Shri Bhumi Dhara Puja

(England)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Shri Bhumi Dhara Puja. Shudy Camps (UK), 3 August 1986.

Ma összegyűltünk itt, hogy pudzsát tartsunk a Földanyához.

Bhúmi pudzsának, Sri Dhara pudzsának hívjuk. A Földanyát Dharának hívják. Amint tudjátok, a ’dha’ azt jelenti: ’fenntart’. Rá-dha – aki fenntartja az energiát, Rád-ha. A Dhara maga a fenntartó, Ő tart fenn minket. Rajta élünk. Amint tudjátok, a Földanya óriási sebességgel forog, és a gravitációja nélkül nem létezhetnénk itt. Ezen kívül igen erős légköri nyomás nehezedik Rá. A Földanya megért, gondolkodik, összehangol és teremt. Ezt csak akkor tudjátok felfogni, ha megvalósult lelkek vagytok.

Tapasztalhattátok, hogyan szívja Magába a negativitásaitokat, amikor mezítláb Rajta álltok, és tisztelettel kéritek Őt, hogy szívja magába a negativitásaitokat, fényt gyújtotok, elhelyezitek magatok elé, az Én fényképem elé. Ő ismer Engem, mert Ő az Én Anyám. Mondhatnánk, Ő a ti NAgnyanyátok; ezért táplál benneteket, gondoskodik rólatok. Korán reggel, amikor fölkelünk, amikor rátesszük a lábunkat a Földanyára, azt kell mondanunk: „Ó, Anyánk, kérünk, bocsáss meg nekünk, hogy a lábainkkal megérintünk Téged”. De nem számít, a gyermekek megérinthetik az anyjukat akár a lábukkal, akár a kezükkel – nincs különbség. A Földanya teremtette Sri Ganésa testét. A Földanya az, akit a Kundalini képvisel bennünk. A Földanya spirálisan kering a Nap körül. A Nap szintén föl-le mozog, a Földanya pedig spirálisan kering a Nap körül, de mivel egymáshoz viszonyítva mozognak, nem érzékeljük a Nap mozgását. A Földanya, a csillagok és a bolygók viszonyának, valamint a csillagok állásának állandóságát és mozgását nagy gonddal őrzik.

Amikor materializmusról beszélünk, a Földanyánk ellen cselekszünk. Ahelyett, hogy tanulnánk az Ő finomabb szintű tulajdonságaiból, kizsákmányoljuk, föltúrjuk, a saját önző céljainkra használjuk fel Őt. Mit tesz Ő értünk? Gyönyörű gyümölcsöket terem nektek, hogy megehessétek. Gyönyörű fákat növel nektek, hogy bútort és szép házakat készíthessetek. Zöld füvet terem, hogy megnyugtassa az idegeiteket. Sok-sok folyót és sok-sok hatalmas óceánt hordoz a hátán. Ő mindig hatalmasabb a legnagyobb óceánoknál is. Ilyen nagyszerű a Földanya, de mi mit teszünk? Teljesen kizsákmányoljuk Őt mindenféle megkülönböztetés nélkül.

És ez magában hordozza a következményeket. A természet gyönyörű körforgása megtörik a ti agresszív hozzáállásotok és a megkülönböztetés teljes hiánya miatt. A Földanya maga semmit nem tesz, nem tesz sokat; hanem ilyenkor az éter lép működésbe, és gondjaitok lesznek, mint például a savas esők, a műanyag; mindenféle probléma lép fel amiatt, hogy megkülönböztetés nélkül hoztok létre dolgokat. Amikor bármilyen egyensúly nélkül gépeket kezdtünk el gyártani … elkezdtünk gépeket gyártani, mint az őrültek. Ennek következményeként most a gépek rabszolgái lettünk. Semmit sem vagyunk képesek a kezünkkel megcsinálni. A gépek miatt az emberek munkanélkülivé váltak. Ahogy már sokszor mondtam, a gépek vannak értünk, nem mi vagyunk a gépekért. De ma a helyzet egész más. Teljesen ki vagyunk szolgáltatva a gépeknek – ez megint ugyanaz a megkülönböztetés nélküli viselkedés, megint ugyanaz a mértéktelenség.

A Földanya egyensúlyra tanít minket. Ha Ő nem lenne egyensúlyban, nekünk már rég végünk lenne. Ő tanítja nekünk a gravitációt. Ő megtanít bennünket, hogyan váljunk mások számára vonzóvá anélkül, hogy az illetőben ez tudatosulna, vagy hogy megérezné. Anélkül, hogy bárkit is az akaratunk alá hajtanánk, megbabonáznánk, vagy leköteleznénk, a Földanya megtanít minket arra, hogyan viselkedjünk vonzóan és hogyan adjunk elvárások nélkül. Mindenféle elvárás nélkül ad Ő is, akár tiszteljük Őt, akár nem, akárhogy is bánunk vele, mi adunk Neki. De amikor fölmérgesedik, – mint ahogy bizonyára hallottátok – Mexikóban is kitört. Tudjátok, mi történt Mexikóban, elmondtam nektek annak idején, hogy mindenféle fekete mágiával foglalkoznak, és különféle kábítószereket állítanak elő. Kolumbia ugyanezt teszi. És ha ilyen módon ártotok az embereknek, a Földanya vulkánikussá válik, és a vulkán kitör.

Amint tudjátok, Los Angelest és az ilyen helyeket Amerika nyugati partján még mindig fenyegeti vulkánkitörés veszélye. Mindenféle guru ment oda és telepedett le, és fekete mágiát űznek. Boszorkánysággal is foglakoznak, amit hivatalosan is elismertek. Hivatalosan be van jegyezve. Senki nem törődik semmivel, mivel azt mondják, az embernek megvan a szabadsága ahhoz, hogy mindenféle ördögi dologgal foglalkozzon. Az emberi szabadság nevében mindenféle szörnyűséget tesznek. Ekkor az Anya még türelemmel vár. Ez a türelem mindenkire kiterjed. Ez a türelem mindenkire kiterjed, kérlek, ezt jegyezzétek meg. De amikor Szíta el akarta hagyni Srí Rámát, A Földanya szétnyílt és magába fogadta Őt.

Ez az Anya befogadása, ez nem pusztítás vagy kitörés. A vulkánkitörés közösen sújtja az embereket, néhány ártatlan ember is meghal ilyenkor. Az isteni nyelvben a halál nem létezik. Akik meghalnak, újra születhetnek. De a halált néha az emberek büntetésére használják, hogy elpusztítsák őket, hogy eltüntessék őket a színről. Ezt teszi a Földanya. Néha a haragja olyan hatalmas lehet, hogy hajszálpontossággal mérföldek ezrein át pusztít a földön, hogy megsemmisítse azokat, akik túlságosan hitetlenek és önzőek. A Szahadzsa Jógában is azokat, akik nem kollektívek, akik megpróbálnak önzőek lenni, a Földanya megleckézteti; ám igen titokzatos módon, melyet meg kell érteniük, vagy úgy is mondhatnánk, hogy igen finom szinten. Amikor a szahadzsa jógik túl önzővé válnak, és azt mondják: „Ez az én házam, az én otthonom, ez az én magánéletem. Ez az én feleségem, az én gyermekem, az én dolgaim.

Nem tudok a pudzsára jönni, mert ez a problémám. Nem tudok a Szahadzsa Jógáért dolgozni, mert ez és ez a gondom van”; amikor önzővé válnak, a Földanya, melyet a Kundalini képvisel bennünk, rendkívül finom, rejtett módon haragra gerjed. És amikor Ő haragra gerjed, az emberekre nagyon veszélyes módon kezd cselekedni. A birtoklás nem tartozik a Földanya tulajdonságai közé. Ő nem birtokol senkit. Például ha valaki indiai, Angliába jöhet, bárhova elmehet, bárhol élhet. Ő nem birtokol senkit ilyen módon; csupán mi, emberek osztottuk fel ezt a világot országokra, különböző helyekre az ostoba elméleteinkre alapozva. Csak egy világ létezik, Isten csak egy világot teremtett. Isten nem teremtett… Ez elég ügyetlenül van itt. Rendben, most jobb.

Nem a Földanya teremtette ezeket a nemzeteket. Csak folyómedrek vannak, melyekben a nagy folyók hömpölyögnek. Néhány helyen, ahol a Földanya kiemelkedett, hegyek vannak. Ezek az Ő változatosságai, különféleségei, csak azért, hogy szépséget teremtsen. Tegyük föl, az egész Föld olyan lenne, mint egy kopasz úriember, mi történne velünk? Először is mindannyian lecsúsznánk róla, azt hiszem! Vagy mi lenne, ha semmi más nem lenne, csak mindenhol erdő, vagy mindenhol csak hegyek, vagy mindenhol csak folyók lennének? Hogy szépséget teremtsen, ezért használta föl mindezt, hogy boldoggá tegyen bennünket, hogy örömöt szerezzen, hogy szórakoztasson minket. Megteremtette ezt a gyönyörű színpadot számunkra. És mi mit teszünk?

Részekre osztottuk Őt, hogy ez az én országom, ez a te országod, ez az ő országuk. Amikor meghalunk, melyik a mi országunk? Mindnyájan csak halott testek vagyunk, akár egy templomban vagytok eltemetve, akár a szabadban, mindnyájan az Anyaföldben vagytok. A mi országunk nem más, mint a Földanya. Meg kell tehát értenünk, hogy a testünk az Anyaföldből származik, ahova vissza is kell térnie, és ostobák vagyunk, ha úgy érezzük, hogy ehhez vagy ahhoz az országhoz tartozunk. Természetesen ez a maja /illúzió/ legnagyobb csodája, hogy habár az emberek tudják ezt, mégsem akarják elhinni. Igen sok igazság van, melyet ismernek: biztosak benne, hogy ismerik, de mégsem akarják elhinni . Vagy elhiszik, de nem akarják elfogadni. És még ha el is fogadják, nem akarnak tudni róla. Az emberi természet furcsasága, hogy tudjuk, hogy semmit sem birtokolhatunk.

Amikor a Földre érkezünk, a kezeinket így tartjuk; amikor távozunk, így tartjuk. Mindennek ellenére, annak ellenére, hogy tudjuk, hogy magunkat tesszük lóvá, magunkat vezetjük félre, megpróbáljuk elhitetni magunkkal, hogy én ez az ország vagyok, én az az ország vagyok, én milyen nagyszerű vagyok, és efféléket. De az emberek bizonyos országokban korábban születtek, mint más országokban. Ez különbségeket teremtett a hagyományokban és az élet megértésében, vagyis az emberek életében. A művészet ugyanaz marad, de ez változik. Más lehet az éghajlat, ezért különbözhetnek a gyümölcsök. Ez így van elrendezve. Az egész tervben minden tökéletesen el van rendezve, nincsenek ellentmondások, nincsenek problémák; ez csupán változatosság. Tegyük fel, ha az egész világon mindenhol banánt termesztenének, ki törődne a banánnal? Például ha egy indiainak banánt akartok adni, ki fog nevetni benneteket.

De ha almát adtok neki, azt fogja mondani: „Ó, alma, várjunk csak!” Az angoloknál ez fordítva van: ha valakinek almát akartok ajándékozni, rátok néz: „Mi baja van ennek az embernek?” Ez tehát ugyanúgy a Földanya saját stílusa, játéka, ahogy különféle éghajlatokat teremt nektek, különféle terményeket ád, hogy különféle dolgoknak tudjatok örülni. Ha nem lenne változatosság, nem tudnátok örülni semminek. Milyen mélyen megért benneteket a Földanya, de ti mennyire értitek meg Őt? A szahadzsa jógik számára nagyon fontos, hogy megértsék, semmit nem fogunk innen magunkkal vinni. Mindez itt nem más, mint Agnyag. Az Agnyag itt fog maradni, majd el fog tűnni örök időkre. Mit fogunk magunkkal vinni? Mi marad meg nekünk? Ez a mi evolúciónk folyamata, tehát a lelkünk. Mi tehát a lélek vagyunk: mi sem ez nem vagyunk, sem az nem vagyunk, és amaz sem vagyunk.

Mi a lélek vagyunk, és egyáltalán semmiféle módon nem vagyunk beszennyezve semmi olyasmivel, amit anyagnak hívunk. Meg kell tehát értenünk a Földanya lényegét, azt, hogy a Földanya a saját anyagát arra használja, hogy másoknak örömöt szerezzen. Ugyanígy, ha mi is arra használjuk Őt, hogy másoknak örömöt szerezzünk, akkor az Ő útját követjük. De ellene tesztek, ha megpróbáljátok kizsákmányolni Őt, mint például ha lyukakat vájtok belé, vagy fölássátok, pedig Ő nem más, mint a ti Anyátok. Ha megpróbáljátok részekre osztani, ez azt jelenti, hogy részekre daraboljátok a testét. Az összes hasonló emberi elképzelés mind anyaellenes. De az egészben az a legrosszabb, hogy nem tiszteljük a bennünk lévő Sri Ganésát, melyet a Földanya teremtett. Nem tiszteljük Sri Ganésát, aki az ártatlanság bennünk. Nem tiszteltük az ártatlanságot, amit megkaptunk. Elképesztő, hogyan kínozzák a gyerekeket, lemészárolják, kihasználják őket; hogy lehet, hogy nem félnek az emberek, hogy egy nap egy nagy vulkán tör ki abban az országban, ahol így bánnak a gyermekekkel?

Ekkor a Földanya elpusztít minden embert, aki így viselkedik, és az ölébe fogadja ezeket a bájos gyermekeket, és újra meg fogja teremteni őket valahol máshol. Nagyon fontos, hogy megértsük, hogy amíg nem tiszteljük magunkban Sri Ganésát, az ártatlanságunkat, az erényességünket, nem hívhatjuk magunkat szahadzsa jógiknak. Ez a kezdet, az első lépés a felemelkedésünkben. Semmiről nem beszélhetünk addig, amíg ezeket az alapokat le nem fektettük a Földanyában. Ezért határoztam el ma, hogy Bhúmi pudzsát tartsunk Angliában. Remélem, hogy ezáltal ebben az országban elkezdik tisztelni az áratlanságot, szeretni, óvni és táplálni fogják. Ezáltal az ártatlanság fölébred a felnőtt emberekben, és minden más dolog előtt tiszteletben fogják tartani az ártatlanságukat, tiszteletben fogják tartani az erényességüket. Ezzel a Bhúmi pudzsával tiszteljük a Földanya lényegét, mely a Kundalini bennünk, és evvel tiszteljük az önmegvalósulásunkat is. Remélem, hogy azzal, amit ma fogok tenni, képes leszek átalakítani ezt az országot az igazi formájára, amit Én az Univerzum Szívének hívok. Ezáltal, remélem, a Földanya gyönyörű lótuszokká, illatos margarétákká alakítja át ennek az országnak a kőszíveit.

Isten áldjon meg benneteket! A mai pudzsa nagyon szerény lesz, és nem fogunk hosszú pudzsát tartani. Csak Sri Ganésához tartunk pudzsát, és Gauri pudzsáját, nem lesz hosszú pudzsa. Csak az a fontos ma, hogy teljes figyelmetekkel itt legyetek, üljetek le, tartsátok a bal kezeteket Felém, és a jobb kezeteket az Anyaföldön, az Anyaföldön, a jobb kezetek legyen az Anyaföldön. Ha széken ültök, tartsátok a bal kezeteket Felém, a jobbat pedig az Anyaföld felé.