Shri Ganesha Puja: A négy eskü

Hotel Riffelberg, Zermatt (Switzerland)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Shri Ganesha Puja, Hotel Riffelberg, Zermatt (Svájc), 1984. szeptember 2.

Határtalan öröm tölt el, hogy idejöttünk tisztelni ezt a szent hegyet, melynek a Ganaraj nevet adtuk. Vannak alkalmak, amikor nem lehet szavakkal kifejezni az örömünk intenzitását.

Az Anya szimbólumaként jöttem el hozzátok, de az első fiúgyermek, aki meg lett teremtve, Shri Ganesha volt. És később, amikor a Földanya meg lett teremtve az anyaság szimbólumaként, Ő sok Shri Ganeshát teremtett ebben az univerzumban. A világmindenségben a csillag, amit Marsnak nevezünk, Ganesha, Shri Ganesha. Mindezek a szimbólumok számotokra, sahaja-jógik számára lettek megteremtve, hogy felismerhessétek őket. Ezeknek a szimbólumoknak a felismerése könnyebb egy megvalósult lélek számára. A múltban sok nagyszerű megvalósult lélek élt, igen magas szintűek, és ők felismerték, felfedezték Shri Ganesha szimbólumait réges-régen. 

India az egész Földnek, a Földanyának, a mikroszkopikus formája. Így hát Maharashtra háromszögében nyolc Ganeshát találunk, melyekből vibrációk áramlanak, és ezeket Maharashtra nagy szentjei felismerték. Amint láthattátok, ezeknek a nagyszerű szenteknek a kegyelméből különösen Maharashtra területén olyan emberek születtek, akiknek a ‘shraddha’ (megvilágosult hit) az érzelmeiknek és az elméjüknek a legmagasabb kifejezésmódja. Az elmének emiatt a magasztos érzékelőképessége miatt, amikor meglátnak valami fenséges dolgot, a gondolataik Istenre terelődnek. Maharashtra szentjeinek köszönhetjük, hogy az emberekben megvan ez a fajta érzékenység és hozzáállás. 

Sajnos Nyugaton, ahol a ‘shraddha’ nagyon felületes, az effajta dolgok az embereket rendkívül alacsonyszintű, igen piszkos, mocskos és szentségtelen dolgok felé hajtják. Ahelyett, hogy átadnák magukat a Fenségesnek és élveznék a Fenséges nagyszerűségét, inkább az érzékiség felé hajlanak, mely a testiséghez tartozik. De az emberek, akik egyszerűen élnek a falvakban, a természettel körülvéve, felismerték ennek a szent hegynek a jelentőségét. 

Több ezer, több millió évvel ezelőtt, a Földanya elkezdte létrehozni az Ő Ganésáját. A kezdetekben egy hatalmas óceán volt ott, ahol ma a Himalája áll. A Himalája fokozatosan elkezdett kiemelkedni az óceánból, laposan, mint egy Shiva-linga, mely az állatvilág kifejeződése és megjelenése: az állatok agya lapos. Ilyen módon. De amikor a Himalája elkezdett kiemelkedni abból a tengerből, a Földanya két oldalról nyomás alá került, és a Földanya elkezdett hajtásokat készíteni a szárijára – így is mondhatjuk. Amikor ez a mozgás elkezdődött, a szári vibrációk hullámait kezdte kibocsátani magából úgy, hogy bizonyos pontokon ezek úgy emelkedtek a magasba, hogy Shri Ganeshát kezdték formázni. És ez az elején még lapos volt, megint csak olyasmi, mint a … 

De később még több gyűrődés kezdett kialakulni, sokkal később, amikor az emberi agy elkezdte kifejleszteni az egót. Tehát ez az egész földdarab fölnyomódott és egy másik darab hozzányomódott úgy, hogy egy csúcspont alakult ki. Felnyomta. A szuperego felnyomódott és elérte a csúcspontot. Ez összhangban van az emberi agy fejlődésével, mivel az egész univerzum képviselve van a testünkben is. A Földanya központi tengelye úgy működött, mint a hátgerinc. Ezáltal a Himalájában ismét nagy nyomás hatott az összes hegyre, melyekből Shri Ganesha kezdett kialakulni, és ezek végül felvették végső formájukat. Így létrejött a csúcspont. 

Tehát a Földanya, mint Gauri, létrehozta az összes Ganeshát. Ennek a hegyláncnak a másik végén van a legmagasabb hegy, mivel ott volt a legnagyobb nyomás. A Mont Blancnak magasabbnak kellett lennie, mint ennek. Tudjátok, amikor az a fölnyomódás történt, a Himalája elért egy bizonyos magasságot, csak addig emelkedett; és azután a hullámok alakították ki Ganeshát egy bizonyos magasságig, nem túl nagy magasságig. A jobb oldalról még nagyobb nyomás hatott: az ego emelkedett, ahogy a Mont Blanc is például. A másik oldalon egy másik Ganesha alakult ki, a másik végén Darjeeling közelében. (Jógi: Shri Mataji, a Mont Blanc Shri Ganeshát is képviseli?) Nem, nem. Az az ego kifejeződése. (Jógi: Ego, igen, Franciaországban van.) Shri Ganesha megjelent Darjeelingban is, és ott ugyanolyan vöröses színe van. Láttam egy másik Shri Ganesha-megformázódást Delphiben, ahol – ahogy mondják – a Földanya Nabhija van. 

Akkor is, mikor Shri Shiva jelenik meg, a Linga (szimbólum) jelenik meg, vele együtt mindig kialakul egy Shri Ganesha is, mint Ambarnathban is, ahol a vízcsepp egy bizonyos helyre csöppen, és kialakítja a Lingát. Ezenkívül egy másik vízcsepp egy másik részre hullik, és Shri Ganeshát formázza, pontosan olyan arcot. 

Az óceán az Atya, és a Földanya az Anyátok, de amikor a Földanya hegyet kezd formázni, akkor Őt Atyának hívjuk. Ennek az az oka, hogy a Földanya a magasban magához ragadja az Atyát a fejére hulló hó vagy eső formájában. E módon az Anya Apává lesz, és így teljes egészében képes betölteni az Anya és az Apa funkcióját. Ilyen állapotban adott életet Gauri, a Hegyek Leánya, Shri Ganeshának, az Apa részvétele nélkül, szeplőtelenül. A hó száz százalékosan tiszta, és amikor beborítja a Földanyát, az Ártatlanságot formázza meg. Az összes piszok és szenny, ami az óceánba kerül, ami a Nap közreműködésével megtisztul – mely ugyancsak Shri Ganesha –, és ez a hegyek és magaslatok csúcsára hullik beborítva azokat. (Jógi: Ez az isteni ökológia.) De Ganesha számára nagy probléma olyan országban létezni, ahol Őt nem tisztelik. Ahol nincs meg a tiszteletérzet. Mindig arra vágynak, hogy megmásszák a hegyet – alacsony szintű, külsődleges egoista ambíciókkal. 

Amikor ilyen hegyeket láttok, egy jó embernek az kellene eszébe jutnia, hogy „Istenem, Téged látlak ebben a magasztos formában! Hogyan tudnám legyőzni a tudatlanságomat? Hogyan tudnék áthágni az önteltségem hegyén, hogy Rád tekinthessek?” Az önző elme számára a hegy a szem örömére van, és ez az öröm nem is igazi öröm, hanem csak egy bizonyos, a nézés által kiváltott, élvezet. Ez egy kihívás az egójuknak, és föl akarnak mászni a hegyre: „Mi magasabban vagyunk, mint Te!” A Himalája több ezer éve ott áll Indiában, mégsem akarta soha senki megmászni. Amikor az angolok jöttek, ők kezdték el ezt először csinálni. Azután a franciák, portugálok, spanyolok és mások is, és az indiaiak zavartan nézték őket, hogy mit tesznek, miért akarják megmászni a hegyeket. Jobb távolról nézni és csodálni őket, mint felmászni rájuk és meghalni. 

De az önző elme még messzebbre is elmehet, és Svájcban ez meg is történt, hogy síelni mennek ezekre a hegyekre, és a lejtőkön csúsznak lefelé. Lefelé fognak jönni mindenféleképp! És eltörik a lábukat. Mondtam egy sahaja-jóginak, aki ide akart jönni síelni, hogy „Ne menj oda, ez nem megengedett a Sahaja Jógában”. Törött lábakkal tért vissza. Mindenesetre ezek a játékok olyanok, hogy csak az ego elégedettségét szolgálják. Megértem a kisgyerekeket, akik szánkóval csúsznak, de amikor felnőtt, idős férfiak csinálják ezt órákig… Nincs más munkájuk, amit végezniük kéne? Ez azt bizonyítja, hogy teljesen éretlenek, még mindig ostoba gyerekek, akik a hóval játszanak.

(Jógi: Itt vannak körülöttünk a síelők bhútjai; azt hiszem, Shri Mataji mindannyiunkhoz szól.) Mindennek az a következménye, hogy ezek a szent helyek olyanná lesznek, mint egy temető. Gondoljatok bele, ahelyett, hogy virágokat tennétek Shri Ganeshára, holttestekkel borítjátok el a testét. És amikor síeltek, hegyes botokkal szurkáljátok Shri Ganesha testét. Ez az igazság. Az emberek nem képesek tiszteletet érezni. Talán nem tiszteljük önmagunkat, nem vagyunk elég érettek. Az első, amit tenni kéne, hogy összekulcsoljuk a kezünket Shri Ganesha előtt, és csak szemléljük a dolgokat. Így kellene tennie minden sahaja-jóginak. 

Az ártatlanságnak tehát fejlettnek kell lennie, hogy tiszteletet tudjatok érezni; ha nem vagytok ártatlanok, nem tudtok tiszteletet érezni. Ha valaki ártatlan, nem gondol arra, hogy ő a legbölcsebb, és nem tüntet fel másokat ostobának, és nem nevet ki senkit, nem gúnyolódik, nem játssza ki őket és nem aláz meg senkit. De amint láttam, még a Sahaja Jógába jövetel után is – ez a legrosszabb – láttam olyanokat, akik kisded játékaikat játsszák a Sahaja Jógába jövetel után is. Pletykálkodnak és mindenféle valótlanságot állítanak, amiket Én sosem mondtam. Rendkívül sokféle dolgot hallok, és meg vagyok lepve, hogy a sahaja-jógik hogyan tudnak annyi pletykát kitalálni. Így viselkedne Shri Ganesha az Anyjával? Hogy azt gondoljátok, nagyszerű emberek vagytok, és azt mondjátok: „Anyánk mondta”, „Ez történt meg az történt”. Az ego az ártatlanság ellen van, és ezért beszélnek ezek az ostoba pletykafészkek így – ezt nem tudom megérteni, olyan mocskos dolog, egyszerűen nem tudom megérteni!

Volt például egy hölgy, akit senki nem akart elvenni feleségül, és csak egy férfi volt, aki elfogadta feleségnek, és így létrejött a házasság. Ez a hölgy, vagy talán valaki hozzá hasonló, elkezdte terjeszteni, hogy ő a leggyönyörűbb nő, hogy mindenki el akarta venni, hogy mindenki felemelte a kezét. Sosem kértem az embereket, hogy emeljék fel a kezüket. Ez egyáltalán nem így történik. Amikor ezt hallottam, megdöbbentem – ez az a nő, akit senki sem akart elvenni. 

Sokféle dolog van, amit a múltatokból hoztatok, és ezektől igyekeznetek kell megszabadulni, különben nem tudtok magasra emelkedni. Az a személy, aki nem ártatlan, nem imádkozhat Shri Ganeshához. Shri Ganesha a jobb kezében egy csatabárdot (parasha) tart, biztos tudjátok, egy félelmetes fegyvert, mellyel egy csapással levágja a fejeteket, mint a guillotine. Akik nem ártatlanok, akik játszadoznak, trükkösködnek, pletykálkodnak, mocskos dolgokkal foglalkoznak, azokat Shri Ganesha eltávolítja. Az ártatlanság nagyon erős dolog. Nem köt semmiféle kompromisszumot, amint ezt Krisztus életéből is láthattátok. 

Ganesha az ormányával jobbra-balra lengeti az embereket, majd kihajítja őket. Egy ideig szemléli őket, és ha még mindig éretlenek maradnak, ki lesznek hajítva a Sahaja Jógából. Senki ne gondoljon arra, hogy ha egyszer megkapta az önmegvalósulást, benn maradhat a Sahaja Jógában, ha nem ragaszkodik az ártatlansághoz. Az ártatlanság tökéletes őszinteséget nyújt, és Ganesha a bíró, és Ő az, aki a perifériára hajít ki benneteket és onnan kirepültök a Sahaja Jógából, mint egy tangens. És amikor kiestek a Sahaja Jógából, elkezdtek lefelé süllyedni, egyre lejjebb, és akkor szörnyű betegségek alakulhatnak ki bennetek a Muladhara csakrával kapcsolatosan. Azok a legrosszabbak, akikre Shri Ganesha lesújtott. Ha egyszer a közelébe kerültetek, legyetek óvatosak. Nézzetek szembe önmagatokkal, lássátok magatokat, vegyétek észre magatokat! 

Egy másik dolog, amit mondtak Nekem, hogy vannak, akik nagyszerű sahaja-jóginak tartják magukat, de semmit nem nyújtanak a Sahaja Jógának, csak fejfájást okoznak. Ha egy józaneszű sahaja-jógi elkezd valami ésszerű dologról beszélni egy másik sahaja-jóginak, ez az alak felmutatja a jobb Vishuddhi ujját, erősen masszírozza azt, hogy megmutassa: „Azért beszélsz így, mert a jobb Vishuddhiddal baj van”. Rendkívül alattomos! Ne játsszatok efféle játékokat, mert magatoknak ártotok vele! Ezt most megmondom nektek. Azoknak, akik azt hiszik, kibújhatnak ez alól valahogy, tudniuk kell, hogy szorul a kötél a nyakuk körül. Mint a bukott angyalok, a mélybe süllyedtek, le a sárba. Igyekezzetek őszinték lenni magatokhoz! 

Ha valamelyik nemzetnek problémái vannak, ha valamiféle bűnt követnek vagy követtek el, ennek már nem szabad rátok kihatással lennie. Ha az országotokban álnok rendszer uralkodik, ártatlannak kell lennetek. Ha a családotokban ravaszkodás a hagyomány, ártatlannak kell lennetek. Ha bűnöző családból származtok, rendkívül körültekintőeknek kell lennetek. Ha romantikus családból jöttök, végtelenül tisztának kell lennetek. Nektek az ellenkezőjét kell képviselnetek, mint amilyen bűnöktől szenvedünk. Ha ti vagytok a fény a sötétségben, fénylenetek kell, nem sötétleni, és meg kell világítanotok a sötétséget, nem pedig magatokra húzni azt. Ha tehát azt érzitek, hogy az országotok múltja ilyen meg olyan volt, a legjobb, ha tanulmányozzátok azt, és értsétek meg, hogy nektek egészen másfélének kell lennetek. 

Van, aki a kényelmet kedveli – neki evvel kell felhagynia. Van, aki az élvezeteket kedveli – neki evvel kell felhagynia. Van, akit a nők vagy a férfiak csábítanak, és az ivás meg effélék – ezekkel véglegesen fel kell hagyni és megszabadulni tőlük! Mélyebben gyökerező bűneink vannak, mint például az ügyeskedés, agresszivitás, sunyiság – mindezeket tanulmányozni kell, és megérteni, hogy amit az országunkért tenni kell az az, hogy először is teljesen meg kell szabadulnunk ezektől, mint a lótusz a sártól. Ha az országotokban fajgyűlölet van, akkor nektek olyan személlyé kell válnotok, aki a tökéletes összhangot képviseli. Ily módon nektek épp ellenkező módon kell viselkednetek, hogy magasabbra emelkedjetek, mint a többiek, hogy megfelelően tudjátok őket irányítani. 

Elmondhatom, hogy Shiva sok minden ostobaságot elvisel, mivel szeret megbocsátani, a Vishnu-elv pedig játszadozik velük, és megbünteti vagy megöli őket. De a Ganesha-tattwával kapcsolatban nincs semmiféle egyezkedés, és amikor az átalakul Ekadesha Rudrává, és amikor Krisztus eljön abban a formájában, akkor nem lesz egyezkedés, sem Mataji, sem sírás, sem magyarázkodás, semmi; Shri Ganesha maga fogja az embereket a pokolba hajítani. Úgyhogy legyetek óvatosak! Ma, Shri Ganesha jelenlétében, esküt kell tennetek: „Bármilyen is a hazám múltja, én az ellenkezője leszek.” Például az indiaiak nem nagyon bánnak jól a pénzzel, szörnyű rosszul intézik a pénzügyeiket, és néha problémát okoznak a pénzügyeikkel. Tudnunk kell tehát, hogy a pénzügyeinkben rendkívül körültekintőnek kell lennünk. 

Nem elég, hogy ártatlanul viselkedünk, de ezt be is kell bizonyítanunk, hogy az emberek tudják, hogy ártatlanok vagytok! Amikor megkérdeztem a vőmet, aki nagyon becsületes ember, hogy ez becsületesség-e, azt válaszolta: „Lehet, hogy ez kívülről becsületességnek tűnik, de lényegében nem becsületes”. 

Így kell tehát becsületesnek lennetek, a szó valódi értelmében, és a becsületesség lényege az ártatlanság. A jóhiszeműség (őszinteség) lényege az ártatlanság. A szépség, a ragyogás lényege az ártatlanság, és az ártatlanság adja nektek a tökéletes elfogulatlanságot. Amikor meghajlunk az ártatlanság egy ilyen szimbóluma előtt, tudnunk kell, mit tettünk a magunk érdekében. Akármilyen is volt a múltatok, ki kell törnötök belőle! Legyetek annak az ellentéte, ami rossz volt bennetek korábban! Szegüljetek erősen szembe avval, amik korábban voltatok a sötétségben! Ez a jellemetek ismérve, és az erőtök jele, és ez fogja megmutatni a világnak, hogy a Lelketek – mely megvilágosult bennetek –, adja nektek ezt az erőt és ezt az új dimenziót. 

A második eskü tehát, amit tennetek kell Shri Ganesha előtt, hogy „Becsületes leszek önmagammal szemben. Nem csapom be magamat senki más kedvéért”. 

A harmadik nagyszerű dolog Shri Ganeshában az, hogy számára nem létezik más isten, csak az Ő Anyja. Ismeritek Shri Ganesha történeteit, mennyire imádta az Anyját, mivel tudja, hogy az Ő Anyja az Erő; és hogy Ő a bölcsességetek forrása, Ő a bölcsesség megtestesülése, és a legnagyobb bölcsessége az, hogy jobb imádni az Anyját, mint bárki mást, mert az Anya az Erő. Ganesha szerint, ha valaki az Apával akar találkozni, az út hozzá az Anyán keresztül vezet, és különben is az Apa csak a Tanú. A biztonságot, az erejét, a szépségét, az ártatlanságát az Anyjától kapja. 

A harmadik eskü tehát, amit tennetek kell, hogy: „Számunkra Anyánk olyan hatalmas erejű, hogy miért is kellene félnünk bármitől? Ha Ő adja nekünk a bölcsességet, miért is próbálnánk azt máshol keresni?” Időnként nagyon ártatlannak tűnök, de az Én ártatlanságom tökéletes intelligencia, azt hiszem, és ez az oka annak, hogy egy időbe beletelelik, amíg az emberek elfogadják. De az olyanok, mint Shri Ganesha, akik a legbölcsebbek, azok tudják, miről van szó. 

Ma még egy esküt kell tennünk, hogy: „Szívből tisztelni fogunk minden sahaja-jógit, mert ők Shri Ganesha képére lettek megteremtve. Nem fogjuk gúnyolni őket, nem fogjuk kinevetni őket – amíg csak a Sahaja Jógában vannak, tisztelnünk kell őket.” Lehet, hogy ők ki lesznek hajítva, lehet, hogy távozniuk kell. De amíg ez meg nem történik, ne helyezzetek nyomást másokra az egótokkal! Ne gondoljátok, hogy mindent értetek! Ne gondoljátok, hogy mindent tudtok! Tiszteljetek minden egyes személyt, nem azért, hogy mit olvasott vagy tanult, hanem azért, mert ő egy nemes lélek. 

Érzem, ahogy az egész nyugati világ egy dologtól, egy egyszerű kórtól szenved, ami az, hogy nem tudják, hogy kell másokat tisztelni. Ami nem illik bele a gondolkodásukba, azt sosem fogják sem elfogadni, sem tisztelni. Az egójukkal mindenki fölött ítélkezni akarnak, és mindenkit meg akarnak bélyegezni. Szabaduljatok meg mindettől, és mondjátok magatoknak: „Én semmit nem tudok. Én egy ostoba bohóc voltam az egómmal együtt.” Alázkodjatok meg a szívetekben, nyissátok meg a szíveteket, és szeressétek egymást! A tisztelet és a szeretet az a két dolog, amit meg kell ígérnetek Shri Ganeshának. Ha ezt nem tudjátok megtenni, nagyon nehéz lesz a felemelkedésetek. 

Isten áldjon meg benneteket!