mindent, amink eddig volt, azáltal, hogy szétszórjuk.
Ahhoz, hogy ez belül maradjon, figyeljetek magatokra. Először is fontos ’fejben’ tisztázni
az elképzeléseiteket és a megértéseteket, mert a Mahalakshmi tattwa végül az agyban lép
működésbe. A Mahalakshmi tattwa világosítja meg az agyunkat. Ő adja a ’Sat’-ot, az Igazságot
nekünk. Tehát agyban kell tisztáznunk. Lássuk be logikusan; logikusan kell erre a következtetésre
jutni: „Ezeket nem kell megtennem. Ezeket meg kell tennem. Fel kell emelkednem. Ezért vagyok
itt. Miért vagyok itt? Mit kellene tennem?” Győzd meg az Agnyad a logika segítségével. Az
önmegvalósulás után ez nagyon fontos. Mert, ha logikusan nem látja be az agyunk, akkor mindig
értéktelenek, gyerekesek, méltóságon aluliak leszünk, vagy durvák és borzasztóan elnyomóak.
Bármelyik lehetséges.
Tehát a Guru tatwá-nak tíz eleme van. Ezek közül ötnek a súlyhoz van köze. „Súly”. A
Guru a súly. Egy személy súlya. Mekkora az erőtök? Nevezhetjük gravitációnak. Ha valakiben
van gravitáció. Ha beszél, mennyire van egyensúlyban. Az indiai zenében mi ezt ’vazan’-nak
hívjuk, ami súlyt jelent. Valakinek a súlya azt jelenti, hogy mekkora a tekintélye, annak alapján,
ahogyan magával, vagy másokkal szemben viselkedik. Az angolban is használják ezt a szót – súly.
Mennyire van súlya a szavainak. Mennyire tud másokra hatni.
Ha túl nagy nyomást gyakorolunk valakire, azt fogja mondani: „Ó, ez túl sok!” Ez nagyon
jellemző a nyugati emberekre: „Ó, ez túl sok!” Van egy elképzelésük…, látjátok, ez mind csak
ego. Ez túl sok. Ha túl sokat mondunk nekik:”Ó, ez túl sok! Ő túl sok. Lassan, lassan haladok
előre. Ez túl sok nekem.” Mindez nagyon gyakori. Nagyon gyakori reakció. Tehát milyen
súlyotok van?
A másik tulajdonság a mágnesesség (a vonzóerő). Két dolog: a nyomás és a vonzás. Az
első a súly tulajdonsága. Az, hogy mennyire vagytok méltóságteljesek. Hogyan beszéltek. Milyen
a beszédetek. Milyen a viselkedésetek. Lehettek viccesek, de vannak, akik néha, még velem is
nagyon furcsán beszélnek. Nem értem, hogy lehet, hogy mindig helytelen dolgokat mondanak.
Még ha csak egy mondatot is kell elmondaniuk, az valami nem helyénvaló. Ez teljesen bennük
van. Ehhez a Vishuddhinak is köze van, ami szintén a Nabhi. A Nabhiból ered, mert tudnotok kell,
hogy a Vishuddhi csakra a Nabhi csakra felemelkedése. Az történik, hogy bármilyen legyen valaki,
az kifejeződik a beszédén, a viselkedésén, az arcán, az orrán, a szemein, mindenen át, a Vishuddhi
csakrán keresztül. Bármi legyen a Nabhitokban, az itt megmutatkozik. Tegyük fel, hogy valakinek
megfelelően működik a Mahalakshmi tattwá-ja, az ilyen ember tudja a módját, hogyan bánjon egy
másik emberrel, hol legyen a súlya, és tudni fogja, meddig mehet el azzal a személlyel. Meddig
folytathatja vele, milyen szintig beszélhet vele, mennyire foglalkozzon vele, milyen fontosságot
tulajdonítson neki. Ez a pont nagyon fontos.
A másik pont, hogy mennyire vagytok mágneses személyiségek. Így visszatértek
magatokba. A mágnesesség varázs, a személyiség varázsa. Valaki azért vonz, mert van egy
bizonyos varázsa. Ez a varázs a saját személyiségetekből jön. A saját személyiségetekből. Tehát a
mágnesesség a bal oldalból indul és Shri Ganesha az alapja. Shri Ganesha ennek a
mágnesességnek az alapja. Vagyis az ártatlanságotok. Az ártatlanság a legjobb módja a vonzóerő
kialakításának. A vonzást nem lehet anyagi módon elmAgnyarázni. Ez valami absztrakt, ami
Ganesha, Shri Ganeshsa tulajdonságából ered. Egy ilyen személy magnetikus. A magnetikusság
azt jelenti, hogy egy ilyen személy a súlya és a tulajdonságai miatt vonz más embereket. Az ilyen
ember vonzó, de nem a testi örömök, a mohóság, vagy az értelmetlen dolgok számára. Az ilyen
ember a lényében rejlő szeretet illatával válik vonzóvá a másik ember számára. Az emberek ezt
mindig összetévesztik, mert annyira absztrakt dolog. Tehát ezt egy nagyon finom szinten kell
megérteni. Meg kell értenünk, hogy mi is ez a mágnesesség. Látjátok, van néhány olyan nem
természetes gesztus, amit az emberek arra használnak, hogy vonzóvá váljanak, ahogyan járnak,
ahogyan öltözködnek, ahogyan élnek. Ezek a dolgok semmire se jók. A vonzerő egészen belülről
jön, ezt a belülről jövő illatot kell kialakítanotok magatokban.
De láttam, hogy a Sahaja jógában az emberek nem törődnek ezzel, egyszerűen nem
törődnek ezzel. Azt gondolják, az életmódjuk, amit tesznek – ha valaki mondjuk angol, akkor
angol, ha francia, akkor francia, ha indiai, akkor indiai, ha Kohlapurban született, akkor ő
kohlapuri. Ezeket az elképzeléseket vissza kell szorítani, mert az illat mindenhova eljut, legyen
angol az illető vagy bármi más.
Tehát valakinek az illata elsősorban belülről, a Ganesha elven keresztül alakul ki.
Legelőször a Ganesha elvről kell gondoskodni. A Ganesha személy nem bűnbánó típus, vagy
olyan reménytelen eset, aki elviseli még azt is, ha megverik és fasírtot csinálnak belőle. Nem
ilyen, nem ilyen. Épp ellenkezőleg, a mágneses erő olyan, hogy csak addig a pontig vonz, amikor
még nem zavaró. Ezt nagyon fontos tudni. Egy másfajta szeretet, például a testi szerelem, meg
minden egyéb, olyanokat vonz, akik aztán tönkretehetnek, és mindig tönkre is tesznek. Ez a
mágneses vonzerő nem tesz tönkre, nem rombol. Ez a vonzás csak egy bizonyos pontig működik.
Mivel sokkal magasabb szinten vagytok, mélyebbek vagytok és sokkal nagyobb a súlyotok, így
nem tehet tönkre az, akit vonzotok. Mindig a nagyobb mágnes vonzza a kisebb mágnest. És ezt
kell megértenetek.
Ez a varázs és ez a karizmatikus alkat legelőször is a Ganesha tattwából, az ártatlanságból
ered. Másodsorban pedig a teljes elhivatottságból és odaadásból. Teljes elhivatottság és odaadás
az Anya iránt és semmi más iránt. Ez megint csak a Ganesha tattwa. Nem a feleséged iránt, nem a
férjed iránt, nem a testvéred iránt, nem az országod iránt, senki más csak az Anya iránt. A teljes
odaadás a személyes varázs, a vonzerő forrása. A Sahaja jógában az ilyen ember nagyon vonzóvá
válik, varázsa lesz.
Néhányan azt gondolják, hogy személyes varázsa annak van, aki nagyon passzív és „bárkibármit-
mondhat-nem-bánom” típusú. Ez nem így van. Az ilyen embert azért szeretik, mert
irányíthatják. Azért szeretik, mert uralkodhatnak rajta. Ha azt gondoljátok, hogy agresszivitással,
kiabálással, veszekedéssel karizmatikusak lesztek, akkor tévedtek. Ez sem segít. Akkor hogyan
válhattok karizmatikussá? Úgy, hogy egyre ártatlanabbak lesztek. Az ártatlanság úgy bontakozik
ki bennetek, hogy nem gondolkodtok rajta.
Valaki egyszer megkérdezte Tőlem: „Hogyan intézi a jövedelem adóját?” Azt válaszoltam:
„Úgy, hogy nincs jövedelmem.” Aztán azt kérdezték: „Hogyan oldja meg az autó problémát?”
„Úgy, hogy nincs saját autóm.” Erre ők: „És mi a helyzet a házzal kapcsolatos gondokkal?”
„Nincs saját házam.” “Nihi, Nihi.” Nekem minden ’nihi’. Tehát akkor, uram, hogyan oldja meg
ezt a problémát? Úgy, hogy nem tekinted sajátodnak. Ne vedd a nyakadba! Ha egy problémát
veszel a nyakadba, azzal csak az ártatlanságot gyengíted. Ilyesmire gondolok, hogy ez az én
sálam, ez az én szárim, ez az enyém, ez az övé… Csak egy dolog biztos, hogy: „Ez az én Anyám
és nekem Őt kell hirdetnem.” Ez minden. Ha így tesztek, és más miatt sem fog fájni a fejetek,
akkor az ártatlanság, mint Shri Ganesha, erősödni kezd bennetek.
Ez az enyém, az az enyém. Azt hiszem, ez az „enyém” dolog okozza a gondot. Személy
szerint úgy gondolom, hogy ez az oka. Ez az „enyém” dolog: „Ez az enyém.” Mert ha valami az
enyém, – valaki mondta, és ez egy nagyon jó érvelés – „Ha valami az enyém, akkor az nem ’Én’
vagyok, vagyis nem saját magam. A testem, a fejem, mindenem. De az ’Én’? – ez az ő ötlete volt
– ’Én.’ Mi az az ’Én’? Így az ’Én’ különválik az enyémtől. Ami nem az enyém, az vagyok ’Én’.
És ami marad, az a Lélek.” Így érvelt, nagyon jó és használható az érve. Tehát az, ami marad, az
az ’Én’ és erre az ’Én’-re kell odafigyelnünk. Tehát kezdjétek el csökkenteni ezeket az
’enyémeket’. Így az ártatlanság tiszta szelleme megerősödik.
A Lélekről is azt képzelik – az emberek azt gondolják, hogy ha valaki spirituális – hát nem
is tudom, mit gondolnak a spirituális emberekről. Az az elképzelésük, hogy az valami félelmetes,
mint mondjuk egy bika, vagy nem is tudom. Eszesnek kell lenned, mint a róka, vagy
intellektuálisnak, mint Freud. Mindenféle elképzeléseik vannak. Nem, nincs igazuk! A spirituális
ember csak ártatlan, ’csak’ ártatlan. Ebben nincs okosság, nincs, az egész csak ártatlanság. Az
ilyen ember bármiről beszéljen, vagy bármit mondjon, ártatlanságból ered. Nincs benne olyan
intellektus, mint amit az olvasáson, megértésen, elemzésen keresztül szerzünk. Semmi ilyesmi.
Csak tiszta és egyszerű ártatlanság van benne és mindez nagyon jól működik. Annyira tiszta. Csak
azt mondja, amit tud, és amit tud, az a legmagasabb.
Tehát ezt (az egész folyamatot) át kell értelmeznetek magatokban. Ezt magatok között se
vitassátok meg. Ezt magatok között se vitassátok meg. Ha elkezditek fejtegetni, akkor ez egyfajta
teológiai vitává alakul. Ebben nincs teológia. Ez nagyon egyszerű. A legegyszerűbb dolog,
ártatlannak lenni. De az ártatlanság eltűnt. Miért? Mert máshol van a figyelmünk, más dolgok
érdekelnek, mást nézünk. Pedig annyira egyszerű.
Ma arra gondoltam, hogy kellene vennem három darab kilenc jardos szárit. Egy egyszerű
dolog, mert van három hölgy, akik kilenc jardos szárit hord, így három kilenc-méteres szárit
kellett adnom nekik. Ez minden. Csak eszembe jutott. Rendben van. Ide jöttem és megláttam
ezeket a nagyon szép szárikat. Megkérdeztem: „Hol vetted őket?” Elmondták. Erre én: „Rendben,
menj és vegyél három szárit!” Ennyi. Nem kellett elemezni. Arra gondoltam, hogy vennem kell
három szárit. Ennyi. A válasz meg is van. Még a légkör is annyira ártatlan, az egész szituáció
annyira ártatlan, hogy az ártatlanság kínálja a megoldást az ártatlannak. Az ártatlanság mindenben
működik, mert mindenkiben van egy kis ártatlanság, nem igaz?
Ez olyan, mint az ötödik oszlop. Az ártatlanság az ötödik oszlop bennetek. Egy ártatlan
ember az ötödik oszlopotokon fog dolgozni, és rendbe hoz titeket. Amikor bandant adtok
valakinek, igazából az történik, hogy megkötitek az ártatlanságotokkal anélkül, hogy szegény
tudna róla. Megfogjátok a benne lévő ártatlanságot, ennyit tesztek, így vezetitek. Nagyon
egyszerűen lehet így valamit véghezvinni. Az egésznek csak egy elv, egy tattwa az alapja, ami
nem más, mint az ártatlanság. Fejlesszétek ki ezt magatokban úgy, hogy „Neti, Neti”, mondjátok:
„ez nem, ez nem”. „Ez nem.”- mondjátok minden gondolatotoknak. „Ez nem, ez nem, ez nem.” –
és eljuttok az ártatlansághoz. „Nem az enyém, nem az enyém, nem az enyém.” – és eléritek az
ártatlanságot. Ez így van.
Az egész anyagi világ támadja az ártatlanságot, mert meg vannak rémülve. Nem lehet
támadni. Az ártatlanságot nem lehet elpusztítani. Az ártatlanság olyan, ami mindent áthat, és nem
lehet elpusztítani. Bárhogyan próbálják is, nem lehet elpusztítani. El lehet fedni, visszahúzódhat,
de nem lehet elpusztítani. A saját módján fog működni. Próbáljátok meg kifejleszteni ezt az
ártatlanságot, ami mondhatjuk, a Mahalakshmi Tattwa alapja, a Mahalakshmi Tattwa esszenciája.
Kívülről a súly, a méltóság, a viselkedés, sok minden látszik, de belül a tattwa, az alapelv az
ártatlanság.
Ha meg kell értenünk a bennünk lévő Mahalakshmi tattwát, a működését… Nem
intellektuálisan! Újra azt kell mondjam, hogy nem akarom, hogy ésszel következtessétek ki.
Maradjatok ott, ahol vagytok, és megtaláljátok, megkapjátok a válaszokat. Automatikusan. Csak
ne vetítsétek bele az elméteket. Minden kérdésetekre könnyedén választ kaptok. Mert a
mindenkiben meglévő ártatlanság az egyszerű válasz, ahol minden bonyolultság eltűnik, az
ártatlanság él. És ez Isten szeretete, az Isteni szeretet. Ne tévesszétek össze ezt a szeretet a ti
értelmetlen szerelmetekkel, az emberekről való elképzeléseitekkel, az azonosulásotokkal és a
téves azonosulásotokkal. Ez a tiszta szeretet bennünk, a tisztaság, az ártatlanság, ami a szeretet és
az élet maga, annak része, a Prana Shakti. De a ’Prana Shakti’ nem Mahalakshmi. Mahalakshmi
az esszencia, mindennek az esszenciája. Mert ha a teremtésnek létre kell jönnie, Isten vágya is ott
van, és nincs Mahalakshmi tattwa, akkor mi értelme a vágynak? Vége van. Tegyük fel, hogy van
teremtés, de nincs Mahalakshmi tattwa. Hogyan fog akkor működni? Nem fog. Kell, hogy legyen
Mahalakshmi tattwa, különben nincs értelme. Tehát kívülről ez Mahalakshmi tattwa, de ezen
belül, mondhatjuk, még van három réteg. Az első a Mahalakshmi tattwa, – kívülről nézve látható a
növekedés -, de belül van a teremtés, vagyis minden teremtett elem. Ezen is belül van a vágy és a
vágyon belül van, van a fél, amit, Ganeshának nevezhetünk. Ez a Ganesha tattwa végül mindent
legyőz és mindenen áthatol.
Azt tanácsolom, hogy ne gondolkodjatok ezen. Hagyjátok növekedni az ártatlanságotokat,
az egyszerű ártatlanságot és a méltóságot. Nagyon fontos, hogy legyen méltóságotok. Sokan azt
hiszik, ha szakadt ruhában járnak az utcán, akkor nagy szanjaszik. Ez nem így van. Miért? Nem
lesztek méltóságteljesek, és ha Isten olyan sok mindent adott, miért kellene azt mutatni, hogy
nincs semmitek. Dicsekedni azzal, hogy nincs semmitek. Isten adott nektek. Ez egyfajta hálaadás
Istennek, amiért olyan sokat adott. A legjobb ruhát kell viselnetek. Mint a pudzsán, látjátok, hogy
itt a nők felveszik az orrdíszt, minden ékszerüket, mindent, és a templomban is mindent viselnek.
Ugyanúgy a férfiak is nagyon tiszta ruhában vannak, minden, amijük van, nagyon tiszta, egyszerű.
Ebben nincs kérkedés, ezzel csak kifejezik, hogy ez Isten ajándéka: ‘Ó Istenem! Köszönöm.’
Nagyszerű nappal kezdődik az új év, hogy új év napján Kohlapurban, Mahalakshmi
helyén lehetünk. Azért hívják Kohlapurnak, mert Kohlaszurát itt ölték meg. Kohlaszura borzalmas
alak volt, olyan, mint egy róka. Aztán újra megszületett, most megint halott. Hála Istennek! Itt volt
és most meghalt. Kohlaszura meghalt. Ne gondolkodjatok ezen, az Agnyatok máris jár. Ne
gondolkodjatok! Elárulom, szándékosan nem mondtam nevet. Újra megszületett és már meg is
halt. Itt ölték meg Kohlaszurát, ahol ez a hely létrejött. Tehát Mahalakshmi inkarnációja eljött és
ezért van ennek a helynek nagyon különleges értéke, hogy zarándokútra jöttünk ide, és gondoljunk
erre alázattal.
Valójában ezek a dolgok nem történhettek volna meg nyugaton. Mert még ha az
Anyaföldből is jönnek elő (a swayambuk), ki ismerné fel őket? Ki tudna róluk? Ki tisztelné őket?
Ki imádkozna hozzájuk? Ezért nincs sok (swayambu) nyugaton. De kétségtelenül ott is van
néhány. Nekünk itt vannak ezek a templomok és az ártatlanságot a tantrikák felől érte támadás. A
tantrikák bejutottak a templokba és próbálták ott megvetni a lábukat. De fokozatosan elveszítik
erejüket és távoznak. Ezek a tantrikák minden Istennő minden templomába bementek. De most
már fokozatosan eltűnnek. Tehát ilyen támadás ért minket. Ahogy ezek a bráminok – az
úgynevezett bráminok – ide jöttek és letelepedtek ezeken a helyeken, és megpróbáltak a tantrikus
tanokról prédikálni itt a templomban, tényleg megrontották az itteni légkört.
Így Isten Áldjon Mindannyiatokat!
Azt szeretném, ha összpontosított elmével felülemelkednétek a téves azonosulásaitokon, hogy a
tiszta Lélekkel azonosuljatok, a Mahalakshmi elv által.
Isten Áldjon Benneteket!