Shri Mahakali Puja (Morning)

Ambleside ashram in West Vancouver, Vancouver (Canada)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Shri Mahakali Puja, Vancouver, 1989. június 17.

Ma Vancouver városában azért gyűltünk össze, hogy Kanadáért, és a kanadai emberekért is imádkozzunk. Azt is tudnunk kell, hogy nagyon sok negatív erő működik, és ezért a Mahakali erőhöz kell néhány puját tartanunk. Ezért gondoltam azt, hogy ma tartsunk puját Mahakalihoz. A Mahakali puját ugyanúgy tartjuk, mint a Devi puját, de először a Mahakali erő jött el erre a Földre. Az Adi Shakti Mahakaliként jött, és megteremtette Shri Ganeshát. Aztán felemelkedett, mint Mahasaraswati, és azzal az erővel megteremtette az egész univerzumot, és benne ezt a világot, nagyon gyönyörű módon, nagy gonddal és szervezéssel, ahol megszülettek az emberek, mivel a hőmérséklet és minden körülmény nagyon kedvező volt az emberek számára.

Így ez az éghajlat is nagy hatással volt az emberek természetére, a keresésre. Mint például Indiában, mondhatjuk, az időjárás nagyon kedvez a meditálásnak. Ősidőktől fogva egy hagyománytisztelő ország volt, és a kezdetektől fogva voltak látnokok, akik az igazságot keresték a dzsungelekben. Ez azért van így, mert India időjárása annyira jó, hogy gond nélkül lehet a dzsungelben élni. Így könnyű volt számukra, hogy megszabaduljanak az élet minden felszínességétől, és a dzsungelbe menjenek, hogy az életüket komolyan az igazság keresésének szenteljék. És így meg is találták az igazságot, azaz a Kundalinit, ami az az erő, ami önmegvalósulást ad nekünk.

De később ennek a csoportnak a tagjai szétszóródtak, különböző helyekre kerültek, ahol iskolákat, vagy egyetemeket alapítottak, amiket gotráknak hívtak, ahova a gyerekeket ötéves koruktól küldték el. Ötéves korukig a szüleikkel éltek, aztán a gyerekeket elküldték ezekbe az iskolákba, ahol a mindennapi életre oktatták őket. Az oktatási rendszerük nagyon más volt. A gyerekeket úgy tanították, hogy tudatában legyenek mindennek, koncentrációnak és a teljes cölibátusnak, mert egy gotrán belül nem házasodhattak. Ez még ma is így van, ha egy gotrához tartozom, akkor nem házasodhatok meg valakivel ugyanabból a gotrából. Még ma is ennyire fennmaradt. Hasonlóan, az egyetemen sem házasodhattok egymással. A gyerekeket testvérként tartották, és ők mindig ezt érezték, hogy egymás testvérei.

Ennek és sok más hagyománynak köszönhetően, a Muladhara csakra nagyon erős lett Indiában. És, bár volt sok más ország is, mint Kína, az ókori Kína, Egyiptom, Görögország, Róma, de ezek az országok nem figyeltek eléggé a Muladhara csakrájukra. Ezt a Muladharát a Mahakali erő teremtette. Mahakali hozta létre Shri Ganeshát, hogy szentséget, kedvezőséget és bölcsességet, isteni bölcsességet sugározzon. Bennünk is a Muladhara csakrában alapozta meg Shri Ganeshát. De ha nem vigyázunk a Muladhara csakránkra, akkor a bennünk rejlő erők meggyengülnek, és védtelenebbek leszünk a negativitásokkal szemben. Akiknek jó a Muladharájuk, azok ellenállóbbak a negativitásokkal szemben. De mi nem vagyunk ellenállóak, sokat ártanak nekünk a negatív emberek, mert tudják, hogy rossz a Muladharánk, és így befolyásolni tudnak bennünket.

Minden guru, hamis guru, azért jött a nyugati országokba, mert tudták, hogy ott sokkal nagyobb hatással lehetnek, mint Indiában. Mint Rajneesh, senki sem fogadná el. Freud, senki nem fogadna el egy ilyen embert. De itt Freud már megtette a szükséges kárt az emberekben, és ezáltal előkészítette azt, hogy sebezhetővé váljanak a hamis gurukkal szemben. És erre alapozva jöttek ide, és kezdtek el nagyon sikeresen működni. Mindegyikről kiderült, hogy nem szilárd a jellemük, és lelepleződtek. Jó, hogy bármi, ami negatív, bármi, ami hamis, arra fény derül.

De ne feledjétek, hogy ha erős a Muladharátok, akkor a Mahakali erő a legerősebb bennetek. Mivel, ahogy mondtam, először Shri Ganeshát teremtette meg, így az összes ereje az Omkarában van kifejezve, ami Shri Ganesha. És ez a bennünk lévő Shri Ganesha erő jelképezi bennünk Mahakali teljes szeretetét és minden gonosz erőt elpusztító erejét. Azt kell mondanunk, hogy kéz a kézben járnak, ahogyan minden fénynek van glóriája, vagy fényudvara. Ugyanígy Mahakali fényének udvara a chaitanya, ami valójában nem más, mint Omkara és Shri Ganesha. Shri Ganeshának, mint mondtam különböző aspektusai vannak, amit a szénatomban balról jobbra úgy láttok a jobboldalon, mint Omkara, Aum-ként írva. Ha jobbról balra nézitek, akkor szvasztikaként látjátok. Ha lentről felfelé nézitek, akkor keresztként látjátok. Már igazolták, kikísérletezték, és a kutatók megtalálták és kijelentették, hogy így van.

Tehát az Omkarának ez az aspektusa bennünk, a jobboldal. A baloldal pedig, a szvasztika. És a szvasztika, az egy nagyon, nagyon érzékeny műszer. Ha jobb felé forog, akkor rendben van, akkor építő jellegű a munkája, de ha bal felé, úgy értem, óramutató járásával ellentétesen, akkor pusztító. Tehát a szvasztika, amikor jó irányban forog, elöl óramutató járásával megegyezően, hátul ellentétesen, tehát ha jobbra forog, akkor a negativitások kiszóródnak a szélére, és a negativitások egyszerűen nem tudnak belépni. De ha balra forog, akkor bárki beléphet. Így, ha akár ti mozgattok egy szvasztikát, látjátok, hogy akkor egy nyílást hoz létre. Ha csináltok egy szvasztikát, látjátok, kinyílik. De ha ebbe az irányba mozgatjátok, akkor nem nyílik ki. Egymásra csukódik. Tehát, ha balra forog, akkor kinyílik a negatív erők előtt. Pontosan ez történt Nyugaton, hogy az emberek Muladharája balra, az óramutató járásával ellentétesen forgott. Saját morális elvük ellen mentek, teljesen Jézus ellen, és sikerült mindezeket a bhútokat magukba tessékelniük.

A Sahaja jógának egy gondja van Nyugaton, az hogy az emberek nem akarják azt hallani, hogy erkölcsösnek kell lenni. Nagyon nehéznek találják. Ha azt mondjuk nekik, hogy legyenek erkölcsösek, akkor azt hiszik, hogy fundamentalisták, vagy valami hasonlóak vagyunk. De alapvető, hogy erkölcsösnek kell lennünk. Most látják a következményeket, hogy AIDS-esek lettek, mindezekkel a betegségekkel, problémákkal szembesülve tanulják meg, hogy a Muladharának rendben kell lennie, egyébként ezek a problémák megjelenhetnek. De még így sem akarják elfogadni, hogy hibáztak. Ez egy másik ego probléma, hogy úgy gondolkoznak, hogy ők nagyon dicsőségesek, dicsőíteni kell őket, mert valami új dolgot tettek. Azt értem ez alatt, hogy ha valaki például levágja az orrát, az olyanokat nem dicsőítitek. De Nyugaton ehhez hasonló történt, és ez a fajta butaság még elfogadott, az emberek nem nagyon gondolnak róla rosszat.

De olyan sok a szenvedés, hogy bármivel is próbálkoznak, a szenvedés marad, és el kell fogadniuk, hogy hibáztak, és olyan rossz dolgot tettek, hogy ezt érdemlik meg. Akárhogy is van, nevezzük úgy, hogy meggondolatlanságuk vagy ostobaságuk, vagy hívjuk bárminek is, mindezek ellenére, meg kell őket menteni, valamit tenni kell értük, mert végül is ők mindannyian keresők, és ezért megérdemlik, hogy megmentsék őket. De az egóval nem értik meg, hogy mi a jó nekik. Számukra az a jó, ha az egójuk elégedett.

De a Sahaja jóga nem úgy működik, hogy beteszel valami lelket valakibe, és az illető mámorosan érzi magát egy ideig, aztán vége van. Hanem valami, aminek fejlődnie kell, egy élő folyamat, bennünk növekedik, idő kell hozzá, és ez az embereket néha elkeseríti. De nem kellene. Tudnunk kell, hogy mi rakjuk le az alapokat, és hogy az, amit teszünk, az a legfontosabb a spiritualitás történelmében. Korábban ilyen munkát senki sem végzett. Így az, amit teszünk, az egy nagyon nagy dolog, ezért nagyon elégedettnek kell lennünk magunkkal, és magabiztosnak, mert ehhez a munkához minőségi emberekre van szükség. Nem feltétlen kell tanultnak lenni, vagy magas beosztással bírni, bár ezek segíthetnek, hogy az emberekre jó benyomást tegyünk, de mégis, ha mélyek vagytok, akkor nagyon rövid időn belül sikerülni fog. Ha a talaj nem jó, akkor a fának mélyre kell növesztenie a gyökereit. Hasonlóan, ha nem jó a légkör, nekünk is el kell mélyülnünk.

De sohasem kell elégedetlennek, mérgesnek lennünk, mert ha még egyedül is vagytok, szentek vagytok, és a szentek szerencsét és kedvezőséget hoznak az országuknak, tehát semmiképpen sem kell kétségbeesni vagy szomorúnak lenni. De próbáljátok kifejleszteni a saját mélységeteket a meditáció, a kollektív együttlét és a közös beszélgetések révén. Biztos vagyok benne, hogy ez működni fog, és ez a Mahakali erő ki fog fejeződni. Biztos vagyok benne, hogy ezután a puja után, valami nagy dolognak kell történnie. Mint tudjátok, mindezekről a hamis gurukról kiderült az igazság, és a polcra kerültek, a legtöbbjük. Néhányuk meghalt, néhányuk lelepleződött, ez megtörtént. Fokozatosan mindegyik el fog tűnni. Nem kell miattuk aggódnunk. Amire figyelnünk kell, hogy belénk ne kerüljön negativitás. A Sahaja jógik a frusztráció negativitásának csapdájába esnek. Azt érzik, hogy kevesen vagyunk, a többiek olyan sokan vannak, miért vagyunk ilyen kevesen?

Szerintem, ez nem gond. Így kell lennie, nem számít. Hogy sokkal többen legyünk, az nem annyira fontos, mint az, hogy milyen a minőségünk. Nagyon jó embereknek kell lennünk, akik mélyek, akik megértik és nagyon jól ismerik a Sahaja jógát, mert, ha még nagyon sokan is lennének, de semmit sem tudnak a Sahaja jógáról, akkor haszontalanok. Nemcsak, hogy rendelkeznetek kell az Isten isteni természetének szeretetével, de a Sahaja jóga tudásával is rendelkeznetek kell. A kettő egy, mert ha szerettek valakit, akkor arról mindent tudtok. Amikor az egész világon az fog történni, hogy sok országban elfogadják a Sahaja jógát, sokan fognak nyíltan beszélni róla, nagyon magas szinten, akkor még azokban az országokban is, ahol nem tudtunk jelentős eredményt elérni, vagy mondhatjuk városokban is, hirtelen előre fogunk törni.

Nagy reményeim vannak Torontóval kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy Torontó nagyot fog fejlődni, biztos vagyok benne, hogy ma is sok ember fog megmaradni. Mert nincs értelme, ha ezrek jönnek el, és végül ketten maradnak meg. Vagy valami hasonló. Ez az általános tapasztalat. Jobb lenne, ha többen maradnának. A mai imánk az legyen a szívünkben, hogy kapjunk nagyon erős Ganesha Shaktit, hadd kapjuk ezt. A második ima, hogy ez a Shakti pusztítson el mindent, ami negatív. Még az is, hogy nem vagyunk kollektívek, az is egy negativitás. Minden kollektivitással kapcsolatos problémát, mindezeket a negativitásokat, el kell, hogy pusztítsa ez a Mahakali erő, ami rajtunk keresztül fog kifejeződni. Isten áldjon meg benneteket!