Diwali Puja

(England)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Diwali Puja, „Temple of all faiths”, Hampstead, Anglia, 1983. 11. 06.

A mai vibrációk megmutatták, hogy milyen sokat kaptok, ha fel vagytok készülve a pujára. Ma ezt lehet érezni. Az isteni nagyon szeretne cselekedni, csak arra van szükség, hogy felkészítsétek magatokat. Mindenféle felkészülés nagyon nagymértékben fog segíteni benneteket. Most, hogy Sahaja jógik vagyunk, tudnunk kell, hogy másokká váltunk, mint amilyenek korábban voltunk. Jógik vagyunk, másoknál magasabb szintű emberek. Azt is meg kell értenünk, hogy mint jógik, nem vagyunk olyanok, mint a többi ember, akik mást mondanak, mint amit tesznek, és akik képmutatóan élnek. Ebből ered az összes vallás minden problémája. Aki magát kereszténynek nevezi, teljes mértékben Jézus-ellenes, aki azt mondja, hogy ő muzulmán, az teljesen Mohamed-ellenes, aki hindunak nevezi magát, az teljesen Shri Krishna-ellenes. Ez a fő oka annak, hogy mostanáig minden vallás kudarcba fulladt, mert az emberek hetvenkednek az eszményképükkel. Mondják, hogy ilyen vagy olyan eszményképük van, de nem vállnak azzá, nem tudnak aszerint élni. Az eszményképük nem része az életüknek, azon kívül marad, és ők mégis hajtogatják, hogy ez az eszményképük. Így fanatikussá válnak, de nem válnak az eszményképpé.

A Sahaja jógával van rá módszeretek és lehetőségetek, hogy eszményképpé váljatok. Ezt az eszményképet – különösen nyugaton – először az elméteken keresztül kell megértenetek. Milyen eszményképpé váltunk, vagy mivé kell válnunk? Mi az, amit elérhetünk? Erről legyen elképzelésetek. Másodszor, képesnek kell lennetek elmélyíteni a meditatív erőtöket, hogy az eszményképek otthonra találjanak a szívetekben, mint a lényetek szerves része, hogy már nem tudtok élni sem nélkülük. Vegyük például Jézust. Az ő eszményképe ugyanaz, mint ő maga. Nincs különbség a kettő között. Nála nem volt olyan, hogy egyet gondolt, mást mondott, és a harmadikat cselekedte.

Ez lesz a különbség a Sahaja jógik és a nem Sahaja jógik között, hogy ti az eszményképet, bármi is legyen az, az életetek minden pillanatában kifejezitek, mivel azonosak vagytok vele. Ha valami arany, az arany mindig arany marad. Nem lehet néha arany, néha vas, néha meg sár. Mindig arany marad. Csak az embernél lehetséges, hogy néha kígyó, néha oroszlán és néha lehet róka is. De mint Sahaja jógik, tiszta emberi lényekké váltok, és ezt tudnotok kell. Nem nehéz erre törekednetek, nem nehéz, mert most képesek vagytok elmélyíteni a gyökereiteket a szívetekig.

Tehát az elméteket arra kell használnotok, hogy világosan megértsétek, mi egy Sahaja jógi eszményképe, mit kell tennie egy Sahaja jóginak, hogyan kell viselkednie az életben, milyen módszereket kell követnie. Majd mindezt a szívébe kell vinnie meditációval, átadás segítségével. Nagyon jól tudjátok, hogyan születtetek meg másodszor általam. A szívemben fogantatok meg, másképp nem tudom ezt véghezvinni. Mivel a szívem annyira tiszta, megtisztít benneteket. A könyörületességem, a szeretetem megtisztít benneteket és utána átjuttatlak a Sahasrarámon. Másképp hogyan tehetném? Amikor ez megtörténik, egy új személyiséggé váltok.

Tehát ti mindenki mástól különböztök, mert a Lélek hozta világra a ti Lelketeket. A Lélek tisztított meg benneteket. Így ti nem élhettek úgy, ahogy a többi ember él. Minden csapás, az emberek minden problémája onnan ered, hogy nem azonosak azzal, mint amiről beszélnek, az eszményképeik az életükön kívül esnek. Ezért fog egy Sahaja jógi kitűnni másokhoz viszonyítva. Vegyük például Abraham Lincolnt, rendben? Abraham Lincoln hitt abban, hogy mindenkinek el kell nyernie a szabadságot, és hogy a kormány a közösségért, az emberekért van. Bármit, amit mondott, azt gyakorolta is. Amiben hitt, azért dolgozott és az életét adta érte. Ezért volt nagyszerű ember. Gondoljatok Mahatma Gandhira! Ők nem voltak inkarnációk, mint Jézus. Gondoljatok bármilyen nagyszerű emberre, gondoljatok Shivaji Maharajra, bárkire a szentek közül. Ők emberek voltak, de amint tudták, hogy milyen elvek alapján kell élniük, eggyé váltak az elveikkel és nem kötöttek kompromisszumot.

Meg kell értenünk, hogy milyennek kell lennie egy Sahaja jóginak. Sahaja jógi az, aki a Kundalinin keresztül kapta meg az önmegvalósulását, és Kundalini a bennetek levő anyaság, a törődő, a tápláló erő. De egy anya sohasem megalkuvó a fiával szemben. Ha az meg akar ölni valakit, azt fogja mondani: „Ne!” Egy igazi anyára gondolok. Még le is fogja lőni azt a fiát, aki rossz dolgokat készül tenni. Ugyanígy, ha ti önmagatok anyjává váltok, akkor gondoskodnotok kell magatokról, és hasonlóan táplálnotok kell magatokat és másokat is. Segítenetek kell másokat, törődnötök kell velük, és nem köthettek kompromisszumot helytelen cselekedetekkel, igazságtalansággal, abszurd dolgokkal.

Most, hogy ezt mondom, nem kell bűntudatot éreznetek. Felfelé kell néznünk. Akik még ha egy alsóbb lépcsőfokon állnak is, de felfelé néznek, akkor rendben vannak. De azok, akik egy magasabb lépcsőfokon állnak, és lefelé néznek, le fognak csúszni. Ezért nézzetek előre! Mit kell tennünk? A mindennapi életünkben, az egyszerű férj-feleség, gyerek-szülő kapcsolatainkban csendessé válunk legbelül? Tápláljátok azt belső csenddel, könyörületességgel, vagy valami olyat támogattok, ami teljesen Isten-ellenes?

Ha eszményképpé váltok, akkor maga az eszménykép ereje annyira dinamikussá tesz benneteket, hogy nem kell tanácsot kérnetek senkitől. Eszményképpé váltok. Ők olyanok, mint a fáklya. Maga az eszménykép lesz megvilágosodott. Először a hozzáállásotok legyen az: „Hogyan tudnék elmélyülni?” Ez legyen az első. Ha például egy férj és egy feleség reggeltől estig vitatkoznak, akkor nem lehetnek Sahaja jógik. Képtelenség. Ha veszekednek, akkor nem Sahaja jógik, ez magától értetődő. Mi a teendő, ha két személy veszekedik? Az, aki Sahaja jógi, otthagyja azt a feleséget: „Semmi közöm a feleségemhez, nincs feleségem”. Zárd ki. Belül függetlenítsd magad teljesen. Egy ilyen feleséggel egyszerűen ne beszélj. Ne vitatkozz, ne foglalkozz vele, csak légy független. Ha a fiad ilyen, függetlenítsd magad egy bizonyos pontig. Semmi veszekedés, semmi érvelés, semmi. Teljes csend. Egy csendes tiltakozást kell kialakítanotok. De ebben a csendben nem lehettek gyávák. Nagyon sok ember gyáva és azt hiszik, a gyávaságuk egy csendes tiltakozás. Egy valóban erős személyiség nem retten el, nem lesz agresszív, de a támadást sem tűri el.

Üljetek le meditációba. Mit mondasz a meditációban? Próbáljátok megfigyelni az összes csakrát. Nézzetek szembe magatokkal, hogy milyen csakrában van akadály. Ezek jöhetnek az előző életetekből. Egyes csakrák gyengék. Próbáljátok rendbe hozni, megerősíteni őket. Mert az eszményképet ki kell alakítani, és az eszköznek rendben kell lennie. Ha őrült az eszköz, hogyan fogtok működni? Mindenekelőtt fejlesszétek megfelelővé az eszközt. Legyen kiegyensúlyozott, erős és nem gyáva. Érezzék az emberek az erőtöket. Természetesen ez az erő a szeretet ereje, de a szeretet nem jelenti azt, hogy kompromisszumot kötsz mindenféle értelmetlen dologgal. Nincs helye kompromisszumnak. Ez egy olyan állapot, amit önmagatoknak igazoltok. Nem tudjuk megmondani, mikor következik be, egyszerűen nem tudjuk. Ez az állapot fogja igazolni, hogy: „Most rendben vagyok. Elértem ezt az állapotot.” Nem lehet azt mondani, hogy öt óra három perc két másodperc múlva azzá váltok. Egyszerűen éretté váltok és látjátok magatokban ezt az érettséget.

Meg kell értenetek, hogy mindaddig nem vagytok Sahaja jógik, amíg nem váltok az eszményképetekké. Bárki hívhatja magát Sahaja jóginak. Nincs felavatás, semmiféle egyetemi beiktatás, ahova eljönnek az emberek, hogy átvegyék az oklevelüket és a diplomát: „Rendben, igazoltan újjászületett vagy.” Vannak páran, akik számos alkalommal születnek meg másodszor. Ma másodszor megszületettek, holnap nem azok, utána újra másodszor megszületnek, majd ismét. Vannak akik 108-szor is megszülethetnek másodszor a Sahaja jógában és még akkor sem hitelesek. Tehát, nektek kell magatoknak igazolást adnotok. Nincs egyetem, ami ezt megteheti.

Meg kell értenetek önmagatokat. Milyen problémáitok vannak, miért viselkedtek így? Bánjatok úgy magatokkal, mint egy gyerekkel. Ha szükséges, utasítsátok rendre magatokat. Ha dicsérnetek kell, akkor dicsérjétek meg magatokat. Válasszátok külön: legyetek az Anya, a Lélek az Anya, és ti, akiknek még fejlődnie kell, ti vagytok a gyerek. Az Anya az eszménykép, ő az ihlet, ő az erő, és gyerek legyen a befogadó. Ha a gyerek önfejű alak, akkor nem tehettek semmit. Tudjátok meg, hogy ti ilyenek vagytok-e. Én tudom, hogy kik ilyenek. Sokan vannak, és rövid idő alatt fel lehet őket fedezni. Önfejű alakok. Ha együtt élnek tíz másik emberrel, rögtön hírt kapunk a létezésükről. Kitűnnek. Még ha egy szót sem szólnak, az emberek mégis mesélik: „Azzal a bizonyos személlyel veszekedtem, ezt és ezt mondta nekem. Az illető nagyon kegyetlen volt velem. Ilyen igénye volt.” Lehet tudni, kiről van szó és hol van.

Tudjátok, ahogy egy gyémántot fel lehet ismerni, úgy egy töviset is, mert ha bárki a közelébe kerül, azt kivétel nélkül felsérti. Senkit nem kímél, mivel ő egy tövis. Egy tövis csak tövis lehet. De ha Sahaja jógik vagytok, akkor csak virágok lehettek, erős virágok, örökéletű virágok, amelyek mindig növekednek, soha nem tűnnek el. Mindig növekvő, soha el nem hervadó virágok legyetek, és akkor meglepődtök, hogy nem fogtok az ego csapdájába esni, sem a teljes összeomlásba a szuperego miatt.

Annyi mindent tudtok, hogy bárkit közületek tudósnak lehet nevezni, nekem elhihetitek. Sokszor kérdezik tőlem az emberek: „A tanítványaid mind tudósok?” Annyi minden tudtok. Többet, mint mostanáig bármelyik szent, efelől biztosítlak. De az ismeretek csak az Agnyatokban vannak, kívül. Ez mind csak blablabla. Az Agnyatokig elér, és arra használjátok, hogy kérkedjetek mások előtt, és ezzel vége. Még az elmétekben sem ülepedik le, akkor hogyan juthatna el a szívetekig? Mindenki fontoskodik, tudnak hatni másokra. Úgy értem, ha idejön egy újságíró, a Sahaja jógik annyira lenyűgözik: „Milyen sok bölcs ember van itt Angliából!” De ti nevessetek magatokon. Mindezt azért tudjátok, mert én túl sokat beszéltem. De a Lélek is ragyog. Engedjétek, hogy a Lelketek úgy ragyogjon, hogy az emberek tudják rólatok, hogy ez egy olyan ember, akik teljes egységben van: a Lelke, a beszéde, a viselkedése, az egész élete teljesen integrált, és ez a Sahasrara. Ha nincs egység, akkor nem értétek el a Sahasrarát. Ott már nem lesz arra szükség, hogy meghúzzátok a fületeket.meghúzzátok a fületeket.

El kell jönnie annak a napnak, amikor büszkeséggel és dicsőséggel felemelhetitek a fejeteket, mert az eszményképetek díszként fog ragyogni. Szeretném látni azt a napot, amikor mindenki, aki azt állítja magáról, hogy Sahaja jógi, azzá válik. Ez a legfontosabb dolog, minden más haszontalan. Ashramot szerezni, azt szerezni, ezt tenni, azt tenni. Felejtsétek el! Azt a gyereket kell irányítanotok, akinek növekednie kell, aki még néha csintalan, aki próbál rendetlenkedni. Tegyétek rendbe! Adjatok neki nevet. Hívjátok magatokat Sahaja jóginak és a gyereket X úrnak, vagy Y úrnak, ami korábban a nevetek volt. Mindig mondjátok magatoknak: „Viselkedj rendesen! Kelj fel reggel, fürödj meg, ülj le meditálni!” A gyerek azt mondja: ”Lusta vagyok. Nem megy.” Ha elfogadod, amit a gyerek mond, akkor a gyerekből lesz az Anya és te elveszíted az erődet. Kifogások. Ez a gyerek tudja – nagyon intelligens, nagyon okos gyerek, rendkívül intelligens – tudja, hogyan csapjon be benneteket. De a gyerek ösztönösen azt is tudja, hogy mire van szüksége. Ha megtudja, hogy a bennetek lévő anya kialakította a személyiségét, akkor elfogadja az anya személyiségét. De ha a gyerek tudja, hogy az anya is gyenge, akkor kihasználja.

Nem harcolnotok kell magatokkal, hanem meg kell szelídíteni magatokat, és ez nagyon könnyű. Élvezni fogjátok, ahogy figyelitek magatokat: „Ó, ilyen és ilyen úr.” Többé nem lesztek dühösek. „Tudom, hogy bánjak veled. Elbújsz ott hátul, rendben, és kifogásokat találsz.” És a gyerek felnő, olyan nagyra, hogy az anya nézi és csodálkozik. Mint Shri Krishna gyerekkorában, az anya Yeshoda volt, a gyerek pedig Shri Krishna. Ez nagyon szimbolikus. Szokása volt (Shri Krishnának), hogy csintalan tréfát űzött. Az anyja azt mondta: „Megetted a sarat tudom, hogy így volt.” Azt válaszolta: „Hogyan ehetném meg, hogyan tehetném? Még a házból sem tudok kimenni, itt üldögélek. Hol van a sár?” „Megetted, tudom. Jobb, ha megmutatod a szádat.” Erre ő: „Tényleg?” És ekkor kitátja a száját és az egész Vishwa Swarup, az univerzum teljes látomását látja, és az anyja a lába elé borul. Ennek kell megtörténnie. Az anya boruljon le a naggyá vált gyerek lába előtt. Nagyon jelképes. Így kell növekednetek, Vishwa Swarupává, a kollektív lénnyé, a Viratává.

Arjuna és Shri Krishna is nagyon jó szimbólum. Arjuna barát volt, és sokat megengedett magának Shri Krisnával szemben. Shri Krishna megpróbálta elmondani neki a Gitát, és sok egyebet, mégsem tudta őt meggyőzni. Ez mind csak külső blablabla volt, mint Anyátok beszédei. Tudjátok, Anyátok beszédei nagyon szórakoztatóak, nagyon szellemesek, jó őket hallgatni. Zenehallgatás helyett jobb Anyátok beszédeit hallgatni. Majd utána az emberek azt gondolják, ha Anyánkat hallgatják, akkor már Anyánkká is váltak. Ugyanez történt Arjunával is, de mégis rájött, hogy valami hiányzik belőle, hogy ő még nem vált eszményképpé. A figyelme még nincs ott, ahol lennie kellene. Ekkor megkérte Shri Krisnát: „Azt hiszem, látni szeretnélek teljességedben.” Shri Krishna azt mondja: „Rendben, felkészültél rá?” Mire ő: „Igen, felkészültem.” Ekkor a Virátává változott, a Viráta látomásává, és amikor Arjuna meglátta, azt mondta: „Elég, ez már túl sok nekem.”

Ennek kell megtörténnie a barátotokkal, aki ez a gyerek. Váljon Virátáva és amikor meglátjátok, elcsodálkoztok magatokon: „Ó Istenem, milyen naggyá nőttem.” Ahogy Yeshoda leborult a kisgyermek lábai előtt, úgy kell leborulnotok a bennetek levő gyermek lábai előtt. Biztos vagyok benne, hogy ez most meg fog történni. Emlékezzetek rá, hogy nincs vita és nincs mAgnyarázkodás, Anyátok megbocsát. Mindent megbocsát nektek, tudjátok. Bármit tesztek, megbocsátok, még akkor is megbocsátok, ha meggyilkoltok engem, de ti nem lesztek képesek megbocsátani magatoknak. Tehát engedjétek meg annak a gyereknek, hogy növekedjen, nőjön fel teljesen.

(Egy gyerek sír.)

Kik azok a gyerekek, akik így sírnak? Miért sír? Kinek a gyereke? Artival baj van. Vigyétek ki Artit. Meg kell őt tisztítanotok. Már több napja tart nála ez a probléma. Ki kell tisztítanotok azt a gyereket. Vigyétek ki őt egy időre. Még mindig ordít. Jobb, ha kiviszitek.

Gondoskodnotok kell a gyerekeitekről, és tudjátok meg mi a baj velük, ha sírnak. Tudom, kik azok a gyerekek, akik még mindig nincsenek rendben. Ne kényeztessétek az egójukat. Oldjátok meg a problémát. Tisztítsátok ki őket. Ez fontos. Ne akarjátok, hogy megszállottak (bútosok) legyenek. Minden életükben ilyen bútosok lesznek. Sok olyan gyereket láttam, akik ilyenek. Amint meglátnak sírnak, zokognak, kiabálnak. Ez nem egy egészséges gyerek jele. Rajesh fia még csak rám sem nézett, és már sikított, kiabált. És nézzétek meg most, milyen kedves lett. Tehát, ha bármelyik gyermek ilyen, ne térjetek ki a probléma elől. Gondoskodjatok a gyerekről, hozzátok rendbe. Győződjetek meg, hogy a gyerek rendben van. Ahogy a bennetek levő gyermeket rendbe kell hoznotok, ugyanúgy kell bánnotok a gyerekkel is, aki a ti saját fiatok és ne éljetek ilyenfajta félreértésben. Ha egy gyerek így sír, akkor valami baj van vele. Ki vannak választva.

Ha a figyelmetek ide-oda jár, és nem figyeltek oda a programon, akkor veletek is valami baj van. Ha elalszotok, akkor nagyon komoly gond van veletek. Ha a program közben más dolgokon jár az eszetek, akkor valami baj van veletek. Ha fáj a fejetek, valami gond van veletek. Ítéljétek meg magatokat! Tisztítsátok ki magatokat! Meg kell tisztulnotok, ez nagyon fontos. Ha még mindig ingadozik a hangulatotok, ingerlékenyek vagytok, dühösek, nincs bennetek egyensúly, akkor valami nincs rendben veletek. Ha tudjátok, hogyan tartsátok féken a dühötöket, akkor rendben van. Bárhol felfedezhetitek, hogyan működik a negativitás a kis dolgokban.

Mindenki fejlődik, de elég lassan. Ez lehet nagyon gyors, hogyha meditáltok. Ez nagyon fontos. Tudnotok kell, hogyan hozzátok rendbe a csakráitokat. Legyen a mantrátok: ’siddhi’. Ne legyenek gépiesek a mantrák. Ha csak gépiesen mondjátok… Mondjátok őket szívből, újra. Ha nem szívvel mondjátok a mantrát, akkor nem lesz ’siddha’- ez azt jelenti, hogy elmondhatjátok százszor is, nem lesz hatása. A ’siddha’ mantra az, amit ha elmondasz, hatása van, működik. Ha nem működik, akkor nincs értelme a mantrának. Tehát belül is és kívül is fejlődnötök kell, és ezt nektek kell igazolnotok magatoknak. Senki más nem fogja ezt tanúsítani. Ha egy hamis igazolást akartok magatoknak adni, csak rajta. Ha be akarjátok csapni magatokat, tegyétek. Az nem fog senkinek sem segíteni. De ha valóban szeretnétek a mennyei Atyátok kegyének örömét és gyönyörűségét, akkor kerüljetek ki ebből. Sok, még bennetek levő hamis azonosulást fel kell adnotok ahhoz, hogy élvezzétek azt a gyönyörűséget.

Nagyszerű nap ez a mai arra, hogy mindnyájatokkal találkozzam. Ez egy olyan nap, amikor Indiában ünnepelünk, és a fivér-nővér kapcsolatot kell megalapozni. Ez egy nagyon tiszta kapcsolat. A fivér-nővér kapcsolatban nincs semmi kéjvágy és mohóság. Ez egy tiszta kapcsolat, ahol a nővér a fivér védelméért imádkozik, és a fivér a nővér jólétének fenntarthatóságáért, a ’kshema’-ért a jólétéért imádkozik. Ilyenkor a többi Sahaja jóginire és Sahaja jógira kell gondolnotok, akik olyanok, mint a fivéreitek és nővéreitek. Így kell rájuk gondolnotok. Tisztítsátok meg a szíveteket. Tudjátok, furcsa, hogy ezekben az országokban nem léteznek ilyen kapcsolatok. Tisztítsátok ma meg az elméteket ezzel kapcsolatban, hogy: „Mindenki más vagy a nővérem, vagy a fivérem.” Ha házasok vagytok, rendben van, de nézzetek mindenkire, próbáljatok mindenkire úgy nézni, mint egy fivérre vagy egy nővérre. Mindkét kapcsolat hiányzik.

Ez egy furcsa ország, ahol nincsenek tiszta kapcsolatok. Mondom nektek, olyan sok a mocsok. Ha olvastok valamit, nem fogjátok elhinni, mennyire perverz. Különösen az ártatlan emberek, a gyerekek vannak támadás alatt. Gondoljatok rájuk, mint szüzekre. Legyetek elővigyázatosak. A fiatal lányoknak tudniuk kell magukról, hogy ők szüzek. Ha fiúk után érdeklődnek és közben Sahaja jógik… Nem azok! A Sahaja jóginik legyenek erényes nők, erősek. Az erényesség az ő erejük, és a férfiaknak szintén. Miután Sahaja jógik, a férfiak legyenek tudatában a saját erényességüknek. Ez az ő erejük is.

A nomádok idejében volt az, hogy a férfiak elmentek vadászni, és a nők otthon főztek. Egy férfinak öt asszonya volt. Nomádok voltak. Aztán kifinomulttá váltak. Elkezdődött az egynejűség, ami elért egy bizonyos pontot. Aztán ismét jött ez a fajta hanyag életmód. Ez most nomád élet. A nők is nomádok lettek. A férfiak és a nők mind nomádok és primitívek. A kifinomultság után primitívvé váltak, és ez itt a probléma. De nektek magasabb szintű emberekké kell válnotok, akik között tiszta kapcsolatok vannak. Bármilyen kapcsolatnál, tegyük fel, hogy van valami köztem és e között az eszköz között, akkor nem tudjuk használni. Bármilyen kapcsolatot meg lehet szakítani, ha valami a kettő közé kerül.

Úgy lehet legjobb a kapcsolat, ha az tiszta kapcsolat, és saját belátás szerin. Az anya legyen anya, az apa legyen apa, a nővér legyen nővér, a fivér meg fivér. Ezek mind különböző és különféle kapcsolatok, amiket meg kell értenünk. A nőknek meg kell érteniük, hogy ők nők, és a férfiaknak meg kell érteniük, hogy ők férfiak. A magatokhoz fűződő kapcsolat is nagyon fontos. A nők ne próbáljanak meg férfiakká lenni, nem lehetünk azok. A férfiak ne próbáljanak nők lenni. Nem helyes. Mert a kettő alapvetően különbözik. Másképp születtek. Mi a különbség? Egy férfi sokkal inkább aprólékos, többet tud a gépekről, ismeri a részleteket; a nő a mintát fogja látni. A nő a dallamot hallgatja, a férfi a hangszert látja. Ilyen természettel teremtett meg Isten bennünket. Végül is valakinek látnia kell ezt, és valakinek meg azt. Mindkettő gyönyörű. Senki sem alacsonyabb vagy magasabb rendű. Élvezzétek, hogy nők lehettek, és élvezzétek, hogy férfiak lehettek. De férfinak lenni nem jelenti azt, hogy durvák lehettek a nőkkel, ostobán azt gondolva, hogy az evolúcióban a nők felett álltok; vagy azt sem jelenti, hogy a nők uralkodhatnak a férfiakon, azt gondolva, hogy ezzel rendbe hozhatják őket. Ezzel soha nem fogjátok őket a helyes útra terelni. Inkább anyámasszony katonái lesznek, teljesen hasznavehetetlenek. Valahányszor a nők uralkodnak, a férfiak mihasznákká vállnak. Nem teszik őket jobbá.

Mindkét tulajdonságot táplálni és fejleszteni kell, és a férfi-nő kapcsolat a tiszta szeretetre épüljön. Amint elkezditek kitisztítani magatokat, ez automatikusan működni fog és tisztelni fogjátok egymást. Valójában ti mind jógik vagytok. Nekem tisztelnem kell benneteket és nektek tisztelnetek kell egymást. De ellenkezőleg, azt látom, hogy nincs tisztelet. Ti mind nagy szentek vagytok. Ez így van. Tiszteljétek egymást! Nem beszélhettek durván egymással, nem zaklathattok senkit. Tegyetek meg mindent, ami lehetséges, másokért. Ilyen irányba kell megváltoznunk. Ez egyik kultúrának sem a sajátja, mert amiről most beszélünk, az Isten kultúrája, az ő királyságának a kultúrája, ahol mi adunk másoknak. Örömünket leljük az adakozásban, abban, amikor másokért cselekszünk, szeretünk másokat és törődünk velük, viszonzást nem várva. Ha egy kicsit segítetek magatokon, az Isteni alig várja, hogy segítsen.

Láttátok ma a vibrációkat, olyan erősek, hogy még beszélni is nehezemre esik. Beszippant, folamatosan áramlik. Csak egy apróságot tettetek tegnap vagy ma reggel. Nagyon erősek a vibrációk, és ti el fogtok merülni benne, majd kivirultok. Csak figyeljetek oda magatokra, és mindenek előtt tiszteljétek magatokat, mert jógik vagytok. Legyetek méltóságteljesek, nem lehettek ostobák, nem lehettek fennhéjázók, nem lehettek tisztességtelenek. Legyetek kedves, érett személyiségek, mert jógik vagytok. Hívjátok magatokat úgy, mint X, Y, Z jógi. Így kellene, mert azok vagytok. De jóginak nevezitek magatokat, miközben veszekedtek és egymás haját húzzátok, akkor azt mondom, inkább ne hívjátok magatokat annak. Próbáljatok megszabadulni a problémáitoktól, ami nagyon egyszerű. Ha nem sikerül, szóljatok Nekem, és én elmondom, hogyan szabaduljatok meg tőlük. Nézzetek szembe velük!

Isten áldjon meg benneteket!

Úgy döntöttünk, hogy ma nem lesz havan, mert Diwali idején nincs szükség havanra, ezért csak puja lesz. Ma van a puja – mint tudjátok, öt napon át ünneplik a Diwalit. Az első nap a hold tizenharmadik napja, ami Gruhalakshmi napja. Ezen a napon Gruhalakshmit (megj: a ház asszonyát) tisztelitek. De a Gruhalakshminak érdemesnek kell lennie a tiszteletre. Ilyenkor pár konyhai eszközt adnak a Gruhalakshminak. Valamilyen konyhai eszközt kell adni ajándékba a Gruhalakshminak. Ezen a napon született Lakshmi. Lakshmi a Földanyából született. Mondhatjuk, hogy a Földanyából született, de a tengerből jött elő a köpülés után. Ez volt Lakshmi születése, ő a gazdagság adományozója. A gazdagságé, ami lehet anyagi és lehet spirituális is.

Egy olyan feleség, aki azt mondja: „Rendben, spórolj meg minden pénzt!”, aki arra tanítja a gyerekeket, hogy önzők legyenek, aki arra tanítja a férjét, hogy legyen önző, minden pénzét a bankba tegye, és ne adakozzon, az nem Lakshmi. Ő tanít meg benneteket arra, hogy hogyan adakozzatok, hogyan adjatok másoknak. Egy nő, aki nagyon odafigyel a pénzére és a számlaegyenlegre, az egyáltalán nem Lakshmi. Neki költeni kell. Ő azért van, hogy elköltse a pénzt. A férjnek meg kell őriznie a pénzét, a nőnek meg el kell költeni. A férfinak meg kell keresni a pénzt, hogy a nő költhessen, de helyesen kell elköltenie a pénzt. Ne csak magára költsön, hanem a családjára, a férjére. Arra gondol: „Mit vásároljak a férjemnek, a gyerekeinknek, a többi Sahaja jóginak, az embereknek?” Ez a dolga. A férj pénzt keres, odaadja a feleségnek, és ő elkölti. Ez egy nagyon kedves elosztás, úgy gondolom.

Tehát ez a Gruhalakshmi napja, amikor ő megszületett. A nőnek ilyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie; ha fukar és számító, akkor egyáltalán nem is nő. Ha a saját ruhái miatt, a saját kényelme miatt, a saját dolgai miatt aggódik, akkor ő nem Gruhalakshmi. Ha másokat dolgoztat, ő meg leül és parancsolgat, akkor egyáltalán nem Gruhalakshmi. Másokért kell dolgoznia, másokért kell cselekednie, másokról kell gondoskodnia. Ez a tizenharmadik nap.

A tizennegyedik nap az, amikor Narakasura el lett pusztítva. Tudjátok, hogy Narakasura újra megszületett és el kell pusztítani. A Sahaja jógik fogják megölni. Fel kell nőnötök egy bizonyos pontig, és akkor egész biztos el lesz pusztítva. Amikor Kartikeya felébred bennetek, akkor el lehet őt pusztítani. De ehhez olyannak kell lennetek, mint az arany: nem halványulhat el a fényetek. Erős emberekre van szükség, hogy megtegyétek ezt. A ti vasatokból egy olyan kard kell edződjön, ami meg tudja őt ölni, és akkor Narakasura elpusztul. Ő egyike a lehető legszörnyebb aszúráknak. Ez a tizennegyedik nap. Amikor ő elpusztult a pokol kapui megnyíltak, és mindenki, aki a tanítványa, vagy követője volt, vagy ördögi volt, mind odakerült. Ez az egyetlen nap, amikor reggel sokáig aludhattok, és ez jó hír nektek.

A tizenötödik nap volt a legsötétebb éjszaka, a legsötétebb. Ezen az éjjelen fényt gyújtunk, mert a legsötétebb éjszakán a negatív erők bejöhetnek. Ezért gyújtunk fényt, hogy Lakshmi bejöhessen. Meg fogtok lepődni, de Lakshmi olyan, hogy ha egy üveg bor bejön az egyik ajtón, ő kimegy a másik ajtón. Ha a családban van egy bútos nő, akkor az a család sohasem élvezheti Lakshmit. Lakshmiji elszalad tőlük. Lehet, hogy lesz pénzük, de sohasem fognak örülni neki. Lakshmiji elszalad. El kell mondanom, egy ilyen személy annyira kedvezőtlen. Feltételezzük, hogy szeretnél valamit vásárolni és egy ilyen bútos személy felhív telefonon; vége van, nem tudod megvenni. Először a füleidet teszi tönkre a méreggel, ami belőle jön, és utána bármilyen munkába kezdesz, az nem lesz sikeres. Namost, ez az ország tele van ilyen bútos nőkkel – alakshmikkal, akikről nem tudom, hogy fognak rendbe jönni. A nőknek el kell határozniuk, hogy meg fognak szabadulni a bútoktól és nem élnek tovább együtt velük. Meditálniuk kell! Próbálkozniuk kell! Ha álmosak, menjenek és fürödjenek meg, akár kétszer, háromszor. Néha nem baj, ha megégetitek magatokat egy kicsit. Ügyeljetek rá, hogy ne érezzétek magatokat álmosnak, és ne ábrándozzatok! Ha álmodozó természetűek vagytok, akkor bútosak vagytok. A nők felelőssége, hogy Lakshmit sértetlenül megőrizzék. Tehát ez a Lakshmi napja, amikor Lakshmi puja van, mert ekkor hívjátok meg Lakshmit, a Rajalakshmit, a Lakshmit, aki által a család királyává váltok, vagy nevezhetitek királyi üdvösségnek, királyi érzésnek a családban. Ez az a nap.

A következő nap a hónap első napja, ami… Ez az őseim naptára, és mivel ti az én gyermekeim vagytok, ugyanezt a naptárt kell használnotok, a Salivahana naptárt, és ez a nap az első a Salivahana naptárban. És mit tesznek ezen a reggelen, hogy megünnepeljék? Egy ilyen kancsót, vízöntőt és egy sálat zászlónak használnak; ez jelképezi a vízöntőt és az Anya sálját. Ezért hívják őket Salivahanáknak, azok, akik az Anya sálját hordozzák, „az Anya sálját hordozók”. Így teszik fel. A sál és a tetején a vízöntő. Ez lehetne a Sahaja jógik zászlaja, hogy tesztek egy vízöntőt, vagy edényt, – hogy nevezitek azt a kancsót? Nem is kancsót, hanem azt a ’lota’ dolgot. Itt ilyet nem használnak. Legyen kumba. Nevezhetitek kumbának, és ott van a sál, és ezt teszik fel. Ezért nevezik Gudi Padwanak, ’padwa’ a Hold első napját jelenti, ez a padwa, a ’gudi’ pedig sálat jelent. Ezt felteszik, és ezzel jelzik, hogy ma van a Salivahanák újéve.

A sál Anyátokat beborítja, meleget ad, és a szerénységét is befedi. A sál jelképe a királyi előkelőségnek, a szerénységnek és az erényességnek. Ti ezt képviselitek és védelmezitek, mint ahogy Ganesha teszi. Shri Ganesha csak akkor lesz dühös, ha bárki az Anya ellen cselekszik, vagy mond ellene valamit, de akkor előjön. Ezért mondta Jézus: „Bármit tesztek ellenem, eltűröm, de amit a Szentlélek ellen tesztek, nem lesz megbocsátva!” Ez a Fiú, aki az Anyáról beszél. Ez történik.

Ma van a második nap, ami a Bija, ahogy nevezik: Bhaja Dwija, vagy bhau-beej (maráti: bhau=testvér, beej=a hold második napja Diwali idején), amikor a fivér és a nővér, akik egyazon fa két magja, kimutatják egymás iránti tiszta törődésüket. A nővér ártit ad a fivérének, tikát (bindi) tesz, majd a fivér ad neki valamit ajándékba, ami szeretetének a jelképe. Bombayben elkezdtük ezt, hogy testvéreket választottak. Szeretném, ha ti is találnátok valakit, aki egy kedves testvéretek lehet. Úgy látom, hogy ezek a kapcsolatok gyönyörűen működnek Indiában, ha ugyanígy működnének itt is, akkor teljesen el lennék ragadtatva, mert az azt jelentené, hogy felülkerekedtetek az erkölcstelenség ördögén. A tisztaság teljesen elmossa az elmétekből a kéjvágyat és a mohóságot, és szeretetet adományoz valaki iránt, aki a testvéretek. Ez nagyon gyakori Indiában, ott mindenkinek van egy nővére. Minden Sahaja jóginak van egy nővére, akiről gondoskodik. Ez egy nagyon kedves érzés, és a nővérrel úgy bánnak, mint… Például Raulbai nővére Dumalnak, képzelhetitek, és a nővérével ugyanolyan jósággal bánik, mint a saját nővérével.

Tehát ez az ötödik nap, a Dwija. Így a tizenharmadik naptól öt napon át ünneplik a Diwalit. Számunkra a Diwalinak nagy jelentősége van, az, hogy egy fény sok fényt meggyújt, amit sorba helyeznek. Ezt nevezik Diwalinak, ami azt jelenti: sorba állított fények. Amikor a kezemet fogjátok mindannyian, akkor rajtunk átáramlik az erő és létrejön a megvilágosodott ’rasa’, és az egész világ Anyátok gyönyörű királyságává válik, ahol csak Atyátok áldása létezik, és az Ő öröme, amikor látja a saját alkotásának táncát az áldás óceánjában.

Isten áldjon meg benneteket! Olyan sok a vibráció…

Puját szeretnétek? Rendben, de én már kész vagyok.