Shri Vishnumaya Puja

London (England)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Shri Vishnumaya Puja. Wimbledon, London (UK), 1 September 1985.

A mai pudzsa, amit Shri Krishna nővére, Vishnumaya, tiszteletére tartunk, nem volt betervezve a
nemzetközi pudzsák listájában, de úgy mondják, hogy amikor minden hívő összegyűlik Istent imádni,
Istennek sok szabályt meg kell szegni. Így lett elfogadva az is, hogy a mai pudzsát megtartsuk. Legalább
egyszer ezt is meg kell tartanunk és szerintem ez jó ötlet volt. A szeretetetek és odaadásotok eredménye,
hogy ezt a pudzsát megtarthatjuk.
Spontán módon alakult így, hogy most éppen Angliában vagyok, mert ha erre a pudzsára egyszer
sor került volna, akkor az bizonyára Indiában történt volna meg. Mert ennek az istenségnek,
Vishnumayanak a magját nem könnyű a nyugati országokban elvetni. A shaktik (erők) úgy lettek
kialakítva, hogy először volt az Anya, mint Shakti, az Ősi Anya, belőle aztán három shakti jött létre, mint
tudjátok – Mahakali, Mahalakshmi és Mahasaraswati – és nekik gyerekeik lettek, fivérek és nővérek. Tehát
mielőtt a feleség, vagy hitves ereje létrejött volna, a nővér ereje lett megteremtve. Mint tudjátok, Brahma,
Vishnu, és Mahesha ebből a három shaktikból születtek és mindnek volt leánytestvére. Ők férjnél voltak,
mint például Vishnu testvére Parvati, Shiva felesége volt. Fontos megértenetek, hogy ez a három
különböző erő, mindig hat a csakrákra, és ha megértitek ennek a három erőnek a működését, akkor
megértitek Vishnumaya fontosságát is. Vishnumaya a leánytestvér ereje a családban. Tehát a nő az erő, a
férfi a kinetikus erő, ami kinyilvánítja ennek a három erőnek az erejét, amely körülveszi. Így amikor a férfi
erő lép elő, mindezek az erők segítővé válnak, működésbe jönnek, szövetkeznek ezzel az erővel.
Vishnumaya erejét nagyon fontos megérteni. Az Anya ereje megvédi az ártatlanságotokat, mert ez
a legfontosabb dolog. Az ártatlanságot az Anya ereje védi meg. Vishnumaya ereje pedig az
erényességeteket védi meg. Néha nem értitek, mi az erényesség, és mi az ártatlanság. Az ártatlanság olyan
erő, ami nem lépett működésbe. Például a házunkban van elektromosság. Az elektromosság létezik, ahogy
bennünk is létezik az ártatlanság, de az erényesség által nyilvánul meg. Valaki mondhatja ezt: „Ártatlanul
tettem.” Nem, ez nem lehet. Ha valamit ártatlanul tesztek, az nem árthat a jellemeteknek, az
ártatlanságotoknak, vagy a tisztességeteknek. Így tehát azok, akik azt mondják: „Ártatlanul tettem.”,
tévednek. Mert ha valamit ártatlanul tesztek, az erényességgé válik. Amikor az ártatlanságunkat
gyakoroljuk, az erényességgé válik. Tisztelnetek kell az erényességeteket. Az erényesség Vishnumaya ereje
bennünk, Gauri ereje, a tiszta szűz ereje. Ő nem megy férjhez. Tudjátok, Vishnumayát nem sokkal
születése után megölte Kamsa.
Ahhoz, hogy megértsük a bennünk lévő erényesség jelentőségét, tudnunk kell, hogy az erényesség
minden dharma alapja. Amíg nem vagytok tudatában az erényességnek, addig nem lehet dharmátok, mert
az a dharma alapja. Különben olyan lesz mint egy kártyavár. Az erényesség nélkül, ami az alapja, rövid idő
alatt össze fog omlani. Tehát az erényesség nagyon fontos dolog, amit az egész nyugati világ visszautasít,
és ezért mondom, hogy ebben az országban nehéz az erényesség magját elszórni. Bizonyára az isteni
tervnek köszönhető az, hogy ez most mégis megtörténik, és ezt a nagyszerű pudzsát itt tartjuk meg.
Ez nem könnyű pudzsa. Csak ártatlan emberek vehetnek benne részt, akik nagyon vallásos életet
éltek, akik nagyon erényesek voltak és tisztelték az erényességüket. Mivel most szentek vagytok, előttetek
minden tiszta és jó. Mert szenthez illő életet éltek, ezért az erényesség felébredt bennetek és mint Gauri,
mint a Kundalinitek működik bennetek. Tehát a vallásos életetek, az erkölcsös életetek, a Sahaja jóga
életetek esszenciája az erényesség. Nem lehet más. Az erényesség adja a maryadaitokat, a határaitokat.
(Miért ülsz ott? Menj tovább, jobb elöl ülni. Nem te tartod a pudzsát. Ha te tartod a pudzsát akkor ülsz itt.
Ha nem, akkor jobb ha lent ülsz. Jobb ha ott kapod meg a vibrációimat, elöl. Gyerünk!)
Tehát az erényesség adja nektek a maryadakat, határokat ad nektek. Hogyan teszi ezt? Mint a
villám az égen. Két Sahaja jógi olyan, mint két felhő az égen, amik a tengerből alakultak ki és tiszta víz van
bennük, amit ki kell magukból ereszteniük. Ha egymáshoz közelebb kerülnek és átlépik az ego határait,
vagy egymással harcolnak, vagy bármi más módon nézeteltérés van, akkor ez az erényesség, ez a villámlás
megtörténik. Ez a villámlás mondja azt: „Tévedsz. Miért harcoltok egymás között? Miért lépitek át
egymás egóját?” Ez a leánytestvér feladata. Tegnap sok leánytestvér volt itt. A leánytestvér feladata nem
az, hogy valamelyik fél pártját fogja, hanem az, hogy megmutassa, ha a testvériségetek határait átlépitek,
akkor villámlás lesz.
A villámlás ereje Shri Krishna erejének egy része, amit kivett magából, ezért vált ilyen kedves,
gyengéd inkarnációvá. Kivette, és azt mondta: „Most a nővérem lettél, és ha bármikor megpróbálnak
rosszul viselkedni, old meg!” Így lett Shri Krishna oly gyengéd és, ahogy nevezik, egy nagyon romantikus
inkarnáció. Kivette magából a nővéri részt, és működésbe hozta. De mindig együtt vannak, együtt
működnek, mert a leánytestvér feladata, hogy a fiútestvérek között ne legyen harc, hogy mindenkiről jól
gondoskodjon, mások ne találjanak hibát bennük, és Ő adja a határokat (maryadakat), hogy meddig
mehetnek el.
Meddig lehet elmenni? Ez nagyon fontos. Nagyon, nagyon fontos, hogy mindenki megértse azt,
hogy Freud és buta követői olyan elméleteket alkottak, amelyek kétségbe vonták Vishnumayát úgy, hogy
mindenféle olyan fura kapcsolatot alakítsunk ki, ami mind lehetetlenség, ami helytelen. Ha testvérek között
előfordul ilyen kapcsolat, akkor a család hét generáción keresztül szörnyű betegségekben fog szenvedni.
Hét generáción át! De, ha a másik freudi kapcsolat fordul elő, akkor a családnak tizennégy generáción át
kell szenvedni. Tehát Vishnumaya korlátozó ereje olyan, hogy irányítja az egót, a szuperegót, a családot.
Mindenki Vishnumaya tiszta erejének az irányítása alatt áll, amely ott van mindannyiunkban.
Az egészben az a legszomorúbb, hogy a nyugati országokban Vishnumaya beteg, egészen beteg.
Annyira, hogy a bal oldalon elvesztettem a hallásom is, mert az erényesség megértése teljesen hiányzik.
Felejtsük el azokat az embereket, akiknek semmi érzékük nincs hozzá, de mi most már Sahaja jógik
vagyunk. A lényeg az, hogy el kell ismernünk, néhány emberben még mindig maradtak fura elképzelések.
Mint például ez: „Jó barátságban vagyok ezzel az úriemberrel”, vagy „Nagyon barátságos vagyok ezzel
meg ezzel az úriemberrel” és még hasonlók. Akkor ez nem maryada. Nem lehet barátság férfiak és nők
között, nem lehet. Ez teljesen abszurd. Nyugaton az egész kultúra furcsa. Egy vacsora partin mindig
mindkét oldalon valakinek a férje mellé kell ülni. Ez szörnyű! Keleten nem teszik ezt, mert Vishnumaya ez
ellen van. Gondoskodni fog arról, hogy a férj és feleség egymás mellett üljenek.
Itt annyira hiányzik az erényesség, hogy a bal Vishuddhiban akadály keletkezik. Ha beszélek róla,
akkor még nagyobb lesz az akadály. Amikor azt mondjátok: „Nem vagyok bűnös.” azt valójában
Vishnumayanak, a nővéreteknek valljátok be: „Nem vagyok bűnös.” Mert Ő nem szereti, ha bűntudatotok
van. Egy feleség lehet, hogy szeretné, hogy bűntudatotok legyen, mert úgy érzi, veszélyben az ereje és jött
valaki, aki a riválisa, de nem így Vishnumaya. A nővér nem mond ilyet. De fivér és nővér sohasem
barátok.
Most itt ülünk egy csoportban, mint bármilyen egyéb csoportban, nővérekként és fivérekként, és
tudják, hogy ők nővérek és fivérek, de nem ragaszkodnak egy emberhez, nem egy emberrel beszélgetnek,
nem barátkoznak a húgukkal. Egyszer volt nálunk egy nagy ünnepség keresztény rokonokkal, legalább
harminc unokatestvérem és négy vagy öt fivérem volt ott. Mi is részt vettünk ezen az eseményen, ahol
mindenféle rétegből voltak jelen indiai keresztények. Néhány csavargó megjegyzéseket tett ránk,
nővérekre. Nem tudtuk, hogy ilyen sok unokatestvérünk van. Egyszer csak előugrottak, mint Jancsi bohóc a
dobozból, átvették az irányítást és elkezdték verni azokat a fiúkat. Akkor jöttünk rá, milyen sok
unokatestvérünk van. Máskülönben nem is tudtuk volna meg, mert máshol laktak és mi nem nagyon
beszéltünk velük, mi magunk között beszélgettünk, a barátainkkal, lányok egymással. Egyszer csak
kiderült, hogy ilyen sok unokatestvérünk, ilyen sok testvérünk van, akikről nem is tudtunk. Azonnal
ugranak a húguk erényességét megvédeni, mert ő a saját erényességük alapja is. Általában nem
beszélgetünk túl sokat a fivérünkkel, ők sem beszélnek túl sokat velünk és nem kerülnek túl közel
egymáshoz. De nehéz időkben, a maryadak idején, amikor a család számára fontos dologban kell tanácsot
kérni, akkor lép elő a nővér.
Nemrég a saját öcsém írt nekem levelet, mert volt egy probléma a családban. Mivel anyám nincs
ott. Normál esetben a leánytestvér ilyenkor jobb, mert könnyebben elérhető, mint az anya. Az anyát leköti
az egész család, a temérdek munka, amit elvégez. Ilyenkor a testvéri megértés nagyon fontos.
A bal Vishuddhink nagyon rossz. Persze, hogy az, mert sosem törődtünk az erényességünkkel, nem
tiszteltük az erényességünket. Indiában ez nem így van. A nők és férfiak nagyon tisztelik az
erényességüket. Megkérdeztem néhány külföldre járó fiút erről, azt mondták: „Bár mi is megtettük
ugyanazokat a helytelen dolgokat, amit ők, de valahogy egész idő alatt tudtuk, hogy helytelenek.” Azt
kérdeztem: „Hogy hogy?” Azt mondták: „Van valami olyasmi, mint a fiú-leány testvéri kapcsolat. De most
úgy látom az indiai férfiak is kezdenek olyanokká válni, mint ti. Elvesztették azt az erejüket, hogy
megtartsák az erényességüket. A férfiaknak tisztelniük kell az erényességüket, mert azt gondolják, hogy
nem tartoznak semmivel az erényességnek.
Ha a spirituális létezésetek alapja hiányzik, akkor rövid időn belül össze fogtok omlani. Ezért
mondom olyan sokszor azt, hogy helyezzétek a figyelmeteket a Föld Anyára, a zöldre. A zöld az a szín,
amelyre ha ráhelyezitek a figyelmeteket, akkor megvéd ezektől a hibáktól, hogy állandóan házasságtörést
követtek el azzal, hogy mások húgait, mások feleségét, mások lányait nézitek.
Most azt a kapcsolatot kell kifejezzétek, ami a lányotokhoz, a leánytestvéretekhez, és az anyához
fűz, amelyek nagyon, nagyon tiszta kapcsolatok. Tegyük fel, hogy túl sokat használjátok az Agnyatok. Akkor
miért a szívben keletkezik akadály? Gondolkodtatok már erre? Miért a szívetekben lesz akadály, ha túl
sokat használjátok a jobb oldalatokat? Mi okozza ezt? Meg kell értenetek, mert ez ugyanaz a dolog.
Shivának és Vishnunak kétféle kapcsolatuk van. Először is Vishnu testvérét vette feleségül. Rendben?
Akkor ki Shiva testvére? Shiva testvére Saraswati. Ha túl sokat használjátok Saraswatit, akkor a
szívetekben lesz akadály. Megvannak a határai (maryada). Így jöttek létre a házasságok, amelyekben a
leánytestvéri kapcsolatok tartják fenn a csakrák határait. Ha ezt átlépitek, akkor hirtelen átkerültök a jobb
vagy bal oldalra, mert átléptétek annak határait.
Ez a kapcsolat a leánytestvérrel más inkarnációknál is megvolt. Például Mohamed prófétánál is
volt testvéri kapcsolat. Azt kell mondjuk, hogy az Ő testvére Ali felesége volt, de ő a lányaként született
meg. Tehát lányukként, vagy testvérükként születnek. Nanaka testvéreként született Nanaki. Mohamednek
lányaként született. Tehát egy inkarnáció testvére vagy lánya lehet. A lánygyermek és a testvér az
ártatlanság, a tiszta erény. Gondoljátok át, hogy azok, akik nem értik az erényesség fontosságát, hogyan
beszélhetnek bármilyen törvényről? Mert a törvények a határokat jelentik, amelynek helyes értelmét
Vishnumaya ereje adja meg. Azt mondjuk, hogy más tulajdonát ellopni nem helyes, mert az máshoz
tartozik. De ki mondja mindezt? Ki mondja azt nektek, hogy mindez rossz? Persze van rendőrség is, de ki
mondta meg a törvényhozóknak? Az egyetemes tudatosságnak melyik része? Ezt Vishnumaya teszi. Mert
mihelyst ellopsz valamit, bűntudatod lesz. A törvénykezésben is használják ezt a szót, hogy bűnös. A
bűntudat, Vishnumaya, a bal oldalról jön. Mennyire fontos az erényesség!
De mi nagyon megosztott emberek vagyunk. Akik erkölcsileg erényesek, lehet, hogy anyagi téren
nem azok. Akik anyagi téren erényesek, lehet, hogy erkölcsileg nem azok. Először az erkölcsi erénynek
kell meglennie, ez nagyon fontos, mert belülről jön. Ha az erkölcsi erényetek tökéletesen táplált, akkor
anyagi téren is automatikusan erényesek lesztek. De a hatás ugyanaz. Ha a Sahaja jógában pénzzel, vagy
erkölcsileg éltek vissza, akadály keletkezik a bal Vishuddhiban és az egész probléma a bal Vishuddhiból
fog eredni. Tételezzük fel, hogy valaki csalni akar a Sahaja jógában. El akarja venni a Sahaja jóga pénzét,
vagy valami hasonlót. A bal Vishuddhihban azonnal akadály keletkezik. Mihelyst a bal Vishuddhiban
akadály lesz, az illető furán kezd el viselkedni, és az egész akadály megmutatkozik. Ha erkölcstelenné
váltok, ismét a bal Vishuddhiban lesz akadály. Az egész bűntudat innen származik.
Az Anya elleni vétek lehet egy sértés is, vagy bármilyen feleselés. Sokaknak megvan az a szokása,
hogy azt mondják: „Nem, Anyám.” Sose mondjatok nemet Nekem. Ha nemet mondtok, a bal Vishuddhiba
mentek. Vishnumaya ereje semmilyen körülmény között sem fogja tolerálni a „nemeteket”. Sokan szokták
ezt mondani: „Nem, Anyám.” Ne tegyétek ezt, mert ha egyszer akadály keletkezik a bal Vishuddhiban,
minden bal oldali csakrátok meggyengül, mert az erényesség, ami minden csakra alapja, meggyengül.
Látjátok, hogy mennyire fontos megérteni a bal Vishuddhi értékét. Mindannyiunk bal
Vishuddhijában akadály van, mégsem tartjuk ezt fontosnak. Azt mondjuk: „Ó, a bal Vishuddhit érzem, ez
azt jelenti, bűntudatom van.” Nem értjük: „Mit tettem? Átléptem a határokat, és ez most megmutatkozik.
Vétettem az erkölcs ellen. Rossz utat választottam, amely az Anya és az Apa ellen van, ezért van akadály a
bal Vishuddhiban.”
A bal Vishuddhi jelzi a hibáinkat, helytelen cselekedeteinket, a vétkeinket. Nem engedhetjük meg
magunknak, hogy bal Vishuddhink legyen, a Sahaja jógik nem engedhetik meg, hogy bal Vishuddhijuk
legyen. A bajhoz még hozzáadódik az is, hogy dohányoznak. Mindenféle dolgot vesznek magukhoz.
Indiában, tamakhut szívnak, ez valamiféle levél – milyen levél ez? – dohánylevél. És azt hiszik, hogy
semmi rosszat sem csinálnak. De a bal Vishuddhiban akadály lesz. A bal Vishuddhi bizonyos értelemben
minden probléma kapuja, amit magatoknak okoztok. Így vigyázzatok, ne legyen bűntudatotok.
Ráadásul ez egy ördögi kör, egy nagyon ördögi kör. Például valaki valami rosszat tett. Úgy
döntöttem, szemtől szembe megmondom, amennyire lehetséges, hogy ez helytelen, akár tetszik nekik, akár
nem. Persze megpróbálom egy kis fortéllyal megértetni velük, ha amúgy nem értenek Engem. De csak egy
pontig. Aztán azt mondom: „Jobb lesz, ha elmész. Már nem tudlak a testemben elviselni.” Így kidobom
őket a Sahaja jógából. Ha egyszer kikerültek, legalább az Én gondomnak vége.
Az a tapasztalatom, hogy amikor ez a negativitás elkezd dolgozni, akkor az emberek ahelyett, hogy
szembenéznének vele, szembenéznének a hibákkal, hogy „Hibáztam, nem kellett volna ezt tennem,
helytelen volt ezt tenni”, ehelyett elkezdenek mAgnyarázkodni. Amint elkezdtek mAgnyarázkodni, ez a bal
Vishuddhi olyanná válik, mint egy nagy felfúvódott daganat, és ekkor esély sincs a meggyógyítására, a
kitisztítására.
Tehát az emberek elkezdenek mAgnyarázkodni – „Ezt ezért tettem, ezt azért tettem.” Amint
kimondtuk, hogy helytelen, akkor az helytelen is. El kell fogadni – „Rendben van, legközelebb nem fogom
ezt tenni, bocsánat.” De a „bocsánat” egy nagyon nehéz szó, legalábbis a nyugati Sahaja jógik számára, és
néhány indiai Sahaja jógi számára is, hogy azt mondják: „Bocsánat, nagyon sajnálom.” Nagyon jó ötlet,
hogy az indiaiak sosem éreznek bűntudatot, de sose mondják azt, hogy „bocsánat”, ami épp ugyanaz.
Meg kell értenünk, hogy amikor hibázunk … emberek vagyunk, tévedni emberi dolog, és isteni
dolog a megbocsátás. De tudnotok kell, hogy tévedtetek. Ha folyamatosan mAgnyarázkodtok, akkor egy
dolog bizonyos: nem értitek, hogy Isten mindent tud. Hogyha azt mondja valamire, hogy helytelenül
tettétek, akkor az helytelen is. Hogyan kérdőjelezhetitek ezt meg? Hogyan mondhatjátok azt, hogy „ezt
ezért tettem, azért tettem.” – meg kell értenetek. Mert ez az elektromosság ereje, meg kell értenetek. Sokkol
benneteket. Megráz titeket. És utána felismeritek, hogy: „Hibát követtem el.” Ne okozzatok magatoknak
sokkot. Ne viselkedjetek úgy, hogy végül megrázkódtatásban legyen részetek.
Természetesen az Anya ereje nagyon megbocsátó, Sadashiva ereje nagyon megbocsátó,
folyamatosan megengedi nektek, hogy folytassátok, amit tesztek, egy ideig. De tudatták, elmAgnyarázták
nektek, hogy ez helytelen. Tegyük fel, hogy teljesen átlépitek a korlátaitokat. Akkor hirtelen megjelenik
Vishnumaya, és az egész dolog lelepleződik. A Sahaja jógában lelepleződtök. Tehát tudnunk kell, hogy bár
nagyon segítőkész ez az erő, vezet minket, fejleszt, táplál és védelmez – egy darabig. Egyébként csakis
Vishnumaya az, aki leleplez benneteket, mert már nem tudja tovább tolerálni ezeket a képtelenségeiteket.
Ha így folytatjátok, akkor odafigyel arra, hogy lelepleződjetek.
Láthattátok, hogy az emberek mindenféle mocskos ügyekbe keveredtek, – nagyon sok
miniszterelnököt és mindenféle egyéb elnököt ismertem. Amikor meghalnak, lelepleződnek. Senki sem
mondja azt, hogy ez és ez az ember erényes volt. Az országok első emberei közül nagyon kevesen voltak,
akiket nagyon erényes emberként minősítenek. Az erényesség egy olyan tanúsítvány, amit nagyon ritkán
kapnak meg. Mert amint hatalomhoz juttok az életben, akkor azt gondoljátok, hogy szabad kezetek van az
életben, azok lehettek és azt tehettek, amit akartok. Lehettek erényesek vagy bármennyire erkölcstelenek,
és azt tehettek, amit akartok. Elhatalmasodik felettetek ez a gondolat, hogy „most már minden hatalommal
rendelkezem, nagyon magas pozícióban vagyok.” – és ez egy teljes tévhitté válik számotokra. És
elfelejtitek, hogy mennyire fontos az erényesség. Tehát minél magasabb pozícióban van valaki az életben,
minél magasabb pozíciót tölt be, minél inkább hízik az egója, annál nagyobb nyomást gyakorol a bal
Vishuddhijára. Az ilyen ember a bal Vishuddhiba menekül, mert a szíve mélyén, a tudatalattijában
bűnösnek érzi magát.
És az egész dolog bűntudatként jelentkezik. Bűntudatként a bal Vishuddhiban. És ha bűntudat
formájában rámegy a bal Vishuddhira, akkor egy nagyon nehéz helyzet alakul ki. Mert az ilyen ember
nagyon érzékennyé válik, ha bármit mondtok neki, akkor még inkább bűnösnek fogja érezni magát.
Megpróbáljátok meggyógyítani a bal Vishuddhiját, és még rosszabbá válik. Nagyon nehéz a helyzet a bal
Vishuddhis emberekkel. Azok az emberek, akiknek bal Vishuddhijuk van, folyton mAgnyarázkodnak.
Akinek jobb Vishuddhija van, az arrogáns, de a bal Vishuddhis ember nagyon alattomos módon
visszabeszél, és mindent megmAgnyaráz, bármit mondhattok, azt válaszolja: „Nem, Anyám, ez ezt jelenti, az
azt jelenti.” Ez az egyik dolog, de itt még nincs vége: szarkasztikusak lesztek. Ezért van az, hogy a nyugati
emberek sosem beszélnek egyenesen, mindig szarkasztikusak. Ha valaki őszinte, azt ostobának tartják,
unintelligensnek, mindaddig, míg nem beszélnek nagyon szarkasztikusan, amit néha elég nehéz megérteni.
Ezért nagyon alattomosan beszélnek, és ez a csűrés-csavarás a bal Vishuddhi problémából ered.
Hogyha nagyon rossz a bal Vishuddhitok, akkor semmi kedveset sem tudtok elérni, semmi szépet,
semmi nagyra értékelhető dolgot. A bal Vishuddhi sosem fog értékelni. Azok, akik a bal Vishuddhitól
szenvednek, sosem tudnak értékelni egy másik embert. Soha. Meglesz a saját véleményük, azt gondolják,
hogy: „én vagyok a legjobb”, mert léteznie kell. Ez a probléma létezni akar, de hogyan? Ez egyfajta
elfajzott ego, mely nem akarja elfogadni, hogy bárki jobb lehet nála, hogy bárkit követnie kellene, hogy
valaki mástól kell tanulnia.
Sok ilyen példát láttam, különösen azok között, akik Velem vannak, nagyon hamar bal
Vishuddhijuk lesz, mert hiányzik belőlük a protokoll. Amint hiányzik belőlük a protokoll, bal
Vishuddhijuk lesz. Tehát kétség kívül nagy áldás Velem lenni, de nagyon óvatosnak is kell lenni, hogy ne
szegjétek meg a protokollt. Ne próbáljatok meg túlságosan előtérbe kerülni, feltűnősködni. Néhány
embernek az a szokása, hogy átlépi a határokat, és amint átlépitek, bal Vishuddhitok lesz. Legyen bennetek
istenfélelem Anyátok felé! Legyen bennetek tisztelet Anyátok iránt, melyre a bal Vishuddhi ügyel.
Ez egy nagyon rejtett ereje Shri Ganeshának. Úgy is mondhatjuk, hogy a bal Vishuddhi Ganesha
ereje, mely az erényességként működik. Ganesha összes erejét a bal Vishuddhin keresztül fejezzük ki.
Tehát azoknak, akik Shri Ganeshában, a tiszta ártatlanságban hisznek, tudniuk kell, hogy a mindennapi
viselkedésükben, a mindennapi cselekedeteikben erényességnek kell lennie. Ganeshát az erényesség virágai
fejezik ki.
Lássuk be, ha nem lenne erényesség az isteni törvényben, akkor hogyan szabnátok határt az
embereknek, hogyan tennétek rendbe őket? Hogyan tisztítjátok meg őket? Hogyan éritek el, hogy
fejlődjenek? Tegyük fel, hogy egy fa növekszik, de határok nélkül, egy vad dologként növekedne, nem
lennének korlátai, akkor mi lenne belőle? Semmi. Tehát ahhoz, hogy valaki egyre feljebb és feljebb jusson,
korlátokra van szükség. Az apám egy nagyon jó példát mondott erre: ha vesztek egy kis búzát, a búza…
(Ne zavarjatok, ha ki szeretnétek menni, kimehettek, de ne zavarjátok az embereket vagy bárkit a
járkálásotokkal! Ez egy másik dolog. Mint látjátok, mindezek a dolgok nem mások, mint a bal Vishuddhi
fellángolása. Mindez a hivalkodás vagy mások megzavarása, uralkodási vágy, vagy ha valaki nagyon
buzgó, vagy a fontoskodás, mindezek a bal Vishuddhiból erednek: le akarjátok győzni a bal
Vishuddhitokat, ezért teszitek ezt. És aztán ez is hozzáadódik. Minél inkább el akarjátok fojtani, annál több
adódik hozzá.)
Tehát az apám története, amit el szeretnék mondani nektek, hogy azt mondta, ha búzátok van, és
kiterítitek, akkor egyszerűen szétszóródik, mint a figyelem. De ha egy jutazsákba teszitek, egy zsákba,
akkor fel tudjátok halmozni, és elér egy magasságot. Hasonló módon, ha elpazaroljátok a figyelmeteket,
erényesség nélkül szétszóródik. Nincsenek korlátai, nincsen formája, alakja. De ha behatároljátok, akkor
egyre fejlettebbek lesztek, és magasabbra juttok a spirituális életetekben. Mivel ti vagytok azok az
emberek, akik egy nagyon spirituális életet szeretnétek élni, meg kell értenetek, hogy ki kell javítanotok a
bal Vishuddhit.
Hogyan javítjátok ki a bal Vishuddhitokat? Néha nagyon elfáradok az ilyen emberektől, igazán, és
feladom őket. Mert ha akadály van bennük, és megmondod nekik, hogy „van bennetek egy akadály”, akkor
még rosszabbak lesznek. Micsoda ördögi kör ez! Mi erre a gyógyír? Hogyan lehet megtörni ezt az ördögi
kört? Azzal, hogy szembenézünk vele. Mondjuk azt [magunknak]: „Mi? Bűnösnek érzed magad, miért?
Újra és újra ugyanazt a hibát követed el, és mégis ezt teszed.” Adjatok „injekciókat” magatoknak.
De ehelyett nekem mondjátok azt, hogy: „Nem, Anyám. Nem, Anyám. Nem, Anyám.” Mondjátok azt
magatoknak, hogy: „Nem, magam!” „Ma ezt tettem. Holnap is ezt fogom tenni. Holnapután is ezt teszem.
Most hagyd abba!” – És hagyjátok abba ennél a pontnál! Így fejtitek ki a Vishnumaya erőtöket. Ha
Vishnumaya ereje hatástalan, akkor az a hibáitok miatt történik. De ha vissza szeretnétek azt állítani, akkor
úgy kell használjátok Vishnumaya erejét, hogy sokkoljátok magatokat. Csak így tudjátok megtenni.
Tehát ezen a ponton, Vishnumaya pontján, én nem segíthetek, nektek kell megtennetek. És ezért
gondolkoztam ezen a pudzsán, hogy amikor ezt a pudzsát tartjátok nekem, ha bármit mondok, fokozza
bennetek Vishnumayát. A legkönnyebben így intézhetjük el a dolgokat, hogy: „Bűnösnek érzem magam.”
– és ezzel vége. „Megbüntettem magam, bűnösnek hívom magam.” Olyan ez, mint amikor a bíróságon az
esküdtszék kijelenti, hogy bűnös vagy. „Rendben van, elfogadtam hogy bűnös vagyok.” – De nincs
büntetés, nem kapsz büntetést. Ha valami rosszat tettetek, büntessétek meg magatokat!
Kétféleképpen büntethetjük magunkat. Vannak, akik úgy büntetik magukat, hogy azt mondják:
„Nem eszem.” De azoknak az embereknek, akiknek amúgy is szokásuk, hogy nem esznek, emiatt elég
agresszívvá válhatnak, mellyel másoknak okoznak gondot. Úgy értem, az emberek eléggé csavarosak
tudnak lenni. Tudják, hogyan csapják be magukat. Nem ez a módja annak, hogy kijavítsátok magatokat. Ha
ki kell javítanotok magatokat, a megfelelő módon kell szembenéznetek magatokkal. Tételezzük fel, hogy
valami rosszat tettetek. Akkor olyasmit kell tennetek, amit normális esetben is szeretnétek megtenni, és így
büntessétek magatokat. Elnézést, vagyis nem szabad azt tennetek, amit normális esetben szeretnétek
megtenni. Vegyük azt például, hogy valaki nagyon szereti a kerteket, a virágokat. Amikor hibázol, ne nézz
egy ideig virágokat. Zárd ki a virágok látványát. Vagy, van aki nagyon szeret énekelni. Ha hibázol, hagyj
fel az énekléssel. Így kell sokkolnotok magatokat.
Tudjátok, hogy Vishnumaya olyan, mint a villámlás, és a leckének is ilyennek kell lennie. Nem
lehet gyengéd, mint Shri Krishna volt. Egy nagyon erős dologról beszélek. Azt kívánom, ébressze fel az Úr
ezt az erőt, Vishnumaya erejét bennetek. Ez a leghatalmasabb dolog amivel egy ember rendelkezhet, a
legkedvezőbb dolog, szent emberré váltok általa.
Ez az egyik módja annak, hogy eggyé váljunk Istennel (Isteni Megvalósulás). A tegnap jó időben
feltett találó kérdésre a válasz az, hogy alapozzátok meg az erényességeteket. De ne úgy, hogy bhandanokat
adtok, vagy Anyátoktól vibrációkat szívtok magatokba és aztán meg eltévedtek. Hanem úgy, hogy ti
magatok javítjátok ki magatokat reggeltől estig, és bűntudat nélkül néztek szembe magatokkal és állandóan
új és új dolgokat tanultok. Mindig a nővér tanít, hogyan lehet mindig jobbá válni, nem az Anya. Mert
Anyátoknak mondhatjátok, hogy: „Nem, Anyám.” Ha a nővéreteknek mondjátok … (jön az)
elektromosság. Rendben? Dugjátok csak bele az ujjatokat a konnektorba, és tudni fogjátok. MAgnyarázat
nélkül.
Ezzel a megértéssel fogjuk a mai pudzsát tartani, az erényességünk megalapozódásáért. Az
érzelmeink és az elménk erényességéért. Bármit is tettetek ezelőtt, felejtsétek el, felejtsétek el a múltat.
Nagyon fontos elfelejtenetek a múltat, mert az jó okot ad a mAgnyarázkodásra. „Ez azért történt, mert ilyen
voltam. Anyám ilyen volt…, apám olyan volt…” Felejtsetek el mindenkit, apát, anyát, mert most már ebbe
a családba tartoztok, és ez egy szent család. Szentek ülnek itt, és ti közéjük tartoztok. Ezek a törvények
automatikusan fognak működni, és Nekem nem kell megmondanom, hogy barátkozz ezzel, vagy ne
barátkozz azzal az emberrel.
Ha valaki állandóan a másik nem iránt érdeklődik, az nem az erényesség jele. Szerintem az
borzasztó és teljesen nevetséges, ostobává tesz. Egyes férfiak mindent tudnak a nőkről, milyen parfümöt,
meg miegyebet használnak. Minek kell ez? A nők rabszolgái vagytok talán? Szakértőkké válnak ezekben
az értelmetlen dolgokban. Férfiak vagytok, akkor viselkedjetek férfiként. A nőkben legyen meg az
erényesség tudata, mert ők az erő. Miért akartok olyanok lenni, mint a férfiak? Ti vagytok mögöttük az erő.
A nőknek vigyázniuk kell az erényességükre. Ebből a szempontból azt kell mondjam, meghajlok az indiai
nők előtt. Tőlük kellene tanulni alázatosságot és erényt. Persze köztük is vannak kivételek. De az alázattal,
azzal rendelkeznek.
Csak egy csoport létezik, akikben nem kell alázatnak lennie – ők az inkarnációk. Én nem lehetek
alázatos. Sajnálom. Vannak bizonyos tulajdonságok, amelyek nektek vannak, amit élvezhettek, becsben
tarthattok, de Én nem. Nem lehetek alázatos, nagyon sajnálom. Nem kell, hogy az legyek. Egyik inkarnáció
sem volt alázatos, nem lehettek azok, mert Nekik semmilyen bűnük sincs.
Olyan sok bűnös embert tettem a bal Vishuddhimba, hogy bedugulnak a füleim, miközben
megpróbálom kitisztítani őket. Ha ki tudjátok tisztítani a bűntudatotokat, a füleim is ki fognak tisztulni és
elszáll a gondom. Arra kérlek titeket, tartsátok rendben a bal Vishuddhitokat, ne legyen bűntudatotok,
legyetek középen. Legyetek középen, figyeljétek magatokat, nézzetek szembe magatokkal, ijesszétek meg
magatokat, javítsátok ki magatokat. Csak így emelkedhettek fel.
A másik módszer a meditáció. Bal kezeteket tegyétek a fényképem felé, amely mellett gyertya van,
jobb kéz legyen a Földanyán, így kijavíthatjátok. Tegyétek ide a fényt (bal Vishuddhira), adjatok bandant a
bal Vishuddhinak, így rendbe tehetitek. De ez szertartássá válhat, ha nem a szívetekből csináljátok. Tehát
először nézzetek szembe magatokkal, mentálisan, teljesen, aztán jöhetnek ezek a dolgok. Értsétek meg
érzelmileg is; az érzelmeitekben ne legyen bűntudat. Gyakorlati okokból ne használjatok olyan szavakat,
amelyek bűntudatra utalnak, hanem csak olyanokat, amelyek alázatot fejeznek ki.
Az alázatos ember nagyon különbözik a bűnös embertől. A bűnös ember kényszer alatt, nyomás
alatt van. De aki alázatos, az szabad. Saját akaratából alázatos, a saját örömére. Mint a gyümölccsel teli fák,
meghajolnak a Föld Anya felé. A tengerparton is látni, ahogy az összes fa, különösen a kókuszpálmák, a
tenger felé hajlanak, mert az adta nekik a különlegességüket. A kókuszban levő víz, a tenger vize.
Mindegyikben megvan a tisztelet és alázat a tenger felé.
Ugyanígy csakis az, aki nem bűnös, tud igazán alázatos lenni, mert, mint már mondtam, a bűnös
emberek agresszívek a szarkazmusuk, a sértő szavaik, a feleselésük, a mAgnyarázkodásuk révén. De aki
alázatos, az szabad ember. Szabadon lehet alázatos, kedves, gyengéd, együttérző, és nektek ilyen Sahaja
jógikká kell válnotok, hogy amikor az emberek találkoznak veletek, az alázatosságotok hatása alá
kerüljenek. De az alázatosság nem szolgaiság, hanem ártatlanság és alázatosság.
Belőlem ez a tulajdonság teljesen hiányzik. Nem lehetek alázatos és ne is próbáljatok meg Engem
alázatossá tenni, mert azt nem szabad. De senki nem mondhatja azt, aki találkozik Velem, hogy
viselkedésemben ne lennék alázatos. Nagyon alázatosan tudok viselkedni, de őszintén szólva, semmilyen
alázatosság nincs Bennem, semmilyen sem.
Az együttérzés teljesen más, mint az alázat. Az alázatosság az egy emberi tulajdonság, egy különleges
tulajdonság, ami csak a bhaktáknak (hívek) van. Csak a bhakták rendelkeznek ezzel a gyönyörű
tulajdonsággal, hogy a boldogság áradatában fürödnek. Az, aki a boldogságot adja, nem lehet alázatos,
mert nem kaphat semmit.
Csak az alázatos emberek azok, akik magukhoz vehetik, elérhetik és megkaphatják. Az, aki nem
tud kapni, nagyon magányos. Nagyon magányos. Az ilyen ember nem lel társra senkiben, mert adnia, adnia
és adnia kell – oly magányos, egyedül kell mindennel szembe néznie. Csak azok tudnak egymással
barátkozni, megosztani egymással a gondjaikat, akik alázatosak. Én ezt nem tehetem, mert ti nem
rendelkeztek a megoldással. Egyedül kell megoldanom a saját problémáimat. Tehát az alázatosság csak
nektek segít kifejezni magatokat és egyetértésben lenni a barátaitokkal, mindenkivel, hogy megosszátok a
nehézségeiteket.
De újra figyelmeztetlek benneteket, mert mindig megtörténik, az alázatosság nem lehet
rokonszenvező. Az alázatos ember kívülről szemlél, nem ragaszkodó, nem kötődik egyik, vagy másik
személyhez. Ez egy alázatos életforma, ahol nem válik valaki szükségtelenül arrogánssá, nem kiabál
senkivel. Indiában azt tartjuk, hogy a tehén nagyon alázatos állat. Tejet ad, mindennel ellát, nem támad
senkire. Az alázatosság egy ilyen védelem számotokra. Persze az emberek néha kihasználják azt, aki
alázatos, nem számít. Amíg megvan az alázatosságotok, addig minden rendben van.
De sokan elvesztik az alázatosságukat. Amikor mások megpróbálják zaklatni őket, bal
„Vishuddhisokká” válnak, és elvesztik az alázatosságukat. De ezt az egy dolgot nem szabad elveszíteni,
mert ha kapcsolatban akartok maradni az Istenivel, alázatosnak kell lennetek. Másképp nem lehetséges. Ha
nem vagytok alázatosak, nem tarthatjátok meg a kapcsolatot. Két különböző tulajdonság, akár a konnektor
aljzat és a dugó. A csatlakozó nem változhat, és az aljzat is ugyanaz marad. Ugyanígy, ha valamit kapni
szeretnétek az Istenitől, alázatosnak kell lennetek. Arroganciával nem kaptok semmit. Agresszióval nem
értek el semmit. Semmivel se … Néhányan úgy érzik: „Szeretem Anyámat.” De ezt a szeretetet teljes
alázattal kell kifejeznetek. Ez az egyetlen mód, ez az egyetlen csatorna, amivel megközelíthettek, nincs más
út.
Ma egy nagyon magas szinten fejezzük be. Ez az Isteni Megvalósulás kezdete. Vegyétek fel az Én
sebességemet, de nem könnyű megtartani ezt a tempót. Vegyétek fel a sebességemet. Ha az Isteni
Megvalósulás felé tartotok, először alapozzátok meg az erényességeteket és az alázatosságotokat.
Isten áldjon benneteket.
Ehhez meg kell ítélnetek magatokat. Meg kell ítélnetek magatokat, de nem azért, hogy elfogadjátok
a bűnt, hanem ítéljétek meg magatokat: „Egyenes ember vagyok? Mindig nyomulok? Állandóan mások elé
ülök? Arrogáns vagyok Anyámmal? „Nem”-et mondok Anyámnak? Hogyan viselkedem?” Nézzétek meg
ezeket magatokban, ez nem tartozik másra, csak magatokra. Meddig megyek el? Szemtelen vagyok?
Önelégült vagyok? Olyan dolgokat teszek, amelyeket nem kellene? Így keressétek meg a tüneteket. A
tünetek belülről jönnek, és segít megértenetek: „Ó, ilyen vagyok. Rendben, többé nem hibázom.” Nézzetek
szembe a hibákkal. Mondjátok azt: „Nem vagyok bűnös.” Ez nem azt jelenti, hogy félresöpritek. Hanem
szembe néztek vele.
Nagyon sajnálom, de ma csak a szüzek imádhatnak Engem, csak az igaz szüzek. Fiatal lányok, ha
vannak itt ilyenek. Csak a gyereket tehetik. Jönnek még többen is. Jönnek még. A jövőben többen lesznek
és akkor lehet, hogy kint kell ülnötök. Most ők ülnek kint. Nemsokára nektek mindenkinek kint kell majd
ülni. Az lesz a legjobb. Azt mondják majd: „Menjetek ki.” Hadd növekedjenek. Ők az új hadsereg. A kicsik
jöjjenek előre először. Minden apróság. Kik a legkisebbek? Először a lányok jöjjenek, aztán később a fiúk.
Legyen így? Vagy jöjjenek először a kisfiúk? Az jobb, nem? Elvégre testvérek vagytok. Jöjjenek akkor a
kisfiúk. Minden kisfiú és a lányok fogják csinálni. Kik a kisfiúk? Á! A lányok kicsit várjanak. Látjátok,
milyen könnyű és elfogadható ez? Most menjenek vissza a lányok.